Op weg naar een Nieuwe Wereldorde (deel 3)

Screenshot_134

(Door: Catherine A. Boon-Langedijk)


(Onderstaand artikel is het 3e  deel in een serie van vier, genaamd “Op weg naar een Nieuwe Wereldorde – lees hier deel 1 en
hier deel 2)

De term Nieuwe Wereldorde (NWO) krijgt in de media weinig aandacht. Een enkele keer wordt deze gebruikt door een politicus of een journalist, maar dat zijn uitzonderingen. Niettemin wordt de politiek grotendeels bepaald door het streven de NWO tot stand te brengen. De bevolking wordt echter zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. Maar al in de Late Middeleeuwen werd gesproken over een wereld die zou staan onder één gemeenschappelijke leiding. In dit artikel zal de tot nu toe bewandelde weg, die moet leiden naar een Nieuwe Wereldorde, in vogelvlucht worden besproken.

Tijdens het World Economic Forum in Davos liet onlangs ook de directeur-generaal van de IOM (The International Organization for Migration), migratie-tak van de Verenigde Naties (VN), geen twijfel over de bedoelingen bestaan: de EU moet versneld worden omgevolkt. Ook de huidige secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres pleitte voor meer immigratie en zag de multi-etnische, multiculturele, multireligieuze samenlevingen, die zullen ontstaan, als een verrijking. Guterres legde onlangs de schuld van terrorisme niet bij regimes die worden aangestuurd door islamisten, maar bij “islamofoben”, hij verwisselt dus oorzaak en gevolg. De westerse cultuur staat op het spel en zal bij ongewijzigd beleid worden vernietigd.

Coudenhove-Kalergi heeft in 1947 de antidemocratische Ur-Loge Pan-Europa opgericht. (De Ruiter 4 115) Er is een nauwe verstrengeling van de vrijmetselarij met de Europese politieke leiders die verborgen blijft voor de ogen van de buitenwereld (RR p.117). Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. (RR 4, p.24-27, 39, 118,134 is mede gebaseerd op Gioele Magaldi, Massoni: Società a responsibilità illimitata-La Scoperta della Ur-Lodges, Milaan 2016)

Wortels van de EU

Uit het bovenstaande blijkt dat de EU vooral gebaseerd is op de communistische ideeën van Weishaupt en Marx en de racistische van Coudenhove-Kalergi, welke laatste via massa-immigratie het multiculturalisme in de hand hebben gewerkt. De EU is mede gebaseerd op plannen van de nazi´s; een aantal, waaronder Walter Hallstein, heeft meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Uit vrijgegeven CIA-documenten blijkt dat de EU op aandringen van de Amerikanen werd opgezet en niet de belangen van de Europese volkeren maar van de globalisten in Washington en hun marionetten in Brussel behartigt. Achter de schermen doet de macht van het kapitaal haar werk. Op mondiaal niveau opereert vooral de multimiljardair George Soros ‑ Peter Sutherland is intussen overleden ‑ , die ervoor zorgt dat onze politici de immigratie laten doorgaan. (RR 4, p.118-120) De plannen van Coudenhove-Kalergi zijn het handboek voor de in Europa zo machtige Rothschilds en hun volgelingen.

Bondgenootschap EEG/EU met de islam

Intussen heeft de EEG/EU een bondgenootschap gesloten met de islam, een ideologie, die in verschillende opzichten vergelijkbaar is met het nazisme: Joden- en homohaat, expansieve oorlogszucht, verheerlijking van geweld, het volgen van een leider ‑ de een Hitler de ander Mohammed ‑ geloof in eigen superioriteit en het Blut- und Bodenprincipe, in de islam: grond die eenmaal verworven is, moet altijd islamitisch blijven of worden heroverd. Beide zijn antidemocratisch en willen de oppositie de mond snoeren door een einde te maken aan de vrijheid van meningsuiting. Bovendien is de islam fascistisch: fascisme laat geen kritiek toe op de leider en op de ideologie en in de islam staat zowel de doodstraf op het uiten van kritiek op Mohammed als op de islam zelf.

Het streven van de EU, nu vooral gepersonifieerd door Angela Merkel, Emanuel Macron en paus Franciscus, is gericht op het realiseren van één Europese superstaat. Die is veel gemakkelijker te controleren en te manipuleren dan kleinere onafhankelijke landen afzonderlijk. De tegenstellingen binnen Europa zijn echter niet te onderschatten: die tussen Noord‑ en Zuid-Europese landen op economisch gebied en die tussen Oost en West op ideologisch terrein. Ook de kloof tussen de politieke elite en de burgers wordt steeds groter, evenals de kloof tussen rijk en arm. De EU probeert haar macht te vergroten en stevent af op een totalitaire dictatuur. De politieke elite van de EU staat in dienst van de mondiale plutocratie om de Nieuwe Wereldorde tot stand te doen komen.

