Waarom de oude goden beter zijn dan “God” en “Allah”

Screenshot_35

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Sommige mensen leveren met regelmaat een beetje ondoordachte of, hoe zal ik dat eens netjes zeggen, ronduit hilarische commentaren. “Nederland zou gelukkig gestoeld zijn op het christendom en de Friezen” en “gelukkig niet op heidense afgoden als Wodan”. “Die zouden niet meer aanbeden worden, behalve wellicht door wat verdwaalde atheïsten”… Een uitermate grappige reactie ‘gestoeld’ op helemaal niets, maar toevallig wèl een van mijn favoriete onderwerpen in mijn studie naar menselijk (en dierlijk) gedrag. Mag ik u danken voor uw prachtige reactie mevrouw? Wat een heerlijk onderwerp!

Gelovigen zijn bedelaars!

Goden zijn ooit door mensen verzonnen om uitleg te geven aan de natuurkrachten en verschijnselen die zij niet begrepen èn/of om hun eigen verwerpelijk gedrag goed te praten. Mensen die ‘goden horen praten’ zijn eenvoudig mensen die bezeten zijn door hun ‘religie’ en hun eigen, al dan niet hallucinerende, gedachten, die zij voor zichzelf vertalen naar een gesprek met god terwijl ze feitelijk slechts tegen zichzelf praten. Met wat streng gereformeerden u daarnaast als niet gelovige of uitzichtloze en wanhopige medemens aandoen door u geen humane zelfdoding te gunnen, maar juist tot een langer ‘lijd’zaam leven te dwingen, doen zij dat eveneens uit puur egoïsme. Zij zeggen dat te doen om ‘levens te redden’, maar smeken en bedelen daarmee, geknield en gebukt voor ‘god’, voor hun eigen zieltje en een plaatsje in de hemel. Met wat zij ú opleggen en aandoen, zou het niet meer dan redelijk zijn om vanaf nu uw zelfmoord niet meer voor een trein of vrachtauto te regisseren (niet meer neer te leggen bij onschuldige, voor de rest van hun leven getraumatiseerde mensen), maar die te laten plaatsvinden in een overvolle (SGP/CU/CDA) kerk op zondag…

Een gelovige atheïst? Grappig!

Een atheïst is iemand die in geen ènkele religie gelooft. Hij/zij staat dichter bij de natuur en beseft als geen ander het belang van het in harmonie leven mèt de natuur en mèt zijn/haar medemens. Veelal betreft het mensen die zelf wèl helder na kunnen denken en zich niet ‘uit naam van god’ de meest wazige sprookjes en onzinverhalen laten aanpraten of erger nog; verblind door God´s of Allah’s vermeende woord de meest verschrikkelijke dingen uitvoeren. Ook zouden atheïsten “zichzelf boven alles stellen”… Zij bedoelen daarmee: zich boven God stellen, maar het lijkt mij onuitvoerbaar u boven iets te stellen waarvan het bestaan nooit bewezen is. Blijkbaar gaat het ‘geloof’ van volwàssen mensen(!) in iets ontastbaars (vandaag de dag nog stééds) nog altijd bóven bewezen feiten, en dat geeft te denken met de hedendaagse wetenschappelijk bewijzen op de achtergrond en met deze groep ‘gelovige’ mensen overdadig vertegenwoordigd binnen de hedendaagse politiek. Maar kort samengevat: een atheïst gelooft dus NIET in goden, maar in de natuur en als hij/zij (verdwaald of niet) Wodan zou aanbidden, zou dat vergelijkbaar zijn met een christen die op zijn/haar knieën op een kleedje naar het oosten gericht, tot Allah bid… En dan bent u pas ècht verdwaald.

De ‘her’schepping

Alhoewel ‘religies’ (zoals de islam en sommige extremistische – ook christelijke – sektes en racistische groeperingen) de neiging hebben om de geschiedenis en/of de evolutietheorie weg te vagen, te herschrijven of hardnekkig te blijven ontkennen, is die daarmee nog niet verdwenen. Een bekende strategie, die door zowel de islam, het christendom en toentertijd door de Nazi’s werd, en nog steeds wordt(!), ge/misbruikt om u hùn ‘religie’/visie’ op te dringen. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik nog altijd het blíjven volhouden dat de mens van Adam en Eva af zou stammen. Een man uit wiens rib (!) een vrouw werd gevormd en die gezamenlijk 3 zonen kregen (Kaïn, Abel en Seth) waardoor de mensheid zou zijn ontstaan. Dan vraag ik mij direct af; hoe hebben zij zich dan vermenigvuldigd? Via incest? Via apen? Via (trans)gender neutrale draagmoeders? Hàd Adam op het laatst nog wel een ribbenkast? Hoe hebben zij dat ‘in God´s naam’ gedaan?

Gestoeld op het christendom en de Friezen?

Toen het christendom Nederland (en met namen de Friezen [Bonifatius]) letterlijk en figuurlijk onder gewapende dreiging met geweld kwam overtuigen(!) van ‘zijn nieuw god’ was het gedaan met alle ‘verwerpelijke heidense’ gebruiken. Tenminste, daarvan proberen zij zichzelf nog altijd te overtuigen. De waarheid echter ligt, helaas voor hen, anders. De Friezen vielen voorheen namelijk onder de Germaanse stammen en zelfs een tijdje onder de Vikingen (toenmalig Deens gebied) en dus riepen zij toentertijd wel degelijk Wodan of Odin aan. De gelijkenissen tussen Wodan en Odin als Alvader zijn dan ook sterk overeenkomstig. Er zijn echter heel veel “heidense” gebruiken en benamingen die we nog dagelijks hanteren en waar we mijns inziens uitermate trots op mogen zijn! Zo stammen al onze weekdagen, het kerstfeest, Pasen (en het paasvuur) en het vuurwerk met Nieuwjaar nog altijd uit de overwegend Germaanse en dus ‘heidense’ tijd.

