Volksvijandigheid!

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Elisah”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

29 reacties op Volksvijandigheid!

 1. delamontagne zegt:

  De Paus denkt er anders over.
  De Paus blijft bij zijn standpunt:
  “De vluchtelingen-onderkomens zijn dikwijls als Concentratie-campen”.

  “Ik heb al vier vluchtelingenkampen bezocht”.

  Drie heel grote: Lampedusa, Lesvos en Bologna. […]
  Soms zijn het echte concentratiekampen, net gevangenissen “.
  Dit is wat paus Franciscus zei in een gesprek met jezuïeten in Myanmar en Bangladesh tijdens zijn reis afgelopen November
  De jezuïet Antonio Spadaro heeft deze gesprekken, getranscribeerd en enkele uittreksels ervan zijn in de Italiaanse tijdschrift Civiltà Cattolica verschenen.

  […] Sommige Europese landen hebben ervoor gekozen om hun grenzen te sluiten. Het meest pijnlijke is dat ze hun hart hebben gesloten om deze beslissing te nemen.
  En ons Missiewerk moet ook de harten bereiken die gesloten zijn en die er voor zorgen dat zij [ de “vluchtelingen”], niet worden toegelaten……

  We zijn verplicht de menselijke tragedies die sommigen proberen te verzwijgen, aan de kaak te stellen en openbaar te maken. […]
  ” Er is overal Fundamentalisme “, zei paus Franciscus.”
  En wij katholieken hebben de eer om de fundamentalisten onder de gedoopten te zijn.
  Het is een houding van de ziel die zich gedraagt als rechter van anderen en ook van hen die onze religie delen.
  Het gaat naar het essentiële – doen alsof je naar de basis gaat – van de religie, maar in die mate dat we vergeten wat existentieel is. Vergeet de consequenties.
  Een fundamentalistische houding heeft verschillende vormen, maar ze hebben het gemeenschappelijke oogmerk om het essentiële te benadrukken, het existentiële te ontkennen.
  De fundamentalist ontkent de geschiedenis, de mens.
  En het christelijke fundamentalisme ontkent incarnatie.

  Secolo d’Italia
  http://www.secoloditalia.it/2017/12/papa-francesco-i-centri-per-rifugiati-spesso-sono-campi-di-concentramento/

  Liked by 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ delamontagne 16 december 2017 om 00:32

   ‘Zijne zaligheid’ vindt de mohammedaantjes om op te vreten.
   Kijk toch eens hoe schandalig hij de poten van die satanaanbidders aflikt.
   Bah, het is om misselijk van te worden.

   NEPCHRISTEN!

   Liked by 2 people

  • paulzwueste zegt:

   De Paus heeft zich al enige tijd geleden ontmaskerd als de Antichrist die iedereen uitsluitend nog als vijand serieus neemt….

   Behalve’n stel idiote, totaal geradicaliseerde godsdienstwaanzinnigen die vochtig spreken als ze met bijbelteksten gooien….

   Liked by 2 people

  • fleckie zegt:

