LONGREAD: Algemene Europese Beschouwingen

PVV - Brussel

(Door: Marjolein Faber)

Betoog van Marjolein Faber (PVV) betreffende de Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer

Voorzitter,

“Grenzen zijn de slechtste uitvinding ooit gemaakt door politici.” Tot u sprak Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Als de voorzitter van de Europese Commissie een dergelijke uitspraak doet, is dat de opmaat voor het verder afbreken van de natiestaten en de onteigening van Europa.

Eén van de uitgangspunten voor de EU was een vrije Europese interne markt zonder grenzen. Maar de eens bewierookte douane-unie knelt. Nederland kan niet optimaal profiteren van opkomende markten door het gemeenschappelijk handelsbeleid  en binnen de EU wordt Nederland gedwongen om in eerste instantie Europese producten te kopen. Iedereen zou binnen de EU gelijk zijn, men heeft het over gelijk speelveld dat goed is voor de concurrentie en innovatie. Echter is de praktijk weerbarstiger. Nederlandse vissers worden keihard teruggefloten, omdat zij investeerden in hun vissersschepen. De pulskor visserij moest bakzeil halen, omdat andere vissers, zoals de Franse, te lamlendig zijn om te investeren en te innoveren. Waarom zouden zij ook? Met politieke machtsspelletjes, Europese subsidie en staatssteun wordt de concurrentieslag voor de Fransen een makkie. En Nederland is het braafste jongetje uit de klas én de grootste nettobetaler die haar eigen concurrenten spekt.  Het is van de gekke!

Ondertussen wordt het Europees defensie fonds opgetuigd. Doel volgens zeggen: innovatie en samenwerking op het gebied van de defensie-industrie. Echter zet dit fonds de deur open voor staatssteun, hetgeen weer de Europese aanbesteding voor defensie en veiligheid ondermijnt, die juist kleine landen meer kans moet geven op de Europese markt. Kortom, op listige wijze wordt een wirwar van regels opgetuigd om via allerlei muizengaatjes, geitenpaadjes e.d. de Frans-Duitse as de kans te geven om de eigen nationale industrie op voorsprong te zetten.

Voorzitter, dit is slecht voor de concurrentie, slecht voor de innovatie en zet de deur open voor middelmatigheid.

Voorzitter, als wij de economie willen laten groeien en een serieuze speler willen zijn op het wereldtoneel, moeten wij gewoon beter zijn dan de rest. Dat is een beter uitgangspunt dan lankmoedig te gaan voor economische groei van het Bruto Nationaal Product die vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door toename van de bevolking middels niet-westerse gelukzoekers, waarvan een groot deel linea recta de bijstand instroomt. Daarnaast is een krimpende bevolking voor de burgers zelf helemaal niet zo desastreus als de politiek ons voorspiegelt. Beter een kleine goed opgeleide bevolking met arbeidsethos dan een grote groep profiterende kolonisten binnen te halen, waarvan een groot deel enkel consumeert en alles gratis krijgt. Want voorzitter, het rondpompen van subsidies aan deze groepen vergroot weliswaar het Bruto Nationaal Product, maar verarmt de Nederlandse huishoudens.

En als klap op de vuurpijl verhoogt het óók nog de afdracht aan Brussel, dat diezelfde huishoudens óók op moeten hoesten. En voorzitter, u gelooft toch niet dat Rutte en zijn trawanten daar verandering in gaan brengen? Nederland heeft niet voor niets de Europese titel: grootste nettobetaler van deze eeuw.

Voorzitter, ondertussen laat Mario in Frankfurt de geldpersen overuren draaien, hetgeen ons spaargeld en onze pensioenen uitholt. En met de plannen voor een Europees Pensioenstelsel moeten we er niet gek van opkijken dat wij nog langer moeten door ploeteren tot….tja tot wanneer? Waarschijnlijk tot wij er bij neervallen. Voorzitter, vanaf maart 2015 brengt Mario per maand  € 60 miljard extra in omloop. Sinds afgelopen januari tracht men af te kicken met € 30 miljard per maand. De vraag is wanneer de cold turkey van € 2570 miljard  ter tafel komt. En wie gaat er in het vlees snijden? De superminister van Financiën, die Macron en Juncker zo vurig wensen? En in welk vlees wordt er gesneden? Voorzitter, u moet niet vreemd opkijken als de rekening voor een deel weer op het bordje terecht komt van de Nederlandse belasting betaler.

