Waarom Europa Afrika niet kan redden

Screenshot_278

(Door: Jürgen Fritz – Vertaling: E.J. Bron)

Europa wordt de afgelopen jaren overspoeld door een migratiegolf die qua omvang zonder precedent is. Miljoenen mensen uit Afrika en Azië gaan op weg. Hun doel: het beloofde land – Europa en daar vooral Duitsland. Maar hoe kwam het tot deze nieuwe volksverhuizing en waarom kan Europa Afrika niet redden?

Een bevolkingsexplosie zoals de wereld die nog nooit heeft gezien

De bevolking van Afrika bedroeg eeuwenlang tot het begin van de 20e eeuw slechts ongeveer 100 miljoen. Van 1900 tot 1950 steeg ze dan van ca. 130 naar 230 miljoen. In slechts 50 jaar kwamen er dus 100 miljoen Afrikanen bij, zoveel als Afrika tot in de late 19e eeuw in totaal bezat.

In de 50 jaar daarna, van 1950 tot 2000, kwamen er nog eens 100 miljoen bij, nee, de bevolkingsexplosie versnelde zelfs nog. Nu kwamen er bijna 600 miljoen bij. In het jaar 2000 waren er al meer dan 810 miljoen mensen in Afrika. En de komende tien jaar komen daar nog eens meer dan 210 miljoen bij, van 810 miljoen naar meer dan 1.020 miljoen. De toename in slechts tien jaar was tweemaal zo groot als het totaal aantal inwoners dat Afrika tot in de tweede helft van de 19e eeuw in totaal had. En dat binnen tien jaar!

Deze ontwikkeling gaat ook sinds 2010 door. In 2015 waren er al bijna 1,2 miljard mensen in Afrika. Tot 2050, dus over ruim 30 jaar, zullen dat naar schatting 2,4 tot 2,5 miljard zijn, dus nog eens 1,3 miljard meer. En tot het eind van de eeuw moeten we rekenen op 4,3 tot 4,4 miljard Afrikanen, dus nogmaals een toename van bijna 2 miljard. Ter vergelijking: bijna 4,4 miljard mensen zullen dan vijf- tot zesmaal zoveel mensen alleen in Afrika zijn als er in 1750 in de hele wereld waren.

In slechts 200 jaar van 8% naar bijna 40% van de wereldbevolking

Welke druk hier alleen al in Afrika ontstaat, kunt u zich wellicht al aan de hand van deze cijfers een beetje voorstellen. En dan hebben we nog helemaal niet gekeken naar de islamitische wereld in Azië. Het aantal moslims, beter gezegd Mohammedanen, nam sinds 1900 van 200 miljoen (13% van de wereldbevolking) naar meer dan 1,55 miljard in het jaar 2010 (22,5% van de wereldbevolking) toe – bijna een verviervoudiging. Maar laten we in Afrika blijven.

Rond 1900 had de aarde een totale bevolking van ca. 1,6 miljard. Deze is ongeveer als volgt over de verschillende continenten te verdelen:

Azië: 57%
Europa: 25%
Afrika: 8%
Noord-Amerika: 5%
Midden- en Zuid-Amerika: 4,5%
Oceanië: minder dan 0,5%

Tot 2015 waren 1,6 miljard mensen ca. 7,35 miljard mensen geworden, die nu echter al heel anders verdeeld zijn:

Azië: 60%
Afrika: 16%
Europa: 10%
Midden- en Zuid-Amerika: 8,5%
Noord-Amerika: 5%
Oceanië: 0,5%

Terwijl dus in het begin van de 20e eeuw één op de vier mensen een Europeaan was, was slechts 115 jaar later nog maar één op de tien een Europeaan. Dit echter niet, omdat het aantal Europeanen in de 20e eeuw bijvoorbeeld gekrompen zou zijn. Nee, integendeel, het aantal Europeanen steeg van bijna 410 miljoen naar bijna 740 miljoen, dus met ca. 330 miljoen. Maar de bevolkingsgroei op alle andere continenten was veel groter, vooral in Azië, Midden- en Zuid-Amerika en het grootst in Afrika, dus juist in die zones van de aarde die in ontwikkeling ver achter lagen.

