EEN HUICHELAAR IN AMBTSGEWAAD…

Screenshot_22

(Door: “Driek”)

Wijl vele katholieken nog altijd de verraderlijke rol der katholieke kerk in den Tweede Wereldoorlog halsstarrig blijven ontkennen, logisch natuurlijk – de mohammedanen ontkennen ook dat Mohammed met kleine meisjes knoeide en een moordzuchtige krijgsheer was – blijkt na grondig onderzoek dat de door velen zo bejubelde paus Pius XII, geboren als Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (1876 – 1958), later genoemd Pius XII, sympathiseerde met den massamoordenaar Adolf Hitler. Dit onderzoek stelt paus Pius XII in een kwaad daglicht. Op basis van documenten uit de archieven van het Vaticaan concludeert een Britse onderzoeker dat paus Pius XII actief heeft medegewerkt aan de opkomst van het nationaalsocialisme en zich bij herhaling in antisemitische zin heeft uitgelaten.

De rol van de katholieke kerk in de Tweede Wereldoorlog is daardoor nog altijd een twistpunt voor gelovigen en voor geschiedschrijvers. De Britse journalist John Cornwell concludeert dat Pius XII, voordat hij paus werd, een belangrijke rol heeft gespeeld in het Concordaat tussen kerk en Staat dat in 1933 in Duitsland werd gesloten. ‘Daarmee had de katholieke kerk in feite zijn zege gegeven aan het beleid van het nationaalsocialisme’, schrijft Cornwell in zijn boek ‘Hitlers Paus’.

Kerkelijke historici hebben gezegd dat het Concordaat juist de enige manier was om nog enige bewegingsvrijheid te handhaven voor de katholieke kerk. Maar Cornwell citeert Hitler, die in 1933 zegt dat ‘het Concordaat’ een sfeer van wantrouwen schept in de strijd tegen het ‘internationale Joodsche uitvaagsel’. Cornwell schrijft dat hij voor zijn onderzoek toegang kreeg tot de Vaticaanse archieven. Hij schrijft dat hij tot zijn verbijstering documenten ontdekte waarin Pacelli duidelijk als een Jodenhater naar voren komt.

Screenshot_21
Samenspraak van verdorven lieden

Eén van zijn bewijsstukken is het ontwerp voor een nooit gepubliceerde Encycliek die de ‘Eenheid van het Menselijk Ras’ moet heten. Pacelli zou daarin in 1938 zijn antisemitische wereldbeeld hebben uiteengezet. ‘Joden zijn de moordenaars van christus’, zo citeert Cornwell de roomse huichelaar Pacelli. ‘Verblind door hun materiële succes verdienen zij nu de spirituele ruïnering die ze over zich hebben afgeroepen. De kerk moet hen niet te hulp schieten, want daarmee zou zij zich verbinden met “vijanden” van het katholicisme, zoals het bolsjewisme’. Overigens besloot Pacelli de Encycliek, welke hij in opdracht van paus Pius XI had geschreven, niet te publiceren.

De betrokken partijen kwamen tot overeenstemming op 8 juli 1933. Het Concordaat is op 20 juli 1933 ondertekend door kardinaal Pacelli, (latere paus Pius XII) en Franz von Papen, vicekanselier van Duitsland onder rijkskanselier Adolf Hitler, die sinds 30 januari 1933 rijkskanselier was. Pacelli verleende von Papen de hoge pauselijke onderscheiding van het Grootkruis van de orde van paus Pius.

Van Joodsche zijde wordt geconstateerd dat Pius XII, die in 1939 tot paus werd gekozen, nooit openlijk de Holocaust heeft veroordeeld en dat het Vaticaan zijn archieven uit dien tijd niet volledig wil openen. Er is een procedure begonnen om paus Pius XII zalig te verklaren, doch die zou zijn opgeschort wegens vraagtekens over zijn rol tijdens de oorlog.

(Enkele gegevens heb ik ontleend aan het boek ‘Hitlers Paus’, van John Cornwell, ‘De verborgen geschiedenis van Pius XII’. Uitgeverij Maarten Muntinga bv. Amsterdam

Voor het geval katholieke lezers dit artikel gaan becommentariëren; er zijn tal van boeken over behulpzame priesters en nonnen die in hun kloosters Joden hebben laten onderduiken, o.a. ‘De Joden van Rome’, door Sam Waagenaar, met een voorwoord van monseigneur Dr. A.C. Ramselaar, oud–voorzitter Katholieke Raad Israël. Uitgave: Van Holkema & Warendorf, Bussum.)

