“Paus Frans moet weg”- Kardinalen eisen uitsluiting van paus uit de kerk

Screenshot_17

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Paus Franciscus is vermoedelijk de grootste en meest noodlottige foutieve functiebezetting in de hele pauselijke geschiedenis. In meerdere artikelen heb ik geschreven over de socialistische Paus Franciscus: Onbegrijpelijk, bijna ongelofelijk, wat men over deze paus moest vernemen.

Franciscus is een van de absolute wegbereiders van de islamisering van Europa – en, zoals een van de meest intieme vrienden van de teruggetreden Paus Benedictus, de president van de Italiaanse Senaat Marcello Pera, over Franciscus zegt, haat Franciscus het Westen en wil hij het vernietigen.

Michael Mannheimer Blog

Ik som hier alleen met behulp van trefwoorden de catastrofale handelingen en opstellingen (uit artikelen van mij) van de huidige paus op, over wie er binnen de kerk stemmen opgaan die zeggen dat hij de slechtste paus uit de hele kerkgeschiedenis is:

Als Jezuïet legde Franciscus de beruchte Eed der Jezuïeten af, waarin hij (bijvoorbeeld) onder andere zwoer:

“Bovendien beloof ik, dat ik,wanneer de gelegenheid zich voordoet, onbarmhartig de oorlog verklaar en in het geheim dan wel openlijk vooraan ga tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals het mij bevolen is te doen, om ze met wortel en tak uit te roeien en ze van het aardoppervlak te laten verdwijnen; en ik wil noch voor leeftijd, noch voor maatschappelijke positie, noch voor welke omstandigheden dan ook pas op de plaats maken.

Ik zal ze ophangen, verbranden, verpulveren, koken, onthoofden, wurgen en deze ketters levend begraven, de buiken van de vrouwen openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur slaan, alleen al om hun vervloekte gebroed voor altijd te vernietigen. En als ik ze niet openlijk om het leven kan brengen, dan zal ik het met een gifbeker, de galg, de dolk of de loden kogel heimelijk doen, ongeacht de eer, de rang, de waarde of het gezag van de persoon c.q. de personen die ze bezitten; onverschillig hoe zij er in het openbaar of in het privéleven voor mogen staan.”

– Katholieke priesters vrezen dat Franciscus zich heimelijk tot de islam heeft bekeerd

(Is de paus heimelijk al bekeerd tot de islam? Katholieke ex-moslims schrijven brandbrief aan Paus Franciscus)

– Franciscus is blijkbaar een paus met twee gezichten.

Zijn ware gezicht is intolerant, wraakzuchtig, super-totalitair. En hij staat in de voorste gelederen om Europa met behulp van de islam te vernietigen. Een kardinaal schreef aan de paus: “Wij hebben je gekozen om hervormingen door te voeren en niet om alles te vernietigen.”

– Als eerste paus in de geschiedenis van het christendom slaat Franciscus thans persoonlijk de hand aan het Onzevader.

Het Onzevader is het meest wijdverbreide gebed van het christendom en het enige dat volgens het Nieuwe Testament door Jezus Christus zelf aan zijn discipelen is geleerd. Het wordt gebeden door christenen van alle richtingen, door de meesten ook tijdens de Dienst. Franciscus wil dit gebed op beslissende punten wijzigen.

– Dat Franciscus sympathiseert met het waanzinnige plan van de NWO, dat een vermenging van alle volkeren, uitroeiing van de menselijke rassen en gelijkschakeling van alle culturen beoogt – maar vooral een globale islamisering nastreeft, is onder degenen die zich met de paus beziggehouden hebben genoegzaam bekend.

Dat hij met Pasen liever de voeten wast van islamitische “vluchtelingen” dan die van christelijke, échte vluchtelingen die in de islamitische landen vervolgd worden als nooit tevoren, ook dat is bekend. Een paus die dit doet, kan geen paus van het christendom zijn, maar is een “Paus” van de islam – en daarmee de onofficiële kalief van de islamitische soenna.

Franciscus is er nu toe overgegaan het Vaticaan en de Kerk te ontdoen van NWO-critici.

Een gang van zaken, die ronduit griezelig is – en satanische trekjes in zich draagt. Want het is de taak van de paus om beschermend op te treden voor zijn 2,2 miljard christenen – en niet om dezen hun vernietiging op hun dak te sturen.

– Franciscus overtreft zelfs Merkel bij de islamisering van Europa

Hem gaat de omvolking (wat niets anders betekent dan de islamisering) van Europa en daarmee zeker de vernietiging van het christendom niet snel genoeg

– De op hoogst merkwaardige wijze teruggetreden Paus Benedictus (welke geheime macht stootte hem van zijn troon – en waarom?) bekritiseert zijn opvolger vanwege de “verdonkeremaning van God in de Liturgie.”

Duidelijker kan een emeritus paus het afkeren van de Katholieke Kerk van haar 2000-jarige weg – waarvoor de nieuwe en linkse Paus Franciscus verantwoordelijk is – niet bekritiseren.

Dat is om te beginnen genoeg om het dodelijke gevaar bloot te leggen waaraan de christenen van de wereld, maar vooral ook van Europa, het primaire doel van de islam en van de NWO, zijn blootgesteld. Bekrachtigd door één va de machtigste leiders van de mensheid – een man die meer gelovigen onder zich heeft dan alle andere religies tezamen.

Leest U in het volgende stuk, dat de kardinalen nu het enige juiste doen wat thans moet worden gedaan. Dat zij oproepen tot het ten val brengen van de paus.

(Michael Mannheimer)

____________________________________________

De laatste weg van de martelaren

(Door: David Berger*)

Paus Franciscus en Angela Merkel hebben niet slechts de neiging tot islam-appeasement en tot refugees-welcome-ideologie met elkaar gemeen.

Ook het feit dat ze voor de trouwsten der trouwen gelden als verraders van de basisideeën van de instituties waarvoor ze staan, verenigt ze in toenemende mate.

Het Katholieke dagblad “De Dagelijkse Post” bericht nu over een soort opstand die zich binnen de Katholieke Kerk aftekent tegen Franciscus.

Een hoogtepunt beleefde deze “Franciscus moet weg”-beweging een week geleden in het Romeinse congrescentrum “The Church Village”. Ongeveer 400 ongeruste katholieken waren naar het congrescentrum gekomen.

Onder hen ook de beide, vanwege hun strenge Katholicisme zeer bekende en bij overtuigde katholieken als helden geldende kardinalen Walter Brandmüller (Augsburg) en kardinaal Burke. In de geest was eveneens Kardinaal Meisner aanwezig met zijn dictaat dat de leerstellingen van Paus Franciscus de kerk in een schisma (tweedeling in de kerk) storten. En die men daarom vanuit Pauselijke kring had gedreigd met het ontnemen van de Kardinaalwaardigheid. Enkelen gaan er zelfs van uit dat hem dat qua gezondheid zo had aangepakt, dat hij onverwacht overleed.

De manifestatie bereikte zijn hoogtepunt toen Kardinaal Burke het woord nam. Guido Horts schildert in de “Dagelijkse Post”wat er vervolgens gebeurde:

“Kardinaal Burke legde in zijn betoog over de correctie van een paus, die misbruik heeft gemaakt van zijn volmacht, voor dat men deze geen proces kan aandoen, maar de situatie overeenkomstig het natuurrecht, het Evangelie en de canonieke traditie in twee stappen in het reine zou moeten brengen.

