Afrika´s ondergang en verderf

Screenshot_246

Diffuse schuldgevoelens: veel mensen zijn ervan overtuigd dat de welvaart van het Westen ontstaan zou zijn op kosten van de Afrikanen – maar de redenen zijn andere.

(Door: Markus Somm – Vertaling: E.J. Bron)

We nemen mensen als vluchtelingen op, hoewel we vermoeden dat ze het niet zijn. Waarom? Uit een slecht geweten.

Deze week werd bekend dat het Zwitserse staatssecretariaat voor Migratie de verblijfsstatus van 3200 vluchtelingen uit Eritrea graag wil controleren om te bepalen of ze überhaupt nog bedreigd worden of dat ze in ieder geval weggestuurd kunnen worden. In totaal bevinden zich inmiddels ongeveer 30.000 Eritreeërs in Zwitserland, de meesten leven van een uitkering. Vanzelfsprekend verschenen er kort daarna talrijke artikelen in de media van serieus kijkende journalisten, die erop wijzen dat het waarschijnlijk onmogelijk zou zijn om deze mensen naar hun thuisland terug te brengen, om het even hoe het oordeel van de autoriteiten zou uitvallen.

Want Eritrea, een dictatuur, aldus werd bijna met een zekere genoegdoening opgemerkt, zou zijn burgers gewoon niet terugnemen. En zolang Zwitserland geen desbetreffend akkoord met deze dictatuur zou hebben gesloten, wat heel, heel moeilijk zou zijn, zouden deze vluchtelingen goedschiks of kwaadschiks waarschijnlijk hier blijven, of ons dat nu bevalt of niet.

Dat kan allemaal wel waar zijn – en desondanks is men steeds opnieuw verbaasd met welke lankmoedigheid vooral Zwitserse journalisten, maat ook de vele, vele ambtenaren in Bern accepteren dat er voortdurend wetten en regels worden overtreden om mensen een verblijf in een hen volkomen vreemd land mogelijk te maken, waar ze over geen enkel perspectief beschikken, waar ze tot werkloosheid en rondhangen veroordeeld zijn, waar ze de mensen op de zenuwen werken en waar ze voor hun gezinnen niets bereiken – behalve een regelmatig inkomen uit de Zwitserse sociale en noodhulp. Waarvoor moet dat goed zijn?

Waarom handelen onze autoriteiten niet? Waarom stelt Simonetta Sommaruga, de verantwoordelijke minister van Justitie (SP), niet alles in het werk om eindelijk de vele Eritreeërs, die zonder goede reden hier een treurig leven doorbrengen, naar hun thuisland terug te brengen?

Waarom ze zo arm zijn

Een belangrijk, alhoewel onuitgesproken motief, vermoed ik, dat menig Zwitser ertoe brengt zoveel onrecht en zoveel onzin in onze asielpolitiek te dulden, alsof het om niet te veranderen natuurverschijnselen zou gaan, ligt in een diffuus slecht geweten, zoals dit in het Westen wijdverbreid is. De mensen, die zo talrijk naar ons toekomen – vooral uit Afrika en het Midden-Oosten – mogen dan wel geen “echte” politieke vluchtelingen zijn, ze zitten echter in ieder geval on nood, omdat ze afkomstig zijn uit landen die arm zijn – en deze landen zijn arm: vanwege ons. Ten eerste omdat we ze ooit tot koloniën hebben gemaakt en economisch hebben uitgebuit, ten tweede omdat we tot op de dag van vandaag voordeel hebben van een unfaire handel die we met hen drijven.

Westelijke ondernemingen, zo zegt men, leven ervan in Afrika aan goedkope grondstoffen te komen of onbetrouwbare zaken af te wikkelen, en in Afrika zal het niemand goed gaan, omdat westelijke ondernemingen ervoor zorgen of het in ieder geval toestaan dat de Afrikanen onder de meest vreselijke omstandigheden en voor lage lonen moeten zwoegen. Kortom: al lange tijd buiten wij de mensen in de Derde Wereld uit – en doen dat tot op de dag van vandaag; met iedere banaan die we eten, met ieder stuk kobalt dat zich in onze Tesla bevindt, maken we de mensen in het zuiden armer.

Geen wonder dat ze op de vlucht slaan, en het lijdt geen twijfel dat wij hen juist uit morele gronden als “vluchtelingen” met open armen ontvangen. Als we hen niet uitgebuit hadden, dan zouden we ze met een goed geweten kunnen afwijzen, maar omdat wij voor hun nood verantwoordelijk zijn, is het niet aan ons hen naar huis te sturen. In principe leveren we met onze “asielpolitiek” vergiffenis voor onze zonden in het zuiden. Eritrea is overal. En plotseling zijn het 30.000 mensen die hier leven – zonder dat we dat gewild hebben en zonder dat dit door onze wetten echt zo voorzien zou zijn.