Door:
“Driek”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Barbarisme, Historie, Hypocrisie, Jodenhaat, katholieke kerk, nationaalsocialisme, nazisme, Rotzakken. Bookmark de permalink .

60 reacties op EEN HUICHELAAR IN AMBTSGEWAAD…

 1. edwin vissers zegt:

  Pope Francis kissing the hands of Rothschild & Rockefeller| Illuminatie exposed | Illuminati in tamil
  voor wie nog twijfelt ?

  Geliked door 1 persoon

  • Jan zegt:

   Kolder, controleer de feiten!

   A photograph of Pope Francis greeting Holocaust survivors is part of a meme containing the baseless claim that the spiritual leader is kissing the hand of a purported architect of a New World Order.
   ..
   This photograph has been circulating online for several years, and is frequently accompanied by anti-Semitic messages promulgating various conspiracy theories about the Rockefeller and Rothschild families, among others.

   One particularly tenacious claim is that the billionaires are behind a secret totalitarian world government, generally known as the New World Order, although NWO conspiracy theories have been around for decades — if not longer.

   In actuality, this photograph does not feature Rockefeller, Rothschild, or Kissinger. This image was taken on 25 May 2014 at Jerusalem’s Holocaust memorial center Yad Vashem, and it shows the Pope making a historic visit to greet survivors of the World War II genocide.

   erusalem. 26th May, 2014. Pope Francis visits the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem, attended by Israeli President Shimon Peres and Prime Minister Benjamin Netanyahu on May 26, 2014. In his first Middle East tour since his anointment in 2013, Pope Francis held a historic prayer service with the Ecumenical Patriarch in Jerusalem on Sunday. …
   https://tinyurl.com/ydfn4occ

   Like

 2. edwin vissers zegt:

  Zoals bekend was Benedictus XVI (Ratzingen) zelf lid van de Hitlerjugend en diende hij in het Duitse leger. Tijdens de oorlog was hij assistent van een Duitse SS kapelaan in het concentratiekamp Ravensbruck en aanwezig zijn geweest bij kinderofferingen als lid van de Knights of Darkness. De kinderen die zouden worden geofferd kwamen van de gevangenen in het kamp. The Knights of Darkness (Ridders der Duisternis) was een Nazi divisie van de Waffen SS en door Hitler in 1933 opgericht. Deze divisie omarmde een cultuur van een oud heidens occult geloof in menselijke offering.

  De positieve uitspraken over de rol van Pius tijdens de oorlog staan echter in schril contrast met de rol van het Vaticaan bij de vlucht van talloze oorlogsmisdadigers, de zogenaamde rattenlijn. Via kloosters werden vooraanstaande nazi’s geholpen naar Zuid-Amerika te vluchten. Met name Alois Hudal, Titulaire bisschop en vertrouweling van Pius XII, wordt genoemd als degene die de nazi vluchtelingen aan vervalste paspoorten hielp zodat ze veilig naar het buitenland konden vluchten. Zo wisten duizenden oorlogsmisdadigers, waaronder Hitlers plaatsvervanger Martin Bormann, nazi-arts Joseph Mengele, Klaus Barbie, Gestapo-chef van Lyon, ss-Hauptsturmbahnführer Alois Brunner de rechterhand van Adolf Eichmann,architect van de Holocaust, Franz Stangl, commandant van de vernietigingskampen Sobibor en Treblinka, en vele andere misdadigers met hulp van het Vaticaan naar veilige oorden te ontkomen.De op 20 september 2005 overleden nazi-jager Simon Wiesenthal zei vlak voor zijn dood: ‘Alle wegen naar de vrijheid liepen via Rome’….

  Geliked door 1 persoon

 3. Wim zegt:

  Martin Bormann is nooit naar Zuid-Amerika gevlucht. Er zijn wel lange tijd geruchten in die richting geweest, maar met behulp van DNA-onderzoek is in 1998 ondubbelzinnig komen vast te staan dat een skelet dat in 1972 in Berlijn gevonden was,van Bormann was, die met een cyaankalicapsule in mei 1945 zelfmoord had gepleegd, toen een vluchtpoging mislukte. Na vondst van het skelet werd dit al direct vermoed, maar men kon dat toen nog niet definitief bewijzen.

  Geliked door 1 persoon

 4. Klaas zegt:

  Like

 5. Peter zegt:

  Heeft Zijne “Koninklijke ” Hoogheid Prins Bernhard die bij de KLM betrokken was ook niet gezorgd dat ex-nazi’s met een KLM-machine naar Zuid-Amerika werden gevlogen ??