Kinderen offeren

Ook haalt men in het commentaar aan dat in het oude geloof kinderen werden geofferd en dat het daarom ‘gelukkig niet meer bestaat’. Dat deed men vroeger inderdaad. En ook werden er om de negen jaar 9 offers gedood en in de (levens)boom gehangen voor Odin (9 offers voor de 9 werelden). Zowel dieren als mensen (waarvan die laatsten er overigens vaak zelf vol trots voor kozen). Dat we dàt niet meer moeten willen, lijkt me niet meer dan evident. Vreemd genoeg offeren streng gereformeerden echter zèlf hun kinderen wèl op aan de zoveelste (worden ze daarop geselecteerd?) pedofiele ‘geestelijke’ (en verzwijgen dat!) en/of aan ziektes waar wèl inentingen voor bestaan, maar die ze ‘uit geloofsovertuiging’ níét krijgen. Het is tenslotte ‘God´s wil’ zeggen zij. Artsen en medicatie zijn dus NIET ‘door God gezonden’, maar auto’s en moderne apparatuur en computers om stiekem films, series en porno te kijken, wel… Wat dat betreft zie ik, buiten de bloederige taferelen, niet zo heel veel verschil voor wat betreft het offeren van kinderen, maar wèl veel hypocrisie. Er wordt op dit moment overigens een heel continent opgeofferd… aan de islam!

Gekerstende heidense feesten

Toen keizer Constantijn het christendom als staatsreligie verhief binnen het Romeinse rijk (4de eeuw na Chr.) werden velen van het ene op het andere moment christen zònder gedoopt te zijn, ofwel zonder ‘wedergeboorte’. Zij wilden echter hun twee grote jaarlijkse (heidense) feesten, ter verering van de zon, absoluut niet opgeven. Het eerste was de geboortedag van de zonnegod op 21/22 december, midwinter of winter-zonnewende genoemd. “De winter-zonnewende (die nu wordt gevierd op 25-26 december) is van oorsprong het moment dat de zon (het licht) weer in kracht toeneemt: in de natuurgodsdiensten reden om het Nieuwe Leven te vieren. Het tweede was het lentefestival in maart/april, wanneer zij de dood van de winter en de geboorte van de lente vierden en daarmee de overgang naar de zomer die hun zonnegod hen bracht. Bij de kerstening werd hun zonnegod eenvoudig omgedoopt in ‘Jezus’ (het licht) en zo bleven zij hun twee grootste feesten vieren, maar nu als christelijke i.p.v. heidense feesten en noemden die vanaf dat moment Kerstmis en Pasen.

Het is hoogst verbazingwekkend dat veel ‘gelovigen’ nog altijd niet willen accepteren dat Kerst en Pasen in wezen gekerstende heidense feesten zijn. U kunt de geschiedenis herschrijven, anders benoemen en/of het verleden uit proberen te wissen, maar het kerstenen van deze feesten maken Kerst en Pasen nog geen christelijke feesten. Daarnaast verwijzen ook onze weekdagen (mag ik ‘gelukkig’ zeggen?) nog altijd met trots naar de goden van onze heidense voorvaderen.

– Zondag naar de zon
– Maandag naar de maan
– Dinsdag naar de Germaanse god van gerechtigheid Tiwas / Viking god Thyr
– Woensdag naar de Germaanse oppergod Wodan / Viking god Odin
– Donderdag naar de Germaanse god van de donder Donar / Viking god Thor
– Vrijdag naar de Germaanse godin van de vruchtbaarheid Freia / Viking godin Freya
– Zaterdag naar Saturnus / Germaans god van chaos en leugens Lodur / Viking god Loki

Odin

Odin was de belangrijkste god, omdat hij met zijn wijsheid de oppergod en heerser was over de 9 werelden waaronder het Walhalla: de hemel waar strijders naar toegingen wanneer zij stierven. Vikingen (het woord vikingr betekent eigenlijk ‘op ontdekkingsreis gaan’) waren echte strijders die geen angst kenden voor de dood, omdat zij het Walhalla in het vooruitzicht hadden. (een beetje vergelijkbaar met de hoe de islam het paradijs ziet, maar dan zònder laffe aanslagen). Vikingr was aanvankelijk bedoeld om kennis en rijkdom te vergaren, maar liep al snel uit op plundertochten met uiteindelijk immigratiereizen om zich elders te vestigen. Normandië is er bijvoorbeeld nog altijd naar genoemd.

