Noch “erfschuld” noch plicht tot “verantwoordelijkheid”

Screenshot_223

Moslims in Berlijn steken een Israëlische vlag in brand.

(Door: Wolfgang Hübner – Vertaling: E.J. Bron)

Sinds onlangs in Berlijn symbolen van de staat Israël openlijk in brand werden gestoken, heerst er in de politieke klasse en de conformistische media een evenzo grote als hypocriete opwinding over “toenemend antisemitisme” in Duitsland. De Duitse president Steinmeier jammert: “Daarvan ben ik geschrokken en ik schaam me ervoor.” Daarvoor hadden bondskanselier Merkel en allerlei toppolitici zich hierover op gelijksoortige wijze uitgelaten. Niemand van hen heeft echter duidelijk gemaakt waar dit “toenemend antisemitisme” vandaan komt. Dat heeft natuurlijke redenen, echter geen goede.

PI News (2)

Want het zijn niet diegenen die “hier al iets langer leven” die de Davidsster in brand gestoken hebben (overigens geenszins voor het eerst in het land), maar diegenen zonder wie onze samenleving zoveel minder “divers” zou zijn. Onder hen bevonden zich met grote waarschijnlijkheid zowel mensen van Semitische herkomst, geïmmigreerde Arabieren dus, als mensen voor wie Merkel en Steinmeier genereus de grenzen hebben geopend, waaronder moslims in groten getale. Het “toenemend antisemitisme” is in werkelijkheid hoofdzakelijk geïmporteerd.

Het gaat niet om het traditionele, zeer te verachten en gekrompen, maar niet volledig verdwenen “Duits” antisemitisme, maar om een door de massa-immigratie vanuit de islamitische cultuurkring gevoede, gestimuleerde en daadwerkelijk snel toegenomen Joden- en Israël-vijandigheid. Om hiervoor het generaliserende begrip “antisemitisme” te gebruiken, moet gezien worden als een bewuste poging tot versluiering van diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze juist in en voor Duitsland onverdraaglijke ontwikkeling.

“Jood” is weer een scheldnaam

Al jarenlang wordt er vergeefs gewaarschuwd voor de gevolgen van een waanzinnige, geïdeologiseerde en moraliserende immigratiepolitiek. Niets van hetgeen nu gebeurt, en al helemaal niet de toenemende Joden- en Israël-vijandigheid, is verbazingwekkend, maar was regelrecht geprogrammeerd. En de naam “Jood” is al lang een scheldnaam op Duitse schoolpleinen van scholen met een meerderheid aan migranten. Maar wie dit tot thema maakt, komt aan de officieel gewenste “diversiteit”harmonie en kan veel eerder moeilijkheden verwachten dan diegenen die zonder remmingen hun Jodenhaat tot uitdrukking brengen.

Opgeschrikt door de beelden van brandende Israëlische symbolen in Berlijn die de wereld rondgaan, zinnen de politici van de gevestigde partijen er nu op hoe deze kwalijke ontwikkeling weer onder controle gebracht kan worden, in ieder geval echter onopvallender vorm gegeven zou kunnen worden. Steinmeier bijvoorbeeld herinnert aan de “verantwoordelijkheid tegenover de Duitse geschiedenis”, die “onveranderlijk” zou zijn, en stelt vast: “Deze verantwoordelijkheid eindigt niet bij later geborenen en er zijn geen uitzonderingen voor immigranten”. En deze president van het politieke kartel vindt dat wie Israëlische vlaggen zou verbranden “niet zou begrijpen of niet zou respecteren wat het betekent Duits te zijn”.

Dat zijn uitlatingen die, geheel onafhankelijk van de actuele situatie, de moeite waard zijn om nader bekeken te worden. Zonder twijfel werden er in Duitse naam in de tijd van de nationaalsocialistische dictatuur van 1933 tot 1945 vreselijke, ja, monsterachtige misdaden gepleegd. Daaraan valt niets te ontkennen of te relativeren. Zonder twijfel echter werden deze misdaden niet door de grote meerderheid van het Duitse volk gepleegd of positief toegestaan. Aan dit al lang bewezen feit verandert het ook niets dat het verzet in het volk tegen deze misdaden, bekeken vanuit het huidige oogpunt van de gelukkiger later geborenen, te gering mag lijken.

