De onnavolgbare logica van “hoogbegaafden” en politici (deel 2)

Screenshot_45

(Door: Drs. E.N. Schilder)

(Lees hier deel 1)

Autistische wetgeving met idem uitvoerders en handhavers

De ‘elite’ zorgt goed voor zichzelf, maar liefst tien jaar riant wachtgeld voor de zèlf opgestapte  burgemeester van Oosterhout… en acht jaar wachtgeld voor ‘meneer’ Teeven, die tegenwoordig op een bus rijdt. Een in Den Haag bejubelde ‘carrièrestap’ èn tevens een sneer naar u dat u minder betaald werk moet gaan aanpakken. Teeven en zijn Kamer-vriendjes hebben echter gemakkelijk praten, want hij is voor een groot aantal jaren verzekerd van een zeer riante aanvulling (vanuit úw belastinggeld) op zijn buschauffeur salaris. Dat hij hiermee tevens een potentiële baan van een werkloze/werkzoekende inpikt, die dat geld ècht nodig heeft, boeit ze totaal niet. Typerend gedrag voor politici en dergelijke ‘hoogbegaafde’ bestuurders. ‘Je moet tenslotte doen wat je leuk vindt’, zegt Teeven.

De wereld op z’n kop!

Bij RADAR deed men zich afgelopen week voor als ‘bedrijf’ en als zodanig nam men contact op met diverse uitzendbureaus. Men wilde ‘als bedrijf’ zogenaamd geen Turken of Marokkanen in dienst nemen, omdat men daar slechte ervaringen mee gehad zou hebben. Of men daar als uitzendbureau a.u.b. rekening mee zou willen houden… En wat blijkt; als een uitzendbureau in die wens meewerkt, is dàt discriminatie (van het uitzendbureau!), maar als een bedrijf (RADAR in dit geval) deze wensen uit, is dat géén discriminatie…? Is dit geval, op basis van een leugen (!), overigens sowieso geen uitlokking? En dan nog, zouden die eventuele mensen van ‘bepaalde komaf’ wèl aangenomen worden als ze, in dit geval bij RADAR, voorgesteld zouden worden? Uitzendbureaus zouden de volgende keer ‘genamed en geshamed’ worden door Hertsenberg en consorten… RADAR mag zich echter zèlf schamen door op basis van leugens en valse voorwendselen uitzendbureaus als racistisch te markeren. Door wie zijn we in deze onzin beland? Overigens, als politieke partijen andere politieke partijen op voorhand buitensluiten en zeggen daarmee niet te willen samenwerken (ondanks vele overeenkomsten in het programma!), heet dat klaarblijkelijk géén discriminatie…?

Ronduit walgelijk

Datzelfde geldt voor het publiekelijk denigreren van anders of wèl realistisch denkende politieke partijen en kiezers in/door de media en politieke partijen. Een zeer laag-bij-de-gronds en ronduit abject gedrag.

“Door er geen expliciete afstand van te nemen, laat Baudet het volgens Ollongren (D66) ‘onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras.’ Volgens Ollongren willen politici als Baudet ‘sommige Nederlanders dus anders behandelen dan anderen,’ en bedreigen ze daarmee de ‘kernwaarden van Nederland: de democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving’.” Alsof zijzelf, politici, hoogopgeleiden, maar vooral de islam(!) NIET openlijk zouden discrimineren en buitensluiten?! Hoe hypocriet!

Islam-me-too?

Ik zie en begrijp de inhoudelijke waarde van het gehele ME-TOO punt derhalve ook niet zolang de islam als zogenaamde ‘vrijheid van religie’ opgenomen, getolereerd en u zelfs opgedrongen wordt. Ofwel; als een 1400 jaar achtergebleven ‘religie’/doctrine voorschrijft dat een vrouw de man geen seks mag weigeren (ook al wil ze dit eigenlijk niet), is dat derhalve géén verkrachting, omdat het een ‘religie’ betreft? Want ze heeft er ‘vrijwillig’ voor gekozen moslima te zijn? Als een vrouw zich van de islam afkeert (Ebru Umar is ervaringsdeskundige – en mijns inziens een heldin!),wordt ze in het gunstigste geval door de familie en gemeenschap verstoten en genegeerd, maar veel waarschijnlijker door gehersenspoelde islamitische geloofsgestoorden met de dood bedreigd en mogelijk zelfs vermoord. Gewoon hier in Nederland! Dan heet dat ‘eerwraak’… een volgens onze westerse normen en waarden ronduit achterlijk verschijnsel, maar binnen de islam en onder de talloze hier naartoe ‘gevluchte’ moslims een ‘heilige’ beschreven wet. Ik vraag u; hoezo vrijwillige keuzes en hoezo ‘kernwaarden van Nederland: de democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving’?!

