We leven in een democratie!

Screenshot_247

(Door: H. Numan)

Ja, dat zegt iedereen. Maar dat is alleen niet zo. Op dit moment woont niemand in een echte democratie. Sommige landen komen in de buurt, zoals Zwitserland, Israël en Amerika. De meeste ‘democratische’ landen zijn geen democratie, maar een gekozen oligarchie. Daar is niks mis mee, alleen is het heel wat anders. Wij wonen ook in zo’n gekozen oligarchie. Dat feit houdt vervelende nieuwlichters, zoals de PVV en FvD, netjes buiten de deur. Leest u even mee hoe het in elkaar zit?

Om te beginnen mag u best blij zijn dat u niet in een echte democratie woont. Da’s veel werk namelijk. Waarom? Omdat u dan zeer regelmatig uw stem moet uitbrengen in de gemeenteraad, in de provincie en het landsbestuur. In een echte democratie zijn alle politieke functies verkiesbaar. Echte democratie gaat heel wat verder dan zo af en toe een referendumpje.

In Amerika bijvoorbeeld kunt u in verschillende staten uw officier van justitie, rechter en hoofd van de politie kiezen. Natuurlijk, deze dames en heren moeten vanzelfsprekend de nodige kwalificaties hebben om zich verkiesbaar te stellen. Slager Joe Doe die zich verkiesbaar wil stellen, kan dat niet doen, omdat hij geen rechter is en geen juridische of politieopleiding heeft gevolgd. Hij kan zich wel verkiesbaar stellen voor burgemeester (zoals Clint Eastwood ooit deed) gouverneur (Hoi Arnie!) of president. Maar niet voor officier van justitie, rechter of hoofd van de politie.

In Amerika is het gebruikelijk dat rechters pas uitspraak kunnen of mogen doen als een jury de verdachte schuldig heeft bevonden. Die jurydienst is verplicht. De meeste Amerikanen hebben daar geen problemen mee, ze zien het als een verplichting die ze graag willen doen. Net zoals ik er destijds trots op was mijn dienstplicht te kunnen en mogen vervullen.

De meeste mensen, vooral aan de linkerkant van de samenleving, hebben de mond helemaal vol van rechten. Maar over plichten, daar hoor je heel wat minder over. Zoals alles heeft ook democratie een prijs. Als u in een echte democratie wilt leven, dan moet u er wat voor doen.

Daar schort het nogal aan vandaag de dag. U heeft recht op … en op … en nog veel en veel meer. Maar dat daar plichten tegenover staan? Vervelend. Moet niet mogen. Helaas, toch is het zo. Dat heet met een fraai ouderwets woord ‘burgerzin’.

We hebben – voor zo lang het nog duurt – een adviserend referendum. Niet eens een wetgevend referendum. De regering mag het gerust naast zich neerleggen, zonder politieke consequenties. In theorie, in ieder geval. Natuurlijk zijn er consequenties. Elke keer als de regering een referendum naast zich neerlegt, verliest ze een stukje geloofwaardigheid. Dat is de prijs die Rutte moet betalen. Volgens mij komt zo onderhand de politieke incassodienst bij hem langs om achterstallige geloofwaardigheid te incasseren. Op dit moment staat hij zwaar in het rood.

Kijk eens om u heen, en zie hoe moeilijk het is om een referendum van de grond te krijgen. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, maar het ontbreekt simpelweg aan burgerzin. Het interesseert de gemiddelde Nederlander geen malle moer. Zelfs het simpele werk zoals het invullen van een stembiljet is al te veel moeite.

Wat gebeurt er als er een grote aanslag plaatsvindt? Niets. De regering huilt krokodillentranen. Betreurt de slachtoffers. Er wordt ter plaatse een gebouw kleurig verlicht. Facebook toont een huilend cartoon figuurtje, en dat is het eigenlijk wel zo’n beetje. Oh, en de stille tocht. Vergat ik bijna. De obligatoire stille tocht. Tja, als je zo met je eigen samenleving omgaat, wilt u dan eigenlijk wel democratie? Dat is heel veel werk. Burgerzin, weet u wel?

