Vice-voorzitter SPD, Stegner, belooft: “Wij zullen Duitsland verder islamiseren!”

Screenshot_223

Onthuld: zoon van vicevoorzitter van de SPD Ralf Stegner is lid van de links-terroristische Antifa.

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Daarentegen verzekeren wij: Wij zullen jou, Ralf Stegner (foto), te pakken krijgen en ervoor zorgen dat jij je rechtmatige straf krijgt.

Volgens een bericht van Journalistenwatch van 12 April 2018 beloofde de vicevoorzitter van de SPD, Ralf Stegner: “Wij zullen Duitsland verder islamiseren!” Stegner, de gevaarlijkste politicus van Duitsland en vader van een snotneus, die de baas is van de terroristische Hamburgse Antifa (deze keer viel de appel direct naast de boom), hoort, evenals die lummel van hem, te worden gearresteerd, voor een rechtbank te worden gesleept en tot minstens 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld te worden.

Michael Mannheimer Blog

Stegner Senior, omdat hij actief heeft deelgenomen aan een staatsgreep tegen volk en grondwet (met welk recht durft hij te stellen dat Duitsland geïslamiseerd mag worden?), zijn misbaksel van een zoon, omdat hij actief lid is van een terroristische organisatie, Antifa – en als zodanig onderworpen is aan de bepaling van paragraaf 129a Wetboek van Strafrecht.

Dat Stegner Senior nu zegt dat hij en zijn tot bolsjewistische partij ontwikkelde SPD Duitsland verder zouden willen islamseren, toont aan dat alle daaraan tegengestelde beweringen (“Niemand heeft het plan om Duitsland te islamiseren”) vals en onbeschaamde leugens waren.

De aap is nu uit de mouw gekropen, wellicht ook omdat Stegner c.s. de mening zijn toegedaan, dat de status quo niet langer meer te veranderen valt.

Ze zullen allemaal nog verbaasd staan

Toen na de Tweede Wereldoorlog 13 miljoen Duitsers uit hun eigen Duitse gebieden in het Oosten van Duitsland konden worden verdreven, toen men ze tussen de twee uur en de twee dagen de tijd gaf om hun bezittingen bijeen te harken, voordat ze zich op de dodenmars richting het westen begaven (miljoenen Duitsers verhongerden, bevroren of stierven tijdens deze marsen van uitputting) – dan toont dat aan, dat veel, om precies te zeggen alles kan wanneer de politieke wil aanwezig is.

In tegenstelling tot talloze collega-bloggers van mij heb ik het pad van het zinloze appeasement allang verlaten.

Ik heb allang de dodelijke illusie verloren dat men het ons vermoordende links-politieke bolsjewistische establishment, dat met de hereniging van 1990 in Duitsland weer voet aan de grond kon krijgen, nog met woorden kan bereiken.

Wij Duitsers moeten ons mobiliseren en overgaan tot daden:

Wij moeten jacht maken op politici van het slag-Stegner en ze buiten werking stellen. Wij moeten ons ontdoen van de pest der Antifa: Hoe dan ook. En vooral: Wij moeten Merkel en haar regering ten val brengen.

Dat alles gebiedt Artikel 20. Regel 4 GG.,de beroemde verzetsparagraaf van de Grondwet, die wij als constitutie beschouwen: “Tegen eenieder, die het waagt, deze ordening te liquideren, hebben alle Duitsers het recht om in verzet te komen als er geen ander middel mogelijk is.”

Welnu, de vrijheidslievend-democratische basisorde is reeds verregaand afgeschaft.

Zelfs het Duits Constitutioneel Hof maakte bekend “dat alle Duitse wetten en verkiezingen sinds 1956 ongeldig waren geweest” en ook de laatste verkiezingen van 2017 werden door het Constitutioneel Hof voor ongeldig verklaard, omdat het aantal legale restzetels ver werd overschreden. En? Heeft het GEHOLPEN? Merkel vormde niettemin een nieuwe regering – zo helemaal alsof het hoogste Duitse Gerechtshof niet bestond.

Alle vreedzame mogelijkheden om de vernietiging van onze vrijheidslievend-democratische basisorde te verhinderen, zijn totaal uitgeput – en allemaal mislukt.

Duitsland lijkt thans al meer op een Arabisch land dan op het Duitsland dat het 2000 jaar lang was. Zodoende blijft overeenkomstig de grondwet alleen het collectieve verzet van het Duitse volk over.