Terwijl de huidige Mario ons zuurverdiende geld met het grootste gemak laat stromen naar de probleemlanden en óók nog goedkope leningen verstrekt aan de grote bedrijven, is het de bedoeling dat de superminister nog verder gaat. Naast dat deze Super Mario voorzitter zou worden van de Eurogroep en vicevoorzitter van de Europese Commissie, wil men hem ook de opdracht geven het Europees Noodfonds ESM uit te bouwen tot een Europees Monetair Fonds. Zodat hij de hele wereld kan voorzien van goedkope leningen! Denkt Super Mario hiermee de Afrikaanse hordes af te kunnen kopen? Wat een illusie!

Voorzitter, mijn vraag aan de minister is dan ook: gaat dit kabinet het laten gebeuren dat wij Afrika en mogelijk de rest van de wereld gaan sponsoren via het op te richten Europees Monetair Fonds? Of gaat dit kabinet eindelijk eens gebruik maken van het vetorecht?

Voorzitter, nadat Mutti Merkel de grenzen wagenwijd  heeft opengezet, moet alleen Duitsland al, de economische motor van Europa, € 21 miljard per jaar ophoesten voor de recente migrantengolf. Onder het mom van het multiculturalisme, in essentie de vijand van de westerse beschaving, schrapt de Europese elite steeds meer van onze vrijheid en gelijkheid. Zo geschiedde het dat de tweede vrouw met bijbehorende kinderen van een Syrische asielzoeker ook in aanmerking kwam voor gezinshereniging . Tja als er één schaap over dam is volgen er meer…. In Zweden zijn ze al helemaal los en zijn er in dat land, volgens de Zweedse krant Dagens Juridik, al 307 polygamisten en 38 polygame huwelijken officieel geregistreerd.

Maar ja, wat kun je verwachten als Merkel verklaart dat “de islam bij Duitsland hoort en Duitsland bij de islam”. Wellicht was dit een verwijzing naar de Handschar divisie, een Waffen SS divisie die was samengesteld uit moslimvrijwilligers, die gruwelijk heeft huisgehouden op de Balkan.

Voorzitter, in Macron vindt Merkel haar bondgenoot. Ook hij ziet de islam als een onderdeel van Frankrijk en werkt dan ook enthousiast samen met de Franse Moslimbroederschap. Zo biedt Macron handvatten om de islam in Frankrijk te financieren, d.m.v. halal-taks en als “partner in crime” roept de Moslimbroederschap alle moslims op om op Macron te stemmen. Ondertussen vangt de Franse
Moslimbroederschap al inkomsten uit halal-certificering. Zo kan het Trojaanse paard zichzelf vetmesten.

In Frankrijk ziet men dat de groeiende moslimpopulatie zich steeds meer ontpopt als al een binnenlandse factor om rekening mee te houden. Dit geldt ook voor het buitenlands beleid.  Na de Brexit domineert de kernmacht Frankrijk, die ook permanent lid is van de VN-veiligheidsraad, steeds meer het  Europees Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Dit gesteund door Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor het Europees Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Ook zij geeft aan dat de islam tot Europa behoort. Net als de minister van Buitenlandse Handel, mevrouw Kaag, is zij fan van wijlen Yasser Arafat en ook zij gaat gesluierd bij de ayatollahs op bezoek. Dit terwijl de Iraanse vrouwen op straat strijd voeren tegen deze vorm van vrouwenonderdrukking. In plaats dat de dames Kaag en Mogherini solidair zijn met deze vrouwen, onderwerpen zij zich liever aan de ayatollahs. In feite laten zij deze dappere Iraanse vrouwen keihard vallen. Of is dit regeringsbeleid? Graag een reactie van de Minister. Kortom, het Europees buitenlands beleid is pro-Arabisch en zet de verhouding Israël-EU verder op scherp. Waarmee de afkeer van democratie ontsluierd wordt.

Voorzitter, terwijl wetshandhaving instanties juist onze westerse normen en waarden moeten beschermen, glijden ook zij langzaam af in het multiculturele moeras.

Een voorbeeld: Aan de Berlin Spandau politieacademie heeft dertig procent van de cadetten een migrantenachtergrond. Leraren luidden de noodklok over de gang van zaken aan deze academie. Intimidatie, gebrek aan beroepsethiek en neerbuigend gedrag jegens vrouwen zijn aan de orde van de dag.