  Like

 6. Peter zegt:


  Zie deze aflevering over de rol van “onze” Koninklijke Hoogheid !

  Like

 7. BigLJohn zegt:

  De Hitler-paus ja, paus pias de 12e. En de huidige pias is geen haar beter, want hij is de paus der Islamieten. En in een grijs verleden hielden de pausen zich bezig met grove vormen van ontucht. Het pausdom heeft zijn langste tijd gehad. De huidige paus is net als de vorige een groot tegenstander van anticonceptie middelen. De bevolking in Afrika mag wat hem betreft doorgroeien naar zo’n 10 miljard mensen. Mensen die, in tegenstelling tot een dier dat in de vrije natuur leeft, niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, en allemaal naar Europa willen. Om hier de Islam in te voeren en ons te gaan knechten. Benedictus de Islambeschermer, voor mij mogen ze hem afschieten. Het liefst vandaag nog. En geen volgende pausen meer a.u.b.

  Like

 8. kampersrene zegt:

  De huidige paus is niet veel beter met zijn open grenzen al het krapuul kan met zijn zege en steun Europa bezetten

  Like

 9. Jan zegt:

  Dat onzinverhaal over Pius XII kent geen einde terwijl al lang bewezen is dat het FAKE is. De leugens kwamen regelrecht uit de koker van de Russen en werden nog eens verder verspreid door Hochhut, vriend van de antisemiet David Irving en diens vriend Kevin MacDonald
  Lees vooral het artikel op Nationalreview, verderop vermeld

  Het zuiveren van blaam van Pius XII is voornamelijk gedaan door Joodse schrijvers en vanuit Israëlische archieven. Het is nu vastgesteld dat de paus toezicht hield op een reddingsnetwerk dat 860.000 joodse levens redde – meer dan alle internationale agentschappen bij elkaar.

  Na de oorlog bedankte de opperrabbijn van Israël Pius XII voor wat hij had gedaan. De opperrabbijn van Rome ging nog een stap verder. Hij werd katholiek. Hij nam de naam Eugenio aan.

  The Vatican & the Holocaust: 860,000 Lives Saved – The Truth About Pius XII & the Jews
  https://www.jewishvirtuallibrary.org/860-000-lives-saved-the-truth-about-pius-xii-and-the-jews

  ..
  Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat Paus Pius XII de uittocht van ongeveer 200.000 Joden uit Duitsland heeft geregeld, slechts drie weken na de Kristallnacht, ….

  Het onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Michael Hesemann….

  Volgens Hesemann zijn er bewijzen dat de visa aan gewone Joden zouden zijn gegeven en dat de termen ‘geconverteerde joden’ en ‘niet-Arische katholieken’ een dekmantel waren om te voorkomen dat de nazi’s het ware doel van de visa zouden ontdekken.

  https://www.haaretz.com/jewish/1.5145416

  ….
  Ion Mihai Pacepa, voormalig KGB-agent en de hoogste militaire functionaris die vanachter het IJzeren Gordijn naar de Verenigde Staten overliep, legde uit dat de Sovjet-Unie Pius XII in diskrediet probeerde te brengen in de jaren 1940, maar mislukte, omdat degenen die toen leefden de Pausen heldhaftige inspanningen kenden.

  Pas in de jaren zestig begonnen de pogingen van de KGB om Pius XII door het slijk te halen, indruk te maken op een nieuwe generatie.

  Het baanbrekende werk dat Pius XII beschuldigde van samenwerking met de nazi’s, een toneelstuk genaamd ‘De afgevaardigde’, werd voor het eerst uitgegeven in 1963 door Rolf Hochhuth, die een jongen was tijdens de Tweede Wereldoorlog, en geen getuige of deelnemer aan de gebeurtenissen.

  https://www.churchmilitant.com/news/article/the-download-the-pius-xii-lie

  ….
  In februari 1960 keurde Nikita Chroesjtsjov een supergeheim plan goed voor het vernietigen van de morele autoriteit van het Vaticaan in West-Europa. Het idee was het geesteskind van de KGB-voorzitter Aleksandr Shelepin en Aleksey Kirichenko, het Sovjet-lid van het Politburo dat verantwoordelijk is voor internationaal beleid.
  ….
  Omdat Pius XII gediend had als de pauselijke nuntius in München en Berlijn toen de nazi’s hun machtsvraag begonnen, wilde de KGB hem afschilderen als een antisemiet die Hitler’s Holocaust had aangemoedigd.

