Lof der Zotheid

Screenshot_56

(Door: “Taljaard”)

 1. De strijdster tegen de windmolens van het witte kwaad

Laten wij ons gelukkig prijzen met een bron van niet aflatend publiek vermaak, die maar blijft vloeien en geven en die ons ieder jaar opnieuw een hoogst amusant inzicht verschaft in de diverse faseringen van het ziektebeeld der linkse koprot. Ziet toch hoe Dona Quixote de la Simons zich op de treurbuis hult in het martelaarskleed, nadat zij voorheen tevergeefs heeft getracht een Sancho Pancha te vinden in Tunahan Kuzu en een Rossinante in DENK. Sancho Kuzu bleek echter een geheel eigen agenda te hebben, die zich beperkte tot het zeker stellen van zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, waarbij hij het zadel van zijn eigen gefokte strijdros DENK geenszins wenste te delen met Dona Quichote de la Simons. En de teugels der heerschappij, mitsgaders de richting en het strijdperk, exclusief voor hemzelf reserveerde.

Het moet een buitengewoon teleurstellende en ontmoedigende ervaring voor Sylvana Simons zijn geweest toen zij inzicht verkreeg in de echte motieven van een sluwe ras-opportunist als Tunahan Kuzu, die reeds in 2014 voorzag dat de PvdA bij een volgende verkiezing zou worden afgeslacht, en daarom samen met zijn paladijn Özturk zijn positie en zijn salaris veilig wist te stellen, ja, zelfs uit te bouwen. Daar kon hij een bevlogen idealist als Sylvana natuurlijk niet bij gebruiken, temeer daar zij zich niet in alles aan hem wenste te onderwerpen. Er restte haar daarna niets anders dan voor haarzelf te beginnen, maar zij slaagde er niet in de beoogde electorale steun bijeen te harken; hoewel zij zich nu profileert onder de naam Bij1.

Onderwijl moeten wij constateren dat het deuggehalte van een persoon ter linkerzijde van het vaderlandse politieke spectrum wordt afgemeten aan zijn of haar standpunt aangaande de kleur van de schmink tijdens een jaarlijks terugkerende maskerade, die voorheen een onderdeel was van een volslagen apolitiek kinderfeest, maar die thans verworden is tot een ideologische loopgravenoorlog. Hoe donkerder deze kleur, des te zwarter en kwader uw ziel en uw persoonlijkheid is. En u bent een ellendig en onverbeterlijk stuk brandhout voor de hel en de eeuwige verdoemenis indien u de kleur van deze schmink zwart wenst te houden. En u daarom geen gevoelens van empathie en deernis wilt opbrengen voor deze strijdster tegen de windmolens van het witte kwaad.

2. Holle hoofden onder de Alma Mater

Weet u nog dat een universiteit eens een plaats was waar u kennis kon vergaren? En tevens een vrijplaats voor openlijke discussie en dialoog? Kunt u het zich nog herinneren dat het u aldaar werd geleerd om een kritische geesteshouding aan te nemen ten opzichte van instituten en daarmee verbonden denkwijzen? Weet u nog dat het van u werd verwacht dat u met deze u aangeleerde kennis overgeleverde denkbeelden aan een kritische analyse, dan wel een synthese, had te onderwerpen? Opdat u zo zou kunnen komen tot een eigen standpunt, wat u ook kon onderbouwen en beargumenteren? Welnu, deze tijd is voorbij!

Want hoe waagt gij het nog langer, o gij verderfelijke witte, om uw individualiteit en uw waarde als mens te postuleren, terwijl u en uw hele voorgeslacht onderdeel uitmaakt, en ook altijd al hebt uitgemaakt, van het witte, kapitalistische patriarchaat. Want u maakt deel uit van een collectief; het collectief der witten, dat reeds eeuwenlang alles wat niet wit was en is heeft gekoloniseerd, geknecht, uitgebuit en onderdrukt. Het past u niet om kritiek uit te oefenen op degenen die u daarom vervloeken en haten; op geen enkele wijze!