Verplicht ‘bedrijfs/marketing plan’ voor ministeries en politici

Ik ben een groot voorstander van een systeem – een soort van bedrijfsplan – voor politici en ministeries. In een bedrijfsplan wordt u namelijk een aantal kritische vragen gesteld die u moet beantwoorden, waarmee u de relevantie en realiteit van uw bedrijf en het te lenen geld moet verantwoorden. Als dit niet levensvatbaar blijkt, krijgt u geen geld van de bank (tenminste, als blanke Nederlander niet, voor ‘nieuwkomers met een etnische achtergrond – mensen van de Molukken vallen daar vreemd genoeg nooit onder –  zijn er speciale potjes, budgetten en subsidies).

Laten we hierbij eens enkele vragen uit een bedrijfsplan op de uitgaven van ‘ontwikkelingshulp’ als voorbeeld nemen. Wat is het doel? Welke ‘doelgroep’ heeft er baat bij’? Wat is de toegevoegde waarde? Hoe relevant is de ‘hulp’ en wat zijn de financiële gegevens/marktonderzoek? Uitgaande van Afrika is deze vraagstelling erg interessant, want ik zie al minimaal 50 (!) jaar dezelfde argumenten met idem resultaten wat betreft de ontwikkelingshulp daar. Hoezo relevantie? Hoezo toegevoegde waarde? Hoezo wie is er mee gebaat en hoezo financiële cijfers? 1 – Ze leren daar klaarblijkelijk al ruim 50 jaar niets, 2 – de relevantie van de financiële hulp is dus nihil en 3 – de cijfers geven aan dat het geld NIET naar de hulpbehoevenden gaat, maar er jaarlijks miljarden naar de plaatselijke elite en krijgsheren gaat, wat daar wordt besteed aan luxe voor zichzelf en wapens. Hoezo ontwikkelingshulp?

En dan doet mevrouw Kajsa Ollongren moeilijk als iemand volledig terecht zegt dat sommige culturen en mensen ronduit dom zijn en Baudet daar afstand van zou moeten nemen? Als er in een bepaald werelddeel al minimaal 50 jaar honger heerst, ze zelf niets doen en gewoon door blijven fokken, kunt u toch moeilijk ontkennen dat het aan een matige vorm van intelligentie of aan luiheid (of een combinatie daarvan…) ligt. Maar de oorzaak daarvan ligt bij de steeds grotere droogte door ‘ons’ misbruik van het milieu, toch? Misschien is dit dan een optie: als ze toentertijd het Panamakanaal met de hand konden graven, lijkt me een kanaal van zee naar de verdroogde landen graven momenteel een eitje. En aangezien de zeespiegel ‘gevaarlijk’ stijgt kan dat overtollige water op die manier perfect gebruikt worden om het land weer vruchtbaar te maken. Het zout kan er eenvoudig uitgefilterd worden en met wat irrigatiekanalen vanaf de aanvoerkanalen naar het binnenland, kunnen ze zelf het land weer bewerken en gewassen verbouwen èn hoeven ze niet meer deze kant op te komen. Geef ze daarnaast fabrieken waarmee ze de plasticsoep kunnen omzetten naar bijvoorbeeld duurzame bouwmaterialen voor huizen (en condooms!) en u geeft ze werk, voedsel, inkomen en onderkomen. Dat lijkt me een stuk efficiënter en vruchtbaarder dan de bodemloze miljarden-put die de afgelopen 50 jaar ‘ontwikkelingshulp’ heette en nog steeds stompzinnig gehanteerd wordt.

