LONGREAD: Op zoek naar een nieuw elan

Screenshot_48

(Door: Petra de Geus)

De gevolgen van de massa-immigratie zijn dagelijks te zien en lijken in intensiteit toe te nemen. De islamisering-machine draait op volle toeren. Wat zullen de gevolgen zijn? Hoe zal het verder gaan met onze maatschappij?  De Deense Iben Thranholm heeft een eigen visie op deze ontwikkelingen die me het overdenken waard lijken. Ik zag een interview met haar door Stefan Molyneux Het duurt ca 50 minuten, daarom geef ik hier een verkorte weergave.

Iben Thranholm:

We moeten vast stellen dat onze politici niet in staat zijn ons en onze grenzen te beschermen. Het zijn niet alleen de aanslagen, ze zeggen steeds dat de democratie zal winnen, maar we zien het tegenovergestelde. Europa gaat veranderen en niemand weet waar dat zal eindigen.

Daarom moeten we diepere vragen stellen. Het grootste probleem is te ontkennen dat het om een religieus iets gaat. In Europa zijn we seculier en begrijpen we niet dat religie de reden is voor het geweld. We horen steeds maar dat islam vrede is, maar we zien het tegenovergestelde. We missen de waarden om dit kwaad te bestrijden, het is de mindset. Het postmodernisme heeft gefaald. Het postmodernisme viert “de ander”, het is nihilistisch, (cultuur)relativerend en hedonistisch. De familie heeft zijn waarde verloren, wat je ziet aan de echtscheidingen en de egalisering van homoseksualiteit, abortus en euthanasie. Het postmodernisme is een illusie, een leugen.

We zien nu de consequenties van het afkeren van de christelijke wortels. De islam heeft eeuwen lang geprobeerd Europa te veroveren, maar het christendom hield ons bij elkaar. Als Europa niet terugkeert naar zijn christelijke roots, dan ziet het er slecht uit. En … Europa nodigt deze mensen zelf uit!

Tolerantie en multiculturalisme zijn waarden, maar hoe gaan we om met het tolereren van intolerantie en anti diversity culturen? Waarom wordt dit niet in het openbaar besproken?

Deze crisis is een probleem van een gebrek aan mannelijkheid, een gebrek aan echte mannen.  De heroïsche waarden zoals moed, eer, zelfbeschikking en discipline zijn verdwenen. Wij, inclusief onze politici, gedragen ons als bezorgde moeders die om mensen geven en inclusief willen zijn. Dat is heel aardig, maar dit is een andere situatie. Als we niet voor onszelf opkomen en handelen, zullen we vernietigd worden.

Meer en meer mensen in Europa zien dat er een andere benadering nodig is. Maar hoe lang zal het duren voor politici dat beseffen? Er is een groot gat tussen de mensen en de politiek. En dat kan civiele onrust betekenen. Op een gegeven moment zullen mensen zichzelf gaan verdedigen. Het multiculturele project klinkt in theorie leuk, maar blijkt dodelijk in de praktijk.

Stefan M.: “Toen ik opgroeide in de jaren-70 klonk het de hele tijd van ´male chauvinist pig, patriarchy´ en ´Man bad, woman good´. Het lijkt dat de mannelijke waarden professioneel zijn afgebrand. Is het mogelijk deze opnieuw op te wekken? Er zou scepsis kunnen zijn, zo van: mannen nu hebben we jullie nodig, wees een man!”

De realiteit zal het ons leren. We hebben een mannelijke revolutie nodig om terug te komen tot die waarden. Ik ben bang dat we helaas meer terrorisme zullen zien en uiteindelijk zullen mensen wanhopig worden om iets te doen. Het is tragisch dat mensen pas in het aangezicht van een catastrofe wakker worden.

Toch zie je dat nu ook mensen van links de grenzen willen sluiten. Helaas doen de politici het nog niet. Maar uiteindelijk als mensen bedreigd worden en bang zijn om vermoord te worden, zullen ze handelen.

Mensen zitten zo diep in de illusie dat we allemaal met elkaar een goede tijd kunnen hebben, als we maar een dialoog hebben. Een karakteristiek van het seculier humanisme is dat ze niet in het Kwaad gelooft. Als je aardig bent, zal iedereen aardig zijn. Het heeft de spirituele dimensie verloren. In Europa gelooft men niet meer dat het Kwade bestaat. We zien de consequentie van de cultuur-relativistische opvatting dat er geen waarheid meer bestaat – dat alles relatief is.

We zien eveneens dat de EU niet in staat is Europa bij elkaar te houden. Hier (in Denemarken) waren we altijd al sceptisch over de EU, we hebben ook de euro niet ingevoerd. De EU zal nog een diepe crisis tegemoet gaan, een vertrouwenscrisis.