Een leraar vertelt, ik citeer : “Vandaag gaf ik les op de politieacademie. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het klaslokaal leek op een zwijnenstal. De helft van de klas bestaat uit Arabieren en Turken, ze waren zeer onbeschoft. Collega’s vertelden dat ze waren bedreigd, zowel verbaal als fysiek. Sommige studenten spreken vrijwel geen Duits. Ik ben geschokt en was bang voor ze. Dit zijn niet onze collega’s, dit is de vijand onder ons. Ik heb nog nooit zo’n haat gevoeld in de klaslokalen. Ze dreigden met hun vuisten – je kunt je dat niet voorstellen. ” Einde citaat.

Voorzitter, stelt u zich eens voor hoe het is voor een vrouw om aangifte te doen over misbruik bij één van deze toekomstige agenten.

En voorzitter, u moet niet denken dat deze situatie niet bekend is. Zowel de politiecommandanten als de Berlijnse Senaat zijn op de hoogte van deze wantoestanden. Zij kijken niet alleen weg, maar zetten ook leraren, die hun ervaringen willen vertellen aan volksvertegenwoordigers, onder druk om vooral hun mond te houden. Voorzitter, gewoon ordinaire intimidatie!

Voorzitter, er wordt geen methode geschuwd om het multiculturele Europa van Juncker en zijn kameraden tot volle wasdom te laten komen. Censuur, indoctrinatie, maatschappelijke pressie, financiële chantage.

Voorzitter, dictatoriale regimes hadden al goed door: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zo moet het politiek correcte denken opgedrongen worden, te beginnen in het onderwijs. Nadat je als kind tijdens een verplicht moskeebezoek op de knieën bent gedwongen, is nadere kritische bestudering van de Koran ongewenst. Zo mag je bijv. voor het vak academische vaardigheden aan de Radboud Universiteit geen Koran-verzen citeren in een essay over het hoofddoekverbod. Een student die geen Arabisch spreekt, zou de verzen niet goed kunnen interpreteren. Hieruit kun je concluderen dat enkel Arabisch sprekenden het voorrecht  hebben om een kritische discussie te voeren over de Koran. Hiermee ontneem je  vrijwel alle westerlingen het academisch recht, de vrijheid van meningsuiting. Dergelijke praktijken komen niet alleen voor in Nederland, maar ook op andere westerse universiteiten.

Voorzitter, na de school kan de jeugd, om werkervaring op te doen in het buitenland, zich aanmelden bij het Europese solidariteitskorps. Nadat je je hebt onderworpen aan de regels van de Europese heilstaat kun je, tegen een kleine vergoeding, ingezet worden binnen de EU op sociaal-maatschappelijk vlak. Uiteraard is het uitdragen van de zegeningen van de Europese heilstaat verplicht.

Voorzitter, dienen bij de Juncker Jeugd is een pré en na je diensttijd zwaaien de deuren voor een baan bij de overheid makkelijker open. Nu betreft het nog de deuren bij de overheid, maar wat gaat er nog meer volgen? Hoe vrijblijvend blijft het? In hoeverre gaat deelname aan de Juncker Jeugd opgelegd worden? Graag een reactie van de minister.

Opvallend is dat jonge Turken van buiten de EU ook welkom zijn binnen het korps. Koren op de molen van Erdoğan, die onvermoeibaar bezig is om zijn vijfde colonne op te bouwen binnen de Europese grenzen. Grenzen die hij voor €3 miljard mag bewaken. Maar waarom mag Griekenland de grens niet bewaken? Griekenland heeft immers veel geïnvesteerd in het leger. Pikant detail: hier heeft Duitsland het meest van geprofiteerd. Liefst 15% van het aangekochte wapentuig is Duits, gevolgd met 10% afkomstig uit Frankrijk. De wapencontracten zouden zelfs een voorwaarde zijn geweest voor Duitse en Franse steun aan het Europese financiële reddingspakket voor Griekenland.

Mijn vraag aan de minister is dan ook, is dat zo? En waarom laten wij de Grieken niet die grens met Turkije bewaken? Een grens heeft toch twee kanten? Graag een reactie van de minister. En hoe zit het met de steun aan Griekenland die dit jaar afloopt? Loopt deze echt af? Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, Eleanor Roosevelt zei eens: “Niemand kan jou kwetsen zonder jouw toestemming.” M.a.w. leer om te gaan met kritiek. Maar socialisme houdt van zwakke mensen en daarom kiest de politiek correcte elite ervoor om kritische geluiden te smoren. Te beginnen in het Europese Parlement. Als een Europarlementariër zich eens kritisch uitlaat en de voorzitter interpreteert dit als racistisch of belasterend, kan de voorzitter de livestream stoppen en de omstreden delen van de toespraak verwijderen uit het verslag.