  Lees het hele verhaal op:
  http://www.nationalreview.com/article/219739/moscows-assault-vatican-ion-mihai-pacepa

  Vriend van Rolf Hochhut, David Irving, antisemiet en holocaustontkenner

  Hochhuth schreef later nog een controversieel stuk, Soldiers, waarin hij Churchill ervan beschuldigde de moord te hebben gepleegd op Wladyslaw Sikorski, de Poolse generaal.

  http://www.fpp.co.uk/docs/Irving/Hochhuth/Times_200207.html


  David Irving (midden) met de Duitse toneelschrijver Rolf Hochhuth (links), een Dutzfreund, in zijn huis in Basel, Zwitserland, in mei 1976; rechts is David MacDonald, de vertaler van Hochhuth (aangeklaagd wegens smaad over de toneelstuk Soldiers)
  Januari 1965 | Juli 1966 | Mei 1976

  David MacDonald vrien van Irving: Joden zijn zelf schuldig aan hun lot
  http://www.fpp.co.uk/Legal/Penguin/experts/MacDonald/JHE230600.html

  Geliked door 1 persoon

 10. De RKK …zonder geld had je geen RKK en hoe de gelovigen van de RKK eraan kwamen weten we en met in- en toestemming van Brussel – EU- zijn het vooral islamieten die nog de middeleeuws barbaarse methoden hanteren die de RKK en nazi’s er op na hielden ..en blijkbaar willen houden ook

  Like

 11. Jan zegt:

  Wat een kolder. Controleer voor je iets opschrijft

  The International Tribunal into Crimes of Church and State (or ITCCS) is a one-man blog that pretends to be a tribunal established to enforce common law. Despite claims of being based in Brussels, the whole thing is written in Canada by Kevin D. Annett, a defrocked United Church of Canada minister.

  At the heart of the “organization” is something Annett calls the International Common Law Court of Justice (ICLCJ), which is rather similar to those “common law courts” sometimes set up by freemen-on-the-land, right down to the “citizen jurors”. This court exists only on Annett’s blog.

  Annett has “convicted” two consecutive Popes of genocide and child trafficking, issuing “international arrest warrants” for them. He has also issued a proclamation dissolving Canada, which he has replaced with the Republic of Kanata. He also dissolved Great Britain, though that one was only on Twitter.

  https://hoaxteadresearch.wordpress.com/2015/08/11/itccs-annett-exposed-on-rationalwiki/

  Alle rotzooi wordt door hemzelf bij elkaar geschreven en iedereen wordt door hem berecht
  http://www.theeventchronicle.com/study/kevin-annett-update-ninth-circle-child-sacrifice-popes-relatives-killed-car-crash/#

  Zijn ‘rechtbank’ heeft evenveel geloofwaardigheid als het antisemitische Russell Tribunaal van linksvolk, zoals Anja Meulenbelt, Maarten Jan Hijmans en andere antisemieten zoals John Dugard, bevriend met Van Agt en zijn kliek Het Rights Forum
  http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2014/09/25/tribunaal-tegen-de-misdaad-van-het-zwijgen/

  [Updated] Port Alberni Residential School Mass Grave Is Another Sick Hoax (Feat. Kevin Annett)

  The reality is that it’s an absolute fabrication- another fake mass grave brought to us by relentless con-artist (and abuser of residential school survivors) Kevin Annett.

  http://www.genuinewitty.com/2014/06/16/port-alberni-residential-school-mass-grave-is-another-sick-hoax-feat-kevin-annett/

  Verder, de Hitlerjeugd was verplicht, niemand ontkwam er aan, anders kwam de Gestapo langs en nam pa mee
  Alle onzin over Ratzinger (met een r) komt van http://itccs.org/tag/joseph-ratzinger/

  Ravenbrück was overigens een vrouwenconcentratiekamp

  Hudal was geen vriend van Pius XII aangezien Pius XII in 1937 de banden met hem verbrak aangezien Hudal de kerk onder heerschappij van de nazi’s wilde stellen. Hudal had dus geen toegang tot het Vaticaan en de staf van de paus.

  Geliked door 1 persoon

 12. dutchess43 zegt:

  Wie vertrouwt er ooit een vent in een jurk???

  Like

  • theresageissler zegt:

   Kom, kom, dutchess’, we moesten dat soort dingen toch eens minder kort door de bocht gaan beschouwen:
   Wat Jan hierboven allemaal aanhaalt, zijn inderdaad feiten: Ik heb ze hier en daar ook wel gehoord en gelezen.
   Pius deed inderdaad het zijne, maar zó in het verborgene, dat de grote massa het niet kon waarnemen, waardoor men er automatisch van maakte, dat hij het NIET deed.
   We waarderen het nu eenmaal alleen, als er voor de goede zaak openlijk uitgekomen wordt; dán wordt zo iemand een held en een martelaar. Anders wordt hij het tegenovergestelde. Maar zó zwart-wit ligt het niet altijd.