Sinds decennia is er een feministische oorlog tegen mannen en dat betekent dat veel mannen in Europa niet weten wat het is om man te zijn, dat ze daar onzeker over zijn. Onze minister van Justitie (Petra de Geus: een man) bijvoorbeeld heeft tranen in zijn ogen als hij praat over vluchtelingen en zegt hoe we goede mensen moeten zijn. Een paar maanden geleden waren er veel vluchtelingen die naar Zweden wilden en ze liepen over de snelweg. En de politie gaf het op om ze terecht te wijzen en deze minister zei dat we het maar moest laten, want we zijn goede mensen. Maar we weten niet eens hoe veel ISIS-strijders daar tussen zitten. Hij reageert als een zachte moeder die aardig wil zijn, maar hij zou moeten optreden als een man en regels stellen. Maar als je dat doet of als je kritische vragen stelt, dan word je gelijk gezien als een slecht mens.

Ook de zachte benadering ten opzichte van verkrachtingen is belachelijk. Vrouwen moeten voor zichzelf zorgen. Er zijn buurten genoeg waar de politie geen controle heeft.

Stefan M.: “Dat klinkt als een bezetting. Als je een deel hebt van je land waar de wet niet geldt en waar de politie niet kan komen, dan is dat bezetting. Een land kan enkel functioneren als mensen zich aan de wetten houden. Als er grote groepen zijn die dat niet doen, dan ben je in feite bezet. Een ander punt is dat als deze immigranten naar de gevangenis moeten, dan radicaliseren ze daar. Dat heeft een tegenovergestelde werking.”

Ja, ze kunnen onze wetten gebruiken om ons in slavernij te brengen. Ze gebruiken onze wetten van vrijheid van meningsuiting om ons de mond te snoeren. Deze soort van democratie doet ons pijn en wordt gevaarlijk voor ons. Maar wat voor een maatschappij zullen we hebben? We zullen hard moeten denken over wat voor wetten we willen. Maar het is verschrikkelijk dat dit soort gewelddadige personen de macht overnemen. Of we moeten deze mensen uitzetten of we moeten onze wetten veranderen.

We zijn in oorlog. In oorlog wint de sterkste. We moeten opstaan en zeggen: dit is de maatschappij die wij willen. En als jij je niet aan onze regels en waarden houdt, willen wij je er niet bij. Dat is uiteindelijk de enige oplossing.

Onze maatschappijen zullen veranderen, vooral met betrekking tot de vrijheden die we gewend zijn, want met deze mensen is het niet mogelijk.

Stefan M.: “Maar uitzetting, dat zal er niet mooi uitzien. Ze zullen niet zeggen: waar is mijn vliegtuig? Het zal sterk worden tegen gewerkt.”

Ja, maar als je een Kwaad zoals dit wilt bevechten, zul je een spiritualiteit moeten hebben. Democratie is onze religie, maar het heeft totaal geen kracht tegenover deze gebeurtenissen. Islam is gebouwd op angst. De Bijbel leert dat je kunt leven in angst of in geloof. Het christendom leert het tegenovergestelde van de islam. Angst, haat en controle van de islam tegenover liefde, vrede en hoop. Het is het tegenovergestelde. Europa heeft zijn goddelijke doel verloren. Het is de eerste keer dat Europa de islam moet bevechten zonder het christendom. En tot nu toe gaat het niet goed. Of we gaan dood of we gaan terug naar het christendom, dan zullen we de kracht vinden om dit Kwaad te overwinnen.

Stefan M.: “De demografische ontwikkelingen zijn zodanig dat zelfs als er geen immigranten meer zouden komen, de Europeanen binnen enkele decennia minderheden in eigen land zullen worden. Waarom zijn mensen gestopt met kinderen krijgen?”

Uit egoïsme, uit gemakzucht, onze erfenis is geërodeerd, het is leeg er is niets meer. Johannes Paulus II noemde Europa de cultuur van de dood. Vanwege de kinderloosheid, abortus, euthanasie, het is een soort culturele suïcide, alsof men de energie van levensvreugde is verloren. Er is eenzaamheid en alcoholisme, er is iets in onze cultuur dat ziek is, een spirituele ziekte. Het Romeinse rijk stortte ineen en we zouden het einde van Europa kunnen zien.

In Rusland is men na 75 jaar onderdrukking weer teruggegaan naar het (Orthodoxe) christendom. Er is een herleving van het christendom. De kerken zijn vol, ze zijn het ermee eens dat Orthodoxie de weg is, zelfs al gaan ze zelf niet. Misschien gebeurt dat ook in Europa. In Rusland heb je tegenwoordig meer vrijheid van meningsuiting dan in West-Europa. Misschien gaan we dezelfde weg als Rusland, dat de maatschappij in elkaar stort en er iets nieuws ontstaat.