Ontmoedigend en deprimerend milieubeleid door tunnelvisie

Overigens, een paar jaar géén ‘ontwikkelingsmiljarden’ meer steken in mensen die toch niks (willen) leren, kan mijns inziens geen kwaad. Die miljarden kunnen veel beter besteed worden aan subsidies voor de ombouw en ontwikkeling van de huidige auto’s en oldtimers naar elektrisch rijden. Dat zou aantoonbaar een véél betere investering zijn in de toekomst, maar dan wel wereldwijd! Dat kan gewoon met een Tesla-bodem met verstelbare wielbasis, waardoor elk chassis erop zou moeten kunnen passen. Nu betaalt u, als u milieubewuste intenties heeft, vanaf € 15.000,- voor een ombouw en kunt u er met een volle accu wel 60 tot 120 km mee rijden… zozo! Maar het gaat ‘de bestuurders’ allesbehalve om het milieu en ze wìllen u helemaal niet uit uw benzineauto hebben, want daar komen veel te veel inkomsten uit die zij weer in een andere bodemloze put èn hun eigen luxe leventjes kunnen ‘investeren’. Sowieso, uw oldtimer laten ombouwen naar rijden op elektrisch wordt door de overheid ‘beloond’ met het weer moeten betalen van wegenbelasting, want zo staat het in de decenniaoude autistische regeltjes… Be- of ontmoedigingsbeleid? Het zal weer gaan zoals met rijden op gas. Rijden op gas was toentertijd ‘super’ (èn veel schoner!), maar toen iedereen op gas reed, ging de wegenbelasting ineens drastisch omhoog… Typerende ‘maatregel’ voor het oogkleppengilde van politici en ‘hoger opgeleiden’.

Milieu en tunnelvisie 1.0

En het gáát maar door. Hetzelfde geldt namelijk voor het tegenwoordig populaire ‘omgekeerd afval scheiden’. Wederom een (duur) nieuw systeem en dus wederom onnodig geld over de balk gooien, omdat iemand op een gemeentehuis zichzelf aan het eten moet houden. Bekostigd van úw belastinggeld uiteraard. Resultaat: ophaalauto’s moeten vervangen worden, stinkende rommel rondom de verzamel/drop punten. Ouderen die geen zware zakken kunnen dragen, maar die wèl het volle pond moeten betalen, als was het een volle afvalzak, en sowieso wordt veel van dit afval er in de auto naartoe gereden, omdat honderden meters met volle zakken lopen nu eenmaal niet werkbaar is. Men vindt het echter heel ‘logisch’. En als u door een handicap of een onverantwoord hoge leeftijd verplicht thuis moet blijven wonen en u het afval zèlf niet kunt dragen en weggooien, krijgt u gewoon een ‘Afval Coach’… Welk lichtpunt verzint deze omgekeerde logica in vredesnaam? 40 jaar geleden werd het grof afval langs de straat opgehaald. Daar betaalde u tenslotte gemeentebelasting voor. Destijds reden er op een bepaalde dag van de maand een paar vrachtauto’s door de wijken om het grofvuil op te halen. Nu is het voor de gemeente blijkbaar goedkoper om dat níet meer te doen (maar geen mindering in uw verplichte gemeentelijke bijdrage uiteraard), maar wordt er (door de steeds hogere kosten?) steeds meer afval langs de weg of in bospercelen gedumpt. Alsof dàt geen geld kost… Maar is het ‘omgekeerd afval scheiden’ sowieso wel zo goed voor het milieu? Nu rijden er, i.p.v. een enkele vrachtauto, namelijk miljoenen auto’s met aanhangers van de stad (en terug) naar een afval verzamelpunt… hoezo milieu belastend? Zo ziet u maar weer, het gáát ze helemaal niet om het milieu, het gaat ze om het geld, úw geld, voor hùn inkomen en hùn luxe! Gek hè, dat u Klaver en consorten nooit over dergelijke milieu belastende afvalscheiding of ‘verkeersoplossingen’ hoort?

