De gendercult van Wielie Elhorst en consorten

Screenshot_154

(Door: “BolleJan”)

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; als genderfluïde, non-binaire wezens schiep Hij ze. (Genesis 1:27)

Daarom zal het ene genderfluïde, non-binaire wezen zijn biologische ouders (gender-neutraal!) verlaten, en zijn andere genderfluïde, non-binaire wezen aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. (Genesis 2:24)

Als onverlichte cisgender, gevangen binnen de beklemmende genderrollen die het ‘valse bewustzijn’ mij heeft verschaft, heb ik bovenstaande passages nooit in de Bijbel kunnen lezen. Ze staan er ook niet, tenminste niet letterlijk, maar eenmaal bevrijd van de beklemmende denkclusters waarmee de patriarchale hoofdcultuur ons zou hebben geïndoctrineerd, is dit ongeveer wat een ruimdenkende, zeg maar ‘onbevooroordeelde’, exegeet ervan zou moeten maken.

Als blanke en blonde man, eh… sorry, ik bedoel cisgender met een mainstream genderidentiteit – d.w.z. beschikkende over een gendervariant waarbij de genderidentiteit overeenstemt met het biologische geslacht – heb ik  hierover de afgelopen jaren veel te weinig nagedacht. Wellicht een beetje uit naïviteit, aangezien veruit de meeste mensen die ik persoonlijk ken nu eenmaal zo zijn, maar schijnbaar vooral uit zelfzuchtige eigenbaat heb ik mijn eigen gendertoestand als normatief beschouwt. Mogelijk heb ik met dit hokjes-genderdenken veel pijn aangericht door in mijn doen en laten de natuurlijke genderdiversiteit te negeren ten behoeve van mijn zelfzuchtige denken in imaginaire binaire genderrollen. Mocht dit zo zijn, dan spijt het mij uiteraard verschrikkelijk. Weet echter dat ik door mijn beperkte waarneming als cognitief gevangene van het ‘valse bewustzijn’ niet volledig aansprakelijk kan worden gesteld. Ook al ben ik als blanke blonde man, eh… sorry, ik bedoel cisgender met een mainstream genderidentiteit, per definitie schuldig, bedorven en onderdrukkend, ik bedoel het echter allemaal niet zo slecht. Ik ben gewoon een conservatieve dwaalgeest bij wie de ware ‘Verlichting’ nog moet landen.

Gelukkig heeft de progressieve Mars door de Instituties zijn frisse vruchten afgeworpen en zijn er ware Luciferianen, d.w.z.  ‘lichtbrengers’, op vrijwel alle leidinggevende posities in de maatschappij te vinden. Niet alleen in de politiek, het onderwijs, de media en bij ondernemingen als de Nederlandse Spoorwegen en de HEMA hebben ze begrepen hoe deze absurde binaire genderbeperking andere natuurlijke genderidentiteiten binnen het genderfluïde mensengeslacht weet te ketenen aan opgelegde genderrollen. Ook binnen de Protestantse Kerk bevinden zich  ‘lichtbrengers’, die deze serieuze problematiek aan de man trachten te brengen.

Wielie Elhorst is zo iemand. Hij is zowaar LHBT-predikant in Amsterdam en geeft in de nieuwste uitgave van de PThUnie, het magazine van de Protestantse Theologische Universiteit die is verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland, een beangstigend voorbeeld van de alledaagsheid van deze zwaar onderschatte problematiek. Hij vertelt:

“Bij mij in de straat is laatst een jongetje geboren. In de tuin staat een paal met een blauwe strik, met daarop drie woorden: eigenwijs, lief en stoer. Het kind heeft nog niet gesproken of is al gelabeld. Misschien wil hij wel snoezig, poezig en truttig zijn! Maar nee, hij is nu al voorzien van karakteristieken die zouden passen bij een jongetje ”.

Huivert u ook? Ik walg ervan! Alleen…. Ik walg niet van het vermeende probleem, maar van de bizarre gedachtekronkel dat het hier om een vermeend probleem zou gaan. En misschien nog wel meer van het feit dat deze ‘zielzorger’ het blijkbaar niet zo geschift vindt om de mogelijke etiketten ‘snoezig, poezig en truttig’ in alle ernst te verbinden met een pasgeboren jongetje. Ik zou dit dwaallicht Elhorst met alle respect graag met drie woorden willen labelen: psychische hulp nodig.