Het Odinisme/Asatru groeit

Het Odinisme is vooral een manier voor veel mensen om zich af te zetten tegen de overheersende doctrines uit het Midden-Oosten, waarbij Jezus door Asatru-aanhangers wordt gezien als een slappeling en Mohammed en Allah als pedofiele, haatdragende tirannen. Zij zien het als volgt: een lam Gods keert de overheerser ook de andere wang toe, maar een zoon of dochter van Odin vecht terug en laat zich nooit onderwerpen. Odin duikt in Europa overigens óók steeds vaker op bij neonazi’s en andere rechts-extremistische groeperingen. En dat is niet vreemd, want ook in nazi-Duitsland werden deze goden gebruikt om het oer-Arische van het Germaans ras te doen herleven. Een aantal nazileiders bewonderde Odin (overigens geheel onterecht) op dezelfde manier als de Asatru-racisten in Amerika dat nu doen: als een icoon van raszuiverheid, kracht en westerse superioriteit. In Amerika wint Asatru sinds de jaren ’90 zelfs sterk aan populariteit. Hoeveel Amerikanen buiten de gevangenissen Odin-aanhanger zijn is onbekend, maar binnen gevangenissen en binnen ‘the white supremacists’ is Asatru inmiddels véél meer dan een tijdelijk verschijnsel. De Noorse goden zelf zijn echter nooit racistisch geweest en de èchte Asatru-aanhanger vindt dan ook dat de extreemrechtse/racistische aanhang hem daarmee in een kwaad daglicht stelt. Het werkelijke hedendaagse geloof in de oud-Europese goden is namelijk gebaseerd op spiritualiteit, het vergaren van kennis en de mogelijkheid om een goddelijke energie (die in ieder mens zou huizen) aan te kunnen spreken door deze goden aan te roepen. En dáárom is dat vele malen beter dan het christendom en de islam samen.

Allah’s hakkenbar (Allah Akbar)

Uit naam van Odin of Wodan zijn er (in tegenstelling tot uit naam van God of Allah) in het verleden nooit oorlogen gevoerd of massaal mensen afgeslacht om hen en hun cultuur volledig uit te roeien. Wèl riepen zij goden als Wodan en Odin aan om hen bij te staan en hen te sterken in hun strijd tegen de vijand of om gebieden te ontdekken/veroveren. Ook riepen zij de goden aan bij bijvoorbeeld de landbouw, opdat het vruchtbaar en voedzaam mocht worden. En dáárin vindt u het grote verschil tussen de oude goden en de Midden-Oosterse goden ‘God’ en ‘Allah’ en hun, door vermeende ‘geestelijken’ gehersenspoelde, aanhang. Alhoewel rechts-extremisten Odin op dezelfde manier misbruiken om hetzelfde te doen als waar de talloze haat-imams en IS-aanhang toe oproept.

Eerst gekerstend, nu geïslamiseerd?

Zolang achterlijke politici en andere beleids’makers’ blijven roepen dat Europese landen rijke landen zijn, zullen er altijd criminelen, profiteurs en parasieten op af blijven komen om het leeg te roven (en uit te blijven zuigen als ze er eenmaal zitten) ten gunste van zichzelf. Leep gebruik makend van de woorden ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘extreemrechts’ (èn daarin bijgestaan door de blinde/linkse gutmenschen) krijgen zij daarmee tot op de dag van vandaag de perfecte gereedschappen in handen om iedereen die voor zichzelf durft op te komen de mond te snoeren. Met het feit dat ‘we’ zelf de al eeuwen durende onderlinge Midden-Oosterse oorlogen hier naartoe brengen met het binnenhalen van de islam (u weet wel, dat´ geloof van de vrede’) wordt het keer op keer door henzelf bevestigd (meest recent door de massale gevechten in Antwerpen) hoe vreedzaam deze ‘ware gelovigen’ onderling zijn. En rekent u er maar vast op dat die gevechten, met grote waarschijnlijkheid geregisseerd vanuit Ankara, niet alleen in Antwerpen blijven.

Omdat het vandaag Wodan´s dag is

Ziet onze gelovige medemens de komst van de islam als beproeving van god voor al hun zonden? En keren zij de islam vervolgens ook de andere wang toe? Maakt u zelf de keuze waartoe u behoort: atheïst, een dochter of zoon van Odin of een (slacht)lam Gods. Als atheïst vind ik dat we onze daadwerkelijke afkomst en ‘heidense’ wortels niet mogen vergeten of verloochenen. Sterker nog; van mij mag het per direct op de Unesco-lijst komen als cultureel Europees erfgoed, al is het maar omdat veel moslims letterlijk en figuurlijk schuimbekkend (hondsdolheid is er niets bij) reageren op onze ‘heidense’ geschiedenis, symbolen en gebruiken.

https://nl.m.wikipedia.org
http://www.cfcindia.com
https://nl.m.wikipedia.org

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in atheïsme, Christendom, Islam, Religie. Bookmark de permalink .

53 reacties op Waarom de oude goden beter zijn dan “God” en “Allah”

 1. Aegolius cs zegt:

  Religie is een leugen gebaseerd op angst en terreur
  Goden zijn de vergoddelijkte tirannen van weleer. Hun bewind heeft zulke diepe sporen nagelaten dat hun afgedwongen verering tot vandaag voortduurt. De angst was zo groot dat duizenden jaren later de nakomelingen van de slachtoffers nog gehoor geven aan de oproep tot totale verering. Zelfs nu nog durven mensen niets verkeerd te zeggen over de goddelijke misdrijven, en is er angst om de blasfemiewetten af te schaffen. Als gevolg kunnen hun misdaden nog steeds niet worden aangeklaagd, en wordt hun narcistische, gewetenloze moraal nog altijd goedgepraat.

  http://www.atheisme.eu/nl/entry/129/religie_is_een_leugen_gebaseerd_op_angst_en_terreur

  Like

 2. MF zegt:

  Waarom zouden religie en evolutietheorie elkaar volledig uit moeten sluiten?

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Tja, waarom? Ik herinner me uit ons leerboek Duits op de MAVO wel een bepaalde interpretatie van Genesis:
   “God”(ik zal het maar even in het Nederlands weergeven, voor de duidelijkheid) schiep de hemel en alle sterren aan de hemel. En Hij liet zijn oog vallen op de grootste, machtigste en meest vurige ster en noemde hem “zon.” vervolgend liet God zijn oog vallen op één van de kleinere sterren, koos deze ster uit en noemde haar “aarde.” En Hij liet de zon over de aarde schijnen om haar te verwarmen. Daarna blikte God naar een heel nietige ster en noemde haar ‘maan.” En de aarde draaide om de zon en de maan om de aarde en aldus ontstonden dag en nacht….(of zoiets.)
   Nog steeds met de nodige fantasie verteld, maar tóch al in een iets logischer vorm dan de authentieke “Genesis.”