Toen hij van de eerste stap, de direct aan de Paus van Rome gerichte oproep de fout te corrigeren, geleidelijk overging naar de tweede stap, de openlijke veroordeling van de pauselijke ketterij, explodeerde in de vensterloze kelderzaal de voelbare wrevel: een groep vrouwen – de meeste jong, enkelen met rozenkransen in de handen, geen nonnen, maar dankzij sobere zwart-witte kledij herkenbaar als een geestelijke gemeenschap – begon te schreeuwen:

“Doe het”, “Wij komen in de hel terecht”, “Wij staan achter jullie”, “Hij is ketters.”

Na een pauze ging Burke verder en citeerde tenslotte de Heilige Paulus: En als wij zelf of een Engel uit de Hemel iets anders dan dat zouden verkondigen wat aan jullie verkondigd geworden is, “anathma sit”. Donderend applaus.

“Anathema sit” betekent zoveel als: Paus Franciscus moet worden uitgesloten uit de kerk.

Dat zal binnen de katholieke kerk al lang niet meer zijn voorgekomen, dat een kardinaal, die daarnaast bij de invloedrijke Amerikaanse katholieken in zeer hoog aanzien staat, in de schaduw van de Sint-Pietersbasiliek ertoe oproept de paus vanwege zijn waanzinnige leerstellingen uit de kerk uit te sluiten.

De APO (buitenparlementaire oppositie) is dus ook in de katholieke kerk gearriveerd. En dat is ook goed zo. Want niemand heeft sinds het Tweede Vaticaans Concilie de katholieke kerk en daarmee het christelijk-Joodse Avondland door zijn ondoordachte, gedeeltelijk het Geloof verradende ageren zoveel schade toegebracht als Franciscus.

*) De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. Fil.) en verkrijging doceerrecht (Dr. theol.) vele jaren professor in het Vaticaan. 2010 Uit de kast: Verschijning van het tot bestseller wordende boek “De heilige schijn” over zijn werk in het Vaticaan als homoseksuele man. Aansluitend twee jaar hoofdredacteur van een homo-magazine, ontslag wegens te openlijke kritiek op de islam. Sinds 2016 blogger (philosophia-perennis) en freelance journalist (o.a. voor “Die Zeit”, “Junge Freiheit”, “The European”). Zijn bibliografie wetenschappelijke geschriften omvat ca. 1.000 titels.

Dr. David Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse christenen, Marxisme, New World Order, Paus Franciscus, Rotzakken, Verzet, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

83 reacties op “Paus Frans moet weg”- Kardinalen eisen uitsluiting van paus uit de kerk

 1. Sabeltant zegt:

  Het wordt onderhand wel eens tijd dat het Vaticaan een veldheer aanstelt die christenen en niet christenen gaat beschermen tegen islamitisch geweld.

  Het is de hoogste tijd voor een nieuwe kruistocht!

  Liked by 4 people

  • paulzwueste zegt:

   De laatste decennia is er in de zogenaamde “Vrije Wereld” op alle mogelijke niveaus uitsluitend voor louter schorem gekozen.
   Overigens bestaat de democratie al lang niet meer in Europa omdat ze decennia geleden werd vervangen door niet gekozen schurken.
   Bovendien is deze paus de reïncarnatie van het kwaad.
   En dan vragen we ons nog af waardoor het mogelijk is dat Europa vernietigd wordt door de islam.

   Liked by 5 people

 2. fleckie zegt:

  DEZE paus, behoort WEL bij de ORDE der JEZUIETEN!!,,, van waaruit het plan/ idee…’NEW WORLD ORDER’ is ontworpen?, …….vermoedelijk..BEHOORLIJKE …. TEGENSTANDERS?.. voor de rest van de clericale kliek?!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Nee, @fleckie, de orde van de Jezuïeten werd ooit ingesteld als reactie op het ontstaan van het protestantisme, in eerste instantie een poging van Martin Luther om de Roomse kerk van binnenuit wat meer evangelisch te maken.
   In antwoord daarop stichtte Ignatius de Loyola een fanatiek roomse ode die tot doel had overal door te dringen in bestuursorganen om van daaruit de absolute macht van het katholicisme te bewerkstelligen.
   Wat deze linkse kerkleider in het Vaticaan momenteel uitvoert is zeker niet volledig in overeenstemming met het plan van de Jezuïeten, maar past wel volledig bij het pikzwarte plan van de bedenkers van de nieuwe wereldorde : rassen vermengen door kolossale verplaatsingen van etnisch verschillende mensenmassa’s en versmelting van culturen en religies, waar Merkel en de hele EU kliek ook zo voor zijn. Deze ”wereldverbeteraars” werken allemaal aan de volledige vernietiging van het westerse cultuurgoed, waarbij inbegrepen ook een einde wordt gemaakt aan het blanke ras. Het wordt inderdaad tijd dat deze superprelaat zo snel mogelijk uit zijn ambt wordt gezet.
   Zijn voorganger, Benedictus, was zeer tegen de islam. Ik denk dat de invloed van de NWO tot ver in het Vaticaan reikt.
   Het afzetten van deze man heeft mij altijd verbaasd, eerlijk gezegd. Zijn gezondheid bleek namelijk uitstekend..

   Liked by 6 people

   • Aegolius cs zegt:

    Zijn voorganger, Benedictus, was zeer tegen de islam.
    Juist! Het proces van verandering (nieuwe paus) werd in gang gezet door de reacties uit islamitische hoek na Regensburger rede.

    Liked by 2 people

   • Aegolius cs zegt:

    Ook de bestuursmolens van het Vaticaan zijn traag:
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Regensburglezing
    En ondanks al het water, door Benedictus gebruikt voor de voetwassingen van de daarna islamitische genodigden, spoelde zijn (Vaticaan geloofsdoctrine) niet weg.
    https://www.hln.be/nieuws/buitenland/paus-ontvangt-in-november-islamitische-leiders~a3385b1c/
    Aldus: EEN god, mede als vertegenwoordiger op aarde als ’n onfeilbaar geachte paus.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Henk V. de huisbankier van het Vaticaan is de Rothschild familie.

    Het NWO reikt inderdaad tot in het Vaticaan en zij willen het christendom vernietigen en zelf de wereldheerschappij hebben. Helaas zijn het merendeels Joden die in de deep state zitten. Het zijn neoconservatieven (neocons),trotskisten, hangen Leo Strauss zijn filosofie aan en bepalen zelf wat “goed” en “kwaad” is. Deze beerput gaat open en wat er dan naar boven komt is te walgelijk voor woorden. Ze willen wereldwijd overal democratie brengen, desnoods met geweld. Dat zien we in Irak, Libië en Syrië wat voor soort democratie het is.

    Op 9 april dienden prominente Nederlandse katholieken bij hun bisschoppen een petitie in tegen de “destructieve richtlijnen” van paus Franciscus, dat meldt Radio Maria Nederland.
    Er is dus ook een opstand onder Nederlandse Katholieken.

    http://www.katholiekforum.net/2018/04/10/nederlandse-katholieken-in-opstand/

    Liked by 3 people

   • Petra DeBoer zegt:

    Hank met Henk zijn..ik wil te snel.