Ook zitten ambtenaren op de stoel van de parlementariër. Als een parlementariër schriftelijke vragen indient voor een Europese commissaris weigeren ambtenaren de schriftelijke vragen door te zetten als er vermeende beledigende taal in zou staan. Zo mag je bijvoorbeeld het woord  pendelbootjes niet gebruiken in relatie tot Frontex. Zou de minister-president dan toch nog eens een keer gelijk hebben? Hij heeft in deze kamer eens gezegd dat het Europese Parlement niet een echt Parlement is. Volgens van Dale is een ander woord voor onecht: nep.

Voorzitter, deze censuur kan zo maar leiden tot willekeur, want wat is belasterend, beledigend of racistisch? Hoe mies het allemaal is, blijkt uit het feit dat een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemde voor een maatregel om Marine Le Pen haar onschendbaarheid af te nemen, nadat ze foto’s over IS via Twitter had verspreid, terwijl wel de geloofsbelijdenis van staatsvijand numero uno de islam van de minaret getetterd mag worden.

Een Duitse parlementariër kreeg een storm van kritiek over zich heen toen zij via Twitter reageerde op de door de politie in Keulen verstrekte informatie over de oudejaarsviering. Deze informatie werd verstrekt in meerdere talen, o.a. het Arabisch. Zij twitterde, ik citeer: “Wat is er in ons land in hemelsnaam aan de hand? Denkt u die barbaarse, islamitische, groepsverkrachtende mannen-horde zo tot bedaren te brengen?” Einde citaat.

Voorzitter, bestond de groep op de beruchte oudejaarsavond van 2015  dan niet voor een deel uit barbaren? Uit islamieten? Uit groepsverkrachters? Uit mannen? Die groep bestond daar voor een deel wel uit. Kortom, de waarheid mag niet gezegd worden, omdat dit even niet uitkomt.

Voorzitter, de tweet werd verwijderd. In Duitsland is via de wet geregeld dat sociale mediabedrijven binnen 24 uur vermeende ontoelaatbare uitingen van hun sites moeten verwijderen. Doen zij dat niet, dan lopen zij het risico een boete opgelegd te krijgen van tientallen miljoenen.

Voorzitter, u begrijpt dat er maar weinig bedrijven bereid zijn een risico te willen lopen voor een dergelijke torenhoge boete. Conclusie: de commercie bepaalt de mate van de vrijheid van meningsuiting. Zonder tussenkomst van de rechter. Ondertussen worden politiek correcte clubjes rijkelijk voorzien van subsidies en zullen als hongerige wolven jagen op vermeende ongewenste kritiek. En wellicht worden de welpen van de Juncker Jeugd ook nog in stelling gebracht. Staat misschien goed op de CV! Kortom commerciële bedrijven worden op de stoel van de rechter gezet. Een ongewenste ontwikkeling. Voorzitter, mijn vraag aan de minister is dan ook: deelt de regering de stelling dat het ongewenst  is dat commerciële bedrijven op de stoel van de rechter gaan zitten?

Voorzitter, meestal hebben commerciële jongens en meisjes het motto “voor wat, hoort wat”. Zouden zij wat terugkrijgen voor het doorgeven van gegevens en het censureren? Wellicht een leuke belastingkorting?

Voorzitter, de uitbreidingsdrang van de EU kent geen grenzen. Door uitbreiding van je territorium breid je je macht uit. Vroeger deed men dat met de tank, nu met de bank. Onder het mom van economische voorspoed worden burgers misleid met de voorgenomen toetreding tot de unie van 6 Balkan-landen in 2025: Servië, Montenegro, Bosnië, Macedonië, Kosovo en Albanië.

Voorzitter, met toetreding van deze Balkan-landen wordt er een kruitvat geïmporteerd. Het is niet voor niets dat de Europese Commissie een veiligheidsklep wil inbouwen voor de westelijke Balkan d.m.v. garanties, zodat nieuwe lidstaten de toetreding van een buurland in de Westelijke Balkan niet kunnen blokkeren. Dit zegt iets over de onderlinge verhoudingen. Dit staat in schril contrast met de Kopenhagen criteria waaraan een Europees land moet voldoen voor toetreding tot de EU. Daarin staat o.a. dat het betreffende land de democratie en rechtstaat moet onderschrijven.

