Paus Franciscus werkt NWO-critici eruit

Screenshot_9

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Paus Franciscus werkt critici eruit. Paus kondigt verbod op een oude, ongewenste traditionalistische Orde en congregatie af.

Hoe meer ik mij bezighoud met deze schijnheilige Paus Franciscus, des te onsympathieker deze persoon voor mij wordt. Gelovigen hoeven zich dat niet aan te trekken, aangezien ik overtuigd atheïst ben. Ik ben echter geen hartgrondige tegenstander van religies – omdat het voor mij duidelijk is dat men deze niet kan verbieden. En aangezien ik weet dat er zich onder gelovigen zeer waardevolle en fatsoenlijke mensen bevinden. Ik ken daar een paar van – zoals ik ook religieuze Farizeeërs ken: diegenen die water prediken en champagne drinken. Diegenen, die zich inlaten met de islam en zich met hem verbroederen – en zwijgen over zijn dagelijkse en in de honderdduizenden  (per jáár, wel te verstaan) lopende massamoorden op christelijke broeders en zusters.

Michael Mannheimer Blog

Drie namen zijn representatief voor deze karakterloze Farizeeërs in rode of zwarte toga’s: Bedford-Strohm, Marx en Kässmann. Zij hebben zich allemaal verbonden met de Duivel – om hun 30 zilverlingen te ontvangen.

Maar terug naar de Paus. Er bevinden zich fatsoenlijke en eerlijke pausen onder hen. Eén ervan was naar mijn bescheiden mening de Duitse Paus Benedictus: Hoogopgeleid, sterk karakter, bescheiden, – en het Kwaad (de islam) bij de naam noemend. Over zijn in de kerkgeschiedenis uniek aftreden doen vele theorieën en complottheorieën de ronde. Ik wil mij hier met geen ervan bezighouden, omdat ik niet geïnteresseerd ben in onbewezen theorieën.

Voor de eeuwig bijdehante en notoire betweters: er was vóór hem nog een andere paus, die vrijwillig aftrad: andere pausen werden in ballingschap gestuurd en gedwongen tot aftreden Na slechts vijf maanden in functie te zijn geweest, maakte Paus Celestinus V (1215-1296) op 13 december 1294 zijn aftreden bekend. Reden: Ziekte, ontoereikende ervaring met de bekleding van zijn functies en de wens om weer als kluizenaar te leven.

Maar opvallend is, dt met Benedictus een fundamentele criticus van de religie der massamoord van het toneel verdween – en er in zijn plaats een paus kwam die, in plaats van, zoals de ceremonie verlangt, de voeten van christenen te wassen, dit deed bij islamitische vluchtelingen. Datgene, wat pausen doen heeft steeds een symbolisch karakter en over dit symbolische karakter krijgt U verder naar onderen de details te lezen.

Franciscus is geen paus van de christenen. Hij is een paus van de machtigen op deze wereld,  die op het punt staan, een duizenden jaren oude wereldorde te vernietigen

Diegene die Benedictus opvolgde, was een paus die uitmuntend past in de machtsspelletjes van de NWO-strategen: Franciscus is een door en door linkse paus. Niet alleen is hij een vastberaden bepleiter van de massa-immigratie, maar wil hij deze uitgebreid zien naar hele familieclans van de Midden-Oosterse en Afrikaanse volkeren. Dus mogen er van hem per erkende asielzoeker in het uiterste geval honderden verdere “familieleden” naar ons toekomen.

Paus Franciscus overtreft daarmee zowaar Merkel: hem gaat de omvolking in Europa niet snel genoeg. En alleen al dit symptoom toont aan: Franciscus is de Soros binnen de Kerk.

Franciscus behoort zonder twijfel tot het internationale netwerk ter vernietiging van Europa

Paus Franciscus is de ergste paus die Europa in zijn momentele islamiseringsfase kon treffen. 1400 jaar lang waren de pausen bezig met het afweren van de bestorming van de islam op de christelijke vesting Europa.

