De komende oorlogen

Screenshot_28

(Door: “Young German” – Vertaling: E.J. Bron)

In een goed artikel noemde een Amerikaanse journalist ons tijdperk ooit de “Age of Desintegration”. Peter Scholl Latour, de helaas overleden kenner van de wereld en anti-conformist van de journalistiek, zag onze “wereld uit zijn voegen” raken. Ik denk dat deze begrippen heel toepasselijk zijn voor onze afgelopen decennia. Wat na de val van het IJzeren Gordijn kwam, was de herschikking van de wereld onder Amerikaanse vlag en de vernietiging van de wereldorde van de Koude Oorlog. Na deze ontbinding kwam er een zekere stabiliteit, die men tot 11 september niet gekend had. Ook in Duitsland en Europa, waar weliswaar de problemen die ons nu kwellen al gistten, ging het de mensen goed en waanden zij zich in een fase van vrede, die ondanks terrorisme en kleine oorlogen schijnbaar eeuwig zou duren.

Jonge Duitser

Dat dit een fatale vergissing was, die alleen een civilisatie-kreupele van de westerse wereld kon overkomen, leek veel voorspellende geesten al langere tijd duidelijk geweest te zijn. Maar er schijnt in de geschiedenis van de mensheid een algemene regel te bestaan, die een heel ongunstig effect op haar heeft – als het kalf verdronken is, dempt men de put. Eerst moet zich de enorm van tevoren bezworen noodtoestand voordoen, voordat er gehandeld wordt. In het teisteren van Europa en Noord-Amerika door de islamitische oorlog ter meerdere glorie van Allah, zit een waarheid verborgen die het grootste deel van de samenlevingen van het Westen niet onder ogen wil zien. Er is weer een Grote Oorlog, opnieuw een “wij of de anderen” en er moet om het eigen leven en overleven gevochten worden. Wie deze waarheid weigert te zien, zijn kop in het zand steekt en denkt dat men met internetmemes, Facebook-profielen in nationale kleuren en droevige emoticons een ideologische wereldoorlog kan winnen, zal door de komende vloed van geweld verzopen worden.

De vroege waarschuwingssignalen en de apostelen van de ondergang

“Laat geen mens onwetendheid als verontschuldiging gebruiken!”, zei ooit een goede koning. Deze woorden klinken nu nog na, omdat zij ons er aan zouden moeten herinneren dat veel dappere mensen sinds decennia voor de komende problemen en de komende oorlogen gewaarschuwd hebben. Dat deden zij al in tijden toen de Europese Unie bloeide, Amerika oppermachtig scheen en de signalen van moeilijkheden van de nieuwe multiculti samenleving West-Europa nog half verborgen waren. Zij ageerden vaak alleen, voordat ze toehoorders vonden, omdat ze er heilig van overtuigd waren de mensen in hun omgeving een vreselijke waarheid te moeten vertellen. En zoals zo vaak is het gewoon zo dat de mensen liever geen vreselijke waarheden willen horen, maar liever bereidwillig de goed verpakte en leuk vertelde leugen geloven, omdat dat eenvoudiger is en geen pijn doet. Liever vrat men de ideologische brokken van een hoe dan ook geaard neoliberalisme op, dat aan de mensen de voedingsbodem van familie, traditie en geschiedenis onttrok en van hen lelijke kleine cijfers in statistieken van grote concerns maakte, waarin zij zichzelf als in een hamsterrad zouden moeten bezighouden om sociaal hogerop te komen. Alleen diegene die geen tijd heeft, heeft ook geen tijd om na te denken. En zo is het heel gemakkelijk geweest wanneer onze verleden ik´s in het jaar 2001-2015 gewoon in het wilde weg konden leven. Werken, geestvieren, slapen en consumeren.