Het communisme ging niet dood, maar verhuisde naar West-Europa en werd ook daar een totalitair systeem; de politieke correctheid smoort mensen. Het christendom staat de macht in de weg. Misschien is er wel een unholy alliance met de radicale islam om Europa eronder te krijgen.

Stefan M.: “Het hebben van kinderen geeft je een hoger doel, een langer tijdsperspectief.”

Ja, en veel mensen zijn opgegroeid zonder vader, het is een vaderloze maatschappij geworden en wordt daarom zwakker.

Stefan M.: “Wat ik zie is dat Europeanen verschrikkelijk aardig zijn. Maar dit duurt tot een bepaald punt en dan zijn ze het echt niet meer. We zagen voor de oorlog steeds appeasement, maar op een zeker moment was het over en was het van we gaan Duitsland naar de middeleeuwen terug bombarderen.”

Ja, maar we zijn gehersenspoeld. Veel mensen zijn bang voor dit culturele marxisme, dus het zal tijd kosten. Maar Rusland geeft me wel hoop. Als een totalitair systeem als Rusland in elkaar kan storten… Op sociale media zie je steeds meer boosheid. Mensen blijven nog respectvol, maar hoe lang nog? Op een zeker moment zullen de wapens opgepakt worden.

In Amerika zie je met Trump nu een opleving. Hij staat niet onder de politieke correctheid en daarom is hij zo populair. Dat zou invloed kunnen hebben in Europa.

De massa-immigratie komt voort uit een vals medeleven, want we nemen veel te veel mensen op, terwijl dat onze maatschappijen ondermijnt. Mensen gaan de leugens doorzien en dan zullen ze gaan handelen, hopelijk.

SLOTOPMERKINGEN

Ik ben het op een aantal punten met Iben Thranholm eens, maar niet overal. Ik wil hier op een aantal door haar genoemde punten ingaan.

Ten eerste stelt ze vast dat we in oorlog zijn (met de islam en zijn verspreiders). Dat lijkt me een duidelijk punt. Ten tweede stelt ze dat het multiculturele project dodelijk is. Ook dat lijkt me duidelijk. Stefan Molyneux voegt er aan toe dat we bezet zijn, omdat er in sommige wijken geen sprake meer is van het handhaven van onze rechtsstaat. Wederom een duidelijke observatie.

Ze stelt dat we zwak zijn. In het kort ziet zij de postmoderne waarden zoals de ontkerstening, feminisering en het hedonisme als de core problemen van de zwakte van onze maatschappijen. Als oplossing ziet zij een re-christianisering, een Mannelijke Revolutie en een aanpassing van onze democratische traditie.

Ik ben het met haar eens dat het postmodernisme ten einde loopt en dat het onze maatschappijen  ernstig verzwakt heeft. Ik ben het ook met haar eens dat we een nieuw elan nodig hebben. Of dat in het christendom gevonden kan worden, is voor mij een vraag. Ik zit persoonlijk niet te wachten op een nieuw dogmatisch reveil. Als het een persoonlijk, spiritueel christendom kan zijn, zou het misschien kunnen werken, maar het is de vraag of dat kracht genoeg geeft om ons te verweren tegen de islamitische uitdaging.

Hoewel we christenen genoemd worden door onze islamitische bezetters, is het christendom van nu nauwelijks bestaand en onvergelijkbaar met het christendom van zeg een eeuw geleden, laat staan van de middeleeuwen. Ik weet ook niet of zij zich bewust is van het feit dat momenteel in Polen bijvoorbeeld de rechten van de vrouw op abortus worden afgeschaft. Is dat waar zij naartoe wil? Daarnaast denk ik dat het christendom een aantal curieuze opvattingen de wereld heeft ingeblazen. Een God met een Zoon? Die over water loopt en water in wijn verandert? En die voor ons gestorven is? Ik vind het mooi als mensen hun geloof er kunnen vinden, maar zou religie toch liever als een privézaak blijven zien.

