NIET: “Maak pas op de plaats”, maar: “Voorwaarts!”

Screenshot_70

(Door: Theresa Geissler)

(Ode aan het kind, dat ik niet met het badwater wilde laten weggooien)

Afgelopen vrijdag, 15 juni, stuurde ik bij dhr. Bron de vertaling in van een Mannheimer-artikel (eigen inleiding plus ‘kernstuk’), dat door hem echter niet geschikt werd geacht voor publicatie. Verbazen deed me dat op zichzelf niet: zelf had ik tijdens het vertalen al mijn twijfels gehad over de vormgeving van vooral het kernartikel, die pas gaandeweg op de achtergrond waren geraakt, naarmate de bedóelingen van de auteur dieper tot me waren doorgedrongen. Precies, zoals het eerder Michael Mannheimer zelf was vergaan, vermoed ik: nadat ik hem spontaan in een comment  had laten weten, dat het mij “een vreugde” was geweest om dít te mogen vertalen, kreeg ik daarop tenminste een allerhartelijkste respons van hem terug. Het was duidelijk: zowel hij als ik wisten voor onszelf waaróm we dit artikel omarmd hadden, al geef ik nogmaals ruiterlijk toe dat de reden, althans wat mij betrof, weinig tot niets met de vórmgeving te maken had gehad.

Het was feitelijk daarom dat ik op het idee kwam die bedoelingen hier in een eigen beschouwing alsnog samen te vatten, op de manier waarop ik dat, nu alweer zo’n 4,5 jaar, altijd doe, zodat er van uitgegaan mag worden dat het resultaat in principe wél geschikt is om te worden gepubliceerd. Kwestie van het spreekwoordelijke kind dat niet met het badwater dient te worden weggegooid. Staat U mij toe, beste lezers van “E.J. Bron”, bij deze te proberen dit te voorkómen:

Het bewuste kernartikel bleek door Michael Mannheimer te zijn overgenomen van de kritische site “Der BRD- Schwindel“, die het op zijn beurt weer van de oorspronkelijke website “deutsches-maedchen.com” bleek te hebben gehaald, zo’n pseudoniem waarachter in principe zowel een meisje, een rijpere vrouw als zelfs een mán schuil kan gaan -al geef ik toe dat de gehanteerde stijl nu niet direct een mannenhand deed vermoeden: die stijl kon nog het beste worden omschreven als een wonderlijke mengeling van speelsheid, spiritualiteit, van-de-hak-op-de-tak-springen en oeverloos gezwabber van links naar rechts . Herkenbare emoties genoeg, kortom, maar helaas geen van allen deugdelijk uitgewerkt.

Máár, zoals gezegd, de achterliggende bedóeling, die ondanks alles door dit onevenwichtig ogende proza heen bleek te lopen als een rode draad: ik was me er, herinner ik me nog, van bewust, dat mijn gezicht merkbaar opklaarde zodra ik díe herkende. Het betrof hier namelijk de boodschap: DOORGAAN! Te allen tijde. Niet afhaken, niet het bijltje erbij neergooien! En díe boodschap werkte op mij – in ieder geval op dát moment – zó louterend, dat alle andere bezwaren tegen dit stuk erbij verbleekten! Niet helemaal terecht, achteraf bekeken, maar evenmin geheel zonder grond:

Want het is nu eenmaal een feit dat zij, die zich vanaf het begin tegen de diverse verkeerde ontwikkelingen hebben verzet, tegenstand hebben ontmoet die alleen maar feller geworden is naarmate de strijd voortduurt. Allereerst natuurlijk de tegenstand van buitenaf; van het van links doordrenkte establishment met zowel zijn directe aanvallen tegen de verzetsstrijder als zijn minder directe in de vorm van valse informatie en propaganda door de gemanipuleerde media. Daarnaast echter ontmoet hij tevens – wat zo mogelijk nog funester is – een ander soort tegenstand vanuit andere hoek, waar men het normaal gesproken het minst zou verwachten: Een tegenstand, namelijk vanuit de EIGEN gelederen…

Ik refereer hier aan de tegenstand van de ‘moegestredenen’, de moedelozen. Van diegenen, die vanaf het begin wél op de hand van het verzet geweest zijn, van wie dan ook niet eens kan worden gezegd dat zij zich hebben laten verleiden tot het overlopen naar het vijandige kamp, dát in geen geval, maar die inmiddels de hoop op een kentering ten goede hebben verloren en ook niet schromen om dit luidop te kennen te geven, ervan overtuigd als zij zijn, dat het in dit stadium allemaal niets meer uitmaakt.