   Deze paus heeft totaal geen benul betr. Concentratiekampen, en Hoe..en Wat er zich afspeelde,( of hij doet alsof, : uit ARGENTINIE afkomstig, ook nog als jezuiet, ! Lijkt . dat hypocriet, doen als NIETS -wetende over zo’n kampen. ……….UIT het boek:’ DEN VIJAND WEDERSTAAN’ .’ HISTORISCHE SCHETSEN VAN DE LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS,!LANDELIJKE KNOKPLOEGEN..EN CENTRALE INLICHTINGENDIENST ‘ van auteurs K.Norel,Anne de Vries, Frits de Zwerver, e.a..uitg.N.V. gebr. . Zomer & !KEUNING’s ,Uitgeversmij-Wageningen……1946…..pag. 37…….. ‘DE MARTELGANG DER JODEN…….Het is slechts een zeer klein deel der Nederlandsche Joden, dat zich door bij goede Vaderlanders onder te duiken aan de Duitsche klauwen heeft kunnen onttrekken. De overgrote meerderheid kwam,door zich zelf—afgaande op schoonklinkende beloften – aan te melden ,of door arrestatie ,in de jaren 1942 en 1943 terecht in het Kamp Westerbork, dat als ” Durchgangslager’ dienst deed en vanwaar het eene transport na het andere hen naar het verre onbekende Oosten voerde. Totaal zijn.ongeveer .106.000 Joden dit kamp gepasseerd,waarvan na de bevrijding slechts enkele duizenden zijn teruggekeerd. …….Van het lijden ,waar voor zij die een Jood geherbergd hebben ,dezen medemensch met Gods hulp hebben kunnen bewaren ,wil onderstaand verhaal ons een beeld geven. …….Wij leggen er den nadruk op ,dat de verschrikkelijke feiten , die heierin worden meegedeeld,eer..te..mild voorgesteld..dan overdreven zijn…….Ik hoorde ruim een maand nadat wij van de Duitschers bevrijd waren,dat er in het kamp Westerbork, een Joodsch meisje was teruggekomen uit POLEN en Ik ben er heen gegaan om nog dienzelfden dag een ontmoeting met haar te hebben.Want ons allen ,door heel het land,heeft jarenlang de vraag gekweld, of er iemand terug zou keeren van de vele ongelukkigen,die uit dit kamp naar Duitschland werden gevoerd.De geruchten van de moordpartijen in POLEN gaven niet veel hoop,maar konden immers voor een deel geruchten zijn.Met volkomen zekerheid viel nog niets te zeggen. De groote afstand en de Duitsche bewaking sloten als een zwaar gordijn het lot van al die medemenschen voor ons af.Nu zou eindelijk dat gordijn opzij geschoven worden, Een ooggetuige, een der slachtoffers zelf, zou misschien al onze vragen kunnen beast woorden,en ons volledig kunnen inlichten over alles,wat er in dat verre…AUSCHWITZ met de Nederlandsche Joden was gebeurd. Was het wonder,dat Ik nauwelijks de ontmoeting kon afwachten?…………..Josephine Nathans ..is..vijf en..twintig jaar en heeft het laatst gewoond in Rotterdam. Zij is van gegoede afkomst,heeft een Lyceum- opleiding gehad en is daarna verpleegster geworden. Dat hoor Ik van een der 600 Joden ,die zoo gelukkig waren de bevrijding van het kamp Westerbork mee te maken. …….Dan treedt
   zij binnen. Of liever , Zij schuift naar binnen. Er is in haar loopen iets aarzelends, iets onbestemds,als van een slaapwandelaar. Zij is een mooi slank meisje met opvallend groote donkere oogen, zwart als karbonkels. Maar de schittering in die oogen is uitgebluscht en de huid eronder is blauw en doorschijnend. Opvallend zijn ook haar handen,keurig verzorgd nu,maar overdekt met eelt en kloven,ruwe werkhanden,die al dadelijk vertellen van den waren arbeid ,die zij moet hebben verricht. Wij komen over een,dat zij heel nauwkeurig en heel nuchter zal vertellen wat zij beleefd heeft. en alleen dat ,waarvan zij zeker weet,dat het zo en niet anders gebeurd is,maar dat zij dan ook
   niets zal verzwijgen,al is het nog zoo erg en nog zoo ruw. …” Ruw?” vraagt ze. Het woord schijnt haar niets meer te zeggen. En ze begint. . Maar na eenigen tijd begint het spreken haar moeilijk te vallen. Zij raakt het verband kwijt,Zij grijpt soms met beide handen naar haar hoofd.” Hoe was het ook weer?” , ” Ik heb zoveel beleefd”. …………..
   Zij is nog te vermoeid van de reis en van de hartelijke ontvangst in het kamp.Ik stelde haar voor,om den volgenden dag ons vraaggesprek voort te zetten..en zij neemt dat dankbaar aan. Uit haar mededeelingen groeit dan het volgende trieste verhaal. …………..
   Zij werd gepakt op 2 October 1942 ,toen zij verpleegster was in de bekend psychiatrische inrichting in het Apeldoornsche bosch. Haar moeder,die in het dorp was ondergedoken,werd eveneens gearresteerd en met haar naar Westerbork gevoerd. Haar vader kwam daar twee dagen later aan. Het kamp was toen overvol. In de barakken sliepen de menschen in drie kribben boven elkaar..en..iedere week ging er een transport . Reeds den zestienden October gingen haar ouders op transport naar Duitschland Zij wilde vrijwillig mee, maar haar vader drong er op aan,dat zij dit niet zou doen. ” Je kunt ons daar toch niet van nut zijn” zei hij. “Misschien kun je hier nog iets voor ons bereiken”.