Er worden vluchtelingenstromen gecreëerd en met behulp van massa-immigratie wordt in Europa culturele en economische chaos gecreëerd. `Orde uit chaos@ is niet voor niets het motto van de vrijmetselarij in de hoge graden. Massa-immigratie moet bovendien leiden tot het afschaffen of verzwakken van homogene volkeren en het voorzien in goedkopere werknemers. De oplossing wordt dan gezocht in een nieuwe communistische werelddictatuur met herverdeling van de welvaart: de Nieuwe Wereldorde.

Hoe denkt de onzichtbare macht de Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen?

De Protocollen van de Wijzen van Sion

De gedachtegang van degenen die een Nieuwe Wereldorde nastreven, wordt verwoord in De Protocollen van de Wijzen van Sion, een geschrift dat tegen het einde van de 19e eeuw is opgedoken. Het geeft een blauwdruk voor het plan om bestaande regeringen te vervangen door een dictatoriale “Nieuwe Wereldorde” en lijkt opgesteld door de vrijmetselaars/illuminati en niet te komen uit de Joods-zionistische hoek zoals vaak is beweerd. (Marquis 18-2-2012 en RR p. 360 ev) Daarin krijgt de zichtbare vrijmetselarij de taak om de onzichtbare macht te verbergen (Protocol 4, sub 2). In werkelijkheid worden we dus geregeerd door de onzichtbaren.

N.B. Deze bronnen uit 2010 kreeg ik in 2012 onder ogen en voorzag ze van de opmerking “niet als bron gebruiken”, nu denk ik daar anders over.

Bevordering van duurzaamheid

In 1991 richtte Edmund de Rothschild een bank op met het doel om milieuvriendelijke ontwikkeling en duurzaamheid te bevorderen: The Global Environment Facility (GEF). Een jaar later tijdens de top in Rio de Janeiro werd de GEF een onafhankelijke organisatie en werd hij opgenomen in het VN-systeem. De rijke VN-landen moeten via Rothschilds GEF per jaar 100 miljard dollar betalen aan de minst ontwikkelde 165 landen (LDC) als klimaathulp om het CO2-gehalte van de lucht terug te dringen. De arme landen krijgen leningen, maar moeten grondgebied, “wildernis”gebieden die rijk zijn aan mineralen, daarvoor in onderpand geven. 30% van het aardoppervlak werd als “wildernis” bestempeld. De meeste landen kunnen hun leningen niet terugbetalen, waarna land wordt verbeurd verklaard en in handen van de Rothschilds valt. Dat is al gebeurd in Brazilië en Argentinië. (RR 4, p. 122-124)

Behalve zorgen over klimaatverandering zijn er ook zorgen over verlies van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen. Met de hulpbronnen moet daarom zuiniger worden omgesprongen, het verlies van biodiversiteit moet worden tegengegaan en de CO2-uitstoot moet worden verminderd, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de mens de oorzaak is van de verhoging van die uitstoot en daarmee van de klimaatverandering. Deze laatste opvatting is op zijn minst omstreden.

Organisaties

Tot de invloedrijkste organisaties achter de plannen voor de NWO behoren instellingen als het Britse Royal Institute for International Affairs (1920), het tegenwoordige “Chatham House”. In de VS werd de Council of Foreign Relations opgericht (CFR, 1921), waaruit de Trilaterale Commissie (TLC) is voortgekomen. De TLC werd in 1973 opgericht door David Rockefeller en Zbigniew Brzezi½ski. Trilateraal slaat op Noord-Amerika, Europa en Japan. Ook de illuminati/vrijmetselaars en het Vaticaan zijn betrokken bij de plannen.

De Verenigde Naties dateren uit 1945, evenals het daaraan gekoppelde Internationaal Monetair Fonds (IMF). Bilderberg conferenties, een denktank met deelnemers uit de zakenwereld, media en politiek (sinds 1953), en de Club van Rome (1968), waarin vooral de wetenschappelijke wereld vertegenwoordigd is, focussen zich eveneens op de NWO, die in hun optiek stapsgewijs tot stand moet komen.

Globalisering

De weg naar de NWO gaat gepaard met globalisering: het proces van wereldwijde economische, culturele en politieke integratie ten gevolge van een toeneming van stromen mensen, goederen, geld en informatie.