Milieu en tunnelvisie 2.0

Want ook met de afstelling van verkeerslichten en de vele (subsidie)verkeersdrempels probeert men u te ontmoedigen in de auto te stappen. Het is zelfs èxtra milieu belastend als u vaak moet remmen en optrekken, maar dat is blijkbaar niet belangrijk. Is er een alternatief? Neeeeennnnn, want nergens in Europa is het openbaar vervoer zó duur en zó slecht op elkaar afgesteld als hier in Nederland. Waar u ook gaat, overal is het beter geregeld èn goedkoper dan hier, maar volgens Den Haag hebben wij toch het beste systeem… u zou bijna aan uw eigen verstand gaan twijfelen.

Nog zo’n achterlijk ‘verkeersprobleem’: vroeger waren alle rotondes hetzelfde en wist iedereen hoe een rotonde gereden moest worden. Tegenwoordig is elke rotonde anders en heeft het ‘creatieve’ brein van de ‘ontwerper’ blijkbaar voorrang op de eenvoud, duidelijkheid en verkeersveiligheid. Met alle verscheidenheid in rotondes met lijnen, verhoogde rijbaan-scheiding of, zelfs òp een rotonde van 2 banen naar 1 baan moeten gaan – waardoor u kilometers lang moet omrijden om weer op de goede afslag te komen – wordt het er allemaal niet duidelijker en zeker niet beter op. Het vreemde is echter dat de enige ‘oude’ rotonde in Nederland nu ineens de ‘gevaarlijkste’ geworden is?! Omdat een stel bange, onzekere sukkeltjes (die mijns inziens nóóit een rijbewijs hadden mogen halen) niet weet hoe ze een rotonde moet rijden en derhalve de gehele rotonde aan de buitenzijde blijven rondrijden (waarmee de oorzaak van het daadwerkelijke probleem is beschreven) ligt dat toch niet aan de rotonde?! Dit ligt aan het feit dat werkelijk èlke rotonde heden ten dage anders is èn er daarnaast voorrang wordt gegeven op mensen met een minimale rijvaardigheid en intelligentie die blijkbaar tòch een rijbewijs moeten kunnen halen. Daar moeten de verkeerssituaties dus op aangepast worden? Wederom de wereld op z’n kop!

Budgettering of Tering-Budget

Waar u zou verwachten dat in crisistijden zuinigheid beloond zou moeten worden, werkt dat bij overheids- en bedrijfsbudgettering anders. Het is namelijk zo dat een ‘toebedeeld’ budget aan het eind van het jaar volledig op moet zijn, omdat u anders voor het daarop volgende jaar minder geld krijgt. U wilt niet weten hoeveel geld er door dit achterlijke ‘systeem’ wordt opgemaakt/over de balk wordt gegooid aan de meest waanzinnige onzin. Wat maar weer aangeeft hoe verantwoordelijk onze ‘leidinggevenden’ met geld omgaan en hoe groot de tunnelvisie van deze ‘hogeropgeleiden’ is. Vandaar o.a. mijn pleidooi voor een bedrijfsplan-matig systeem (mèt controles) ter voorkoming van het onnodig over-de-balk-smijt-gedrag van úw belastinggeld door deze ‘hoogopgeleide bestuurders’.

Nog zo’n ‘vooruitziende blik’/visie

Het antisemitisme/de Jodenhaat schijnt in ernstige mate toe te nemen… Ècht waar? Wat vreemd dat met het toelaten van al die zogenaamde moslim ‘vluchtelingen’, die hier gewoon verder gaan met hun eeuwenoude haatpraktijken, de haat tegen Joden weer oplaait… ‘We’ geven ze hier blijkbaar een waar ‘thuisgevoel’ en brengen daarmee de Midden-Oosterse (stammen)oorlogen en alle andere typerende islam gerelateerde ellende binnen onze eigen grenzen. Niet voor niets vindt een groot deel van de bevolking dat ze beter in eigen regio kunnen worden opgevangen. Niemand echter die ze vertelt dat ze zich hier aan òns dienen aan te passen. Laat staan dat ze enkele reis retour gaan als hun genetische antisemitische trekjes weer boven komen drijven en ze zichzelf onder het mom van zogenaamde ‘belediging’ wederóm niet in de hand hebben. Ik ben er zelf ooggetuige van geweest hoe een man met een T-shirt van een metalband werd bedreigd en bijna werd aangevallen door een stel moslims, omdat de hamer van Thor op zijn shirt hen ‘beledigde’. Dat dergelijk volk hier in het vrije Westen ìs, en zich hier zo gedráágt? Dàt is pas een belediging! Maar enige vorm van zelfbeheersing en (wederzijds) respect wordt ze tenslotte van huis uit niet mee gegeven. Wèl de haat naar alles wat anders is dan islam en een verwrongen beeld wat betreft (Europese) vrouwen en anders gelovigen. Van het dierenleed nog maar te zwijgen…

