Verhinderde sharia-stad Bergkamen uit piëteit Sacramentsdag processie?

Screenshot_14

(Door: Klaus Lelek – Vertaling: E.J. Bron)

Hoe een islamitische perfide cultuurstrijd d.m.v. terroristische speerpunten en gelijktijdige kolonisatie Europa verandert. De gedupeerde kerk staat midden in het islamitische stadsdeel!

journalistenwatch

Het eigenlijke verwoestende effect van een terreuraanslag zijn niet alleen de doden – die zijn in tegenstelling tot oorlogshandelingen naar verhouding gering. Het eigenlijke verwoestende effect zijn de reacties van politici, juristen, autoriteiten, besturen, kortom van iedereen die op grond van de tragische gebeurtenissen – in plaats van het hoofdprobleem uit de weg te ruimen – ter zogenaamde bescherming het hele land bedekken met voorschriften, die een grote beperking van de eerdere bewegingsvrijheid tot gevolg hebben. In duidelijke taal: een stuk oude liberale cultuur kapotmaken. Daartoe behoren vooral feesten en manifestaties die uit gebrek aan desbetreffende veiligheidsmaatregelen afgezegd moeten worden. Zodoende heeft de terrorist van de Breitscheidplatz in Berlijn niet alleen tien “ongelovigen” vermoord, maar er ook nog aan bijgedragen dat gehate feesten zoals carnaval, maar ook religieuze optochten in veel gevallen afgezegd moeten worden.

Omdat sinds geruime tijd boven iedere manifestatie het zwaard van Damocles van een aanslag hangt, terwijl de islamitische landgenoten – als niet deelnemers – geen last hebben van de veranderingen, ja, er zelfs van profiteren. Bijvoorbeeld wanneer bang geworden burgers in vooruitsnellende gehoorzaamheid afzien van kerstbomen en omgekeerd met slaafse onderworpenheid – bijvoorbeeld tijdens de ramadan – ingaan op islamitische gevoeligheden. Des te krachtiger en heftiger de terreur, hoe meer de schizoïde elites denken de autoritaire religie te moeten verdedigen.

Houdt de pastoor zich koest voor de sharia en doet hij alsof hij te weinig mensen heeft?

Een bijzonder perfide zweepslag van de autoriteiten in de sharia-deelstaat Nordrhein-Westfalen trof nu de katholieke gemeenschap in Bergkamen. Hier zagen de organisatoren van de kerk St. Elisabeth zich door nieuwe veiligheidsmaatregelen van de verkeersautoriteit op korte termijn genoodzaakt de Sacramentsdag processie af te zeggen. Over de achtergronden zei pastoor Thorsten Neudenberger in een interview met “Domradio”:

“We hebben een brief van de afdeling planning van de stad Bergkamen ontvangen. In deze brief werd ons meegedeeld dat wij zouden moeten voldoen aan verhoogde veiligheidsmaatregelen. We hadden hekken moeten plaatsen, drie vrachtwagens op personenwagens op gevaarlijke kruisingen moeten neerzetten. We zouden de route van de processie hebben moeten afsluiten, ook met elk twee veiligheidsmensen bij de versperringen gedurende de hele processie.”

Interessant is de ketters aandoende vraag van de kerkjournalist waarom de politie (autoriteit van de deelstaat!), die toch tijdens voetbalwedstrijden altijd behoorlijk talrijk vertegenwoordigd is, de processie niet beveiligt. Neudenberger hierover:

“Dat weet ik eigenlijk ook niet… Ik ken dat al een paar jaar, omdat onze kleuterscholen bij de Sint Maarten optochten met dezelfde voorschriften te maken hebben. Ook zij moeten zelf voor hun veiligheid zorgen en dan natuurlijk in het bijzonder voor het paard, dat meeloopt in de Sint Maarten optocht.”

Is dat de waarheid of alleen maar de halve waarheid? Binnen veertien dagen zorgen voor een paar auto´s, straten blokkeren. Zorgen voor hekwerk. Desnoods helpers uit andere gemeenten halen. Of een privé veiligheidsdienst. Waar is het probleem? Of zit er uiteindelijk de angst achter om in een stad met naar schatting 15% moslims en vijf moskeeën – die met de absolute meerderheid door de SPD geregeerd wordt (60%) – met een kruis de straat op te gaan? Langs huizen, waar op dat moment strenggelovige moslims ramadan vieren? Deze vraag is des te belangrijker, omdat Neudenberger in hetzelfde interview toegeeft dat de processies in de omringende gemeenten probleemloos hebben plaatsgevonden.