In het begin van de 20e eeuw kwamen op één Afrikaan meer dan drie Europeanen. Nu komen op één Afrikaan 0,6 Europeanen. En deze verhouding zal in de loop van de 21e eeuw verder dramatisch verschuiven. Tot 2050 zullen op één Europeaan al 3,5 Afrikanen komen en aan het einde van de eeuw bijna zeven. Tot 2100 zal de aarde ca. 11,2 miljard mensen tellen, dus bijna 4 miljard meer dan nu, die dan als volgt over de continenten verdeeld zullen zijn:

Azië: 44%
Afrika: 39%
Midden- en Zuid-Amerika: > 6%
Europa: < 6%
Noord-Amerika: 4,5%
Oceanië: 0,5%

Europa, Noord-Amerika en Oceanië zullen samen nog maar ongeveer 11% van de wereldbevolking uitmaken, Azië en Afrika daarentegen 83%. Vijf van de zess mensen zullen dus in Afrika of Azië leven. Azië en Afrika zijn echter precies die continenten die aan Europa grenzen.

Europa kan Afrika niet redden

Over het algemeen zien we dus sinds vele decennia een ontwikkeling dat de zogenaamde Eerste Wereld qua aandeel snel afneemt, terwijl de Derde Wereld regelrecht explodeert. Landen zoals Duitsland, maar ook Japan, krimpen inmiddels ook in absolute aantallen. Dit houdt verband met het feit dat de geboortecijfers in veel hoogontwikkelde landen duidelijk onder 210 kinderen per 100 vrouwen zijn gedaald (instandhoudingsquotum), zodat de bevolking terugloopt, omdat op 100 vrouwen minder dan 105 meisjes volgen, bij Duitse en Japanse vrouwen (die overigens mede het hoogste IQ hebben) zelfs maar 60 en 70. Daarin zou je, afgezien van het probleem van de vergrijzing van de samenleving, in principe een niet ongezond proces kunnen zien, omdat de bevolking niet oneindig verder kan toenemen. Per slot van rekening heeft onze aardbol niet alleen slechts een beperkte oppervlakte, maar ook beperkte bronnen. Maar wie zegt dat tegen de Zuid-Amerikanen, Aziaten en Afrikanen? En vooral: interesseren die zulke vragen?

De bevolking van Afrika neemt op dit moment met ca. 30 tot 35 miljoen per jaar toe. Zelfs wanneer jaarlijks slechts 10% van de jaarlijkse toename (0,3% van de Afrikaanse bevolking) naar Europa zouden willen, dan zouden dat ieder jaar 3 tot 3,5 miljoen zijn, tendens stijgend. Toen in 2015 ongeveer meer dan een miljoen niet-Afrikanen, maar immigranten in totaal naar Europa stroomden, stortte dit Europa in een diepe crisis, waar we jarenlang, zo niet tientallen jaren lang last van zullen hebben. Maar zelfs als we slechts 10% van de jaarlijkse toename, slechts 0,3% van de Afrikanen per jaar zouden opnemen (plus miljoenen immigranten uit de Aziatisch-islamitische wereld), hoe zit het dan met de resterende 99,7% van de Afrikanen?

We hebben nu een situatie die vergelijkbaar is met die van verdrinkende mensen die in een reddingsboot willen vluchten. Het zijn er echter tweemaal zoveel die in de boot willen dan diegenen die sowieso al in de zeer volle boot zitten en weldra zullen dat vijf- tot tienmaal zoveel zijn. Bovendien neemt het aantal van diegenen die zich in het water bevinden constant toe. Als er eentje wordt opgenomen, zijn er inmiddels alweer 10,20 of 30 nieuwe bijgekomen. En dat deze mensen zich in het water bevinden, heeft zijn redenen, die ook in henzelf verankerd zitten. Ze zijn grotendeels niet in staat om a) een boot te bouwen die stabiel is en b) niet in staat om zich coöperatief en constructief in de boot te gedragen. Diegenen die men opneemt, plegen niet altijd, maar veel, heel veel meer dan gemiddeld delicten, vooral geweldsdelicten, die diegenen in de boot alleen maar kennen in uitzonderingsgevallen. En diegenen die werden opgenomen, dreigen op de lange termijn ook de boot, die hen heeft opgenomen, tot zinken te brengen.