   En zoo bleef zij nog vier en een halve maand in het kamp als verpleegster in de ziekenbarak. Toen werd zij overgeplaatst naar Vught, .waar behoefte scheen te wezen aan geschoolde verpleegsters . Zeven maanden bracht zij daar door,daarna kwam zij in Westerbork terug, waar zij nog eens VIJF en een halve maand werkte.Toen kwam haar dag. …….Haar naam werd afgelezen van de transportlijst van 3 Maart 1944. Aan wie de schuld? Daar vroeg men niet meer naar. Toen ze over de eerste schrik heen was merkte zij tot haar verwondering ,dat zij heel kalm werd. Een soort nieuwsgierigheid naar de dingen die komen zouden,kwam over. haar.. Over het Oosten was nog weinig bekend,daar hadden de Duitschers angstvallig voor gezorgd. Zij dacht , dat het net zoo iets als Vught zou wezen ,maar dan nog wat erger. En meteen voelde zij een kracht in zich ontwaken,om van .den komenden tijd te maken,wat er van te maken viel. Een vaste wil om zich er doorheen te slaan en het eind . van den oorlog te be leven……………Die wil bepaalde voortaan haar daden. Het was een transport van bijna duizend menschen.,die in beestenwagens zouden worden vervoerd . Men bood haar aan,om in den ziekenwagen te reizen,die iets meer ruimte had .en..waarin meer stroo lag,maar zij weigerde. Waarom? ……….Zij wist toen nog niet,dat al dadelijk deze keus haar leven redde. Zij bleef liever bij haar vriendinnen en kwam terecht in een wagon met 45 jonge menschen,jongens en meisje bij elkaar. Er lag wat stroo. Er stond een tonnetje. En door de luchtgaten in de zijwanden kon je uitkijken ,als je elkaar optilde of je vastklemde aan de planken. Dat was verboden, maar ze deden het natuurlijk toch. …………..Er was geen bewaking in den wagen . Maar..bij ..ieder station ging de deur open en kwam de GRUNE POLIZEI binnen. Soms moesten ze worden geteld. Dan moesten ze de horloges afgeven. Een volgend maal het geld en de sieraden. Een Duitscher liet een hand vol gouden ringer rinkelen in zijn zak en grijnsde voldaan. Het deed hun niets meer. Ze waren niet verontwaardigd. Ze wisten dat ze overgeleverd waren en lieten maar met zich doen. Twee dagen en twee nachten duurde de reis,Ze reden door een vreemde landstreek met weinig stations en wisten al lang niet meer,waar zij zich bevonden . Ze spraken niet meer. Ze waren bang voor het eind en het tonnetje werd veel gebruikt. Eindelijk,’s Zondagsmorgens om een uur of acht ,bleef de trein voor goed stil staan. Toen hoorden ze, dat ze in..AUSCHWITZ waren. “Aussteigen,schnell,schnell”. Opstellen op het perron. Wachten…….Waarom zoo snel,als ze zoo lang moesten wachten? Het was guur en winderig. Ze stonden als een troep schapen bij elkaar te rillen en zagen over den weg een groep vrouwen voorbijgaan met eigenaardige hoofddoeken en mannen in gestreepte pakjes. Zulke hoofddoeken en zulke pakjes zouden zij straks ook dragen . …….. Toen kwamen leege vrachtauto’s het perron oprijden. De mannen werden weer in twee groepen verdeeld: oudere en jongere mannen De vrouwen in drieen : oudere vrouwen ,moeders met kinderen,jonge vrouwen en meisjes. Josephine komt terecht in een groep van 90 meisje en jonge vrouwen van 16 tot 30 jaar. Een polizeiman loopt ..de..rijen ..langs. ” Kunnen jullie loopen?” snauwt hij.””Allemaal? Of moeten jullie ook op de auto’s?”…….Neen,zij kunnen loopen, Waarom niet na die lange reis? En zij gaan op marsch. De bagageb moeten zij maar laten liggen . Die komt wel,wordt gezegd. Maar natuurlijk hebben zij die nooit teruggezien.
   Honderd en vijftig jonge mannen ..en…negentig ..vrouwen komen aan in het kamp..BIRKENAU. Zijn de auto’s met de anderen er al? Nog niet. Komen ze dan? Ook niet. Waar zijn al die anderen dan gebleven ? Zijn die soms naar een ander kamp gegaan? Het is de vraag die allen bezig houdt. Want mannen missen hun vrouwen en hun kinderen, jongens en meisje missen hun ouders .En nog diezelfden dag krijgen ze zekerheid: Die zijn dood. Alles wat ..op..de..vrachtauto’s gegaan is,is dood. Die zijn regelrecht naar de gaskamers gereden. En hoe het daar toegaat ,wordt hun heel nuchter door hun medegevangenen meegedeeld. Al..die..menschen die oude mannen en vrouwen,die moeders met kinderen ,hebben zich moeten uitkleeden in een Barak en kregen toen elk een stuk zeep en een handdoek. Er werd hun meegedeeld ,dat zij een douchebad zouden kunnen nemen . Zij werden ook werkelijk in een soort doucheruimte gebracht, Maar de deur werd stevig achter hen gegrendeld en inplaats van water kwam er gas. …………..Niemand geloofde dit verhaal.Maar toen zij dagen..en..nachten het crematorium zagen branden– overdag zagen ze de vuile rook,’s nachts de rode gloed tegen den donkeren hemel– en toen zij later de manner spraken van het Sonderkommando, gevangenen als zij,die gedwongen waren om bij de vergassing en de crematie van de slachtoffers te helpen,toen wisten zij,dat er niets meer te hopen was…Josephine staat er..voor..in,dat het zoo..en..niet..anders..gebeurd is en dat deze…beestachtige ..moordpartijen..tot het laatst toe bij..alle..transporten ..doorgegaan zijn. Zij gaat er nog even over door. Zij vertelt ,dat er den laatste tijd te weinig gas was,om den menschen het leven te benemen en dat ze toen in bewusteloozen toestand..naar..het ..crematorium gingen . Zij spreekt over al die ontzettende dingen met
   een kalmte ,die ons verbaast. Zij is, volgens haar eigen verklaring,..” zoo hard als een bikkel” geworden. >>>>>>>>>>>>>>

   Liked by 2 people

   • fleckie' zegt:

    Vervolg op” zoo hard als een bikkel”geworden,: …’Wij hebben even tijd noodig om over onze ontroering heen te komen. Maar zij gaat onbewogen verder en vat haar verhaal weer..op..bij..haar..aankomst in het kamp…BIRKENAU………Zij kwam daar eerst ..met
    de..andere..vrouwen..en..meisje in een z.g.opvangbarak,Waar ze ingeschreven werden. Het personeel van die barak bestond uit medegevangenen.POOLSE en..RUSSISCHE ARIERS die hun de handbagage afnamen,desnoods met geweld. Vandaar ging het naar het saunahuis.Een sauna is een Finsch dampbad,maar de barak waar zij kwamen,..had daar mee..alleen..den..naam..gemeen. …..Daar moesten zij zich allen uitkleeden ..en..naakt..op..een..rij..staan……Een..voor..een..werden..zij..toen op
    de arm …getatoueerd……………Josephine laat mij haar benedenarm zien. In het gebruinde vel van den mageren ..arm..staat..een..nummer ..geprikt…..:75841.
    …..Daaronder …een…driehoekje…” Dat personeel, ..van..die..Sauna,..die capo”s en ondercapo’s eas iets verschrikkelijks”, zegt ze. Ze schreeuwden ..voortdurend ..”Prensy, prensy! vlug,.vlug!”. …..Alles moest er vlug gaan en als wij een bevel niet gauw genoeg begrepen, ..sloegen zij ons met riemen op het naakte lijf.” …Zij werden, nog altijd naakt, naar een andere ruimte gejaagd. …Daar werden ze kaalgeknipt. Dat was nog haast het ergste van alles. ..Het waren vrouwen die het deden, maar van tijd tot tijd kwam een SS- man door de barak wandelen. “Prensy,prensy!” Weer naar een andere ruimte en wachten maar weer, stram in de houding. …………..Josephine dacht even,dat zij onder mannen terecht gekomen was,..toen zij naar al die gemilimeterde ..hoofden zag . Maar het waren haar vriendinnen, die geschonden waren als zij. ..Er was niemand bij die huilde. ..Met opeengeklemde tanden..stonden zij uren te wachten, sidderend. van
    spanning en kou. …Eindelijk werden zij naar de douches gedreven , toen nat en druipend terug naar de hall van de barak. …Afdrogen..was..niet..noodig ze kregen kleeren toegeworpen. Allen kregen ze mannenondergoed, maar ze trokken het aan, zonder protest. Hun..eigen..kleeren..zagen..ze..nooit..terug. Josephine was..zoo gelukkig
    een paar wollen kousen ..,,.toegegooid ..te ..krijgen,..de anderen ..kregen..katoenen. Daarna een.jurk,een vest, een jas, ..een ..hoofddoek. De jas had een rode streep op de rugzijde. Op de mouw stond hetzelfde nummer ,dat ..in..den..arm..was..geprikt, ..Daar onder..een..gele ..driehoek, ten teeken ,dat ze ..Joden..waren, ..Een rode driehoek was voor politieke gevangenen, een groene voor misdadigers, een zwarte voor a- socialen .
    …..Ze marcheerden af ..naar..de….politische…Abteilung.. …Ze gaven ..inlichtingen..
    omtrent ..zichzelf, waar..later..nooit..rekening ..mee..gehouden..werd. ………..Josephine
    wilde niet zeggen, dat zij..verpleegster..was. Zij wilde bij de anderen blijven en gaf zich op als landarbeidster. ’s Avonds om 8 uur waren ze eindelijk klaar. Doodmoe en hongerig werden ze weggeleid. Ze kregen een stuk brood en werden afgevoerd naar de ..quarentaine-barak. …….Het was een steenen barak,met cementen muren in hokken
    ingedeeld als een varkensstal. In elk hok waren ..twee kooien boven elkaar. In elke kooi
    was plaats voor..5..menschen. Maar..nu..werden..er..10… in elke kooi ..gestopt, die zich moesten behelpen met 5 dekens..en..2… stroozakken. .Het gaat wel als je zo moe bent
    en…INNERLIJK …kapot,..dat..je..ook…staande..kunt..slapen. …En ..de..volgende dagen
    weet je niet beter. Ze ..troffen er kennissen ,die bijna een maand eerder uit Westerbork waren vertrokken..en..nog..altijd..in..quarantaine..waren. ” Hoe is het hier?” vroegen ze.
    En het antwoord luidde:” Dat zul,je zelf wel ondervinden”. Het zei genoeg. De eerste
    veertien dagen die Josephine ..in..de..quarantaine- barak doorbracht staan nog altijd in haar ziel gegrift,alsof het veertien jaren geweest zijn. ……………’s Morgens in het diepste donker, niemand..weet..hoe..laat..Het..is, misschien een uur of vier, schreeuwt iemand
    een bevel door de barak:” Aufstehen!Betten machen!” ….Dat bedden opmaken is vlug gebeurd. Er is..niet..eens..voor..elk..een..deken ..om..op..te..vouwen. ..Daarna…moet…
    heel..de..bevolking..van..de…barak..naar..buiten..voor..het…APPEL..Goed of slecht weer, ziek of gezond, het APPEL..moet buiten gebeuren. Ze mogen niet praten en..zich …niet..bewegen,..Ze mogen..niet..naar..de..W.C……En nooit..klopt..het..APPEL., telkens weer moeten de namen worden afgelezen,…uren…duurt…het…soms…voor.. ze weer
    naar binnen..mogen….Er..gaat..geen..morgen..voorbij..,dat er niet enkele vrouwen flauw
    vallen . Die worden weggedragen en komen nooit terug. ……….Als er een einde aan de
    marteling ..is gekomen,kruipen de bewoners van EEN hok ..allen ..op..de..bovenste..kooi
    ..bij ..elkaar……Heeft ..iemand nog brood,dan kan hij dat nu opeten,anders moeten zij wachten tot den middag , dan komt de soep. . Een liter soep is het rantsoen,Maar het ,blokpersoneel weet van “organiseeren”. …Meestal ..is..er..ongeveer ..4 ..liter soep..voor
    10.,menschen, dat is 18 lepels elk; ze weten het aantal, precies. ……………En ..verder..
    zitten ze..maar ..den..geheelen..dag..bij..elkaar..en.. hebben het koud en ..verlangen
    naar..den..avond ..en..’s avonds ,,naar..den..morgen..en..probeeren..wat ..te..praten of
    iets te..vertellen. Maar.het…draait..altijd..weer..uit..op..de..vraag:” Weet je..nog,..hoe..goed..wij ..het ..daar .hadden?”Of op de verzuchting : ” Had Ik dit of dat maar anders gedaan,dan was Ik hier nooit gekomen”. ..Soms geven ze raadsels op en eens hebben ze een poosje schik met een tandenborstel, dien ze bij het APPEL gevonden hebben en waarmee ze elkaars korte haren kammen……..Doodstil ..wordt..het
    in..de..heele barak, als er weer een selectie ..plaats..heeft. Dan komen er kerels door de barak ,waarvan men zegt, dat het …DOKTERS…zijn en die gaan na, wie er slecht uitziet
    ,..wie koorts heeft, of schurft..of..dysenterie. Al die ..gevallen worden..uit de barak verwijderd..en komen..meestal..niet…meer…terug…Hun lot is geen vraag meer. ..Soms
    wordt ..in..h..krankenrevier…een..hele..barak..met..besmettelijke..zieken…in..EEN…maal
    ..opgeruimd. …………..Bij de eerste selectie reeds wordt Josephine’s beste vriendin van
    haar kooi gehaald. Later volgden er meer van haar vriendinnen. Maar zijzelf wordt met de overgeblevenen na twee weken uit de quarantaine ontslagen en tewerk gesteld
    in het A-lager. ……….Het ..A-lager …omvatte ..de…quarantine-barakken en..het..kranken
    revier. Josephine had het geluk weer mee: zij mocht…de latrines schoonmaken..en
    doorspoelen met ..chloorwater. .Zij had een dak boven haar hoofd, een kachel om zich nu en dan bij te warmen en een vrij behoorlijke capo. De anderen moesten handwagens ..met..afval..buiten..het ..kamp..rijden,onder bewaking van ..SS-manner met honden. Zwaar moesten ze trekken ,om de zware kar door..de..SNEEUW ..en de MODDER voort te krijgen ..en uren stonden ze soms te wachten, tot gevangenen.uit de mannenbarak
    ken de kar hadden afgeladen. Doodmoe,met natte en pijnlijke ..voeten, kwamen ze ’s avonds terug in het kamp. Als ze hun zware , slechtpassende schoenen hadden uitgetrokken,wrongen ze de kousen uit en legden die onder de matras , om ze zoo te drogen. Dan verbonden ze hun kapotte voeten met een stuk lap,..dat ze misschien in het afval of ergens anders hadden gevonden. Den volgenden morgen moesten de klamme kousen en de Nate stijve schoenen weer aan en gingen ze er weer op,uit. Iederen avond waren de voeten..meer..kapot ..gelopen. De wonden bleven niet vrij van infectie,de voeten zwollen op ,de..schoenen..konden..bijna..niet..meer..aan. Maar niemand dicht eraan om zich ziek te melden of te klagen. Het krankenrevier beteekende de dood.Ieder hoopte dat ze spoedig overgeplaatst zouden worden naar het B-lager, het eigenlijk Arbeitslager,waarbij ze zeker konden zijn van beter voedsel ..en..een..betere…behandeling. Maar in plaats daarvan moesten ze plotseling allen terug naar de quarantaine- barak,omdat er enkele …TYPHUSGEVALLEN….geconstateerd waren. Weer zaken ze bij elkaar op de kooien. Weer was de enige afwisseling ..Het…APPEL …in..den..kouden ..morgen, weer verdunden gesprekken..tot..” weet je nog” en ” hadden we..maar”. En weer moesten ze zich met de heele barak, …900 menschen totaal, behelpen met ..EEN..gelegenheid ,..die tot in de verste hoeken te ruiken was. Ze hadden tenslotte allen een hekel, aan ,elkaar, ze konden elkaar niet meer zien, ze gapten van elkaar wat ze konden. Ieder zorgde voor zich zelf,meer nog ..dan..van..hun..bewakers ..hadden ze van elkaar te lijden,…..Maar de voeten herstelden …………………(etc). <<<<<<<<<<<<<<

