LONGREAD: Wat ons te wachten staat als we de islam niet stoppen

Screenshot_164

(Door: Barbara Köster – Vertaling: E.J. Bron)

Iedereen praat over islamisering en of de islam bij Duitsland zou horen. Er gaat geen dagelijks nieuws voorbij, waarbij niet uiterlijk op de tweede plaats de islam opduikt. U denkt dat dit het hoogtepunt zou zijn? Helemaal mis. Lees hier wat er allemaal nog komt, zo concreet als u nog nooit hebt gelezen: van uw hond via uw wijnvoorraad tot aan uw homofiele buurman. Barbara Köster toont het in alle duidelijkheid aan en verbuigt tot in het detail wat ons te wachten staat als we de islam niet stoppen.

Woord vooraf

Een woord aan u, geëerde lezers, voor het geval u in de islam geen probleem voor uzelf ziet. Ik wil proberen aan te tonen welke mogelijkheden zich voordoen en wat u stimuleert wanneer u diegenen ondersteunt die islamisering accepteren of er zelfs opzettelijk voor zorgen. U moet beslissen of u zo wilt leven.

Aan alle huis- en woningbezitters en huurders

U bezit uw onroerend goed onrechtmatig. Rechtmatig behoort het toe aan de moslims. Dit geldt ook voor roerend goed, dat u tot nu toe als uw eigendom beschouwde. Alleen is de tijd nog niet rijp voor de praktische overhandiging van uw vermeende eigendom aan de ware eigenaren.

Aan alle vrouwelijke vrijgezellen

U zou zo snel mogelijk moeten trouwen, of u zult bij uw ouders, ooms of broers en zusters moeten gaan wonen. Een alleenstaande vrouw is een prostitué. Verhuurders mogen niet aan zulke vrouwen verhuren. Woongemeenschappen van vrouwen en mannen, die geen familie van elkaar zijn, zijn in de islamitische cultuur eveneens niet mogelijk. Ook hier geldt het vermoeden van ontucht.

Aan alle mannelijke vrijgezellen

U zult eveneens zo snel mogelijk trouwen. Ongetrouwde mannen worden in de islamitische samenleving niet graag gezien. Het huwelijk is quasi religieuze plicht.

Aan alle homoseksuelen

Zij zouden het moeten weten. Voor hen geldt de doodstraf.

Aan alle getrouwde mensen

Volgens islamitisch recht is alleen een huwelijk tussen man en vrouw mogelijk, waarbij de man tot vier vrouwen mag hebben. Het islamitisch huwelijk is een vruchtgebruiker-verdrag. De man verwerft het recht op het gebruik van de geslachtsorganen van zijn vrouw(en). Het strafbaar feit van verkrachting binnen het huwelijk bestaat daarom vanzelfsprekend niet. Voor de echtgenoten geldt het voorbeeld van de profeet Mohammed; zij zijn in de verbinding met hun vrouw de profeet. Hier gaat het om gezag.

Voor echtgenotes is niet het voorbeeld van Mohammed maatgevend, maar dat van diens vrouwen. Hier gaat het om gehoorzaamheid. De man-vrouw-relatie is er eentje van macht en ondergeschiktheid. Familiebinding gaat voor huwelijksbinding. Met familie wordt in de islam niet het geïsoleerde kleine gezin bedoeld, dat als westers decadent verschijnsel geldt, maar de uitgebreidere grote familie. Terwijl de familie als sociale eenheid in de islam onaantastbaar is, is de paarrelatie altijd kwetsbaar door het gemak waarmee de mannen de scheiding kunnen doordrukken, door gemaskeerde prostitutie zoals het tijdelijke huwelijk en door het toestaan van het concubinaat.

Aan alle vaders

De kinderjaren worden in de islamitische cultuur niet gewaardeerd. Kinderen hebben geen rechten, zij behoren tot het bezit. Als u zich verantwoordelijk voelt voor een kind, uw eigen welzijn ten gunste van hem opzij zet, wellicht zelfs regelmatig een spelletje met hem doet, bent u net zomin serieus te nemen als het kind. Alleen aan u, de vader, is respect verschuldigd en u moet dit afdwingen. U kunt naar eigen goeddunken over het kind beschikken, het moet u blind gehoorzamen, zoals Allah blind gehoorzaamd moet worden. Kinderen moeten alle ouderen en sterkeren gehoorzamen. Ook een volwassen man blijft altijd de zoon van zijn vader en kan alleen maar eigen autoriteit verwerven door de heerschappij over vrouwen en kinderen.