Maar er waren toch ook gewoon individuen, die werkelijk en totaal tegen hun tijdgeest ingingen, toen ze riepen: “De islam is een gevaar voor ALLES!” – en ze bedoelden onze vrijheden, onze welvaart, onze vrede, onze volkeren en ons leven. Oriana Fallaci, Ayaan Hirsi Ali en talloze anderen, die mij met hun informatiewerk ook maatgevend beïnvloed hebben en veel mensen de oogkleppen in hun eigen naties en verder afdeden. De Verlichters van onze tijd werden de paria´s of de Indische onaanraakbaren, omdat zij de waarheid over een gevaar uitspraken dat niemand wilde zien. Veel van hen moesten voor hun dappere werk zelfs sterven, zoals de nakomeling van Vincent van Gogh, Theo, in Nederland. Toen deze islamcriticus door een radicale islamiet werd doodgestoken, schudde dit enkele mensen in zijn land en in het buitenland wakker. Men begon zich plotseling bezig te houden met de apostelen van de ondergang. De langdurige en wellicht enige consequentie van een vermoorde Theo, in stukken gehakte Engelse soldaten in Londen en uiteengereten en verminkte mensen in Parijs, is de ondergang van de oude orde. De oude orde noem ik datgene wat heel West-Europa in een ideologische goelag heeft veranderd, waaruit iedere vluchtpoging eindigt met bestraffing. Toen deze Verlichters van de postmoderne tijd ons lieten zien wat de toekomst zou kunnen brengen wanneer we niet vastberaden handelen, handelden we niet en daarom komt er nu wat komen moest. Nu komt de oorlog, die mogelijk sowieso niet te vermijden geweest zou zijn. Niet omdat wij, de westerlingen, zulke oorlogsgeile monsters zijn, zoals dat door veel links-liberalen graag geloofd en verbreid wordt. Nee. De oorlog van de ideologieën komt, waaraan we ons onmogelijk kunnen onttrekken.

Er bestaat maar één God – maar één waarheid

De oorlog van nu en in de toekomst is er eentje met de islam en zijn totalitaire uitleg, die geworteld is in alle monotheïstische religies, maar door de islam het duidelijkst wordt uitgeleefd. De multiculturalisten, dus die vertegenwoordigers van de ideologie van het samenleven van verschillende volkeren en religies op zo mogelijk kleine gebieden (staten), vergissen zich echter vooral op één punt. Net zoals het democratiebegrip van de Turkse president, namelijk dat volgens hem de democratie alleen maar een trein zou zijn om op te springen totdat men zijn doel bereikt, ziet ook de islam geen enkel multiculturalisme in de toekomst die hij voor zichzelf schetst. De toekomstvisies van de islam werden vanaf het uur van zijn geboorte vastgelegd, toen men zei: “Er bestaat maar één God (Allah) en Mohammed is zijn profeet” – woorden, die op de lippen en de vlaggen van alle radicale islamieten te vinden zijn. In deze boodschap herkent men de aanspraak op wereldheerschappij, waarnaar door alle radicale islamieten op de een of andere manier wordt gestreefd. Of met wapengeweld of door bekering. De wereld moet islamitisch worden en er mogen geen alternatieve samenlevingen buiten de islamitische samenleving bestaan. De moslims hebben in de aan hen door hun profeet opgelegde missie een waarachtig grote, alhoewel ook niet geweldige taak gevonden. Bij de vervulling van deze voor hen heilige missie, waar al meer dan duizend jaar aan gewerkt wordt, is geen plaats voor het “andere”. Er is geen plaats voor ons. Voor ons de christenen, voor ons de atheïsten en agnostici, voor ons de Joden, voor ons de hindoes, voor ons de boeddhisten, voor ons de homo´s en lesbiennes, voor ons de hedonisten. In de islam bestaat maar één God, één waarheid, één boek en men verdeelt de wereld in Dār al-Islām en Dār al-Harb. Dus het Huis van de Vrede, waar de islam heerst, en het Huis van de Oorlog, waar hij nog niet heerst en waar de waarheid van de koran nog verbreid moet worden. Aan het eind van de geschiedenis blijft slechts een van deze huizen staan.

Harder worden!

“Toen de eerste kogels werden afgevuurd, keken de mensen me aan. Dat herinner ik me. Dat heeft me boos gemaakt, omdat ik dadelijk wist dat het erg zou verdergaan. Ik wist dat deze kinderen geen idee hadden van hetgeen zou volgen. Geen enkel idee. Ze hadden in het echte leven nog nooit een geweerschot gehoord, en dat trof hen met volle macht. […]

Een meisje dat vlak naast me stond, werd door de schutter, die boven aan de trap stond, doodgeschoten. Dat was diegene die ik daarvoor gezien had. Ze stond slechts een stap bij me vandaan en haar hoofd explodeerde. Stukken van haar tanden en haar schedel werden in mijn gezicht geslingerd.” – Eagles of Death Metal over Bataclan, Jesse Hughes.