Franciscus zet met zijn 21 punten omvattende verzoekcatalogus, waarin hij uitdrukkelijk om de gezinshereniging, “grootouders, broers en zusters en kleinkinderen inbegrepen”, verzoekt, de 1400 jaar oude strijd tegen de islamisering van de kerk op z’n kop en handelde in feite als een islamitische Kalief.

“Paus Franciscus doet dat alleen, omdat hij als linksmensch het Westen veracht”

Welnu, uiterlijk sinds een interview met Marcello Pera, een intieme vriend van de onder raadselachtige omstandigheden afgetreden Paus Benedictus XVI, begrijpen we beter wat deze linkse Paus Franciscus, die afkomstig is uit de Latijns-Amerikaanse protestkerk, tot deze uitlatingen brengt.

Marcello Pera, de voormalige president van de Italiaanse Senaat, uitte meerdere malen scherpe kritiek op Paus Franciscus en verwijt het Opperhoofd van de Katholieke Kerk “een paus te zijn, die alleen maar politiek bedrijft… die noch door het verstand, noch door het Evangelie wordt geleid.” Franciscus zou met “krachtige en explosieve stellingen ingrijpen in de politieke debatten, die men kort geleden nog als´links´zou hebben getypeerd.”

Pera verder:

“Ik kan daar voor mezelf maar één antwoord op geven: de paus doet het, omdat hij het Westen veracht, omdat hij ten doel heeft het te vernietigen en alles doet om dit doel te bereiken.”

De islam wilde altijd al het Vaticaan bezetten. Nu heeft hij dit bereikt – zonder dat moslims ook maar één enkele jihadist naar Rome hoefden te sturen.

Paus Franciscus is als linksmensch per se islamofiel – en werkt net als de rest van de westerse linksen nauw samen met de islam. Hij heeft de facto het Vaticaan geïslamiseerd. Alleen wil niemand dat zo erkennen.

Nu toont Franciscus met een unieke zuiveringsgolf binnen de kerk dat hij bereid is af te rekenen met zijn tegenstanders. Leest U in het volgende stuk, hoe en waarom hij dat in detail doet.

(Michael Mannheimer)

_________________________________________

Vaticaan: Paus Franciscus liet vernietiging toe van de Franciscaner Orde der Immaculata

De vernietiging van de Orde der Immaculata-Franciscanen onder het Pontificaat van Franciscus toont aan hoe intensief er wordt opgetreden tegen groepen die niet met de Paus op één lijn zitten.

Inbreng van Michael Mannheimer:

“De Orde van de Immaculata-Franciscanen werd door twee Franciscanen, Stefano Maria Manelli en Gabriel Maria Pelletieri, opgericht op 2 augustus 1970. De Franciscanen van de Immaculata leven volgens de Regula Bullata van de Heilige Franciscus van Assisi. Paus Johannes Paulus II. bevestigde het instituut vóór het Bisschoppelijk Recht op 1 januari 1998. Het instituut is marianistisch georganiseerd en staat aldus onder het patronaat van de Moeder van de Onbevlekte ontvangenis”

Paus Franciscus predikt armoede

Herhaaldelijk maant hij de katholieken om naar de “periferie”van de samenleving te gaan en steeds weer hernieuwt hij zijn verzoek tot materiële en geestelijke armoede, een lievelingsonderwerp van dit pontificaat.

Een orde, die de armoede op extreme wijze wilde praktiseren, werd niettemin niet ontzien: de Franciscanen van de Immaculata

Hoewel ze het armoede-ideaal van de kerk zonder meer belichamen werd tijdens het pontificaat van Paus Franciscus aan hen de grondslag onttrokken.