Aan alle moeders

Kinderopvoeding is een taak van de familie en dus die van u als vrouw en moeder. U hebt echter desondanks slechts een beperkt recht op uw kinderen. In geval van een scheiding kan uw ex-man een zoon tot de leeftijd van zeven jaar, een dochter tot de puberteit, onder uw hoede laten, daarna komen ze bij hem. De wettelijke vertegenwoordiger is altijd alleen maar de vader. Organisaties om families te ontlasten, zoals crèches en kleuterscholen, zijn niet noodzakelijk. Ze zijn zelfs schadelijk, want ze vernietigen het familiaire relatienetwerk. Familie is een norm die vervuld moet worden en niet alleen maar een begrip dat familielidmaatschap omschrijft.

Aan alle zorg behoevende familieleden

De verzorging komt eveneens aan de familie toe. Een islamitische gemeenschap beschouwt zichzelf in principe niet verplicht om taken uit handen te nemen van de familie. Het zou voorstelbaar zijn de vermogens van liefdadigheidsinstellingen, die tot nu toe bejaarden- en verzorgingshuizen exploiteren, over te hevelen naar islamitische stichtingen, die daarna armenzorg in hun zin uitoefenen.

Aan alle meisjes en vrouwen die graag fietsen

Kijk eens naar dit filmpje van het meisje Wajda!

Aan alle hondenbezitters en diegenen die graag een hond willen

Honden zijn onrein en mogen niet in huis gehouden worden. Zwarte honden moeten gedood worden.

Aan alle wijnboeren, bierbrouwers, jeneverstokers en iedereen die een lekker glaasje weet te waarderen

Alcohol is verboden. Dit omvat het verbod hem te produceren, te verkopen en te consumeren. Wijnkelders, bierbrouwerijen, stokerijen, slijterijen zouden bezoek van de Kalasjnikov kunnen krijgen, die de bestanden vernietigt en de eigenaar ruïneert. Zo gaat dat in islamitische landen. De consumptie van wijn wordt met stokslagen bestraft. In Iran kan bij de derde veroordeling wegens het drinken van alcohol de doodstraf opgelegd worden. De verwoesting van complete cultuurlandschappen aan de Rijn en de Moezel, in de Pfalz, in Baden en Franken, om alleen maar de grotere in Duitsland te noemen, zou slechts een kwestie van tijd zijn. Steile hellingen kunnen verwilderen, terrassen en de vlakte zouden geschikte bouwgrond zijn voor nieuwe nederzettingen.

Aan alle varkensmesters en ham-makers

Er bestaat in de islamitische eetcultuur geen Parma- of San-Daniele-ham, geen Serrano, Aragon en Pata Negra, geen Westfaalse, Schwarzwälder, Tiroler ham, geen Lardo, bacon of gewoon spek, geen reuzel, geen spare-ribs of varkens-schenkel, geen schnitzel, geen salami of andere varkensworst. Deze spijzen zijn onrein. Aan deze opvatting zal nauwelijks iets veranderen. Uw bedrijf heeft weinig toekomst.

Aan alle vegetariërs en veganisten

Uw manier van leven wordt niet graag gezien in de islamitische cultuur. De profeet heeft gezegd: “Wie veertig dagen lang geen vlees eet, diens karakter wordt slecht.” Het cijfer “veertig” moet niet letterlijk genomen worden, het staat voor een langere periode, mar niet voor een heel lange tijd, anders zou er “veertig jaar” staan.

Aan alle lottospelers en andere gokkers en hun organisaties

Kansspelen zijn verboden.

Aan alle werknemers van verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringen gelden als kansspel en zijn zodoende verboden.

Aan alle werknemers van banken

U zult zich moeten verdiepen in islamitische bankzaken.

Aan alle vrouwelijke artsen en verpleegsters

U mag alleen nog meisjes en vrouwen behandelen en verzorgen. Vrouwen zijn mensen die er als vrouw uitzien en niet die zich als vrouw voelen.