    Liked by 1 persoon

   • fleckie zegt:

    H V. 11.59, We wachten gewoon af, hoe deze situatie zich verder ontwikkelt. ………wat de STICHTER, van deze orde betreft::: kwam hij niet met zijn studenten, . uit de’betere stand’? ……. ( de beter- gesitueerden kregen immers de kans om als PRIESTER te gaan studeren., en HOGEROP te komen in de hiërarchie,( dus niet blijven hangen op een dorpje!)…….TOEVALLIG. Kom ik uit …HET …KATHOLIEKE …ZUIDEN! ,, en heb bekeken hoe men de ‘gewone man’ behandelde! EN…wat. zich..afspeelde, ( vooral als …GROTE..LOONDAG!….( bij de mijnwerkers ) was geweest! ( missionarissen schuimden de boel af, met hun zielige verhalen, EN NIET TE. VERGETEN…WIE..er mee mocht delen in de …OPBRENGST!!…( Zich BEMOEIEN met andermans seksleven, GEEN VOORBEHOEDSMIDDELEN, ( ten strengste verboden), dwang doopsel, kleine communie, grote communie, vormsel, ( wat voor de ‘gewone man’ behoorlijk geld kostte, net als de processies,met gehuurde jurkjes en attributen, te betalen, bij de nonnen( waren ze niet v.de orde v.d.URSULINEN? Diverse valse krengen onder hun habijt ?Kontrole of mensen iedere zondag in de kerk verschenen, zo niet, minder kans op een ‘loopbaan’.

    Liked by 4 people

   • delamontagne zegt:

    Het lijkt wel of een ex-R.K. dit commentaar heeft geschreven.
    Maar kan mee eens zijn. Heb[had] veel familie in Limburg, Roermond.
    Daar was het Katholicisme toch weer anders dan ik in R’dam meemaakte.

    Like

   • Oeps48 zegt:

    @ Henk.V (22 april 2018 om 11:59)

    Dames en Heren.

    De jezuïeten behoren tot de hoogste regionen van de sekte van het alziend oog. Alles bij de Jezuïeten heeft een dubbele bodem. Zij staan heel hoog in de afgetopte piramide. Zij hebben een hele grote hand in wat er momenteel gaande is. De jezuïeten zijn een grote kracht achter de islamitisering van Europa, de rassenvermenging, kortom de hele Nieuwe WereldOrde. De jezuïeten zijn duivelaanbidders !!! En paus Franciscus dus ook !!! Hij is de zwarte paus, die een witte jurk draagt !!! Hij draagt een grote steen bij aan de uitvoering van het satanische plan van het “alziend oog” !!!

    Het “alziend oog” is NIET het oog van God. Onder “God” verstaan we “de Schepper”, oftewel “het Al”, oftewel “de Almacht”, oftewel “de Eeuwige”. De “god” van het “alziend oog” is een afgod, oftewel een valse god.

    Heel heel heel lang geleden, ver in de prehistorie ergens tussen 40.000 en 400,000 jaar geleden kwamen buitenaardse wezens met hun vliegtoestellen (ufo’s) uit de lucht vallen. De mensheid dacht destijds dat het engelen waren (gevallen engelen). Hoe bedrogen kwam de mensheid uit. Deze ufonauten hadden waarschijnlijk hun eigen planeet vernield. Zij vestigden zich op aarde, maar ondervonden enkele problemen. Ze hadden erg veel moeite met de typische aardse omstandigheden als aardse zwaartekracht, aardse luchtdruk, aardse samenstelling van de lucht, aardse temperatuur, aardse lichtsterkte etc. etc. etc. Maar ze konden nergens anders heen. Naast de aarde hadden ze geen ander alternatief. Hun eigen planeet was vernield, of onbewoonbaar geworden (???).

    Toen de gevallen engelen op aarde landden, wilden ze over de aarde heersen en de aarde exploiteren. Dat konden ze zelf niet. Daarom probeerden ze de mensheid te onderwerpen, om het zware werk te doen. Het merendeel van de mensheid protesteerde, maar er waren uiteraard ook enkele collaborateurs. Deze collaborateurs verenigden zich in broederschappen (te vergelijken met NSB-ers) en verkregen van de “engelen” de leiding over de mensheid. Ze werden de eerste priesters en koningen. (Menig hedendaags koningshuis heeft nog een bloedlijn, die daar vanaf stamt.) De “gevallen engelen” matigden zich aan, dat zij “goden” waren en wensten als zodanig aanbeden te worden. De koningen werden de heersers, oftewel de slavendrijvers. En de priesters zorgden ervoor dat de mensheid de “gevallen engelen” zouden gaan aanbidden als “goden”. Maar de mensheid ging de “gevallen engelen” al snel “duivels” noemen.

    Deze zogenaamde “goden”, oftewel “gevallen engelen”, oftewel “duivels” waren dus buitenaardse wezen, oftewel “ufonauten” hadden mogelijk wel een humanoïde verschijningsvorm, maar waren beslist GEEN mensen. Ze beschikten niet over een aantal typisch menselijke eigenschappen. Ze kenden geen emoties en hadden geen gevoelens. Derhalve hadden ze geen geweten en kenden ze geen vrees, geen verantwoordelijkheid, geen empathie, geen sympathie, geen esthetiek en ga zo maar door. Daarentegen beschikten ze wel over een aantal eigenschappen, die de mens niet of nauwelijks heeft. Dat zijn hoofdzakelijk eigenschappen, die wij als paranormaal betitelen, zoals helderziendheid, telepathie, shape shifting, hypnose, mind control, dematerialisatie, displacement, time travelling, (zwarte)magie en nog zo wat van dit soort zaken.

    Deze zogenaamde “goden” waren dus NIET menselijk, maar wel sterfelijk. Zij konden een hele hoge leeftijd bereiken (ze konden letterlijk zo oud worden als Methusalem). Ze beschikten ook over een enorme fysieke kracht. Als we de mythologie er op naslaan, zien we, dat deze “goden” beslist geen lieverdjes waren. Ze waren voortdurend met elkaar aan het vechten. Ze vermoordden elkaar. Ze deden letterlijk van alles wat de tien geboden NIET toestaan. Ze zijn zo’n 12.000 jaar geleden zelfs met atoombommen in de weer geweest. (Een toen al heel oud verhaal dat 7000 jaar geleden in de Soemerische Gilgamesj is opgetekend.)

    Deze zogenaamde “goden” hadden veelal een soort menselijke gedaante. Maar ze hadden ook vele andere gedaantes, zoals reptielen, slangen (de slang, die Eva verleidde in het paradijs) (de slang van de esculaap) jakhals, havik, rat, demonen, trollen, gnomen, reuzen, dwergen, grey ET’s, en nog vele andere.

    Deze zogenaamde “goden” hebben getracht het menselijk DNA te manipuleren. In een poging een mens naar hun beeld en gelijkenis te creëren, zijn ze gaan knoeien met de menselijke voortplanting (volgens de bijbel schiep God de mens naar zijn beeld en gelijkenis). Ze zijn zich met de mens gaan kruisen. De resultaten waren onbevredigend. Niettemin zit de mensheid nog steeds met de gevolgen hiervan. Van de Engelse queen Elisabeth wordt bijvoorbeeld beweerd, dat zij een niet-menselijke bloedlijn heeft naar een “reptiel-achtige god” (ze schijnt nogal eens te shape shiften) en dat zou dan tevens haar hoge leeftijd kunnen verklaren.