   Like

   • Tom zegt:

    Beste Theresa,

    Genesis is inderdaad op vele manieren uit te leggen en zeker in het Jodendom wordt hier veel over gediscussieerd.

    Een uitgangspunt (uit het Jodendom) wat veel mensen vergeten is de regel dat enkel God bestaat. Zodra God niet meer aan Zijn schepping denkt dan houdt deze op met ‘bestaan’ (of er ‘zijn’).

    Vergelijk het met een droom. In een fractie van een seconde ontstaan er complete realiteiten tijdens het dromen. Zodra de dromer wakker wordt is deze realiteit verdwenen.

    Er bestaat a.h.w. geen realiteit.

    Dit uitgangspunt geeft vaak een verhelderende kijk op het scheppingsverhaal in Genesis.

    Geliked door 1 persoon

  • Williaan zegt:

   Zij sluiten elkaar volledig uit. De religiën proberen wel de evolutietheorie naar hun hand te zetten, maar hun zijn op zijn best Pseudogoden, zo iets als de kosmonauten van Daniken.
   De mens is ook al onderweg een Pseudogod te worden, nu nog in zijn eigen leefgebied, maar wat is de volgend stap?

   Like

 3. Harry zegt:

  Wat een verademing , weer eens zo’n verhaal met een heel logische en nuchtere kijk op het leven !
  Compliment !

  En dat na al die Hoekse en Kabeljouwse twisten , die hier soms afspelen .

  Er zal wel weer een enkeling proberen dit verhaal te ondermijnen met bijbelspreuken .
  Want met logica komen ze nergens .
  Discussies bevinden zich op twee verschillende levels .
  En zo komen we dus nooit uit die achterlijke vicieuze cirkel .

  Like

  • MF zegt:

   Kennis kan rationeel/intellectueel verkregen worden, maar ook via openbaringen, visioenen e.d. Omdat de wetenschappelijke methode op de hele wereld ongeveer hetzelfde is, lijkt rationele kennis objectiever dan geopenbaarde kennis, maar ook religieuze ervaringen zijn in verschillende culturen terug gekomen en bij verschillende religies in verschillende tijden.

   Wat ik daarmee wil zeggen? Dat geopenbaarde kennis, als je doordenkt, net zo objectief is als wetenschappelijke kennis.

   P.S. Ik vraag u niet om het met me eens te zijn, dat hoeft niet. U bepaalt zelf wat u vindt, en dat respecteer dat ten volle. Ik hoop dat het respect wederzijds is.

   Like

   • BertG. zegt:

    Visioenen, openbaringen e.d. daar heeft iemand alleen last van als je weer teveel pado’s gesnoept heb.
    Iemand die daar mee aankomt kan ik al helemaal niet meer serieus nemen.

    Like

   • Harry zegt:

    Is “geopenbaarde” kennis nou niet nét zo iets als een trip van een junk ?
    Er komt iets voorbijdrijven in je onderbewustzijn ( oid ) , waarvan je in een roes denkt dat dat de realiteit is .
    Ik heb nooit gerookt , nooit drugs gebruikt , heb dus geen belevingservaring op dat terrein .
    Voor mij , als techneut , gelden enkel feiten en te constateren gebeurtenissen .
    De rest is in mijn optiek fictie .

    Sommige mensen vertellen dat ze met god gesproken hebben .
    In welke taal dan ?
    Spreekt god Nederlands ?
    Bid je in het Engels ?
    Als ie alles geschapen zou hebben , waarom dan niet één taal , maar zevenhonderd of zo ?
    De logica is ver te zoeken en voor een praktisch iemand lijkt het dan wel heel erg op nonsens .

    Dit in tegenstelling tot wetenschappelijke kennis , het woord zegt het toch al : wetenschappelijk !
    Dus geen fictie , geen verzinsels , geen illusies .

    Maar zolang de strijd tegen de islam hier vervuild wordt door godsdienstwaanzin ,
    is die naar mijn mening kansloos .
    In die zin zijn de christenen dus contra-productief .
    Alle energie wordt versnipperd .

    Geliked door 1 persoon

 4. MF zegt:

  Leep gebruik makend van de woorden ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘extreemrechts’

  Waarom gooit niemand deze smaad voor de rechter en laten velen het lijdelijk toe, dat is wat mij betreft de hamvraag. Voorlopig werkt de intimidatie perfect, helaas.

  Like

  • tjonge zegt:

   “Waarom gooit niemand deze smaad voor de rechter ”
   .
   omdat de rechter onderdeel van het probleem is misschien ?

   Like

   • MF zegt:

    Dat is juist, maar een topadvocaat kan het toch winnen van een rechter, bijvoorbeeld door door te procederen tot aan de Hoge Raad, of op Europees niveau?!

    Like

 5. Vincent Meijer zegt:

  Jodendom is geen geloof (lucky me, as a Noahide)

  Like

 6. Rensk. zegt:

  Ik ken iemand die gelovig is en daarbij absoluut niet te vertrouwen.Als ze iemand een poot uit kan trekken doet ze het.

  Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ Rensk. 1 november 2017 om 16:51

   Dat zijn geen christenen, maar verachtelijke huichelaars.

   Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Ik ben ondernemer , Tistochwat .
    Ik ken heel veel collega’s .
    De meesten zijn eerlijke , betrouwbare , berekenbare mensen .
    Er zitten er echter ook een stel gauwdieven onder .
    Ik heb ze al eens gezegd : jullie zetten je af tegen misdadigers die geld afpakken van andere mensen of bedrijven , maar als je als ondernemer de boel besodemietert , ben je dan niet nét zo slecht ?
    “Nou , nee ,” was het antwoord : “wij hebben een bedrijf te runnen en daar moet winst gemaakt worden” !
    Ja , maar als je de boel besodemietert , ben je dan ook niet crimineel bezig ?
    “Nee , dat moet je zo niet zien , wij moeten óók door de tijd ” !
    En dan stom gaan zitten lachen , á la Rutte .

    Als de monteurs van de buitendienst hun urenboekje kwamen inleveren , schreven ze daar eerst een aantal extra uren bij .
    Lachend , : ” beter hij naar de donder dan wij ” , werd er geopperd !
    Ik , in mijn onnozelheid : maar die klanten zijn toch ook niet gek , die weten toch hoelang er gewerkt is ?
    Nou , de monteurs konden in de file gezeten hebben en ze brachten iedere dag wel wat onderdelen mee naar de werkplaats , ( in opdracht ) , zodat de klant geen enkele controle had , hoe lang er eventueel in de werkplaats aan gewerkt was .
    Vaak kwamen die niet eens de auto uit !

    Ergo , ze bedonderen de boel , maar ze willen dat niet zo zien .
    De onderhavige figuren zitten nog steeds iedere zondag in de kerk , waar ze van het gestolen geld waarschijnlijk wel een flinke donatie aan de kerkenzak zullen doen .
    Men heeft mij wel eens toevertrouwd dat dat zo’n tien procent van de winst is .
    En dan is je geweten weer schoon !
    Daarmee is de kerk geen haar beter dan een witwasser of een heler .

    Weet je wat het is , Tistochwat , ik erger me kapot aan dergelijke vrome smeerlappen , die stelen , liegen en bedriegen , ik ken er één die in enkele jaren miljonair werd .
    Allemaal bij elkaar geroofd !
    En op zondag , hard zingen vóór in de kerk !
    Maar ze laten wel een spoor achter van zwaar gedupeerde slachtoffers .
    En de ellende is , dat ze juridisch nog niet aan te pakken zijn ook !

    Geliked door 2 people

   • delamontagne zegt:

    Harry kent waarschijnlijk alleen die 2e soort Christenen, de hypocriete.
    Lijkt me trouwens niet prettig daar elke dag mee geconfronteerd te worden…

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 1 november 2017 om 22:27

    Dat soort ‘refo-christenen’ haat ook ik als de pest, Harry.
    Ik verafschuw eveneens ‘christenen’ die de islam beschermen en aflikken
    Ik haat alle huichelaars, leugenaars en bedriegers, vooral als ze zich ‘christen’ durven noemen.
    Voor mensen die écht proberen te leven volgens de richtlijnen van Christus en die zichzelf beslist niet beschouwen als perfect en/of beter dan een atheïst, heb ik bewondering. Vooropgesteld dat ze zo verstandig zijn om de islam als een groot gevaar te beschouwen.

    Ik wou dat ik het gelukzalige gevoel had dat bij mijn kennis van de Bijbel hoorde, maar het lukt me niet. Volgens mij kan het niet anders of er moet een ontwerper, een ‘schepper’ zijn. Daarvan ben ik dan wél overtuigd. Wie meent mij om deze mening te moeten afbranden, mag dat gerust doen.
    Had ik maar een sterk geloof waaruit ik troost kon putten. Ik benijd mensen die dit kunnen daar weleens om, hoewel ik hun die troost van harte gun.

    Ik zie namelijk geen oplossing meer komen van mensen.

    Ergens in de Bijbel staat: De geest van een man kan alles verdragen, maar wie kan een terneergeslagen geest verdragen?

    Like

  • BertG. zegt:

   Volstrekt normaal gedrag voor een gemiddelde gelovigen.
   Niks om je druk om te maken, ze doen het allemaal.

   Like

  • Tom zegt:

   Maar wat geloof jij dan?

   🙂

   Like

 7. Tistochwat zegt:

  Een man uit wiens rib (!) een vrouw werd gevormd en die gezamenlijk 3 zonen kregen (Kaïn, Abel en Seth) waardoor de mensheid zou zijn ontstaan.

  Genesis 5:4
  En de dagen van Adam, nadat hij Seth verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.

  De mensheid is volgens de Bijbel inderdaad ontstaan door ‘incest’. De mensen zouden in die tijd nog heel dicht bij de volmaaktheid hebben gestaan en daarom waren er geen schadelijke gevolgen van deze ‘inteelt’.

  dat Kerst en Pasen in wezen gekerstende heidense feesten zijn. U kunt de geschiedenis herschrijven, anders benoemen en/of het verleden uit proberen te wissen, maar het kerstenen van deze feesten maken Kerst en Pasen nog geen christelijke feesten. Daarnaast verwijzen ook onze weekdagen (mag ik ‘gelukkig’ zeggen?) nog altijd met trots naar de goden van onze heidense voorvaderen.

  Dat klopt, en Sinterklaas en halloween zijn ook niet helemaal fris.
  Maar omdat Kerstmis, Sinterklaas en Pasen bij onze cultuur horen, dient iedereen die hier oorspronkelijk niet thuishoort, er met zijn poten vanaf te blijven.