Verder deel ik de visie  van Iben Thranholm dat het feminisme onze maatschappijen verzwakt heeft. In het begin was het strijden tegen ongelijkheid wel goed, maar later ontaardde het in rechten voor verwende vrouwen die alles automatisch en officieel geregeld wilden hebben – zonder er zelf iets voor te doen. En erger nog: tegenwoordig heulen feministes met hun toekomstige islamitische overheersers. Ze kijken manmoedig weg wanneer er islamitische waarden ter sprake komen zoals huiselijk geweld, genitale mutilatie, eerwraak en zelfs bij aanslagen. Hun houding is niet zozeer naïef, als wel kwaadaardig. De feminisering van onze maatschappijen heeft ons heel letterlijk “ontmand” en verzwakt. Een Mannelijke Revolutie zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk niet dat de roep om een Mannelijke Revolutie van een vrouw moet komen. Dat klinkt niet goed, eerst bevelen dat mannen feminiener moeten worden en daarna, als je bedreigd wordt, roepen dat ze weer mannelijker moeten worden. Dat riekt naar eigen belang en gaat ook nooit werken, omdat dit soort zaken niet op afroep gedaan kunnen worden. Maar het algemene gebrek aan vaderlandsliefde, aan willen vechten voor je land en je vrijheid heeft me al lange tijd verbaasd. Mijn opa heeft zich net als veel anderen destijds ingezet voor de vrijheid van Nederland. En nu zouden we die vrijheid zo maar opgeven?

Het hedonisme is een verschijnsel waarvan ik nooit begrepen heb dat dit niet serieuzer is bestudeerd. In elk geval is ook het hedonisme een valstrik, het zal geen dappere strijders opleveren. Het lijkt mij eerlijk gezegd onderdeel van de fase van decadentie.

Kortom, we staan er slecht voor. We worden gegijzeld door merendeels waardeloze politici en gewetenloze bedrijven die ons met een islamitische bezetter opzadelen om zich daarna tegoed te doen aan de door ons opgebouwde infrastructuur en welvaart. We zullen worden gemarginaliseerd en de Nieuwe Mens – dom, arm en verdeeld – zal gemakkelijk in een totalitaire supra-staat gevoegd kunnen worden.

Als West-Europa valt, zal Midden-Europa ook vallen, al kan dat misschien nog enkele decennia duren. Ondertussen kan Israël gemakkelijker worden aangevallen. Uiteindelijk zullen de pijlen zich richten op Amerika, de ware Satan. Het enige tussen ons en de totale ondergang is een nieuwe vitaliteit.

Ik denk dat dat het ook is waar Iben Thranholm naar op zoek is; een nieuwe vitaliteit. Zij ziet dat in een herkerstening en ze hoopt daarbij op een Mannelijke Revolutie. Zij grijpt dus terug op het verleden. Daarom zie ik haar benadering als een vorm van neo-traditionalisme.

De gedachte dat het postmodernisme zijn tijd heeft gehad, wordt tegenwoordig overigens breed gedeeld. Een andere reactie momenteel is wat meta-modernisme wordt genoemd. Dit biedt een mooi tegenwicht voor Thranholm’s christelijke perspectief. In het meta-modernisme wordt terug gegrepen op het modernisme en de Romantiek. Men heeft genoeg van het nihilisme en de distantie van het postmodernisme en zet daar een nieuw verlangen tegenover. Ook al is het ideaal onhaalbaar, we gaan toch op pad, zo ongeveer is deze attitude. Ik vind dat perspectief leuk en interessant en tot op zekere hoogte hoopvol. Ik heb wel gezien dat er ook een politieke variant is van het meta-modernisme en dat is toch nog steeds pro-multiculti, dus daar ben ik snel klaar mee. Ik hoorde overigens onlangs in een discussie een ander begrip vallen: post-nihilisme. Dat is een stuk minder hoogdravend, het stelt zich op tegen het nihilisme en is verder gewoon voor democratie, vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten etc., kortom de waarden die we tot voor kort vanzelfsprekend hadden – en is daarom tegen het multiculturele project. Dat lijkt me op zich wel een gezond perspectief. Want als we zoeken naar een nieuw elan en naar dat wat ons verbindt, dan is dat toch in de eerste plaats de verdediging van onze vrijheid?

Tenslotte, Thranholm zegt dat onze democratieën niet zijn opgewassen tegen de huidige islamisering en dat onze wetten zelfs ten nadele zijn van ons. Die opvatting deel ik en daarom wil ik hier alvast een voorzetje geven. We zouden onze democratie wat kunnen veranderen. We zouden kunnen beginnen met onze wetten weer na te leven. Daarna zouden we het stemrecht kunnen wijzigen. Geen stemrecht voor mensen met een dubbel paspoort en voor mensen die geen Nederlands spreken.

Leve een Vrij Nederland!

Door:
Petra de Geus (april 2018)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

31 reacties op LONGREAD: Op zoek naar een nieuw elan

 1. koddebeier zegt:

  Stefan M. zegt: “Dat klinkt als een bezetting.” Mensen ontwaakt !!! Het is een bezetting !!
  Hoe onvriendelijk het ook klinkt deporteren van de islamisten is de enige oplossing en misschien moeten we hun vrienden ook uitzetten of opsluiten !!

  Liked by 2 people

 2. Oeps48 zegt:

  Dames en Heren.