Zij zijn het die aan de verzetsstrijder op deze manier het signaal afgeven: Hartelijk dank voor al je moeite, je had – en hebt uiteraard nog steeds – gelijk, maar wij zien er inmiddels geen gat meer in om ons nog metterdaad te verzetten. Wij kúnnen eenvoudig niet meer geloven in een goede afloop en voelen ons nergens meer toe in staat. Een goede raad van ons: Neem eveneens gas terug, maak jezelf niet tot een Don Quichotte, want uiteindelijk dient het nergens toe: Wij, in ieder geval, zien er geen heil in om je nog langer actief te steunen, omdat het einde onvermijdelijk is…

Enkelen onder hen gaan hierin zelfs nóg verder door onverbloemd te stellen dat de verzetsstrijder zich volgens hen ‘belachelijk’ maakt, bijvoorbeeld als hij actief blijft in het demonstratie-wezen, en dat hij de hem vijandige overheid op deze manier alleen maar stof zou aanreiken om hartelijk om hem te láchen! Ze denken dit oprecht, dus sprake van kwade wil is er op zichzelf niet; wél van een fatale vorm van destructiviteit: Een onbedoelde uitholling van binnenuit: Men tracht de optimisten, die wensen dóór te zetten, te démotiveren, te ontmoedigen, omdat men zélf ontmoedigd is. Al zál één en ander dan niet bewust met kwade bedoelingen geschieden, dan nog rijst hier de vraag: Met welk récht? (En ook dit aspect kwam in het artikel van “Ein Deutsches Mädchen” wel degelijk aan de orde, zij het dan zó cryptisch weergegeven dat men de betreffende passages wel drie keer moest overlezen om de bedoeling er in te herkennen. Een gemiste kans, inderdaad; dat kan ook ík niet ontkennen.)

Even terug naar Michael Mannheimer: Wij allen zijn op de hoogte van de mate waarin hij alweer jaren door zijn directe tegenstanders, het linkse en links-liberale establishment, wordt belaagd. zelfs zozeer dat hij naar Hongarije heeft moeten uitwijken en in het ongewisse leeft óf en indien, wannéér hij ooit nog kan terugkeren naar Duitsland. Tóch blijft hij zijn strijd, nu en dan vertwijfeld, maar verbeten voortzetten. Omdat hij niet anders wíl, niet anders kán…. Wij allen kunnen ons voorstellen, dat hij, buiten de reacties op zijn blog om, véél mail zal ontvangen: Van sympathisanten, van directe vijanden en bedreigers….. En God mag weten hoeveel van diegenen die noch tot de éne noch tot de andere categorie behoren, maar deel uitmaken van die derde groep, de gedesïllusioneerden, de moedelozen, die hem, ‘goedbedoeld’, maar destructief tussen neus en lippen door aanraden langzamerhand de handdoek maar in de ring te gooien, omdat er volgens hén tóch geen redden meer aan is. Geen directe vijanden, maar wél de ergsten. Boks daar in je eentje eens tegenop!

Tot nu toe heeft hij niet toegegeven. Hooguit merkt men het aan zijn manier van bericht geven, wanneer hijzelf even geen uitweg meer ziet: Dan ziet hij bijvoorbeeld de enige oplossing in een staatsgreep door het Duitse leger (wat ik persoonlijk, om eerlijk te zijn, net zo min zie gebeuren als in Nederland door het Nederlandse leger – wat daar van over is – of, pak ‘m beet, door het Korps Mariniers.) Maar een volgende keer blijkt hij dan weer mentaal te zijn opgekrabbeld, waarna hij met hernieuwd vertrouwen mikt op het ogen openen door middel van het geschreven woord, alsmede het demonstratie-wezen. Eén ding is wel zeker: Tot op dit ogenblik heeft hij categorisch geweigerd het bijltje erbij neer te gooien, al wordt het hem van alle denkbare kanten nóg zo moeilijk gemaakt, al dringen ongetwijfeld de frustraties zich nóg zo meedogenloos op!

