Koran-verbod?

Screenshot_247

(Door: Joachim Müller – Vertaling: E.J. Bron)

Welke verplichting heeft een democratische Duitse regering wanneer in een fundamenteel boek, waarin wordt opgeroepen tot moord, oorlog, intolerantie en nog veel meer, in tegenspraak is met de grondwet van de Bondsrepubliek? Het boek zou eigenlijk onmiddellijk uit het openbare leven verwijderd en verboden moeten worden. Bij dit boek gaat het om de koran. Het is, zoals bekend, de onontbeerlijke basis van de islam voor iedere moslim; de islam zonder de koran is geen islam.

journalistenwatch

Een koran-verbod zou dus onvermijdelijk zijn wanneer men de oorzaken van islamitische terreur en zijn dictatuur wil bestrijden. Daarbij gaat het niet om de mensen uit het islamitische cultuurgebied. Zij zijn misleid en gemanipuleerd en net zoals de ongelovigen zelf ook slachtoffers. Ze hebben in Europa de geweldige gelegenheid om kennis te maken met een haat- en geweldvrij leven op de democratische basis van de westelijke, christelijk-joods beïnvloede cultuur.

De westelijke politiek heeft inmiddels in het kader van de vluchtelingencrisis ingezien dat een afhandeling alleen succesvol is wanneer men de oorzaken bestrijdt. De veroorzakers van de crisis zijn bekend en bevinden zich grotendeels in het islamitisch-Arabisch gebied. ISIS bijvoorbeeld motiveert de gerechtvaardigheid voor zijn mens-verachtend en wreed optreden met de koran. De terreurgebeurtenissen sinds 2014/2015 leveren de “beste” bewijzen.

Dan is het de vraag: Wat leert de koran?

1.Bereiken van gewelddadige wereldheerschappij
2. Afwijzing van democratie
3. Verbod op integratie
4. Verdragen met andersdenkenden/ongelovigen zijn waardeloos
5. Intolerantie
6. Handleiding voor oorlog en terreur
7. Beloning voor zelfmoordaanslagen
8. Ongenadigheid tegenover andersdenkenden
9. Handleiding voor de moord op andersdenkenden (ongeveer 200 keer)
10. Tegen gelijkberechtiging van man en vrouw
11. Vrouwen zijn in principe tweederangs mensen
12. Seksueel geweld in het huwelijk
13. Gedwongen huwelijken
14. Verhulling-gebod
15. Handleiding om te liegen en te misleiden
16. Enz., enz.

CONCLUSIE

 • Verbod op de koran in Duitsland
 • Onmiddellijke beëindiging van het islamonderwijs op Duitse scholen

Koranverzen

Ad 1. Gewelddadige wereldheerschappij bereiken

Soera 8, vers 39: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”

 Ad 2. Afwijzing van democratie

Soera 3, vers 28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren.

Ad 3. Verbod op integratie

Soera 3, vers 118: “O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.

Soera 60, vers 13: “O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk waarmee Allah vertoornd is; zij wanhopen aan het Hiernamaals zoals de ongelovigen wanhopen aan hen, die in de graven liggen.

Ad 4. Verdragen met andersdenkenden/ongelovigen zijn waardeloos

Soera 9, vers 1: Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie je een verdrag hebt gesloten.”

Ad 5. Intolerantie

Soera 3, vers 85: “En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.

Soera 9, vers 84: “En bid voor geen enkele hunner die sterft, noch sta bij zijn graf, want zij verwierpen Allah en Zijn boodschapper en stierven, terwijl zij overtreders waren.

Ad 6. Handleiding voor oorlog en terreur

Soera 2, vers 2016: “Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.

Ad 7. Beloning voor zelfmoordaanslagen

Soera 3, vers 157: “En als je voor de zaak van Allah wordt gedood of sterft, zal Allah’s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren.

Ad 8. Ongenadigheid tegenover andersdenkenden

Soera 47, vers 4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek [in andere vertalingen: sla hen het hoofd af] en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die ter wille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.

Ad 9. Handleiding voor de moord op andersdenkenden

Soera 2, vers 191: “En dood hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, dood hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Ad 10. Tegen gelijkberechtiging van man en vrouw

Soera 4, vers 34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Ad 11. Vrouwen zijn in principe tweederangs mensen

Soera 2, vers 282:  “…En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd…”

Ad 12. Seksueel geweld in het huwelijk

Soera 2, vers 223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Ad 13. Gedwongen huwelijken

Soera 4, vers 25: “…hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. U bent van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters…”

Ad 14. Verhulling-gebod

Soera 33, vers 59: “O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Ad 15. Handleiding om te liegen en te misleiden

Soera 3, vers 54: “En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste.

Soera 52, vers 42: “Willen zij een plan smeden (tegen u)? Maar de ongelovigen zullen door hun eigen plan worden gevangen.

Islamitische wereldstrategie:

 1. Nadat de gemeenschap (van de moslims) goed georganiseerd is, moeten de verantwoordelijke leiders zich ervoor inspannen dat de moslims als religieuze gemeenschap met haar eigen karakteristieken door de autoriteiten erkend worden.
 2. Nadat de erkenning van de gemeenschap is verkregen, moet verzocht worden dezelfde rechten te krijgen als de overige religieuze gemeenschappen.
 3. Uiteindelijk kan ook door een politiek geconstitueerde gemeenschap geprobeerd worden politieke rechten in een natie te verkrijgen.
 4. Nadat deze rechten zijn toegestaan, dient de gemeenschap te proberen haar karakteristieken in het hele land te veralgemeniseren.