Want uw wetenschap is wit. Uw kennis is verrot. Uw cultuur is verdorven. Zelfs wanneer u dit wel inziet, moet u uw mond houden. En wordt het u niet langer geoorloofd om zelf na te denken. Of zelfs maar te spreken of te schrijven. Maak uw geest leeg, gij slechte en inherent aan alles schuldige. Onderwerp u kritiekloos en zonder het stellen van wat voor vragen dan ook aan het masochistische academische flagellantendom der geestelijke zelfkastijding. En laat het eindresultaat van deze nieuwe universitaire leergang dusdanig intellectueel en geleerd zijn dat u niet eens meer in staat bent tot denken, lezen en schrijven, maar daarentegen slechts het na blaten van onze Newspeak; ”Wit slecht, zwart goed.”

Gloria Wekker, wees gegroet, gij gezegende onder de vrouwen en zwarte madonna van Amsterdam; denk voor ons. Want wij mogen niet meer denken en wij mogen niet meer zijn. Het zijnde van ons wezen is zo slecht en verdorven dat wij niet slechts onze culturele en geestelijke, maar zelfs onze geslachtelijke identiteit hebben op te geven. Daarom; voegt u in de processie van het postmoderne flaggelantendom naar de afgrond der onwetendheid. Want het niet weten zal voortaan het nieuwe weten zijn. En alles is racisme, alles is seksisme, alles is onderdrukking, alles is verkrachting. Besef dat, wanneer u ooit nog wat schrijft of zegt dat hier tegenin gaat, u wordt uitgeworpen en vervloekt tot in alle eeuwigheid.

3. De oude en de nieuwe domheid

De oude domheid was makkelijk te herkennen. Ze werd glimlachend beschouwd en aangehoord. En ook getolereerd en soms zelfs vrijplaatsen gegeven, waarbinnen ze met elkaar de domheid kon celebreren. Ze stond publiekelijk op een been en schreeuwde van ”Joepie!” of ”Dolletjes!” Ze verwierf ook vaak een gevierde status. En ze werd in aparte media, die op deze oude domheid was gericht, zoals weekbladen als ”Prive”, ”Story”, ”Weekend”, etc. ter vermaak beschreven. En op de treurbuis vertoond.

De nieuwe domheid is echter niet zo makkelijk te onderscheiden. Zij is verwekt in woonerven van voorsteden en nieuwbouwwijken, waarvan de huisjes als koeien op stal in een rijtje staan om door de hypotheekbanken te worden uitgemolken. Zij is opgekweekt in basisscholen en andere indoctrinatiecentra, die voor onderwijsinstellingen moeten doorgaan. Ze staart apathisch op schermpjes van mobieltjes, verliest zich in de doolhoven der moderne communicatietechnologie, en sluit zich geheel af voor medemens en buitenwereld. Terwijl ze in de waan verkeert nu juist midden in het echte leven te staan leidt ze een surrogaatleven. Terwijl ze meent doorlopend kennis van de wereld te vergaren, wordt ze geestelijk afgestompt tot een concentratieboog en een aandachtsspanne van hoogstens drie minuten.

En de reden waarom deze nieuwe domheid slechts moeilijk valt te herkennen is het treurige feit dat zo velen zich hiermee bezighouden dat de domheid zo als het ware is genormaliseerd, dat wil zeggen tot norm is geworden. En wat deze nieuwe domheid met elkaar verbindt, is een collectief celebreren van hun narcisme, waarbinnen men elkaar wenst te tonen hoe uniek, hoe trendy, hoe geestig en hoe mooi men toch wel niet is. Zo houdt men elkaar gevangen in een collectieve en massale illusie; in dom, dommer, domst. Doch wij kunnen ons ook in deze domheid vermaken. Want, zoals reeds aan het begin gesteld; ze is een bron van niet aflatend vermaak, die maar blijft vloeien en geven.

Laat ons derhalve de lof der zotheid zingen. Lof der zotheid in het zwartepieten. Lof der zotheid aan de universiteiten. Lof der zotheid in de nieuwe domheid. Laten wij ons ermee vermaken, doch ons hier niet door laten meenemen. Het doet ons meewarig glimlachen, maar niet luidop schateren. Want wij kunnen het met Salomo in Prediker 1:18 onderkennen, dat er in veel wijsheid ook veel verdriet is, en die wetenschap vermeerdert daarmee ook smart vermeerdert.

Door:
“Taljaard”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

27 reacties op Lof der Zotheid

 1. Tistochwat zegt:

  Briljant, heer Taljaard!