    Deze zogenaamde “goden” functioneerden hoofdzakelijk vanuit hun driften, instincten en obsessies. Dat wil zeggen dat ze handelen vanuit hun onderbewustzijn en hun onbewustzijn. Ik heb nergens aanwijzingen gevonden, dat deze “goden” over een ontwikkeld bovenbewustzijn, (psychisch en/of sociaal niveau) beschikken. En al helemaal niet over een spiritueel bewustzijn. Het mentale bewustzijn lijkt erg beperkt te zijn. Een en ander komt tot uitdrukking in de grote zwakte van de “goden”, dat ze niet al te goed kunnen organiseren. Daarvoor hebben ze namelijk de hulp van de mens nodig. Ik verwijs hierbij naar bijvoorbeeld Adam Weishaupt en Albert Pike die het organisatorisch raamwerk vorm hebben gegeven (de afgetopte 3-dimensionele piramide met de daarboven zwevende 2-dimensionele driehoek van het stalende alziende oog). En Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi die de Nieuwe WereldOrde vorm heeft gegeven.

    Door deze organisatie lijkt het erop, dat de “goden”, oftewel de duivels, oftewel satan, buiten spel zijn gezet en dat de illuminati de dienst uitmaken. Niets is echter minder waar. De “goden”, of althans hun nakomelingen, zijn nog steeds op aarde aanwezig en voeren de heerschappij. Ze blijven alleen buiten schot voor het gewone volk. De illuminati, oftewel de collaborateurs faciliteren slechts de heerschappij van de goden. De oude broederschappen zijn in de loop der millennia uitgegroeid tot wat wij nu kennen als, vrijmetselaars, rozenkruisers, bilderbergers, jezuïeten, skull and bones, de chazaren en dat soort volk. Illuminati betekent: “de verlichtten”, zij die het licht hebben gezien.

    De leden van deze broederschappen, de illuminatis, worden in hun initiaties behoorlijk blootgesteld aan mind control en brainwashing. Daarbij worden emoties en gevoelens geblokkeerd en/of uitgeschakeld en worden obsessies aangebracht. Tevens zweren ze trouw, onderwerping en gehoorzaamheid aan de “satanische godheid”, oftewel satan en zij beloven deze “satanische god” te aanbidden. In ruil daarvoor wordt hen de hemel op aarde in het vooruitzicht gesteld. De leden van deze broederschappen moeten ook af en toe een proeve van bekwaamheid afleggen. Dat wil zeggen een satanische daad verrichten. Daarbij moet je denken aan plengoffers, aanslagen, rituele moorden en dergelijke. Dergelijke moorden en offers worden al duizenden jaren in praktijk gebracht. Voor illuminati, die zich “misdragen” geldt dat de hemel op aarde verandert in een ware hel. Wie met satan scheep gaat, zal met satan over moeten. De illuminati’s hebben hun ziel en zaligheid aan satan verkocht.

    We treffen de illuminati niet alleen aan onder politici, maar ook bij bankiers, artiesten, bedrijfsleven, justitie en noem maar op. Ieder lid van de diverse broederschappen heeft in het grote netwerk zijn eigen taak en opdracht. Zij allen zijn slechts pionnen in het grote schaakspel. Je kunt ze ook marionetten van de grote poppenkast noemen. En uiteindelijk heeft de “satanische godheid” alle touwtjes in handen. Artiesten, die zich niet tot de illuminati bekeren, zullen het niet ver schoppen. Dat geldt ook voor pilitici, bankiers, MSM journalisten, rechters, topambtenaren bij justitie en ga zo maar door.

    Met deze feiten en gegevens in uw achterhoofd zal het u duidelijk zijn, waarom bepaalde mensen als Mark Rutte, Frans Timmermans, Martin Schulz, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jean Claude Juncker, Hillary Clinton, Donald Trump. Barak Obama, George Soros, Theresa May, Alexander Pechtold, prinses Beatrix, Paus Franciscus en vele vele anderen zonder blikken of blozen, zonder enige uiting van gevoelens of emoties, maar zeer geobsedeerd een plan uitvoeren. Dat zijn dus de “hogere belangen” waar zij steeds naar verwijzen. Daarom heersen zij over en niet met de gewone burgers. Daarom accepteren zij geen inspraak. Daarom funktioneren zij als dictators.

    Dit verhaal is beslist GEEN onzin. Het is slechts een korte samenvatting van wat er achter de schermen speelt. Het is gebaseerd op de zogenaamde geheime kennis. Die is hele lange tijd voor de gewone mensheid verborgen is gehouden. Maar met de opkomst van de moderne communicatiemiddelen lukt dat niet meer zo goed. Voor degenen, die zich in deze kennis verdiepen, gaat er een hele nieuwe wereld open.

    Aanbevolen auteurs:
    Zacharia Sitchin
    Graham Hancock
    Erich von Däniken
    Immanuel Velikovsky
    David Wilcock
    Laurence Gardner
    David Icke
    en vele anderen

    http://pieterstuurman.blogspot.nl/2009/09/de-architectuur-van-de-macht-volgens.html

    http://www.ellaster.nl/2016/03/27/de-geschiedenis-van-de-illuminati/

    https://eventnl.wordpress.com/2017/07/07/het-kalergi-plan-het-genocidale-plan-om-de-autochtone-naties-en-mensen-van-europa-te-vernietigen-juli-2017/

    Like

   • scherpschutter1943 zegt:

    Lubbers en van Agt zijn ?waren ook jezuieten

    Like

 3. kampersrene zegt:

  Het is toch hoopgevend dat zowat overal protesten ontstaan, zelfs de Paus ontsnapt niet aan kritiek en dat is toch uniek in de Pausengeschiedenis .Ik hoop van ganse harte dat ze die vertegenwoordiger van Jezus Christus op aarde zo vlug mogelijk buiten zwieren Hij kan misschien asiel vragen bij mutti Merkel

  Liked by 1 persoon

  • Cathja zegt:

   @ kampersrene

   Van mij mag hij vandaag nog dakloos worden. Dan weet hij ook eens wat het beleid van Merkel ten gunste van moslims teweeg gebracht heeft. Er zijn overal kartonnen dozen verkrijgbaar, dus laat hem maar eens een poosje creperen in zo’n doos.

   Liked by 2 people

  • fleckie zegt:

   Op 28.8.2016, ejbron: onder ‘Geert Wilders,etc. No .9,17, 19, uit de VEDA,…De Grote Klassieken uit INDIA…’ De Bhagavad- Gita, zoals ze is’.

   Like

   • fleckie zegt:

    Oeps 48, beveelt o.a. De schrijver ERICH von DANIKEN, aan.3207.4 : Een van zijn boeken getiteld:
    ‘ DE. DAG. DAT DE. GODEN. KWAMEN’…11 augustus 3114 vChr. ‘, uitg .Sijthoff/ A’dam.
    Isbn 90.218.3207.4……………’ De Zwitserse schrijver Erich von Daniken is een v.d.meest gelezen auteurs der wereld.. Van zijn boeken zijn in 31 talen in meer dan 40’landen inmiddels ruim 45 miljoen exemplaren verkocht. ……….’in De Dag Dat De Goden Kwamen, vertelt von Daniken weer geheimzinnige,avontuurlijke verhalen die de mensheid nog altijd voor een raadsel plaatsen- over de steden en bouwwerken van de Maya’s, hun perfecte wegennet ,hun ingenieuze kanaliseringstelsels,hun onderaardse observatorium en hun astronomische gebouwen. Hij vertelt over de vernietiging v.d. Maya- handschriften en hoe zij werden herontdekt, over waarnemingen die duizenden jaren teruggaan,naar een tijd toen er nog helemaal geen Maya’s waren. Hij vertelt over de twee Maya-kalenders, een voor de goden en een voor de mensen, die beide die onheilspellendebbegindatum hebben : 11 augustusb3114 v. Chr……..Wat was de dag waarop de goden kwamen? En wat gebeurde er toen?…….Is de aarde al eens verwoest? De kanendercycli tonen aan dat er ooit een godenplaneet is geweest,vanwaar de’verschrikkelijke wezens’ naar de aarde kwamen. In Teotihuacan beraadslaagden zij over het lot van de mensheid. Een wijze Hopi-indiaan vertelde Erich von Daniken de overgeleverde mythen van zijn volk- hoe de Katchina , wezens uit het heelal,aan het begin der tijden zijn voorvaderen de kennis bijbrachten die ons nu bij de Maya’s zo fascineert. …………………Uit deze overleveringen en zijn vermoedens over de stenen getuigen van de historie en prehistorie van de Midden-Amerikaanse volkeren trek E.von Daniken conclusies die menig wetenschapper zullen shockeren. Conclusies die uit het verleden naar de toekomst wijzen.,zo spannend en visionair als zelfs SCIENce- fiction niet kan zijn. ~~~~~~~~~~~~~~

    Like

 4. Nemesis zegt:

  Dat het dan maar heel snel mag gebeuren !!

  Dank je wel Theresa voor de vertaling van dit belangrijke artikel. De macht van een Paus is groot en de macht van deze Franciscus moet gebroken worden, hoe dan ook. Dat zal de NWO club plus aanhang (o.a. EU en Merkel) een behoorlijke klap toebrengen

  Liked by 5 people

  • Aegolius cs zegt:

   De macht van voormalige ridders/koningshuizen werden beperkt door het Vaticaan d.m.v. bisdommen. In het heden is het Vaticaan een land zonder staat, doch veel invloed houdt op gelovigen…… En in Duitsland als er weer ’n openbaar staatscircus verschijnt met Merkel en andere bestuursnotabelen zie je altijd weer de kerkvertegenwoordigers in zwart met rode omlijsting, veelal met gezondheidsschadende postuur.
   Het geeft me n.a.v. dit artikel geen goed gevoel.

   Liked by 2 people

 5. Tanya zegt:

  Uit veel voorspellingen, o.a “BABA VANGA”, blijkt er een ANTI CHRIST op te staan. Zou Paus Franciscus dan die ANTI CHRIST zijn ?. David Berger is een zeer respectabel persoon, evenals zijn blog, ik lees het regelmatig en steun hem in alles, deze man heeft ook financiële steun hard nodig voor al het fantastische werk wat hij verricht.

  Liked by 1 persoon

 6. AWM Derksen zegt:

  Een belangrijk aspect ontbreekt nog, namelijk zijn alarmistisch en verwerpelijke standpunt inzake de klimaatverandering.

  Liked by 1 persoon

 7. Wachteres zegt:

  Blijkbaar zijn heel veel katholieken het eens met deze paus.

  Ik kan me tenminste niet voorstellen dat iemand nog bij deze kerk blijft, als men het niet eens is met een beleid dat het Westen en onze vrije samenleving zal vernietigen.

  Uiteindelijk is men dan toch mede verantwoordelijk voor onze ondergang.

  Dat is precies de reden waarom wij ons niet meer bij een kerk aansluiten.

  Liked by 3 people

  • Elisah zegt:

   Deze Katholiek niet, maar nou heb ik me nooit echt iets aangetrokken van een paus.
   Deze paus is echter foute boel, dat zag ik al vanaf dag 1.

   Liked by 1 persoon

  • delamontagne zegt:

   Ik denk dat het dan toch eerder de katholieken in b.v. Zuid-Amerika zullen zijn of op de Philipijnen, die het met de paus eens zijn.
   Als de Paus afgezet zou gaan worden, zie ik eerder een splitsing van de Kerk in Europa.
   Het paleis van de Pausen in Avignon, vlakbij die brug, bestaat nog.
   Dan kan één van de meerdere Pauzen daar zijn intrek nemen.

   Like

 8. kampersrene zegt:

  Breaking news…….Uit onbetrouwbare media bron vernam ik zojuist dat het hoofd van de heilige katholieke kerk inderdaad veel symphatie heeft voor de Islam .Als hij zijn geloof zou verraden , waar hij al een tijdje mee bezig is, komt hij in aanmerking als martelaar en kan hij in het pretpark van Allah genieten van 72 wulpse maagden. Dat ziet de Paus wel zitten .In de hemel van God De Vader ….slechts reispap met gouden lepeltjes en het eeuwig aanschouwen van God in al zijn heerlijkheid…van welwillende maagden , daar hebben ze nog nooit van gehoord……zeg nu eerlijk, hoe zou je zelf zijn !

  Like

  • Oeps48 zegt:

   @ kampersrene (22 april 2018 om 11:42)

   Dames en heren.

   Ja, dat had ie gedoomd.
   Er is echter een klein probleempje. Allah heeft met al die martelaren van de laatste tijd niet genoeg maagden meer. Nonnen zijn immers een uitgestorven ras.
   Bovendien, wat het je aan al die maagden, die altijd maagd moeten blijven ??? Wat kun je daarmee ???
   Ik moet er toruwens niet aan denken, om opgescheept te zitten met zoveel gillende maagden. Dat is toch niet vol te houden. Dan heb je als man helemaal niets meer in te brengen.

   Liked by 1 persoon

 9. Jean zegt:

  Dat weten wij al vanaf dag 1 dat die Argentijn op die stoel zit en nota bene, de vorige uit Duitsland was nog véél gevaarlijker.

  Like

  • Thom zegt:

   Nee de Duitse Paus was andere koek en hij zette Erdogan op zijn nummer door een rondreis door Turkije te maken en zich officieel door Erdogan te laten ontvangen en daar op een officiële foto mee te verschijnen. Hij sprak zich openlijk uit tegen de islam..

   Liked by 2 people

 10. Cathja zegt:

  Hoewel ik al lange tijd ‘geen hoge pet op had’ van deze paus, schrik ik toch echt wel van wat ik nu allemaal weer lees!
  Ik heb nooit geloofd dat de vorige paus vanwege gezondheidsproblemen het veld moest ruimen, maar dat er iets anders aan de hand was. De huidige paus, deze misleider en grove leugenaar, had nooit tot paus gekozen mogen worden! Dat hij uit zijn ambt gezet moet worden, wordt hopelijk door vele kardinalen en andere geestelijken ondersteund.

  Deze smeerlap, deze moordenaar in spé (als je leest wat zijn gevoelens en gedachten zijn t.o.v. christenen wereldwijd) moet de zwaarst mogelijke straf krijgen die er bestaat. Wat een satanische man; de duivel himself!! En aan DEZE MAN heeft Maxima 250.000 euro gedoneerd! Waarvoor??
  Ik vind het ook griezelig dat zij en Willem-Alexander gesprekken hebben gevoerd achter gesloten deuren! Wat moeten een koning en koningin in het geheim bespreken met een paus??

  Theresa, opnieuw bedankt voor het vertalen. Nu weet ik zeker dat ik het artikel goed heb begrepen. Mijn Duits is beslist niet toereikend om dit soort artikelen op de juiste manier te vertalen.

