Complete verneukerij: Merkel´s Nieuwjaarstoespraak 2017/2018

Screenshot_234

(Door: Jürgen Elsässer – Vertaling: E.J. Bron)

Laat je niet in slaap sussen door Mutti Multikulti: ze heeft het *niet* goed met ons Duitsers voor! Het parool ook voor 2018: Merkel moet weg!

CompactOnline

Merkel: “Beste medeburgers, ik groet jullie hartelijk. Ik ben blij met de gelegenheid om ook op deze Oudejaarsdag enkele gedachten met u te delen, die mij op de drempel naar het nieuwe jaar bezighouden. Uit talrijke gesprekken en ontmoetingen dit jaar weet ik dat velen van u zich zorgen maken over de samenhang in Duitsland.”

Elsässer: U haalt daar iets door elkaar om de mensen in de war te brengen. De samen hang van de Duitsers, dat klopt wel. Bij iedere overstromingscatastrofe pakken de burgers mee aan. De samenhang “in” Duitsland echter is inderdaad verstoord, en wel omdat u, mevrouw Merkel, gewoon twee miljoen cultuur-vreemde moslims het land heeft binnengelaten, van wie een behendige minderheid zich vanavond weer op vrouwenjacht zal begeven. Hoe moet er dan nog een samenhang, een viering mogelijk zijn?

Merkel: “Lange tijd bestonden daarover niet meer zulke verschillende meningen. Velen spreken zelfs van een scheur die door onze samenleving loopt. Anderen zeggen: Duitsland is een fantastisch land, waarin de waarden van onze grondwet worden geleefd. Een land, dat sterk en economisch succesvol is. Waarin nog nooit zoveel mensen werk hadden als nu.

Een land met een naar de wereld toe gerichte en diverse samenleving, met een sterke samenhang, waarin dagelijks miljoenen mensen vrijwillig verplichtingen op zich nemen voor anderen, bijvoorbeeld in de sport, voor zieken en zwakken of ook in de vluchtelingenhulp. Anderen zeggen: er zijn teveel mensen die geen deelhebben aan dit succes. Die niet met het tempo van onze tijd meekomen.”

Elsässer: De scheur is realiteit, en u heeft hem veroorzaakt. Wie aan Duitse gezinnen een minimale kinderhulp geeft, maar asielbedriegers tegen de regels van de grondwet in de zakken volpropt, drijft onze mensen tot wanhoop. Stel je eens voor: er werden in 2017 minder asielbedriegers uitgezet dan in 2016! Lees eens wat Rainer Zitelmann vandaag heeft geschreven: “De kosten van de immigratie zijn heel moeilijk te berekenen. De financiële deskundige Bernd Raffelhüschen schat dat iedere vluchteling gedurende zijn leven de staat per saldo € 450.000,- kost. De professor uit Freiburg schat de totale kosten op € 900 miljard. Hans-Werner Sinn, de voormalige president van het Ifo-instituut, beschouwt deze som zelfs als te laag, omdat Raffelhüschen ervan zou uitgaan dat de vluchtelingen al na zes jaar een normaal betaald baan zouden hebben. Sinn daarentegen ziet veel nieuwe langdurig werklozen en gaat in totaal uit van meer dan € 1 biljoen kosten.”

Merkel: “Die zien dat hun kinderen aangetrokken worden door de grote stad en zij alleen blijven, in gebieden waarin het dagelijks leven van het inkopen doen tot aan het bezoek aan de dokter steeds moeilijker werd. Die zich zorgen maken dat er teveel criminaliteit en geweld is. Die zich afvragen hoe we de immigratie in ons land kunnen ordenen en sturen. Beide zijn realiteiten in ons land: het succes en het vertrouwen, maar ook de angsten en de twijfels.”

Elsässer: U hebt zelf de sturing en ordening van de immigratie uit handen gegeven – door de illegale grensopening in september 2015, een schending van de wet en de grondwet en van Europese verdragen. Het economisch succes overigens, waarvoor onze vlijtige arbeiders zorgen (en niet uw Oriëntaalse “geschoolde krachten”!) wordt ingepikt door de Dax-concerns, die zich grotendeels al lang in buitenlandse handen bevinden.

Merkel: “Voor mij zijn beide een aansporing. Want u, beste medeburgers, hebben onze politici de opdracht gegeven om ons bezig te houden met de uitdagingen van de toekomst en daarbij oog te hebben voor de behoeften van alle burgers. Tot deze opdracht voel ik mij verplicht – ook en juist bij het werken eraan om voor Duitsland in het nieuwe jaar snel een stabiele regering te vormen.”