   Like

 13. Wolf zegt:

  Dank u voor deze bijdrage en heldere uitleg Hr. Driek.

  Like

 14. cor leonis zegt:

  Deze zelfde Paus Pielus X!! heeft ook één van de meest verdorven, slechte leider van voormalig Kroatië, ene Ante Pavelic ondersteund. De katholieke kerk in Kroatië ondersteunde ook de gevreesde Ustasa en individuele priesters gaven soms zelf aanwijzingen hoe Serviërs vermoord moesten worden. Franciscanen liepen gewapend rond en moordden enthousiast mee. Met messen, hamers, bijlen en vleeshaken richtte men enorme bloedbaden aan.Het beeld van een Kroatische franciscaan die met een crucifix Ustasa-moordenaars zit op te zwepen tijdens een zoveelste barbaarse slachtpartij op onschuldige mensen, vrouwen en kinderen, slaat tot op de dag van vandaag ieder zinnig mens met verstomming en verbijstering.In het concentratiekamp Jasenovac voltrokken zich de gruwelijkste moordpartijen onder leiding van katholieke priesters zoals bijvoorbeeld de franciscaan Miroslav Filipovic die tegelijk priester en kapitein was van de Ustasa en later commandant werd in het concentratiekamp Jasenovac.Fra Miroslav Filipovic slachte met zijn eigen handen taloze Serviers in Jasenovac. Die maniak werd zelfs door zijn ustasha’s gevreesd. Zij noemden hem Fra Sotona.
  https://szrzlj3.blogspot.nl/2010/10/de-oorlog-tegen-joegoslavie.html

  .http://www.lazyboysreststop.com/history-6.htm

  Like

 15. Voor Volk&Vaderland zegt:

  Bij deze wil ik graag beginnen met op te merken dat ik me niet deskundig genoeg acht om deze hele gecompliceerde zaak te beoordelen. Echter, ik vind het ronduit tendentieus om te beweren dat de RK Kerk van geen kanten deugde tijdens WOII. Volgens mij is dat beeld al eerder, op grond van feiten, genuanceerd.

  Helaas moet ik bescheiden zijn bij gebrek aan grote kennis.Het is op deze site wel de zoveelste keer dat ik de wil proef om de RK Kerk neer te sabelen. Ik zou liever een afgewogen, kritisch oordeel, op grond van gedegen onderzoek zien. Ik wil, voor de volledigheid, ook niet beweren dat de RK KerRK, waar ik lid van ben, in die tijd “brandschoon” is geweest.
  Maar wel een genuanceerd beeld a.u.b.!

  Ook v.w.b. de islam wil ik een opmerking maken. Ik ben zeer kritisch over de islam en de islamistisch cultuur en over de negatieve invloed op de westerse wereld..Echter, de mystieke stroming van de islam (Soeffisme) , om meer een ding te noemen, is m.i. helemaal niet verkeerd. Ook hier is wat mij betreft een hard en kritisch oordeel wenselijk, en soms kunnen we niet anders dan keihard oordelen. Maar we moeten wel de waarheid zoeken en ons niet mee laten slepen door emotie, sentimenten e.d. : hoe lastig het ook is. Het moet allemaal draaien om waarheidsvinding, want daarmee komen we verder!!!

  Like

 16. Rookmelder zegt:

  @Volk & Vaderland, mmhhh, neer te sabelen ? Is dit niet gewoon een visie vanuit een andere -invals-hoek over de RK-kerk, immers zoveel mensen, zoveel meningen en zoveel visies……

  Like

  • Voor Volk&Vaderland zegt:

   Misschien is “neersabelen” toch een te zwaar aangezette term. Dat erken. De wil om kritiek te leveren, die niet geheel rationeel/gefundeerd is, proef ik toch echt al meerdere malen op deze site. En dat vind ik jammer. Het motief kan ik nog niet ontdekken. Maar ik proef vooral veel emotie, naast de kritiek zelf. Natuurlijk moet ik dan als RKatholiek goed opletten, want ik voel me natuurlijk betrokken, en moet toch neuraal waarnemen natuurlijk.

