MUST READ!: Moordaanslagen op blanke boeren – Zuid-Afrika´s racisme tegen blanken

Screenshot_85

(Vertaling: E.J. Bron)

Mislukte regenboognatie: “Kill the Boer!”

Ze mogen niet in dienst worden genomen, worden afgeslacht op hun boerderijen, worden door de staat onteigend, vinden geen recht voor de rechtbank, worden niet beschermd door de politie, en hun schreeuw om hulp wordt door de westerse mainstream media genegeerd. De Boeren strijden voor een verloren zaak. Maar nu zijn veel alternatieve media onderweg om de waarheid van de tragedie aan het licht te brengen. En die is gruwelijk.

Die Freie Welt

The Rainbow Nation! De Regenboognatie! Dat was Zuid-Afrika´s motto na het einde van de Apartheid. Nelson Mandela had beloofd dat Zuid-Afrika een multi-etnisch en multicultureel land zou worden, waarin alle mensen gelijk zijn. De mainstream media in de hele wereld jubelden. Nu zwijgen ze. Want Zuid-Afrika is een “Failed State”.

In Zuid-Afrika is een nieuwe Apartheid ontstaan – en nieuw racisme. Nu is ze tegen de blanke Boeren en Angelsaksische inwoners gericht. De Boeren, die zichzelf ook wel “Afrikaners” noemen, bezitten voorouders uit Nederland en uit delen van Duitsland. Hun taal, “Afrikaans” genoemd, is een tak van het Nederlands.

Inmiddels hebben veel blanke Zuid-Afrikanen bestaansproblemen. In de steden vinden ze geen werk, want de nieuwe wetten van de Zuid-Afrikaanse regering eisen dat eerst zwarte Afrikanen, daarna kleurlingen, dan Indiërs (die hier door de Britten als minderheid werden gevestigd) en als laatste blanke Zuid-Afrikanen in dienst genomen mogen worden. In de praktijk ziet dat er zo uit dat blanken helemaal niet aangenomen worden.

Als blanke, oorspronkelijk uit Europa afkomstige Zuid-Afrikaan zijn er maar twee mogelijkheden om de touwtjes aan elkaar te knopen: of je maakt je zelfstandig of je verwacht een erfenis. Anders rest alleen de straat. Sociale uitkeringen zijn er niet.

Zonder bescherming van de staat: blanke Boeren in Zuid-Afrika

Op het platteland is het niet veel beter. Weliswaar bezitten de meeste Boeren daar hun boerderijen nog, maar velen zullen hun boerderijen vroeger of later kwijtraken, want de regering heeft een nieuwe landhervorming (= landonteigening) besloten – zonder schadeloosstelling voor de blanke Boeren, die zodoende hun land en hun bestaansgrond kwijtraken – volgens het motto: Land of dood (“Land or Death”). Voorbeeld schijnt Zimbabwe (het voormalige Rhodesië) te zijn, waar bijna alle blanke boeren werden verjaagd. De Zuid-Afrikaanse regering schijnt dat niet erg te vinden. Op de ANC-congressen wordt af en toe nog het oude Zulu strijdlied gezongen, dat onlangs zelfs op 14 februari werd meegezongen door de inmiddels afgetreden president Jacob Zuma: “Kill the Boer!”. Zuma had laten weten dat de blanke Boeren zonder schadevergoeding onteigend zouden worden (“The Telegraph”). Zijn opvolger, Cyril Ramaphosa, heeft deze politiek nogmaals bevestigd (“Business Insider”). Hij zei letterlijk: “The expropriation of land without compensation is envisaged as one of the measures that we will use to accelerate redistribution of land to black South Africans”. Dat is al bijna een oorlogsverklaring.

Een zwarte Afrikaanse Zulu-activiste, die ervoor vecht dat het land van de blanke Boeren wordt afgepakt, vatte het heel kort samen: “The question of war in this country is inevitable. It´s defenitely coming. We are going to fight”.

De Europese en Amerikaanse mainstream media zwijgen – in ieder geval grotendeels. Er wordt slechts zelden over de crisis bericht (voorbeelden van uitzonderingen: hier, hier, hier en hier). Maar vaak wordt in het Westen de situatie van de Boeren in Zuid-Afrika genegeerd. Het past niet in het wereldbeeld van de pers dat het idee van de multiculturele Regenboognatie niet functioneert. Zulu´s werken samen met Zulu´s. Andere Bantoe worden net zo uitgesloten als de Bosjesmannen, de Indiërs of de blanke Zuid-Afrikanen. Dit tribalisme wil de westerse pers niet tot onderwerp maken. Want we zijn immers allemaal gelijk en houden zogenaamd allemaal van elkaar.