Elsässer: Wie bedoelt u met “burgers”? Onlangs hebt u ons nog bespot als “diegenen die hier al langer leven”.

Merkel: “Want de wereld wacht niet op ons. We moeten er nu de voorwaarden voor scheppen dat het ook over 10, 15 jaar nog goed gaat in Duitsland.”

Elsässer: Uzelf hebt Duitsland zo te gronde gericht, dat onze toekomst er pikdonker uitziet. De energietransitie, uw groene lievelingsproject, zal volgens berekeningen van uw bondskanselarijminister Peter Altmaier € 1 biljoen kosten. Voor de diverse euro-reddingsparaplu´s werden ongeveer € 750 miljard benodigd.

De uitleningen van de Duitse Bank in het kader van het euro interne Target-systeem aan bankroete Middellandse Zeelanden bedragen meer dan € 800 miljard – die zullen we nooit terugzien. Daarbij de kosten voor de asielzoekers – volgens de berekeningen van Hans-Werner Sinn nogmaals een biljoen. Deze last hebt u ons Duitsers voor de komende tien, 15 jaar opgelegd. Daarvoor zullen onze kinderen en kleinkinderen nog moeten betalen.

Merkel: “En het gaat echt goed in Duitsland als het succes alle mensen dient en ons leven verbetert en verrijkt. Daarbij kan de grondgedachte van de sociale markteconomie, dat economisch succes en de sociale samenhang twee kanten van dezelfde medaille zijn, ook in de tijd van digitale vooruitgang ons kompas zijn. Dat betekent enerzijds: bestaande arbeidsplaatsen te behouden en compleet nieuwe banen voor de toekomst te creëren, de ondernemingen nog meer te ondersteunen op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve technologieën, van de staat de digitale voortrekker te maken, en vooral ons en onze kinderen met het beste onderwijs en verdere opleiding voor te bereiden op de digitale vooruitgang.”

Elsässer: Dat kennen we uit de verkiezingsstrijd. U en Schulz bazelen de hele dag over digitalisering in plaats van over islamisering om ons in slaap te sussen. Terwijl de mobiele telefoonverbindingen in Duitsland langzamer zijn dan in Bangladesh!

Merkel: “En dat betekent anderzijds: de gezinnen in het middelpunt te plaatsen, hen financieel te ontlasten, opdat ze gezinsleven en beroep nog beter op elkaar kunnen afstemmen, een goede en waardevolle verzorging mogelijk te maken door verzorgende beroepen te versterken en de mensen, die hun familieleden thuis verzorgen, nog beter te ondersteunen, en, niet in de laatste plaats, te zorgen voor gelijkwaardige leefomstandigheden in alle regio´s van ons land – om het even of dit in de stad of op het platteland is.”

Elsässer: De familievriendelijkheid van mevrouw Merkel, de sociale ader. . . Grotere huichelarij bestaat er niet. Met de tig miljarden die zij aan asielzoekers, de zogenaamde euro-redding en de energietransitie verkwisten, zouden fatsoenlijke pensioenen en zorgverzekering op een menswaardig niveau te financieren zijn – maar onder haar regime moeten veel van onze oudjes lege flessen verzamelen en in het vuilnis wroeten om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. En wat de gezinnen betreft:

Denkt u dat we hier in Duitsland nog een demografisch probleem zouden hebben wanneer ieder Duits kind respectievelijk zijn ouders van u een welkomstpremie van € 500,- per maand zou krijgen, die u op dit moment als welkomstpremie bij de vluchtelingen in de strot gooit?

Merkel: “En we zullen nog meer moeten investeren in een sterke staat, die de regels van ons samenleven verdedigt en voor onze veiligheid – vooral de veiligheid van ons allemaal – zorgt. Daarom denk ik hier in het bijzonder aan de politieagenten en politieagentes, die er ook vanavond voor ons zijn en bijvoorbeeld de vele Oud & Nieuw feesten in ons land beveiligen, evenals aan de mannelijke en vrouwelijke soldaten, die hier in het land en bij buitenlandse missies dienst doen voor ons land.”

Elsässer: De politieagenten zullen u dankbaar zijn voor deze woorden. Zij moeten vanwege u vanavond slecht betaalde overuren draaien. En altijd als zij een asielcrimineel betrappen en willen uitzetten, komt daar niets van terecht, omdat u twee soorten recht hebt gecreëerd, waarbij de enen (wij) vanwege diefstal van statiegeldflessen in de gevangenis kunnen terechtkomen – en de anderen (u weet wel wie…) ook na weerzinwekkende verkrachtingen nog vrolijk met een voorwaardelijke straf onderweg zijn.