   Like

   • Rookmelder zegt:

    @Voor Volk&Vaderland, ik ga er even van uit dat je het over de artikelen heb, dat gebeurt toch in en op elk beschikbaar medium, ik zou niet weten waar dat anders is !? Dan borrelt bij mij de vraag op of je niet teveel beren op de weg ziet ? Persoonlijk vindt ik artikelen vanuit een andere invalshoek of visie juist wel interessant en ervaar dat absoluut niet als belastend of .aanstootgevend ……

    Like

   • Voor Volk&Vaderland zegt:

    @Rookmelder
    OK. Ik zal er over nadenken.

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @Voor Volk&Vaderland, je bent vrij, dat is je goed recht, succes of enjoy the club……

    Like

 17. Rookmelder zegt:

  “Driek”, een aantrekkelijk artikel over een -hele- complexe materie, temeer daar het Vaticaan de archieven uit die tijd hierover niet volledig wil openen, wat op zich al de nodige vragen oproept !

  Like

 18. Williaan zegt:

  Sir Winston Leonard Spencer-Churchill was een van de weinigen die Hitler doorzagen en niet met hem wilde onderhandelen ondanks de zware druk van andere politici. Ook toen al het gevaar van de Islam (wijs geworden in Krimoorlog 1853-1865)

  Like

 19. BertG. zegt:

  Ik wist het.

  Mensen die religieus zijn, zijn over het algemeen minder intelligent dan atheïsten. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder 63.000 mensen dat de Londense universiteit Imperial College heeft gedaan.
  http://cult.tpo.nl/2018/01/29/onderzoek-bewijst-atheisten-intelligenter-dan-gelovigen/

  Like

  • Rookmelder zegt:

   BertG, whahaha, nou, geniet er van en doe er je voordeel mee…..

   Like

   • BertG. zegt:

    Lullig hé, voor je om hier achter te moeten komen na onderzoek onder 64.000 ma/ vrouw.
    Leer er maar mee leven verder dat je nooit wijzer zal worden.

    Like

   • Voor Volk&Vaderland zegt:

    @BertG
    Vind je het intelligent om geen gevoel te hebben voor het Transcedente?

    Like

   • BertG. zegt:

    Maar Rookmelder, jij was toch helemaal niet gelovig, jij bestudeerde het geloof toch alleen maar.
    Of hebben wij dat fout begrepen hier.

    Like

   • BertG. zegt:

    Voor Volk&Vaderland, ook dat vind ik complete onzin.
    Transcendente meditatie is iets voor wazige mensen die te weinig mensen kennen om een goed en serieus gesprek mee te voeren.
    Piekeren en over iets peinzen doet elk mens, en rust vind je in jezelf wanneer je vrede hebt met jezelf en je omgeving.

    Like

   • Voor Volk&Vaderland zegt:

    @BertG
    Ik heb het niet over transcedente medittatie als stroming , maar over God.

    Like

   • BertG. zegt:

    @Voor Volk&Vaderland,
    En beetje stomme vraag om aan mij te vragen of ik een gevoel of gedachte heb over god.

    Like

  • Petra DeBoer zegt:

   Welke gelovigen?

   Like

   • BertG. zegt:

    Allemaal, GEEN ENKELE UITZONDERING.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    Waar staat dat? Bron graag!

    Like

   • BertG. zegt:

    Oh, je wou het uit gespecificeerd hebben naar elk af zonderderlijk geloof, en of daarin dan eventuele uitzonderingen onder vallen, en of er onder bepaalde groepen van gelovigen, naar gelang de stromingen, meer of mindere slimmen mensen dan wel of niet onder vallen.
    Stuur een mail naar doe universiteit, zou ik zeggen.
    Het adres kan jezelf wel vinden denk ik , of heb je daar nog hulp bij nodig.
    Je weet het maar nooit waar jij onder valt en hoe ze dat gemeten hebben.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @BertG, ik heb de bron al en BertG is in halve waarheden en hele leugens van de vaderlandse leugenpers getuind. Het artikel in de Nederlandse pers is een schoolvoorbeeld van selectief shoppen om het atheïsme te promoten want dat religieuzen een beter werkgeheugen hebben dan atheïsten word even niet vermeld. Dat logica in bepaalde gevallen maar niet in alle gevallen bij atheïsten beter is werd ook niet vermeld. Dat dit onderzoek alleen met intelligentie van doen heeft klopt ook niet want het gaat om
    de negatieve relatie tussen redeneren en religiositeit wat wordt ondersteund door een vooroordeel voor intuïtieve reacties, met name wanneer intuïtie en logica in conflict zijn.

    Zeg maar dag met je handje dat atheïsten intelligenter dan religieuzen zijn want dat is fakenieuws.