En als hij dan eens, toevallig, tegen een artikel als dat van “Ein Deutsches Mädchen” aanloopt, dat, de schier onhanteerbare vormgeving ten spijt, in ieder geval wél appelleert aan zijn streven nooit en te nimmer een knieval te maken voor welke directe of indirecte tegenstander ( de ‘ontmoedigden’ inbegrepen) dan ook, maar integendeel uitdraagt: “Dóórgaan, hoe dan ook: Nooit toegeven”…? is het dan verwonderlijk dat het wat hem betreft liefde op het eerste gezicht is, ook al is het artikel qua opzet nóg zo onvoordelig? Ikzelf zeg: Nee, want precies hetzelfde overkwam mijzelf even. Ik kan dat dus volkomen begrijpen.

Aan een goede remedie om dergelijke vergissingen te voorkomen, kunnen de moedelozen onder ons wellicht zelf bijdragen door naar eigen verkiezing moedeloos te zijn, maar althans te trachten dit zo weinig mogelijk uit te dragen naar diegenen die actief wensen te blijven, en aldus te proberen te vermijden dat men hen ermee beïnvloedt c.q. hen frustreert:

Van origine bent U immers nog steeds hun medestanders, dus een dergelijk streven strekt U uiteindelijk alleen maar tot éér!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

34 reacties op NIET: “Maak pas op de plaats”, maar: “Voorwaarts!”

 1. paul krijnen zegt:

  ja Theresa,je bent nu de beste en ga zeker door,je moet er niet aan denken,wat de gevolgen
  kunnen zijn als wij verliezen.Een nederige groet aan een heldin.

  Geliked door 1 persoon

 2. tinekevanschagen zegt:

  Als ik het goed lees, en ik vind dat de hele situatie onomkeerbaar is,kan ik dit beter niet meer neerpennen,omdat anderen daarmee beinvloed zouden kunnen worden,
  Niemand kan hier op de site blijkbaar voor zich zelf nadenken.
  U mevr Geissler wil de vrijheid van meningsuiting inperken op deze manier.
  Niet echt over nagedacht zeker?……..of juist toch wel….ik denk het laatste.
  Wijlen drs.Pim Fortuyn zou zeggen…..mens ga koken!

  Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ tinekevanschagen 19 juni 2018 om 18:26

   Als ik het goed lees, en ik vind dat de hele situatie onomkeerbaar is,kan ik dit beter niet meer neerpennen,omdat anderen daarmee beinvloed zouden kunnen worden

   Natuurlijk mag jij dat hier schrijven, jouw mening wordt toch niet gecensureerd door heer Bronmaster? Ik schrijf ook gewoon hoe ik me voel. Moet ik me minder c.q. schuldig voelen omdat ik het gedonder om ons heen niet meer zie zitten?
   Moet mij de mond dan maar gesnoerd worden? Kom nou!

   Als ik mezelf moedeloos vind, zeg ik dat.
   Ik ben moedeloos.
   De situatie waarin we verkeren, is hopeloos.
   Wie dit niet wil of kan zien, is blind.

   Wie wil blijven ‘vechten’ met alleen ‘het woord’ als wapen: zet ‘m op, hè?
   Van mij mogen jullie.
   Ik zeg altijd: wie zichzelf niet kietelt, lacht nooit.
   Dus: blijf vechten, koene strijders.

   Je ziet elke dag hoeveel resultaat jullie boeken.

   Desondanks: hulde voor jullie inzet.

   Geliked door 3 people

  • Harry zegt:

   Zou jij dat willen proeven , dan , Tineke ???

   Ik ben ook een vechter en laat me niet slopen .
   Maar , eerlijk gezegd , als je ziet en volgt wat er allemaal gebeurt , en allemaal ongehinderd kan passeren , dan moet je toch ook wel een soort naïef zijn om te denken dat het nog goed gaat komen .
   We worden door “de elite” in het pak genaaid, we staan er bij en we kijken er naar .
   Ze zijn ons steeds een aantal stappen vóór .
   De menigte wordt in slaap gehouden en we kunnen er amper wat aan doen .

   Zondag vroeg iemand me nog : “hoe zit dat nou met die Palestijnen ” ?
   ( Gereformeerd, dus wereldvreemd ) .
   De meeste mensen hebben totaal geen idee !
   Laat staan dat ze beseffen wat er dankzij de islam boven hun hoofd hangt .
   Als ik een boekje open doe , dan mijden ze me de volgende drie weken , bij het uitlaten van de hond .
   Extreme klootzak , doemdenker of zo .