Voorzitter, is dit niet in strijd met de grondbeginselen van de EU? Is dit niet een vorm van ongelijke behandeling in uw Unie?  Graag een reactie van de minister.

En voorzitter, in hoeverre kan een land voldoen aan deze voorwaarden als het lid is van de Organisation of Islamic Cooperation, het OIC? Kan je als land lid zijn van de OIC én tegelijkertijd lid zijn van de EU? Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, ik vraag dit, omdat Albanië sinds 1992 lid is van het OIC, die club die het wereldkalifaat wil uitrollen compleet met de sharia. Toetreding van Albanië, als eerste islamitisch land, zal de drempel verlagen voor Europese toetreding van Turkije, een land dat je zeker buiten de deur moet houden. Voor alle duidelijkheid: de PVV is sowieso tegen alle vormen van uitbreiding.

Voorzitter, Oost-Europese landen, eens geleden onder Ottomaanse terreur, houden hun landsgrenzen gesloten. De  Eurocommissaris Gunther Oettinger tracht dit verzet te breken door de Europese fondsen op het strijdtoneel te voeren.  “Geen hervormingen, dan geen geld.”

Stefan Lorenzmeier, een deskundige op het gebied van Europees recht en verbonden aan de juridische faculteit in Augsburg, doet er nog een schep bovenop en stelt fijntjes vast dat het EU-recht toestaat dat de EU haar eisen invordert. Het Europees Gerechtshof kan dan beslag leggen op buitenlands vermogen van een land en tot executie overgaan van percelen grond of gebouwen op EU-territorium. Doodeng, zeker gezien het feit dat de besluitvorming rond Europese regels gruwelijk ingewikkeld is gemaakt en verre van transparant. Schimmig is de rol van de regeringsleiders en zo ook die van minister-president Rutte. Zo wordt er bijv. niet vrijgegeven hoe er gestemd wordt binnen de Europese Raad van ministers. Hierdoor kunnen regeringsleiders, en dus óók minister-president Rutte, in Brussel A zeggen en in Den Haag B. Geen parlementariër die het kan het controleren. Voorzitter, je kan je afvragen: waarom is dat? Waarom wordt er geen openheid gegeven? En ondersteunt deze regering het sanctiebeleid van de EU? Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, ondertussen gaat de uitbreiding van supranationale instellingen verder. Hierdoor worden nationale parlementen en dus ook burgers verder buitenspel gezet. En als je een beetje goed ligt in het incestueuze netwerk, en je bent lid van de juiste politieke partij, kun je zomaar een mooi baantje krijgen zonder de ongemakken van de volkssoevereiniteit. Een win-win situatie!

Voorzitter, om de schijn van democratie nog enigszins op te houden, mag het rondreizend circus tussen Straatsburg en Brussel, het Europees Parlement, af en toe ja zeggen tegen de voorgekauwde voorstellen. Stilletjes raken zij gewend aan het rijke Brusselse leven en speelt het leeuwendeel van het parlement het spel mee, óp naar een federaal Europa. Met als middelpunt de Frans-Duitse as, geflankeerd door de islam, die ons zomaar kan voorzien van onze toekomstige beulen. Een machtig blok, dat nog sterker wordt door het nieuwe verdrag dat Duitsland en Frankrijk gaan sluiten om de onderlinge samenwerking te versterken en vooral hun gezamenlijke machtspositie te versterken, zodat zij nog meer de dienst uit kunnen maken binnen Europa.

De Tocqueville gaf al aan: in federaties gebeuren altijd twee dingen: de machtigste van de verenigde volken neemt het gezag over en gaat heersen over de andere volken. Of de federale staat wordt aan zijn lot overgelaten, wat leidt tot anarchie en machteloosheid. In de EU zijn beide ontwikkelingen gaande.

Voorzitter,de eigenzinnige Britten kiezen eieren voor hun geld, willen hun soevereiniteit terug en gaan voor de Brexit. Om de andere lidstaten niet op exit gedachten te brengen, wordt alles uit de kast getrokken om het de Britten zo moeilijk mogelijk te maken. Het is een ordinaire vechtscheiding! Blijkbaar is men doodsbang voor een domino-effect.  Als je censuur, indoctrinatie, maatschappelijke pressie en financiële chantage nodig hebt om de boel bij elkaar te houden, heb je als EU niet het beste te bieden maar het slechtste.