In plaats daarvan zijn alternatieve media actief. Uit Canada is bijvoorbeeld de verslaggeefster Lauren Southern in Zuid-Afrika onderweg voor een omvangrijke documentaire over Zuid-Afrika. Ze bezoekt daar de armenwijken van de Boeren en de mensen wier familieleden bruut vermoord werden. De Canadese zender “Rebel Media” heeft de vooraanstaande Britse journaliste Katie Hopkins naar Zuid-Afrika gestuurd om over de situatie te berichten.

Wanneer de dood het huis binnendringt: vermoorde en gemartelde Boeren

De boerderijen liggen meestal afgelegen. Zodoende staan hun bewoners aan overvallen blootgesteld. Sinds het einde van de Apartheid werden duizenden blanke Boeren vermoord. Er hebben sinds 1994 ongeveer 15.000 overvallen plaatsgevonden. Vaak worden complete gezinnen, vrouwen en kinderen, gruwelijk afgeslacht. De daders worden zelden gepakt. Het gevaarlijkste beroep in Zuid-Afrika is het om een blanke Boer te zijn. Het aantal vermoorde boeren bedraagt minstens 113 op de 100.000. zodoende is het in Zuid-Afrika gevaarlijker om boer te zijn dan politieagent (54:100.000). Het gemiddelde moordcijfer in Zuid-Afrika 32:100.000. Ter vergelijking: in de VS bedraagt dit ongeveer 5:100.000 en in Duitsland minder dan 1:100.000. Als blanke boer in Zuid-Afrika loop je dus 113 maal zoveel kans om het slachtoffer te worden van moord als in Duitsland.

Het criminaliteitscijfer in Zuid-Afrika is over het algemeen zeer hoog. Niet alleen blanken zijn slachtoffers. Alle bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika worden bedreigd en kunnen slachtoffers van criminaliteit en geweld worden. Maar de moorden op blanke boeren zijn anders. De regering kwalificeert ze als gewelddadige overvallen met dodelijk gevolg. Dat is een fatale foutieve kwalificatie. Want bij de overvallen op de Boeren-families worden de slachtoffers, voordat ze vermoord worden, vaak op gruwelijke wijze gemarteld en gepijnigd.

De boeren leven constant in angst. Velen hebben familieleden verloren. De verslaggeefster Lauren Southern heeft behalve veel slachtoffers ook een vrouw geïnterviewd, wier taak het is om na de overvallen en moorden de plaats delict schoon te maken en de lijken te bergen. “Crime Scene Cleanup” noemt men dat. Ze heet Eileen de Jager, een Boerin. Ze bevestigt de onvoorstelbare wreedheid waarmee de slachtoffers gemarteld en afgeslacht worden. Vrouwen worden dagenlang tot de dood erop volgt verkracht, kinderen worden vermoord. De taferelen die zij te zien zou krijgen, zouden vaak erger zijn dan in de ergste horrorfilm. Zo werd een 12-jarige jongen in kokend water verdronken, een vrouw afgeslacht die juist haar kinderen in bad wilde doen. Vaak zitten de ruimtes onder het bloed als de politie komt. De lijken zijn vaak onvoorstelbaar verminkt. De overlevenden van zulke bloedbaden zijn lichamelijk en geestelijk voor het leven getekend.

Voor de schoonmaakster van de plaatsen delict is het duidelijk: dat zijn geen roofovervallen met toevallige dodelijke gevolgen, dat zijn geweld- en haatmisdaden met de bewuste bedoeling te folteren en te doden. Waarom worden anders de slachtoffers geboeid, hun ledematen afgesneden of hun ogen uitgestoken? Waarom worden de slachtoffers dagenlang gepijnigd, voordat ze definitief vermoord worden? Een gewone inbreker, die uit armoede handelt, zou zoiets niet doen.

Meestal eindigen de overvallen in bloedbaden. De nabestaanden kunnen het verlies nauwelijks verwerken, zoals in het geval van het 18-jarige meisje Cherize Smuts, die bij een overval op de boerderij niet alleen haar beide ouders, Louise en Belinda Smuts, maar ook haar grootouders, Gert en Pauline, heeft verloren.

