LONGREAD: “Dit is nu ons land”!

Screenshot_43

(Door: “bozeoudeman”)

Iedere keer denk ik, ik stop ermee, en iedere keer als ik weer die riooljournalistiek en de smerige leugenpropaganda van de NPO zie en hoor, klim ik op mijn  toetsenbord. Dus sorry, de schuld ligt bij de hypocriete geldverzamelaars van de NPO, die net doen alsof eerlijkheid hen na aan het hart ligt, dat ik er weer ben.

Het is maar hoe je iets bekijkt of aan welke kant je staat. Veel ‘progressieve’ en ‘linkse’ lieden laten zich inpakken door de ‘goede’ zaak van het collectief en kiezen ‘vrijwillig’ wat er vanuit het partijbestuur wordt gesteld om vooral niet buiten boord van hun ‘progressieve’ en ‘linkse’ clubs te vallen. Door niet zelfstandig te denken en zeker door geen kritiek te hebben, kunnen zij braaf blijven geloven in het gelijk van hun ‘links progressief’. En wat voor velen van hen nog net iets belangrijker is, is het er lekker aan verdienen als asieladvocaat, als tolk, of cateraar, als huisjesmelker, als sociaal begeleider, of nep journalist, als bedenkelijk uitgever, taalaanbieder en werk de ellenlange lijst van dubieuze ‘goede’ mensen die een goudmijn in de ‘vluchtelingen’ hebben gevonden maar verder af.

Een van dit soort ‘journalisten’ meldde kort geleden hoe hij de dagen van ‘professor’ Obama mist. Hij kon zich herinneren dat bij een ontmoeting van de pers in Polen met Obama deze demagoog per definitie zijn ‘apostelen’ van de pers al vrij snel in zijn hypnotiserende macht had, zodat ze bijna allemaal hun opschrijfboekje hadden dichtgeslagen, pen en recorder vast ook netjes opgeborgen, om hierna een uur lang ademloos zonder enige kritiek te luisteren naar een van de vele ‘filosofische’ preken van deze in hun ogen duidelijk ‘goddelijke’ man. Het was gewoon een kerkdienst stelt de ‘journalist’ achteraf, nog altijd in bewondering, vast. Dat het hier handelde om gewoon een politicus die er zeer omstreden gedachten op nahoudt, werd door de aanwezige ‘journalisten’ voor de goede orde vergeten.

De overwaardering voor de prietpraat van deze man is vrijwel totaal en zonder weerga bij veel van de met name Europese academici, politici en persmuskieten die de man op een voetstuk hebben gehesen, hem de Nobelprijs voor de vrede toekenden terwijl hij nog niets gepresteerd had, dit alles niet in de laatste plaats om zich zelf hier beter, exclusiever en als gelovige belijder van het Obamanisme boven anderen verheven mee te weten, omdat zij ‘het licht’ hadden gezien en zij wisten dat het paradijs op aarde binnen handbereik lag. Iets dat men die gewone man en vrouw nog moest verkondigen. Ook het religieus socialisme had met deze man weer die oppepper gekregen die de zich links en progressief wanende gelovigen zo hard nodig hadden om anderen met fraaie praatjes aan zich te binden.

De ‘profeet’ Obama kwam voor het salonsocialisme en de daar aan klevende meute oplichters die hier fors aan verdienen op het cruciale moment. De ‘profeet’ bracht met zijn preken een nieuw evangelie waar velen binnen nep links en zelf benoemd progressief al lange tijd naar verlangden om zich eindelijk weer beter te kunnen voelen dan dat, in hun ogen banale, plebs, het gewone volk. Een nieuwe godsdienst was snel geboren. Een nieuwe godsdienst waar ladingen nep socialisten ook al lange tijd op hadden zitten wachten om niet roemloos van het toneel te verdwijnen. Eindelijk hadden ze weer een mooi verhaal te vertellen en eveneens ook kon het socialistische geloof weer worden afgestoft met het starten van het verheffen van de vele honderdduizenden zielige mensen die Europa speciaal voor dat doel werden en worden binnengehaald.