Een aanwijzing op een vermeende agressieve stemming tegen christenen in Bergkamen levert uitgerekend de website (punt 4) van burgemeester Roland Schäfer (SPD):

Daar staat al in de inleiding:

“Zoals in veel steden van de Bondsrepubliek bestaat er ook in de stad Bergkamen een serie onopgeloste vragen over de integratie van immigranten- respectievelijk migrantengroepen. Afgezien van kleinere incidentele problemen met emigranten van Duitse afkomst uit Oost-Europa, wie aantal in Bergkamen relatief gering is, en met asielzoekers respectievelijk burgeroorlog-vluchtelingen, zijn de belangrijkste integratieproblemen in Bergkamen vast te stellen bij het van oorsprong uit Turkije afkomstige, islamitische bevolkingsdeel.

Het wordt nog duidelijker:

In de loop van de afgelopen 25 jaar heeft zich een concentratie van de Turkse woonbevolking in bepaalde stedelijke woongebieden gevormd. Er zijn straten met een bijna 100% Turkse bevolking. Merkbaar is deze concentratie vooral in het centrale vestigingsgebied in de binnenstad (de zogenaamde “Alte Kolonie”), waarin op dit moment ca. 80% Turkse respectievelijk oorspronkelijk uit Turkije afkomstige bevolking woont. Daarbij kon in zoverre een verdringing worden vastgesteld, toen in huurhuizen met 6 huurders vanaf de aanwezigheid van 2 Turkse gezinnen een vertrek van de Duitse bewoners plaatsvond. Omdat de woningbouwverenigingen begrijpelijkerwijs geen leegstand wensten, kwamen als volgende huurders alleen maar Turkse belangstellenden in aanmerking. De concentratie van Turkse immigranten in bepaalde stedelijke woongebieden heeft er o.a. toe geleid dat in de daar aanwezige kleuterscholen Turks inmiddels de overheersende taal is. In een serie kleuterschoolgroepen zijn kinderen met 2 Duitstalige ouders een zeldzame uitzondering. Ook op de basisscholen hebben veel klassen een immigrantenaandeel van 50% of meer.

De kerk St. Elisabeth staat midden in een islamitisch getto!

En nu de hamvraag: waar staat eigenlijk de kerk St. Elisabeth? Kijk maar eens op Google Maps! Ze staat midden in de “Alte Kolonie”, waar volgens burgemeester Roland Schäfer nu tot 80% moslims wonen. Pastoor Neudenberger heeft vanwege de databescherming wetten de kerkelijke website al van internet afgehaald. Met het oog op de boven genoemde onderzoeken beschouw ik het als zeer onwaarschijnlijk dat er alleen maar “formele juridische gronden” geleid hebben tot het afzeggen van de Sacramentsdag processie. Ook de uitlatingen over de “toekomst” van de processie in het door de islam beïnvloede deel van de binnenstad zijn min of meer warrig:

“Er zal voor de zomervakantie nog een gesprek met onze districtscommissaris plaatsvinden, de commissaris van het district Unna. Dat betreft alle gemeenten hier, waarbij ik geloof dat wij de enige gemeente zijn die daadwerkelijk afzegt. We zullen allemaal nogmaals bij elkaar gaan zitten om over deze vragen te overleggen om daarna hopelijk ook antwoorden op die vragen te kunnen krijgen.”

Het antwoord hoe het met de gemeente te midden van een christen-vijandige islamitische parallelsamenleving verder gaat, zou ook de tekst van de burgemeester kunnen leveren: daarin wordt met het oog op mogelijke toekomstige stadsontwikkelingen gezegd:

“Als het bij de huidige bevolkingsconcentratie verbonden met nog meer verschijnselen zoals de hoge werkloosheid en een verhoogd criminaliteitscijfer, dan zou zich hieruit in negatieve zin een echt getto met crisis- en geweldverschijnselen kunnen ontwikkelen, zoals die bekend zijn uit Amerika, maar ook uit Frankrijk en Engeland. Op grond van de verschillende sociale randvoorwaarden is dit scenario bij ons echter uiterst onwaarschijnlijk.”

Nee, meneer de burgemeester. Het scenario om met druk – terreur en kolonisatie – anderen te verdringen, is in Duitsland en ook in Bergkamen al lang ingetreden. Een mozaïeksteen van deze ontwikkeling werd op Sacramentsdag duidelijk zichtbaar! In de “Alte Kolonie” heerst al lang de sharia!