Voorzitter, ik rond af. Het wordt  de hoogste tijd dat ook wij ons bevrijden van de Europese DDR in wording, voordat wij helemaal verstrikt raken in de Europese fuik.

 • Zodat wij weer zelf gaan over de handel buiten de EU-grenzen.
 • Zodat wij optimaal profijt hebben van onze investeringen en innovatie.
 • Zodat onze bedrijven, zoals onze boeren en onze vissers, bevrijd worden van de EU-beperkingen.
 • Zodat wij weer zelf over ons geld gaan.
 • Zodat wij onze verzorgingsstaat kunnen houden.
 • Zodat wij baas blijven over onze eigen pensioenen.
 • Zodat wij zelf over onze grenzen gaan.
 • Zodat wij onze vrijheid houden.
 • Zodat wij kunnen de-islamiseren.

En voorzitter, het Europese leger mogen zij ook houden. Want wie zegt dat het Europees leger én het Europees Openbaar Ministerie niet ingezet worden om politieke afspraken of gerechtelijke uitspraken op EU-niveau af te dwingen? Of om de Europese burgers in bedwang te houden? Want waar is dat Europese leger voor nodig als de NAVO ons al 75 jaar vrede heeft gebracht in Europa?

Voorzitter, zou dan na de bank toch weer de tank komen?

Door:
Marjolein Faber (lid van de Eerste Kamer voor de PVV)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, EUSSR, gezond realisme, PvdA. Bookmark de permalink .

32 reacties op LONGREAD: Algemene Europese Beschouwingen

 1. Hendrik zegt:

  Alles is waar!

  Like

 2. Cathja zegt:

  Een dijk van een artikel! Veel respect voor mevrouw Faber!!

  Geliked door 1 persoon

 3. Yobe Sommer zegt:

  Ik kan niet anders zeggen dat dit heel goed uit de doeken is gedaan

  Like

 4. Republikein zegt:

  h/t

  Like

 5. koddebeier zegt:

  Eruit zo snel mogelijk, maar hoe krijg je die hersendoden in Den Haag zover ???

  Like

 6. Lars030 zegt:

  Rake en zeer terechte kritische woorden van een wijze vrouw! Een MoetLees-artikel. En wie daarna nog gelooft in de EU-heilstaat is rijp voor de PAAZ of TBS.

  Geliked door 1 persoon

 7. Bob Fleumer zegt:

  Goed stuk en helemaal waar!

  Like

 8. scherpschutter1943 zegt:

  geweldig stuk. Helemaal mee eens. Eens kijken of de democratie werkt. Persoonlijk geloof ik het niet, het wordt dus volhouden tegen beter weten in.. Laten we net zo doen als Erdogan, schaffen de democratie af en stellen een dictatuur daarvoor in de plaats. De tijd is er meer dan rijp voor. Niet de dictatuur van de EU natuurlijk
  die hoort allang i de prullenbak te liggen. Daarna, als alles weer op orde is, kun je altijd nog terug naar een democratie. Ik ben wel ban dat dat nog wel even kan duren,de terugkeer naar de democratie.

  Like

 9. Henk Beije zegt:

  Je bent een rund,als je dit verhaal niet steunt !
  Maar als je het goed leest,dan weet U hoe het zal vergaan in ons eens zo mooie Nederland,cq Europa !!

  Geliked door 1 persoon

 10. wout eenhoorn zegt:

  Mooi toch?

  Like

 11. Statler & Waldorf zegt:

  Geliked door 1 persoon

 12. Henk.V zegt:

  Dat is nog eens een beschouwing die hout snijdt !
  Nu ben ik benieuwd of deze blijk van logisch denken, realiteitszin en duidelijke visie gehoor zal vinden bij de mensen die op het geriefelijke pluche van de Eerste Kamer zitten en die geacht worden ”met de beide benen ”in de samenleving te staan”., .
  Ooit werd er politiek bedreven op basis van een persoonlijke beoordeling van de dingen die in de zaal van de volksvertegenwoordigers te berde werden gebracht. Nu is onze politiek zodanig politiek verstard dat het niet meer gaat om de vraag””Wat wordt er eigenlijk gezegd?”, maar UIT WELKE POLITIEKE HOEK klinkt deze stem?.
  Ondoordachte prietpraat uit de ”JUISTE HOEK”” wordt vaker beloond dan waarheden uit de ”VERWERPELIJKE HOEK” (-:
  De heldere boodschap van Mevrouw Faber verdient grote waardering , ook in de EERSTE KAMER.