  Zou dit mede de oorzaak kunnen zijn van ‘linkse koprot’?

  https://wetenschap.infonu.nl/diversen/171743-naegleria-fowleri-een-gevaarlijke-hersenetende-amoebe.html

  Like

 2. guusvelraeds zegt:

  Erasmus zei het al in zijn “lof der zotheid”.

  Onwetendheid is de moeder der hoogmoed.

  Maar dit is zijn allerbeste beste.

  Kan iemand die zichzelf haat, wel van een ander houden?

  Geliked door 1 persoon

  • Taljaard zegt:

   @guus
   Zoals mr. Bennet uit ”Pride and prejudice” al zei; ”It’s a delight and a comfort to be a connaisseur of human folly.”

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    En Mr. Bennet was, als je het goed naging, het meest intelligente, belezen en onderlegde personage uit het hele boek!
    De man had natuurlijk een misgreep begaan met de keuze van zijn echtgenote, bij wie hij op geen enkele manier paste, maar daarin was hij in die tijd niet de enige.
    In die begin-19de Eeuse plattelands-samenleving werden alle leden van dat gezin ietwat scheef aangekeken om verschillende redenen: Zijn vrouw en twee- of drie van zijn dochters om hun domme ongemanierdheid, de oudste dochters simpelweg omdat het gedrag van de anderen op hèn afstraalde en Mr. Bennet himself – die althans door níemand ‘dom’ kon worden genoemd- omdat hij té duidelijk liet doorschemeren, aan alle conventies lák te hebben. -In alle gevallen werd het door de gemeenschap betiteld als “gebrek aan de goede toon.”
    Tóch was die Mr. Bennet doodgewoon een prima mens, die het volgens mij -hoe ik daarbij kom, kan ik niet precies zeggen- uitstekend zou hebben kunnen vinden met zijn tijdgenoot Benjamin Franklin.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 26 november 2017 om 12:19

    Ik sta elke keer weer versteld van jouw kennis. Jij kunt echt overal over meepraten. 🙂
    Dáár ben ik nou soms een beetje jaloers op. 😉

    Like

   • paulzwueste zegt:

    “Gezonde Nuchterheid” is vaak meer waard dan parate intellectuele kennis mijn beste…
    Ik persoonlijk vind dat jij niet per se jaloers zou hoeven te zijn…

    Aldus Mr Bennet…..

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Dat ís ook in feite niets om jaloers op te zijn:
    Stamt uit de periode, dat ik alles wat los en vast zat, verslónd, bij gebrek aan beter.
    Een sociaal isolement, doordat je ouders bij elke stap, die je zet in alle staten raken, is niet echt iets, om naar te verlangen.
    Daardoor wist ik rond mijn 20ste alles van Couperus, van Austen, van Shakespeare….
    Maar het léven zou nog geruime tijd op zich laten wachten….

    Like

 3. Rensk. zegt:

  De domheid van nu is meer dan gevaarlijk. Omdat de domheid gestimuleerd word door de Overheid. Het komt ze goed uit. Een volk wat niet zelf nadenkt en klakkeloos de machthebbers volgen.

  Geliked door 2 people

 4. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Een lof der zotheid onder wijsgerig voorbehoud
  laat ons diep buigen voor wie haar onderkent,
  ons als de rotte vrucht van deze tijd beschouwt
  door wie wormstekigheid zo dagelijks wordt uitgevent…
  .
  Jasterke
  .

  Like

 5. Marlies zegt:

  Pracht artikel. Dank daarvoor.

  Geliked door 1 persoon

 6. tinekevanschagen zegt:

  Heel mooi Taljaard…

  Geliked door 1 persoon

 7. Theresa Geissler zegt:

  Schitterend!