De Orde gaat terug op twee Italiaanse oprichters, Stefano Manelli en Gebriele Pellettieri, die in 1969 een gereorganiseerde tak van de Orde der Franciscanen in het leven wilden roepen, welke het oorspronkelijke vestigingsideaal van de heilige Franciscus van Assisi meer volkomen moest nastreven – vooral wat betreft de Mariaverering en de armoede.

In 1990 werd de Orde door de katholieke kerk officieel erkend

Bijzondere Mariaverering en de extreme armoede vormden het leven binnen de Orde; maar ook nog een ander kenmerk: dat het hier ging om de enige nieuwe vestiging die de traditionele mis vierde.

De Orde bloeide, er waren talrijke roepingen, terwijl in meer liberale Orden en gemeenschappen van de kerk het aantal leden en roepingen sterk daalt. De Immaculata- Franciscanen hadden vanwege hun traditiegebondenheid en hun sterke missionaire ijver een sterke toeloop.

Aldus trotseerde de Orde de verbreide houding in de kerk om zich open te stellen voor de “geest des tijds” en zich aan de samenleving aan te passen

De traditie was weer in opkomst. In Juli 2013, slechts een paar maanden na de verkiezing van Paus Franciscus, werd de Orde-leiding afgezet. De Orde werd onder een commissariaatsbeheer gesteld. De commissaris, P. Fidenzio Volpi, zelf lid van een uitstervende Orde, begon een regelrecht systematisch vernietigingswerk.

Zonder officiële redenen te noemen – wat conform  het kerkelijk principe “nulla poena sine culpa, “geen straf zonder schuld“, geweest zou zijn, werden monniken ontslagen, de Regel werd veranderd en de traditionele mis werd onderdrukt. Ook op herhaalde verzoeken de “oude Mis” te mogen celebreren, kwam alleen negatief antwoord.

Een proces wegens ontduiking en geldverduistering tegen de oprichters – dat als vergezochte reden door de commissaris werd gebracht als rechtvaardiging van zijn extreme maatregelen – won Maneli voor een wereldlijke rechtbank; de commissaris moest zelfs schadevergoeding betalen. Volpi stierf in juni 2015 en werd vervangen door Sabino Ardito.

Commentatoren hadden al snel erkend dat het enige doel van het “reorganiseren” van de Orde was om de traditionele Mis als kern van de spiritualiteit de kop in te drukken en te verbieden. Aangezien “wat niet mag zijn, niet kan zijn,” moest er een einde komen aan de Orde om een “terugkeer ” naar de traditionele spiritualiteit bij andere Orden of groepen te verhinderen.

De vernietiging van de Immaculata-Franciscanen werd een voorbeeld van anti-traditie-affect

Vanwege de volmacht van de commissaris zou de enige mogelijkheid voor de Franciscanen om op kerkelijke rechtsgronden verhaal te halen Paus Franciscus zelf geweest zijn, die het stilzwijgen bewaarde. Daarmee was voor de Orde de rechtsgang gesloten.

Sinds het begin van de “onderzoeken” door commissarissen werden 14 kloosters gesloten. De Orderegel werd veranderd, een vierde “private” gelofte tezamen met de Mariaverering en de overgeleverde liturgie werden afgeschaft, wat het charisma van de Orde vernietigde.

Een heroprichting volgens de oorspronkelijke spiritualiteit werd door het Vaticaan verhinderd. Meer dan de helft van de leden van de Orde is uitgetreden.

Hoewel Paus Franciscus tegen de “centralisering” predikt, werd in het geval van de Franciscanen het Pauselijk gezag centralistisch benut, met desastreuze consequenties voor de Orden. Kerkrecht-deskundigen discussiëren verder of het oorspronkelijke decreet van de Orde-congregatie van juli 2013 überhaupt rechtsgeldig is of niet.