Dat politiek verre is van een religie of kerkdienst, waar dit soort narren blijkbaar zo hevig naar verlangen, wensen zij niet te erkennen. Zij zochten en vonden eerst in een mooiprater als Clinton, en later in Obama, leiders om als Messias aan te kunnen hangen, te bewonderen en te bewieroken. Het komt wellicht deels via de Amerikanisering van Europa, die ons toch ook vreemd is,  dat vooral Europese academici, politici en pers er met open ogen instinken. Wij zijn hier in Europa de circusacts niet gewend die de verkiezingen in Amerika vaak lijken te zijn. Sommige of vele Europese ‘journalisten’ zijn derhalve blijkbaar niet in staat om door dat bombastische gebeuren heen te prikken en vallen als goedgelovige debielen voor alles wat ze aan fraais, aan show te zien, te lezen en te horen krijgen. Ze kunnen geen of te weinig onderscheid maken tussen wat propaganda is en wat realiteit.

Het fenomeen Kennedy speelt hierbij ook een belangrijke rol vanwege de heiligverklaring van die Kennedy’s. Nog steeds zijn velen in de greep van de bekende ‘Ich bin ein Berliner’ speech van John Kennedy en verlangen veel, met name Europese, journalisten terug naar die dagen. Dat was en is wat de Democratische Partij via de Clinton´s en Obama weer leek te gaan brengen. De pers bestaat dus grotendeels uit een lading minkukels, die makkelijk door dit soort mooipraters in te pakken zijn. Iets dat zij nooit of te nimmer zullen of kunnen toegeven. Ze hebben vrijwel allemaal een universitaire opleiding gevolgd, dus zijn echt niet dom, of nog erger, snel of makkelijk beïnvloedbaar! Zij trappen niet in bombastische praatjes en loze beloften, zij zien heel goed waar een kandidaat echt voor staat. Hum.

Dit soort ‘journalisten’, die zichzelf zeer over waardeert en zich qua intelligentie ver verheven acht boven de gewonere mensen uit ‘het volk’, komt vaak niet veel verder dan het spuiten van een lading laatdunkende opmerkingen over politiek anders denkende personen, zoals heel duidelijk blijkt bij Trump, Orbán, Wilders, De Winter en anderen. Ook de achterban van die politici wordt door hen geminacht, simpelweg omdat zij als gestudeerde mensen ‘weten wat goed en wat fout is’. Je tegen de ‘Messias’ Obama afzetten betekent ‘niet in staat zijn om diens ‘filosofische’ vergezichten naar waarde en realiteit te kunnen schatten’. En dat, terwijl zij gemakshalve het eerste gebod voor objectieve journalistiek in belang van de goede zaak vergeten door een politicus, en dus geen filosoof, niet meer kritisch aan te horen, te bevragen of op z’n minst diens ‘preken’ vakkundig te analyseren, maar in plaats daarvan als dwepende gelovigen types als Obama adoreren, en diens woorden als sponzen absorberen als in hun oren waarheden die absoluut tot realiteit dienen te worden verheven.

Hieruit lijkt de veelal slaafse houding, die bij veel van dit soort gelovigen leeft, deels verklaarbaar. Een soort massahysterie in combinatie met een warme rozige roes die eindigt in het weten beter te zijn dan de rest, de Übermensch gedachte dus, en hieruit voortvloeiend volkomen denigrerend denken en handelen ten aanzien van ‘dat mindere volk’, door het van zichzelf absoluut weten superieur aan dat volk te zijn, en hierdoor  tevens het weten wat er dient te gebeuren en waartegen dus, alleen daarom al, geen enkele vorm van kritiek of tegenspraak geduld kan worden of acceptabel mag worden gevonden.

