De volkerenmoord op de Armeniërs was slechts het begin

Screenshot_264

(Door: Sebastian Sigler – Vertaling: E.J. Bron)

Armeense meisjes, door soldaten van het Jong-Turkse regime aan het kruis genageld. Vanwege hun geloof. Deze foto is afgrijselijk. Hij is een van de zeldzame originele foto´s, die ooggetuigen in de jaren 1915 en 1916 uit het gebied van Armenië konden smokkelen. 24 april jongstleden was het 103 jaar geleden dat de Armeense Holocaust begon.

Het Armenië dat tot het begin van de 20e eeuw bestond, is vernietigd. De foto van de Armeense meisjes, gekruisigd – hij is onverdraaglijk. Het is een originele bron. Zo zag het er, voor wie het wil zien, iets meer dan 100 jaar geleden overal in West- en Centraal-Armenië uit, een gebied dat tegenwoordig “Noordoost-Anatolië” genoemd wordt. Terwijl de mannen normaal gesproken zonder uitzondering werden vermoord, werden de vrouwen en meisjes vaak niet gemarteld en vermoord, maar of als slavinnen verkocht of ze werden misbruikt voor seksuele uitbuiting.

De volkerenmoord in de voorganger-staat van het huidige Turkije vervolgt ons tot op de dag van vandaag. In Herford lieten verantwoordelijken in de DITIB-moskee een hele serie kinderen met plastic geweren marcheren. De jongens paradeerden in militaire pas voor een enorm grote Turkse vlag en lieten zich daarna theatraal op de grond vallen – als gedode soldaten. Met deze macabere voorstelling moest herinnerd worden aan de Slag om Gallipoli, was uit de moskee te horen. En gezien het enorme protest voegde men er aan toe dat er al “personele consequenties” gevolgd zouden zijn.

Op vragen van journalisten waaruit deze consequenties dan zouden bestaan, werd kort en krachtig geantwoord: de desbetreffende persoon zou een waarschuwing hebben gekregen. In het Duits: het publiek werd behoorlijk misleid en de islamitische geestelijkheid in Turkse dienst is vermoedelijk serieus van mening dat ze hiermee weg zou komen. En ja hoor: de schreeuw van verontwaardiging in het openbaar bleef grotendeels uit. De moskee werd niet gesloten, er wordt geen onderzoek ingesteld wegens volksophitsing, ja, niet eens de onderbrenging van de betrokken kinderen in instellingen, waarin ze niet dusdanig misbruikt worden, schijnt men overwogen te hebben. Ligt het daar aan dat de door de Turkse staat gecontroleerde DITIB bepaalde vrijheden geniet? Wordt hier een “soumission” in de zin van Houellebecq al werkelijkheid?

Gallipoli was slechts het begin

Onmiddellijk na de overwinning op het schiereiland Gallipoli volgde de aanval op de Armeniërs in het hele Ottomaanse rijk. Dat is logisch, omdat het schiereiland voor de stad Istanboel gelegen is, hem militair beschermt. En daar, in de grote stad, woonden veel Armeniërs. Ze werden zonder uitzondering verdreven, en in Armenië ging het moorden des te erger door. Het ging om de visie van een “raszuiver” Turkije.

Het idee werd in de huidige werkelijkheid losgeweekt van het idee dat er een religieus gezuiverde, uit 100% bestaande, de soennitische islam aanhangende bevolking zou moeten zijn. Atatürk was blijkbaar slechts de laïcistische uitzondering. Maar de vlam van de hoop, dat gedragen wordt door het oeroude volk van de Armeniërs, kon zelfs niet eens gedoofd worden door de Turkse volkerenmoord. Ook nu bestaat er een Armeense staat. De traditie van een christelijk staatsbestel in Armenië is zoals bekend ouder dan die in Rome.

