Help, ben ik filosoof?

Screenshot_156

(Door: “bozeoudeman”)

Ik weet het, velen zullen mij geschift vinden. Misschien hebben velen ook volkomen gelijk. Toch schrijf ik dit ter overdenking. Om eerst iets over mij te stellen: ik ben katholiek opgevoed, maar ben al op pakweg dertienjarige leeftijd uit de kerk gestapt. Nu tegen de zeventig kan ik niet langer net doen alsof alles enkel larie was. Niet dat ik ga stellen dat het geloof gelijk heeft, maar ik kan ook niet ontkennen dat er vandaag vreemde dingen gebeuren. Dingen die door de eeuwen heen door ‘zieners’ zijn ‘gezien’ en vaak zeer gedetailleerd zijn beschreven. De tijd van de komst van de antichrist bijvoorbeeld.

Als ik terugkijk op het afgelopen decennium, vermoed ik dat wij heel goed mogelijk getuigen kunnen zijn geweest van het zich bekend maken van die antichrist: Obama. De man die de wereldelite wist te bespelen met zijn fraaie preken. De man die de gewone mensen op de wereld hoop bracht na Bush junior. De man ook die, wellicht enkel door onervarenheid, het tegenovergestelde van zijn preken in praktijk bracht. Of is het geen onervarenheid geweest? De man die zwart en wit tegen elkaar lijkt te hebben opgezet en dat nog altijd doet via zijn Black Lives Matter beweging. De man die zogenaamd christen is en als islamiet ontkende islamiet te zijn en zo de wereld wellicht bedonderde om een misschien wel geplande islam invasie wereld breed uit te kunnen rollen? Dat kan! Ik weet het niet. De tijd zal het leren.

De man, in dat geval dan vast en zeker ook, achter de ‘Me too’ beweging waarmee een wig tussen de seksen kan worden gedreven. De ultieme tweedracht dus. Kortom, de man die dan zo de hele wereld in brand heeft gezet. De man die dan, ondanks al zijn loze beloften en leugens, vele tientallen zo niet honderden miljoenen mensen aan zich heeft weten te binden. En dat alles ziet er precies uit zoals de komst van die antichrist is voorspeld. Dit in combinatie met de val van Rome, iets dat vandaag de dag ook niet ondenkbaar lijkt. De man die de wereld ook nog in de richting van WWIII duwde door de Koude Oorlog opnieuw te starten, toen hij klokkenluider Snowden niet onmiddellijk van de Russen, met een mooi roze strikje eromheen, aangeleverd kreeg, en wellicht dus nu in afwachtende tevredenheid toekijkt? De man die in dat geval de geschiedenisboeken zal ingaan als de zwarte Hitler, als we nog een geschiedenis na hem en zijn op geld beluste discipelen hebben.

Hoe is het mogelijk dat de bevolking van twee continenten dan zo braaf achter de verkeerde man blijft aanhobbelen, zelfs al is hij president af. Het antwoord lijkt simpel, het geven ervan moeilijker, omdat een hersengestoorde meute direct racisme en discriminatie zal krijst. De gestoorde, vooral witte, meute in Amerika en Europa was in euforische stemming toen Obama zich als presidentskandidaat meldde. Eindelijk kon de meute gestoorde witjes ‘goed’ doen door een getinte man op het schild te hijsen. Waar de man werkelijk voor stond, wat hij werkelijk deed en wat voor ervaring hij had, werd zo totaal ondergeschikt gemaakt aan de wens van deze witjes om hun geweten schoon te wassen, door zonder nadenken te kiezen voor deze zwarte man die door hen werd geadoreerd als de lang verwachte wedergekeerde Christus.