Conclusie van Michael Mannheimer:

Hiermee is het duidelijk welke weg Franciscus wenst te gaan: aanpassing van de kerk aan de tijdgeest der homofilie, het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht, de wereldwijde massa-immigratie, de vernietiging van het gezin, de opheffing van alle staatsgrenzen en uiteindelijk de ondersteuning van de zegetocht der islam.

Voor deze stelling heb ik geen enkel bewijs, bijv. in de vorm van getuigen die bevestigen dat hij door de NWO-VN-EU-strategen ertoe werd overgehaald en met aanzienlijke privileges werd overladen als hij deze weg volgt. Maar voor mij geldt de oude Bijbelspreuk die ik toepasselijk als volgt citeer:

“Aan hun daden, niet aan hun woorden, zult gij ze herkennen.”

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, Christendom, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, dictatuur, Elite, Eurabië, Europa, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Linkse christenen, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, New World Order, nieuw fascisme, Paus Franciscus, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Westen, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

52 reacties op Paus Franciscus werkt NWO-critici eruit

 1. koddebeier zegt:

  Als er werkelijk een god zou bestaan, dan schoot er een bliksemstraal uit de lucht en lag de paus verkoold op de grond !!

  Geliked door 1 persoon

  • louis-portugal zegt:

   Als dat zou kunnen.
   Die straalk mnag van mij nog wel wat lui raken.

   Geliked door 2 people

  • BertG. zegt:

   God straft onmiddellijk, hoor ik ze wel eens zeggen.
   Hij of zij neemt er anders wel flink de tijd voor dan.

   Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Het begrip “tijd” , is nogal flexibel en variabel , Bert , in de bijbel .
    Als god de eerste dag dit schiep en de tweede dag dát , etc , en je oppert dan dat dat allemaal nooit kan in zo korte tijd , ga maar eens een boom maken bijvoorbeeld , dan zeggen ze :
    “Jaaaaaaaaaa, maar dat moet je zó niet zien , een dag is in werkelijkheid misschien wel een paar honderd jaar ” .

    En zo proberen ze het sprookje in stand te houden .
    Ze hebben vaak wel een geoefende discussietechniek opgetuigd !

    In een discussie waarbij ik de evolutie zat te pluggen zei een vrome broeder tegen me :
    “Ja , god heeft ook de evolutie geschapen ” !
    Even was het stil ……….
    Net zo’n onzinbericht als ” islam is vrede ” .
    Daar trappen we toch ook niet in ?
    Oplichters !

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Van jehova’s weet ik dat ze les krijgen in een geoefende discussietechniek .
    Maar van de rest, best mogelijk. Ze houden het wel lang vol soms.

    Like

   • Adriaan van Ginkel zegt:

    Wie bent u om te bepalen wanneer God moet reageren en wanneer niet?

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Nogmaals: Een tamelijk arrogant antwoord op iemand met een andere mening dan de uwe. Klinkt me nogal “islamitisch” in de oren eerlijk gezegd . . . 😦

    Like

   • BertG. zegt:

    Waar bemoei jij je eigenlijk mee.
    Laat ‘m lekker te tyfus krijgen die god van jou.

    Like

  • Adriaan van Ginkel zegt:

   Laat zien hoe weinig je van “god” zoals je Hem noemt, weet. Gelovigen zoals ik, die niets moeten hebben van deze ketterpaus, weten allang wat er gaat gebeuren, want wat er nu met de wereld gebeurt, en vooral met de Kerk, is al 1900 jaar geleden tot in detail voorspeld. Maar ja, wat kan ik uitleggen aan een heiden zoals u???????