Ook de Arameeërs moeten niet vergeten worden, die verder zuidelijk in Klein-Azië hun thuisland hadden, totdat de Turkse volkerenmoord ook hen trof. Hun traditie is nog ouder, deze gaat terug tot de oer-kerk van de 1e eeuw, haar liturgische taal is dezelfde als die Jezus sprak. Wie graag zou willen horen hoe het Onze Vader uit de mond van Jezus Christus heeft geklonken, moet naar een Aramese kerk gaan. Zulke kerken zijn er ook in Duitsland, want honderdduizenden Arameeërs werden door de Turkse machthebbers uit Klein-Azië verdreven.

In de schaduw van de verwerking van de Eerste Wereldoorlog werd zelfs geen poging ondernomen om de verantwoordelijken te bestraffen, tot 1921 werd er per slot van rekening ook nog in regionale conflicten verder gevochten; en nadat in de jaren 1922 en 1923 in het kader van de oprichting van het huidige Turkije nog meer verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid te beklagen waren, vooral op de sinds bijna 3000 jaar in West-Anatolië gevestigde Grieken, raakte de ontzettende moord uit het blikveld. De verdrijving van de Pontos-Grieken uit het overwegend Griekse Smyrna, het tegenwoordige zuiver Turkse Izmir, en de op volkerenmoord gelijkende “zuivering” van Adrianopel, het huidige Edirne in Turkije, kunnen hiervoor model staan. Al in 1923 werd begonnen aan de bouw van een raszuivere staat van een Turks “heersersvolk”. En een Duitse dictator had heel goed naar dit experiment gekeken.

Eén volk, één rijk, één sultan

De volkerenmoord op de Armeniërs bleef volkenrechtelijk praktisch onbestraft. Dat hebben Stalin en Hitler heel goed in de gaten gehad. In het Derde Rijk was de uitroeiing van belangrijke delen van Armenië, was de Turkse volkerenmoord zelfs voorbeeld en blauwdruk voor de planning van de absolute misdaad tegen de menselijkheid, de Holocaust. Maar de basis voor de schepping van de staat aan de Bosporus was ten allen tijde de islam, ook al propageerde Atatürk vanaf 1923 het laïcisme. Sinds kort verandert Turkije achteruit en wordt strikt islamitisch, ja, radicaalislamitisch. De nieuwe Atatürk heeft zojuist zijn nieuwe machtigingswet gekregen. Wat zullen de jaren vanaf 2019 brengen?

Samuel Zurlinden omschrijft aanschouwelijk wat er in de voorganger-staat van het huidige Turkije 100 jaar geleden mogelijk was: “donderdag, de 1e juli (1915), werden alle straten door de militaire politie met opgestoken bajonet bewaakt, en het werk van de uitdrijving van de Armeniërs uit hun huizen begon. Groepen mannen, vrouwen en kinderen met bagage en bundels op de rug werden in een kleine dwarsstraat in de buurt van het consulaat verzameld en, zodra er ongeveer een groep van honderd bijeen was gekomen, werden ze door militaire politieagenten met opgestoken bajonet langs het Amerikaanse consulaat in de hitte en het stof naar Erzerum gedreven. Buiten de stad liet men hen stoppen, totdat er ongeveer 2000 bij elkaar waren; daarna stuurde men ze verder. Drie van zulke groepen, in totaal dus ongeveer 6000 mensen, werden de eerste drie dagen weggestuurd en kleinere groepen uit Trabzon en omgeving, die later gedeporteerd werden, bestonden nog eens uit 4000 personen. Het geween en gejammer van de vrouwen was hartverscheurend.”

“Er waren steden en dorpen, waarin de Armeense bevolking vol medelijden hun beklagenswaardige stamgenoten hulp en ondersteuning boden, zonder te vermoeden dat in Constantinopel al lang het dag en het uur waren vastgesteld dat ook zij aan de beurt zouden komen en dezelfde ellende zouden moeten ondergaan. (…) Met deze laffe en gemene wreedheid, die het militarisme – en niet alleen het Turkse – kenmerkt, heeft men het Armeense volk eerst weerloos gemaakt en daarna afgeslacht.”

Christenvervolging destijds – en nu?