  Like

 8. BertG. zegt:

  Drs. E.N. Schilder, je zou een keer, zomaar voor de grap, een gesprek moeten aangaan met ene Petra deBoer hier, je weet niet wat je hoort.
  Dan kan je pas echt lachen, zo verdwaald zijn sommigen.
  Stof genoeg om nog een paar artikelen te schrijven.
  Maar mijn complimenten voor deze uiteenzetting, schitterend.

  Like

  • Tom zegt:

   Nou, ik betwijfel dat. E.N. Schilder vermeld dat Adam en Eva 3 zoons hadden. Hij geeft blijk dat hij weinig kennis van zaken heeft.

   Genesis 5 vers 4: En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

   Maar de heer Schilder meent dat hij beter na kan denken dan de gemiddelde gelovige en dat atheïsten dichter bij de natuur staan… Wel apart als je je bedenkt dat nagenoeg alle natuurwetten zijn vastgelegd door gelovigen met Newton als extreem voorbeeld (Newton was zwaar gelovig).
   Ook nagenoeg de gehele medische wetenschap hebben we te danken aan gelovigen.

   Meneer Schilder vindt het leuk om te provoceren. Dat mag hoor en ik heb er verder geen problemen mee hoor. Ieder zo zijn meug…
   Laten we echter niet te veel waarde hechten aan deze meneer zijn denkwijze.
   Zijn artikelen zijn grappig en amusant en ik moet er wel van glimlachen. Daarnaast heeft het ook altijd leuke discussies tot gevolg.

   Like

   • tjonge zegt:

    beste tom, een vraag,
    als de schepper alles heeft geschapen wat onze ogen kunnen zien, wie heeft de schepper dan geschapen ?

    Like

   • Harry zegt:

    Beste Tom ,

    als Adam en Eva drie zonen hadden , waar kwamen hun vrouwen dan vandaan ?
    Of hadden ze seks met hun eigen zusters ?
    Als dat legitiem was , dan snap ik ineens veel beter waarom incest in religieuze gemeenschappen nog steeds regelmatig voorkomt .
    Ze weten niet beter .

    Net als de moslims .
    Als je grote baas met een meisje van een jaar of zeven trouwt , zou je dat mogelijk normaal kunnen gaan vinden .

    Gek toch , dat niet gelovigen zogenaamd alle fatsoen en normen en waarden aan het geloof te danken zouden hebben , terwijl de “leermeesters” Sodom en Gomorra spelen .

    We verwijten de moslims steeds een geestelijk gedegenereerde ingeteelde bende te wezen , maar als ik het goed begrijp , zijn wij volgens de christelijke zienswijze ook maar een ingeteelde club ?
    Van sommigen met hun beperkte tolerantie en gebrek aan een open mind kan ik me daar nog wat bij voorstellen ook .
    Hetzelfde patroon zie ik bij moslims .

    Zie ik het fout , Tom ?
    Absoluut niet persoonlijk bedoeld , hoor !

    Geliked door 1 persoon

 9. MF zegt:

  “|Bij de kerstening werd hun zonnegod eenvoudig omgedoopt in ‘Jezus’ (het licht) en zo bleven zij hun twee grootste feesten vieren, maar nu als christelijke i.p.v. heidense feesten en noemden die vanaf dat moment Kerstmis en Pasen.”

  U gaat er vanuit dat het verhaal van de zonnegod gewoonweg is ge-evolueerd. Maar zou het kunnen zijn dat beide fenomenen, als ik ze zo mag noemen, “zonnegod” en Jezus” dus, beide terug grijpen op het Licht, en niet uit elkaar voortkomen, of omgedoopt zijn? Denk daar eens over na. Dan komt u tot een andere conclusie.

  Like

 10. Tom zegt:

  Ik begrijp nog steeds niet dat er rationele mensen zijn die geloven dat alles is ontstaan uit niets! Er was niets en dat niets plofte … Zo maar zonder enige vorm van inbreng van energie en zonder enige vorm van oorzaak.

  Maar dat terzijde…
  In het begin is de wereld bevolkt door de directe nazaten van Noach. In deze tijd was er nog geen sprake van Joden of christenen. Men aanbad de Schepper.
  Nadat de nakomelingen van Noach de wereld gingen bevolken begon men zich af te keren van hun Schepper en men ging zelf goden verzinnen.

  Bij het ontstaan van het Jodendom keerde de mens weer terug naar hun Schepper.
  Er bestaat dus niet iets als oudere godsdiensten. De mens is grotendeels terug gekeerd naar hun Schepper.

  In Jip en Janneke taal: voorouders van de Europeanen (om als voorbeeld te gebruiken) aanbaden eerst hun Schepper. Vervolgens keerde men zich af van hun Schepper en gingen ze bomen, beelden (afgoden) aanbidden. Na het ontstaan van het Jodendom (terugkeer naar de Schepper) ontstond uiteindelijk uit het Jodendom het christendom. Het christendom is uiteindelijk in Europa terecht gekomen. Zo zijn de afgoden in Europa weer verdrongen en zijn we weer teruggekeerd naar onze Schepper.

  Kerstfeest met kerstbomen blijven idd een overblijfsel van de afgodendiensten. Mens is een hardnekkig wezen.