Voor we verder gaan, in een echte democratie kan iedereen die stemgerechtigd is zich verkiesbaar stellen voor alle politieke vacatures. Dat gebeurt nergens, maar het is echt de enige kwalificatie. U bent 18 jaar of ouder? Geestelijk bij zinnen? Dan – in een echte democratie – zult u zo af en toe in de gemeenteraad moeten zitten. Of zelfs in de Kamer. Bij toerbeurt, en op basis van loting. Dat is de enige maatstaf.

Ik hoor vaak mensen zeggen dat alles beter gaat in een meritocratie. We moeten een generaal op Defensie zetten, een leraar op Onderwijs en een dokter op Volksgezondheid. Dan komt alles goed! Nou nee. Bepaald niet. Al was het alleen maar omdat we dan een geitenwollensok op Ontwikkelingshulp moeten zetten, een socialist op Sociale Zaken en een idioot op Kunst en Cultuur. Zeker, een meritocratie heeft best wel voordelen. Maar ook hele grote nadelen. Die generaal op Defensie is zo ongeveer de allerlaatste die zal snijden in het defensiebudget bijvoorbeeld. Zijn collega op Volksgezondheid eist de allerlaatste CAT scan voor iedere EHBO-post. En hun confrater op Onderwijs heeft ook zo z’n stokpaardje.

Geld speelt geen rol, en het leukste uit de catalogus is nou net compleet onmisbaar. We hebben een absurd grote vloot lichte kruisers gehad. De marine noemde dat ‘fregatten’, want dat accepteerden onze domme Kamerleden. De NAVO kwalificeerde ze als destroyers (soort van lichte kruisers). Da’s nogal zwaar voor een ministaat als Nederland. Waarom? Omdat alleen commandanten van fregatten in aanmerking kwamen om admiraal te worden. Zelfde zien we bij de luchtmacht. Als F16 piloot kan je generaal worden, als logistiek officier bijna niet, want je hebt niet gevlogen.

Een meritocratie is een nogal gesloten clubje waar je verdomd moeilijk in komt. En het is een clubje met een waterhoofd. Defensie intern is een meritocratie. Je wordt in principe bevordert op basis van je prestaties. Iedere cadet kan luitenant worden, de meeste cadetten bereiken de rang van kapitein. Maar dan gaat het moeilijk worden. Alleen de beste kapiteins worden majoor. Naarmate je hoger klimt in de organisatie moet je veel meer moeite doen om er een ster bij te krijgen. De stap van kolonel naar brigadegeneraal is een hele grote. Het zijn er maar een paar die dat lukt. Evenzo goed hebben we toch een hele grote club generaals bij de krijgsmacht rondlopen. Veel meer dan je zou verwachten.

Ik schreef dat onze bestuursvorm een gekozen oligarchie is. Dat geldt voor bijna alle democratische landen. Als je een beetje zou wroeten, gaat het je opvallen dat de families die bij ons in de 17e  eeuw de macht in handen hadden dat nog steeds doen.

Ik dacht zelf dat die families vervangen waren door de diverse politiek partijen. Prof. Hans Jansen corrigeerde me direct. “Nee, Numan. Dat is nog steeds zo.” Hij had het zelf aan den lijve ondervonden, en zag het dagelijks om zich heen.

Een simpel voorbeeldje: Jan, de zoon van een arbeider, gaat rechten studeren. Samen met Jean, de zoon van een minister. Ze volgen allebei dezelfde opleiding. Voor Jan is dat heel hard werk en z’n enige kans om hogerop te komen. Jean, die is preses van de studentenvereniging en feest wat af. Hij promoveert toch wel. Een zesje is voor hem net zo goed als een tien. Allebei promoveren ze.

Allebei gaan ze werken als advocaat. Jan blijft dat de rest van z’n leven doen. Misschien lukt het hem zich in te kopen in een maatschap, ooit. Maar Jean, die wordt direct een beleidsfunctie aangeboden in de gemeente (waar zijn familie bestuurlijk woont). Daarna volgt hij het cursus honorum, en wordt op zeker officier van justitie en vrijwel zeker rechter. Het is niet onmogelijk dat Jan dat ook lukt, maar veel minder waarschijnlijk. Hetzelfde als beiden de politiek in gaan: Jan mag in z’n handjes klappen als hij in de gemeenteraad komt, en Jean weet zeker dat zijn carrière hem brengt tot Kamerlid.