“Het door de proclamatie van de ´Heilige Oorlog´ – de Jihad – ontketende religieuze fanatisme van de moslim heeft in onze dagen een christenvervolging opgeleverd die alle gelijksoortige periodes van de wereldgeschiedenis diep in de schaduw stelt. Dat men voor het christendom en de christenen wilde treffen, bewijst alleen al de lange lijst met namen van Armeense bisschoppen en metropolieten, die gevangen gezet, gemarteld, uitgewezen, opgehangen, levend verbrand of verdronken werden, deels eerbiedwaardige grijsaards tot negentig jaar oud. Het bewijst de hoon van de mohammedaanse beulsknechten, die Jezus belasterden en aan hun rochelende slachtoffers vroegen of hun profeet hen nu zou kunnen helpen. Daarvoor spreken ook de schendingen van de christelijke kerken, waarvan de kruisen werden neergehaald, die men plunderde, verontreinigde of als markthallen en winkels voor de verkoop van de effecten van de vermoorde bannelingen gebruikte.”

“In veel steden en dorpen werden de christelijke kerken onmiddellijk in moskeeën veranderd (in Erzerum ook de katholieke kerk); in Gürün hoorde de ten dode opgeschreven schare nog tijdens de deportatie hoe de imams vanaf de daken van de christelijke kerken de islamitische gelovigen opriepen tot gebed. In Erzingian maakte men van de Armeens-Gregoriaanse kerk een openbaar abattoir. In Tarmeh, tussen Samsun en Unjeh, werd na de verandering van de kerk in een moskee de Armeense priester ter bespotting in een tulband gewikkeld. Daarna moest hij het mohammedaanse gebed doen en de mohammedaanse godsdienst houden. De vraag of een Armeniër ´schuldig´ of ´onschuldig´ is, (…) bestaat voor het bewustzijn van een mohammedaan niet, omdat het om christenen gaat.” Wat zullen de jaren na 2019 brengen?

God zij de christenen genadig!

Ja, het is waar: historisch gezien behoort het huidige Turkije de Turken maar voor een heel klein deel – als hen het überhaupt toebehoort. Een belangrijke aanwijzing in deze zaak: Nicea, waar de christelijke geloofsbekentenis geformuleerd werd, ligt midden in Anatolië. Niet alleen de Armeniërs en de Arameeërs, nee, het hele, op het nieuwe Testament gefundeerde, christelijke geloofsgebouw heeft zijn bouwplaats in Klein-Azië. Hier werd het opgericht. Precies daar dus, waar nu Turkije aanspraak maakt op de absolute macht en niet eens de bouw van christelijke kerken toestaat.

Het Armenië, dat in het begin van de 20e eeuw bestond, is vernietigd – het huidige Armenië is nog slechts een klein deel van deze oeroude cultuurnatie, en de volkerenmoord van Turkse hand heeft fundamenteel datgene veranderd wat “Armenië” genoemd wordt, ook als geloof en traditie – beide overigens eeuwigheden ouder dan alle Turkse tradities – natuurlijk ongebroken zijn. Mehmet II., de veroveraar van het christelijke Constantinopel, schijnt tegenwoordig het voorbeeld te zijn. Atatürk was slechts een laïcistisch ommetje in de islamitisch-Ottomaans-Turkse geschiedenis. En een nieuwe sultan wil nu heel graag, in de 21e eeuw, datgene scheppen wat nog nooit bestond: een op ras gebaseerd religieus zuiver Turkije onder het vaandel van de profeet, die de missionering met het zwaard bevolen heeft. Vanaf 2019 zal deze sultan over een quasi totalitaire macht beschikken. God zij de christenen in hun oeroude, oorspronkelijke gebieden in Klein-Azië genadig.

Bron:
www.theeuropean.de
Auteur: Sebastian Sigler

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "omvolking", "Religie van de vrede", Armenië, Barbarisme, Christendom, christenhaat, Christenvervolging, Genocide, Historie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Moslims, nieuw fascisme, Rotzakken, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, Turken, Turkije. Bookmark de permalink .