En wie van ons in het Huis van de Oorlog leeft en pas sinds kort over deze oude, ons echter opnieuw teisterende bedreiging gehoord heeft, tegen hem zeg ik dat hij door weg wensen, “Anti-Rape”-armbandjes en mensenkettingen en peace tekens op het asfalt HELEMAAL NIETS zal bereiken. Wie nu denkt door “appeasement”, dus de bijzonder goedmoedige behandeling van de islamitische samenlevingen, verschoond te blijven, is een lafaard en een stommeling. Want hij spreekt en handelt al als een slaaf. “Als ik heel lief voor je ben en al je wensen vervul… maak je me dan niet dood?” Zulke onderworpenheid veroorzaakt bij deze Allah-strijders alleen maar terechte walging en ze zullen grondig hun handen wassen, nadat ze zulke collaborateurs voor hun doelen gebruikt hebben. Je zou aan al die monarchieën willen herinneren, die in oude tijden het tribuut aan vreemde legers hebben betaald, opdat zij hun steden en landerijen niet plunderden. Vaak gaven ze net zolang aan de plunderaars totdat ze niets meer hadden. En toen ze niets meer hadden, konden ze de vijanden ook niet meer sussen en werden ze vernietigd. Wie dus denkt geschenken aan de eisers van de islamitische orde te kunnen geven en zodoende hun gunst te kopen, vergist zich. Want op zekere dag zal hij wakker worden in bed en vaststellen dat de bezitsverhoudingen fundamenteel veranderd zijn en dat zijn vrijheid, zijn leven en zijn geluk alleen maar op krediet betaald werden.

Er is geen ontsnappen mogelijk aan de komende oorlogen. Verscheurde lichamen, doodgereden kinderen en afgehakte hoofden zijn slechts een uitdrukking van het naderende geweld. De kans om deze toestanden te vermijden, was er jaren geleden als men naar de islamcritici geluisterd en preventief gehandeld had. Nu zijn de dingen echter gewoon zoals ze zijn. Met open grenzen, borrelende parallelsamenlevingen en zich uitbreidende conflicten binnen Europa. Men spreekt al langer van de naderende burgeroorlog in Frankrijk en misschien al spoedig in Groot-Brittannië, België, Zweden en Nederland. Frankrijk in ieder geval, dat kan ik zeggen, bevindt zich al in een burgeroorlog. Het zijn niet zozeer de terreuraanslagen die van doorslaggevende betekenis zijn, maar de maatregelen betreffende de noodtoestand, de constante politiepatrouilles, de angst en het wantrouwen onder elkaar. Het zijn de vele kleine dingen die samen een totaalbeeld vormen. Dat zijn besmeurde joodse begraafplaatsen, die door radicale islamieten verminkt worden. Dat zijn schietpartijen onder Noord-Afrikaanse bendes, gepest van Fransen door migranten, verkrachtingen van autochtonen. Het zijn compleet fundamenteel verschillende samenlevingsontwerpen, die ons Europa in tweeën scheuren.

Een vriendin van me zei hierover dat ze geen nieuws meer wil zien. Ze zou al die vreselijke beelden niet meer verdragen en denkt waarschijnlijk dat de dingen ook niet gebeuren door deze beelden uit te schakelen. Net zoals een klein kind, dat de handjes voor het gezicht houdt en denkt daardoor onzichtbaar te worden.

Daarentegen zeg ik: “Kijk er naar!” – Kijk, omdat we geen schapen willen worden, die, net zoals de jonge mensen in de Club Bataclan, bij één enkel schot in elkaar krimpen en helemaal niet weten wat er met hen gebeurt. Word harder, zodat geen enkele bijlmoordenaar  een hele trein vol mensen kan neer maaien zonder dat ook maar EEN enkele moedige burger hem in de weg gaat staan. We mogen ons niet door de geweldplegers laten intimideren en moeten eindelijk gaan bijleren. Van de civilisatie-kreupele is geen verzet te verwachten, en dat weten de radicale islamieten. Ze vermoeden immers dat er van de kant van de vermeende zwakke Europeanen geen tegenstand zal komen. Europa ruikt voor de leeuwen als een oud kuddedier, dat in zijn laatste dagen te langzaam en te zwak is om zich tegen de roedel roofdieren te weren. En ik moet het daarom nogmaals herhalen – de hipsters en links-liberale leuteraars zullen niet vechten. Maak daarom jullie geest en lichaam harder voor hetgeen nu zal komen:

Het tijdperk van de desintegratie

Europa sterft; leve Europa!