    Liked by 1 persoon

   • fleckie' zegt:

    Op Bron, 29.7.2017, onder ‘Comment op drie verschillende DLD….:no. 14,15,16!

    Like

   • fleckie' zegt:

    VERVOLG:, ‘MAAR DE VOETEN HERSTELDEN’ :Na 7 weken verlieten ze de Quarantaine voorgoed en werden geplaatst ..in het B-lager. Ze werden ingedeeld bij de…SIEMENS-reserve,die bestemd was voor de groote Siemens-fabriek,Wanneer de nieuwe machines ,die al lang verwacht werden,aangekomen zouden zijn. Tot zoo lang werden ze in een commando van duizend menschen in een weverij te werk gesteld. De machines zijn nooit gekomen. …………..Josephine moest banden vlechten van gummi-afval. Eerst moesten van ..oude..autobanden..reepen geknipt ..worden..van..1 cm breedte, daarna moesten die tot snoeren gevlochten worden. Waarvoor die snoeren dienden kon niemand haar vertellen..en..is..ze..ook nooit gewaar geworden. Acht meter snoer per dag was haar pensum,haar taak. Wie dat niet afkreeg werd gestraft met in de hoek staan,knielen bij het eten ,of met exerceren:kniebuigen,liggen..en opstaan..
    Het laatste was het ergste. Nog..erger ..dan..een..pak..slaag ..met..de…stok..van..den….
    altijd..dronken ..ober -capo. Maar het voedsel was veel beter..dan..in..de..quarantaine-
    barak. Tweemaal in de week,Dinsdags..en..Vrijdags, was er een toelage van brood en worst.Wie de woede van den Ober-capo had opgewekt, werd dan..VOOR..de. uitdeling..
    weggestuurd. Het deel dat overschoot , was voor de capo’s.Meestal waren de ongelukkigen ..die..achter..het ..net..vischten. de zieke…en …zwakke meisjes ,die juist het..extra voedsel zoo nodig hadden. Maar niemand dacht er aan om van zijn deel iets af te staan, ieder vocht voor zich zelf om in leven te blijven. …….De hygiene in de weverij was verschrikkelijk. Heel den dag ademden de vrouwen in het stof. Lang kon men het hier niet uithouden . Sommige meisjes liepen .met een plotselinge opkomende hooge koorts,waren ..enkele..dagen..weer..schijnbaar..gezond, ineens was de koorts weer terug en niet lang daarna werden ze afgevoerd ..naar het krankenrevier..als…t.b.c.- patienten. …………..Twee maanden ..nadat..Josephine ..in..de..weverij..geplaatst was,werd..zij..midden..in..de .nacht. wakker door een ..hevige pijn in haar linkerknie.Zij
    dacht dat het een zenuwontsteking zou zijn,probeerde de pijn door wrijving te doen bedaren en rukte ’s morgens als altijd mee uit. Maar de dag was een kwelling door de steeds terugkeerende pijnscheuten,en ’s avonds moest zij. tusschen de andere meisjes naar de barak worden gesleept. Zij wilde niet naar den dokter,zij wist,dat…dan…het…
    krankenrevier ..haar wachtte. ..Daarom sleepte zij zich met al haar wilskracht ..nog twee
    dagen naar haar werk. Toen ging dat niet meer. Zij vroeg den capo,die haar het best gezind was,om..EEN..dag verlof of en hoopte dat een dag bedrust haar genezing zou brengen. Maar de knie was al. vreselijk opgezwollen..en..na..dien ..dag..werd zij toch naar het revier gebracht. Toen dacht zij niet anders,dan dat zij met het leven wel..af kon rekenen……………Voor de deur van de..barak voor voetziekten moest zij zich uitkleeden. Haar..kleeren..moesten..buiten..de..barak..blijven.Voor de luizen, zoals…haar..werd..
    medegedeeld, ofschoon zij wist, dat…alle…barakken…van…wand.luizen wemelden……..
    In een klein bakje water.moest zij zich wasschen. Zij kon zich nauwelijks staande houden. Niemand hielp haar,maar zij kwam klaar. Toen werd zij in de barak gebracht en
    haar werd een bed ..gewezen, ..waar juist..een..ander..uitgedragen..was. Misschien een
    stervende ,misschien een doode, ..want warm was het bed niet meer. Er lag een gore deken op en een laken met bloedvlekken. Maar zij verlangde zoo,om in een bed te liggen ,dat zij niet aarzelde er in te gaan. Zij ging zitten, ,tilde het zieke been met het andere op en liet zich kreunend vallen. …………..Ook in deze barak lagen…900 menschen..Midden door de kale ruimte .liep de verwarmingsbuis, onder een muurtje van steenen weggebouwd, Op dat muurtje speelde zich het heele leven af in de barak.
    Daar gingen de naakte patienten zitten,als ze onder de deken niet meer warm konden worden,daar werden de bakjes met eten gewarmd, op dat muurtje werden de operaties verricht. Verbandmiddelen ..voor..de..patienten..waren..er..haast.. niet,geneesmiddelen veel te weinig en slechts enkele soorten, de lucht in de barak was voortdurend bedorven. Maar de vloer werd enkele keeren per dag door herstellende patienten gedweild. Altijd kon je onder de nieuw aangekomenen ..de..West-Europeeers kennen,
    doordat zij een poos aarzelden voor het bed,dat hun werd aangewezen. ……..”Moet Ik
    daar in?” vroegen ze, met een blik op de verschrikkelijke vieze deken..” Moet Ik er zo in?”met een blik op hun naakte lijf. En dan pas gingen ze met in gehouden adem voor-
    zichtig liggen. …….Negen dagen lag Josephine te lijden ,tot het abces aan haar knie.zich
    spontaan opende. Zij kreeg daarna geen schoon bad,en lag te wachten op,haar dood.Maar de dokter,die na een paar dagen het eindelijk noodig vond,zich eens met haar te bemoeien, dacht er niet zo ernstig over. Hij liet haar op het muurrje dragen,, ..sneed..wat ..om..in..de..afzichtelijke wond en zei dat het verder wel vanzelf zou gene zen. Maar de wond wilde zich niet sluiten en Josephine leefde in voortdurende angst voor infectie.. Toen had zij weer geluk. Zij trof onder de nieuw aangekomen patienten ..een kennis,wier broer zij in het kamp VUGHT ..had verpleegd. Die gaf haar een doosje
    levertraanzalf, waarmee zij haar knie voortaan behandelde. Negen weken ,nadat zij was opgenomen,kon zij het krankenrevier weer,tot op het gebeente vermagerd, maar geheel genezen, verlaten. …….Drie weken ..mocht zij ..doorbrengen..in..een .”Schonungsbarak”, daarna moest zij weer aan het werk. Zij wilde niet terug naar de weverij,wist op een listige manier door te dringen tot de..Arbeitsfuhrung , en verzocht om
    geplaatst te mogen worden in de..Union-munitiefabriek .Toen zij een der kerels voorloog , dat zij in Holland reeds in een dergelijke fabriek had gewerkt,werd haar verzoek toegestaan. Zij verhuisde nu naar het lager…AUSCHWITZ en dezen keer had zij zeldzaam geluk. Er was juist een nieuw vrouwenlager voor …5000 vrouwen gereed gekomen met veel beter ingerichte barakken dan de oude, en daarin werd ook zij geplaatst. Zij was nog verschrikkelijk zwak,Maar nu werd dit haar redding. …….Ondanks
    het zware werk op de munitiefabriek sterkte zij bij den dag aan en spoedig was zij weer een van de flinkste en moedigste uit het commando…Een barak was er in het nieuwe lager,die de meisjes,ondanks alles,wat zij reeds hadden mee gemaakt,bijna niet zonder huiveren voor bij konden gaan……DIT..WAS..DE..EXPERIMENTEN-BARAK, …overgebracht uit blok 10.. van het oude lager naar blok 1.. van dit nieuwe. Er werden in hoofdzaak getrouwde vrouwen in opgenomen .en Er waren ook 150 Hollnadsche vrouwen bij. Zij hadden een goede behandeling,Maar werden gebruikt als …PROEFKONIJNEN…VOOR…..DUITSCHE…MEDICI……..Aan allerlei experimenten moesten zij zich onderwerpen:…kankerbestrijding, sterilisatie,operaties..met..en….zonder
    verdooving,Maar vooral werden allerlei spuitjes op hen geprobeerd. Zo als in de media he laboratoria marmotjes worden gehouden, zoo stonden zij hier ter beschikking..als..wezens,wier…leven…geen…waarde..had….Vreeselijke dingen werden verteld van wat er in deze barak gebeurde. Hij was nog meer gevreesd dan het krankenrevier. …….In de muniiefabriek heeft Josephine handgranaten gemaakt. Zij stond aan de boormachine of sjouwde materiaal aan voor de manner en was ’s avonds smerig tot op de huid.. Maar de voeding was beter dan ooit en daarom was het vol te houden. …………..Het ergste ..hier waren de luchtaanvallen,die hoe langer hoe meer voorkwamen. Slechts voor de Duitsche meesters waren schuilkelders,de gevangenen moesten zich maar dekken door onder de tafels te kruipen,werd er gezegd, de tafels
    waar de munitie en het kruit op lagen.Maar gelukkig werd nooit de fabriek getroffen. …….De behandeling in de fabriek was zeer streng.De kleinste nalatigheid werd als sabotage beschouwd. Dit werd steeds erger, toen de ..PARTISANEN..in..de..omgeving
    van..AUSCHWITZ in..actie kwamen. Zij zochten voeling met de gevangenen,deden enkele keren een pogingen ,om het kamp te bevrijden en hadden contacten in het lager, die munitie voor hen naar buiten smokkelden. ………..Op een dag kregen de gevangenen in de fabriek plotseling een extra toelage van brood..en..worst ..en..daarbij de mededeling ,dat zij een uur eerder ..dan..gewoonlijk, dus om VIJF uur reeds naar het lager mochten gaan. ……….De reden van die vrijgevigheid werd hun niet medegedeeld.
    Zij wisten ..reeds ,dat die er wel naar zou zijn……..Op de marsch naar het lager kwamen zij de nachtploeg tegen en het viel hun op,dat die erg sip keek. En bij de hoofdpoort van het kamp werden alle vragen beantwoord.>>>>>>>>>>>>>>…..fleckie, :even tussendoor vermelden betr. aandacht voor het boek van…’BENNO MULLER-HILL,…..”MET DE WETENSCHAP..ALS..EXCUUS”, …..de ROL van PSYCHIATERS, ANTHROPOLOGEN,
    EN..GENETICI…in…..NAZI-DUITSLAND…uitg.ANTHOS EPO! isbn 90 6074. 172.2, …..en…het boek van dr.H.Schellekens, ..dr. R.P.W.Visser,: ” DE..GENETISCHE..MANIPULATIE, uitg. MEULENHOFF INFORMATIEF-A’dam.isbn…..90.290.9717.5 …..( in dit boek pag.63, :… ” Het belangrijkste onderzoekscentrum werd het ‘Kaiser Wilhelm Institut ..fur Anthropologie , menschliche
    Erblehre und..Eugenik’, dat in 1927 in Berlijn was opgericht. Het is opmerkelijk ,gezien het standpunt van de Katholieke Kerkplein, dat dit eugenetische instituut het..geesteskind was van..de..JEZUIETENPATER ..en…BIOLOOG…H.MUCKERMANN.
    .)>>>>>>>>>>>>>>