  Laat u niet misleiden door de wolven in schaapskleren !!!
  Deze exoten horen in ons land niet thuis.
  Ze komen hier brengen, waarvoor ze thuis zijn weggelopen.
  We hebben hier geen behoefte aan dat islamitische gedoe.
  Ga terug naar aar je vandaan komt !!!
  Ga thuis maar eens orde op zaken stellen.
  Maak dat je weg komt !!!
  Vooruit oppleuren !!!

  Liked by 2 people

 3. Taljaard zegt:

  @Petra (Rots)
  Prachtig artikel!
  Complimenten.
  Zou er echter aan willen toevoegen dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen christelijke godsdienst (religie) en christelijk geloof. Vanuit de strijdvraag over dit cruciale verschil is destijds de Reformatie voortgekomen. Religie dient in christelijk en bijbells perspectief namelijk ondergeschikt te zijn aan het geloof en niet andersom. Omdat religie anders ontaard in een geinstitutionaliseerde en collectivistische belangengroep, met een met de maatschappelijke elite samenwerkende clericale kaste die tot doel heeft de sociaal-maatschappelijk status quo te handhaven om zichzelf te verrijken en haar bevoorrechte positie te behouden.

  Dit elitaire religieuze clericalisme is tegengesteld aan wat de christelijke geloofsleer ons leert.
  Omdat deze leer stelt dat wij alleen gerechtvaardigd kunnen worden door dit geloof in Christus Zelf en onze persoonlijke en spirituele verbondenheid met Hem, en niet door onze religieuze godsdienstigheid en het ons onderwerpen aan clericale instituten. Dus ook niet door een godsdienstige en wettische werkheiligheid, die in het verlengde van dit religieuze clericalisme ligt en daar een direct gevolg van is.
  Ook in die zin is de christelijke geloofsleer tegengesteld aan die van de islam.
  Maar vanwege haar anti-collectivisme en haar nadruk op de individuele spiritualiteit en de persoonlijke geloofsverbondenheid met de Persoon van de opgestane Christus, staat deze geloofsleer ook diametraal tegenover het marxistische en socialistische collectivisme.

  Daarom moeten wij m.i. (maar heb Luther en Calvijn in deze achter mij staan) dit cruciale onderscheid tussen religie en geloof altijd verdisconteren en niet uit het oog verliezen.

  Like

 4. Statler & Waldorf zegt:

  Europa is totaal verwijfd en daar gaat het aan ten onder. (feminisering is een te soft woord).

  Knullen die men leert te gaan zitten met plassen.
  De Gay-parade.
  Complete idioten die noch man noch vrouw denken te zijn (en dat moeten wij dan respecteren).
  Rechters die flut strafjes opleggen want iedereen moet een zevende kans krijgen.
  Ontbreken van gezag voor de politie, agenten mogen/durven niks meer.
  Illegalen die toch ‘legaal’ zijn en niet worden uitgezet want dan zijn ze zielig.
  Volledig visieloze politici.

  Allemaal zaken waar de masculiene islam dankbaar gebruik van maakt en erger nog, door autochtone linkse figuren wordt geholpen.

  Het Europa van vroeger zal niet verdwijnen, het is al verdwenen en er is niets wat er op wijst dat de islamisering zal worden beperkt of teruggedrongen.

  Liked by 3 people

 5. Keep on dreaming mevr.de Geus
  Pappen, nathouden en continu bakzeil halen is het west Europese thema
  Alea iacta Est

  Liked by 1 persoon

 6. ildiko zegt:

  zoals de ratten je huis helemaal in bezetting nemen en dan oorlog tegen je verklaren en uiteindelijk je bent genoodzaakt om je eigen huis te verlaten, precies zo doen de bezetters het ook. Ratten samen met ideologisch psychotisch gestoorde liberale debielen.

  Liked by 1 persoon

 7. Anna zegt:

  Tja,……. de Jantjes ( JANNEN ) van de marine die destijds de Dam in Amsterdam schoonveegden zitten nu is het bejaardenhuis…..

  Like

 8. Anna zegt:

  Een goed artikel…. ….. maar haalbaar in Nederland?
  Men loopt liever de massa na dan de handen uit de mouwen te steken en ergens voor te staan….. De PVV of de kamer of andere partijenzou wetten die beperkingen aan de islam stellen…. kunnen maken maar doen het niet….. Jammer gemiste kans….. en waar is de handhaving….. uit handen gegevens aan….. Jawel aan islamitische agenten goed voor de diversiteit van het corps……. Maar Zij zijn wel een van hen…… !!!!!