Genderdysforie, d.w.z. de psychische onvrede over je geboortegeslacht, is natuurlijk een groot probleem. Dit wil ik geenszins bagatelliseren. Echter, het gaat hier om een persoonlijkheidsstoornis, oftewel een psychische kwestie en niet om een algemeen maatschappelijk probleem. Het lijkt me verschrikkelijk als je ermee kampt en de omgang ermee zal zeer complex en moeilijk zijn. Slechts een klein percentage van de totale bevolking lijdt echter aan psychische problemen die je onder de noemer ‘genderdysforie’ zou kunnen plaatsen. Al deze problemen kunnen bovendien van individu tot individu verschillen, evenals de aangedragen oplossingen die mogelijk nooit absoluut zullen zijn.  De absolute norm is daarentegen wel te geven, simpelweg omdat deze natuurlijk is, namelijk dat je wordt geboren als man óf als vrouw. Bovendien wordt dit gegeven door de belevingspraktijk van de absolute meerderheid van de bevolking bevestigd – en de spaarzame uitzondering bevestigt de regel.

Het zogenaamde ‘gendervraagstuk’ is niet wat zij zegt te zijn, want er bestaat in werkelijkheid helemaal geen maatschappelijk ‘genderprobleem’ – het overgrote deel van de bevolking ondervindt immers in haar biologische geslacht helemaal geen belemmering. Deze genderwaanzin is in waarheid een politiek gemotiveerd gedrocht dat onderdeel is van een ideologisch mens- en wereldbeeld. Wat dwaallichten als Elhorst niet begrijpen is dat niet wij, nuchtere conservatieven, worden belemmerd door ons vermeende ‘valse bewustzijn’, maar dat zijzelf gevangen zitten binnen de denkkaders van een ideologisch-politieke agenda die hun perceptie van goed en kwaad bijna volledig is gaan beheersen. En dat terwijl de Bijbel er toch zo nadrukkelijk voor waarschuwt dat een christen zich niet door verraderlijke filosofieën moet laten meeslepen (vgl. o.a. Kol. 2:8).

Mijn cynische benadering in de eerste alinea’s is bewust gekozen om de lachwekkendheid van de politiek-‘correcte’ denkwijze van deze ‘gendercult’ te onderstrepen. Als je de gehele Bijbel consequent op zo een politiek-‘correcte’manier zou willen benaderen, dan transformeer je dit serieuze en volwassen Boek  tot een inhoudsloze en kinderachtige grap – Net zoals de ‘trans-gendered’ visie van Elhorst de normaliteit tot een vorm van absurditeit wil transformeren en vice versa. Maar ja, voor ‘christenen’ met een humanistisch-ideologische agenda vormt die theocentrische Bijbel sowieso een vervelend struikelblok. ‘Gelukkig’ weten zij er vaak creatief mee om te gaan. Zo ook Elhorst. In hetzelfde artikel trekt hij gemakshalve Galaten 3:28, “In Christus is nog man nog vrouw”, volledig uit zijn verband om vervolgens bloedserieus op te merken dat de drie-eenheid een prachtige illustratie kan vormen voor een vernieuwende ‘trans-gendered’ visie op God binnen de kerk – Met de vaak gepredikte uitdrukking ‘Ecclesia semper est reformanda’ ( = De kerk moet altijd opnieuw gereformeerd worden) kan dit toch nooit worden bedoeld!