Een fraai voorbeeld van dit soort hoogmoed heeft recentelijk de president van Italië gegeven. Andere mooie voorbeelden liggen dichter bij huis in de vorm van totaal incorrecte uitlatingen van Nederlandse politici over het niet wenselijk vinden van veel Nederlanders van het onbeperkt zogenaamde oorlogsvluchtelingen in ons land binnenhalen. ‘Ze hebben het maar te accepteren’, krijste de een. ‘Ze voeren maar uit wat wij zeggen dat ze moeten uitvoeren’, brulde een ander, dit als duidelijke zeer democratische hoogstandjes. Hare adellijke hoogheid Ollongren overtroefde die twee zelfs met haar dictatoriale visie inzake de door haar onwenselijk geachte vorm van directere democratie.

Screenshot_42

Democratie betekent bij dit soort lieden hun eigen mening afgestemd op de mening van hun partijvoorganger en de visie van hun partij, de rest doet er niet toe. Het is al vervelend genoeg dat het volk eens in de zoveel jaar wenst te stemmen, dat dit jandoedel soms zelfs de moed heeft om zich openlijk tegen een regent uit te spreken. De tijd van Jan Zonder Land was toch het summum voor de Ollongrens. Het verkondigen van loze praatjes was en is dan ook zeer gewenst bij dit soort bestuurders. Het feit dat de Obama-sprookjes geleidelijk in duigen aan het vallen zijn, wensen veel gelovige bestuurders dan ook niet in te zien noch te accepteren. Zoals echte gelovigen zijn zij roomser dan de paus.

Ondanks dat Obama zelf heeft toegegeven dat bijvoorbeeld zijn Iran-deal niet ideaal is, maar dat hij hoopt, net als de vele druilerige politici in 1975 hoopten, dat de soep niet zo heet gegeten wordt, en dat in vijftien jaar tijd, de looptijd die aan de deal was verbonden, het regime in Iran dermate zal veranderen dat er uiteindelijk geen beperkingen meer nodig zouden zijn. En deze man was president van de VS: hij hoopte, hij geloofde, hij vermoedde, hij wenste. Met andere woorden, deze man is en was op z’n vriendelijkst gezegd een onrealistische dromer.

Met betrekking tot wat dit soort dromers en zachte heelmeesters vaak veroorzaken, wijs ik graag naar Gerald Ford en de lading EU-onderkruipers uit 1975, die eveneens dachten dat de soep niet zo heet zou worden gegeten, en dus allen braaf bij het kruisje tekenden en daarmee de chantage vanuit de Arabische olielanden legaliseerden. Voor de puinhoop die uit hun dromen is voortgekomen, moeten hun nakomelingen nu en in de toekomst de rekening betalen. Anderen, realisten, zien Obama dan ook anders dan de betrokken ‘journalist’ zijn ‘professor’ ziet en vinden dat de man met zijn vele wauwel preken en weinig realistische dromen een nar is of wellicht zelfs een idioot die heel bewust de totale wereld in de fik heeft gezet, meneer de ‘journalist’.

Maar dat is natuurlijk te grof voor woorden, gewoonweg blasfemie in de oren van gelovigen. Iets dat door een gelovige dus nooit als waarheid kan worden erkend. Gelovigen moeten ook doen wat gelovigen kenmerkt; zij geloven ondanks alles heilig in hun Messias. Een mooier voorbeeld dan de getikte uit Duitsland is niet voorhanden. En dit soort narren trekt weer andere idioten aan, die zonder zelfs maar eens een poging te ondernemen om hun verstand te gebruiken, staan te krijsen ‘dat geen mens illegaal is’, ‘dat iedereen het recht heeft zich te vestigen waar hij wenst’ en meer van dit soort ondoordachte Obama larie. Zeven miljard mensen in Europa moeten wat hen betreft mogelijk zijn. Hoe? Op elkaars schouders? Waar moet iedereen van leven, waar moeten ze wonen? Maar dit soort onzinnigheden en futiliteiten doen er voor de hersenloze ‘goed-doeners’ niet toe.