   Iemand vertelde me , dat ik alles zat op te kloppen , dat er eigenlijk niks aan de hand is !!!
   Hij had de koran gelezen en er werd eigenlijk niks negatiefs in gezegd .
   “heb je niet gezien dat ze zo’n zeventig keer oproepen om de “ongelovigen” te doden ?
   “Nee , dat staat er helemaal niet in” !
   “dan heb je de gekuiste versie gekocht , klootzak , die is bedoeld om sukkels zoals jij om de tuin te leiden” .
   “Zou het” ?

   Met dat soort onbenullen gaan we de oorlog echt niet winnen .
   Ik heb me er al bij neergelegd dat we dit niet meer kunnen winnen , als er niet snel iets gebeurt .
   Maar dan gaan we hopelijk wél strijdend ten onder .

   Geliked door 4 people

   • Live free, or die trying…

    Geliked door 1 persoon

   • tinekevanschagen zegt:

    Ik ben het helemaal eens@Harry
    Ik ben ook een vechter,maar de tegenkrachten zijn te groot.
    Zie de gemeenteraadsverkiezingen,Leefbaar Rotterdam winnaar mag niet mee doen.
    Geert Wilders ,cordon sanitair etc etc
    Het heeft geen moer te maken met of je op-of pessimistisch bent.
    wanneer je alle berichtgeving volgt,is voor mij 1+1=2
    De enige hoop voor wat mij betreft,is nexit!!
    En demonstreren met 20 man wordt het ook niet.
    Neemt niet weg,dat ik respect heb voor diegene die dat wel doen.
    Maar ik ben behalve strijdbaar,ook een realist.

    En wat je eerste zin betreft,
    Nee,dank je!

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 19 juni 2018 om 20:20

    Maar , eerlijk gezegd , als je ziet en volgt wat er allemaal gebeurt , en allemaal ongehinderd kan passeren , dan moet je toch ook wel een soort naïef zijn om te denken dat het nog goed gaat komen .

    Ik had het niet beter kunnen verwoorden.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ tinekevanschagen 19 juni 2018 om 21:08

    Ik heb in mijn leven gevochten, gevochten en nogmaals gevochten tegen ‘linksen’, bedriegers, leugenaars, dierenleed, onrecht en oplichters, maar zoals jij zegt: de tegenstander is te sterk.
    Als je dan ouder wordt en je hebt al moeite om tijdens een storm niet weg te waaien, kún je gewoon niet meer vechten. Zeker niet als je heel dunne botjes hebt en lijdt aan osteoporose.
    Ik heb geen zin om mijn botten te laten breken door links tuig tijdens een zinloze demonstratie, die Rutte alleen maar schamper doet lachen vanuit het pluche in zijn ‘torentje’.
    En als de ‘happening’ later op tv wordt uitgezonden, kan hij nóg een keer schateren om het zielige groepje demonstranten. Vooral als deze worden neergezet als oliedomme sukkels die niet uit hun woorden kunnen komen.
    PVVérs zíjn immers al ‘tokkies’?

    Geliked door 1 persoon

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   “Wijlen drs.Pim Fortuyn zou zeggen…..mens ga koken!”

   Voor de zoveelste keer: Dat hééft Pim Fortuyn niet gezegd. Daar was hij teveel heer voor. Wat hij wel gezegd heeft: “Ach mevrouw, ga toch naar huis, koken of zoiets. Veel beter.” Het fragment is nog steeds op te zoeken, dus niemand hoeft net te doen alsof hij/zij iets weet, terwijl men slechts de klok heeft horen luiden, maar geen flauw idee heeft waar de klepel hangt.

   Het is mogelijk dat Fortuyn gezegd heeft “mevrouwTJE”, dat is niet goed te verstaan. Het zou me een vreugde en een genoegen zijn als Prof. Pim door de nitwits en no-hopers geen woorden in de mond gelegd zouden worden.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Geliked door 2 people

   • tinekevanschagen zegt:

    “dus niemand hoeft net te doen alsof hij/zij iets weet,terwijl men slechts de klok heeft horen luiden,maar geen flauw idee heeft waar de klepel hangt.