Sprookjesuur met Karl Marx

De vertelling is zo enorm effectief, omdat ze op oude, uiteindelijk marxistische legendes berust, die al meer dan honderdvijftig jaar steeds opnieuw ten beste worden gegeven. Dat maakt ze weliswaar niet meer waar, maar ze worden allemaal geloofd – tot diep in burgerlijke, ja, zelfs anti-marxistische kringen. Waarom zijn we rijk in het Westen? Waarom zijn de overigen zo arm? Karl Marx kon dat voor zichzelf alleen maar verklaren als een soort samenzwering van de ondernemers en de rijken tegen de “loon-afhankelijken” en de armen. Marx ging al uit van een unfaire ruil tussen werkgevers en werknemers, waarbij het de werkgever lukt om de meerwaarde, die de arbeider creëert, overmatig af te romen. Marx rekende er daarom op dat het de arbeider op de lange termijn steeds slechter zou gaan, terwijl de ondernemer, dus de bourgeois, steeds machtiger en vooral vetter werd.

Deze linkse, pseudowetenschappelijke samenzweringstheorie was gemakkelijk op de relatie van de rijke tegenover de arme landen over te dragen. Was de Derde Wereld niet het proletariaat, terwijl in het Westen de bourgeoisie triomfeerde – en was deze relatie niet net zo eenzijdig als die tussen werkgever en werknemer in het klein? Handel doodt, handel maakt arm. We moeten ons schamen.

Lust tot zelfkastijding

Wellicht ligt het aan dit ten diepste moralistische, ja bijna religieuze gehalte, dat deze vertelling over armoede en uitbuiting de mensen in het Westen zo boeide en ertoe verleidde het eigen succes te ontkennen en het wonder van het moderne als een smerige truc te beschouwen. Inderdaad leek het schaamteloos hoe rijk het Westen binnen korte tijd geworden was sinds in Engeland tegen het einde van de 18e eeuw de zogenaamde industriële revolutie had plaatsgevonden. Tot in het jaar 1800 leefden alle mensen in de wereld van gemiddeld $ 3,- per dag per persoon, of dit nu in Europa, Azië of Afrika was. Dit bedrag, bevestigt het nieuwste economisch-historisch onderzoek, gold praktisch onveranderd al meer dan 10.000 jaar, sinds de mens honkvast was geworden.

Zeker, dit inkomen kon schommelen, maar niet in al te indrukwekkende omvang. Wanneer bepaalde hoge culturen zich nestelden, zoals in het Antieke Rome of in het oude Chinese rijk of in het Italië van de Renaissance, kon dit bedrag tot $ 6,- of $ 7 stijgen, om later, zodra deze hoge cultuur instortte, weer te dalen naar $ 3,- of nog minder.

Met andere woorden, de mens leefde – met heel weinig uitzonderingen – praktisch altijd aan de rand van het bestaansminimum, en dat overal. Dat veranderde pas in de 18e eeuw – toen eerst in Nederland, daarna in Engeland, weldra in België, Zwitserland en in Sachsen, en uiteindelijk in het hele Westen, een nieuwe wijze van economie kwam opzetten.

Men noemde haar later (in navolging van Marx) het kapitalisme, wat aanleiding geeft tot misverstand. Erkend moet worden dat zich echter ook een nieuw begrip opdrong, want het was een ongehoorde ontwikkeling, die de Amerikaanse econome Deirdre Nansen McCloskey waarschijnlijk veel treffender “The Great Enrichement”, de Grote Verrijking, noemt. Beslissend was daarbij echter, aldus McCloskey, geenszins de opeenhoping van kapitaal – dat was vroeger elders ook al voorgekomen, maar volkomen nieuw was de buitengewone stijging van de productiviteit, wat betekent: een enkele arbeider produceerde in dezelfde tijd steeds meer goederen, steeds betere goederen, steeds goedkopere goederen – dankzij machines, dankzij een slimmere organisatie, dankzij heldere koppen, dankzij begaafde ondernemers, dankzij intensieve arbeidsuren. Dat had met Afrika´s nood helemaal niets te maken: de Europeanen werden niet ten koste van de Afrikanen of Aziaten productiever, maar omdat zich in het Westen een geheel unieke cultuur van constante verbetering, van permanente innovatie uitbreidde.