De gelovige ‘journalist’ in kwestie kan dan ook duidelijk nog steeds niet, noch velen met hem, door het wollige gewauwel van zijn heiland heen prikken. Deze ‘journalist’ met dichtgevallen ogen en verstopte oren deugt per definitie niet voor iets als journalistiek. En laat dat meteen de reden zijn waarom hij, en velen zoals hij, nog altijd journalist is. Laat de waarheid niet bekend worden, schrijf columns vol verhaaltjes en anekdotes, bombardeer hypocriete zelf verrijkende schoften tot filantropen en doe het zo dat het domme volk het allemaal als zoete broodjes eet. Houd het volk dom, als het al moet denken, geef het een mening die ons welgevallig is. Maak het duidelijk dat wij de winnaars zijn. Iedereen wil bij de winnaars horen. Maak het duidelijk dat tegenstanders van onze idealen zielige verliezers zijn, vieze fascisten en gore nazi’s met onfrisse gedachten en meningen. Als het niet met ons meedoet, komt er oorlog, stamp dat goed in zijn geest, zodat het begrijpt dat niet met ons meedoen, hoofd- of in  ieder geval op z’n minst mede verantwoordelijk zijn aan die oorlog betekent.

Dat Obama als president van de VS verantwoordelijk is voor veel conflicten, dat kan en wil een dwepende gelovige dus niet horen, niet zien en zeker niet geloven. Dat de man maling had aan internationaal recht en de leider van een soeverein land heeft laten vermoorden, waardoor het land nu in een grote anarchistische puinhoop is veranderd, doet er voor de gelovige ook niet toe. Die daar toen heersende dictator moest sowieso weg. Dus, nou en? Het verandert het geloof in de Messias niet. Ook niet terwijl zijne ‘heiligheid’ hierna heeft gepoogd een andere leider te laten afzetten. Maar ook dat is een dictator, dus opnieuw, nou en?

Dat de ‘vredesengel’ hier een stroom ‘oorlogsvluchtelingen’ mee op gang heeft gebracht die zijn weerga niet kent, is ook niet ter zake doende voor de gelovige. Dat er een situatie is geschapen door het grote ‘licht’ waar Europa in de toekomst onder dreigt te bezwijken, met wellicht in dat geval vele tientallen miljoenen doden als gevolg, door ook nog een nieuwe genocide op de koop toe als dit alles ook nog eens tot oorlog leidt. Ook dat doet er voor de gelovige niet toe. Dit alles is voor de gelovige vuile, gore, smerige laster van de vijand van de door de Messias gedroomde hemelse vrede, onfrisse praatjes van lasteraars die de Messias in een slecht daglicht proberen te zetten. Iedereen moet gewoon doen wat de Messias verlangt, dan komt alles goed. Tja, maar wie zegt dat Obama de Messias is? Niemand behalve de gelovigen natuurlijk. Lang leve het Obamanisme.

Wat moet je nog met dit soort regelrechte randdebielen, die voor geen meter hun heiland kritisch kunnen of willen bekijken en die ook nog ‘journalist’ spelen. Met hun vooringenomen artikelen houden zij miljoenen mensen in de slaapstand tot het te laat is. De mooie preken en beloftes van Hitler, heeft u daar wel eens iets over vernomen heer ‘journalist’? Hitler wordt door velen gezien als de voorganger van uw ‘Messias’. Ook toen dweepte een massa met een soortgelijk leider, ook toen luisterde vooral de bourgeoisie en andere elite graag en lang naar die charismatische leider die alle antwoorden had. Wat toen is gebeurd, staat op punt weer te gebeuren. Alles wat zich toen in de jaren-30 afspeelde, is zich helaas nu opnieuw zichtbaar aan het aftekenen. Weer loopt een meute hersenloze dwepers achter een ideologie van een man zonder inhoud aan. Weer dweept men met ideeën van een man die zeer bedenkelijk zo niet levensgevaarlijk zijn voor de hele wereld.