  Liked by 3 people

 9. Bob Fleumer zegt:

  Hemeltergend dat we in deze tijd nog tegen geloven moeten vechten, we hebben humanitaire filosofie nodig met gezond verstand, dat vindt men niet in geloven maar in weten ook al weet je dat het weten nooit stopt.

  Like

 10. Petra DeBoer zegt:

  De Russen doen het ons voor en dat heb ik al verschillende keren geschreven. Trump bewandeld ook de weg van het christendom en behaald daarmee ook goede resultaten. De enige weg is dus terug naar het christendom want alleen dan kun je het kwade verdrijven met het goede.

  Dat Assad de christenen in Syrië samen met de Russen beschermd is ook de goede weg om het “kwade” te verdrijven.

  Hoe wil een atheïst het “kwade” verdrijven als hij/zij niet geloofd in “goed” en “kwaad” want God staat voor “goed” en de duivel voor “kwaad”. Wegen zoals het meta-modernisme waar mevrouw de Geus het over heeft brengt ook alleen maar ellende, en zal geen oplossing zijn.

  Dat de neocons van de deep state in Amerika tegen de Russen zijn is ook het “kwade” tegen het “goede”. Zo zijn er talloze voorbeelden in de wereld, en alleen de landen waar het christendom heerst kennen welvaart, weinig tot geen corruptie, goede gezondheidszorg e.d. Je ziet nu in de westerse landen door de invloed van atheïsten van de linkse kerk overal ellende. Anarchie, verkrachtingen, moord en doodslag, minder welvaart, meer corruptie en het binnenhalen van de islam en vreemdelingen, met als gevolg nog meer ellende.

  Het is op zich een goed artikel van mevrouw de Geus en mag hopen dat mensen inhoudelijk reageren want dat is dit artikel waard.

  Like

 11. M.A.L. Sion zegt:

  God die een zoon heeft (!) – een leidsman die over water loopt (!) een onbestemde, onbegrijpelijke heilige geest als completering van het magisch drievuldigheid.
  Iedereen met een gezond, nuchter verstand zal dit als onzin betitelen. Toch zijn deze nonfeiten de basis van het christelijke geloof. Daar moeten we niet heen, daar moeten we niet naar terug, daar moeten we nadrukkelijk afstand van nemen.
  De bestrijding van de islamisering moet wel aangepakt en geïntensiveerd worden. Daarbij moet het gemis aan geloofwaardigheid van de islam voorop staan. Verder dient de islam als een criminele organisatie ontmaskerd te worden. De islam is onmiskenbaar een genadeloze, gewelds- en moordmachine. Daar moet de samenleving van bewust gemaakt worden. Ik ben het in grote lijnen wel met Iben Thranholm eens en er moet strijd geleverd worden maar voornamelijk uit zuivere patriottische gedachten. Patriottisme en nationalisme zijn nauw met elkaar verweven. We moeten gaan beseffen dat het een positief streven is om op te komen voor je eigen land en je eigen volk en …… je eigen cultuur.
  Uit praktische overwegingen moeten we kritisch staan tegenover ‘menslievendheid’ van het christendom. Wie in deze geloofscultuur is geboren en opgegroeid weet gevoelsmatig niet beter maar het ware wenselijk dat de aanhangers van deze softmakende leer wakker worden en nuchter samen met de ‘ongelovigen’ de strijd aangaan met de islam. De autochtone Nederlandse cultuur verdient het om verdedigd te worden. Indien nodig, waar uitgelokt door de islam, met geweld en met wapens. Een in dit opzicht naderend ‘point of no return’ is vrijwel bereikt. Dus:
  ISLAM, WEG ERMEE !!!
  malsion@orange.fr – de Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

  • J.C. zegt:

   @Malsion,
   Geachte heer Malsion, deze strijd is in principe alleen maar op de knieen te “winnen”, door ons te verootmoedigen naar God. Vergeet even alle macht en zware manipulatie die de kerken de laatste duizenden jaren hebben uitgeoefend op de mensen, want dat is niet het geloof. Jezus was de minste door voeten van zijn vrienden te wassen. Geen macht dus.

   Like

   • Harry zegt:

    @J.C ,

    Met dat soort onzin gaan we de strijd zeker nooit winnen !
    Het enige dat ons kan redden zijn metalen voorwerpen zoals granaten en kogels , messen , bijlen en hooivorken .
    Met religieus gezwam raken we steeds verder achterop .
    De volgers gaan namelijk zitten wachten op versterking die nooit komt .
    God is een fopspeen !

    Nog even en het islamdrama is niet meer af te remmen .
    En dat komt door laffe politiek-correcte smeerlappen en godsdienstwaanzinnigen .
    Zonder die twee waren al die geitenneukers al vertrokken of er uit gedonderd .
    Of nog iets definitievers .