30 reacties op De volkerenmoord op de Armeniërs was slechts het begin

 1. alwine kerkhof zegt:

  Ik ken veel gevluchte Armeniers, ook wel Christen Turken genoemd. Hun geloof kun je vergelijken met het Katholieke geloof.
  Ze zijn volledig ingeburgerd in onze maatschappij.

  Like

 2. Tistochwat zegt:

  Wie graag zou willen horen hoe het Onze Vader uit de mond van Jezus Christus heeft geklonken, moet naar een Aramese kerk gaan.

  In deze film wordt Aramees gesproken:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Passion_of_the_Christ

  In tegenstelling tot eerdere films over het leven van Christus, zijn de dialogen om de authenticiteit te bevorderen, in het Aramees, Latijn en Hebreeuws.

  De martelingen en kruisiging zijn buitengewoon gewelddadig en visueel weergegeven waardoor de film in de Verenigde Staten een R-Rating kreeg. Deze scènes vereisten van hoofdrolspeler Jim Caviezel dagelijks make-up-sessies van zeven tot tien uur. Tijdens het filmen liep hij zelfs een schouderfractuur op toen het kruis op zijn schouders werd gelegd. De beelden hiervan heeft Gibson in de film gelaten. Ook werd Caviezel twee keer door de bliksem getroffen en kreeg, door falende bescherming, twee werkelijke zweepslagen op zijn rug.

  Geliked door 2 people

  • Charles Martel zegt:

   Kleine opmerking: Armeens is niet hetzelfde als Aramees. Aramees is een semitische taal verwant met het Hebreeuws en Arabisch. Armeens is een indo-Europese taal (verwant met onze talen).

   Geliked door 1 persoon

 3. Hein zegt:

  En nu zijn de Koerden aan de beurt.

  Geliked door 1 persoon

 4. Petra DeBoer zegt:

  Het was een idee van de Duitse bondgenoten van Turkije in WOI om de Armeniërs de woestijn van Syrië in te sturen wat toen nog bij het Ottomaanse rijk behoorde, en zo geschiedde. In die woestijn vonden vele Armeniërs de dood door uitputting maar ook door honger en een gebrek aan water. Talaat Pasja van de jonge Turken gaf de opdracht voor de volkerenmoord op de Armeniërs. Omdat het Turkse leger uitgeput was en er te weinig militairen waren, werden gevangenen los gelaten die de Armeniërs moesten doden en dat waren vooral veel Koerden. Er zijn Armeniërs die de tocht door de woestijn in Syrië overleefd hebben en daarvan wonen Armeniërs in Aleppo. Daar hebben ze ook hun eigen kerken.

  Omdat Duitsland een rol mee heeft gespeeld, heeft Duitsland inmiddels de Armeense genocide erkent. Duitsland heeft in hun archieven allemaal bewijs voor de genocide op de Armeniërs.

  De verantwoordelijken van de Armeense genocide zijn wel bij verstek veroordeeld maar de heren waren gevlucht. Talaat Pasja is uiteindelijk gedood door een Armeniër in Duitsland. De dader werd opgepakt en berecht in Duitsland. Dat was destijds een rechtszaak wat veel beroering bracht en de dader is uiteindelijk niet veroordeeld omdat de rechtbank maar al te goed wist wat er met de Armeniërs was gebeurd en Duitsland daar ook nog een rol in speelde.

  De Armeense genocide was het voorbeeld voor Hitler om mensen te laten verdwijnen en ook in WOII waren Duitsland en Turkije bondgenoten. De islamitische Talaat Pasja heeft 1.5 miljoen Armeniërs uit laten moorden of de woestijn in gejaagd en de atheïstische Hitler heeft 6 miljoen Joden laten vermoorden.

  Dat onze regering nog steeds spreekt over de “Armeense kwestie” is een schande. Dan maar wat minder handel met landen die het daar niet mee eens zijn en dan maar wat minder diplomatieke betrekkingen met landen die het hier niet mee eens zijn. De Armeense genocide zou nooit maar dan ook nooit uit politieke overwegingen niet erkend mogen worden maar dat is helaas tot de dag van vandaag wel gebeurd.