Dat Elhorst deze dwaasheid daadwerkelijk meent, onderstreepte hij vorig jaar met een artikel in de Volkskrant, waarin hij soortgelijke woorden predikte: “In de kerk ben je pas compleet als je als man en vrouw samen bent.” – let wel, hij bedoelt dit niet zoals in de vorm van het traditionele huwelijk, want deze vindt onze vriend dan ook maar een achterhaald instituut dat mensen zou uitsluiten. In een artikel in het NRC  pleitte  onze ‘zielzorger’ dan ook voor een meer open seksuele moraal:

Toen ik jong was, was ik echt van de monogame relaties: één man met één man, één vrouw met één vrouw. Daar denk ik nu een stuk genuanceerder over. Het is een feit dat liefde, seksualiteit en intimiteit veel breder worden gepraktiseerd binnen de kerken dan mensen denken. Ik ken christenen die in een driehoeksrelatie met elkaar leven. Ik vind niet dat we daarover een strikte moraal kunnen formuleren, die precies zegt: zo is het, en zo past het binnen de kerk.

‘Iedere idioot kan aan de haal gaan met geloof’ luidt de titel het desbetreffende artikel. Zo  dus ook de heer Elhorst.

Onze vriend zou zich als homo-activist echter ook kunnen richten op werkelijke problemen, bijvoorbeeld door op te komen voor homo’s die overal in de islamitische wereld verschrikkelijk worden vervolgd of wijzen op het feit dat anti-homo-geweld ook in ons land hoofdzakelijk uit islamitische hoek voortkomt, maar… het benoemen van deze onaangename feiten heet in de ‘progressieve’ kringen van de heer Elhorst ‘Islamofobie’ en dat schijnt naast genderdiscriminatie het grootste kwaad van de 21e eeuw te zijn – Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!

Vermoedelijk denkt de heer Elhorst in al zijn naïviteit dat het in de discussies omtrent het fenomeen ‘Cultureel Marxisme’ om een boosaardige ‘rechts-populistische’ complottheorie gaat, maar dat is niet zo. Het is nauwelijks of eigenlijk helemaal geen  complot meer te noemen, want een groot deel van de maatschappelijke elite, waaronder Elhorst persoonlijk, loopt open en bloot te koop met haar neo-marxistische hersenspinsels. Zij zijn echter zo gevangen in dit humanistisch-ideologische gedachtenweb dat zij helemaal niet doorhebben dat juist zij, bijvoorbeeld met deze volkomen van de realiteit losgeslagen ‘gendercult’, een compleet destructieve agenda navolgen die alle natuurlijke orde wil vernietigen met wazige luchtkastelen. En deze luchtkastelen, hoe prachtig en goed ze er ook mogen uitzien, ze zijn altijd gebouwd op los zand, omdat hun wankele fundamenten niet bestaan uit stevige historische structuren, maar uit ijdele filosofieën die door de realiteit zullen worden ingehaald. Het resultaat? Het zal een vernietigende chaos zijn!

www.trouw.nl

www.nrc.nl

Door:
“BolleJan”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "gender", "Weg met ons!", Krankzinnigheid, Linkse christenen, meningsdictatuur, Satire. Bookmark de permalink .

25 reacties op De gendercult van Wielie Elhorst en consorten

 1. MF zegt:

  Te ingewikkeld voor me, dit verhaal, sorry…..

  Like

  • Cynicus zegt:

   Ja zeer ingewikkeld verhaal. Het komt erop neer dat dat dat gendergezeik grote nonsens is en een duivelse “uitvinding” is om te provoceren en de boel proberen op zijn kop te zetten. Op zijn kop zetten is een satanisch kenmerk.

   Like

   • tippelaar zegt:

    Dan moet u aandachtig lezen, misschien komt de boodschap dan wel goed over. Zo niet, lees het gerust noch een keer, het is de moeite waard. Niet alle dingen zijn even gemakkelijk.

    Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Zulke misbaksels als die Elhorst infecteren nou de samenleving met een buitengewoon ziekmakend virus!
  Een virus, dat de maatschappij van binnenuit opvreet -dus alle bloed en merg er uit zuigt, totdat de islamitische gieren komen overvliegen, die de machteloze prooi ruiken…..
  Niettemin: Erg leuk beschreven, “Bollejan”, compliment!

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Theresa Geissler 7 november 2017 om 19:21

   En omdat er nu zo ontzettend veel van die misbaksels zijn, zie ik het inktzwart in. Vind je het gek? Alles is toch naar de kloten aan het gaan?