Er zijn tendensen geweest om uit het feit van deze misdaden een soort Duitse collectieve schuld te construeren. Dat zou overigens geheel in de zin geweest zijn van de massamoordenaars, die zouden hebben kunnen onderduiken in deze collectieve schuld. Deze tendensen hebben uiteindelijk niet hun intrede gedaan, daarom bestaat er vanzelfsprekend ook geen “erfschuld” van de Duitsers, die door iedere nieuwe generatie gedragen zou moeten worden. Maar bestaat er een, zoals Steinmeier het uitdrukt, voor iedere Duitser verplichtende “verantwoordelijkheid tegenover de Duitse geschiedenis”, waarmee in het bijzonder de onheilsgeschiedenis van 1933 tot 1945 bedoeld wordt?

“Verantwoordelijkheid” kan niet door de staat bevolen worden

Als “verantwoordelijkheid” zinvol dient te zijn, dan alleen als individueel gevoelde, persoonlijk beleefde verantwoordelijkheid. Wanneer collectieven of gemeenschappen waar dan ook verantwoordelijkheid hebben of op zich moeten nemen, is het met deze verantwoordelijkheid slecht of heel slecht gesteld. Want wanneer allen of velen de verantwoordelijkheid dragen, heeft in de regel niemand verantwoordelijkheid – niet in de laatste plaats is het reële socialisme hieraan mislukt. Wie, wat onveranderlijk zeer wenselijk is, “verantwoordelijkheid tegenover de Duitse geschiedenis” wil overnemen, moet deze voor zichzelf verwerven, er is dus een individuele beslissing voor nodig. Om tot deze beslissing te komen, is een proces noodzakelijk, dat de staat kan stimuleren, echter niet kan bevelen.

Om dat te bereiken, is niet gemakkelijk bij de Duitse later geborenen met het oog op de steeds groter wordende afstand tot de tijd van het nationaalsocialisme. Waartoe echter de Duitse staat respectievelijk de desbetreffende staatsleiding in “verantwoordelijkheid tegenover de Duitse geschiedenis” politiek en moreel verplicht zou zijn, namelijk het innemen van een beschermende en desnoods helpende houding tegenover de Joden en de joodse staat, daar heeft de Merkel-staat met zijn immigratiepolitiek en grensopening voor moslims daadwerkelijk alles aan de toenemende Joden-vijandigheid gedaan. Daarbij speelt het geen rol of dat achteloos of misschien zelfs bewust gebeurd is. Het falen van de staat is primair verantwoordelijk voor de beelden uit Berlijn.

Om van de in de afgelopen tientallen jaren of onlangs geïmmigreerde mensen te verlangen een “verantwoordelijkheid” te ontwikkelen voor misdaden die in Duitse naam meer dan 70 jaar geleden werden gepleegd, is een psychologische en morele overbelasting, die gedoemd is te mislukken. Daar zal ook de absurd pijnlijke eis van de minister van Censuur, Heiko Maas (SPD)  niets aan veranderen, volgens welke de massamoord van de nazi´s op de Joden het onderwerp van toetsing in integratiecursussen voor migranten moet worden. Het resultaat zouden leugens zonder einde uitgerekend bij het thema Holocaust zijn.

Het verkeerde spoor

Wie eenmaal in het verkeerde spoor is terechtgekomen, komt hier, zoals bekend, meestal niet zonder schade meer uit. Het verkeerde spoor, dat is in dit concrete verband de massa-immigratie van potentieel Joden- en Israël-vijandige moslims naar Duitsland. Deze mensen komen niet met de bereidheid om Duitse schuldcomplexen of verantwoordelijkheidsconstructies te verinnerlijken, maar om een beter leven te vinden, zonder hun geloof, waarin Joden-vijandigheid en haat op Israël vast verankerd is, te hoeven opgeven.

Zwaar verantwoordelijk voor deze nog steeds plaatsvindende massa-immigratie zijn precies diegenen die nu klagen over “toenemend antisemitisme”. Alleen al vanwege de foutieve definitie van de geïmporteerde Joden-vijandigheid laten deze politieke “elites” zien dat zij noch het probleem noch zijn enorme explosiviteit begrepen hebben. Waarschijnlijk willen ze het ook helemaal niet begrijpen, omdat het tot hen begint door te dringen in welk dilemma zij uitgerekend het land en het volk geleid hebben, dat weliswaar niet tot de “verantwoordelijkheid” voor de nationaalsocialistische misdaden, wel echter nog eeuwenlang met de herinnering hieraan veroordeeld is. De moslims in Duitsland zullen daarmee ook in de toekomst geen rekening houden. En hoe talrijker ze worden, des te minder.