Aan alle mannelijke artsen en verplegers

U mag zich alleen nog maar bezighouden met jongens en mannen. Beslissend is ook hier het uiterlijk.

Aan alle kappers en kapsters, masseurs en masseuses, fysiotherapeuten en fysiotherapeutes

U mag alleen nog mensen van uw eigen geslacht behandelen.

Aan alle psychotherapeuten

Uw beroep is in de islamitische cultuur tamelijk exotisch. De psychoanalyse werd niet door een moslim uitgevonden. De islam spoort niet aan tot introspectie, maar laat uitkijken naar de uiterlijke vijand. Een zien of het hen lukt stand te houden.

Aan al diegenen die bij de kerken werken

Er wordt van u verwacht dat u zich nog veel onopvallender gedraagt dan nu al het geval is.

Aan alle monniken en nonnen

Uw stand is verboden in de islam. Kloosters zijn niet de moeite waard om beschermd te worden. Het vermogen, inclusief het goed onderhouden onroerend goed, zou vast en zeker ook welkom zijn in een islamitische stichting.

Aan alle vrouwelijke rechters

In de islam is het niet toegestaan dat vrouwen rechtspreken. U wordt ontslagen.

Aan alle rechters

De huidige rechterlijke organisatie zal verder onder druk komen te staan. Recht en Justitie zijn wezenlijke terreinen van de islam, die hij ook wil bezetten. Het doel, de sharia en een islamitisch rechtswezen, eerst voor moslims, daarna voor iedereen, invoeren raakt nooit uit het gezicht.

Aan alle leraren/leraressen mannelijke en vrouwelijke leerlingen en studerenden

Bij de onderwijsmanifestaties is sprake van seksescheiding. De leerplannen worden geïslamiseerd. Het leerplan van ISIS ziet er bijvoorbeeld zo uit: van buiten leren van de koran, lezen, schrijven en de basisvaardigheden rekenen. Voor jongens komt daar militaire opvoeding bij. Om tot het hoger onderwijs te worden toegelaten, is het noodzakelijk de koran uit het hoofd te kennen.

Aan alle curatoren en bezoekers van kunstmusea

Er zal niet meer zoveel ten toon te stellen en te zien zijn. Standbeelden zijn verboden, afbeeldingen van mensen eveneens.

Aan alle galeriehouders en kunsthandelaren

Wellicht helpt een overstap naar islamitische kunst.

Aan alle musici, zangers concertbezoekers en muziekhandelaren

Componisten zoals Bach, Händel, Haydn, Beethoven, Mozart, Mahler, Schönberg zijn in de islamitische cultuur onbekend. Opera´s en symfonieorkesten, instrumenten zoals orgel en piano behoren eveneens niet tot het cultuurgoed. Het vernietigen van muziekinstrumenten is gerechtvaardigd. De vrouwelijke zangstem bedreigt de moraal. Muziek en zang worden slechts in zoverre geduld als ze de zintuigen niet prikkelen. Als hoogste kunstvorm in de islam geldt het reciteren van de koran. Zij is in zekere zin de “muziek” van de islam.

Aan alle dansers en mensen die van dansen houden

Ballet is onislamitisch. Dans is verboden. Dat blijkt alleen al uit de seksevermenging in het openbaar en bovendien uit het verbod op opwindende prikkels, die uitgaan van muziek en beweging. Er zal dus geen gedoe meer zijn rondom welk opera-bal dan ook, dat behoort tot het verleden.

Aan alle sporters en sportfans

Sport is heidens. Olympische Spelen zijn afgoderij. (dat vond bijvoorbeeld ook de kerkvader Tertullianus, opnieuw een voorbeeld voor het voortleven van het vroege christendom in de islam. De Olympische Spelen waren inderdaad een feest ter ere van de Antieke goden).

Aan alle dichters, schrijvers, dramaturgen en lezers

Lyriek wordt zeer gewaardeerd in de islamitische cultuur, echter alleen in gebonden taal. Het drama heeft in de islamitische traditie geen plaats. De roman is ondanks de Egyptische winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur, Nagîb Mahfûz, altijd nog vreemd en wordt door veel religieuze autoriteiten afgewezen, omdat hij kunstmatige werelden creëert, die afleiden van Allah. Vooral Science Fiction is een aanmatiging en godslastering, omdat alleen Allah de toekomst kent. In plaats van romans te schrijven en te lezen, wordt aangeraden dat men zich bezighoudt met de koran.