Passage uit “Islamic Council of Europe”: “Muslim Communities in non-Muslim States”. Artikel van M. Ali Kettani, april 1980, pagina 105.

Bron:
www.journalistenwatch.com
Door: Joachim Müller

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Islam, islamitische ideologie, koran. Bookmark de permalink .

17 reacties op Koran-verbod?

 1. Klaas zegt:

  Like

 2. Neilven zegt:

  Ben blij dat ik de citaten nu heb, dat boek is een heel slecht boek en moet onmiddellijk verboden worden, het druist tegen alles in.

  Like

 3. kampersrene zegt:

  Ze zouden inderdaad die koran moeten verbieden en vervangen door albums van Jommeke , Suske en Wiske… Kuifje.. of Robbedoes , met verplichte lectuur , dat past beter bij hun laag IQ en als ze iets niet zouden begrijpen kunnen ze dat altijd vragen aan westerse jongens tussen de 7 en 10 jaar oud die hebben meer verstand dan heel die troep geitenneukers

  Liked by 1 persoon

 4. hendrikush zegt:

  Mein Kampf verbieden is geen punt.
  De koran verbieden is een breekpunt. Daarvoor is moed en standvastigheid nodig en daar ontbreekt het weekdieren en slangen aan.

  Liked by 2 people

  • kampersrene zegt:

   “””Mein Kampf door Mohamed de grooote profeet””” met onderwerpen zoals de uitroeiing van Joden , ongelovigen en varkenvleeseters Hoe het westen overwinnen , hoe gooi je homo’s te pletter .Hoe behandel je slaven en slavinnen en welke zijn hun straffen bij ongehoorzaamheid Welk zijn de spelregels bij het stenigen van een vermeende of overspelige vrouw .Hoe bedek ik mijn vrouw tegen geile blikken ,welke boerka toont geen lichaamsvormen …..Dit boek is nu ook verkrijgbaar in pocket en heeft nu al een record verkoop bij onze linkse vrienden .In de boekenbeurs zal een imam Salafist met genoegen het boek ondertekenen in naam van de groooote profeet

   Like

 5. koddebeier zegt:

  Verbieden en het bezit strafbaar stellen !

  Like

 6. Jackholland zegt:

  Koran is een oproep aan de lezer/ aanhanger van islam die oproept / eist tot een staatsondermijnende leefwijze. En of je het nu geloof noemt of niet doet niets terzake. Islam is staatsondermijnend behalve in een islamitisch kalifaat.

  Liked by 1 persoon

 7. Republikein zegt:

  Ik ben tegen een verbod, alles moet gelezen kunnen worden.

  Liked by 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Wat je niet meer kan lezen, daar kan je later dan ook geen oordeel over hebben.
   Hoe verderfelijk het materiaal ook is, alles moet gelezen kunnen worden.

   Liked by 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Het is al strafbaar om je crimineel te gedragen en dit uit te dragen en verspreiden.
    Dat de wetgeving daar geen gehoor aan geeft en gevolgen aan verbind is iets anders.

    Like

  • Thoth zegt:

   Tuurlijk. Maar als het een voorganger c.q. imam is, de het uitlegt aan de schapen, wat doe je dan? Ook in Nederland heerst er een ‘godsdienstvrijheid’, wat het ook inhoudt. Dus treed je op of laat je het gaan? Volgens de PVV is het politiek wat de koran behelst en wil het als net Mein Kamp, een verbod bewerkstelligen. Daar heb ik ook een begrip voor. Wilders zit nu al 15 jaar in een cocon, beveiligd door speciale agenten…

   Like

   • Republikein zegt:

    Vrijheid van een religie schrappen uit de grondwet en geen duivelse tovenaars toelaten, doen ze maar in de zandbak.
    Scheiding van Kerk&Staat is ook een wassen neus.

    Like

 8. Charles Martel zegt:

  In meerdere landen is het verspreiden van haatliteratuur strafbaar. En toch wordt er steeds maar een uitzondering gemaakt voor dat akelig boekje. Wie kan een enkele geldige reden bedenken om dit boekje niet te verbieden en de verspreiders ervan op te pakken? En vooral, waarom universiteiten en scholen niet verbieden dergelijke onzinnige haatliteratuur te doceren?

  Like

 9. Elisah zegt:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/05/pieter-omtzigt-betaalt-de-staat-52-mee-aan-donaties-as-soennah-moskee/
  Omtzigt et al. zijn hier niet zomaar moslims aan het pesten. Deze moskee kan in theorie namelijk een boodschap van pro-vrouwenbesnijdenis en doodstraf voor overspel financieren met aftrekbare gelden. De overheid geeft dus tot 52% van het gedoneerde geld terug aan degene die doneert.

  Like

 10. Jan zegt:

  Robert Spencer: History of Jihad from Muhammad to ISIS

  Like

 11. Petra DeBoer zegt:

  De Koran verbieden haalt niks uit want dan is er nog de hadith en de sira. Sowieso heeft het verbieden van boeken weinig nut. Gewoon de islam verbieden omdat het een ideologie is wat de rechten van de mens niet respecteert.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s