Grote, ook ethische, ontwikkelingsgebreken als diepere oorzaak

Dat is ongeveer de situatie waarin we ons bevinden en voor het merendeel van de mensen is het een psychische overbelasting om uit te houden dat wij die grote massa drenkelingen niet kunnen redden. Ook worden de verbanden niet begrepen en ontbreekt het bij velen aan de ethische maatstaven om verstandig en verantwoordingsbewust met deze situatie om te gaan. Aan het geheel liggen tegelijk meerdere denkfouten ten grondslag. Enerzijds hebben we hier een speciale vorm van de maakbaarheidswaanzin, dus de ontbrekende nederigheid voor de onaangename zaken van het bestaan. Bovendien denken veel mensen dat wanneer A in de ellende komt, een ander, dus niet A zelf, maar B, daarvoor verantwoordelijk voor respectievelijk schuldig aan zou zijn. dit is een van de grootste foutieve voorstellingen überhaupt, die echter bij velen quasi een grondstelling van hun volledige wereldbeschouwing vormt, waarvan slechts heel weinigen in staat zijn deze te modificeren.

Groen-linkse goedmenschen, maar ook anderen, zoeken dwangmatig naar de schuld van de ellende van Afrika bij anderen, vooral bij de “boze imperialisten”, “de uitbuiters”, de “boze blanke man” etc. (middeleeuws zondebok denken), omdat het niet met hun wereldbeschouwing verenigbaar is dat er vaak geen schuldige is of dat veel dingen eigen schuld zijn. En de meeste Europeanen zijn diep doordrongen van de christelijke moraal, die gebiedt om diegenen te helpen die hulp behoeven (Sint Maarten).

Wie niet of niet genoeg helpt, heeft dan automatisch een slecht geweten. En een genoeg bestaat in deze situatie niet. Voor dit dilemma biedt de christelijke moraal weinig hulp, eigenlijk helemaal geen. Een theologische ethiek die over het taxeren en de ethische beoordeling van de consequenties regels ontwikkelt, zou hier uitkomst kunnen bieden. Maar zulke ethische concepten kennen de meeste mensen niet (ethische/moraal-filosofische analfabeten). Als ze dat zouden zijn, dan zou men er snel achter komen dat het niet altijd in morele zin goed is om een ander te helpen. Dat kan vaak zelfs contraproductief zijn, zowel voor hemzelf als voor de betrokkene. Verder dat een ethisch gefundeerde hulp zich niet moet concentreren op korte termijn doelen, maar moet proberen de implicaties op de lange termijn mee te bedenken.

Waar gaat het de immorele moraalapostelen werkelijk om?

Bovendien dringt zich de verdenking op dat het vele spelers, die doen alsof ze de arme Afrikanen en Aziaten uit de islamitische wereld willen helpen, in werkelijkheid ook, misschien zelfs in de eerste plaats om iets anders gaat. Want wie de armsten in de wereld serieus en duurzaam zou willen helpen, die zou zich vooral voor één ding inspannen: er bij de hele Afrikaanse en Aziatisch-islamitische wereld, waarop veel van hetgeen overdraagbaar is wat hierboven werd aangehaald, op aan te dringen hun geboortecijfers drastisch te verminderen, omdat dit het fundamentele probleem is. En denkt u nu eens na waarom geen enkele internationale instelling – noch de EU noch de VN of anderen – dat doet. Waarom wordt al tientallen jaren lang het probleem niet bij de wortels aangepakt en wat betekent dit voor de geloofwaardigheid van de ontwikkelingshulp?

Bron:
https://juergenfritz.com
Auteur: Jürgen Fritz

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Afrika, Europa, Krankzinnigheid. Bookmark de permalink .

47 reacties op Waarom Europa Afrika niet kan redden

 1. Statler & Waldorf zegt:

  Het probleem is dat in Afrika het krijgen, of feitelijk het nemen van kinderen aldaar de enige oudedagsvoorziening is.
  Geen kinderen hebben, krijgen of nemen is een zekerheid op GEEN bestaan op latere leeftijd omdat er niemand voor je zal zorgen.
  In Europa zijn wij overigens hard op weg deze trend te volgen.

  Geliked door 1 persoon

  • Wolf zegt:

   Ondanks meer dan 70 jaar lang DUIZENDEN miljarden aan Guldens en Euro’s blijft ,is en was het reeds in Het Oude Testament een vervloekt en verdoemd Vuurland met Zwarten ! Het heet niet voor niks het Verdoemde Continent. Dit is al voorbeschikt sinds de Schepping van Adam en Eva door De Grote Goedheid.

   Like

   • BertG. zegt:

    Dit is werkelijk niet te geloven.
    De bijbel er bij slepen over waarom de mensen in Afrika zo zijn.
    Hoe krijg je het verzonnen.
    Zoekt en gij zult vinden, slaat dan zeker op om overal een reden aan te geven omdat iemand iets in de bijbel kan vinden als oorzaak van wat dan ook.