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Een tamelijk arrogant antwoord op iemand met een andere mening dan de uwe. Klinkt me nogal “islamitisch” in de oren eerlijk gezegd . . . 😦

    Like

   • BertG. zegt:

    Hoe vaak heb ik hier nou al niet vermeld dat het soms net mossels zijn.
    En ze blijven het bevestigen, keer op keer.
    Maar nog lang niet zo erg als wat Petra deBoer er soms uitkraamt.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @BertG., 20.36u. : En uiteraard heb je daar gelijk in, Bert!
    Denk niet, dat ik het zwijgend wou laten passeren, maar een netwerk-detectie deed mijn comment teniet.
    Toen ik eenmaal virtueel weer was “opgekrabbeld” stond het jouwe er reeds, precies op deze plek.
    Prima hoor, daar niet van, want het is en blijft een feit, dat we met de fundamentele christenen evenzeer op ons qui vive moeten zijn, als met de islam:
    Ze mogen dan aanmerkelijk minder bloeddorstig zijn, drammen kunnen ze net zo goed!

    Like

   • Adriaan van Ginkel zegt:

    E.J. Bron: u kunt duidelijk appels niet van peren onderscheiden. Ik ben traditioneel Rooms Katholiek, moet niets van deze Argentijnse ketterpaus hebben. En heb een broertje dood aan atheisten, omdat zij diegenen zijn geweest die de deuren voor de Islam hebben geopend.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Mits dat zo zou zijn, waarom vecht de kerk dan niet voor zijn geloof en komt hij niet op voor de vervolgde christenen wereldwijd. Hij doet het tegenovergestelde: God=Allah bijvoorbeeld. “We bidden tot dezelfde god”. Krankzinnig.
    Ik twijfel wat mezelf betreft nog tussen atheïst en agnost, maar in beide gevallen ben ik een fervent tegenstander van de ideologie islam.

    Geliked door 3 people

   • BertG. zegt:

    Wat schrijf ik nou net, maar nog niet zo erg als ………
    Krijgen we toch weer hetzelfde te horen, atheïsten zijn de schuld van alles.
    Krijg jij lekker ook de tyfus dan maar Adriaan en je fantasie vriendje er bij.
    Ga lekker dood mens, daar doe je de wereld een groot plezier mee.
    “Mensen” zo als jij zijn de ellende waar wij mee te maken hebben, net zo als met die mossels.
    Ik dacht dat RK liefhebbers nog wel de meest vriendelijkste waren onder de gelovige.
    Mij hebben ze ook nog een keer ooit gedoopt, maar ben nog nooit zulke onmensen tegen gekomen daar.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Adriaan van Ginkel, 21.27u.: Ik zat er nu waarachtig toch naast met mijn oordeel, moet ik bekennen: Ik hield U ècht voor een steile refo, die alles wat Rooms is, meestal díep veracht. Blijkt U zelf, wat U noemt “traditioneel” katholiek te zijn. Tja, dan moet ik eerlijk bekennen, nog niet eerder een katholiek te hebben ontmoet, die zich presenteert, zoals ú dat hier doet. Maar ja, één keer moet de eerste zijn.

    Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    @BertG., 21.54u.: Ja, hé, daar verkeek ik me nou precies ook op, in dit geval:
    Eén ding staat wel vast: Hij is níet het gebruikelijke katholieke type!

    Like

   • koddebeier zegt:

    U durft veel te beweren, door andere heiden te noemen !!

    Like

 2. Patriot 2.0 zegt:

  Zuid Amerikaanse bevrijdingstheologie zal ook wel een rol spelen, en die is natuurlijk links.

  Like

 3. Patriot 2.0 zegt:

  Is dit de zwakke paus die Nostradamus aankondigde/voorspelde, vraag ik me af.

  Geliked door 2 people

  • jantjeuitnl zegt:

   Het is de profetie van Sint Malachius. Het Christendom en de Islam staan op diverse onderdelen lijnrecht tegenover elkaar.
   Een paar voorbeelden:
   Jezus wees de hele wereld die hem door de duivel zou worden geschonken af.
   Mohammed nam het aan. “De Islam zal de wereld veroveren”.
   Jezus zei uw naaste lief te hebben, zonder onderscheid.
   Mohammed heeft alleen de naaste lief die hetzelfde geloof aanhangt.
   Jezus heeft mensen uit de dood doen opstaan.
   Mohammed heeft alleen gedood.
   Jezus hielp andere mensen en maakte ze beter.
   Mohammed liet ze links liggen.
   God geeft aan geen beelden te aanbidden.
   Moslims aanbidden een steen.
   Jezus was geweldloos.
   Mohammed was geweldadig en nog veel meer slechts.
   Deze paus zegt dus dat God en Allah dezelfde zijn, terwijl hun wensen diametraal tegen over elkaar staan.
   Allah = de duivel.