Of in het geval van een moordoverval op een boerennederzetting in KwaZulu-Natal, waarbij een op bezoek gekomen Duits gezin werd afgeslacht, dat zich net op een verjaardagsfeest voorbereidde.

Vaak lopen overvallen betrekkelijk goed af, zonder dat iemand de dood vindt. Vaak gaat het ook inderdaad alleen maar om “normale” roofovervallen met geweld. Maar de schok zit diep wanneer bendes met machetes en messen binnenvallen en de boeren aanvallen (zie hier een opname van een bewakingscamera). Boeren en blanke kolonisten die ooit zoiets meegemaakt hebben, willen alleen nog maar weg uit Zuid-Afrika.

Getto´s voor blanken: de armoede die niemand wil zien

Slums en armen-getto´s, waarin blonde kinderen spelen, die niet naar school kunnen en geen medische verzorging hebben en wier ouders geen werk vinden, omdat ze blank zijn. Dat past niet in het beeld van de cultuur-marxisten, multiculti-globalisten en linkse intellectuelen.

Maar het is bittere realiteit. Lauren Southern heeft zo´n armen-getto in de buurt van Johannesburg bezocht. Eigenlijk zijn het alleen maar barakken voor verarmde Boeren, die anders op straat zouden moeten leven. Het getto wordt niet geholpen door de autoriteiten, omdat het “te wit” is.

Over een soortgelijk getto berichtte “Euro-News”. Het achtergrondverhaal van de meeste “gestrande” mensen is altijd hetzelfde. Velen krijgen geen baan, omdat ze blanken zijn. Zelfs als ze uitstekend gekwalificeerd zijn, worden ze niet aangenomen. Men schat dat ongeveer een vierde deel van de blanke Zuid-Afrikanen in een extreem precaire levenssituatie is geraakt.

Inmiddels leven er in totaal meer dan 400.000 blanken in armen-getto´s, kampen en noodonderkomens. Veel van de Boeren hadden nooit kunnen dromen ooit zo te eindigen. Maar wanneer je van de boerderij wordt beroofd en niet als werknemer mag werken, blijft er nauwelijks een alternatief over.

De exodus is al lang begonnen: steeds meer “Afrikaners” emigreren

Boeren, die het zich kunnen permitteren, emigreren. Favoriete bestemmingen zijn de VS, Australië en Nieuw-Zeeland. Een blanke boer, die van Zuid-Afrika naar Georgia/VS is geëmigreerd om daar een nieuwe boerderij op te bouwen, is er in het interview blij over dat hij geen moord en doodslag meer hoeft mee te maken en niet constant in angst hoeft te leven dat zijn land afgepakt wordt. Zijn familie had daarvoor bijna 400 jaar lang in Zuid-Afrika een boerderij gehad.

Sinds het einde van de Apartheid en het begin van de regering van het ANC, in het begin onder Nelson Mandela, zijn er bijna een miljoen blanke Zuid-Afrikanen geëmigreerd. De redenen zin divers. Maar de meesten hebben het land verlaten vanwege de onzekere toekomst en de stijgende criminaliteit. Velen hebben het ook opgegeven, omdat ze door de nieuwe quotawetten geen beroepskansen meer zien.

Wijkplaats voor blanken: privé georganiseerde nederzettingen zoals in het geval van “Orania

Anderen blijven in het land en trekken zich terug. Om zichzelf te beschermen, geven blanke Zuid-Afrikanen er de voorkeur aan onder elkaar te blijven en in gesloten dorpsgemeenschappen te wonen, waar ze ook hun privé veiligheidsdiensten regelen, omdat de politie niet meer is te vertrouwen. Maar deze nederzettingen worden door de regering steeds opnieuw gedwongen om meer “diversiteit” toe te laten.

In het geval van de nederzetting “Orania” in de Kaap-regio hebben de boeren daarom iets speciaals bedacht. Ze hebben de nederzetting op een groot privé grondstuk gebouwd en officieel als een soort firma aangemeld. Hun idee: Orania moet het voor de inwoners mogelijk maken om hun cultuur zonder invloed en controle van de staat vrij te leven. Orania heeft zelfs een eigen munt en een eigen vlag. Ze willen zichzelf vooral beschermen tegen de criminaliteit in Zuid-Afrika.

Maar hoelang zullen de Boeren daar nog met rust gelaten worden? Nu al willen zwarte Afrikaanse politici optreden tegen Orania. Zo hebben politici van de partij “Economic Freedom Fighters” (EFF) zich ingezet voor zware sancties tegen Orania.