    Like

   • fleckie' zegt:

    Vervolg op :’op de marsch had naar het lager kwamen zij de nachtploeg tegen en het viel hun op ,dat die erg sip keek.en bij de hoofdpoort werden alle vragen beantwoord . van het kamp. Daar hingen aan de PALEN de lijken van 2 POOLSCHE meisjes ,die betrapt waren op ..het uitsmokkelen van..kruit..voor..de..opstandelingen,,en..twee..anderen,.wer
    den juist spartelend naar boven getakeld. De gevangenen moesten halt en front maken en de terechtstelling aanzien,Maar Josephine kneep de ogen dicht..en opende ze niet,voor..ze..bevel..kregen..,om verder..te..loopen. Dat was het dus,waarom ze op worst en brood getracteerd waren. DAT ..was de Duitsche methods: EEN hand die streelde,terwijl ..de..andere..sloeg! Maar niet lang meer zouden ze tijd hebben voor hun beestachtige practijken. Want intusschen was het Januari 1945 geworden.De Russen waren in een..groot..offensief..over de WEICHSEL gebroken en stieten hun front steeds dichter bij . Steeds langer en somberder werden de gezichten..der..DUITSCHERS..en..de
    ..capo’s en ..ondercapo’s, …de..POOLSCHE..en…SLOWAAKSCHE…landverraders ..waren met huichelachtige vriendelijkheid..vervuld. Er werden cabaret- en filmvoorstel
    lingen ..voor de gevangenen..georganiseerd, Er werd vaker worst uitgedeeld,de heele be
    handeling werd beter. Op een dag was er plotselling geen licht meer en geen stroom voor de machines. In de verte dreunde zacht maar dreigend .het geschutvuur..van..de
    Russen…Heviger ..en…veelvuldiger ..werden..de..luchtaanvallen, het kamp ..moest bijna
    iederen dag..verborgen..worden..onder..een..nevelgordijn. …..De gevangenen..hoorden de kanonnen en het klonk hun als muziek in de ooren.Tegelijk plaagde hun de angst,wat er met hen gebeuren zou,als de bevrijders zouden komen. Zouden ze niet allen afgemaakt worden? Zouden ze geevacueerd worden,of zouden ze gewoon aan hun lot worden overgelaten, als de Duitschers de vlucht moesten nemen? …….in den nacht van ..den..zeventienden ..Januari ..kwam hieromtrent zekerheid. ..In dien nacht
    werden de blokken Drie en VIJF geevacueerd , maar de groep van Josephine moest den volgenden morgen ..nog..als..altijd..uitrukken..naar..het .werk. ..Toen ze op de fabriek kwamen , bleken..de..mannen ..echter..niet..aanwezig..te..zijn. Pas om tien uur
    kwamen ze aanmarcheren , Maar gewerkt..werd..er bijna ..niet..meer. Niemand had lust om te werken..en de..slavendrijvers stonden zenuwachtig in groepjes te praten en keken op het werk niet toe. …’s Middags..om..vier..uur kwam toen het bevel om aan te treden. De beurt om te evacueeren was nu aan hen. Ze ginger terug naar ..het kamp en drongen meteen de barakken binnen,..waarvan ze dachten,dat er nog iets te halen was. Josephine ..veroverde..vier..mannenpullovers ..en..trok ..die ..over..elkaar..aan.Ze hoopte op een paar schoenen, daar de hare erg slecht waren,maar vond ze niet. Ook was nergens eten meer te vinden. Er werd nog aan elk een liter soep uitgedeeld, daarna klonk het bevel ..voor..de..afmarsch. Ook de bewoonsters ..van..het..experimentenblok…
    stelden ..zich..op ,om mee te gaan.Dat viel allen geweldig mee. Men had algemeen gedacht,dat ..er .met..die..stakkers ..nog….”iets..bijzonders”. zou gebeuren, om ze voor altijd..den..mond..te..snoeren. …….Deze..tocht…werd…een…verschrikking……Eindeloos ..lang..was..de..stoet ..van..mannen ..en..vrouwen,…die..door..kniehooge sneeuw ,langs..bijna..onbegaanbare..wegen ,..naar..het…Westen.. trok. .Zij waren beladen met dekens ..en..bagage , zij hadden voor het grootste deel kapot schoeisel en na den liter soep ,die voor het..laatst in het….kamp was….uitgereikt ,kregen …ze…dagen..lang..geen
    ander eten dan..dat,wat zij in de dorpen ,waar zij overnachtten,konden bemachtigen en wat meestal niet meer was dan een stuk ..koolraap.Maar..een..nieuwe..geest was in hun harten ontwaakt,van hoop en moed , van volhouden tot het uiterste. Ze zagen de bevrijding glanzen in een nabije toekomst..en de vaste wil om die te beleven , deed velen het onduldbare verdragen……Maar groot was..ook..het ..aantal..dergenen,..die ..tenslotte ..toch..ineenzegen..aan de kant van den besneeuwden weg of langzaam achterbleven. De anderen sleepten zich verder ,behalve een of meer…SS-MANNEN, die bij de slachtoffers..achterbleven. Even later klonk een .knal en..dan wisten..allen..,dat..er
    weer ..aan…het..lijden..van..een..hunner..een..einde..was..gekomen. ……………Zoo bleef
    ..het..de..heele..tocht. …..Wie achterbleef ..werd..onverbiddelijk …neergeschoten. Ook ‘s
    nachts ..klonken er schoten,..als..andere..gevangenen. Vooral…POOLSCHE, probeerden
    , ..om..te..ontsnappen. …Velen ..gelukte dit toch en het aantal gevangenen ,dat eindelijk in…LOSLOW …op open kolenwagens werd geladen, om zoo de reis voort te zetten, was nog misschien slechts..de helft ..van..die..uit…AUSCHWITZ…vertrokken
    waren. …………..Op deze treinreis ..werd..het..leven..van..Josephine..grered ..door..de.
    veroverde pullovers. Zij moest ze als een kat verdedigen ..tegen..andere..gevangenen
    die minder gelukkig waren geweest. Een wikkelde zij om haar voeten,een ander om haar hoofd. . Zij was een van de weiinigen die na een ontzettende reis ,waarbij als voedsel niets anders..dan..SNEEUW..gegeten werd, zonder bevroren ..lichaamsdeelen ..in het kamp….RAVENSBRUCK…aankwam. Maar het kamp RAVENSBRUCK …was …overvol. Voor de gevangenen van…AUSCHWITZ …was niets anders dan een groote schuur..beschikbaar, waar..ze..op..de…cementen…vloer..moesten
    …slapen….Daar..er…geen…latrine…aanwezig..was,deed…diezelfde…vloer…hiervoor…
    dienst. …zetten werd ..zeer..onvoldoende..en..op..ongeregelde..tijden..uitgereikt. Zes honderd menschen per dag werden op ..wagens dood ..het ..kamp…uitgereden. Josephine..voelde haar krachten bij den dag minder worden. …Toen kwam,na drie weken , het bevel, om weer verder..te reizen. Opnieuw stond een trein klaar, maar nu met gesloten goederenwagens, die haar met een ander duizend gevangenen naar…NEUSTADT-CLEVE , in…MECKLENBURG bracht. Hoe slecht de toestanden daar ook waren, Het was de hemel bij…RAVENSBRUCK . Het klimaat was er milder,het eten werd geregeld verstrekt. Een tiende brood en drievierde liter soep, was hier het
    dagelijksch rantsoen. Het bleek ,dat een mensch daar op,leven kon. Ze moesten loopgraven ..maken..of..vliegtuigen..camoufleren. .Een kleine groep ,waarbij ook Josephine mocht werken ..in een kleine vliegtuigfabriek ,waar ook ..900..vrouwen uit
    …WARSCHAU… te werk gesteld waren, die na den ..opstand..in..de..POOLSCHE..
    hoofdstad ..gevangen.genomen ..waren. ..Vijftien Hollandische opzichters,gedwongen
    arbeiders,moesten dienst doen als opzichters ..bij het werk. Josephine dacht de eerste dagen telkens ..weer,dat..zij..beetgenomen..werd,als een der mannen op vriendelijke toon aanwijzingen gaf bij het werk.Zij verwachtte een snauw of een plotselinge slag. Het duurde enige dagen,voor..ze..er aan ..gewend..was, dat je ook door een opzichter fat-
    soenlijk kon worden behandeld ….Een vreeselijke plaag in dit kamp waren de luizen. In Auschwitz waren de haren der meisjes iederen maand gemillimeterd . Na hun vertrek van daar was dat niet meer gebeurd. Toen ze enkele maanden ..in..NEUSTADT-CLEVE
    doorgebracht hadden,liepen ze allen reeds weer met flinke kroeskoppen. Kammen of andere bestrijdingsmiddelen voor ongedierten ..werden..niet..gegeven…Hoofden ..en..
    kleeren..moesten met de vingers ..gereinigd worden.;Toen de fabriek begin April gesloten
    werd, bij geblek aan…materiaal ..zowel..als..aan..stroom,..hadden..zij er heel den dag tijd voor. Maar velen waren in tusschen bezweken , door…uit putting..en..ontbering..of
    een besmettelijke ziekte,die misschien door de luizen was…overgebracht. De..toestand
    .in ..het..kamp..werd..weer..juist..als..in..de..laatste..weeken ..van…AUSCHWITZ. ..De een luchtaanval volgde op..den..anderen; het werk lag stil. .De Duitschers werden somber,en de bewakers vriendelijker dan tevoren. .Ieder ..wist dat..het..einde naderde… Josephine hoopte op den eerste Mei. Het had zich nu eenmaal vastgezet ..in haar hoofd dat op dien datum de verlossing zou komen. Maar op 1 Mei gebeurde er nog niets. Alleen kwam op dien dag de commandant van ..RAVENSBRUCK.. in het kamp aan met heel zijn familie…en…een…groote…voorraad…..levensmiddelen…,die hij..
    DAAR… de kampbewoners ..ontstolen ..had…Bij zijn vertrek had hij allicht nog gehoopt, hier veilig te zijn. HIJ…was het ook,maar slechts een..of..twee..dagen. Den 2den Mei werd een proclamatie van de kampleiding in het lager aangeplakt,waarbij den gevangenen werd medegedeeld,dat zij over enkele uren..vrije menschen ..zouden zijn..en hun werd verzocht , om zich kalm te houden ..en..in..de..barakken..te..blijven.
    Daar zouden aan ieder twee broden worden verstrekt. …….De proclamatie werd met
    gejubel begroet,Maar niemand hield zich er aan. Aan de horizon dreunden de kanonnen van de AMERIKANEN. Tucht was er niet meer in het kamp. De Duitsche gevangenen ontvluchten in..troepen..het..lager…De posten, die ze hadden moeten tegenhouden,ginger er eveneens vandoor.Toen stroomde alles naar de magazijnen met levensmiddelen en probeerde ..enige..voorraad..te bemachtigen. Josephine waagde zich ook..in..den.worstelden hoop,kreeg 1 brood en twee blikjes sardientjes te pakken, leverde een wild gevecht..met..een..paar ..RUSSEN.., die haar den built afhandig wilden maken, en bracht ze veilig in haar barak.>>>>>>>>>>>>>>