  Een interessant artikel voor de leek om eens door te lezen: https://scheppingofevolutie.nl/noach-16-kleinzonen/

  Like

 11. MF zegt:

  @BertG
  Ik feliciteer u met uw ongecompliceerde en overzichtelijke wereldbeeld.
  Prettige avond nog, MF

  Like

 12. Jan zegt:

  Ik begrijp werkelijk niet hoe iemand zoveel stompzin bijeen kan kalken. Het christendom is de enige religie die in de geschiedenis slaagde en het resultaat is de huidige maatschappij waarin onderzoek werd en wordt verricht. Dat Asatru-geleuter kan dus zo in de vuilnisbak.Noem mij 1 verworvenheid! Alle andere maatschappijen met hun veelgodendom mislukten. Dat andere maatschappijen alles van het westen overnamen ontgaat de schrijver duidelijk. En eh, Vikingen waren slavenhandelaren, moordenaars en plunderaars en eh, daaraan kwam door het christendom een eind. De slavenhandel werd dankzij het christendom afgeschaft.

  Ook riepen zij de goden aan bij bijvoorbeeld de landbouw, opdat het vruchtbaar en voedzaam mocht worden.
  Spiritualiteit heeft nog nooit een maatschappij vooruit geholpen, al zit je honderd jaar in een ashram te neuzelen. Het ‘spirituele’ Tibet was een achterlijke slavenmaatschappij.
  Fijn, roep je keel maar schor, maar de akkerbouw zoals wij die nu kennen kwam voort uit onderzoek en jammer voor Schilder, was dit het christendom. En Mendel (erfelijke eigenschappen van planten) was een christen. En de farmacie kwam toch echt regelrecht uit de kloostertuinen.

  Overigens, al dat schilderse geleuter is al lang onderuit gehaald o.a door Rodney Stark in diens boek How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity, ook bekend van God’s Batallions https://ejbron.wordpress.com/2013/09/19/amerikaanse-schrijver-de-kruistochten-waren-legitieme-zelfverdediging/

  Hoe graag je het wil, Schilder, je leeft in een door het christendom gemaakte maatschappij en als je graag terug wil naar de domheid van het verleden ga je gang, maar laat dan ook alle westerse verworvenheden achter je en kom niet een uitkering eisen, of ziekenzorg en maak geen gebruik van de auto, de tram, de trein, elektra enz enz.
  Je levert weer goedkoop geklets bij de cv (ook westerse verworvenheid)

  Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Je schrijft hier best de nodige onzin , Jan .
   waarschijnlijk gevoed door razernij op een stuk dat je godsbeeld in twijfel trekt .

   “Het christendom is de enige religie die in de geschiedenis slaagde ” , etc .

   Is het boeddhisme mislukt ?
   En het hindoeïsme , die hebben ook een miljard volgers schat ik .
   Niks van terechtgekomen , dan ?
   Boeddhisten hebben trouwens een veel prettiger houding naar andere mensen , dan bij voorbeeld christenen . Voorbeeldje aan nemen ?
   Heb zelf in Thailand gewerkt , dus vertel me niet dat het niet waar is .
   En de islam is , hoe ellendig ook , in getale een veel grotere groeier dan het christendom .
   Onze kerken lopen leeg en er komen haast alleen moskeeën bij .

   En alle ontwikkelingen die er de laatste 2000 jaar plaats hebben gevonden zijn te danken aan de inspanningen van de mensheid , niet van het christendom .
   Al die zaken , die jij opnoemt zijn te danken aan voortschrijdende kennis en intelligentie .
   Aan werklust en inventiviteit .
   Evolutie van het brein .
   Niet aan een god .

   Anders hadden we toch wel meer geboden gehad ?
   De zevende dag was een rustdag , nou ja , begrijpelijk , ik ben soms ook bek-af .
   Maar de achtste dag moest ie weer aan de gang en schiep god de tram .
   De negende dag de trein .
   De elfde dag elektra .
   Tussendoor nog even de stoommachine , de dieselmotor , benzinemotoren , gasmotoren , etc . Beetje raar , niet ?
   Waarom niet meteen iets dat super is ? Vanwaar dat soort evolutie ?
   Alles in een paar dagen gemaakt ?
   Nou ja , daar zat zo’n tweeduizend jaar tussen , maar dat poets je toch gewoon weg ?

   “Ook riepen zij de goden aan bij voorbeeld de landbouw opdat het vruchtbaar en voedzaam mocht worden” ,
   dat ging over degenen die de afgoden aanbaden , neem ik aan ?
   Hoe plaats je dan dat de christenen ook een dag hebben dat ze gaan bidden in de kerk , de zogenaamde ” biddag voor het gewas ” en in de herfst is er weer een ” dankdag voor het gewas “.
   Wat is het verschil dan nog ?

   Hoe kunnen intelligente mensen zo verblind raken ?

   Like

   • Jan zegt:

    Je loopt duidelijk met oogkleppen op en dan toch PVV stemmen. Niet bijster intelligent dus

    Like

   • Jan zegt:

    Was ik vergeten.
    Je kunt zo in de zeteltjes in de Kamer plaats nemen tussen de PvdA. Je leest dan misschien wel wat ik schrijf maar duidelijk is dat je het of niet begrijpt of niet wilt begrijpen. Je lijkt op Asscher, Pechtold, om het even wie. Een totaal gebrek aan kennis wat geschiedenis, kerkgeschiedenis en christelijke religie betreft wat vooral in je laatste alinea overduidelijk naar voren komt. Dat het christendom de maizena is van de westerse maatschappij dringt geen moment door (maar natuurlijk wel de vruchten plukken)
    Dat je zelfs nu nog niet door hebt dat het westen door iedere niet westerse samenleving is gekopieerd is meer dan treurig.
    Je kunt zo plaats nemen op de stoel van Asscher of Pechtold, die kakelden ook als een kip zonder kop. Brengen geluid voort zonder woorden of zinnen te vormen.

    Like

  • zrast zegt:

   Hear hear!