Aan alle modemakers

Mode voor vrouwen op de voormalige westerse manier zal alleen nog maar gedragen kunnen worden in het familiaire kader of in puur vrouwelijk gezelschap. Zijn ontwerp en zijn aanbod zou u daar op moeten afstemmen. Ook de mannenkleding zal veranderen. Stropdassen zullen verdwijnen (alleen al vanwege de kruisvorm), en vooral die van zijde, omdat zijde voor mannen verboden is.

Aan alle parfummakers

Alcohol wordt als grondstof voor parfums afgewezen. U zou moeten leren om parfums op oliebasis te produceren.

En tot slot aan alle mannen…

De decadentie van de ontbrekende wil om macht over vrouwen uit te oefenen, is afgelopen.

…en aan alle vrouwen

Omdat een geëmancipeerde vrouw in de hel komt, is het de plicht van de gemeenschap haar voor emancipatie te behoeden. De ware emancipatie is kuisheid. Kuisheid is bevrijding. Ook verboden en betutteling zijn echte emancipatie. Gevangenschap is verlening van bescherming. Ongehoorzame vrouwen zijn geen vrouwen.

Ik dank u voor uw aandacht!

Bron:
https://juergenfritz.com
Door: Barbara Köster

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

33 reacties op LONGREAD: Wat ons te wachten staat als we de islam niet stoppen

 1. scherpschutter1943 zegt:

  Ik zag vanmiddag in het duitse tv.nieuws dat Frau Merkel in de duitse bondsdag zei dat de islam bij duitsland hoort zoals het christendom en het jodendom en dat we dat maar hebben te aanvaarden. Na deze woorden kreeg zij groot applaus van de afgevaardigden. helaas kon ik er niet achter komen van welke partijen die bijval precies kwam. Dus zie ik de islam nog niet zo snel uit duitsland verdwijnen. Zal wel geweld aan te pas moeten komen anders lukt dat niet.

  Geliked door 3 people

  • Aegolius cs zegt:

   Waarschijnlijk hetzelfde “jubelnieuws” van Merkel gezien op Zdf Heute. Wat dagen terug schreef ik al dat niet de islam tot Duitsland hoort maar Duitsland tot de islam.

   Merkel: Islam ist Teil Deutschlands

   Kanzlerin Merkel sagte in ihrer Regierungserklärung, Deutschland sei historisch sowohl christlich als auch jüdisch geprägt. Auch der Islam sei Teil des Landes.

   https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/merkel-islam-ist-teil-deutschland-100.html

   Like

  • Henk.V zegt:

   Onthoud maar, Scherpschutter, dat in ELKE dictatuur, ongeacht de politieke kleur ervan, de volksvergadering als APPLAUSMACHINE werd gebruikt.

   Duitsland zit allang onder Merkels knoet.
   Ik hoop maar dat het de strijdbare AfD lukt die knoet te vernietigen. Die partij maakt zeker grote vorderingen, vooral in het gedeelte van Duitsland dat ooit tot de Deutsche Demokratische Republik behoorde. Daar herkennen de mensen de signalen van politieke onderdrukking nog. Zij zijn bovendien niet vergeten dat Merkel een zeer actieve Stasi verklikker was in de DDR periode..

   Mocht het de AfD niet lukken het volk weer op de been te krijgen, dan krijgen wij zeker grootschalige opstanden in dit land.

   Like

   • scherpschutter1943 zegt:

    De nieuwe minister van binnelandse zaken in duitsland Seehofer heeft vandaag in het parlement verklaard dat hij zero-tolerance beleid gaat voeren tegen duitse haatzaaiers. Er staat ons nog wat te wachten want de duitse schoothond Rutte gaat dit beleid zonder pardon ook op nl toepassen. Hij krijgt nu de kans.

    Geliked door 1 persoon

 2. Tistochwat zegt:

  En nog steeds zien de ‘deugmensjes’ de islam als iets ‘verhevens’, als iets wat zó rein is, dat het te allen tijde beschermd en gefaciliteerd dient te worden.
  O N B E G R IJ P E L IJ K !