  Geliked door 1 persoon

  • Taljaard zegt:

   @Trees
   Dank je.
   Weet je wat ik echt erg vind en vanavond heb vernomen?
   Dat die trut van een Frieda Brand haar dochter Amira Willighagen met haar broertje heeft meegesleept naar Zuid Afrika, nadat ze van haar man is gescheiden. Want die wilde niet dat zijn dochter zichzelf zou verliezen in de rotte wereld van de showbusiness, maar dat zij zou studeren en daarmee ook andere (en betere!) toekomstmogelijkheden zou krijgen.
   Maar Frieda wil over de rug van haar dochter fortuin maken.
   En dat wil ze uitgerekend doen in haar en mijn geboorteland Zuid Afrika, omdat de leerplichtwetten daar niet zo streng zijn. Maar dat land kan elk ogenblik vervallen in een totale economische en politieke chaos en burgeroorlog, waarbij Zimbabwe en Ruanda nog verbleken. Hopelijk wordt die prachtige meid met haar prachtige gave dan niet vermoord en verkracht louter om de kleur van haar huid.
   Ken haar moeder, want ken veel Zuid Afrikaanse expats in Nederland.
   En heb haar gewaarschuwd, maar zij denkt dat ik gewoon afgunstig ben omdat wij niet zo’n getalenteerd kind hebben.
   Je zou sommige mensen toch……..

   Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Dat zou je zeker! Maar helaas is het een allesbehalve zeldzaam verschijnsel:
    Ouders, die de aanwezige talenten van hun kinderen ten koste van álles – het kind op de eerste plaats – uitbuiten ter meerdere eer en glorie van zichzelf, dat ondertussen hardnekkig ontkennend, het komt zó vaak voor…En het zijn de grootste egoïsten, die er rondlopen!
    Het vervelende, zeker in dit geval: Die moeder toewensen, dat ze het daar eens behoorlijk oploopt, staat praktisch gelijk aan het bezegelen van het noodlot van het kind -dat daar niet om gevraagd heeft.
    De blik van deze “moeder” wordt vertroebeld door zowel de visioenen van glamour en glitter als door de dollartekens, zoveel is wel duidelijk!
    Als het meisje het mocht overleven, zal mogelijk ooit de dag komen, waarop ze haar eigen talent zal vervloeken, dat zit er dik in!
    (Je ouders vervloeken doe je nu eenmaal niet gauw, hoezeer sommigen het ook verdienen.)

    Like

   • Taljaard zegt:

    @Trees
    Het lijkt er misschien op dat ik nogal wat bekende mensen ken.
    Maar dat valt best mee. Met wijlen Daan Modderman , dat D’66 neefje van mij en de familie van Amira Willighagen houdt het eigenlijk wel op.

    Wanneer ik aan mijn geboorteland denk kan ik alleen maar verdrietig worden.
    En tegelijk dankbaar dat mijn ouders naar Nederland zijn terug gekeerd.
    Dat laatste is wel eens anders geweest, want kon als kind en tiener eigenlijk maar slecht aarden hier in dit grijze, volle en kille land. Ondanks het gezellige en mooie buurtje waarin wij mochten opgroeien nog jarenlang heimwee gehad.

    Geliked door 1 persoon

 8. delamontagne zegt:

  Twee jaar en een paar dagen na de aanslag op Bataclan in Parijs, heeft Guillaume Valette, 31 jaar oud, zelfmoord gepleegd in de nacht van zaterdag 18 Nov / Zondag 19 Nov.
  Hij had alle hulp, psychologen, famile en association “13onze15″afgewezen.
  Europe 1

  http://www.europe1.fr/societe/un-rescape-de-lattentat-du-bataclan-sest-suicide-3502610

  Geliked door 1 persoon

 9. delamontagne zegt:

  Over Zuid Afrika gesproken.
  Ik heb eens gelezen dat mensen die uit Z-Afrika komen, oorspronkelijke NL-ers, die nog NL spraken en NL gewoonten/gebruiken hadden, TOCH een inburgerings-programma moesten volgen om weer Nederlander te MOGEN worden !
  Dan denk ik wel eens:”Ben ik gestoord of zijn ze in NL GEK ? “

  Like

  • Taljaard zegt:

   @delamontage
   Afrikaners en Boeren hebben een jaar of 10 geleden al geleerd dat ze in Nederland NIET welkom zijn. Er waren zelfs ambtenaren die ronduit tegen hen zieden dat zij ”de verkeerde achtergrond” hadden voor het worden toegelaten als immigrant. Dat wil dus zeggen, goed opgeleid, gewend om de handen uit de mouwen te steken, maar…….( oh gruwel!) christelijk en……(oh verschrikking!) blank.
   Strookt dus niet met de linkse volksvervangings-agenda.