   Like

  • Adriaan van Ginkel zegt:

   Nee, het is de valse profeet die in Openbaringen 13 is voorspeld. En dienst lot is in Openbaringen 17 en 18 beschreven. Alles loopt al. de ene voorspelling na de andere wordt letterlijk vervuld en de klok tikt, en wat ons te wachten staat, zal vreselijk zijn. Jammer voor gezapig Nederland dat dat lot ook zal gelden voor de Europese Unie, de echte werkgever van deze ketterpaus.

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Wanneer u daar zo van overtuigd bent, hoe komt het dan dat u zich als een gewillig schaap naar de slachtbank laat voeren?!

    Like

   • BertG. zegt:

    Bert, dat weet je toch.
    Als het echt uit de hand loopt dan verwachten dat hun fantasie vriend wel zal ingrijpen.
    Daarom doen ze niks, daar hebben ze iets voor die dat wel zal oplossen.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Wedden, dat-ie nu antwoordt: ” Ik ben een christen, maar niet Rooms; deze ketterpaus is niet MIJN Heiland?”
    Want ik meen dit soort christenen een beetje te kennen: Ze vinden zichzelf oneindig veel beter dan de “roomsen.”

    Like

   • Harry zegt:

    Zeg Adriaan ,

    als jullie nou eens met argumenten kwamen , in plaats van die wartaal van psalmen en openbaringen en dat soort waanzin , dan zou er misschien te praten vallen .
    Maar jullie vrome kloten gooien een wapen in de strijd , waar wij als niet-gelovigen helemaal niks aan hebben , niks mee kunnen en niks van geloven .
    Zo krijg je een scheve of valse discussie .
    Het doel zal zijn dat wij “uitgeluld” zijn .
    Net als een duel tussen iemand met een half aardappelschilmesje tegen iemand met een uzi .

    Dat gebruik van die “informatie” is net zo iets als het plaatsen van een link van niburu of een vergelijkbare fantastenclub .
    Er staat iets , maar je hebt er geen donder aan .
    En al dat verdomde gezwam van je soortgenoten over satans , duivels en demonen , ik ben nog nooit zo’n ding tegengekomen en ik ben toch al op een hoop plaatsen geweest !

    Als god alles geschapen heeft , waarom ruimt ie die duivel dan niet uit de weg ?
    Als hij alles gemaakt heeft , heeft ie dan dus ook de islam vervaardigd ?
    Waarom doet iemand zo iets ?
    Is jouw niet bestaande vriendje een sadist of zo ?
    Of houdt ie van spelletjes ?
    Eerst poneert ie een aantal voorspellingen en dan vervolgens werkt ie z’n voorspellingen één voor één af .
    Reden voor jullie om te roepen : ZIE JE NOU WEL , HET KLOPT ALLEMAAL !
    De grote illusionist ! Hans Klok is er niks bij .

    En ondertussen blijf je maar wachten op hulp die NOOIT ZAL KOMEN .
    Ik vind het al zo lang duren als je op de brandweer moet wachten en jullie wachten al twee duizend jaar op een zeepbel .
    Compliment voor je geduld , hoor !
    Maar de klok tikt dóór .
    En de islam woekert voort .
    En maar wáchten en maar wáchten .
    Tot het te laat is .
    En daar zijn de christenen dan goeddeels verantwoordelijk voor .
    Inmiddels zijn er al miljoenen van “jullie” uitgemoord , we wachten nog even voort !
    Hij komt er áán hoor , hij kómt !
    Hij is er al bijna …………
    Nou , niet dus !
    En ik zal ook eens een voorspelling doen hier , waar je me aan kunt houden :
    HIJ KOMT NOOIT !