  Geliked door 2 people

  • Taljaard zegt:

   @Henk.V
   De nationale politiek is al sinds 1993 een irrelevante factor, die sindsdien steeds meer door de supranationalisten en globalisten is uitgehold. In veel opzichten een fopspeen en een mediavermaak geworden, waarbinnen non valeurs en baantjesjagers met een nep studie en een nep titeltje (maar wel met de juiste netwerken en relaties) voor het oog en oor van het zogenaamd door hen vertegenwoordigde volk acteren.
   De echte macht zetelt in Brussel en Berlijn, waar men zich op hun beurt weer laat gezeggen door de mega-banken en de grote (veelal Duitse en Amerikaanse) bedrijfsconsortia die door deze banken gefinancierd worden.

   In de jaren `70 werd er al gewaarschuwd voor de onevenredig grote macht en invloed die deze grootbedrijven, ”multinationals” hadden en in de toekomst nog zouden krijgen.
   En dat zien wij dus nu gebeuren!

   Like

   • Henk.V zegt:

    Zeker, Taljaard, dat weet ik maar al te goed. Het was destijds premier Wim Kok die op de Eurotop in Maastricht voorstelde een einde te maken aan de landsgrenzen, opdat de Europese Unie zich sneller tot een eenheid zou ontwikkelen.
    Dit voorstel ging de vertegenwoordigers van de EU landen te ver, dus het werd destijds verworpen.,maar de agenda om dit specifieke doel in stilte te bereiken werd wel degelijk aangehouden en in nagenoeg elk land stap voor stap doorgedrukt, ZONDER DAT DE BEVOLKING DAAR VOLDOENDE WEET VAN HEEFT!

    En daar gaat het mij om: de meeste mensen hebben werkelijk geen benul waar hun overheden naar toewerken, omdat de EU haar plannen alleen kan uitvoeren door middel van LIST EN BEDROG. De verdoezeling van de pikzwarte waarheid is adembenemend.
    En nagenoeg ALLE politiek correcte partijen en media maken er zich aan schuldig, of ze nu zogenaamd christelijk zijn of niet.
    Ik walg daarvan en ik ben niet van zins aan de methode van verdraaiing van de waarheid mee te werken. Een mens kan alleen maar bevrijd worden of zichzelf bevrijden wanneer hij of zij de WAARHEID omhelst. Dat gat op in de godsdienst ( de WAARHEID zal u vrij maken) , maar evenzeer in de politiek.
    De volle waarheid wordt niet aan de mensen meegedeeld en wanneer er WEL duidelijkheid ontstaat, zoals wij in Duitsland bij de opkomst van de AfD kunnen zien, komt het volk meer en meer in beweging en gaat het zich uiten in protest..Een aangehouyden protest zich evolueren tot aangehouden en in kracht toenemend verzet

    Wij moeten hier dus de lezers de waarheid voorhouden
    Mensen met hersencellen die nog werken kunnen moeten gaan inzien dat zij met geen mogelijkheid voor de politiek correcte ”idealen” kunnen zijn.

    Like

  • tinekevanschagen zegt:

   Het zal me inderdaad niet verbazen dat alles weer verworpen wordt ,omdat het uit de PVV gelederen komt.

   Prima stuk van mevrouw Faber!

   Like

 13. fleckie zegt:

  Bij het woord..’grenzen’ uitgesproken door JUNCKER, gaan iemands gedachten vanzelfsprekend uit naar hoe HIJZELF en Merkel bijv.gehuisvest zijn, …..MET…..vanzelfsprekend . OMHEININGEN,! om HUN. PERCELEN!! de naam is wel ‘ OMHEINING’,….maar IN. FEITE..EEN. AFBAKENING/…. of…….GRENS….die NIET…. door…..ONBEKENDEN/ ONBEDOELDEN…..OVERTREDEN ….mag worden, ..toch?!

  Like

 14. roel zegt:

  heel goed door dacht ook over dat europeese leger om straks ons als burger in bedwang te houden gr roel

  Like

 15. hendrikush zegt:

  Macron heeft uiteengezet wat zijn beleidsplan inhoudt: van het Franse de derde wereldtaal maken.
  Moeten we naast steenkolen-engels ook allemaal steenkolen-frans gaan leren.

  Like

 16. theresageissler zegt:

  Briljant, uitstekend, klasse, compliment!
  (Overigens: Zou Kaag die reactie nog metterdaad gaan geven…?)