    Bron: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02191/full?_sp=d0e1caea-2303-44c7-b06b-4ad211c5c40b.1517255697935

    Like

   • BertG. zegt:

    Eerlijk gezegd, denk ik dat ze iedereen bedoelen die met een geloof bezig zijn.
    En niet alleen islam aanhangers, maar ook god aanhangers.
    Maar het was mij al eerder opgevallen, als ik soms sommige reacties van jou lees.
    Compleet vast geroest in een bepaald stramien,en iets anders bestaat er niet.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    Aha…jaja: financiering van dit onderzoek was door:

    This work was supported by a European Commision Marie Curis Career Integration grant to AH and core funding from Imperial College.

    Like

   • Harry zegt:

    @petra ,

    Ik heb uit betrouwbare bron, dat protestanten tot de gevaarlijkste christenen worden gerekend .
    De kwalificatie “protestant” zegt eigenlijk al genoeg ; protestant , protest , protesteren ,
    Het meest dwarse deel van de religieuze bevolking .
    De refo’s kunnen jullie wel schiéten .
    En dat gaan ze binnenkort wel doen óók !
    Jullie staan bekend als de meest eigenwijze godsvolgers óóit .
    De nagel aan de gereformeerde doodskist .
    En dat is écht geen reclame !

    Helaas kunnen we die opinie over jullie wel beamen , sinds we jou kennen .

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @Harry, leuk gevonden, ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat jouw bronnen niet discutabel zijn en dat jij alles maar klakkeloos aanneemt, te weten zonder onderzoek of hoor en wederhoor, derhalve hecht ik niet veel waarde aan jouw aannames, let wel ….. wat dit onderwerp betreft !!

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Harry, hahaha….uit uw reactie blijkt weer eens te meer dat u weer eens met onzin komt want refo’s oftewel gereformeerden zijn ook protestanten.

    Like

  • Rookmelder zegt:

   @Petra, dank voor je onderzoek, voor mij waren de trefwoorden Londen, universiteit en Imperial -imperialsme- al voldoende om dat niet te doen, ze werken vaak in opdracht van en voor en met een doelstelling, nl. bespelen en manipulatie van de kuddediertjes. Of het ook zo werkt ? Dat blijkt maar weer, er zijn altijd weer mensen die er met open ogen en oren in stinken !!

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Rookmelder, geen dank. Imperial betekent keizerlijk en in deze veel te kort door de bocht om een conclusie te trekken. Ik heb de bron gelezen en de data is ook online beschikbaar en ook dat nagekeken. De conclusie van het onderzoek is dat er een negatieve relatie tussen redeneren en religiositeit is wat wordt ondersteund door een vooroordeel voor intuïtieve reacties, met name wanneer intuïtie en logica in conflict zijn.
    Wat ik raar vind is het feit dat alle religieuzen op een hoop zijn gegooid en zo zijn er nog een aantal zaken waar ik mijn vragen bij heb, zoals het gebruik van islamitische termen in de data. Dat de EU het onderzoek financieel ondersteunt vind ik bepaald niet geruststellend.

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @Petra, dank je voor de aanvulling, kort door de bocht ? Valt toch wel mee, jouw aanvulling bevestigd mijn eerdergenoemde reactie, universiteiten die onderzoek of studie doen hebben veelal een doel, nl. propaganda verspreiden, ondersteunen d.m.v. manipulatie van de goedgelovige kuddediertjes, temeer daar zijn ook vaak gebruikt worden als instrument van organisaties, regeringen en zoals de door jouw genoemde EU. Dat het jou niet geruststelt verbaast mij -wel- enigszins, je weet hun doelstellingen toch, te vinden in div. media en zo ook hier…..!

    Like

 20. Jan zegt:

  Pius XII had NIETS te maken met Pavelic. Kardinaal van Kroatië was Aloysius Stepinac en die wilde met Pavelic eveneens niets te maken hebben en omgekeerd toen Pavelic zijn ware gezicht liet zien.

  ….
  De kranten zijn door de jaren heen uitgevlooid en de volledige collectie zou veel groter moeten zijn. Maar wat overblijft bevestigt de kwaadaardigheid waarop president Tito en het regime Stepinac behandelde vanaf het moment van zijn showproces in 1946 tot zijn geheimzinnige dood in in 1960 toen hij geïnterneerd was. Het officiële post-mortem blijkt gelogen te zijn en de meer recente analyse van de overblijfselen van het lichaam wijzen op vergiftiging.)