  Geliked door 1 persoon

 5. koddebeier zegt:

  En Den Haag slaapt verder !!

  Like

 6. Oeps48 zegt:

  Dames en Heren.

  De genocide en die vreselijke massamoorden en die mishandelingen op de Armeniniërs door de Turken hebben niet plaatsgehad. Echt niet. De Turken zeggen het immers zelf.
  En de Koerden hebben ook niets van de Turken te vrezen. Erdogan zegt het immers zelf.
  Turkije is ook een heel democratisch land. Daarom zitten alle tegenstanders van de heersers achter de tralies. Dat zijn de hedendaagse democratische principes van Erdogan, de verschrikkelijke.

  Geliked door 1 persoon

 7. Gerrit zegt:

  Arme mensen. Ons lot is met dat van hun verbonden. De grootste genocide ooit komt eraan. Ook wel De Grote verdrukking genoemd. Alleen bij De Vader en De Zoon ligt hoop en verlossing.

  Geliked door 1 persoon

  • Bezorgde burger zegt:

   In tegenstelling tot het nieuwe testament is het oude testament meer van oog om oog tand om tand.
   Misschien moeten wij, net als Israël, onszelf gaan verdedigen in plaats van met ons laten sollen en op verlossing te hopen.
   Wat met de Joden gebeurd is gaat ook met ons gebeuren. En christenen zijn misschien iets eerder aan de beurt als niet gelovigen maar we worden straks allemaal door de mohammedanen vervolgd. Nu al, het is volop oorlog in Europa en iedereen kijkt weg!

   Like

 8. Elisah zegt:

  Deze meisjes weigerden zich tot de religie vd wrede te bekeren en werden daarom gekruisigd.

  Sommige meisjes konden gered worden door beduinen, die ze van het kruis haalden.

  Geliked door 2 people

 9. Elisah zegt:

  https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/human-rights-court-denial-of-armenian-genocide-is-not-a-crime/
  The European Court of Human Rights ruled on Thursday (15 October) that a Turkish politician should not have been prosecuted for denying that the mass killing of Armenians by Ottoman Turkey in 1915 was a genocide.

  Like

 10. renato zegt:

  Lees “De veertig dagen van de Mosadeq” van Franz Werfel.

  Like

 11. Hendrik zegt:

  En de Turken zitten in de NATO………………..wat een wanvertoning. Al onze west europes politici zijn gewoon knettergek en leven in een parallelle werkelijkheid.

  Like

  • Oeps48 zegt:

   @ Hendrik (2 mei 2018 om 23:18)

   Dames en Heren.

   Turkije werd destijds door de Amerikanen bij de NATO getrokken, in een poging een militaire ring rond de Sovjetunie te leggen. Daarom waren de banden met Perzië en Irak ook zo goed. Maar deze politiek uit de 50-er en 60-er jaren was niet bestand tegen de tand des tijds.

   Het Westen met Amerika voorop had even geen rekening gehouden met de typische karakter van de islam. Het Westen keek denigrerend vanuit zichzelf naar het Midden-Oosten, in plaats van door de ogen van het woestijnvolk naar zichzelf te kijken. Het ging dus ook niet lang goedgaan.

   De Arabieren bouwden langzaam aan een anti-Amerikaanse stemming. Ze begrepen dat ze onvoldoende militaire wapens hadden, maar ze wel een machtig economisch wapen, aardolie, beschikten. En dat hebben ze ingezet. In 1973 was het opeens oliecrisis. In Perzië pleegden de ayatollahs een coup. De shah werd in 1979 verdreven en de moslimstaat Iran werd uitgeroepen. Onderwijl roerden de Palestijen zich en gingen enkele keren, gesteund door de Arabische buren, op de vuist met Israël. En in de Islamitische regio van Dakar tot aan Djakarta ontstonden vele extreem Islamitische groeperingen. Ze gingen het terroristische pad op, pleegden aanslagen, veroorzaakten de Arabische lente, gingen emigreren naar Europa en creëerden de huidige gigantische puinhoop in het Midden-Oosten.