  Like

 17. leefbarbaar zegt:

  Mevrouw Faber, klein van stuk, maar haar daden benne groot.
  De zoveelste PVVer, die met kop en schouders boven de corrupte middelmaat van de oude politiek uit steekt.
  Nexit, met zulke mensen durf ik het aan.

  Like

 18. Qvic zegt:

  Het rond pompen van subsidies maakt Nederland steeds armer en drukker op de wegen. Want elk nieuw EU land krijgt EU subsidies. Daar maken grote bedrijven massaal gebruik van, door delen van hun productie te verplaatsen naar deze nieuwe EU landen. Vervolgens moet de gemaakte onderdelen weer terug naar Nederland getransporteerd worden, om het totale product in elkaar te zetten en 90% daarvan wordt weer verkocht aan het buitenland. Wat weer daar naar toe getransporteerd moet worden. Dit geeft zoveel transport bewegingen op de Nederlandse wegennet, dat daardoor steeds drukker wordt op de weg en daardoor steeds langere files ontstaan. Nu al zie je op de snelwegen lange rijen vrachtwagens, die de snelwegen dicht laten slibben. Hierdoor kunnen we onmogelijk nog concurreren met die nieuwe EU landen, die de Nederlandse burgers via de belastingen verplicht moeten betalen en ons de werkeloosheid onder de beroepsbevolking laten stimuleren. Wij worden zo straatarm en vogelvrij verklaard, zodat de EU mooi weer kan spelen met ons geld. Hierdoor ook de arbeidersmigratie vanuit de nieuwe EU landen hier komen werken. Omdat hier de lonen hoger liggen dan die bij hun thuislanden. Ook daar maken de grote productie bedrijven misbruik van en de Nederlandse vakman zit steeds vaken thuis op de bank. Want hij is te duur geworden. Zo wordt het loon laag gehouden, zodat de Nederlandse vakman voor steeds lagere lonen moet gaan werken. Daarbij komt ook nog eens dat de EU massaal de islam importeert en die krijgen alles gratis. Als klap op de vuurpijl moeten we ook nog eens steeds langer gaan werken voor dat we met pensioen mogen. Kortom voor de werkende autochtonen Nederlanders is de EU een regelrechte ramp, die steeds grimmiger wordt.

  Like

 19. williaan zegt:

  Een waar geworden nacht merrie

  Like

 20. Helena zegt:

  Zo, dat heeft mevrouw Faber ze toch maar even mooi ingepeperd! Ik ben het helemaal eens met dit steekhoudende stuk maar wat wordt ermee gedaan? Ik zie in gedachten de ongeinteresseerde pluche hangers zitten pielen met hun telefoontjes en elkaar knipoogjes gevend overgaan tot de orde van de dag. Met zo’n dijk van een stuk moet je de straat op! Zoek de mensen op die wèl naar je luisteren! Mevrouw Faber, klein maar dapper, u zegt het maar: we zullen er staan!

  Like

 21. Petra DeBoer zegt:

  Bedankt voor het plaatsen want het is een meer dan uitstekend betoog van mevrouw Faber en ben het op alle punten met haar eens.

  Like

 22. Guardiacivil zegt:

  Elk woord van haar zou vergif zouden bestanddelen van gif moeten bevatten zodat ze daar allemaal goed ziek van zouden worden ……elk uur boven de wc pot en hun darmen eruit kotsen……niet een dag maar een paar weken lang. PVV vrijgesteld van mijn gedachte.

  Like

 23. Haksteeg Anton zegt:

  Hierboven staat al zoveel, maar Mevr Faber heeft 100% gelijk en dat is genoeg om toe te voegen.

  Like

 24. Gert zegt:

  Geweldig gezegd. Volledig met haar eens. Daarom stem ik PVV. Zij houdt de hypocriete politici van o.a. de EU een juiste spiegel voor. Ze dient een groter podium. Aangezien de mainstream media dit negeren zou ze in de zendtijd voor politieke partijen en media zoals De Dagelijkse Standaard, The Post Online gelegenheid moeten krijgen dit te publiceren. Dank en Chapeau voor Marjolijn Faber.

  Like

  • Haksteeg Anton zegt:

   Ik stem eveneens PVV. Marjolijn Faber heeft volkomen gelijk en de hele troep islamisten moet het land uit dan volk past niet in Nederland en werd in de middeleeuwen Europa uitgeslagen en dat halen ze nu weer binnen dank zij Timmerkloot en die merkel idioot

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s