Zoals een schrijver in Italië met veel bravoure een mobieltje aanschafte voor een zwarte Afrikaanse ‘vluchteling’, om zo zijn eigen decadentie weg te poetsen en zijn geweten te zuiveren, zo hebben meutes witten dat in Amerika en Europa eerder gedaan met Obama. Als je deze gegevens analyseert, is dit alles dus eigenlijk niets anders dan racisme per definitie: iemand tot president maken enkel vanwege zijn huidskleur. Ter ondersteuning van deze racisme-stelling wijs ik naar het Nobelcomité, die de man direct de Nobelprijs voor Vrede toekende. Waarvoor? Hoezo? Waarom? De man was net als president aangetreden en had nog helemaal niets gepresteerd. Hij kreeg dus die prijs, omdat hij donkerder getint was. Deze witten maakten dus duidelijk met hun gedrag eigenlijk grotere en ergere racisten te zijn dan wellicht door hen benoemde racisten. Ook al snappen zij dat zelf niet. Door hierna niet te willen toegeven te snel te hebben gehandeld, werd alles wat de man deed rechtgesproken ook al was het echt krom. Ook oorlogen door hem gestart, zijn door de westerse elite allemaal goedgepraat. Net als het omverwerpen van andere regeringen zoals in Libië en zijn poging daartoe in Syrië. Dit met alle negatieve gevolgen ook voor Europa.

Als het al fors over twaalf is, is er dan nog een uitweg voordat de wereld explodeert? Is redding nog mogelijk? Ik vrees van niet. Als een trein, als deze eenmaal in beweging is gezet, is het vrijwel niet meer mogelijk om die te stoppen voor het moment van de geplande ontsporing. Om te geloven dat redding mogelijk is, zou je moeten geloven dat God bestaat en dat doe ik niet. Zoiets geloven is iets dat enkel uit pure en totale wanhoop gebeurt. Zelden levert dit echt iets op. Kijk naar de vernietigingskampen uit WWII; hoeveel mensen zullen zich daar hebben vastgeklampt aan God en aan hun geloof, in de hoop dat de hel hen bespaard zou blijven, of enkel dat zij die hel zouden overleven. Hoe weinig van hen zijn verhoord.

Wat ik wel geloof, is dat het absolute kwaad bestaat. Het ultieme kwaad. Het kwaad waar een normaal mens zich geen voorstelling van kan maken. Kwaad is iets dat in de mens verankerd zit, in ieder mens. Ook in ieder dier en de mens is ook een dier, ook al ontkennen velen dat. De meeste mensen weten min of meer goed en kwaad redelijk in evenwicht te houden. Maar sommige mensen zitten naast vaak hebzucht zo vol haat, dat die haat allesoverheersend en allesvernietigend is. Dit soort haat kan in combinatie met een overdreven gevoel voor drama en het zichzelf ingeprate idee het enige slachtoffer op deze akelige, kille, koude wereld te zijn, sociopathie dus, een monster creëren.

Een monster dat overtuigd is en ten alle tijden overtuigd blijft dat het monster het recht volledig aan zijn kant heeft om dat monster te zijn. Een totale krankzinnige dus. Iemand als Hitler of als Stalin. Want juist in de politiek lopen veel op macht beluste, dus soms ook bijna helemaal of half krankzinnige, mensen rond. Vaak zijn velen die macht zoeken sociopaten of lijders aan extreme minderwaardigheidscomplexen, die anderen enkel daarom de wet willen voorschrijven. Democratie moet worden wat democratie bedoeld was te zijn. Als wij als mensheid willen overleven, moeten wij dus absoluut het monster machiavellistische politiek weten te overwinnen, dresseren en onder controle houden. Maar hebben we daar nog de tijd voor? Beredeneerd zeg ik onmiddellijk volmondig nee. Instinctief en gevoelsmatig: ja, we zullen het wel weer overleven. De correctere vraag is hieruit voorkomend ‘waarom zullen we dat, als we er weer niets van leren!’

Door:
“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

19 reacties op Help, ben ik filosoof?

 1. Taljaard zegt:

  Daar is Obama veel te dom en te doorzichtig voor.
  Zie hem meer als een zwarte en Amerikaanse Timmermans; iemand met veel aangeleerde en schoolse kennis, een redelijk goed spreker en (hier wordt het gevaarlijk) een warhoofdige, utopische idealist.
  De veel slimmere Putin nam hem na een paar jaar al niet meer serieus en bezag hem zoals hij was; een zelfgenoegzame, ijdele en karakterloze poseur, die vooral de behoefte heeft om zoveel mogelijk bij iedereen in de smaak te vallen. En die zich, zonder zich daarvan bewust te zijn, als een marionet liet leiden door globalistische NWO adepten als Hillary Clinton, Sarkozy, Merkel, etc. En die bovendien ook nog eens zwaar onder de plak zit/zat van zijn vrouw (?) Michelle.
  Veel meer een etalagepop en een uithangbord van de globalistische NWO dan een echt staatshoofd.
  Daarom ook vrijwel het absolute tegendeel van zowel een Trump als een Putin.
  En zeker geen Antichrist-materiaal.