   Like

 13. Jules Vismale zegt:

  In de tekenfilmserie ‘Tarzan, Lord of the Jungle’ (1976) waren er bepaalde primitieve Afrikaanse stammen die soms zelfs dieren als goden zagen zoals een grote neushoorn en een reusachtige mammoet, Ben-Tor. Zo werd de laatstgenoemde door de desbetreffende vereerders van hem, die op zijn soortgenoten, gewone olifanten, joegen, misbruikt om andere mensen te terroriseren!
  Afgoderij was in de Bijbel bij de joden niet toegestaan hoewel zij zich ook hier vaak aan schuldig maakten en het gebeurde dan ook geregeld dat goddeloze, gelovige en atheïstische volkeren elkaars tempels, altaren, afgodsbeelden etc. vernielden en daarbij gruwelijke moordpartijen tegen elkaar begingen!

  Like

  • BertG. zegt:

   En wat wil je hiermee nou vertellen, dat Tarzan ook niet deugd.

   Like

   • Jules Vismale zegt:

    Tarzan was in deze tekenfilmserie godzijdank GEEN godenvereerder maar wel een grote dierenvriend en daar deugde hij gelukkig WEL om! Ben-Tor, de mammoet, was echter veel te agressief om onder mensen te leven!

    Like

 14. Guardiacivil zegt:

  Ik las ergens in dit artikel…………….een christen die op zijn knieën op zijn kleedje naar het Oosten gericht gaat bidden…………
  Ik heb nog nooit een christen deze houding zien aannemen…………….of het moet een verdomde moslim zijn!

  Like

  • delamontagne zegt:

   Ben je niet in de war met de paus toen hij richting Mecca lag te bidden.
   Maar de R.K. hadden ook altijd al wat met het Oosten, maar dan met Jerusalem.
   Een nieuwe Kerk moest als het even kon, richting Oosten, Jerusalem gericht staan………

   Like

 15. JAN zegt:

  Drs E.N Schilder reminds me of Herman Pleij and Jeroen Pauw who made a Turkish muslim smile with satisfaction when they viciously attacked, live on the national tv , the gentle and polite Mr Van der Staaij for his Christian position on the issue of prostitution . Undermining Christianity and our Judeo-Christian culture advertently or otherwise makes you Islam’s Useful Idiot.

  Like

 16. delamontagne zegt:

  De mensen hebben nu eenmaal van oudsher altijd de behoefte gehad aan een Opperwezen om het bovennatuurlijke / onbegrijpelijke te kunnen verklaren.
  De mensheid werd zelf steeds “knapper” en werd uiteindelijk zelf god.
  Neemt niet weg dat de Westerse Wereld door het Christendom is gevormd.
  Maar ook niet westersen, de Chinezen, die toch niet Christelijk waren hebben uitvindingen gedaan.
  Hadden ook als een der allereersten een schrift en waren op bepaalde gebieden vroeger ver vooruit op ’t Westen.

  Hoe de Westerse mens naar de Niet -Christen kijkt en andersom……………

  Geliked door 2 people

 17. Roeland zegt:

  Een echte Nederlands (Vlaams) Orthodoxe Christelijke Kerk geeft antwoord op al deze vragen.
  In dit geval kunnen we van de gelovige Russen leren. Betwijfel echter of de eigenwijze calvinistische Nederlander er gevoelig voor is. Ook in Vlaanderen wordt men steeds hedonistischer, materialistischer en ongeloviger. Ik voorzie zo de ondergang van de Nederlanden en West -Europa.

  Like

  • MF zegt:

   De Oosterse Kerken hebben betere antwoorden momenteel dan de Westerse. Dat komt omdat ze de traditie beter kennen, en omdat ze in de 20 ste eeuw veel meer moeilijkheden (Nazi ‘s, communisme) hebben gekend en…DOORSTAAN.

   Het Westen heeft zich gewenteld in luxe: zie hier het resultaat: elke avond puzzeluur, hup holland hup, voetbal en paultje de leeuw….

   Like

 18. Republikein zegt:

  Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
  Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
  Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
  En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
  Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
  Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
  Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
  Doen we iets fout?
  Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen – die allen elkaars gelijke zouden zijn – kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
  Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
  Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
  Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

  Siegfried Bok.
  http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2011/01/uit-stof-zijt-gij-geboren-en-tot-stof.html

  Like

 19. MF zegt:

  @Harry
  Wat betreft uw reactie op o.a. geopenbaarde kennis.

  Dat het Christendom in zekere zin contraproductief is in de strijd tegen de (uitwassen van) de islam, dat ben ik met u eens. Het gaat m.i. om een verkeerde uitleg van barmhartigheid e.d. Het gevolg is de weigering om grenzen te stellen aan de islam. Dat is een groot probleem: zie o.a. Merkel. Maar kijk ook eens naar Orban, die maakt die fout niet.

  Bij geopenbaarde kennis gaat het niet om drugs of onderbewuste of zo. Voor de duidelijkheid: aan mij is geen kennis geopenbaard, en ik heb er geen persoonlijke ervaring mee. Er is een hoop verwarring. Maar het is ongetwijfeld zo dat grote mensen/heiligen (zoals bijv. Mozes) wel openbaringen hebben gehad en dat die genoteerd zijn in heilige boeken zoals de Bijbel. Dat zijn echt geen sprookjes. Vaak zijn die verhalen in symbolische taal verteld en dat heeft met “de hogere, geestelijke werkelijkheid” te maken en niet met psychedelische ervaringen.

  Dat er op dit gebied veel onzin wordt verteld en door allerlei “spirituele” mensen over allerlei onzin ervaringen wordt geraaskald is inderdaad wel waar.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s