Screenshot_27.png

Dodelijke slachtoffers van Bataclan. Jong, vredelievend en weerloos. De lichamen werden volgens politieberichten door de radicale islamieten bewust verminkt en geschonden. Van vrouwen werden de genitaliën kapot gesneden, mannen werd het hoofd afgesneden of de penis en in de mond gestoken.

(http://barenakedislam.com)

Bron:
http://younggerman.com
Door: “Young German”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, burgermoed, cultuurrelativisme, Demografie, Dhimmitude, establishment, Eurabië, Europa, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Mohammed, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, Rotzakken, socialistisch idealisme, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

14 reacties op De komende oorlogen

 1. Peter zegt:

  Een Nederlandse soap ????
  Aanstaande maandag moeten Lily en Howick in het vliegtuig stappen, maar volgens de krant is de kans klein dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Lily en Howick dienden namelijk na de gerechtelijke uitspraak meteen een zelfstandige asielaanvraag in, los van hun moeder. De uitspraak mogen ze in Nederland afwachten.

  Daarmee gaat de soap rond de broer en zus weer verder.

  Lieve Nederlandse Overheid,
  Zet de kinderen maandag uit.
  De kinderen en hun moeder hebben ons al meer dan 700.000 euro gekost !!

  Like

  • J.C. zegt:

   @Peter,
   Maak je liever druk over alle fucking booslims die hier de boel hier belazeren, die hier met nu al bijna een miljoen parasieten leven van onze sociale voorzieningen!!!!
   Maar jij maakt je liever druk om twee fatsoenlijke christeijke kinderen die een goed stel hersens hebben, HAVO/VWO doen, geen fucking inteelt zijn en daarom het land worden uitgewerkt door onze satanische overheid!!!

   Like

  • J.C. zegt:

   @Peter,
   Maak je liever druk over alle fucking booslims die hier de boel belazeren, die hier met nu al bijna een miljoen parasieten leven van onze sociale voorzieningen!!!!
   Maar jij maakt je liever druk om twee fatsoenlijke christeijke kinderen die een goed stel hersens hebben, HAVO/VWO doen, geen fucking inteelt zijn en daarom het land worden uitgewerkt door onze satanische overheid!!!

   Like

  • Hendrik zegt:

   Je kan beter moslims uitzetten………….maar dan met duizenden tegelijk

   Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  Als geen weerstand bieden aan de islam wordt het leven een hel op aarde dankzij de dwazen in Brussel die het verdommen om naar de mensen te luisteren en regeringen die alle gereedschap om hun land te besturen hebben overgedragen aan een dronkelap en een jezuiet,

  Like

 3. guusvelraeds zegt:

  De gematigde moslim vormt de ruggengraat van de radicaal. Dankzij honderdduizenden miljoenen gematigde islamieten kunnen tienduizenden radicalen geboren worden en opgroeien. Zij die dat niet zien of willen begrijpen zijn blind of te kwader trouw. Een tussenweg is er niet. Straks (over tien jaar over vijftien jaar misschien eerder) zullen in Europa nieuwe veldslagen geleverd worden. Geen grote offensieven met fronten van tien twintig kilometer lang. Maar straat gevechten op kleine schaal verspreidt over het hele continent. Islamitische enclaves zullen er zijn waaruit in nachtelijke uren raids zullen ontstaan richting het huis van de oorlog. We hebben het gezien in Srebrenica en zullen het in de nabije toekomst zien verdeeld over heel Europa met brandhaarden in de stedelijke gebieden. Laat alle gematigden vertrekken desnoods met een buidel geld en de radicalen zullen met hen meegaan. Laat alle gematigden binnen en de radicalen zullen volgen. De zee van gematigde islamieten is als het water voor de vis.