   Like

 3. guusvelraeds zegt:

  Los van alle overpeinzingen denk ik dat de mens niet geschapen is naar het beeld van God maar dat het omgekeerde het geval is. God is geschapen naar het beeld van de mens. Waar ik mee wil zeggen dat de mens zelf de oer generator is van religie en al de belevingen, wetgevingen en maatschappij inrichtingen hieruit voortgekomen.

  Met dit idee is ook helemaal niets mis want de mensheid “an sich” mag je best als goddelijk beschouwen. Door de mens trad de (eten van de boom der kennis) bewuste, waargenomen ratio in werking waardoor het universum bewustzijn kreeg.

  Het overgrote deel van energie verplaatsingen en versmeltingen van grote en kleine massa’s in het universum verloopt zonder bewustzijn processen. Wel is mogelijk sprake van een voor de mens verborgen bewustzijn dat nog ontrafelt kan worden door diezelfde mens.

  In gewone taal wordt dat wetenschap genoemd. Genderwetenschap is geen wetenschap zoals ook klimaatwetenschap geen wetenschap is behoudens natuurlijk als we spreken over meteorologie. Meteorologie is natuurlijk wel wetenschap.

  Binnen de natuur heb je bij alle specimen grootste gemiddelden in gedragingen die je als meest gangbaar kunt noemen. Dit grootste gemiddelde kan men ook aanduiden met normaal.

  Voortplanting is een grote kracht in de natuur en is essentieel voor het voortbestaan van soorten.
  Bij het verabsoluteren van gendergelijkheid en normaliseren hiervan kan in de beleving van mensen de natuurlijke drang naar voortplanting onder druk komen te staan.

  De ondergang van de Griekse beschaving zou ook wel eens gelinkt kunnen zijn aan de meer dan nadrukkelijke normalisatie van homoseksualiteit. Homoseksuelen moet je niet uitsluiten, ook zij hebben recht op hun plek in de wereld. Gelijkwaardig (in rechten en plichten) mag je hun ook beschouwen maar hun als normaal beschouwen is onzinnig.

  De hele genderdiscussie is een ideologische aberratie die door de niet bewuste natuur ratio nooit aanvaard zal worden.

  Ooit komt de dag dat het door ideologie gedreven en samen geraapte gendergebouw zal instorten en bijgezet gaat worden in het pantheon van menselijk dwalingen zoals ook ooit het geloof in aflaatbrieven, heksen en engelen.

  Natuurlijk zullen altijd een handvol mensen overblijven die wel geloof blijven hechten aan dit soort zaken. Ook daar is niets mis mee. Ook zij horen erbij alleen moet het niet zo zijn dat een absolute minderheid de norm gaat uitmaken.

  De grote meerderheid zal hierbij glimlachend doorlopen.

  Geliked door 1 persoon

 4. Tistochwat zegt:

  Misschien wil hij wel snoezig, poezig en truttig zijn!

  Zoiets?

  Like

 5. Henk der Niederlànder zegt:

  Wat Ik me af vraag als Ik dit artikel lees van Bolle Jan.
  Wat doet deze volidioot Elhorst als hij moet plassen.
  Blijft hij staan of gaat hij zitten want ook dat moet natuurlijk een heel probleem zijn voor deze mafketel.

  Like

 6. Peter zegt:

  Amsterdam :Een stad waar een man met een snikkel in zijn broek naar een GENDERneutraal toilet gaat omdat hij niet weet of hij al dan niet een man is.

  Like

 7. Republikein zegt:

  Wat mot je met een mensachtige met zo’n voornaam, dat kan alleen maar lotsbestemming zijn, iets anders kan ik er niet van maken.
  Ennuh, is het nou Wielie of Wiellie, of bedoelde zijn vader misschien Wheely.
  Deo volente!

  Like

 8. edwin vissers zegt:

  God laat niet met zich spotten ,hij stuurt veel moslims in Europa ,de tweedenkamer heeft de bijbel in de prullenbak gegooid ,en de ChristenUnie is gender neutraal .,het rijk van de duvel heeft zijn intrede gedaan .illuminatie bilderberg demonen

  Like

  • Cynicus zegt:

   We weten hoe het is afgelopen met sodom en gomorrah. Dat was ene grote gore perverse ellende en god heeft deze ellende weg gewist. De illuminati (satanische paganisten) willen van zoveel mogelijk mensen ook gore perverselingen maken om zodoende de demonen die ze vereren te dienen. Dit is inclusief kindermisbruik en zelfs kinderoffers. Ene grote ellende.