    Like

   • Harry zegt:

    God heeft toch ook maar een berg rotzooi geschapen , Wolf !
    Eigenlijk is het dan niks anders dan een prutser !
    Ik snap echt niet waarom sommigen daar maar zo mee blijven schermen , met die charlatan .
    Je gaat je auto toch ook niet bij een turkse garage brengen voor reparatie ?
    Ook knoeiers !

    Er zijn ook mensen die bescheiden in stilte geloven , daar heeft niemand last van , zó kan het toch ook ?
    Maar die verdomde sluikreclame altijd ……………………!

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    En hij ons nog zo belooft om dat nooit meer te doen hier op deze site.
    Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

    Like

   • boorzalf zegt:

    BertG, kap er nou eens keer mee, om het christendom en het jodendom elke keer de schuld van te geven. Ga lekker met je maatje Harry naar de moskee.

    Like

   • BertG. zegt:

    Wie begint er nou over het oude testament en daarmee met een geloof ergens bij te betrekken.
    Ik? Harry? Ik dacht het niet.
    Dus wat loop jij nou te zeuren, gewoon even opletten, meer had je niet hoeven doen.

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @BertG en Harry, Genesis 1 en 2: God schiep de wereld en zag dat het goed was, ook schiep hij de mens naar zijn evenbeeld, dus God maakte er geen berg rotzooi van ! Dat heeft de mens gedaan na de zondeval, door te eten van de vrucht van de boom des goeds en des kwaads om gelijk aan God te kunnen zijn zoals de slang -Satan- had toegezegd. Dus de hele geschiedenis met al zijn verdorvenheden en ellende heeft de MENS veroorzaakt en aan zichzelf te wijten !!!

    Like

   • Harry zegt:

    Rookmelder 14.52 .

    Las net nog een stukje dat je niet gelovig bent , maar het geloof bestudeert .
    Zie je nou hoe gevaarlijk dat is ?
    Je praat al net als Petra Deboer .
    Waarom begin je dan met bijbelteksten te strooien als je niet met godsdienstwaanzin behept bent ?
    Een atheïst gelooft niet in de bijbel , dus teksten uit dat boek zijn voor ons sprookjes .
    Of wartaal .
    En tóch worden we daar dagelijks mee bestookt .
    In een rechtszaal worden toch ook geen twee verschillende wetboeken gehanteerd ?
    Het is als vechten met twee soorten totaal verschillende wapens .
    Religie is een gevaarlijk iets , het krijgt minder stabielen in haar greep .
    Het meest succesvol daarin is de Koran , levensgevaarlijke “literatuur” !

    En @ “Boorzalf” , wat is dat nou voor debiel gezwatel dat Bert en ik naar de moskee zouden moeten !
    Zie je nou wel dat ook het christelijk geloof de hersenen vertroebelt ?
    Wij hebben de pest aan de islam .
    Maar jullie salafistische “christenen” zijn een goede tweede .
    En daar maken jullie het zélf naar !

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @Harry, dank voor je reactie, jij tikte in meervoud, ik betrek deze alleen op jou. Het doet me deugd dat je m’n stukje-s- leest, ondanks dat we op dit punt conflicteren, maar/daar waar we op andere onderwerpen -mogelijk- wel op een lijn liggen. Interesse tonen en bestuderen kan geen kwaad, experimenteren daarentegen wel, e.e.a. uiteraard afhankelijk van het onderwerp, dat is gevaarlijk ! Bijbelteksten letterlijk strooien is niet mijn ding, dit was pas de eerste keer – in +/- 6 mnd.- als ondersteuning van de uitleg goed en kwaad en het gebeurt ook niet dagelijks, althans m.i. niet op deze site. “Rechtzaal, wetboeken en vechten” gaat in je voorbeelden hierover m.i. mank, uiteraard ben ik het wel volmondig met je eens over de Koran, onderdeel van een ideologie en daarin vindt je mij volledig aan jouw zijde, als STABIELE medestrijder !!

    Like

  • Voor Volk&Vaderland zegt:

   De kerken zijn kapot gemaakt, de overheid zorgt niet meer voor je: zo kom je vanzelf wel bij de trend die u schetst: we zijn inderdaad op die weg. En diezelfde overheid gooit de grenzen wagenwijd open voor heel Afrika, en noemt zichzelf “sociaal”: zum k*tschen.