Wat de vorm van dit verzet betreft, dat heeft de wetgever bewust opengelaten

Grondwet-commentatoren uit de jaren ’60 en’70 dachten unaniem dat daarmee elke vorm van geweld, ook dodelijk, bewust werd inbegrepen. Want wat heeft verzet tegen een misdadig regime voor zin als zoiets zou worden beperkt tot vreedzame demonstraties, verzoekschriften of petities? Precies. Niets! Of nauwkeuriger gezegd: Hartelijk gelach onder de heersenden.

Want in werkelijkheid hebben de afschaffers van de Grondwet hun grondrechten allang verspeeld

Zo bepaald als Art. 18 van de Grondwet, dat niet zonder reden zo goed als nooit in de Duitse persberichten wordt vermeld. Daarin staat:

“Wie de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder de vrijheid van drukpers, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van demonstratie, de vrijheid van vereniging, het post- en telegraafgeheim, het eigendomsrecht of het asielrecht misbruikt ter bestrijding van de vrijheidslievende democratische basisorde, verspeelt deze grondrechten.”

Aangezien Justitie niet tegen deze misdadigers optreedt – wat haar centrale taak zou moeten zijn, maar wat ze vanwege de omstandigheid dat wij in Duitsland geen Trias Politica hebben en Justitie ondergeschikt is aan de Uitvoerende Macht, niet doet.

Als Justitie haar taak niet kan en mag uitvoeren, moeten wij, het Duitse volk, de bio-Duitsers, het “gepeupel”(Gabriel), “de Duistere Duitsers” (Gauck), voor zover wij van ons land houden en bereid zijn er voor te strijden en te sterven, dit zelf ter hand nemen.

Vandaar dat de dappere Duitsers er alles aan moeten doen om op iedereen, die ons land wil vernietigen, jacht te maken en hen terecht te stellen

Want de staat heeft gefaald: Uitvoerende Macht, Justitie en Rechterlijke Macht trekken allemaal dezelfde lijn, die het Duitse volk in zijn vernietiging stort.

Ik eis hier dus een grondrecht op!

En de regeringsjuristen weten heel goed dat ze mij vanwege deze eis juridisch niet kunnen vervolgen. Temeer daar de bewijzen voor de inwerkingtreding van het recht op verzet nagenoeg verpletterend zijn:

Duizenden tegen Merkel ingediende aanklachten door staatsrechtswetenschappers werden door het Constitutioneel Hof, zeer waarschijnlijk vanwege een persoonlijke instructie van Merkel, niet eens in behandeling genomen. Daarmee staat Duitsland er juridisch nog slechter voor dan Turkije: want daar worden constitutionele klachten tegen Erdoğan door het Hoogste Gerecht geaccepteerd – en, het valt nauwelijks te geloven – gedeeltelijk ook ingewilligd.

Vandaar mijn zoveelste beroep op dappere Duitsers:

– Neem jullie lot eindelijk in eigen handen.
– Wacht niet op een externe macht die jullie zal bijstaan.
– Er zal niemand komen die zich voor jullie inzet – als jullie het niet zelf doen.
– Wacht niet op het Duitse leger dat jullie zal helpen.
– Het zal het echter zeer waarschijnlijk doen, als jullie eindelijk tot daden overgaan.
– Luister niet langer naar hen, die jullie inblazen dat het verzet vreedzaam moet verlopen.
– Met jullie vreedzaamheid staat je maar één ding te wachten: Jullie uitwissing als volk en cultuur. En wel zonder tegenstand.
– Daarmee zullen jullie op de lijst van ten onder gegane volkeren belanden. Is dat wat jullie willen?
– Want de tegenstander geeft geen zier om vreedzaamheid:
– Ze zet alles op alles om het tot nu toe uiterst vreedzame verzet van de Duitsers met maximaal geweld in te dammen, te criminaliseren en te onderdrukken.
– Betaal het ze met gelijke munt terug
– Bestrijd de Antifa, jaag ze door de straten
– Bestrijd echter vooral diegenen die achter hen staan:
– Alle politici, journalisten en vakbondslui, die, voorbijgaand aan de grondwet en de Duitse wetten, besloten hebben ons volk, jullie!, te vernietigen.