  Geliked door 5 people

  • theresageissler zegt:

   100% EENS: Gewoon niet te veel achter die man zoeken:
   Zoon van een oorspronkelijke hippie-studente. Vandaar zowel zijn kleurtje als zijn tentoongespreide wereldverbeteraars-idealisme.
   Was even een experimentje, maar niet bepaald voor herhaling vatbaar!

   Like

   • kruisridder zegt:

    Veel leiders die grote oorlogen ontketenden, waren van eenvoudige komaf. Adolf Hitler is daar ook het levende voorbeeld van. Zijn vader was ambtenaar bij de posterijen, zijn moeder huishoudster en ze hadden het zo arm als de ratten. Later ging hij schilderen en leefde hij van de straat en ging in dienst. En dat was de aanzet tot wat hij is geworden.

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Uitstekend geoordeeld Taljaard…
   Ik voelde onwillekeurig de rillingen over mijn rug spelen toen ik het (overigens uitstekend geschreven) verhaal van de boze oude man las.
   Toch heeft de oude en boze man gelijk als hij schrijft over het grote kwaad dat bestaat.
   Maar dat wisten we al, we hebben er nog niet zolang geleden in Europa vijf jaar lang tegen moeten vechten.
   En het kwaad bestaat nog steeds.
   Neem IS, niet dat IS voor de wereld de materialisatie van het grote kwaad was.
   Welnee het was gewoon even terug naar de duistere middeleeuwen, en dan nog veel verder terug tot in de tijden vóór dat de Middeleeuwen officieel werden uitgeroepen.
   Dus laten we de juiste mannetjes en vrouwtje niet op de verkeerde plekken zetten.
   Flapdrol Obama was de ideale uitvoerder van de geplande strategie om Amerika te verzwakken.
   Die methode werkte heel goed maar tegenwoordig werkt Amerika zich weer in ijltempo terug naar boven, naar de eerste plek op de wereldrangorde van supermachten.
   Maar wat wel nieuw is in dit al eeuwen en eeuwen durende kwaad-verhaal is de omvolking en geestelijke vernietiging van Europa… via de islam.
   Daar waar the angry old man zich vergaloppeerd in het opsommen van talloze
   “zie je wel-voorbeelden “, en daar dan een noodlots–ondergang-conclusie aan verbind,
   zeg ik kijk eens terug naar 1975 en lees eens wat de politici die Europa verrieden toen ondertekenden.
   Datgene wat er nu gebeurd is simpelweg het vervolg op het contract met de duivel, zo doorzichtig en tegelijkertijd zo naïef.
   Diegenen die de Europese politici toen tegenover zich hadden en dat plan hebben opgezet en uitgevoerd… hebben al honderden eeuwen lang hun macht op dezelfde wijze gevestigd en bestaande volkeren weggevaagd.

   Het enige verschil met toen en nu is dat die islamitische oliebaronnen door hun beperkte IQ niet konden bedenken dat het verschil niet gemaakt wordt door aantallen soldaten maar door de cultuur die je tegenover je hebt.
   Erdogan, is daar ’n prachtig voorbeeld van. (Rijmt ook nog.)
   Iedereen die strategisch inzicht heeft weet dat de as van deze dictator over niet te lange tijd zal ronddwarrelen boven z’n eigen paleis.
   Het westerse Europa, de bron van alle wijsheid, energie, creativiteit en intelligentie, zal nooit vernietigd worden.
   Simpelweg omdat Europa te waardevol is voor de bestaande wereldorde.
   En als de Europese volkeren zouden falen in de vernietiging van doodsvijand islam dan zullen Amerika en Rusland het nooit toelaten dat de Europese cultuur en haar volkeren ten onder zullen gaan!