    Met “verootmoedigen” en dergelijke waanzin help je je eigen mensen naar de donder !
    Wat is dat toch met mensen , ze steken hun kop in het zand en roepen iets denkbeeldigs aan !
    Infantiele lafheid ?
    Zo leg je de verantwoordelijkheid ergens anders .
    Op een niet bestaande locatie .

    De klok tikt dóór en verdomd snel !

    ZELF-FOPPERS !

    Like

   • Nikolaos zegt:

    Hm, ik heb altijd wel sympathie gehad voor oude verhalen. Noordse, Bijbelse, uit de Oudheid etc. Je moet het alleen niet te letterlijk nemen en blijven nadenken.

    Ik ben overigens zelf
    niet gelovig. Wat denk ik het probleem is, is het kritiekloos volgen van dogma en de focus op allerlei soorten uiterlijk vertoon.

    Like

   • BertG. zegt:

    Ik denk, staat daar nou een schrijf fout, verootmoedigen.
    Bestaat ook nog dat woord, je onderwerpen, je klein maken.

    Een mossel had het je niet kunnen verbeteren.

    Like

  • M.A.L. Sion zegt:

   Aanvulling op mijn eerdere reactie:
   In de rechtermarge van deze site vind je ‘hartgrondige steun- en sympathiebetuigingen aan het adres van Israël. Israël wordt op het ogenblik lafhartig belaagd door het uitschot van Hamas. Daar laat de islam het ware gezicht zien. Israël beantwoordt dat door met scherp te schieten en niet om te verwonden maar om te doden.
   Dat ware gezicht van de islam is in Europa ook al te zien. Bij de vele aanslagen die er in diverse landen zijn geweest gaat het de aanhangers van de islam ook om te doden. Ook in Europa toont de islam zich als een ‘gewelds- en moordmachine’.
   Daarom geen zachtmoedig en gelovig gezever maar er keihard tegenaan. Opstaan en aanpakken dat duivelsgebroed. Bij het aangaan van de strijd zal vrijwel zeker eerst het verraderstuig in Den Haag en Brussel aangepakt moeten worden. Hardhandig en genadeloos. Zoals hiervoor al opgemerkt: We hebben een ondergrondse nodig.
   malsion@orange.fr – de Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

   Like

 12. Wim zegt:

  Dank voor dit interview met pittige statements en een pleidooi voor terugkeer naar onze christelijke wortels. Jammer Petra, dat u dat meteen koppelt aan ‘een nieuw dogmatisch reveil’ en dan liever kiest voor het meta modernisme: ‘ook al is het ideaal onhaalbaar, we gaan toch op pad, zo ongeveer is deze attitude’. Zweverig en vaagheid troef (iets wat u impliciet het christendom verwijt). Dat mag een soort elan zijn (zoals ‘verbinden’ dat pretendeert te zijn) maar we komen er beslist niet verder mee. Zo lang we van twee walletjes willen blijven eten (zoals onbeperkte rechten van de vrouw op abortus ten koste van de rechten van het ongeboren leven) wordt het nooit wat en hebben we de strijd al verloren…

  Like

 13. Ik zie het ook somber in. Al die jonge gastjes (millenials e.d.) zijn allemaal gay. Die hebben ook allemaal ‘matties’ met islamitische achtergrond. Die zien totaal geen gevaar meer in allochtonen. Ze spreken ook met zo’n zelfde spraakgebrek, terwijl het autochtone ‘Nederlanders’ zijn.

  Ik merk ook dat ikzelf ook niet meer wil vechten voor NL. En zeker niet voor Europa. Ik vecht voor mijzelf. En als het aan mij ligt gaan de gaskamers weer open…
  De reden is simpel, waarom zou ik vechten voor een land dat mij verraden heeft? Wat als we winnen? Krijg ik dan een nekschot, wegens succesvol de Islam verdrijven?

  We worden van binnenuit ondermijnt. Waar vecht je dan voor of tegen? Ik vrees dat men een oorlog wil uitlokken tegen Rusland. Mocht dat gebeuren, dan denk ik dat ik overloop.

  Like

 14. Haksteeg Anton zegt:

  Inderdaad een redelijk goed artikel maar de Denen DOEN er ook iets aan ze handelen er naar en Nederland? Dat is al volledig in de versukkeling en heeft geen echte politici in de regering dat is een feit en het is zo zielig zichtbaar je schaamt je dood voor die mislukkelingen en leugenaars. Je kunt in het buitenland nauwelijks iets zeggen of je wordt zielig aangekeken en ze hebben nog gelijk ook. Maar wat doen we? Waarom niet allemaal PVV stemmen en dan zien wat er gebeurt!