   Met de val van de Berlijnse muur leek er een einde te zijn gekomen aan de koude oorlog. Oost en West hadden immers hun geschillen bijgelegd. Maar dat was slechts schone schijn. Inmiddels staan de legermachten weer tegenover elkaar, maar wel 800 km verder naar het oosten.

   De grootmachten Amerika en Rusland zijn zich uiteraard met de strijd in het Midden-Oosten gaan bemoeien. Hun belangen zijn groot. Rusland (Poetin/Gasprom) wil een aardgasleiding aanleggen vanuit Iran naar Europa en Amerika werkt aan een dergelijk project vanuit Quatar. De twee pijpleidingen kruisen elkaar in Syrië. De onderlinge concurrentiestrijd is heftig. De vrede wordt eraan opgeofferd. Het wapengekletter in het Midden-Oosten wordt met dag luider en luider. Er is nog slechts één vonk nodig om het kruitvat te doen ontploffen. Dan is WO-3 een feit.

   De oude ring rond Rusland bestaat feitelijk niet meer. Landen als Irak, Iran, Afghanistan en Pakistan zijn onbetrouwbaar. Turkije is dan nog wel in naam lid van de NATO, maar gaat inmiddels wel zijn eigen gang. Erdogan denkt goed te kunnen vissen in troebel water. Hij ziet zijn kans schoon en denkt het oude Ottomaanse rijk in volle glorie te kunnen herstellen.

   Het huidige wereldbeeld belooft niet veel goeds. Veiligheid en zekerheden hebben plaatsgemaakt voor onrust, chaos en puinhoop. Joost mag weten hoe het gaat aflopen.

   Like

 12. kampersrene zegt:

  Dat was een foto die op mij een diepe indruk maakte. Hoe is het mogelijk tot wat een mens ten opzichte van een medemens in staat is Verdienen die wel de naam mens ? ook toepasselijk op diegenen die ontkennen dat deze slachting ooit plaatsvond . UItspraak van Paus Frans toen hij die foto zag ” Het is een eer om te sterven aan het kruis zoals Jezus Christus” Hij beloofde voor de slachtoffers te bidden als hij tijd heeft

  Geliked door 1 persoon

 13. Nemesis zegt:

  Ik vind dat wel een paar schofterige opmerkingen van die Frans de paus.

  Geliked door 1 persoon

 14. A Ruygrok zegt:

  Van dit beeld werd ik heel erg stil..,ontzagwekkend..,
  En de paus.., een achterlijker instituut als het pausen kartel is er niet.., heeft niets maar dan ook niets met God, Bijbel en Godsdienst van doen, ze zijn de AntiChrist zelve..,weg ermee.., zij hebben al miljarden en miljarden zielen misleid daar bij vergeleken is allah een loopjongetje en dit loopjochie is al 1 en al vergif!!
  A.Ruygrok, Monster.

  Like

 15. ronjaspers zegt:

  Jezus christus is de weg de waarheid en het leven,niemand komt tot de vader dan door hem.

  Geliked door 1 persoon

 16. Harry zegt:

  Godsammetruttebollen, daar hebben we er weer een : ” niemand komt tot de vader dan door hem” !

  Als je daar nou ook al een kruiwagen voor nodig hebt zeg , om na een devoot leven met heel veel tijd verknoeid te hebben aan een verzonnen fenomeen, op het juiste adres terecht te komen, dan hoeft het voor mij ook niet meer .

  Wel zou ik me tijdig aanmelden , want de kruiwagens raken ook een keer op .

  Maar hier zien we het WEER , dat soort hemelbestormers komen steeds vanuit het niets met hun gedram .
  Overdrijf ik als ik zeg dat het wel heel erg op een psychische aandoening lijkt ?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s