    Like

   • fleckie' zegt:

    LAATSTE GEDEELTE van hoofdstuk ‘de MARTELGANG.. DER..JODEN!, uit boek’Den VIJAND..WEDERSTAAN’, geschreven door…ANNE..de..VRIES. ………………vervolg op ‘wild gevecht met een paar Russen,die haar den buit afhandig wilden maken,..en bracht ze veilig in haar barak’…………………Terwijl ze nog zat te eten ,kwam ..een..der. vrouwen
    vertellen ,dat er een troep hollandsche arbeiders..in..het..kamp gekomen was,die riepen dat de Duitsche legers zich hadden overgegeven ,en dat het nu VREDE was.Zij
    rende naar buiten en toen ze bij de poort die vroolijke ,jonge Hollandsche kerels
    zag staan,had ze voor het eerst in vele maanden tranen . Zij sloot zich bij hen aan en liet zich met een paar andere Hollandsche meisjes meevoeren naar het lager van de arbeiders. …..Den volgende morgen ging zij met drie vriendinnen..en..elf Hollandsche jongens op weg naar het vaderland. Van dat oogenblik af beleefde ze alles in een roes.
    Dien eersten dag ontmoette zij eerst de AMERIKANEN. en twee uur later de Russen. Josephine ..deed..dienst..als..tolk ..bij..de..ontmoeting..van ..twee ..geallieerde ..legetafdeelingen . De meisjes en jongens werden getracteerd op wijn en cigaretten,ze werden tientallen keeren gefilmd. Misselijk van ..te..veel..Amerikaansch ..soldaten- eten .
    Zochten ..ze..een..nachtverblijf en een Duitsche boer bood hun bevreesd de bedden in zijn huis aan, terwijl hij zelf met zijn gezin in het hooi ging slapen. …Den volgenden morgen vonden de jongens in de buurt een vrachtauto met..houtvergasser. Zij probeerden het ding,namen ergens ..de..noodige..brandstof in beslag..en wisten..het vehikel werkelijk op gang te brengen. Toen ze het in de soep gereden hadden,wat nog diezelfde dag gebeurde, vonden ze een handkar om hun bagage te vervoeren en trokken daar mee verder……………Als ze van een boer iets noodig hadden,gaven de jongens op Duitschen toon hun orders en werden onderdanig bediend. .. ..Spek en eieren konden..ze..krijgen..,zooveel ze lustten. en eens vorderden..ze..een..paar Duitsche .kerels ,om hun wagen te duwen,terwijl ze er lachend en fluitend achteraan liepen. Zo kwamen ze in..TREPS…, waar een z.g. Sammellager was met Amerikaanse verzorging.
    Ze aten er rijst met chocolade,werden ontluisd en gedesinfecteerd en reisden op
    Anerikaansche auto’s verder naar..CELLE.., bij het beruchte kamp…BERGEN-BELSEN.
    Vandaar ging het naar REIMS en toen naar…ENSCHEDE.,waar het geheele gezelschap in quarantaine ging. De drie vriendinnen van het meisje moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, EEN..bleek..zwaar..tuberculeus ..te..zijn, maar zij zelf mocht na enkele ..dagen..doorreizen…waar heen …zij…wilde, …mits…zij niet..over..de.. ..IJSSEL ..kwam. .Toen besloot zij naar het kamp Westerbork te gaan en daar te wachten , tot zij door zou mogen naar Rotterdam. …………..”En daar zit Ik nu,” besloot zij. ..”Mijn ouders heb Ik niet meer,mijn familie zal Ik ook wel niet meer vinden. En van al die vrouwen,met wie Ik ruin een jaar geleden op transport ben gegaan,komen er, voorzoover ..Ik kan bekijken,slechts VIJF terug. ..Althans ..in..MECKLENBURG..waren wij nog ,met ons vijven maar ..EEN…zijn ..wij..onderweg . kwijtgeraakt”. ……………” En de mannen ?” vroeg Ik. .” Ik weet het niet”, zei zij.” Ik heb niet veel hoop ,dat het daar mee beter gesteld zal wezen . Ze waren misschien sterker dan wij,maar ze werden nog veel harder behandeld”. …….Het ..klonk heel .nuchter, zakelijk, koud. ..Er was niet de minste ..haat of ..wraakzucht..in..haar..stem. ..Er is een lijden ,…zoo..erg,…en…zoo…langdurig…,dat zelfs..de..haat..er..bij..sterft………..Toen ging de ..deur ..open,en .er .kwam .een..oude Jood ..binnen. …OUD? ….NEEN, maar..hij..liep ..,als of..hij..haast ..niet..meer verder..kon,
    zijn ..gezicht..was..grauw..en..zijn..wanhopige..oogen ..waren..strak ..op..Josephine..
    ..gevestigd. Hij noemde zijn naam en vroeg ..naar zijn vrouw..en .naar..zijn..kind..die..in..
    het transport ..van..Josephine..naar..POLEN..waren..gegaan. ……..”Hebt ..u..ze..daar
    ginds ..misschien..ook..nog..gezien?”, vroeg hij. ” Kunt ..u..mij..eenige ..hoop..geven?”.
    Josephine..keek ..naar..haar..handen, die..de..steel..van..een..blauwe..korenbloem.., de
    eerste die..Ik..gevonden..had,aan..heel. kleine ..stukjes.. braken…” NEEN”, zei ze,” Ik heb ze na aankomst niet meer gezien. Maar ze werden dadelijk in verschillende groepen verdeeld,die niet naar hetzelfde kamp gebracht zijn……Of U nog hoop kunt hebben?…….Ja, wat zal Ik U zeggen?…..”..Ze zaten ..op..een..van..de..eerste..wagens ,..die..wegreden”, zei ze, met een blik op mij. ..En tegen hem:” NEEN, al te..veel hoop mag ..U..toch..niet..hebben. ..Laten we..zeggen: ..Een..tiende..procent….”…….” Een tiende..procent,”. herhaalde de man. Toen..lichtten ..plotseling ..zijn..oogen..op. “O, maar.. dan ..”, zei hij..moeilijk, terwijl..hij..zijn..ontroering..wegslikte.” NEEN, maar DAN!…. Want..mijn..vrouw..had..twee..rechterhanden, zie..je, die..heeft.. haar..kansen ..wel..benut. ! En..het..kind, als..je..dat..gezien..had, meneer! .Dat..was..te..lief..,..dan..dat..de..grootste..onmensch ..het kwaad ..had..kunnen..doen….”
    …” Ik..heb..u..gezegd,..dat..u..niet..al..te..veel..hoop..mocht hebben ,”…waarschuwde..
    Josephine ……………”NEEN,NEEN,” zei de..man, ” maar zie je,..Ik..meende..al, dat..er
    ..heelemaal ..geen..hoop..meer..was….”……………En hij ging heen, heel wat opgewekter dan..hij..gekomen was………Toen..ben..Ik..ook..maar….weggegaan……..Anne de VRIES.
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    ……

    Liked by 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Fleckie.
    Hartelijk dank voor het hele verhaal dat je ons hebt gegeven.
    Werkelijk, het is héél belangrijk dat die kennis wordt doorgegeven.
    Je bent een held!