   Like

  • zomaar zegt:

   het probleem was en is , de ontwikkelingshulp waardoor deze mensen een lang vruchtbaar leven konden leiden zonder te werken , dus vrije tijd te over , met dank aan artsen zonder grenzen , de loterijen , enz , hieraan zien wij dat te veel aan sociaal gevoel funest is .

   Geliked door 2 people

  • Volledig mee eens, die negers slaan letterlijk met hun penis het brood van de tafel en er is geen hoop op een betere toekomst dan het Europa van Coudenhove-Kalergie. Er is geen geld genoeg om al deze meest luie gasten met hun grote gezinnen met een gemiddeld IQ van rondom 80 hier van kleding, huizen, scholing en bijstandsuitkeringen te voorzien. Europa loopt op zijn laatste benen, zoals de toegenomen economie van Nederland geprezen wordt is voorlopig een doekje voor het grote bloeden wat zeer zeker in de nabije toekomst gaat gebeuren.

   Kwam een stukje tegen wat heel duidelijk de vinger aan de pols deed leggen.

   Aan diverse ontwikkelingen in de wereld is te zien dat groepen tegen elkaar worden opgezet om elkaar op leven en dood te bestrijden. De doelstelling van de Elite is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‘verlosser’ de antichrist. Ze zitten achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in de NWO smeltkroes. De Elite is niets anders dan een satanische sekte die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Ze zijn geïnfiltreerd in overheden, onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en de massamedia. Ze streven naar een volledige ineenstorting van alle overheden.

   Volgens geheime clausules kan het Witte Huis ook, wanneer ze dit nodig achten, eenzijdig en zonder enige tegenspraak de nationale regering van een land buitenspel te zetten. Het Witte Huis beschikt over zogenaamde Kill Lists. Lijsten met namen van mensen die ze als een gevaar beschouwen voor de doelstellingen van de Elite. De personen op deze lijst kunnen zonder verdere aanleiding tot ‘potentiële staatsvijanden’ worden verklaard en gedood worden zodra men de situatie daarvoor geschikt acht. Bij een nationale crisis worden deze mensen gelokaliseerd en kunnen, afhankelijk van de dreiging, worden gevolgd of gearresteerd. De Amerikaanse overheid kan in het geval van een crisis de grondwet buiten werking stellen en de staat van beleg afkondigen. Voor het geval de Verenigde Staten geconfronteerd mocht worden met een vernietigende terreuraanval met kernwapens, is een schaduwregering van zo’n honderd topambtenaren in het leven geroepen om de Verenigde Staten te besturen.

   De regeringsfunctionarissen werken in ploegendiensten vanuit ondergrondse bunkers. Het ‘bunkerkabinet’ is samengesteld uit hoge ambtenaren afkomstig van alle ministeries. Zij werken en leven drie maanden lang in ondergrondse complexen, waarvan de locaties angstvallig geheim worden gehouden. Bij een eventuele kernaanval moet de ondergrondse regering onmiddellijk de leiding over de federale overheid op zich nemen.

   Volgens de Amerikaanse overheid ,,mag een mogendheid nooit zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen. Het Pentagon heeft in juni de ‘Nationale Militaire Strategie van de Verenigde Staten in 2015’ gepubliceerd. Hierin vormen niet langer de terroristen de grootste bedreiging voor Amerika en zijn bondgenoten, maar Rusland, en daarnaast overigens alle andere landen die niet willen buigen voor de eisen van Washington. Het Pentagon focust zich op met name Rusland, China, Noord Korea en Iran. Rusland is echter met afstand het voornaamste doelwit.Klaarblijkelijk kunnen de Amerikanen zich zonder oorlogen en nieuwe veroveringstochten niet ‘veilig’ voelen.

   De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met “vijandige bedoelingen”… Begin oktober 2016 waarschuwde generaal Mark Milley, stafchef van het leger voor de ‘totale vernietiging’ van alle vijanden die de VS in de weg staan, waarbij hij Rusland, China, Iran en Noord Korea bij name noemde. ‘Vergis jullie niet: Wij zullen jullie stoppen en jullie harder raken dan ooit tevoren.’ Het volgende grote conflict zal volgens hem ‘zeer dodelijk zijn, erger dan ons leger ooit heeft meegemaakt, althans niet sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Hij voegde daaraan toe dat deze nieuwe (wereld)oorlog ook ‘in zeer dichtbevolkte gebieden’ uitgevochten zal worden. ‘Vergeet niet dat wij nu de capaciteit hebben en zullen behouden om razendsnel toe te slaan. Wij zullen iedere vijand vernietigen, waar en wanneer dan ook.’ Milley maakte tevens duidelijk wat het toekomstige strijdtoneel van de Derde Wereldoorlog zal zijn door een Russische official te citeren: ‘Rusland kan nu een conventionele oorlog in Europa voeren, en winnen.’

   Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington zoals gebeurd is in Libië en Syrië en thans het geval is met Rusland. Het is verontrustend te zien hoe het westen bezig is Rusland in een hoek te duwen. Maar Poetin weigert zich bij de dominantie van Washington neer te leggen en ziet zich prompt geconfronteerd met door Obama georkestreerde acties, waarbij Brussel zijn voorbeeld trouw volgt. Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte dreiging’ vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren, desnoods met het gebruik van kernwapens. Volgens de Amerikaanse politicus Ron Paul heeft het Amerikaanse Congres op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een Derde Wereldoorlog te beginnen. De resolutie is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en 100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. Het lijkt er op dat Washington bewust aanstuurt op een oorlog met Rusland.

   Like

   • Rookmelder zegt:

    @Adriaan, whow, smullen, wat een uitstekende reactie van het reilen en zeilen van wat en hoe zich afspeelt op het wereldtoneel, wat ook mijn interesse geniet ! De in jouw elders al genoemde reactie over WS, deep state, elite, neocons en het MIC zijn niets anders dan warlords om hun, alleen hun doelstellingen te bereiken en las zelfs, maar moet het nog verder uitpluizen dat dit alleen aan zichzelf denkende ongedierte beschikken over een complete basis op de Zuidpool, wat ook als uitwijkmogelijkheid kan dienen !

    Like

 2. Thom zegt:

  Europa kan zichzelf niet eens redden. Het is om die reden onzinnig om ook maar te denken om Afrika te redden.

  Geliked door 1 persoon

 3. Bob Fleumer zegt:

  Ik heb het gevoel dat we het leven en deze aarde niet verdienen, wij scheren met ons ruimteschip aarde door een machtig heelal waarvan we nog heel weinig begrijpen met het meest perfecte ruimteschip wat maar te bedenken valt en weten niets beters te doen dan elkaar de hersens in te slaan over niet bestaande goden, nogmaals wij verdien de aarde niet.

  Geliked door 1 persoon

 4. kampersrene zegt:

  Grote belangstelling van negers nadat ” De Efteling ” een advertentie liet verschijnen . Het pretpark
  zoekt enkele negers voor de atraktie “Papier Hier”

  Like

 5. Voor Volk&Vaderland zegt:

  Europa is niet moreel verantwoordelijk voor het lot van de hele wereld, en ook niet voor heel Afrika. Dat ik dit zeg is niet asociaal, maar de realiteit. Ongetwijfeld zullen linkse mensen steigeren bij deze woorden, maar ze doen zelf niks, alleen sentimenten aanwakkeren en een ander de schuld geven en een de portemonnee van de ander proberen leeg te roven: die portemonnee is door hard werken gevuld geraakt. Diezelfde linksen zijn ook niet te beroerd om de hoofden van onze eigen kwetsbaren, zieken en ouderen op het hakblok te leggen.

  Geliked door 2 people

 6. Drs.P. zegt:

  Geweldig stuk, en helemaal de waarheid. Links heeft in plaats van voor de arbeider nu gekozen voor “zielige” crimi’s en richt ons hele continent naar de gallemiezen.
  Helaas is Merkel constant bezig om het criminele geboorteoverschot van Afrika te importeren en als deze lijn zich voortzet, komen er de komende 80 jaar minimaal 1 miljard Afrikanen naar Europa!! Merkel belooft ze allemaal een bungalow, een BMW en een mooie blonde vrouw, want er wordt actief geworven.
  Daarnaast is ontwikkelingshulp (geld van arme mensen in “rijke” landen naar rijke mensen in “arme” landen) big business geworden. En nee wij kunnen Afrika niet helpen in de zin van miljarden criminele luie “zielepoten” opnemen want de geboortegolf zal af dienen te nemen.
  En dan deze nogmaals:

  Geliked door 1 persoon

 7. Leo zegt:

  Er is een heel klein clubje wat enorm verdiend aan deze stroom verse “consumenten” .Bovendien heeft deze massale toestroom het voordeel dat bestaande cultuurverschillen binnen Europa ,die nu één EU heilstaat in de weg staan vanzelf zullen verwijden.
  Uiteindelijk draait alles om geld en macht.