  Geliked door 2 people

 3. Jan zegt:

  Lerares wordt door 7 jarige woestijnnazi in buik gestoken, Groene reageert dat zij zich niet moet aanstellen, ‘ik zat vroeger in het onderwijs en toen gebeurde dit niet’.

  En direct bagatelliseren: was niet zijn mes maar van de school en het was ook nog eens klein.
  Den Angaben zufolge handelte es sich nicht um eine gezielte Attacke des Schülers. Das kleine Messer habe zur Schule gehört, der Junge habe es nicht mitgebracht.

  En de voorzitter van Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Doro Moritz: Je moet geen snelle conclusies trekken, hoor! Hier bestehe Handlungsbedarf.

  Kretschmann will Messerattacke nicht überbewerten
  https://www.welt.de/vermischtes/article174744369/Kretschmann-will-Messerattacke-von-Siebenjaehrigen-auf-Lehrerin-nicht-ueberbewerten.html

  Van zijn site. Als je maar lang genoeg kneedt en knijpt en op de juiste manier krijg je de Nieuwe Mens


  https://www.gruene-bw.de/wahlen/landtagswahl/winfried-kretschmann/

  Like

 4. Guardiacivil zegt:

  Uitroeien dat duivelsgebroed……….nog voordat mijn nazaten het loodje leggen en zich moeten onderwerpen.

  Geliked door 2 people

 5. Henk van Kesteren zegt:

  Wanneer dit in Nederland ook maar een gedeeltelijke waarheid zal worden, dan ga ik er zonder meer van uit dat er genoeg lief- en lefhebbers zijn om dit islamitische schorem voorgoed uit ons land te verdrijven!

  Alhoewel! (Het bovenstaande was een fantastische droom!!!!).

  Gezien de tot nu toe pislauwe reacties op diverse websites waar dit probleem ook met naam en bewijzen getoond werd, begin ik me toch echt zorgen te maken voor de nabije toekomst…………..

  Geliked door 2 people

 6. koddebeier zegt:

  Heel simpel : Als we islam niet stoppen wacht ons, maar zeer zeker onze kinderen en kleinkinderen de HEL op aarde !!

  Geliked door 3 people

 7. Qvic zegt:

  Moslims zijn gewoon psychopaten, die denken ook dat alles van hun is. Zoals de linkse en liberale politieke partijen. Maar als het er op aan komt man op man zijn het angsthazen. Maar de meeste westerse mensen zijn watjes, die zich liever zich aanpassen aan de islam, ik noem ze volksverraders. Vooral de linksdenkende mensen die de islam omarmen en ze gelijk stellen met zich zelf. Beide hebben een hersenafwijking en hebben daardoor maar een beperkt denkvermogen. Dat is dan ook de reden dat moslimlanden geen hoogstaande economie hebben. Niet voor niets breken moslims/psychopaten alles af, wat andere ooit opgebouwd hebben. Het is eigenlijk pure jaloezie, dat andere mensen het beter voor elkaar hebben dan zij. Daarom klagen zij altijd dat zij zich achtergesteld voelen t.o.z.v. andere beschavingen.

  Geliked door 3 people

 8. Pietersen zegt:

  De islam hoort perse niet bij Europa, want de islam is een heel ander geloof dan het Christen- of Jodendom. De islam is namelijk een moorddadige club die anders denkenden wil en zal uitroeien zodra de kans daar is.

  Geliked door 1 persoon

 9. kopjethee zegt:

  gezien het bovenstaande artikel ….. als dit ECHT plaats gaat vinden hier :
  Einde van mij
  Ik ga dood
  Of wordt vermoord
  Of vecht me letterlijk dood
  Tot mijn einde daar is, zal ik tot mijn laatste adem er een paar proberen mee te nemen naar boven, misschien gaat dat lukken, misschien ook niet,
  DAN MAAR EEN BLOEDBAD…..dood moet je toch een keer, maakt niet uit, of het nou aan kanker is, of een ongeval, dan maar een bloedbad op deze manier.

  Geliked door 1 persoon

 10. Onno zegt:

  Günther Jauch kan ook wel inpakken dan, met zijn afgelopen maandag bij Aldi geïntroduceerde wijnlijntje.

  ‘Et interessiert mai keen bal, iek ka so de Moschee ien’: Prins Bernhard.

  Like

 11. Republikein zegt:

  Regeren is vooral achteruit kijken.
  Lang verhaal kort: totale krankzinnigheid.