De tekenen zijn zichtbaar genoeg voor velen die geen dwepers zijn van een nieuw geloof. Een geloof dat bij de dromende massa, die erbij wil horen, vrijwel iedere vorm van zelfstandig en van realistisch denken om zeep heeft geholpen en dus ook iedere vorm van objectieve journalistiek. Een andere breinloze bakfiets columniste zit voluit de nazi Soros te verdedigen. Zij begrijpt maar niet waarom, wat zij radicaal rechts noemt, blijft vasthouden aan het idee dat deze in haar ogen ‘filantropische’ miljardair achter de schermen aan veel touwtjes trekt. Misschien wel omdat dit zo is! Word eens wakker, stap eens de wereld binnen die realiteit heet, wellicht, heel wellicht gaat bij jullie dan toch ooit een lichtje aan in die verduisterde schedel.

In de jaren-60 en de jaren-70 konden dit soort lieden, die duidelijk een geloof nodig hebben om te kunnen bestaan, zich wenden tot Youth for Christ, Bhagwan of Mister Moon. Met het grotendeels wegvallen daarvan en het niet de geestelijke leegte kunnen vullen met Yoga en New Age, storten helaas veel van de dwazen van vandaag zich nu massaal op de islam. Anders dan die redelijk onschuldige kleine(re) sekten van ooit bestaat de aanhang van hun nieuwe religieuze belevenis uit bijna 2 miljard gelovigen, die het geloof als nummer één op hun agenda hebben staan en het de wereld overheersen als goede tweede. Zoals het dit soort dwazen betaamt, hebben zij geen enkel idee waar dat nieuwe verrijkende geloof in werkelijkheid voor staat. Alle waarschuwingen worden afgedaan als larie, net als waarschuwingen voor de sekten uit eerder decennia dat ook werden.

Het zo zelf inleveren van alle vrijheden kan in hun ogen niet waar zijn, omdat, zoals dit soort narren daarover dan stellen, ‘wij hier democratie hebben’. Dat democratie enkel zolang bestaat zolang er genoeg mensen zijn die vrijheid als hoogste goed beschouwen en zich tegen terreur in welke vorm dan ook verzetten, en dat iets als sharia wordt ingevoerd als de groep die dit wenst daar een meerderheid voor heeft, dringt niet tot de narren door. Maar misschien is dit wat deze dwazen bewust zoeken. Het maakt het leven zoveel simpeler als de imam alle besluiten voor je neemt. Als er dan eens iets goed mis gaat, hoef je nooit de schuld bij jezelf te zoeken, is dat niet zalig. Geen eigen mening, dus, hieruit voortvloeiend, geen verantwoording.

Screenshot_41

Het collectief bepaalt. Samen sterk met allemaal dezelfde door de staat aangeprezen tatoeage op het rechterbovenbeen, mooi toch en niet enkel hip, maar ook apart en gedurfd. Je hoort erbij! En zo hebben de nazi’s toch nog gewonnen. Wat was Soros in zijn  jongere jaren ook alweer? Het feit dat vele honderden miljoenen andersdenkende mensen een andere mening hebben, laat de bestuursgelovigen koud, zoals bijna altijd de meeste gelovigen het denken van anderen koud laat, simpelweg omdat ‘die anderen in de toekomst zullen gaan inzien en ook erkennen hoe goed de gelovigen bezig zijn geweest’. Niet waar Samsom?

Is er dus nog hoop? Dat hangt grotendeels af van de vraag of en wanneer de pers de waarheid gaat vertellen. Het hangt grotendeels af of er een partij komt die mensen samenbrengt om hen wakker te schudden en te vertellen dat je altijd het volste recht hebt om voor je eigen bestaan en leven te vechten. Dat niet doen heet zelfmoord plegen. Is dat wat ze, de gestoorde bestuurders, graag willen? Hun wil moet zegevieren of anders een wereldwijd Jonestown? Doe wat wij zeggen of anders wordt het oorlog! Nietwaar Timmeraar? Al met al, het ziet er niet best uit. De Europeanen vechten direct onderling, terwijl de indringers erbij staan en toekijken om de winnaar hierna de kop af te hakken. En zo hebben zij eigenlijk al gelijk wanneer zij zeggen ‘dit is nu ons land!’ Sorry, maar als er niet snel een andere wind gaat waaien en de gekken teruggevoerd worden naar de inrichtingen, zal een doemscenario wel eens heel snel realiteit kunnen worden.