Hoekstenen van de samenleving als vrijheid, democratie, vaderlandsliefde, de gezinsstructuur, joods-christelijke waarden worden ingeruild voor islamisering, genderpolitiek, mogelijk maken van abortus en euthanasie, ondermijning van het huwelijk als instituut en uitsluiting van andersdenkende, zogenaamde politiek incorrecte burgers. Door het drogeren van de jeugd wordt die apathisch gemaakt. De CIA beschermt de drugshandel, die lucratief is voor de VS en de westerse banken. Controlesystemen worden geavanceerder, het contante geld zal worden beperkt of afgeschaft en chips zullen bij mensen worden ingeplant. (RR p. 179). De vrijheid van meningsuiting wordt verder beperkt. Veel burgers zijn ontevreden en zij die zich verzetten, zullen steeds harder worden aangepakt. De partijen waarop de meerderheid stemde, komen niet meer voor hen op; anderzijds is er demofobie, angst voor het volk, onder de politici, die dan ook tegen het wetsvoorstel voor een correctief referendum stemden.

(Einde van deel 3)

Door:
Catherine A. Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op Op weg naar een Nieuwe Wereldorde (deel 3)

 1. Petra DeBoer zegt:

  Ter info over het Kalergi plan en Pan Europa.
  http://www.paneuropa.at/

  Like

 2. Sharon zegt:

  Die hele islam-omvolking heeft alleen te maken met het feit dat de EU uit grootheidswaanzin Turkye erbij wil hebben, daarom kan de oer bevolking de tering krijgen of oprotten

  Like

 3. Laat ik mijn laatste 10 a 15 jaar nog in geluk en vrede leven in mijn kleine kring, de rest is van geen belang meer, om er nog iets aan te kunnen doen, of de halve wereldbol moet in opstand komen met nog verstandige mensen die het gevaar inzien dat anders deze aardkloot verloren is.
  Dan is het inderdaad HET EIND DER TIJDEN.

  Geliked door 1 persoon

 4. Klaas zegt:

  Like

 5. Daan Kranenburg zegt:

  Sharon, Je grootste vijand is je eigen Overheid en de volksvertegenwoordigers waar je op gestemd hebt. Zij zijn degenen die dit allemaal voor je realiseren. Oer bevolking bestaat niet in Nederland. Maxima mocht in 2007 van Balkenellende al in het openbaar zeggen dat de Nederlander niet bestaat.
  Het is geen grootheidswaanzin om Turkije bij de EU te willen hebben maar planmatige berekening want dan heeft dat islamitische land de meeste zetels en invloed in de EU en kan de ellende beginnen. We hebben door de creatie van o.a. de P.v.d.A. inmiddels Kuzu met zijn partij Denk. De wegbereiders voor de Turkse/islam overname van NL. We staan erbij en kijken er naar en het kan de meeste autochtone Nederlanders ook geen moer schelen. Ze hebben brood, voetbal, sport, en de ranzige TV programma’s van Joop van Ellende en de Mol.
  Wanneer de omvolking zichtbaar en voelbaar wordt schikt de laffe Nederlander zich daarin.
  Daan Kranenburg.

  Geliked door 4 people

 6. Taljaard zegt:

  Dissidenten;
  Maarten Luther (een van de eersten)
  Oliver Cromwell
  John Adams, Thomas Jefferson
  Napoleon Bonaparte
  Abraham Lincoln
  Nicolaas I (zie dekrabisten-oproer) en sinds hem t&m 1917 iedere Romanow.
  Paul Kruger
  Wilhelm II (die de 36e graads Illuminatus Bismarck eruit gooide)
  Francisco Franco (Spanje werd NIET communistisch. Cuba later wel.)
  Philippe Petain (had ze leren kennen tijdens WO1 en de nasleep ervan en haatte ze om wat zij zijn geliefde Franse soldaten hadden aangedaan. ”Pas encore!”)
  Tja…..Adolf Hitler (dacht hij zelf, maar was in feite, door zijn lompe en destructieve wraakzucht, hun marionet)
  Hideiki Toyo (die de zwakke keizer Hiro Hito uit hun klauwen manipuleerde)
  John F. Kennedy (net als zijn vader trouwens)
  Robert Kennedy (wilde het werk van zijn vermoorde broer voortzetten)
  Ruchollah Khomeini (die de Illuminati gewoon gebruikte om de macht in Iran te grijpen en daarna met hen afrekende)
  Saddam Hussein (wilde uiteindelijk niet meer aan hun leiband lopen)
  Vladimir Putin (die hiermee terug grijpt op de Romanows)
  Muammar Khadaffi (zelfde verhaal als Saddam Hussein)
  Donald Trump (maar alleen omdat ze hem ”te vulgair” vonden om tot hun rangen toe te treden)