Dan komen we nu bij de nieuwkomers, en bij Nieuw Links. Zo af en toe verandert de maatschappij enorm. Voor ons was dat in 1968. Nieuw Links nam toen langzaam maar zeker de macht over van zittend oud rechts. Dat ging niet direct, maar wel consequent. Nieuw Links in 1968 waren studenten van rond de 20-25 jaar. Veel van hen waren politiek bewust (= extreem links) en gingen de politiek en het bestuur in. Eerst op lage posten, daarna stegen ze binnen hun organisaties. Bij elke promotie kregen ze meer mogelijkheden om gelijkgezinden binnen te slippen. Deze mensen zijn nu   gepensioneerd (1968 + 30 = 1998), en willen absoluut niet herinnerd worden aan hun hippie en flowerpower verleden. Dat wil niet zeggen dat ze hun linkse idealen aan de wilgen hebben gehangen. Integendeel. Ze praten er niet graag over, dat is alles.

Als u om u heen kijkt, ziet u dat de media, de rechterlijke macht, het bestuur, de overheid en zelfs grote bedrijven een nogal linksige kijk op de wereld hebben. Dat is niet toevallig. Die hippies van toen hebben promotie gemaakt. Op hun beurt promoveerden ze mensen die gelijk dachten. Mensen zoals ik? Nou nee. Die maakten geen promotie. In ieder geval niet als ze voor hun mening uit durfden te komen. Dus hielden ze hun mond stijf dicht. Effectief is dat hetzelfde als extreem progressieve figuren promoveren.

De tijd is aan het veranderen, maar of we de tijd hebben om die veranderingen te verzilveren, vraag ik me af. Met de flowerpower beweging kregen we direct oud = op/versleten/ouderwets. Dat idee uit zich nu in het eisen van gelijke salarissen en emolumenten bij aanvang van je carrière. Een ouwe lul werkt minder dan een progressieve enthousiaste jongeling van 25 jaar. En dan krijgt hij nog meer betaald en meer vakantiedagen ook!

Dat die ouwe lul minder brokken maakt, omdat hij alles al drie keer heeft gezien, ach. Zoeken we wel op met Google. Da’s niet leuk om te horen, want zo krijgen we nooit zakken met geld. Op je beurt wachten tot je zelf oud bent? Kom nou toch! We leven NU. Geef die ouden van dagen een spuitje, zijn we van ze af. Toeval dat legale euthanasie en ‘voltooid leven’ zo ongeveer gelijk komt met de afbraak van de bejaardenzorg? Ik heb zo mijn twijfels.

Als we in een min of meer rustige maatschappij woonden, dan zou die langzaam maar zeker veranderen van Nieuw Links in nieuw rechts. Wat links vanaf 1968 heeft gedaan, werkt nu net zo goed als toen. Dus in 2040 hebben linkse mensen het net zo moeilijk als wij nu. Jammer genoeg gaat dat niet gebeuren, want onze maatschappij is alles behalve rustig. En Nieuw Links heeft er voor gezorgd dat hun veranderingen nooit meer teruggedraaid kunnen worden.

Oud rechts (destijds de VVD, KVP, CHU, AR) wilde graag op een koopje laten werken, dus importeerden ze gastarbeiders. Beunen is immers goedkoper dan fatsoenlijk betalen. Nieuw Links was daar in eerste instantie niet zo blij mee, want dat kost de arbeiders werk en inkomen. Maar al heel snel kregen ze door dat die gastarbeiders een politieke goudmijn waren. Ze hebben begeleiding nodig. Culturele begeleiding, scholing, jongerenwerkers, straathoekwerkers, anti-jihad begeleiders, noem maar op. Dus draaiden ze om als een blad aan een boom.

Oud rechts en Nieuw Links ontdekten dat die gastarbeiders best stemrecht konden krijgen, want zo dachten ze allemaal: dan stemmen ze op ons. De VVD dacht dat, want de meeste gastarbeiders die voor zichzelf beginnen zijn kleine zelfstandigen. Dat is de VVD. Het CDA dacht dat, want alle gastarbeiders zijn mohammedaan. De enige partij die wat om god geeft is het CDA. Elke god. (Vooral de mammon.) Alle linkse partijen dachten dat, want die gastarbeiders waren arm, en dus gaan ze links stemmen.