  Liked by 4 people

 11. Taljaard zegt:

  Dat je van het Vaticaan niks goeds kunt verwachten wist ik als protestant heel lang.
  Maar dat een dergelijk Bijbels ”anathema sit” (die zij vervloekt) voor het eerst sinds lange tijd weer rechtstreeks op dit Vaticaan kan worden toegepast is bijzonder zorgelijk.

  Voor twee van zijn voorgangers, Montini (Paulus VI) en Woytila (Johannes Paulus ll) kon ik nog wel enig respect opbrengen. Want Montini was een man des vredes en Woytila een fervent anti marxist. Maar wat ze nu in Rome aan het hoofd hebben gezet actualiseert de klassiek lutherse en calvinistische notie van de grote hoer van Babylon op een welhaast Middeleeuwse wijze.

  Het zegt trouwens ook wel iets dat de (afgezette?) Ratzinger de naam Benedictus XVI koos.
  Want de laatste paus van deze naam, Della Chiesa, (1914-1922) noemde zich Benedictus XV.
  En hij deed tijdens de Eerste Wereldoorlog niets anders dan het oproepen tot vrede.
  Zozeer zelfs dat hij de geschiedenis is ingegaan als ”de vredespaus.”
  Voorzag Ratzinger een oorlog met de islam, aangesticht door de NWO?

  Like

  • theresageissler zegt:

   Jazeker: Giacomo della Chiesa uit Genua. op zijn wapen stond een vredesduif afgebeeld.

   Like

  • droevige mof zegt:

   ,,De Kerk beschouwt ook met hoogachting de moslims, die de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen.” (Constitutie Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie, 28.10.1965)
   Het christendom en de islam waren tot dan onverenigbaar omdat de islam een ander beeld van God en de mens leert. Vanaf 1965 werd de doos van Pandora geopend. Het maakt niet uit welke paus sindsdien zijn rol speelt in dit theater.

   Like

  • Oeps48 zegt:

   @ Taljaard (22 april 2018 om 11:58)

   Dames en Heren.

   Een kleine aanvulling ten behoeve van paus Paulus VI.
   Hij heeft onmiddellijk na zijn verkiezing in 1963 en nog vóór zijn installatie een dienst in de Sint Pieter opgedragen waarin hij Lucifer in ere herstelde.
   Hij heeft tevens het grote duivelsbeeld in de Paulus VI audiëntieruimte laten maken.
   Paus Paulus VI was dus ook een satanist !!!

   https://plazilla.com/page/4295039641/franciscus-i-een-jezuiet-en-het-verband-met-lucifer

   Toen zijn voorganger paus Johannes XXIII overleed (of werd vermoord) was het 2e Vaticaanse concilie nog bij lange na niet afgerond. Paus Paulus VI moest dit dus afronden. Hij heeft er groot rommeltje van gemaakt met heel veel onduidelijkheid. Er kwam geen antwoord op de grote problemen van destijds. Daardoor vervreemden veel katholieken zich van de kerk.

   De Vaticaanse sterrenwacht heet toevallig “LUCIFER”.

   http://www.wijwordenwakker.org/nl/p951

   Like

 12. P. Puk zegt:

  Het is een slechte vogel die z’n eigen nest bevuilt.

  Like

 13. Oeps48 zegt:

  Dames en Heren.

  Zo, dit is klare taal !!!

  Franciscus is een jezuïet. En net als alle jezuïeten een man met 2 gezichten, met 2 agenda’s. Naar buiten toe is hij een zeer innemend mens, maar achter de schermen hanteert hij een andere agenda. In de achterkamers van het Vaticaan worden de monsterlijke plannen bekokstoofd. Daar wordt gewerkt aan de ondergang van het christendom en de islamitisering van Europa. De plannen worden vertaald in propaganda en bedekt met een sluier van mooie woorden, schone schijn en uiterlijke pracht en praal en aldus de goedgelovigen door de strot geduwd.

  De jezuïeten zijn een katholieke broederschap, vergelijkbaar met vrijmetselaars. Zij maken deel uit van de afgetopte piramide (3-dimentioneel). de zogenaamde elite, oftewel de illuminati, oftewel de leden van de sekte van het alziend oog, oftewel satanaanbidders. Het alziend oog is het oog van Horus, de stralende driehoek (2-dimentioneel) zwevend boven de piramide. Horus was een van de vele goden uit de oudheid (Horus had in een gevecht met een collega god een oog verloren en kon dus geen diepte meer zien), oftewel een van de gevallen engelen, waarover de bijbel vertelt, oftewel een duivel. Ze wilden zijn als God en en ze lieten zich aanbidden als “god”. Deze “goden” waren buitenaardse wezens, monsters, reptielen, slangen, die de aarde wilden koloniseren en de mensheid in slavernij probeerden te brengen. Ze gingen ook met het menselijk DNA knoeien in een poging de mens naar “gods” beeld en gelijkenis te maken. (Vergelijk; Eva werd door een slang verleidt.) Al in de verre oudheid wordt er melding gemaakt van broederschappen. Je zou deze broederschappen ook wel collaborateurs met de “goden” kunnen noemen. De “goden” gaven hen de leiding over het gewone volk. Zij werden de koningen en de hoge priesters. Sommige koningshuizen gaan in hun bloedlijn nog zover terug tot de “goden”.

  Malachias (1094-1148), een bekende helderziende heeft voorspeld dat de huidige paus de laatste paus zal zijn. Zijn beroemde/beruchte lijst van pausen is tot op heden uitgekomen. Franciscus is de laatste paus op deze lijst.
  Ook Nostradamus heeft voorspeld, dat de huidige paus de laatste paus zou zijn. Hij zou zelfs moeten vluchten uit Rome en op de vlucht worden vermoord (???).
  En beroemde profeten als Alois Irlmaier (1894-1959), Jeane Dixon (January 1904-1997), Edgar Cayce (1887-1945) en Baba Vanga (1911-1996) voorspellen eveneens dergelijke taferelen in samenhang met WO3.

  https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-verborgen-geschiedenis-van-de-aarde/

  https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/over-1annunaki-een-verboden-film/

  https://www.theancientaliens.com/annunaki

  https://partyflock.nl/topic/1103247:Vertaling-Sumerische-kleitabletten-online-geplaatst

  http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/zecharia-sitchin-de-oorlogen-van-goden-en-mensen.html

  http://diamental.nl/MUFOOZ/artikelen/malachias.html

  http://www.fuzzyfun.nl/nostradamus-voorspelde-dat-de-derdewereldoorlog-zou-beginnen-in-frankrijk/

  http://deburchtsion.blogspot.nl/2013/02/is-benedictus-opvolger-de-laatste-paus.html

  http://www.religie.eu/AAP-wereldreligies/2.art.R.K/1.watishetVaticaanwerkelijk/WathetVaticaanwerkelijkis.htm

  http://uitdediepte.nl/?p=4694

  https://plazilla.com/page/4295039641/franciscus-i-een-jezuiet-en-het-verband-met-lucifer

  http://traditioninaction.org/Questions/B706_Cross.html

  https://forums.anandtech.com/threads/catholics-what-is-this-demonic-looking-sculpture-behind-the-pope.2203715/

  Liked by 3 people

  • louis-portugal zegt:

   Dat ik dat vluchten uit Rome nog mee mag maken oh HEER.

   Liked by 1 persoon

   • Oeps48 zegt:

    @ louis-portugal (22 april 2018 om 21:20)

    Dames en Heren.