PS: Men zou de processie ook als demonstratie tegen vervolging van christenen kunnen aanmelden! Dan zou ze beveiligd worden. Zelfs met speciale eenheden!!!! De bittere waarheid luidt echter: WAAR MOSLIMS IN DE MEERDERHEID ZIJN, IS GEEN PLAATS MEER VOOR ANDERSDENKENDEN, ANDERSGELOVIGEN EN ANDERS LEVENDEN! Een “kleurrijk Duitsland” is de hersenschim van decadente schizoïde roodgroene elites. In werkelijkheid heerst hier zoals in Bergkamen “ISLAMITISCHE MONOCULTUUR”!!!

Bron:
www.journalistenwatch.com
Door: Klaus Lelek

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, christenhaat, cultuurrelativisme, Demografie, Dhimmitude, Duitsland, Elite, establishment, Eurabië, gezond realisme, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, Rotzakken, sharia, sociaaldemocraten, Socialisten, socialistisch idealisme, tolerantie/intolerantie, Turken, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

10 reacties op Verhinderde sharia-stad Bergkamen uit piëteit Sacramentsdag processie?

 1. hans zegt:

  De gedupeerde KERK!?? Ach ze hebben zichzelf al overgegeven aan de islam. Vooral die kerken in Duitsland! Hoop dat als het bijltjesdag word (en dat wordt het, duurt ook niet lang meer) .sommige van die kerkautoriteiten mee worden genomen in de afrekening die er KOMT!

  Geliked door 1 persoon

  • lamme Marietje zegt:

   tja, de kerk leert nog steeds met de dorpspastoor voorop dat we lief voor elkaar moeten zijn

   Like

  • droevige mof zegt:

   Ik zag vandaag in de kloosterboekhandel in Wittem de nieuwe publicaties over de islam en het christendom. Het draait allemaal om begrip, dialoog en toenadering. Geen enkel kritisch argument. De principes van kritiek op tekst en religie zijn duidelijk niet van toepassing op de islam. Net zoals Harry Kuitert het christendom heeft ontmanteld, kan men ook de islam in de tas stoppen. De Nederlandse islamoloog Hans Jansen heeft een goede start gemaakt. Helaas worden zijn boeken niet langer opengesteld in de boekhandel.
   Blijkbaar is het niet beter met jou dan met ons. Strooplikkerij en lafheid zijn nu in de kerken troef.

   Geliked door 1 persoon

  • Marlies zegt:

   De christenen zijn de gedupeerden. Je zult maar zulke NSB “leiders” hebben.

   Geliked door 1 persoon

 2. Cleo zegt:

  Islam is als een groeiend en zich uitzaaiend kwaadaardig gezwel: hoe groter de groep moslims in een samenleving, hoe onleefbaarder dezelfde samenleving wordt voor niet-moslims!
  Islam is een kwaadaardige, volstrekt intolerante ideologie gericht op overheersing! WEG ERMEE!

  Like

 3. M.A.L. Sion zegt:

  Deze gebeurtenis moet (kan) ook bezien worden vanuit het oogpunt van de islamitische bewoners van dat stadsdeel. Ongetwijfeld zullen zij op het voor de processie geplande datum en tijd blij zijn dat zij van rust kunnen genieten. Bovenal zullen zij in de overtuiging verkeren dat ook Allah zeer blij zal zijn met deze ontwikkeling. Mogelijk zullen zij op het betreffende tijdstip de straat op gaan om gepassioneerd de kreet te slaken: Allahu akbar.
  De moslims in dit stadsdeel zullen ongetwijfeld medemoslims in andere delen van deze regio en ook elders in Duitsland op de hoogte stellen en hen adviseren ook aan te dringen op het met rust gelaten te worden tijdens momenten die voor dergelijke religieuze activiteiten worden gepland.
  Al met al een ontwikkeling die haarfijn past in het toekomstbeeld.
  Klik hierna op knop cynisme uit.
  malsion@orange.fr

  Geliked door 1 persoon

 4. Feniks zegt:

  Amen.
  Waar de islam zich vestigd laat de islam geen ruimte voor iets anders.
  Eeuwenlange geschiedschrijving levert het bewijs.
  Wake up.

  Like

 5. Hendrik zegt:

  Islam is als kanker, je moet het bestijden ander doodt het je.

  Geliked door 1 persoon

 6. Thom zegt:

  Zeg het voort, zeg het voort. Stem op Merkel voor de oplossing van alle problemen.

  Like

 7. guusvelraeds zegt:

  De islamisering is een feit. Terug draaien gaat niet meer met wetgeving en uitzettingen. Er gaat veel bloed vloeien. Het bloed van onze kinderen. Zo niet dan volgt volledige onderwerping. Islam integreert niet. De islam is gekomen om te overwinnen. Bedenk dat we zelf de sleutel overhandigd hebben van ons huis.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s