    Welnu, heer Kohler,u wordt met uw eigen woorden om de oren geslagen.
    Zie de reacties beneden,op uw reactie op @fleckie

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Adriaan Jansens 20 juni 2018 om 08:55

    Hoor dat applaus toch eens dat de mede-moordenaar van Pim krijgt: Paultje Hosenvuller.
    Pim wordt weggehoond en getreiterd door een ‘zuigende’ verslaggeefster.
    Ik kan me heel goed voorstellen waarom hij wegliep.
    Linksen kunnen dat niet: die zien dat als een zwaktebod.
    Wat zou je zelf doen, als je tot het uiterste getergd wordt?

    Ik zou het heel wat onvriendelijker gezegd hebben dan Pim:
    “Ga lekker naar huis, koken, veel beter.”

    Dat die man nooit in tranen is uitgebarsten…

    Nog steeds krijgen de ‘socialisten’ een daverend applaus van hun volgelingen en worden degenen die rechtvaardigheid zoeken en de beste bedoelingen hebben, uitgejouwd en weggehoond. Of in de gevangenis gezet. Of nóg erger: in een psychiatrische inrichting opgesloten om door een linkse ‘psychiater’ ‘heropgevoed’ te worden.

    Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Goed zo Adriaan.
    Geen muggenzifterij van ’n muggenzifter.
    Pats, gelijk keihard het bewijs op tafel…!

    Like

 3. Elvi zegt:

  Jammer dat er nu geen link staat naar het bewuste artikel. Kan de lezer nu zelf uitmaken of hij/zij het wil lezen

  Like

 4. paulzwueste zegt:

  Ontmoedigt betekent dat je eerst wel moed had maar later niet.
  En de moedelozen zijn mensen die geen moed hebben.
  Nou ik noem ze allemaal maar heel eenvoudig “Doemdenkers”.
  Ik denk dat dat een veel betere benaming is.
  Het spijt mij.
  Doemdenkers hebben geen moed, nooit gehad en gebruiken bij voorbaat al de kreet:
  “We zijn al verloren.”
  Nota bene zonder dat er één schot gevallen is.
  Nou, mooi zooitje deserteurs zijn me dat.
  En daar moet je dan de oorlog mee winnen.
  Ik denk dat Mannheimer ook zo denkt als ik het zeg.

  De oorlog kan pas verloren of gewonnen zijn als hij gestreden is.
  En dat heeft niets met “gedesillusioneerd” te maken.

  Geliked door 1 persoon

 5. paulzwueste zegt:

  Ontmoedigd schrijf je wel met ’n d.
  Betweter!

  Like

 6. fleckie zegt:

  Theresa: ” WIJ ZULLEN DOORGAAN”, is toch ook een gezegde!

  Geliked door 1 persoon

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Wij Zullen Doorgaan.

   Dat is een liedje van André van Duin; niet direct iemand om je ideologisch door te laten sturen.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • BM Fidel zegt:

    De oorspronkelijke tekst is van Ramses Shaffy, André van Duin heeft daar een persiflage op gemaakt. Gegroet, BM.

    Geliked door 1 persoon

   • Frans Brassens zegt:

    Foutje, JCTHK, dit liedje is van Ramses Shaffy uit 1972.
    Adri Kloot (de oorspronkelijke naam van André van Duin) parafraseerde het slechts.

    Geliked door 1 persoon

   • Frans Brassens zegt:

    Je hebt gelijk BMFidel, het betreft eerder een persiflage dan een parafrase.
    Véél eerder zelfs 😉
    Ik was vanmorgen sowieso niet erg wakker, want onze Heer Bron heeft (na mijn latere ontdekking daarvan) óók al een aantal foutjes van me moeten (nou ja, wíllen) verbeteren.

    Like

 7. Je hebt een mooie schrijfstijl Theresa!!!

  Geliked door 1 persoon

 8. Wachteres zegt:

  https://www.vice.com/nl/article/9aewze/in-mei-1940-pleegden-nederlanders-massaal-zelfmoord

  In mei 1940 pleegden Nederlanders massaal zelfmoord

  Jan van Tienen

  De gruwel van de Tweede Wereldoorlog wordt akelig invoelbaar als je leest over mensen die zelfmoord pleegden om het leed te ontlopen.