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: Wolfgang Hübner

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", Allochtonen, antisemitisme, asielwaanzin, Barbarisme, Berlijn, betutteling, Censuur, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Dhimmitude, Duitsland, Elite, establishment, Eurabië, gezond realisme, hersenspoeling, Holocaust, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islam-nazisme, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Israël-vijandigheid, Jihad, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Merkel, migrantengeweld, moralisme, Moslims, Multiculti, nationaalsocialisme, nazisme, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, Rotzakken, sociaaldemocraten, Socialisten, socialistisch idealisme, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

10 reacties op Noch “erfschuld” noch plicht tot “verantwoordelijkheid”

 1. Patriot 2.0 zegt:

  Het is laf om over “toenemend antisemitisme” te praten, zonder te analyseren (en benoemen) hoe dat komt en hoe het zit. Je doet dan nl. alsof het om een natuurverschijnsel gaat dat je overkomt, en waaraan je niks kunt doen. Dit is niet zo. je kunt wel wat doen.

  Een mooi ander voorbeeld. Rob Riemen van het Nexus instituut , zegt ivm het toenemende “populisme”, dat het fascistische gen van tijd tot tijd de kop op steekt in de geschiedenis. Een zeer algemene opmerking. Hieruit blijkt dat hij niet goed begrijpt wat er gaande is, en hij redt zich er uit door een algemene opmerking te maken, die de lading geenszins dekt.

  Like

  • Asgard zegt:

   Het is niet alleen antisemitisme, het is een totale minachting voor het leven wat de mossels voor zichzelf leiden, een totale haat tegen de wereld waarin ze zich begeven, behalve in de zandbak waar de tijd al 2000 jaar stil staat,..de prachtige archeologische vondsten dateren van +- 3000 jaar geleden waar een bloeiende wereld ooit eens was, in de tijd van Darius in Nineve,…kijk hoe het nou is in die zandbak, totaal niets waar je aan kan zien dat er ooit een hoge beschaving is geweest, het enigste wat hen te doen is om de Westerse technologie in handen te krijgen zodat de Islamitische plannen verder uitgevoerd kunnen worden tegen het hun gehate Westen, onze Socialisten helpen hun daar een handje bij,..het zal ze nooooooit gaan lukken!!

   Like

  • Anneke zegt:

   De politiek correcten worden steeds meer anti-Israel, anti-Sionistisch en het aantal anti-Christen groeit eveneens. ‘Vrolijk’ vooruitzicht en dat voor een gloednieuw jaar, dit beloofd niet veel goeds.

   Like

 2. carthago zegt:

  Op de stranden van Dubai en in luxe residenties overpeinst de duitse elite dagelijks en gedurende het hele jaar de geimporteerde volksmoordenaars.

  Like

 3. Henk der Niederlànder zegt:

  Eigenlijk is het verhaal veel makkelijker uit te leggen dan in bovenstaand artikel.
  Er wordt verwezen nasr de situatie van 1933, maar er is nu een veelvoud van deze situatie.
  Wat tegenwoordig aan de hand is kan niet vergeleken worden met 1933.
  In 1933 was er namelijk maar 1 Dr. Goebels, maar tegenwoordig zijn er 1000den en wel in de vorm van dagbladen, nieuwsagentschappen linkse openbare omroepen en spindokters betaald uit belastinggelden.
  Dit alles aangestuurd door de linkse maffia die overal is doorgedrongen tot zoals iedereen weet die gestuurd word door de verschillende regeringen van linkse tot ultralinkse snit.

  Like

 4. kruisridder zegt:

  Een grote klap voor de wereld kan het nog gaan worden nu zowel Israel als de VS hun lidmaatschap van de VN-organisatie UNESCO hebben opgezegd met o.a. op het gebied van de wetenschap en onderwijs. Dat is een voorlaatste stap van Israel om uiteindelijk de VN in zijn geheel te verlaten.

  Like

 5. jantjeuitnl zegt:

  Karl Lagerfeld, de beroemde Duitse modeontwerper was daar heel duidelijk over:
  “Na joodse genocide laat Duitsland miljoenen van hun ergste vijanden binnen”
  Iedereen weet het maar de “elite”/duivelaanbidders zwijgt in alle talen.

  Like

 6. Anna zegt:

  Antisemitisme is ingebakken in de islam…… als de islam met moslims naar je land haalt moet je je als land niet verbazen over toenemend antisemitisme… Dat zal alleen maar toenemen…… dood aan de Joden is hun devies en na joden de Christenen….dus een kwestie van Tijd…… en ze gaan moordend en rovend door onze straten….. de Hele wereld onderde islam dat is de opdracht…..

  Like

 7. boorzalf zegt:

  Maar deze steken ze niet in de fik, die staat er.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s