  Like

 4. Een pracht artikel

  Staat bol van waarheden en feiten, maar wat ik mij steeds blijf afvragen wat is de rol van de westerse elites en leiders hierin? De elites staan de islamisering van Europa niet oogluikend toe maar ze komen er nu gewoon openlijk ermee naar buiten, met kreten zoals de islam hoort in Duitsland, Nederland ect. Met andere woorden onze ‘democratisch’ gekozen leiders leiden ons naar de islamitische slachtbank.

  Zelf denk ik dat de islamisering van Europa door de elite gebruikt wordt als werktuig om 1 groot federaal/totalitair Europa te creëren waar George Orwell in zijn dystopische toekomst roman 1984 uit de doeken doet hoe zo’n dictatoriaal systeem zou gaan werken. Nou de eerste omtrekken van het toekomstige Europa hebben wij allemaal de revue zien passeren net zoals de auteur in zijn artikel aangaf.

  Ben het volledig met hem eens, dat er géén één gematigde of Calvijnse moslim op aarde rondloopt, de ‘gematigde’ moslim onderwerpt zich uiteindelijk aan de wil van de extremistische moslims. Goh dat zal even schrikken worden voor de boterzachte links-liberale islam appeasers wanneer zij een glimp opvangen van het schitteren van het kromzwaard voordat het hun nek doorklieft.

  Geliked door 3 people

 5. Cathja zegt:

  Zolang de politie zich in ons land moet verantwoorden als zij de gummiknuppel hebben gebruikt bij een arrestatie waarbij moslims betrokken waren, en waar de politie zélf straf krijgt als er geschoten wordt, en er vallen slachtoffers, zie ik geen enkele kans om onszelf te verdedigen tegen misdadige moslims. De rechters zijn allen fout, en staan NIET aan onze kant!
  De daders gaan meestal vrijuit en de slachtoffers krijgen de klappen (figuurlijk) als zij zichzelf durven te verdedigen.
  Ik ben het eens met het artikel, maar zie hierdoor geen mogelijkheden om mijzelf te verdedigen.

  Geliked door 2 people

 6. P. Puk zegt:

  Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is allang geweest.

  Like

 7. Tistochwat zegt:

  Werken, geestvieren, slapen en consumeren.

  @ Bert: “geestvieren”? Bedoel je misschien “feestvieren”? 😉

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  De ‘elite’ die de mohammedaan importeert, doet dit met opzet om ons door diezelfde schurftige mohammedaan te laten uitroeien.
  De ‘elite’ zal met het grootste gemak aan het kromzwaard ontkomen omdat de ‘elite’ de middelen heeft om op tijd te vluchten.

  Net als de ‘oranjes’ destijds. Wedden dat die gasten straks als eerste in een volgetankte privéjet springen?

  ‘ORANJE BÓÓÓVEN!’ zal de ‘koningsgezinde in aanbidding roepen, met zijn hoofd in zijn nek, wanneer hij het ‘koninklijke’ vliegtuig hoog boven zich ziet vliegen.

  Like

 9. ronjaspers zegt:

  Uitstekend verhaal.Dat roep ik al een jaar of 15 dat worden rivieren van bloed.

  Like

 10. M.A.L. Sion zegt:

  Het leven kabbelt voort. Ja, we horen met grote regelmaat wat er aan aanslagen plaats heeft. Als je die op een rijtje zet dan is de Derde Wereldoorlog al begonnen. We beseffen het nog niet.
  Het tafereel van Bataclan laat zien dat moslimextremisten tot dingen in staat zijn die men niet gelooft als het niet zichtbaar wordt. Er wordt geschreven: ‘volgens politieberichten’. Die zijn aanvankelijk uitgebleven. Echte duidelijkheid is er nog steeds niet. De beelden van wat daar binnen is aangericht zijn nooit naar buiten gekomen.
  De overheid en de media verdoezelen veel. En dat wordt ons fataal omdat de mensen nog steeds niet inzien wat er op ons afkomt. Een artikel als dit is verhelderend. Het is te hopen dat dit breed wordt verspreid. Het is ook te hopen dat veel mensen bereid zijn om maatregelen te gaan treffen voor ‘keihard verzet’. Het zal nodig zijn.
  malsion – de Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s