Merkel: “De toekomst van Duitsland is bij dit alles onafscheidelijk verbonden met de toekomst van Europa. 27 landen moeten er sterker dan ooit toe bewogen worden bijeen te blijven als een gemeenschap.Dat zal de beslissende vraag van de komende jaren zijn. Het zal erom gaan of wij Europeanen in de globale en digitale wereld onze waarden solidair en zelfbewust naar binnen en buiten toe vertegenwoordigen, of we op die manier ook voor een economisch succesvol en rechtvaardig Europa werken en consequent opkomen voor de beveiliging van onze buitengrenzen en de veiligheid van onze burgers. Duitsland en Frankrijk willen er samen aan werken dat dit lukt en er zodoende aan bijdragen Europa klaar te maken voor de toekomst.”

Elsässer: Europa? U bedoelt de EU, dat is het tegendeel daarvan. En de euro is het afbraakmiddel voor ons continent. Beveiliging van de buitengrenzen? Ik lach me dood: u weerhoudt het Duitse leger ervan om vluchtelingen tegen te houden – die zou dat namelijk graag doen! En ten overvloede hebt u de lidstaten door hun vluchtelingenpolitiek ook nog gespleten. Maar u heeft de rekening gekregen: Brexit, Kurz-Strache in Oostenrijk, de rechtse opmars in Oost-Europa – dat alles is één enkele schreeuw tegen uw politiek.

Merkel: “Beste medeburgers, het worstelen om juiste antwoorden te vinden hoort bij een levende democratie. Wij zijn – in de beste zin van het woord – een samenleving van veel stemmen. Tegelijkertijd worden we verenigd door de waarden van onze grondwet: dus het respect voor de onaantastbare waarde van elk individueel mens en zijn vrijheidsrechten.

Dat we ons er weer sterker van bewust worden wat ons innerlijk bijeenhoudt, dat we weer duidelijker het gemeenschappelijke op de voorgrond plaatsen, dat we ons inspannen om weer meer respect voor de ander te hebben, en wel respect in de ruimste zin van het woord – oplettend zijn, echt luisteren, begrip opbrengen –, dat zijn mijn wensen voor het nieuwe jaar. En u en uw families wens ik gezondheid, kracht, vertrouwen en God´s zegen voor het nieuwe jaar 2018.”

Elsässer: À propos “onaantastbare waarde van elk individueel mens”: waarom was u niet in Kandel bij de ouders van de vermoorde 15-jarige? Geen tijd voor Duitse slachtoffers? U hebt nog nooit begrip voor ons Duitsers opgebracht en naar ons geluisterd. Voor u zijn wij een meute. Andersdenkenden worden buitengesloten, gecensureerd, gepest, bespot en door uw stormtroepen (“Antifa”) in elkaar geslagen, zoals dit nog nooit na 1945 het geval was. Daarom geldt voor 2018 nog steeds het parool: Merkel moet weg!

En na uw desastreuze verkiezingsresultaten bij de parlementsverkiezingen bestaat hierop ook een goede kans. Op 8 januari ga ik weer naar Pegida! Op 19 januari demonstreren de arbeiders van Siemens met onze ondersteuning in Görlitz tegen de jobkiller energietransitie! Bij de verkiezingen voor de ondernemingsraden zullen patriotten in het voorjaar grote schoonmaak houden in de grote bedrijven! COMPACT zal alles ondersteunen wat het Duitse volk wakker schudt. COMPACT geeft de zwijgende meerderheid een stem: alle macht aan het volk!

Video Nieuwjaarstoespraak Angela Merkel 2017/2018:

 

Bron:
www.compact-online.de
Auteur: Jürgen Elsässer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Hypocrisie, Merkel, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

13 reacties op Complete verneukerij: Merkel´s Nieuwjaarstoespraak 2017/2018

 1. Tistochwat zegt:

  Wat een vaag gezemel?
  Toch knap om veel geluid te maken en niets te zeggen.

  Like

 2. theresageissler zegt:

  “Ein Deutschland voller Moscheen und verschleierten Frauen, ist nicht, meine Freunde, ist nicht das Deutschland von Goethe, Heine und Schiller, Bach und Mendelssohn.”
  (Uit de toespraak van Geert Wilders, 2010, in Hotel Berlin, Berlijn, op uitnodiging van “Die Freiheit”.)