    Als iemand nog eens zegt dat jullie een stel onnozelaars zijn , zou ik het maar niet te hard tegenspreken , zeg !

    Geloof is echt een psychische aandoening hoor !
    En NEE , ik ben géén communist .

    Like

 4. Statler & Waldorf zegt:

  En daarom is er niets meer aan te doen.
  Alles en iedereen maar dan ook werkelijk alles en iedereen werkt hier aan mee.
  De EU.
  De landelijke politiek/kabinet.
  De lagere scholen
  De middelbare scholen.
  De HBO- en universitaire opleidingen.
  De omroepen op TV en radio. (NPO, RTL en de anderen)
  De multinationals.
  Het Koningshuis.

  En het is niet eens een complot want het spel speelt men open en bloot en het zal de burger blijkbaar aan zijn/haar bips oxideren.
  Geen volk om trots op te zijn.
  Helaas.
  Godwin dan maar?
  Was in WO II niet anders.

  Geliked door 1 persoon

  • Rensk. zegt:

   Zo als hierboven beschreven zie ik het ook. Een ommekeer kan enkel nog komen door geweld. Zoals het altijd nog in de geschiedenis is gegaan. Nooit zullen mensen leren van de geschiedenis. Nooit.

   Like

  • Thomasson zegt:

   @Statler & Waldorf. De NWO en de door u genoemde ‘instituten van de macht’ (zoals de Duitse studentenaanvoerder Rude Dutschke ze ooit noemde) hebben een ding voor ogen: ARMAGEDDON. Het lijkt wel of ze allemaal de kinderen van Faust zijn. Zij geven aan de duivel hun ziel en verwachten als beloning een gehele Islamisering van Europa. Sommigen dromen van bergen geld die ze zouden verdienen, anderen koppelen pathologische verlangen aan hun wens. Zij zouden van blijheid springen als de islamitische Jihadstrijders van Allah door onze straten zouden rennen. Het bloed zal vloeien en de brandstapels zouden staan op iedere plein. Misschien hebben de rijken onder hen een natte droom, dat zij op een dag naar de slavenmarkt zouden kunnen gaan om een lekkere seksslaaf of slavin te kopen. Ieder en zijn eigen fantasie. De meesten zouden een leuk jong tienermeisje kopen en anderen een kind beneden de 10 jaar oud. Ze zouden geen problemen met de zedenpolitie hebben. Islam geeft ze een Carte Blanche. Als zij genoeg van de islam zouden hebben, kunnen zij vluchten naar wat rustige plekken op aarde. Dat heeft regering De Geer ook gedaan in de meidagen van 1940.

   Like

 5. tinekevanschagen zegt:

  Dat die paus zich zo kan vinden in de “vijand” is niet moeilijk.
  Nergens zo veel kindermisbruik als in de katholieke kerk.
  Dat bewijs over de NWO hoeft niet,de echt “wakkere mensen” weten dat,dat zo is.
  Wat een prachtige laatste zin.

  Like

  • Thomasson zegt:

   @tnekevanschagen. Uw zegt: Dat die paus zich zo kan vinden in de vijand is niet moeilijk. Ja! Natuurlijk niet! Maar dat heeft weinig te maken met de katholieke kerk en meer met zijn persoonlijke achtergrond. Paus Johannes Paulus II, was een fatsoenlijke man en de Duitse Paus Benedictus is dat nog steeds. Wat kunnen wij verwachten van een Paus die in zijn jonge jaren een uitsmijter was bij een of andere tango nachtclub in Boenos Aires? Hij was een schooier en hij blijft een schooier. Dat is alles wat over hem kan worden gezegd.