  Like

 12. Metten zegt:

  Als verzekeringen als kansspel gelden kunnen moslims uit het verkeer gehaald worden door hen op hun plichten te wijzen. Fileprobleem gedeeltelijk opgelost.

  Like

 13. Hb.schwarz zegt:

  De islam wordt niet gestopt! Niet met de huidige mentaliteit welke ook in de tweede oorlog het grote probleem was. Men stond destijds zelfs te zwaaien naar de binnentrekkende bezetters.
  Nu gebeurt hetzelfde, sterker nog ze worden toegezongen. De immigranten zien ons als een stelletje naïeve watjes. De macht ligt voor het grijpen, dat is wat ze zien!
  Jammer van onze cultuur en hardwerkende bevolking.
  Maar helaas het ontbreekt aan mensen met power.
  Dus de verandering gaat gewoon verder, of er moet een opstand uitbreken!
  Gelooft u dat?

  Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ Hb.schwarz 22 maart 2018 om 19:09

   of er moet een opstand uitbreken! Gelooft u dat?

   Nee, in de verste verte niet.

   Like

   • kopjethee zegt:

    Op dit moment nog niet …..maar gaat toch wel een keer komen denk ik, onverwacht zitten we op een dag MIDDEN in een opstand, maar t punt is dan vermoedelijk dat de OPSTAND niet meer te stoppen is, die opstand wordt dan een bloedbad. Dat wordt dan geen opstand die bij wijze van spreken, DIE NA EEN PAAR DAGEN OVER IS denk ik.
    Heb ook het vermoeden dat meer mensen dit gevoel hebben, en dat dit de STILLE REDEN is …..dat niemand nog iets doet of actie onderneemt . Je kunt echter een pan met water wel op een zacht pitje zetten, maar toch gaat dat water een keer koken. En het water begint al zachte golfjes te vertonen hier en daar ….

    Like

   • Republikein zegt:

    Oef, da’s vast geen plat water, meer sprake van sterke wind.
    Bij mij verschijnen er altijd bellen.
    Via een scan werd laatst een enorme luchtbel ontdekt in het hoofd van een man zonder klachten trouwens!

    Like

 14. Wachteres zegt:

  Apeldoorners zingen voor AZC Americahal (03-09-2015)

  Toch klinkt het heel lievvv …zo’n groepje mensen die ‘zieluge’ vluchtelingen welkom heten.

  Lees de reacties. Een erg mooie vond ik: “Mijn hond ging er van janken”..

  Onze hond begon altijd te janken, als iemand van ons blokfluit speelde.

  Geliked door 1 persoon

 15. Tistochwat zegt:

  @ Wachteres 23 maart 2018 om 05:08

  Jij bent vandaag al vroeg ‘open’? 😛
  Vreselijk, hè, die idiote kwijlbabbels. Ik krijg er gewoon plaatsvervangende schaamte door.
  Die hemelbestormers hebben geen idee van de ellende en de armoe die ze over zichzelf afroepen.
  Het klinkt trouwens ook voor geen meter.

  Ik had vroeger een chihuahua die altijd naast de pianokruk kwam zitten als ik ‘Für Elise’ speelde. Ze gooide dan haar kopje achterover en begon als een wolf met zo’n rond mondje te huilen.
  Ik kreeg de indruk dat dit was bedoeld als meezingen en niet als klagen. 😛
  Ze had tenslotte ook ergens anders kunnen gaan zitten.

  Like

 16. Anneke zegt:

  Wat ons te wachten staat… HEROPVOEDING in een Fema-camp. Ofwel, een modern hedendaags concentratiekamp.

  Geliked door 1 persoon

 17. Republikein zegt:

  Vergeet de vrijmetselaars… jezuïeten… de Rothschilds en de illuminatie maar… Het is deze heilloze drie-eenheid die voorlopig jouw toekomst gaat beinvloeden!
  Toekomst? Are you fucking kidding me?
  Als je stopt met autistisch schreeuwen en die matglas bril afzet, terwijl je steriel bent ingepakt in huishoudfolie en dus veilig in je slakkenhuis safe space ligt, dan kun je misschien begrijpen hoe jouw utopie eruit gaat zien.
  https://www.cultuurkanker.nl/

  Geliked door 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s