Vormt verzetsgroepen, die daar allemaal toe in staat zijn:

Ook ter liquidatie van misdadige politici en journalisten. Geschokt? De tegenstander doet dit allang. Duitsers worden door de Antifa en de islamitische indringers bij honderden doodgeslagen, neergestoken, invalide geranseld. De dood van Udo Ulfkotte staat toch nog niet zo vast als men in mijn omgeving denkt. Sinds jaren beschikt de CIA over een hartinfarct-pistool – wier kleine, nauwelijks merkbare schot leidt tot de onmiddellijke dood van de delinquent.

“De Amerikaanse geheime dienst CIA beschikt sinds 1975 over een hartinfarct-wapen. Dit vuurt een minuscule pijl af, die door de kleding heen dringt en het slachtoffer injecteert met gif. Luttele ogenblikken later krijgt deze een hartinfarct. Het gif vervliegt onmiddellijk en kan in een autopsie niet meer worden waargenomen.”

Bron: www.gegenfrage.com

De te jong gestorven Udo Ulfkotte, die meerdere hartinfarcten achter de rug had, was dus een welhaast ideaal doel om dit wapen in te zetten. Ik weet dat dit (nog) louter speculatie is, aangezien elk valide bewijs ontbreekt. Maar in het tegenwoordige wereldgebeuren gaat deze these ver heen over een zuivere complottheorie.

De bedenker van de NWO, Thomas P. M. Barnett, in wiens naam Merkel haar genocide op de Duitse bevolking doorzet, heeft al degenen die tegen de plannen van de NWO (volledige vermenging van volkeren en culturen, vernietiging van alle soevereine staten, doorbreking van alle staatsgrenzen) verzetten, letterlijk bedreigd (bron: http://www.kla.tv/8838):

“Dood de tegenstanders van de globalisering!”

En als de opperjournalist Josef Joffe, uitgever van de “ZEIT, straffeloos bij de ARD tot het vermoorden van Trump mag oproepen – en tot op heden geheel zonder schade en juridisch on-vervolgd blijft, hoewel hij zichzelf in de meest criminele vorm ten overstaan van een miljoenenpubliek in een openbaar-rechtmatige zender strafbaar heeft gemaakt, aangezien hij tegen paragraaf 111 (openlijke oproep tot strafbare daden) in ging, dan mogen ook wij dergelijke oproepen doen.

Met dit verschil:

Wij roepen op tot bestrijding van volkerenmoordenaars als Josef Joffe, Ralf Stegner, Angela Merkel, Heiko Maas, Jürgen Trittin, Joschka Fischer, Claudia Roth, Cem Ödzemir, Deniz Yücel, Kai Diekmann, Anetta Kahane, en nog duizenden anderen die in de laatste decennia niets anders deden dan onze wetten en onze in duizenden jaren gegroeide cultuur af te schaffen, onze grondwet onherkenbaar uit te hollen en ons massa’s cultureel incompatibele moordenaars, kinderverkrachters, “Krijgers van God” en terroristen naar Duitsland hebben gebracht – zonder daarvoor ook maar een spoor van een wettelijk grondbeginsel te hebben.

Voor dat alles hadden ze totaal geen rechten waarop ze zich konden beroepen.

Wij echte verzetsmensen hebben twee rechten, die achter ons staan:

 1. Het Natuurlijke recht op verzet van een volk, dat acuut wordt bedreigd door genocide
 2. Het Recht op verzet van de Duitse constitutie, dat men vanwege de tweedeling van Duitsland na 1945 nog de naam “Grondwet” gaf.

Duitsers: Ontwaak! Als jullie nu niets doen, zal er morgen niets meer zijn wat jullie kúnnen doen. Want morgen zal er niemand meer zijn die zich nog kan verzetten!

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, cultuurrelativisme, demoniseren, Duitsland, establishment, Eurabië, gezond realisme, Illegalen, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, nieuw fascisme, Patriottisme, politici, Rotzakken, sociaaldemocraten, Socialisten, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

12 reacties op Vice-voorzitter SPD, Stegner, belooft: “Wij zullen Duitsland verder islamiseren!”

 1. Guardiaangel zegt:

  België en Duitsland zijn ook de doorvoer landen naar Nederland.
  Het SLOOPKABINET heeft er alles voor over dat dit ook hier gebeurt.
  In België was al een oproep van een islamitische partij die zei, we zullen steeds meer gemeentes bezetten en de mannen en vrouwen moeten gescheiden in het openbaar vervoer. Dus België is eigenlijk al een paar stappen verder.
  Maar hier in Nederland gaat het hard, gezien de laatste verkiezingen met Denk en Nida en kijk niet gek op als er nog meer islamitische partijen opstaan die een blok gaan vormen.