De Zulu´s waren niet de eerste Zuid-Afrikanen

Nadat zich in de 17e eeuw de eerste Boeren in de Kaap-regio vestigden en in de 19e eeuw vanuit de Kaap-regio het binnenland van Zuid-Afrika binnendrongen, vonden ze daar meestal droge savannes, waarin de jagers en verzamelaars van de San-groepen (vroeger “Bosjesmannen” genoemd) leefden. De San werden van twee kanten belaagd: door de Europese Boeren, die uit het zuiden kwamen, en door verschillende Bantoe-stammen, die grotendeels uit het noorden kwamen.

De oorlogszuchtige Zulu´s, een speciale stamgroep van de Bantoe, waren pas in de 17e eeuw met de verhuizingen van de Nguni-Bantoe-stammen uit Kongo in de oostelijke regio van Zuid-Afrika (Natal, ten oosten van de Drakenbergen) geïmmigreerd. Daar onderwierpen en verdrongen zij de inheemse San-groepen. In de 19e eeuw expandeerden de Zulu´s. Onder hun koning Shaka (1787 tot 1828) veroverden ze grote stukken grond, verdreven andere Bantoe-stammen, zoals de Ndwandwe, en drongen verder naar het westen en zuidwesten op het binnenland in. De Zulu´s gingen daarbij behoorlijk grof met de onderworpen stammen om, net zoals ze daarvoor ook niet zachtzinnig met de San waren omgegaan.

Uiteindelijk botsten de Boeren-kolonisten met hun tochten en de expanderende Zulu´s op elkaar. Beide kwamen als veroveraars, die de San-groepen en andere Bantoe-stammen hadden verdrongen. Beide – de calvinistische Boeren en de Zulu´s – beschouwden zichzelf als uitverkoren om over anderen te mogen heersen. Daarom klinkt het in de oren van de andere zwart-Afrikaanse etniciteiten van Zuid-Afrika merkwaardig wanneer uitgerekend de Zulu´s zich met de retoriek van de Afrikaanse slachtofferrol nu tot de politiek dominerende groep opdringen.

Het moet niet ontkend worden: de perioden van de Britse koloniale heerschappij en de daaropvolgende periode van de Apartheid in het onafhankelijke Zuid-Afrika ging gepaard met racisme en onrechtvaardigheid. Maar nu is het niet beter. De rollen werden alleen maar omgedraaid. Dat is geen vooruitgang.

[Meer video´s hier, hier, hier, hier en hier]

Bron:
www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Barbarisme, Communisme, Genocide, Marxisme, nieuw fascisme, Racisme, Rotzakken, Socialisten, Zuid-Afrika. Bookmark de permalink .

25 reacties op MUST READ!: Moordaanslagen op blanke boeren – Zuid-Afrika´s racisme tegen blanken

 1. Hovawart zegt:

  Hoe meer dae hoe meer neukery.( elke dag heeft zijn moeilijkheid) maar het zal nog wel even duren voordat de apartheid weer omslaat in anti-apartheid in de anti-apartheid van Zuid-Afrika, en eerder als de stammenoorlog weer uit zal breken.
  Soos jy jou bed maak, so sal jy daarop slaap.(wat je zaait, zal je oogsten).

  Geliked door 1 persoon

 2. Petra DeBoer zegt:

  Goed artikel, bedankt!

  Like

 3. I.K. Bennurklaarmee zegt:

  Ik vrees dat het met Orania helaas ook wel slecht zal aflopen. Mijns inziens is het niet alleen maar een kwestie van land onteigenen van de blanke boeren maar alle blanken het land uit jagen of vermoorden; ze deinzen immers nergens voor terug die zwarte beesten. En wanneer er geen enkele blanke meer over is wordt het één grote klerezooi en laten ze dan alsjeblieft daar in hun eigen shit blijven want nog een exodus van moordenaars en andere criminelen zitten we hier in Europa niet op te wachten!

  Geliked door 1 persoon

 4. Thomasson zegt:

  Voor de blanken in Zuid Afrika is er geen hoop en geen toekomt onder de negersregime van de ANC. De enige wat ze nog kunnen doen is: ..vechten voor hun rechten en hun kale bestaan. Niet door leuke debatten op de TV, maar met de wapen in de hand. Ze moeten zich zo snel mogelijk organiseren en eigen leger oprichten. Alle legerbases die in blanke gebieden staan worden door blanke officieren een soldaten overgenomen. Ik ben heilig overtuigd dat de Zuid Afrikaanse blanken zouden hulp krijgen van mensen in westerse landen die schoon genoeg hebben van al de racisme geouwehoer. Zeker als het gaat om Amerika, Canada en Australië. In de goede oude dagen zong men We are marching to Pretoria. De marche zal nu nieuwe tijd beleven.