   Geliked door 1 persoon

 10. Elisah zegt:

  Zelfs Germaine Greer, invloedrijke feministe, vindt dat “transgender vrouwen” geen vrouwen zijn.

  Geliked door 1 persoon

 11. Thoth zegt:

  Ook bv. Buma. Hij heeft beweerd in de Volkskrant dat in de VS de Russen een vuurtje probeert te stoken en in Nederland gebeurt het volgens hem dus ook. Hij gaf als voorbeeld een Twitteraccount waar de ‘Russen’ een mediacrisis probeert te volgen. Btw, ik zag er totaal niets in. De UvL en Nu hebben dit ook onderzocht stelt dat het lariekoek is…

  Buma is de we kwijt, maar dat wisten we al.

  Like

  • Harry zegt:

   Vanmorgen zat Buma die waanzin weer te herhalen bij WNL op TV !
   Hoewel Rick Nieman hem prima pareerde , bleef die vrome kloot gewoon volharden in zijn verhaal .
   Uit onderzoek was daar niks van gebleken , dat de Russen een vinger in de pap hebben .
   ” Ja , tóch wél , hóór ” ………….., de Amerikanen wisten er alles van !
   Je kon écht merken dat ie zijn verhaal persé af wilde draaien .
   Hij is dus ook schuldig aan het verspreiden van fake-news !
   De Russen hebben zelfs er aan bijgedragen dat de minister van defensie af moest treden volgens hem , je weet wel die opgezwollen hoerenkop , Hennis .
   Alsof Rusland er belang bij zou hebben om de minister van defensie van een land niet veel groter dan een overmaatse postzegel te wippen !
   En dan nog één die defensie verder uitgekleed heeft .
   En dan ?
   Dan komt de volgende .
   En dán ?
   Wordt het dan beter voor Putin ?
   Wordt dat dan een Rus of weer iemand uit de baantjescaroussel ?
   Het is toch allemaal te banaal voor woorden ?

   Ook de laffe antwoorden die hij gaf ten aanzien van de ten onrechte beschuldigde Omtzigt spreken boekdelen .
   Hij ” respecteerde natuurlijk zijn beslissing ” , maar een tijdje in de luwte was beter nu .
   Op de vraag ofdat ie niet gewoon gerehabiliteerd zou moeten worden ,
   Was het antwoord : nee , beter even nog niet .
   Die man , Omtzigt , heeft het gewoon lastig tussen die schijnheilige meute .
   Hij zou er goed aan doen bij Wilders of eventueel Baudet te solliciteren ,
   om uit die kleffe CDA bende te ontsnappen .
   Hij wérkt tenminste !

   Wat een rotzakken zitten er toch in de politiek !
   Met uitzondering van onze club , dan .

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Ze hadden zelfs het gerucht verspreid dat Hennis “nee” had gezegd tegen Poetin.
    Waarop…?
    Bleef in nevelen gehuld.
    Vandaar dus…
    De macht van Poetin is ongekend.
    Vandaar dat we allemaal vrouwelijke “Ministers van Defensie” krijgen.
    Poetin wil dat, en bepaald wie het wordt op basis van hun maten.

    Hij schijnt ook familie van Tsaar Peter de Grote te zijn.

    Like

 12. Guardiacivil zegt:

  Prachtig artikel Taljaard
  vandaag de dag hebben 4 jarige peuters, ze zijn geteld, 400.000, al een mobiel om op te tokkelen.
  Je moet nu even op potje, je moet nu eerst even je pap eten, wil je nu eerst even je……………..
  Nee, ik wil niet……………straks.
  De wereld draait DÓÓR en iedereen is straks verward.

  Like

 13. D. G. Neree zegt:

  Het is inderdaad die welbewust gekozen domheid die je teennagels doen bloeden. Het is het ergste soort escapisme. Als ik zo vrij mag zijn een bijbelpassage aan te halen, waar Jezus zegt: wie God lastert, hem zal het vergeven worden. Wie de zoon lastert, hem zal het vergeven worden. Maar wie de heilige geest belastert die zal het niet vergeven worden tot in de lengte der dagen. En dan bedoel ik met de heilige geest het logische verstand en het morele geweten. Wie dat aan de kant zet is verloren.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s