Resultaat: de gastarbeiders zijn nu gepensioneerd. Ze haten het Westen nog steeds, iets waar ze vandaag veel gemakkelijker voor uit kunnen komen dan toen. Hun kinderen zijn veel erger, en op hun beurt zijn de kleinkinderen het ergst. Ze spreken slecht of zeer gebrekkig Nederlands, verafschuwen alles waar het Westen voor staat, zolang ze maar van twee walletjes kunnen blijven eten. Aan de ene kant de beest uithangen in Syrië, om voor de jihad te vechten. Aan de andere kant janken om Nederlandse hulp als het tegen zit. Niet om Marokkaanse of Turkse hulp, want die krijgen ze echt niet, en dat weten ze. Op z’n best stuurt Marokko een kogel op. Om zo snel mogelijk 72 maagden te kunnen versieren.

Een heel groot deel van die mohammedanen woont als kolonist in Europa. Nog steeds gelooft bestuurlijk Europa dat het allemaal wel mee valt en dat het mohammedanisme een vredelievend geloof is. Die koloniserende mohammedaan gaat inderdaad stemmen. Op mohammedaanse partijen. Absoluut niet op kapitalistische partijen (jammer VVD), zeker niet op heidenen (helaas CDA) en zolang de dhimmi´s het nog geloven op links (jullie gaan er nu aan, SP/GL/PvdA).

Dat gaat als een kaartenhuisje in elkaar klappen. Heel snel. En dan moet u de rekening betalen. Want vrede en democratie zijn ontzettend duur. Elke keer weer moeten we dat opnieuw ontdekken. In 1945 wilden we die prijs niet nog een keer betalen. En nu ook niet. Maar die zal toch betaald moeten worden. In 1945 werd er (beperkt) grote schoonmaak gehouden. Alles wat NSB was, was fout. Daar hoeven de huidige NSB´ers niet bang voor te zijn. Die hebben gewoon een inschattingsfout gemaakt. Jazeker. Zo zal dat verkocht worden.

De tijd dat u de maatschappij kon veranderen met een stille tocht, een kaarsje, een stiltecentrum en een like op Facebook is bijna voorbij. Als u de moeite niet wilt nemen om bij bedrijven te klagen dat ze kruisjes wegvegen van Griekse kerken, niet naar een andere kassa gaat als er een hoofddoekje achter zit, of toch naar Bakker Erdoğan, want die heeft zulk lekker brood ook op zondag en het is om de hoek. Ach. Dan moet u niet klagen. Laat u alvast besnijden. Kan prima onder verdoving. En zoek wat leuke hoofddoeken uit.

Door:
H. Numan
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in achterlijkheid, belangenverstrengeling, democratie, Elite, establishment, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, meningsdictatuur, moralisme, Naïviteit, Nederland, onwetendheid, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, Rotzakken, sarcasme, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

6 reacties op We leven in een democratie!

 1. d.g.m.holland zegt:

  Hou op over democratie… Als PVV stemmer krijg ik dan braakneigingen…
  Wij doe nergens meer aan mee !

  Geliked door 2 people

 2. Steven zegt:

  Welke ‘democratie’?
  Die bestaat alleen op papier en voor de microfoon!

  Geliked door 1 persoon

 3. Guardiaangel zegt:

  Dit is toch voor elke Europeaan duidelijk of niet?

  Geliked door 2 people

 4. louis-portugal zegt:

  Toch goed georganisserd die TIEN over rood tegen den U uit B.
  Behalve de dooien zijn ze allemaal ruimschoots tot dik miljoenair.

  Like

 5. hendrikush zegt:

  Mooi stuk Numan!
  Onze wattenstaafjes komen nog van een koude kermis thuis.

  Geliked door 1 persoon

 6. Taljaard zegt:

  Bravo!
  Als universitair geschoolde ”Jan de Arbeider” kan ondergetekende meepraten van de weerstand van de linkse academische elite wanneer je er eigen, en van hen afwijkende, denkbeelden op nahoudt. En de bagger die je dan over je uitgestort krijgt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s