    Ik weet zeker, dat u dat vluchten uit Rome liever niet meemaakt. Maar waarschijnlijk is het reeds dichterbij, dan u denkt.
    Als u de betreffende profetieën erop naslaat, zult u lezen, dat WO-3 dan reeds volop bezig is, dat de atoombommen reeds zijn gevallen, dat Europa geheel in elkaar is gestort en dat de Muzelman de overwinnaar is en Europa heeft bezet. En dat is een periode van 27 jaar ellende. Daarna komt er pas weer enige rust. Wie wil dit kunnen navertellen ???

    Like

 14. I.K. Bennurklaarmee zegt:

  Zou een gedwongen behandeling van een exorcist al niet een stuk helpen?

  Liked by 1 persoon

 15. bertje zegt:

  onze NWO paus? Wat weten wij van hem? hij is katholiek,( is gek op bloemen). denkt of weet hij maar is een aanbidder van satan Himself. Bidden voor de kindertjes die honger hebben op gvd een gouden troon. Queen Elizabeth met een kroon op haar kop van 1 miljoen pond zegt dat de Britten moeten bezuinigen.Controle moet er komen.. Overal en altijd. lijkt alsof ze geld ruiken. geld, geld en nog eens geld. Huurverhoging ,btw op groente en fruit omhoog, accijns op benzine , milieu heffingen ,ozb , loonbelasting en niet bestaande klimaat opwarming .Grootste onzin ooit je mag het allemaal betalen In ruil daarvoor krijg je de hoogopgeleide migranten. eerst dacht ik : ze hebben gelijk , ze lopen allemaal met witte jurken. Dokters? Nee , ze komen om ons over te nemen.. te vervangen. en waarom passen de schaapjes van Nederland zich niet aan aan de nieuwe cultuur????? nou dit is ons land en als het je niet aanstaat… niemand houd je tegen. RUN. maar hier heeft de VVD het voor het zeggen. Ooit Rutte op een leugen betrapt? wij kiezen onze politici toch? Bullshit ze worden geselecteerd. Maakt niet uit wat je kiest want de uitslag is al bekend. Democratie weet u nog? Controlerende politiestaat is meer op zijn plaats. volgens mij allemaal de schuld van de russen. WELTERUSTEN.

  Liked by 1 persoon

 16. Tistochwat zegt:

  De ‘heilige familie’:

  Ook bij de islam voelen ze zich thuis:

  En hier leven de ‘acteurs’ zogenaamd weer mee met de Joden:

  Liked by 5 people

 17. Hendrik M. zegt:

  In de Bijbel word al gewaarschuwd voor valse profeten en de anti-christ…

  Liked by 1 persoon

 18. Franco zegt:

  Re: Oeps48 Helemaal gelijk heb je! Deze ”paus” (groot vriend van de Argentijnse koningin en haar familie) is een Jezuiet!! Jezuiten hangen een geheim broederschap aan, zijn naar buiten toe heeeeeel streng katholiek, maar hebben altijd een dubbele agenda! In het geval van Francesco is deze dubbele agenda gevuld met afspraken om de Islam in Italie en in de gehele westerse wereld te promoten. Francesco pleit elke dag voor meer en meer en meer opvang van Islamitische Afrikanen en de import uit het Midden Oosten, ”Het zijn onze broeders en zusters, we zijn verplicht ze te helpen, ze op te nemen en te koesteren” kwaakt hij bij elk optreden op het Sint Pietersplein in Rome. Tijdens de Paasviering krijgen enkel Islamieten een voetwassing van hem!?! Waarom? Kijk eens naar zijn ogen. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Deze antipaus heeft een blikopslag waar Lucifer alsnog jaloers op kan zijn. Steeds meer Italianen beginnen iets door te krijgen. De vorige paus (Benedictus – die Duitser) had helemaal geen gezondheidsproblemen maar was argwanend ten opzichte van de Religie van de Vrede en dat kan dus niet………

  Liked by 2 people

  • fleckie zegt:

   …WIE?…heeft dan bewerkstelligd, dat de DUITSE paus,…(‘RATZINGER)’werd vervangen,/opzijgeschoven , voor deze man, afkomstig uit..Argentinie? Trouwens, tot de tijd voor de POOLSE paus,waren de pausen toch altijd afkomstig uit ITALIE?

   Like

  • Cathja zegt:

   @ Franco

   De gezichtsuitdrukking van Franciscus staat ook mij niet aan! Ik vind hem vaak een griezelige en duivelse blik hebben, vooral als hij denkt dat er niet op hem wordt gelet.
   Ik ben het met je eens dat de vorige paus niets met zijn gezondheid te stellen had, en beslist nooit afgezet had mogen worden! Het is een grote schande binnen de R.K. kerk dat ze dit hebben laten gebeuren.
   Ik mocht Benedictus wel. Het was een innemende man, die heel goed zicht had op wat de islam is: een groot gevaar voor de hele wereld!

   Ik hoop dat de commotie en de onrust dermate groot worden binnen de R.K. kerk, dat de huidige (nep-)paus wordt afgezet!

   Like

  • Oeps48 zegt:

   @ Franco (22 april 2018 om 15:59)

   Dames en Heren.

   Ex-paus Benedictus had inderdaad helemaal geen ernstige gezondheidsproblemen. Hij is agfetreden vanwege ernstige klachten door een internationaal tribunaal over kindermisbruik. Hij is thans de gevangene van het Vaticaan. Als hij ook maar één stap buiten het Vaticaans grondgebied zet, wordt hij gelijk gearresteerd.

   https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/probeert-paus-benedictus-arrestatie-te-voorkomen/

   https://www.ninefornews.nl/paus-trad-af-om-arrestatie-te-ontlopen/

   Like

 19. Mary zegt:

  Juist de eed van de Jezuïeten geeft nu precies aan waarom de stelling “er hangt meer bloed aan de handen van religie dan wat dan ook” zeer juist is en dat al duizenden jaren, niets anders dan die van de Islam of welke religie dan ook, bekijk de “handel en wandel” van pausen uit het verdere verleden eens, schrikbarend!!!

  Liked by 1 persoon

 20. Joshua zegt:

  De hele rooms katholieke kerk is toch een shit hole zij hebben deze idioot zelf gekozen omdat de vorige te paus niet aan de verwachtingen van dat zooitje ongeregelde “christenen” voldeed?

  Like

 21. koddebeier zegt:

  Jezuïeten zijn Ratten en Volksverlakkers. Over huichelaars/leugenaars !! wordt vaak gezegd wat een vuile Jezuïet !! Dus in Rome hadden ze beter moeten weten !!

  Liked by 1 persoon

 22. Pingback: Jezuïten regeren…al eeuwen Franciscus, de valse profeet | toodlessss

 23. I.K. Bennurklaarmee zegt:

  @ Franco 22 april 2018 om 15:59:

  Op de bovenste foto van Tistochwat zegt:
  22 april 2018 om 14:09
  De ‘heilige familie’:

  Heeft ie idd een enge satanische blik. 😈

  Liked by 1 persoon

 24. hans zegt:

  Ja wat een emoties als het over religie gaat hier op het forum, enfin, Namelijk: Dat hij met Pasen liever de voeten wast van islamitische “vluchtelingen” dan inderdaad de eerste beste zwerver om de hoek van dit krakelee-paleis in Rome.