   Geliked door 2 people

 6. fleckie zegt:

  Het Duitse gezegde’willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schadel ein’, is steeds van toepassing,( zeker in …dit…..GEVAL. …..( een …HAATCOMPLEX…soms?)

  Geliked door 1 persoon

 7. Guardiacivil zegt:

  Als je de geschiedenis leest over de Pausen dan is het nog al wat. Al die Pausen die regeerden met een aantal die behoorlijk fout waren voor die tijd.
  De huidige Paus zou je kunnen beschouwen als zeer schijnheilig en verzakend aan de leer van het christendom.
  Waarom er dan toch miljoenen mensen op de grond liggen bij een Staatsbezoek is mij een raadsel.

  Geliked door 1 persoon

 8. delamontagne zegt:

  De ergste paus in de geschiedenis van het katholicisme, François, ontving de ouders van de slachtoffers van de aanslagen in Nice.
  Hij zei o.a.:”Een oprechte dialoog en broederlijke relaties tussen allen, vooral tussen hen die een unieke en barmhartige God belijden [ bedoelt allah /= God ! ], is absoluut noodzakelijk”.
  Er was ook een imam bij die snel zei dat de belangrijkste slachtoffers moslims waren.

  Like

 9. delamontagne zegt:

  Vergissing, het moet deze foto zijn.
  De vorige was het pamflet dat hij van DAESH,[ de ware gelovige islammers ? ] kreeg met de mededeling hij wordt onthoofd zodra ze Rome hebben ingenomen………..

  Like

 10. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 11. M.A.L. Sion zegt:

  Na het lezen van het verhaal van Mannheimer kan er maar één conclusie getrokken worden.
  Democratie is geen redmiddel. Ook de aanhangers van de Katholieke Kerk zullen hun paus niet afzetten of buiten spel zetten. De Christenen zijn veel te netjes om aan geweld te denken. Ze laten zich als schapen ter slachtbank leiden.
  Blijft over dat de atheïsten onder ons een REVOLTE moeten voorbereiden en daar niet te lang mee moeten wachten. De tijd dringt. De islam dringt op. De messen zijn al lang geslepen en de wapenkamers in de moskeeën liggen geheid boordevol.
  Word wakker autochtoon Nederland. Er is geen seconde te verliezen. Sta op uit uw gemakkelijke stoel en zoek uw medestander in uw directe omgeving en DOE WAT !!!!
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com
  De club die zegt: islam ??? – Weg ermee !!!

  Like

 12. Rene Kampers zegt:

  Ik heb het al meerdere keren geschreven . De Paus is ook maar een mens , zoals trouwens veel voorhetzeggenhebbers. Als mens staan ze bloot aan allerlei ziektes …ook geestesziekten. Het drama is bij die lolariteiten valt dat niet onmiddellijk op , integendeel ze worden nog geloofd .Is het nog niet opgevallen Rutte bv als ge een foto van hem ziet , hij staat er steeds op met een uitbundige lach. Is dat normaal voor een minister President ?

  Like

 13. Wee de nietsnut van een herder die de kudde in de steek laat!
  Moge het zwaard zijn rechterarm treffen en zijn rechteroog uitsteken.
  Moge zijn arm verschrompelen en het licht in zijn oog doven.

  Like

 14. dutchess43 zegt:

  Zijn er werkelijk nog roomsen dan die zich door een paus laten vertellen hoe het moet?
  Ik vertrouw niet één vent in een jurk, en hoewel r.k. gedoopt heb ik me al jaren geleden uit die club laten schrijven. Alle religie stinkt, en niet zo’n klein beetje !

  Geliked door 1 persoon

 15. Theresa Geissler zegt:

  Ik doe het graag, Driek: omdat ik van de Duitse taal houd èn voor MM, één van de ware helden van dit moment!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s