Een van de grootste vragen van de wereldgeschiedenis

Waarom dat het geval was, is nog steeds een van de grootste vragen van de wereldgeschiedenis. En zulke vragen worden zelfs in de “Basler Zeitung” niet in één enkele zaterdag opgelost – duidelijk daarentegen is, dat de samenzweringstheorie van Marx, volgens welke wij in het Westen ten koste van het zuiden rijk geworden waren en nog steeds zijn, als onzin te beschouwen is. Een gerucht, een sprookje, een fantasie. Net zomin dat de ondernemers ten koste van de arbeiders opgeklommen zijn, maar integendeel: ook de arbeiders werden daarbij steeds rijker.

Als er iets is dat Marx weerlegd heeft, dan is het wel het feit dat het proletariaat in de tussentijd niet in ellende verzonken is, zoals Marx had voorspeld. Hoe ver hij van de werkelijkheid was verwijderd, was al in het jaar 1890 vast te stellen – en wie onder socialisten alert genoeg was, erkende dat, wat overigens niet weinig linksen aanzienlijk onzeker maakte. De profeet van de revolutie had zich vergist: nu leeft een arbeider in het Westen beter dan een rijke in het jaar 1940. Hij bezit een auto, hij heeft een koelkast, hij heeft een kleurentelevisie en een eigen wasmachine. Dat was in 1940 alleen in de rijkste families het geval.

En we werden allemaal rijk: sinds 1800 is het gemiddelde inkomen in de landen van de OESO naar ongeveer $ 100,- per dag per persoon gestegen, dat is een toename van een fabelachtige 2900%. Zo´n stijging is er in de wereldgeschiedenis nog nooit voorgekomen, en sinds zich in de afgelopen twintig jaar zulke grote landen als China of India zich bij deze cultuur van verrijking door constante innovatie hebben aangesloten, gaat het met de wereld in totaal duidelijk beter. Zelfs met Afrika – wat er o.a. een reden voor is waarom zoveel mensen het zich kunnen veroorloven om de dure “vlucht” naar Europa op zich te nemen.

Er worden 3200 Eritreeërs gecontroleerd. Het zou beter zijn dat ze zelf zouden inzien dat men hen in hun land nodig heeft – niet in het onze. Landen worden arm wanneer hun creatieve, jonge en slimme koppen emigreren. Menig Eritreeër, die hier op onze stations rondhangen, behoren zonder twijfel tot hen. We doen de Afrikanen geen plezier wanneer op kosten van hen ons slechte geweten geruststellen, dat erin bestaat dat we niet meer weten waarom het ons zo goed gaat…

Bron:
https://bazonline.ch
Auteur: Markus Somm

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Afrika, gezond realisme, Marxisme, Zwitserland. Bookmark de permalink .

14 reacties op Afrika´s ondergang en verderf

 1. Hovawart zegt:

  De wensdroom van rozebrildragende Eurofielen is een europese unie van lidstaten zonder grenzen, waarvan de grote steden als kleine metropooltjes in een megalopool worden bevolkt door verschillende mensen uit alle windstreken van de wereld, smeltkroezen van verdraagzaamheid en gelijkheid.
  ………en toen vergat men de islam, en bleek de droom een ondenkbare nachtmerrie te worden.

  Geliked door 2 people

 2. Hovawart zegt:

  Verplicht de ‘nieuwkomers’ om in het nieuwe thuisland de dorpen en steden, wegen en fietspaden te kuisen (schoon te houden), gewoon werken voor een salaris,(onder toezicht natuurlijk) dat is nuttig,(beter als in groepen hangen in winkelcentra en metrostations) en eerlijk tegenover de belastingbetalers……….vliegen de on-gemotiveerden of onwillenden vanzelf wel terug.

  Geliked door 1 persoon

 3. Klaas zegt:

  Like

 4. sharita zegt:

  Ze zijn arm omdat ze lui zijn , geen zin om te studeren dat kan iedereen tgenwoordig via internet ! En alleen maar denken aan de hele dag beetje in de ronte neuken.

  Like

 5. Johan zegt:

  Europa moet een stuk van de Noord-Afrikaanse kust militair bezetten.
  Daar moet men al die onwillige asielprofiteurs neerzetten.
  Die krijgen dan wat zakgeld mee om vervolgens een ticket naar hun thuisland te kunnen betalen.
  Zo simpel is het.