Het mag duidelijk zijn; de ‘elite’ zorgt uitsluitend voor elkaar en houdt zichzelf in stand en wil daarbij, ondanks alle misstanden, vooral politiek en justitioneel beschermd blijven. Een treffend voorbeeld van hoe zij denken en doen? Eeuwenlang is er een totaal scheve ‘erecode’ gehandhaafd waarbij officieren in een oorlog niet afgeschoten mochten worden. Maar zij stuurde  wèl de soldaten naar voren om als ‘dom’ kanonnenvoer door de vijand afgeschoten te worden, en als zij weigerden, werden zij door diezelfde officier als ‘deserteur’ alsnog afgeschoten. En zo werkt het nog altijd. Zij kunnen met úw geld en úw gezondheid doen wat ze maar willen en zij staan nooit terecht. Hup Holland? ‘Holland’ betreft maar twee gewesten, maar iedereen heeft er last van! Leve de democratie…

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

8 reacties op De onnavolgbare logica van “hoogbegaafden” en politici (deel 2)

 1. hendrikush zegt:

  Bijverdiensten worden in mindering gebracht op wachtgelduitkeringen.

  Like

 2. Statler & Waldorf zegt:

  1) De burger moet een auto kopen met een smak BPM en BTW bovenop de nettoprijs.

  2) De burger gooit de tank vol met benzine maar vooral met accijnzen en BTW.

  3) Vervolgens dient de burger maandelijks een fiks bedrag aan motorrijtuigenbelasting te betalen.

  4) En de burger betaald bovendien nog assurantiebelasting over de autoverzekering.

  Maar de burger moet niet het gore lef hebben om daadwerkelijk met de auto te gaan rijden omdat dit slecht zou zijn voor het milieu.

  Geliked door 1 persoon

 3. Republikein zegt:

  Mooi.

  Like

 4. Tistochwat zegt:

  Een in Den Haag bejubelde ‘carrièrestap’ èn tevens een sneer naar u dat u minder betaald werk moet gaan aanpakken. Teeven en zijn Kamer-vriendjes hebben echter gemakkelijk praten, want hij is voor een groot aantal jaren verzekerd van een zeer riante aanvulling (vanuit úw belastinggeld) op zijn buschauffeur salaris.

  Om de een of andere reden doet dit me denken aan Jetta Klijnsma, die zogenaamd altijd op een tandem rijdt. Die laat ook zo mooi zien hoe hard ze ‘knokt’, net als de gewone burger. Alleen harken deze lieden een riant inkomen naar zich toe, iets wat wij niet kunnen.

  Als een bedrijf net zo geleid zou worden als dit land met zijn ‘wijze bestuurders’, zou het binnen de kortste keren failliet zijn.

  Like

 5. Republikein zegt:

  Justitie looft een beloning uit van
  15.000 euro voor de tip die leidt tot
  de oplossing van de ‘kofferbakmoord’.
  Vorig jaar werd in Stieltjeskanaal in
  Drenthe een dode man in de kofferbak
  van zijn auto gevonden.

  De politie zei direct dat hij door een
  misdrijf om het leven is gekomen.Er is
  nog niemand aangehouden.Waarom de man
  is gedood,is niet duidelijk.

  Politie en justitie vragen mensen om
  mee te denken over wat er gebeurd kan
  zijn.Vanavond wordt in het tv-programma
  Opsporing Verzocht aandacht besteed aan
  de zaak.Eerder deelde de politie al
  flyers uit in het onderzoek.

  Ik zeg hoogbegaafd, want had slaap en was huissleutel verloren.

  Like

 6. Guardiacivil zegt:

  De elite is als het ebola virus, je moet er heel wat voor doen om te voorkomen dat je er aan onder door gaat.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s