  Like

  • Elisah zegt:

   Als ik zo de reacties bekijk bij YouTube, dan zijn de zwarte mensen massaal in extase en ze willen het liefst de blanken uit het hele afrikaanse continent schoppen.
   Tevens zag ik her en der reacties over Chinezen die de plek van de blanken zouden gaan overnemen?

   Like

   • Elisah zegt:

    Afrikaanse boeren die asiel vroegen in Canada werden afgewezen, want wanneer ze in gevaar waren, dan zou dat komen doordat ze rechtse racisten zouden zijn….

    Like

   • Thomasson zegt:

    @Elisah. Niemand kan de blanke boeren van Zuid Afrika helpen, behalve zijzelf. Zij zouden geen asiel krijgen, zeker niet in landen die voorheen het zo geweldig vonden dat Mandela met zijn Regenboog Boy had gewonnen. Aan de andere kant het zal ze best lukken hun strijdkrachten op efficiënte wijze te organiseren. Er zijn in Zuid Afrika nog talloze oude militairen en officieren die in het Zuid Afrikaanse leger hadden gediend, oude wapen experts, oude politiemensen die de nieuwe politie kunnen richten en per direct hun functie bekleden. Men kan gerust stellen dat op het moment dat de nieuwe republiek Pretoria (of welke naam het ook zal krijgen) feit wordt, zal de Zuid Afrikaanse leger van de Zuma’s en Co. niets voorstellen. De Chinezen gaan de plaats van de blanken niet overnemen. Zij zouden zich proberen in blanke zones te vestigen. Hetzelfde zouden ook de Indiërs doen. Ook zij hebben genoeg van de negerheerschappij in het land.
    .

    Like

 5. Sabeltant zegt:

  …om maar even aan te geven als we idioten als Silvana Simons hun gang laten gaan.

  Nooit hebben ze wat op weten te bouwen, het enige wat ze kunnen is parasiteren.
  Geef je ze macht… dan denken ze heel wat te zijn, en vermoorden ze iedereen die ze niet begrijpen.
  Redt het domme volk, .laat de macht bij hen die er mee om kunnen gaan.

  Geliked door 2 people

 6. Taljaard zegt:

  Er zijn nogal wat blanke Zuid Afrikanen die er ondanks alles de voorkeur aan geven om in een politiek correcte bubbel te blijven leven en het slechte en zorgwekkende nieuws over al deze dingen daarom maar het liefst negeren. Sommigen blijven tegen beter weten in geloven dat het op den duur wel goed zal komen en er zijn er zelfs die serieus denken dat het met een nieuwe president als Ramaphosa beter zal gaan.
  Je kunt het die mensen eigenlijk nog niet zo kwalijk nemen, want het is natuurlijk wel heel erg hard om onder ogen te moeten zien dat er voor hen en hun kinderen in feite geen toekomst meer is in hun eigen land. En dan is er de categorie van de zgn. ”ontnugterde”, die dit wel inzien.

  Maar zij vormen een minderheid, die voornamelijk uit plattelanders bestaat.
  Niet zo vreemd, gezien het feit dat de meeste overvallen en moordpartijen ook op het platteland plaatsvinden, In de steden is de criminaliteit al zolang heersend dat men dit als een normaal verschijnsel is gaan beschouwen, want vooral de jongere generaties weten niet anders.
  Hetzelfde geldt voor het structurele wanbestuur, de slechte openbare voorzieningen en de endemische corruptie.

  Ook onder de talrijke Zuid Afrikaanse expats over de hele wereld zijn de meningen sterk verdeeld.
  Op de grootste FB pagina van ”die klein plukkie” ZA expats in Nederland is het zelfs expliciet verboden om ”oor polietiek te skryf.” Maar de reden hiervoor is dat men niet een nog negatievere beeldvorming wil opwekken bij de meeste Nederlanders, die finaal door de media zijn gehersenspoeld waar het ZA aangaat.
  En men zeker niet verlegen is om aandacht van de Nederlandse autoriteiten.