  De dossiers bevestigen dat de autoriteiten bewijsmateriaal hebben achtergehouden en getuigen 1a charge bij zijn proces hebben uitgesloten. De aartsbisschop werd de gehele tijd van internering bespioneerd, onder meer door zijn eigen secretaresse, een UDBA-agent. De betreffende priester werd later bij een in scene gezet ongeval geliquideerd toen hij op weg was naar Rome, vermoedelijk vanwege het risico dat hij zijn toezichthouders zou compromitteren.

  Stepinac werd veroordeeld tot 16 jaar dwangarbeid. Hij deelde daarmee het lot van andere katholieke slachtoffers van het stalinisme in Centraal- en Oost-Europa – Kardinaal Slipyj, hoofd van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk, kardinaal Beran, aartsbisschop van Praag, en kardinaal Mindszenty, de Hongaarse vorst primaat en de aartsbisschop van Esztergom.

  ….
  Hoewel hij net als de meeste Kroaten de oprichting van een onafhankelijke staat Kroatië steunde, was Stepinac binnen enkele weken in conflict met de nieuwe Ustasha heersers van Kroatië in KONFLIKT vanwege hun wrede behandeling van Joden, Serviërs en andere tegenstanders.
  (hoofdletters van mij)

  Stepinac intervenieerde voor Joden die met uitzetting werden bedreigd, voor Serviërs en communisten voor wie executie dreigde, voor gezinnen in de kampen, en vooral voor kinderen.
  ….
  Ongeveer 7.000 voornamelijk Servische kinderen, waarvan de partizanenouders waren gevlucht, of waren gedood of waren gevangen genomen na de nederlaag van partizaans verzet bij de slag bij Kozara in het westen van Bosnië in 1942, werden door de inspanning van Stepinac geholpen. De kinderen werden ondergebracht bij katholieke instellingen en families totdat hun familieleden hen konden komen opzoeken. Sommigen werden uiteindelijk geadopteerd en opgevoed binnen of buiten Kroatië. Er is nooit een woord van waardering uitgesproken door Servië of de Servisch-orthodoxe kerk – later eisten de communisten de eer op.

  http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2016/11/10/the-smearing-of-cardinal-stepinac/

  Het Vaticaan had dus niets te maken met slachtingen die anderen aanrichten

  Like

 21. cor leonis zegt:

  Jan, je kunt nu wel ontkennen dat paus Pielus de XII er niets mee te maken had,
  feit blijkt en blijft dat hij zweeg toen Joden werden vermoord tijdens WOII
  https://brabosh.com/2010/12/03/paus-pius-xii-zweeg-toen-de-joden-werden-vermoord-tijdens-woii/
  Veel (niet alle) katholieken priesters in het voormalige Kroatië in die periode deden naar hartelust mee met de moordpartijen. Zoals ook uit getuigenverklaringen blijkt van dit monster die van oorsprong een rooms-katholieke militaire aalmoezenier was:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Filipovi%C4%87
  http://nl.religie.narkive.com/coMzfIWw/het-vaticaan-en-de-holocaust-in-kroatie
  ……..”Van de ongeveer 2 miljoen Orthodoxe Kroaten zijn er zeker 600 000
  vermoord door de katholiek-fascistische Kroaten. Ante Pavelic had op
  zijn bureau een schaal staan die gevuld was met ogen van vermoorde
  Serviers uit Jasenovac. Rijk beladen met goud en edelstenen vond
  Pavelic in 1945 onderdak in het klooster St.Gilgen (bij Salzburg),
  daarna in een klooster in Bad Ischl. In priesterkleding wist hij
  vervolgens naar Rome te komen, waar hij als pater Gomez en als pater
  Benarez tot 1948 veilig in een klooster zat. Eind 1948 wist hij als
  Pablo Aranyoz op valse papieren die hem waren verstrekt door het
  vaticaan Buenos Aires te bereiken, met gestolen goud en edelstenen van
  de ruim 300 000 vermoorden uit Jasenovac en andere Kroatische kampen.
  Vanuit Zuid-Amerika reisde hij later naar het Spanje van de katholiek
  Franco, waar hij in 1959 stierf met de Rozenkrans van pius_12 in zijn
  handen en met de bijzondere zegen van de paus”…………

  Like

 22. kopjethee zegt:

  En deze paus is oook nog eens een Jezuïet ( illuminati ) das nog erger . Al die religieen moeten verdwijnen want we hebben ze niet nodig : we hebben immers ons HART.
  Even afgezien van het feit dat sommige mensen op deze wereld g e e n hart hebben.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s