  Geliked door 2 people

 8. Thomasson zegt:

  Europa kan Afrika niet redden omdat niemand kan Afrika redden, behalve de Afrikanen zelf; met vallen en opstaan. Het is triest dat de Afrikanen houden, net als een eencellig dier, hun IQ in hen geslachtsdelen en niet in hun hoofd. Heeft iemand eens zich afgevraagd waarom was Afrika door de geschiedenis heen het continent die gebruikt werd voor de slavenjacht? De neger was altijd een slaaf; sinds de tijd van de Bijbel tot hedendaags (Mauritanië). Het antwoord is heel simpel. De meeste Afrikanen hebben een zeer lage verstandelijke ontwikkeling . https://www.dutchmultimedia.nl/wat-zijn-de-landen-met-het-hoogste-iq-en-het-laagste/
  De IQ score van de bewoners van sommige Afrikaanse landen ligt zelfs ver beneden van een gemiddelde Zwakbegaafde Europeaan of een Aziaat uit het Verre Oosten (Japan, Zuid Korea, China etc.). Hen EQ (emotionele ontwikkeling) is exact op hetzelfde niveau als hen IQ. Het empathie niveau van Afrikaanse negers tegenover elkaar is nog lager dan die van Nederlandse huisdieren tegenover elkaar of tegenover hen huisgenoten. Een hond zal heel vaak in tijd van nood zijn baas te hulp schieten. Afrikaanse stamhoofden vonden het niet erg stamgenoten en hen kinderen aan slavenhandelaren te verkopen voor paar kraaltjes, spiegels of glazen flessen. Tegenwoordig is het bij Zuid Afrikaanse negers (en andere Afrikanen)massa verkrachting en verkrachting van kleine kinderen een leuk tijdverdrijf. https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/76310-zuid-afrika-verkrachting-en-seksueel-geweld-vrouwenmeisjes.html
  Hetzelfde geldt ook voor ziekelijke extreme vormen van geweld. Te beginnen met de Oegandese dictator Idi Amin https://www.afrika.nl/oeganda/reisgids/idi-amin/Idi
  en eindigen bij de slachtpartijen van de Hutu tegen de Toetsi’s In de Rwanda en de praktijken van iedere Afrikaanse rebellengroep waar verminkingen van slachtoffers worden ervaren als leuke spelletjes. Joost Niemoller heeft een briljant artikel geschreven over de relatie IQ niveau en een Shithole land http://joostniemoller.nl/2013/09/kan-een-land-met-een-iq-beneden-97-nog-wel-slagen/
  DEEL 2

  Geliked door 1 persoon

 9. Thomasson zegt:

  DEEL 2
  Het IQ niveau van bewoners uit Islamitische landen ligt ver beneden die van Europeanen en Aziaten uit het Verre Oosten. Uit de tabel van IQ Research komt de volgende beeld naar voren: Irak score 87, Yemen 85, Marokko 84, Syrië 83, Egypte 81 enz. . https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country
  Het is de moeite waard ook het artikel van Joost Niemöler ‘Lager IQ vertraagt Integratie allochtonen’ te lezen, om te begrijpen dat een massa opvang van Afrikanen en moslims in Europa is een regelrechte zelfmoord en een totale vernietiging van alles wat er hier werd gebouwd in 2000 jaar. http://joostniemoller.blogspot.nl/2012/05/lager-iq-vertraagt-integratie.html

  DE KALERGI-PLAN van de club Gutmenschen zal Europa in een Afrikaanse en Islamitische hel veranderen vol kannibalisme, verkrachtingen, verminkingen en totale chaos. Dat is de natte droom van gewetenloze politici met links en liberale signatuur. Ze zijn gewend geraakt aan het idee dat zij met mensenleven kunnen spelen. Hen bijna 50 jaar lang antropologische experiment loopt nog steeds. Zodra het experiment zal falen, zouden ze vluchten op de wijze dat Dr. Moreau van zijn eiland vluchtte (‘The Island of Dr. Moreau’, H.G. Wells) of de lui van Jurassic Park. Wij zouden de drek dat ze achter laten, mogen oprapen …Als wij nog kracht zouden hebben dat te kunnen doen.