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Paulzwueste, U schreef: Flapdrol Obama was de ideale uitvoerder van de geplande strategie om Amerika te verzwakken.

    Dat klopt niet want de deep state wil een new world order en wil de baas zijn over de gehele wereld. Dat Amerika (lees de burgers) daarmee op een bepaalde manier verzwakt werd, klopt wel maar de deep state wil van Amerika een supermacht maken en Obama was één van hun loopjongens om die doelen te bereiken. De deep state is nog niet uitgeschakeld en we kunnen dus nog niet juichen.

    Like

   • Taljaard zegt:

    @Paul
    Zo is het.
    Al was het alleen maar omdat Rusland nooit een geislamiseerd West Europa op haar vanouds kwetsbare Westelijke flank zal dulden.

    Geliked door 1 persoon

   • scherpschutter1943 zegt:

    Paulzwueste. U doet aan wensdenken maar ik hoop ook dat uw wens uitkomt en de westerse beschaving, de barbaren – islam, zal overwinnen. Ik wijs nog even op iets anders en dat is het ontstaan van de eerste wereldoorlog, meesterlijk beschreven in het boek “De slaapwandelaars”. Ook toen stevende men af op een catastrofe van ongekende omvang. De machthebbers werden aan al kanten gewaarschuwd maar men wilde niet horen of begrijpen en zo is het nu ook. De westerse wereld durft niet, kan niet, wil niet ingrijpen om de islam te stoppen. De europese leiders (of wat daar voor doorgaat) gaan vrolijk verder op hun weg om Europa te vernietigen. Zij doen dat met opzet (inderdaad 1975) en die opzet is een misdrijf van ongekende omvang.

    Like

 2. boorzalf zegt:

  Obama is gewoon een maan aanbidder.

  Like

 3. Petra DeBoer zegt:

  Obama was een loopjongen van de deep state.

  Mensen zijn geen dieren maar er zijn mensen die zich nog erger gedragen als beesten zoals de zwarten de blanke boeren en hun families uitmoorden is echt nog erger dan beesten doen en dat geld ook voor de jihadisten van IS, al Qaida, Taliban,al Nusra enz.

  Een dier dood om te doden maar niet om te pijnigen.

  Geliked door 1 persoon

 4. Duchesne zegt:

  Ja, zoiets, waarom moeite doen als we de lessen uit het verleden negeren…. Dat beest in ons is straks echter bittere noodzaak, in een wereld waar geweld de beslissende factor is moet intelligentie zo slim zijn geweld in optima forma zonder restricties ten velde te brengen, om te overleven. En die les ontbreekt bij de mens, extreem geweld als redmiddel voor het behoud van vrijheid, begrip en liefde.

  Geliked door 1 persoon

 5. Hovawart zegt:

  Follow the money, the root of all evil.
  De rijken der aarden hebben baat bij het veiligstellen van hun vermogen, en weten als eerste waar de pleuris gaat uitbreken, of waar ze het laten uitbreken, een economie is niet meer dan gedragswetenschap.
  Als vooraanstaande figuren opeens de mond vol hebben met normatieve uitspraken, terwijl deze een heel andere betekenis/bedoeling hebben, het vanzelfsprekende volk zelf met veronderstellingen en onuitgesproken conclusies laten komen die misbruikt kunnen worden om te misleiden, te verdelen en haat te zaaien, het ‘managen’ van de algemene consensus als functie van het conflict tegen de samenhang binnen de maatschappij. verdeel en heers…… “strijd en concurrentie ligt in de menselijke natuur. Dus oorlog is goed.” ergo de EU.

  Geliked door 1 persoon

 6. Guardiacivil zegt:

  Als de Antichrist aanwezig is dan heeft ie heel veel lui naar zich toe getrokken.
  Ik moet ineens weer aan een soort gelijke film denken.

  Like

 7. reageerbuis zegt:

  Dat de antichrist uit de islam komt, is waarschijnlijk. De profeet Daniël noemt hem “de koning van het Noorden” en zegt (11:38), dat hij de god van de vestingen vereert, ook te lezen als de god van de heiligdommen of van de moskeeën. Walid Shoebat, een Palestijn, die eerst mohammedaan was en nu christen en zowel koran als bijbel door en door kent, wijst president Erdogan van Turkije aan als de antichrist. Turkije is vanuit Palestina in het Noorden. De antichrist zal Jeruzalem veroveren en Erdogan is al aardig in zuidelijke richting aan het oprukken. Wie weet?