Door:
“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Fake News", "goedmenschen", "Intellectuelen/academici", "Lügenpresse", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, betutteling, Censuur, christenhaat, Communisme, corruptie, cultuurrelativisme, democratie, Demografie, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, Europa, EUSSR, gezond realisme, Graaien, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, NGO´s, nieuw fascisme, NPO, Obama, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Verenigde Staten, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

21 reacties op LONGREAD: “Dit is nu ons land”!

 1. koddebeier zegt:

  Beste “bozeoudeman” U slaat de spijker op z’n kop !!

  Geliked door 2 people

 2. Sabeltant zegt:

  Geweldig, schrijf het van je af, dit is precies waar het om draait. Goed stuk en helemaal waar.
  Ik spreek de voorzichtige hoop uit dat op een gegeven moment de ogen opengaan en dat men weer op komt voor ons land. Ik hoop écht dat het nog niet te laat is.
  Het zal een lange weg zijn, we zullen veel tegenwerking krijgen, maar uiteindelijk hebben we geen keus. Het is óf voor ONS land knokken, óf ONS land wordt van ons afgepakt.

  Geliked door 2 people

 3. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  The future must not belong to those who slander the feelings and emotions of the people !!!

  Geliked door 1 persoon

 4. Tistochwat zegt:

  Zeven miljard mensen in Europa moeten wat hen betreft mogelijk zijn. Hoe? Op elkaars schouders? Waar moet iedereen van leven, waar moeten ze wonen? Maar dit soort onzinnigheden en futiliteiten doen er voor de hersenloze ‘goed-doeners’ niet toe.

  De linkse blaatbabbelaars hebben nog geen seconde nagedacht over de praktische/logistieke problemen die de import van ‘geloofs’waanzinnige mohammedanen met zich meebrengt.
  Maar je kan argumenten aandragen tot je eens ons weegt, de linkse ‘deugers’ hebben altijd hun woordje klaar. Alle ‘linksen’ kwaken hetzelfde.
  Ik droom regelmatig dat ik een menigte toespreek in de hoop dat ik tot hun verschrompelde brein doordring, maar helaas: ook dan luistert men niet.

  Geliked door 3 people

  • paulzwueste zegt:

   Tistochwat.
   Dan zullen we maar ondergronds moeten.
   Er zijn complotteoristen die hier hebben geschreven dat er een heel wegennet onder de oppervlakte ligt met steden die met elkaar verbonden zijn.
   Dus, geen zorgen.
   Het enige probleem is dat je al die negers niet ziet totdat je er bovenop staat.

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ paulzwueste 17 juni 2018 om 20:33

    Het enige probleem is dat je al die negers niet ziet totdat je er bovenop staat.

    Ze hebben anders ogen als koplampen. Tenzij ze dichtzitten.

    Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Helaas geen complt, maar gewoon waar. Men heeft al helemaal geen moeite gedaan te verbergen wat men daar aan het bouwen en construeren is. Het is zo openlijk, datt de mensen het zelfs normaal zijn gaan vinden.

    Geliked door 2 people

   • Nemesis zegt:

    Sorry voor alle tipfouten. wil zoveel nog schrijven het lukt gewoon niet helemaal. Maar met ondergronds doe ik heel zeker mee, zet me maar op de lijst. Ik kan niet alles maar wel een boel.

    Geliked door 3 people

   • louis-portugal zegt:

    Lijkt me goed idee.
    In Limburg liggen nog oude mijngangen.
    En als het te vol raakt laten we de Maas er even instromen.