  Geliked door 1 persoon

 7. Er zijn hier de afgelopen jaren talloze artsen(heb deze week nog een dierenartsen col
  Lega ontmoet)uit z Afrika komen wonen
  Allemaal blank natuurlijk
  Ook is hier een zeer bekende van oorsprong Nederlandse familie komen wonen
  Die de luchtvaart (KLM)destijds in ned heeft opgezet

  Like

 8. Flo zegt:

  Freek de Jonge ,wat ben je stil, Jan Pronk,Koenders , miljoenen ,allemaal weggegooid ,socalisten tot op het bod , smijten andermans geld ,nu hoor je ze niet .

  Geliked door 4 people

 9. Guardiacivil zegt:

  Zuid Afrika wordt net zo onveilig voor de blanken, als een Christen of Jood in het Midden Oosten.

  Geliked door 1 persoon

 10. jantjeuitnl zegt:

  Brutalen hebben de halve wereld. Soms komt het toevallig voor dat ik wel eens praat met iemand uit Afika ten zuiden van de Sahara. Meestal tuiten mijn oren van hun brutaalheid.
  Hopelijk kunnen alle Zuid-Afrikaanse boerenfamilies nog een veilig heenkomen zoeken en laat ze lekker het heen en weer krijgen, verder.
  Geen geld meer naar Afrika. Geen cent. Er zijn miljarden, miljarden heen gegaan maar het helpt niets, behalve dat, ze net als bijvoorbeeld bijgevoerde meeuwen, steeds meer gaan eisen.

  Geliked door 2 people

 11. Trucker zegt:

  Twee dingen: wie na dit zoveelste relaas over Zuid Afrika nog durft te beweren dat het apartheidsregime fout was is of van slechte wil of wil de waarheid geweld aandoen.
  De tijden dat het land onder blank bewind welvarend en veilig is schijnbaar nog steeds een doorn in het oog van … tja Joost mag het weten.
  Torenhoge misdaad cijfers en één van de meest onveilige staten die er zijn, geleid door negers, verwoest (door negers) en alsof dat nog niet genoeg is zijn de negers begonnen met de uitroeiing van hun die de natie rijk en welvarend gemaakt hebben : de blanke hardwerkende Boer…
  Waar zijn de roeptoetende onbenullen die de mond vol hebben van “racisme”, de roedel schoften die pagina’s volschrijven als een palestijnse terrorist wordt gedood door het IDF omdat hij Israëliërs vermoorde (dat laatste is dan wel met een vergrootglas te zoeken in hun geschrijf).
  Ik herhaal het met graagte : segregatie is HET middel om een veilige samenleving te creëren, daar is geen speld tussen te krijgen.
  Heb het trouwens al eerder in één of ander comment gepend, islamieten die hier nu zijn afzonderen, dat is al een (groot) deel van het probleem opgelost daarna kunnen ze rustig verwijderd worden.
  Veiligheid eerst dus segregatie, maar dat zal wel net het tegenovergestelde zijn wat de eu HQ brussel dictators willen, die willen een kruisbestuiving van alles maar liefst met zo min mogelijke blanke Joods-Christelijke (of BertG.’s “zelfverklaarde” atheisten of zo) Europeanen.
  IQ en rassen, een interessant onderwerp maar hij/zij die het oppert in de media wordt verketterd of erger beschuldigd van “racisme” en net niet voor een rechtbank gesleept.
  Welvarende staten geleid door negers… waar ???… ooit welvarende staten (oud kolonies) bestuurd door blanken, nu onder leiding van negers, terug verworden tot rimboes of erger, dat is een open deur intrappen, dat is een eindeloos lijstje.

  Geliked door 2 people

 12. Jan zegt:

  Linksvolk in Nederland zal geen enkele actie ondernemen wat dat is debet aan de situatie, hebben die zulus altijd gesteund in hun terreur en bovendien zitten de handlangers in het kabinet. Zij hebben de yazidi laten afslachten (1) en zullen dit ook nu weer laten doen.
  Hen als politieke vluchtelingen opnemen zullen zij niet doen, want immers eigen schuld, blanken hebben niets in Afrika toch te zoeken en zij zullen geen stemvee zijn van links, wel die zwarte parasieten want die helpen mee mee het westen te ruïneren. Bovendien, linksvolk haat blanken, anders lieten zij zich niet naaien door zwarten.

  1. https://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/40000-iraqis-stranded-mountain-isis-death-threat

  Geliked door 1 persoon

 13. Elisah zegt:

  Mooi filmpje van ca 100 jaar geleden.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s