  De situatie is echt ernstig. In Weert in Limburg bijvoorbeeld hebben morgen alle hotemetoten crisisoverleg over het asielprobleem bij het AZC, Het betreft alle instanties die met dit probleem te maken hebben.
  Overlastgevende, rovende en stelende asielzoekers zijn daar het probleem en het is niet meer beheersbaar.
  Dat belooft wat voor de toekomst, want we staan nog maar aan het begin van de grote migratie-trek vanuit Afrika.

  Like

 6. leefbarbaar zegt:

  Oneens. Het is zeker zo dat de EU eerlijke handel met Afrika verhindert.
  Maar het is niet de bevolking van Europa, die de dobbernegert hierheen haalt uit een soort van schuldgevoel. Het is de overheid, die dit doet en uitvoert. Oil for immigration.

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘ Jan SIJMEN’ ( met de pet’ …heeft …HET MINSTE BAAT gehad bij het exploiteren van andere landen. …..MEN gaat maar eens na, op welke manier en WIE van het exploiteren van div. MINERAAL-RIJKE landen de vruchten v.d.opbrengsten mochten ontvangen? …..NU…o.a. ‘BILDERBERGERS’ . genaamd !! met als oprichter…PRINS BERNHARD ZU LIPPE-BIESTERFELD’!! ….BESLIST… NIET ..AFKERIG van……….

   Like

 7. kampersrene zegt:

  “geen echte” politieke vluchtelingen zijn, ze zitten echter in ieder geval in nood, omdat ze afkomstig zijn uit landen die arm zijn – en deze landen zijn arm Ik las onlangs dat opperhoofden van die “arme” landen in prachtige villa’s wonen er was er zelfs eentje bij die een start en landingsbaan voor zijn prive jet liet aanleggen….dank zij ontwikkelingshulp… Voor ieder probleem bestaat een oplossing ….terug naar ….af……terug koloniseren Als Europa het OCMW blijft spelen voor de arme wereld dan hoort ons werelddeel ook bij de behoeftige landen .We zijn nu al in nood door baardapen die pakken geld kosten voor onderhoud en bepampering

  Like

 8. Jackholland zegt:

  Maak van afrika gewoon 1 groot reservaat hek er om heen en laat de natuur zijn gang gaan . Dus niet bijvoederen . Laat de natuur zijingang gaan het is toch tegen de natuur in om deze diersoort ( bruine mensen ) uit hun natuurlijke habitat te halen.? Wat hebben wij diersoort ( witte mensen) inhet verleden gedaan? Wij hebben bijgevoederd tegen de natuur in . gevolg : Afrika overbevolkt en veel hongersnood voor veel mensen die er anders niet waren geweest als we 50 jr geleden niet waren begonnen met bijvoederen ( zinloze ontwikkelingshulp)

  Like

 9. koddebeier zegt:

  Jaren en jaren hebben de Westerse landen er miljarden ingepompt, echter de plaatselijk zwarte dictators en hun vrienden en familie zijn er schathemeltje rijk van geworden.
  Waar ligt de fout, niet in het Westen !

  Geliked door 1 persoon

 10. ReaGluurder zegt:

  ‘Zonder insecten overleven we niet – en binnen tien, twintig jaar is het crisis’ (website Trouw)

  Met veel insecten gaat het niet goed, door toedoen van de mens. Wat zou er gebeuren als ze allemaal uitsterven? Geen mens die het precies kan vertellen. Bioloog Dave Goulson doet een poging: we stevenen af op een ‘ecologisch armageddon’. En dan nog……..Tussen de 5 en 750 miljoen migranten komen deze kant op! (Frankrijk is 1/3 van zijn vogelsoorten al kwijt!)
  Een nieuw Armageddon is ‘in te making!!!

  Zeg niet dat er niet gewaarschuwd is!

  Like

 11. Hovawart zegt:

  Afrika, de hoorn van overvloed, het rijkste continent ter wereld, aan bodemschatten, goed klimaat, prachtige natuur, de favoriete reisbestemming van de royals, met prachtige stranden, riante strandhuizen met beveiliging, een vruchtbare uitdaging om te ontginnen. dus vraag ik u af, waarom vlucht men naar Europa?…..of word men soms gestuurd ..gestimuleerd.
  (de overbevolking in L’Afrique (30 miljoen km² groot) (terwijl NL 41.543 km² en 18+miljoen bewoners telt) is een fabeltje). Oorlogen, armoede en hongersnood, omdat alle naties en Multi-nationals ter wereld, in Afrika een stukje willen inpikken, Neo-kolonisatie en de slimmere/brutalere afrikaantjes haal je naar de EU, kan men in zijn vaderland ongehinderd de boel blijven leegroven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s