  Like

 15. Guardiacivil zegt:

  Er is nog een hand vol echte Kruisridders te vinden in Nederland die het zwaard zullen oppakken (lees Verzet)…………..de andere Ridders zijn waarschijnlijk de naamloze snipers die optreden in Syrië, dus ver weg.
  Er moeten ondergrondse activiteiten gaan plaatsvinden.

  Like

 16. Pricella zegt:

  Toch is het de enige weg, bedenk dat dit de eeuwen oude strijd is tussen goed en kwaad. De islam is de godsdienst van de duivel de enige manier om dat te overwinnen is met God’s woord. Als niet christen kan je dat onzin vinden, maar dit is wel wat er werkelijk aan de hand is. Het is de strijd om de mens, de duivel heeft vele manieren om een mens van God af te houden en dit is er een van.

  Like

  • BertG. zegt:

   Ga jij ze dan maar lekker bestrijden met je bijbel in de hand.
   Veel succes verder dan maar.
   Ben benieuwd wie er wint, die mossel met ze hakbijl of jij met je bijbeltje.

   Like

   • Wim zegt:

    De vorige invasies van de islam zijn toch echt wel met de Bijbel in de ene hand en het zwaard in de andere afgeslagen. Geen vraag wie er toen won.
    En nu? Het moet toch opvallen dat alleen de landen waar men de Bijbel nog ‘in de hand’ heeft een weerwoord op de islam formuleren.

    Like

   • BertG. zegt:

    Hier ga ik dus even niet op in.
    Dat verzand weer in een geloof discussie.
    Waar het neer komt, is dat gelovigen nou eenmaal betere mensen zijn in jou visie.
    Alleen zij kunnen de islam verslaan, en de rest is een slap zooitje die het nooit zal winnen.
    Zo iets Wim, of zit ik er naast.
    Blijf jij dan lekker bidden en hopen op je vriendje.

    Like

   • Wachteres zegt:

    Nee BertG, wat Wim bedoelt is dat Polen en Hongarije zich verzetten tegen de EU en de instroom van moslims, omdat die landen hun christelijke identiteit wilen bewaren.

    Daar is toch niks op tegen?

    De haat tegen die identiteit zorgt eroor dat iemand als Guy Verhofstadt, en trouwens ook de EU, ons in de uitverkoop willen doen.

    Tsjechië heeft zo zijn eigen – en een andere – reden om zichzelf te willen blijven.

    Jouw agressieve reactie is hier echt niet nodig.

    Like

   • Wim zegt:

    Nee, niet zoiets. En al helemaal niet dat gelovigen ‘betere mensen zijn’ noch dat zij zich ‘betere mensen’ voelen. Ik constateer alleen maar een feit. Daarbij kan ik nog voegen dat de post-moderne gefeminiseerde maatschappij inderdaad slappe mensen (gristenen voorap) heeft voortgebracht die – zoals we voortdurend op deze site kunnen lezen – zelfs voor hun vrouwen niet durven opkomen… Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat mensen die geen geloof belijden per definitie slappelingen zijn… Bert, de toestand moet kennelijk nog kritieker worden voor en aleer (zoals tijdens het verzet in WOII) men de gemeenschappelijke vijand herkent en… samen bestrijdt.

    Liked by 1 persoon

  • Asgard zegt:

   like! 🙂

   Like

 17. tinekevanschagen zegt:

  @Harry 7 april 22.55

  “En dat komt door laffe politiek-correcte smeerlappen en godsdienstwaanzinnigen”

  Het eerste gedeelte onderstreep ik volledig,het tweede gedeelte bestrijd ik.

  Ik ben ook .een gelovige vrouw.
  En schrijf hier ook nog eens onder mijn eigen naam,en weiger mij te verstoppen achter een plaatje.
  zolang als de VVM nog van kracht is in deze democratische-dictatuur.

  Als de sleepwet gaat “slepen” in mijn straat en zij mijn e-mail onderscheppen ben ik als eerste aan de beurt.

  Zo klein en tenger als ik ben verzeker ik je,dat als er iemand aan mijn kinderen of dierbaren komt zij toch eerst langs mij moeten,en zal ik me kapot vechten met alle middelen die ik daar voor in handen heb.

  Het komt vaak over in jouw reacties alsof iemand die gelooft,zich alles maar laat welgevallen.
  Niets is minder waar!

  Je kunt ook oprecht geloven,en daarin je eigen keuzes maken>

  Ik ben gelovig,jazeker,maar ook een realist die exact weet wat er in de wereld speelt,en met beide benen op de grond staat.

  Wanneer je alle gelovige,als “Godsdienstwaanzinnige”bestempelt ,sla je al per definitie elke discussie dood.

  En als ik niet jouw medestander was,zat ik sowieso hier niet op deze site…….
  groet,
  Tineke

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s