  Geliked door 1 persoon

 10. Marc zegt:

  Mag ik de lezer alhier waarschuwen voor een propagandacampagne dat vandaag door de Volkskrant wordt gestart? Let op het filmpje. Hierin worden de feiten juist weergegeven, zoals de verklaring van de toename van de bevolking in Afrika en Azië door zeer sterk verbeterde gezondheidszorg vanuit het Westen, hoewel vergeten wordt dat deze westerse hulp geschiedde vanuit een misplaatste ‘ridderlijke moraliteit’. Nu hierdoor de bevolking aldaar explosief toeneemt, wordt het, even oude, westerse consumentisme aangehaald: “waar haal jij straks je koffie en chocomelk vandaan als Afrikanen straks noodgedwongen hun landbouwgronden voor eigen voedselproductie zullen gaan gebruiken?”

  Ligt het nou aan mij, of zien jullie hierin ook de hand van Soros?

  https://www.volkskrant.nl/media/hoe-voeden-we-10-miljard-monden-in-2050-de-volkskrant-begint-groot-onderzoek~a4562153/

  Like

 11. Tistochwat zegt:

  Geweldig artikel!

  Per slot van rekening heeft onze aardbol niet alleen slechts een beperkte oppervlakte, maar ook beperkte bronnen.

  Is er straks nog wel plaats voor (met uitsterven bedreigde) dieren en planten?

  Like

 12. Thoth zegt:

  En wie aan de bevolkingspopulatie heeft bijgedragen? Jawel, de leiders en hulporganisaties uit het Westen, Europa, etc. die het ontzettend erg vinden dat de mensen daar sterven. Veel NGO, Vluchtelingenorganisaties, artsen, etc. gaan er daar naar toe, uiteraard met een grote hoeveelheid belastinggelden of afgetroggeld van de leden. Niet dat wat uitmaakt – uitgezonderd de bevolking populatie – want er is gedurende een eeuw vele honderden miljarden naar Afrika gegaan, maar ze komen altijd terecht bij de baas van dit land die er soms veel jaren aan de macht is. Maar goed, dat maakt ze niet uit voor de Europese leiders etc., zij doen iets ‘goed’ volgens henzelf, maar de tegelijkertijd brengen ze Europa naar de afgrond.

  Like

 13. MGTOW91 zegt:

  Ronduit apocalyptisch dit!

  Like

 14. Rookmelder zegt:

  Waanzin, Europa redt Afrika niet, naar ik meen 4000 miljard is er, let wel, ongecontroleerd ingepompt de laatste decennia, wat veelal verdween in de zakken van autoritaire figuren en niet werd aangewend voor de daartoe bestemde doelen en bevolking. Triest voor de bevolking, ze zullen zelf -wat taai zal zijn- de handen uit de welbekende mouwen moeten steken, ik laat het los en betaal er via de “onvolprezen” politiek wel aan mee !

  Like

 15. jantjeuitnl zegt:

  En Bill Gates en al die andere miljardairs maar gratis medicijnen en injecties naar Afrika sturen om het proces te versnellen.

  Like

 16. Guardiacivil zegt:

  60 Miljoen…60.000.000 miljoen….dat wil Brussel nog eens binnenhalen…..Op de foto links onder….staat een Afrikaan……hoezo zielig……hoezo in gevaar……hoezo gelukzoeker? Hij houdt een van de nieuwste mobieltjes in zijn hand…..nou ja mobieltje…..het is een joekel…….net zo gevaarlijk als zijn snikkel.

  Like

 17. Don Tessers zegt:

  Dit is de nieuwe natuurlijke Pauselijke condoom voor Afrika, door G o d in de natuur geplaatst om zelf te plukken en direct klaar voor gebruik.
  Let op het gaatje…….de Paus wil nog meer moslims…….dus dat gaat zeker lukken.

  Like

 18. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op NEWS & TRAVEL GURU MAGAZINE herblogden reageerde:
  Waanzin – Alleen economische parasieten komen naar Europa

  Like

 19. Jan zegt:

  Waarom zwarte Afrikanen niet geholpen moeten worden (video)

  Like

  • Guardiacivil zegt:

   Ik zag deze video van de week voorbij komen, het is ongelooflijk wat ze daar uitvreten. En dan wil die nieuwe president van Zuid Afrika langzaam de blanke boeren onteigenen, ik denk aan een nieuw slachtveld.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s