  Liked by 1 persoon

 25. Hovawart zegt:

  Van een Heilige Stoel naar een Heilige Bank, de grootste en rijkste ter wereld, en daarbuiten….
  Vele generaties doneerde ziel en zaligheid aan de kerk, nu het Vaticaan alle geloofshuizen in de verkoop heeft gezet, is dit een uitgelezen kans om de vrijgekomen middelen terug in de maatschappij te storten, maar geven komt niet van nature voor bij de apostolische bankiers.
  Het nieuwe geloof is een leer van monetaire monniken.

  Liked by 1 persoon

 26. boorzalf zegt:

  Ondanks de al jaren aan de gang zijnde islamitische uitroeiingsoorlog tegen christenen, waardoor het christendom in tal van moslimlanden is geminimaliseerd of zelfs bijna is verdwenen, verklaarde bisschop Mariano Crociata, de secretaris-generaal van de Italiaanse Episcopale Conferentie, vorig jaar dat het Vaticaan wil dat er meer moskeeën in Europa worden gebouwd en dat de islam ‘progressief vercultiveerd’ moet worden in de Europese samenleving. 70% van alle ruim 500 moskeeën in Italië wordt gecontroleerd door de extremistische, antisemitische en anti-Westerse Moslim Broederschap.
  Het is daarom goed voorstelbaar dat paus Franciscus versneld verder zal gaan op het pad dat uiteindelijk het christendom zal samenvoegen met de islam. Mogelijk wordt deze ‘chrislam’ religie de basis van de één-wereldreligie die de komende Antichrist volgens veel Bijbeluitleggers aan de mensheid zal opleggen. Het behoeft geen uitleg dat conservatieve christenen, die vasthouden aan de Bijbelse leer dat Jezus Christus God in het vlees gekomen was en de Enige Weg tot de Vader is, dan als ketters zullen worden beschouwd en zelfs zullen worden vervolgd.

  ‘Doodsbang voor nieuwe paus’.

  ‘We hebben op dit moment misschien nog niet het complete plaatje, maar we weten genoeg om doodsbang te zijn,’ waarschuwde de katholieke bisschop Bernard Fellay. Zo haalde hij het interview van Franciscus met de atheïstische journalist Eugenio Scalfari aan (La Repubblica), waarin de nieuwe paus verklaarde dat ‘iedereen zijn eigen idee van goed en kwaad heeft, en zijn eigen voorstelling van wat kwaad is moet bestrijden.’
  ‘Dat is echt niet katholiek!’ aldus de bisschop. ‘Want alles wat ik denk heeft absoluut geen waarde als het niet met de realiteit overeenkomt. We hebben een geweten, maar dat zal ons enkel naar de Hemel brengen als ons geweten een spiegel van God is.’ Dit geweten moet worden gevormd volgens Gods wet. ‘Dus doen alsof iedereen zijn eigen idee (van goed en kwaad) kan invullen, is gewoon onzin. Dit heeft niets te maken met de katholieke leer, maar is absoluut relativisme.’

  Een week later gaf Franciscus een tweede interview, waarin hij precies het tegenovergestelde beweerde, en zei dat zowel de duivel als het relativisme moeten worden bestreden. Dat toonde volgens Fellay aan hoe dubbelzinnig en tegenstrijdig de nieuwe paus is.
  (Bron:bijbels optiek)

  Liked by 1 persoon

 27. jungleelephant zegt:

  Het verbaasd mij iedere keer weer hoe deze pauselijke crimineel dat plein weer vol krijgt met devote aanbidders!Ziet dan maar een handvol mensen hoe in-en in slecht die vent is?

  Liked by 4 people

  • Oeps48 zegt:

   @ jungleelephant (22 april 2018 om 21:22)

   Dames en Heren.

   Paus Franciscus is een Jezuïet. En Jezuïeten hanteren altijd een dubbele agenda. Deze paus dus ook. Naar de buitenwacht toe is hij een zeer innemend mens. Maar achter de schermen hanteert hij een andere agenda.
   Al die goedgelovigen op het Sint Pietersplein zien alleen de schone schijn van een innemend mens. De rest ontgaat hen.

   Zalig zijn de onnozelen van geest.

   Liked by 1 persoon

   • Harry zegt:

    Ik heb met mijn toenmalige vriendin eens een culturele rondreis gemaakt door Italie .
    Zij was van oorsprong katholiek opgevoed , maar had het totaal afgezworen .
    Ze zei , misschien is er wel iets , maar ik weet het niet en het doet me ook niks .
    Maar op die reis struikel je over de katholieke zaken , zoals kerken , afbeeldingen , beelden , teksten , etc .
    Uiteraard werden er ook een groot aantal kerken bezocht , waar je mond open viel van de luxe , de weelde en al het goud .
    Kennelijk werkt dat een soort besmetting in de hand , want op een gegeven moment begon ze weer kruisjes te slaan !
    Hardnekkige aandoening .

    Liked by 2 people

   • BertG. zegt:

    Harry, hou een alcoholist een fles voor ze neus, en hij begint te stuiteren.
    Je komt er nooit helemaal van af.
    Een soort van gevaarlijke drugs is het waar je het mij kunt vergelijken.

    Liked by 2 people

 28. delamontagne zegt:

  Er waren in de geschiedenis wel meer wre[em]de Pausen.
  Hier een paar……………..

  Liked by 2 people

 29. Aegolius cs zegt:

  Petra DeBoer 22 april 2018 om 15:16

  @Henk V. de huisbankier van het Vaticaan is de Rothschild familie.

  Zou overeen kunnen stemmen, welke functies Joden mochten vervullen:

  The History of the House of Rothschild
  Andy Hitchcock explains the timeline he wrote for the Rothschild family:
  The Rothschilds have been in control of the world for a very long time, their tentacles reaching into many aspects of our daily lives, as is documented in the following timeline. However, before you jump to the timeline, please read this invaluable introduction which will tell you who the Rothschilds are as oppose to who they claim to be……………………..

  http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

  The Rothschilds

  http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_rothschild.htm

  Over de bankiersfamilie Rothschild, complot, samenzweringen, oorlog en NWO, ben ik vandaag (inmiddels jaren terug) gestuit op de onderstaande link:

  http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_rothschild.htm

  Vergeet niet rechts onderaan diverse links aan te klikken en verder te zoeken/lezen.
  MVG.

  Like

 30. Ik als Christen accepteer deze Paus niet, hij is van het goede pad af gedwaald. Ik ben als Christen geboren ,en zal dat nooit afstaan. Wat er allemaal is gebeurd met dat kinder misbruik, daar ben ik zwaar op tegen ,maar dat wil niet zeggen ,dat ik mijn geloof verlaat. Maar deze Paus heeft zijn geloof wel verlaten ,en dient afgezet te worden. Laat hem naar een moslim land gaan , dan ken hij misschien IMAM worden, maar voor ons is hij klaar. Wij tolereren deze afvallige niet, en ook omdat hij dat gevaar NWO mee speelt. Daar moet een Paus zich niet mee bemoeien. Als hij zich bemoeit met de Christenen heeft hij werk genoeg. God zal hem straffen voor zijn afvalligheid, en daarom zeg ik weg wezen met die clown.

  Like

 31. Jan zegt:

  Vaticaans bisschop bekent: Topambtenaren van het Vaticaan worden door Soros betaald

  https://tinyurl.com/yalgjuh2

  Bishop Schneider, a resident of the Vatican, made the bombshell revelation during an interviewwith Italian daily Il Giornale. According to Schneider, the Vatican has been infiltrated by globalist operatives and an organized campaign is being rolled out to radically alter European culture.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s