  Like

 8. bedonderde burger zegt:

  ook een overdenking:
  Visioen

  Het is oorlog
  Een akelig soort
  Ik weet niet
  Wie jij bent
  Ik weet niet
  Wat jij denkt

  Jij weet dat
  Niet van mij
  En samen weten
  Wij het niet van hen
  Iedereen kan
  Zo de vijand zijn

  Politieke onmacht
  Staat afgetekend
  Op ieders gezicht
  Behalve de premier
  Die gelooft nog
  In zichzelf en hem

  Wie schiet op wie
  En wie schiet terug
  Waarom en waarmee
  Iedereen is de vijand
  Of kan dit zijn
  Zoals ik dat misschien ben

  Een gek ooit
  Begon dit alles
  Vanwege een visioen
  Maar eigenlijk
  Omdat zijn pappie
  Uitgescholden was

  De wereld in oorlog
  Enkel daarom
  Een nar aan de macht
  Een eikel daarna
  Die droomde dat
  Alles ooit weer rustig zou zijn

  Als overtuigd dominee
  Preekte hij dag in dag uit
  Vergat de realiteit
  Vergat het verstrijken van tijd
  Dacht het wel te redden
  Enkel omdat hij dit zo dacht

  Hoe nu verder
  Hoe komen we hieruit
  Narren zoeken dominantie
  Willen dat iedereen buigt
  Zo komt het visioen uit
  Een kruistocht die niemand wou

  Terug naar middeleeuwen
  Terug ook door globale economie
  Die werd opgedwongen
  Door weer andere narren
  Die niet snapten dat velen
  Niet leefden in hun hier en nu

  Opnieuw ten strijde
  Oorlog beheerst ons bestaan
  Verdrijft ons decadente leven
  Gekken bepalen
  En wij volgen of we willen of niet
  Als brave schapen die wij zijn

  Hoe lang gaat het duren
  Wie verliest en wie wint
  Blijft vrijheid dan vrijheid
  Of volgt religieuze terreur
  Hoeveel bloed zal vloeien
  Door dat ene stupide visioen

  Boris Summeritch

  Like

 9. Gert zegt:

  Dat u niet begrijpt waar het geloof voor staat is duidelijk. U denkt te kunnen zeggen waar liefde vandaan komt? Waarom ieder mens uniek is? Zijn of haar talenten? Het gaat over het streven van vrede en liefde in het hart. Een ding ziet u wel. Dat het kwaad bestaat. Daarom heb je een keuze te kiezen tussen het Goede en het Kwade. Jezus laat zien wat beter is en wat de consequenties zijn om voor het kwade te kiezen. Het vernietigd je hart. Daarom zie ik atheisten altijd zo’n hard gelaat hebben. Zo gefrustreerd en meestal egoistisch en vooral narcistisch. Alleen ik weet het straalt van hen af. Maar waarom stralen ze dan zo weinig warmte uit? Omdat ze niet kiezen voor vertrouwen. Daar gaat het ook om. Je kunt je richten om deze wereld die voorbij gaat. Zoals staat geschreven. Ik sta wel in deze wereld maar ben niet van deze wereld. Voor diegene die niet weten waar het over gaat( het komt uit de Bijbel). Je kunt je naar rechts en naar links kijken Maar ook naar waar hoop vandaan komt. Dan richt je je naar Boven. Humanisme en socialisme vergeten dat gelijkheid, broederschap en vrijheid zijn oorsprong uit het evangelie komt. Maar denk wat u denkt hoor. Hoduen zo. Ik kies anders.

  Like

  • BertG. zegt:

   Gaan we dat weer krijgen.
   MORGEN IS HET ZONDAG.
   Die dag heb je van je fantasie vriend gekregen om de hele dag bezig te kunnen zijn met je geloof.
   Moeilijk om het nog een paar uurtjes voor je te houden.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s