  Nederlandse Illuminati;
  Koning-stadhouder Willem III (verdorven sodomitisch, cynisch en machtsbelust KRENG van het onzuiverste water) En met hem sindsdien alle Oranjes.
  Cornelis van Maanen (minister van justitie onder zowel de Franse bezetting als onder Willem I)
  Rutger Jan Thorbecke (lage graad vanwege afkomst, maar getrouwe uitvoerder)
  Guillaume Groen van Prinsterer (maitre superieur)
  Petrus Regout (”Hou jij ze maar dom, dan hou ik ze wel arm.”)
  Nicolaas Beets (lage graad, maar prominent cultuurknecht)
  Ferdinand Domela Nieuwenhuis (later buitenspel gezet omdat hij slecht luisterde)
  Pieter Jelles Troelstra (gezeglijker dan voornoemde Domela Nieuwenhuis)
  Rudolf Johan Hendrik Patijn; thesaurier-generaal ministerie van financien tijdens het interbellum en de Nederlandse maitre superieur in een heel hoge graad. (echt ALLES wat door en door fout was en is!)
  Henri Deterding (oprichter Bataafsche Petroleum Maatschappij; later Koninklijke Shell)
  Hendrik Colijn (marionet van voornoemde Deterding)
  Albert Plesman (de KLM hoerenkast voor de elite, met malse stewardesjes en pilootjes voor de hoge ”heren”)
  Bernard von der Lippe Biesterveld (stichter Bilderberg, zo fout als een maai; nadere toelichting overbodig)
  Louis Beel (de zoveelste KVP-Jezuietenhond)
  Barend Biesheuvel (nep-gereformeerde trekpop)
  Joseph Luns (zie Louis Beel, maar hoger in rang)
  Pieter Menten (tot in het absurde gedekt door zijn mede Illuminatus Dries van Agt)
  Prosper Ego (die na de val van het Oostblok de kont tegen de krib gooide en daarna voor straf werd gemarginaliseerd en dood gezwegen)
  Marcel van Dam (hondsgevaarlijke, narcistische psychopaat)
  Ruud Lubbers (zie Louis Beel en Joseph Luns; kreeg op het einde van zijn leven zoveel wroeging dat hij zelfmoord pleegde)
  Laurens Jan Brinkhorst (de giftige pofadder, die overal met zijn smerige tengels inzat/zit; kaliber Van Maanen, Groen van Prinsterer, Patijn. Luns en Von der Lippe Biesterveld)
  Joris Demmink (indiscrete kluns met lage rang, niettemin beschermd)
  Claus von Amsberg (zie Joris Demmink, met hogere rang vanwege afkomst)
  Frits Bolkenstein (Shell-man en oud leermeester van Geert Wilders, die echter rebelleerde)
  Jozias van Aartsen
  Ernst Hirsch Ballin
  Jan Peter Balkenende (zie Barend Biesheuvel)
  Bert de Leede (zie; Nicolaas Beets, verantwoordelijk voor de PKN)
  Alexander Pechtold (protege van L.J. Brinkhorst)
  Mark Rutte (protege van Bolkenstijn, die NIET rebelleerde)

  En satan weet wie allemaal nog meer…..

  Geliked door 2 people

  • paulzwueste zegt:

   Speciaal die vernietigende zin over de kwaliteit van ons zogenaamd koningshuis bevalt mij..
   Maar de rest mogen ze ook allemaal berechten en/of opgraven en postuum fusilleren.
   En dat berechten pas ná de revolutie natuurlijk.

   Like

  • Catherine A. Boon-Langedijk zegt:

   Dank voor de lijsten!

   Like

 7. Elisah zegt:


  Rutte ook op de lijst
  Willem heeft t waarschijnlijk gemist vanwege de begrafenis.

  Like

 8. Elisah zegt:

  https://fenixx.org/2018/06/09/brexit-en-italie-is-het-einde-voor-de-eu-zegt-panikerende-europarlementarier-die-in-de-verte-al-de-schavotten-ziet-opdoemen/
  Brexit en Italië is het einde voor de EU zegt panikerende europarlementariër die in de verte al de schavotten ziet opdoemen
  En dan laat de Eurofiele Gianni Pittella, lid van het Europees Parlement voor de centrumlinkse Democratische Partij de weerzin in Oost-Europa tegen de dictatuur nog buiten beschouwing, alsmede de desastreuze situatie waar Deutsche Bank zich zelf in gerommeld heeft.

  Like

 9. Pingback: E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s