    Like

   • marinus hoogedoorn zegt:

    Paul je bedoeld; ”pas ziet als ze BOVEN OP JE STAAN” denk ik.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Lieve dames.
    Dit wordt leuk.
    Ik ben er zeker van dat er hele steden ondergronds gebouwd zijn.
    Met alles er op en er aan.
    Geen wonder dat in Groningen alles verzakt.
    We weten waar het van komt.
    En die mensen krijgen geen stuiver!
    Oké, naast Tistochwat gaat nu ook Nemesis mee.
    Van de mannen mag alléén de Heer Köhler mee.
    De rest mag misschien de volgende keer mee.
    En dan alleen diegenen die mij altijd geliket hebben.
    Nou, da’s dus zero.
    Ha! Probleem opgelost.

    Goed, wat zien wij voor ons in de vochtige duisternis…?

    Like

 5. FerdinanadK zegt:

  Perachtig onder woorden gebracht.
  Hoe is de Fam Ollongren, dat was niet hun naam in die tijd, aan Stalin ontsnapt ?

  Like

 6. Ijzer67 zegt:

  Een lang verhaal .Wat ik al wist toen ik 16 was .1 ding socialist zijn in de jaren 10 20 30 of 40 is iets anders dan nu . Wij gewoon werkvolk had nooit maar dan ook nooit enig status gehad zonder socialisten . De regering Colijn was corrupt van a tot z. .het is ook daarom dat een rost van tonningen volkomen gelijk had zo ook het merendeel NSB . De meeste waren helemaal niet voor de moffen maar er moest iets gebeuren . Hoe komt het toch dat de meest feministe grote aanhanger is van de islam . Dat strookt absoluut niet met elkaar hoe komt het toch dan veel homo bnrs zo achter die islam lopen . Hoe komt het toch dat zoveel culties praten over gelijke rechten politiek correct vrijheid . Achter een geloof loopt dat totaal niet voldoet aan hun gedachte goed . Waar gaat het fout . Al die linkse groene partij idealen staan haaks op het geloof en al helemaal op de koran . Hoe komt het dan dat zij als loopse teefjes erachter aan lopen ik snap daar helemaal niks van .

  Geliked door 3 people

 7. Ijzer67 zegt:

  Deze man strijkt tijdens een 20 minuten lezing 400000 dollar op . Zijn enige bijdrage is totale chaos scheppen in de wereld deze man is nog niet in staat om zijn eigen schoenveters te strikken .Obama de meest incompetente president die ze daar ooit hebben gehad en Clinton en Bush was al helemaal niks .maar dit schetst figuur slaat alles .En de msm lopen achter hem aan als de rattenvanger van harmelen . Een nobel prijs krijgen voor 1 miljoen doden fan had Adolf hem elk jaar moeten krijgen 6 jaar lang . Stalin ook . Ik durf te zweren als je aan al die linkse vraagt was Lincoln democraat of tebupliekijn .Dat ze antwoorden democraat . En juist die democraten waren voor slaven Houden .daar heb ik oer socialist van Rossum nog nooit over gehoord de Amerika kenner . Nee wel trump basten .maar de landverraadster Clinton en mensen handelaar Clinton en kinderverkarachtster Clinton .blijven loven . Schande .Obama verdient een oorlog tribunaal

  Geliked door 1 persoon

 8. Hovawart zegt:

  Het Europese Project en de Immigratie, het belangrijke punt bij deze beide bedreigingen voor de huidige maatschappij en toekomst, is het einde van de westerse evolutie, dat is ook de reden waarom ik ze hier tezamen noem, het is opmerkelijk dat er een zeer zware geest van linksche filosofie over deze beide gevallen is gelegd, hoofdzakelijk om ons er van te overtuigen dat de multiculturele invasie zonder richting of doel plaatsvindt, dat het Europese Project ons laat stoppen met ruzie maken, leven in pais en vree…..met nieuwe buren.
  De kleine culturele verschillen een “natuurlijke selectie in actie” schijnt te zijn, en de vorming van kleine gemeenschappen met een bepaalde ideologie en wetgeving, een stapje in de Europese richting moet zijn, onoverkomelijk en onbewust……ammehoela!
  Het worden Bosnische taferelen in de lidstaten, moord en doodslag en plotseling enorm veel grenzen, de Erdoganese Enclaves bewaakt door Frontex, de islam in plaats van de democratie.