  Geliked door 1 persoon

 2. Kees van Kesteren zegt:

  Er is maar 1 afdoende maatregel……
  Stukje lood tussen z’n ogen!

  Geliked door 1 persoon

  • koosv8 zegt:

   Ik begin mij steeds minder thuis te voelen in dit landje, en het wordt tijd dat er van lager af iets ondernomen wordt. Van hoger af hoef je niets te verwachten!!

   Like

   • Lars030 zegt:

    @koosv8 (en anderen): Sluit je aan bij een lokale of landelijke patriottische verzets- en actiegroep. Er zijn er meer in NL dan de mainstream politici en pers ons willen doen laten geloven, zelfs in felrode steden. Want je hebt he-le-maal gelijk: het tegengeluid moet van onderaf komen, want van ‘onze’ lokale, landelijke en laat staan EU/Brusselse politici hoeven en kunnen wij NIETS verwachten. Het is nu aan ons! So be it! Ik eindig maar met hoe visionair Pim destijds al dit alles overschaduwende probleem kort samenvatte met de woorden: “C’est ca!!”

    Like

 3. Lars030 zegt:

  De gevaarlijke overeenkomst bij de alliantie tussen (extreem)links en moslims: wie het niet met hen eens is, mag met a-l-l-e middelen bestreden worden. IMHO: Beide terroristische organisaties.

  En m.b.t. Nederland: Is er hier ooit een lid van het werkschuwe Antifa kraak- en reltuig serieus veroordeeld door een rechter? Retorische vraag helaas.

  Like

 4. Jan zegt:

  Al het illegaal binnen gekomen volk doet er ijverig aan mee, verkoopt Duitse indentiteitspapieren

  Flüchtlinge verkaufen einem Medienbericht zufolge im Internet zunehmend ihre deutschen Ausweise, Bank- und Krankenkassenkarten. Nach Informationen des “Spiegel” warnt die Bundespolizei in einer vertraulichen Analyse vor dem florierenden Handel mit Identitäten im Netz.

  Dabei handele es sich in der Regel um Papiere anerkannter Asylbewerber
  ….
  https://www.focus.de/politik/deutschland/handel-im-netz-mehr-fluechtlinge-verkaufen-wohl-deutsche-papiere-um-anderen-einreise-zu-ermoeglichen_id_8778331.html

  Like

 5. Hovawart zegt:

  De indruk dat men binnen de EU bezig is met het binnensluizen van geoefende manschappen om de groeiende aantallen PMC’s , de Private Military Contractors, op oorlogssterkte te brengen, is mij niet ontgaan, alleen maar jongemannen die niets te verliezen hebben, opgegroeid met wapens en geweld, soms zelfs in oorlogsgebieden.
  Als men kijkt naar hun vaardigheden en opleidingsniveau, is de vraag al beantwoordt…
  de bijstand als soldij totdat men de reveille laat klinken,……(als men kijkt naar al de PMC’s in de ons omringende landen zal men zich verbazen) get ready for war, boys. it’s all gonna kick off.

  Geliked door 1 persoon

 6. Jules Vismale zegt:

  Stegner heeft natuurlijk dit citaat uit ‘De negerhut van Oom Tom’ gelezen als het gaat om het blanke en zwarte ras;

  „Ze waren de representanten van hun ras. Het Angelsaksische, de vrucht van eeuwen beschaving, gezag, opvoeding en lichamelijke en morele superioriteit; en het Afrikaanse, de vrucht van eeuwen onderdrukking, onderdanigheid, onwetendheid, zware arbeid en ondeugd.”

  Like

 7. Republikein zegt:

  Hij kijkt wel guitig de wereld in op dat fotootje, zo van “niet zeuren, het wordt voorjaar, en dat pollenprobleem lossen we ook op”.

  Like

 8. Haksteeg Anton zegt:

  Die man dient dus onmiddellijk afgezet te worden het is de “Timmermans” van Duitsland

  Like

 9. Anneke zegt:

  De 666 NWO gekken, zijn psychopatisch letterlijk op hol geslagen. Een blijkbaar ongeneeslijke geesteszieke. Nóg geschifter dan Hitler; mijnsinziens.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s