  In de nacht van 14 op 15 mei 1940, vijf dagen na de inval van de Duitsers in Nederland, liep de joodse schrijver Abel Herzberg door Amsterdam. Hij werkte voor de luchtbeschermingsdienst, een dienst die ’s nachts controleerde of alle lichten wel uit waren, zodat bombardementen minder makkelijk konden worden uitgevoerd. Herzberg werd aangeklampt door een dienstmeid die hem smeekte mee te komen. Hij liep een huis in, waar een oud echtpaar op bed lag. Meneer was al overleden, mevrouw kreunde nog. Herzberg belde een ambulance, maar die kwam pas veel later omdat er zoveel mensen geholpen moesten worden. Het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen was krankzinnig hoog in die maand mei: meer dan 350 mensen stierven door eigen hand, soms met hele gezinnen tegelijkertijd, iets meer dan de helft van hen was Joods.
  ————————————————————————————————————————–

  De schrijver E. du Perron overleed vrijwel tezelfdertijd als zijn vriend Ter Braak, op 14 mei 1940 tussen tien en elf uur ’s avonds, kort nadat op de radio de Nederlandse capitulatie voor de Duitse legers bekend was gemaakt. Ter Braak echter had zijn dood zelf gekozen. Du Perron, die aan angina pectoris leed, stierf aan een hartaanval. Volgens zijn biograaf speelde Du Perrons opwinding over de Nederlandse capitulatie hierbij een rol.

  Tja, de dreiging van een gruwelijke toekomst is niet voor iedereen te accepteren.

  ik las ergens een uitspraak op internet dat Duitsland ons drie keer in de ellende heeft gebracht:

  De Eerste en Tweede Wereldoorlogen zijn [mede door het land veroorzaakt en de derde keer zal de ellende voor altijd zijn.

  Europa zal nooit meer worden wat het was. De islam zal de touwtjes in handen hebben.

  Als het volk niet snel wakker wordt, is er geen herstel – zoals na de wereldoorlogen – mogelijk.

  Een harde realiteit, die niet door iedereen geaccepteerd kan en zal worden.

  Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ Wachteres 19 juni 2018 om 21:25

   Tja, de dreiging van een gruwelijke toekomst is niet voor iedereen te accepteren.

   Jij begrijpt het pas echt goed.
   We zijn niet allemaal ‘stoer’.
   En die ‘stoere strijders’ zíjn in feite helemaal niet realistisch.

   Like

  • Dewevoga zegt:

   En dat is nou precies de doelstelling van de NWO. De Verhofstadgroep zit aan de knoppen in de Brusselse Ziggurat.

   Like

 9. M.A.L. Sion zegt:

  De echte patriot zegt dan: Voordat ik noodgedwongen de hand aan mezelf sla, zal ik toch een enorme wanhoopsdaad verrichten waar heel links Nederland van wakker zal liggen.

  Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ M.A.L. Sion 20 juni 2018 om 06:11

   En daar moet je dan maar zin in hebben.
   Het is al moeilijk genoeg om te proberen ‘humaan’ te sterven.
   Niet iedereen springt voor de trein of vanaf een hoog flatgebouw.

   Links Nederland ligt niet zo gauw – en zéker niet lang – ergens van wakker.
   Ze hebben allemaal een betonblok voor hun kop.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Zo is het.
   Zelfmoord hoeft geen daad van lafheid te zijn.
   Het is meer ’n daad die voortkomt uit de totale wanhoop gebaseerd op het besef nergens meer voor te kunnen/willen leven.

   Geliked door 2 people

 10. tinekevanschagen zegt:

  @Tistochwat 20 juni 2018 om 12.47
  “Ik heb geen zin om mijn botten te laten breken door links tuig tijdens een zinloze demonstratie”
  Nee,dat begrijp ik.
  En (ik heb de filmpjes gezien) Je wordt neer gezet als een achterlijke debiel.
  En dat wordt dan precies uitgezonden. De debiele aanhang van de PVV
  De media weet dat precies zo te framen,als dat je niet verder bent gekomen dan de lagere school.
  Demonstreren zet pas zoden aan de dijk,als je met duizenden tegelijk re straat op gaat.
  Maar dan laten ze de antifa er weer op los.
  Hoe het ook zij……..Het is verdomde lastig om de “elite” aan te pakken.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s