  Geliked door 1 persoon

 9. bedonderde burger zegt:

  De manier waarop de NPO soms programma’s op elkaar laat aansluiten heeft niet de schijn van het pogen te indoctrineren via propaganda en bewuste meningbeïnvloeding, maar is dat ook. Een prachtvoorbeeld: eerst wordt ‘de nacht van de vluchteling’ uitgezonden met daar direct achteraan een documentaire over de burgerrechtenstrijd van zwart Amerika in de jaren van Apartheid. Zo koppel je vrijwel direct, meldingen over mensen die bezwaar hebben tegen de veelheid ‘vluchtelingen’ van vandaag in het eerste programma, zonder dit zo te stellen, vrijwel direct maar zeker indirect aan racisme waar het tweede programma deels over gaat, door de suggestie die hierdoor psychologisch bij de kijker wordt opgeroepen, door deze programma’s zo te programmeren dat ze in elkaars verlengde liggen waardoor de suggestie wordt gestimuleerd dat beide programma’s direct met elkaar te maken hebben. Dit soort journalistiek is propagandistisch en stinkt! Net als diezelfde NPO al eerder getracht heeft om Trump af te schilderen als fascist door beelden van illegale jonge Mexicanen te tonen bij zijn woorden over ‘beesten’ toen hij sprak over gewelddadige bendes. Dit stinkt van alle kanten en dit soort ‘journalisten’ zouden in een echte democratie meteen worden ontslagen. Met een klein beetje moeite kan je binnen afzienbare tijd zoveel van dit soort schanddaden van de NPO vinden dat je er een boek mee kunt vullen. Die hele redactie stinkt! Maar de Arabische oliestaten hebben geld genoeg. Oh, oh nu suggereer ik iets! Excuus.

  Geliked door 1 persoon

 10. Bob Fleumer zegt:

  Ik heb vanaf het begin gezegd dat Obama een moslim is, dan valt veel op zijn plaats.

  Geliked door 1 persoon

 11. kraftavilqa zegt:

  obola de slechtste, anti-Amerikaanste, crimineelste president die de VS tot u toe hadden. Maar z’n PR was uitmuntend. Hitlery had wellicht obola qua criminaliteit naar de kroon kunnen steken maar dat zullen we nooit weten want gelukkig is ze niet verkozen.

  Like

 12. Jan zegt:

  NPO verspreidt leugens over Trump, kinderen van immigranten/illegalen niet onder Trump gescheiden maar onder Obama


  Obama’s ‘catch and release’ open borders immigration policy is destroying America.
  Nobody cared how illegal immigrants were treated when Obama was president. The media hid the photos of the children in cages.
  Now Trump is being blamed for Obama’s mess.

  The rabid left circulated photos of illegal alien children in cages on social media, blaming President Trump for a ‘humanitarian crisis,’ at the border.
  Only the photos are from 2014 when Obama was president.
  No one seemed to care Obama was putting children in cages.

  https://www.thegatewaypundit.com/2018/06/president-trump-rips-obamas-inhumane-treatment-of-migrant-children-video/

  Immigrant Children Stripped Naked, Cuffed, Beaten and Strapped Down with Bags Over Their Heads… Under Obama

  https://tinyurl.com/ycygrpoa

  https://www.thegatewaypundit.com/2018/06/horror-immigrant-children-stripped-naked-handcuffed-beaten-and-strapped-down-with-bags-over-their-heads-under-obama/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s