  Geliked door 2 people

 3. Marlies zegt:

  Dit is op toodlessss herblogden reageerde:
  Wat een smerige opdrachtuitvoerder, dat Merkel wijf. Dezelfde leugens, dezelfde zalvende woorden als de rest van de gang: Juncker, Macron, Rutte. Het dédain voor de burgers is enorm groot.

  Geliked door 1 persoon

 4. sadu zegt:

  zolang Merkel het daar voor het zeggen heeft zal het alleen maar rotter worden

  Like

 5. Rookmelder zegt:

  Merkel, dat varken is scheef genaaid en haar dagen zijn -gelukkig- geteld….

  Like

 6. Thom zegt:

  Lees ik dat goed? Alleen maar gevangenisstraf voor het stelen van een statiegeldfles?
  Is dat niet wat erg weinig? Het wordt tijd, dat de sharia wordt ingevoerd en dat er behalve gevangenisstraf nog honderd zweepslagen worden uitgedeeld en de stelende hand wordt afgehakt, tenminste voor degenen die er al langer waren, want die dienen de wet te kennen.

  Like

 7. Pietersen zegt:

  Abstract en afstandelijk gebazel, en weer probeert zij de Duitsers medeplichtig te maken voor wat zij op haar geweten heeft. Wat een eng mens.

  Like

 8. Paul Cock zegt:

  Wel, Duitsland wil mee met de vaart der volkeren, Digitalisering, hypermoderne technologie,etc.. Daar zullen die analfabetendie Merkel binnenhaalden zeker niet kunnen bij helpen. Jeeeesus Mina; wat een trut dat mens Merkel.

  Like

 9. Rensk. zegt:

  Dat zeggen psychopaten zonder een spier te vertrekken: ik heb het goed met je voor. Absurd om deze herhaling te zien.

  Like

 10. Thomasson zegt:

  Waar leeft deze wijf toch? Is zij in de hol van de konijn uit ‘Alice in Wonderland’ gesprongen? Men kan overduidelijk merken dat zij uit de DDR komt. Zij heeft de kust van desinformatie en lege propaganda uitstekend geleerd.

  Geliked door 1 persoon

 11. Rensk. zegt:

  Zij was het die in een zaal vol klapvee zei: een wetsovertreding kan niet wijken voor het feit dat je je woord gegeven hebt. Weer die dubbele tong van een gek. Verdrag van Dublin aan haar laars lappen. Schengen etc 5 jaar geleden zeggen dat de multiculti totaal mislukt is. Vijf jaar later hele hordes jodenhaters met bijbehorende kutkcultuur welkom heten. Dit zijn precies de dingen die een mens doet die niet goed in de bovenkamer is. Ik denk dat zij haar woord gegeven heeft aan Jucnker en zijn medecriminelen en daarmee de wet aan haar laars heeft gelapt.Vieze vuile vrouw. Heel vuil. Maar pas ook op voor Juncker. Onderschat dat stuk vuil beslist niet.Die twee hebben elkaar gevonden en omarmt.

  Geliked door 1 persoon

 12. Jules Vismale zegt:

  Uit het zogenaamde onderzoek van de Eurobarometer of van Angela Merkel zullen helaas heel wat adders onder het gras zitten! Ik heb jarenlang allerlei reacties op het internet, op verschillende sites, gelezen en van de 1000 mensen die daar op reageerden waren er hooguit net iets meer dan 4 bij die nog vertrouwen in de EU, de euro en de Europese bestuurders hadden!
  Door de achteruithollende economie, het overmaken van miljarden aan leningen richting Griekenland (voor hen een sigaar uit eigen doos is) dat de Grieken weer moeten terugbetalen, de grote vluchtelingenstroom en het voortrekken van de islam haal je niet het beste paard van stal binnen maar wordt op het verkeerde paard gewed of beter gezegd op het paard van Troje! De hele EU is voor de EU-burgers een complete en reusachtige nachtmerrie geworden en wordt door zovelen verafschuwd dat ze mij niet gaan wijsmaken dat dit weer andersom zou zijn!
  Zoals in Nederland wordt beweerd dat de economie weer aantrekt zijn de verkondigers daarvan meer te vergelijken met de jonge schaapsherder die iedereen constant beetnam door te verkondigen dat er zogenaamd een wolf bij de schapen kwam. En toen er daadwerkelijk een wolf verscheen wilde niemand het leugenachtige joch meer geloven en ik geloof de bestuurders in Nederland en de EU, waaronder Merkel, al jarenlang niet meer! Het vertrouwen in de EU is omgeslagen in wantrouwen en haat en ook de EU zal symbolisch, net als de Titanic, zijn ondergang tegen een ijsberg aan vinden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s