    Like

 2. exmarineman zegt:

  Ja en niemand in Nederland die het overkomen komt in aktie…..gelaten accepteren ze alles, wat het dan ook mag zijn. Zie zelfs hoe vakbonden en werknemers enz reageren op het laatste regeerakkoord, de dividendbelasting en het afschaffen van de Wet Hillen en de Wet op de referenda. En dan heb ik het maar even niet over wat men allemaal binnen de EU, EC enz voor heeft met defensie, belastingen en immigratie en de voortdenderende islamisering.

  Liked by 3 people

 3. john van antwerpen zegt:

  Ik woon zelf tussen twee gelukszoekers in. Maar dat mijn Afghaanse buurman
  afterparty,s geeft is voorbij. En dat mijn Syrische buurman islamitisch mee kan
  blèren is ook voorbij. Soms moet je handelen. Of ik gewonnen heb valt nog te be-
  zien voor wat zij later weer in petto hebben. Ik laat me door dezulken niet
  wegjagen. Dan moet er heel wat meer gebeuren. D,66ers en groen linksers
  moet je van tevoren al uitschelden om gelijk een statement te maken.
  Er valt met dezulken toch geen gesprek te voeren en ook niet met gelukszoekers
  trouwens.

  Liked by 3 people

 4. Kampers Rene zegt:

  Bovenste foto tonen de hardwerkende papa’s van ,neuk er maar op los Islam gezinnetje , Onder het uitbundig lachend gezicht van herkozen Rutte 4… Wat zijn Nederlandsche mensen toch Christelijk goed

  Liked by 1 persoon

  • tippelaar zegt:

   christenen zijn soms aardige mensen hoewel ze de essentie van het leven niet begrijpen. Alle dieren vechten om te overleven, de mens is ook een zoogdier, helaas denken de christenen in nederland dat de overlevingsstrijd aan hen voorbij gaat. Ze beseffen niet dat ze daar middenin zitten. Dus hebben ze al bij voorbaat verloren. De Islam zal het christendom overwinnen, tenzij er keihard gewapenderhand wordt ingegrepen. Maar dat zie ik de christenen nog niet doen, die geven liever geld aan de aktie: “Breng ze weer samen”. Dus nog meer Afrikaanders in plaats van minder.

   Liked by 3 people

   • ReaGluurder zegt:

    Kan mij er helemaal in vinden! Ooit sprak e.o.a. wijsneus; ‘barmhartigheid is de achillespees van de christelijke wereld/beschaving’!

    Liked by 2 people

   • exmarineman zegt:

    niet voor niets wordt christenen vertelt: als iemand je slaat op je wang keer hem de andere toe. En het is ook verboden om te reageren met oog om oog, tand om tand. Dat doe je als christen niet, althans volgens deze paus die is aangesteld door Soros en zijn maatjes van de Illuminati om de NWO te verkrijgen. En wat waren die laatste woorden van Christus aan het kruis ook al weer: “Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen”. Jaja, we moeten ons dus gewoon gewillig en willoos laten afslachten, daar komt het op neer. En dan blijft deze “paus” volhouden dat de islam hetzelfde geloof is als het christendom en geloof van de vrede is……..

    Liked by 2 people

   • Asgard zegt:

    Al die gekken met WELCOME refugees borden dat zijn vast en zeker ook gristengekkies zoals men ons wilt laten denken, of het ons wilt laten zien, dat kunnen geen andere lieden zijn, dat moeten beslist gristengekkies zijn?????? Laat mij je even uit je droom helpen, of beter gezegd ik laat jou in jou droom zitten, ik ben zeker 100% Christen,….jij zegt in jou comment”,………………De Islam zal het christendom overwinnen, tenzij er keihard gewapenderhand wordt ingegrepen. Maar dat zie ik de christenen nog niet doen,…mijn vraag aan jou is, jij als niet Christen denk ik zo, wat denk jij daartegen te doen, als jij spreekt over Christenen, wat voor beeld heb jij daarbij jou hoofd, als lammetjes die zich vrijwillig naar de slachtbank laten leiden, of vrijwillig het hoofd bijgen voor een headcut????? Word wakker Tippelaar

    Deze Christenen zijn er altijd al geweest, ook in deze dagen!!

    Like

   • Rensk. zegt:

    @ tippelaar: eens met wat je schrijft. Echter bij Merkel is er volgens mij iets anders aan de hand dan de naastenliefde en naieviteit. Denk dat die Paus in bepaald opzicht naief is Ik zou heel graag weten of er meer bekend is over haar (Merkel) ouders dan alleen dat haar vader dominee is en of ze hebben laten weten waarom ze juist naar het Oost-blok verhuisden, en niet in het vrije Westen wilden blijven wonen. Maar hoogstwaarschijnlijk zal er praktisch niets over te vinden zijn, Ik althans kan er weinig over vinden Hele vreemde beslissing. Ik zou denken dat de ouders er eigenlijk niet zo blij mee waren dat de geallieerden de strijd gewonnen hadden. Dat ze die jodenhaat ook meeverhuisd hebben naar Oost-Duitsland en Merkel daarmee opgevoed is. Als een kind opgevoed is met haat tegen een persoon of een hele groep mensen en ze keren zich er voor hun 20 ste niet vanaf dan blijven ze tot de dood die haat houden. Die haat gaat nooit meer weg. Ook een psychiater krijgt dat niet meer voor elkaar, omdat ze die straal voor de gek gaan houden. Als je hele hordes mensen binnen haalt waarvan je weet dat ze Joden haten dan zou men voldoende weten en de conclusies moeten trekken.

    Liked by 1 persoon

   • M. zegt:

    De mensen die werkelijk de bijbel ook lezen weten allang wat er komen gaat en dat de dreiging groter is vandaag de dag als dat de wereld ooit gekend heeft.
    Ik denk dat het onchristelijk volk meer in een illusie leven dat ze de dans ontspringen.
    Iedere keer kunnen de Christenen het schijt krijgen om niet maar het onchristelijke zooitje veracht wel dat ze de wapens opnemen om de mensen te beschermen door wie ze bespuugd worden?
    Van de onchristelijke hoeven we helemaal niets te verwachten ter bescherming alleen maar verwijten van wat ze zelf niet doen want welk wapen ga jij oppakken?
    Afschuiven is altijd makkelijker.

    Like

 5. ReaGluurder Val do zegt:

  Tot dusver is er al bijna 40.000.000,00 euro door ‘den haag’ overgemaakt voor de wederopbouw van Irak!!!!!!!!!!! Ja hoor, daar gaan we weer!!!! Ach, het is toch maar geld van een ander!! Val dood!!

  Liked by 2 people

 6. Elisah zegt:

  Hier even een stukje waanzin,
  http://www.foxnews.com/us/2017/12/15/jingle-bells-rooted-in-racism-boston-university-professor-says.html
  Het kerstliedje jingle-bells is nu ineens racistisch volgens een of andere zwakzinnige prof.

  Liked by 2 people

 7. Tistochwat zegt:

  Het is diep triest dat de autochtone bevolking (met zware beroepen) tot aan de dood moet blijven werken om een heel continent luie mohammedanen die ons haten, aan de vreet te houden.
  Dit onrecht vreet aan me.
  Als ik zie hoe duur mijn bestaan wordt, raak ik in paniek.
  Bedankt, Rutte! Je bezorgt me een hartkwaal.

  Like

 8. Kampers Rene zegt:

  Wat meer duidelijkheid aub . Kust de Paus nu de voeten van een asieler , of krijgt hij een trap van een moslimmer op zijne smoel , dit laatste hoort volgens mij tot de realiteit

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s