   Like

 9. Jan zegt:

  ‘Valse bewustzijn’ zegt genoeg. Niets anders dan een linkse gek. Overigens zegt zijn domme grijns genoeg.

  Elhorst’s geestverwanten/familie

  Like

 10. Jan zegt:

  Goh, raar dat mensen weglopen uit de christelijke kerk

  Zo wordt alles duidelijk, dwz hij is een valse profeet, om het zo uit te drukken en die meewerkt aan de sloop van het gezin en dus de maatschappij

  PPR’ er en Maoïst de Gaaij Fortman zit er bij

  Waar is Luther?

  Like

 11. Taljaard zegt:

  Van mensen als ds. Elhorst word ik verdrietig en moe.
  Wanneer hij denkt dat er zegen kan rusten op het op een dergelijke manier verdraaien en misvormen van Gods Woord, om dit te laten buikspreken en overeen te laten komen met een agenda die de christelijke waarden aangaande seksualiteit juist wil vernietigen, zal hij bedrogen uitkomen. En waarschijnlijk weet hij dit zelf ook wel, maar heeft hij daar maling aan. Omdat het hem uitsluitend gaat om zijn eigen positie en zijn eigen denkbeelden en het strelen van zijn niet onaanzienlijke ego.

  Like

 12. Cynicus zegt:

  Dat gendergedoe is een duivelse ofwel luciferiaanse uitvinding om van de mensheid zoveel mogelijk een groot vies laag en goor sodom en gomorrah te maken met gore vieze sodomie en allerlei andere perversiteiten. De gore pornoficatie van de maatschappij inclusief kinderporno. Dta is de bedoeling van satan. Mensen omlaag halen en als eerloze goorlingen laten leven
  Bah bah.

  Like

 13. koddebeier zegt:

  Ik word een beetje ziek van al dat gezeik, zolang ze alle klere zooi maar achter hun eigen voordeur uitvreten zal het mij een worst zijn, als ze maar met hun gore poten van kinderen afblijven en het achter die deur op vrijwillige basis gebeurd.
  Maar ik hoef en wil er niet mee geconfronteerd worden !
  Schoften die het boekje te buiten gaan mogen ze van mij castreren en/of ophangen !

  Like

 14. Jan zegt:

  Christelijk echtpaar mag geen kind adopteren omdat zij de Canadese staatsideologie, het socialisme, niet accepteert

  ….
  “If we did not change our religious beliefs regarding sexuality, to conform to the beliefs of Child and Family Services, we would not be approved for adoption,” said the woman in an affidavit filed Nov. 1 with Court of Queen’s Bench in Edmonton.

  http://nationalpost.com/news/local-news/christian-couple-say-efforts-to-adopt-rejected-over-their-views-on-sexuality/wcm/49ffbba1-01d5-4550-aafa-de4f31c02288

  De genderreligie zal de Canadezen door de staat door de strot geduwd worden. Een Alliantie zal er voor zorgen, wat betekent dat Canada’s economisch wordt versterkt

  Canadian Gender and Good Governance Alliance established to advance gender diversity on boards and executive positions


  “We must continue driving real change in Canada’s boardrooms, executive offices and workplaces in order to achieve gender balance. The only path forward is inclusion – where we leverage differences and work towards building a stronger, more dynamic corporate Canada. We need progressive and collaborative efforts like the Alliance to motivate collective action, advance progress for Canada’s talented women and strengthen our economic future,” says Victor Dodig, Chair of the 30% Club Canada and the Catalyst Canada Advisory Board.
  http://www.kten.com/story/36781497/canadian-gender-and-good-governance-alliance-established-to-advance-gender-diversity-on-boards-and-executive-positions

  Je zwetst en kletst uit je nek als linksmens en het wordt allemaal gevreten

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s