De nieuwe bewoners

Screenshot_308

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Eerst even iets recht zetten. Wie regelmatig teksten schrijft, herkent het waarschijnlijk wel. Tussentijds leest u uw tekst nog een keer door en verandert u daar nog iets in, zodat het beter aansluit op de vorige of volgende zin. Zo ook met ‘het leveren van bewijs’ of ‘het hebben van bewijslast’ in mijn vorige tekst. Ik werk altijd met een eerste opzetje met daarnaast een uitwerk document en het stond aanvankelijk goed in mijn opzetje. Ik had daar staan dat de regering´sleiders’ geen bewijslast hadden ofwel; kunnen roepen wat ze willen voor wat betreft Poetin, de MH17, motorclubs etc. etc. En toen paste ik de zin rondom ‘bewijslast’ aan… en las vervolgens tot 2 x toe over mijn fout heen. Gelukkig was er een aardige meneer, (of mevrouw, dat kon ik niet opmaken uit de naam) die mij daar volledig terecht op wees. Dank en excuses mijnerzijds, niet in de laatste plaats t.a.v. de redactie.

De nieuwe bewoners (o ja, bent u gelovig? Bespaar u de moeite en lees dit niet)

De oorspronkelijke Europese bewoner is/was van nature redelijk rustig, bedachtzaam en overwegend. Iets wat sinds het veelvuldige/overmatige drugsgebruik overigens – en vaak blijvend – niet meer zo vanzelfsprekend is en zelfs via/tijdens de zwangerschap een daardoor veroorzaakte hersenschade kan worden doorgegeven aan het nog ongeboren kind. En ook dát is blijvend!

Maar nu zijn de moslims ‘de nieuwe bewoners’ van Europa… Van de eerste generatie (inmiddels dik in de vijftig en/of bejaard) hebben we nooit ook maar enige last ondervonden. Generatie 2.0 echter (2e, 3e, 4e generatie HIER geboren) vindt dat zij ‘overal tussen vallen’ en daarom een ‘kloten-generatie’ zijn. Dat zeggen zij letterlijk op tv. Een kloten-generatie, klopt!, dat zijn ze inderdaad! Maar dat ligt NIET aan de door hun gestelde slachtofferrol oorzaak. De ware reden is dat zij zich (en die oorsprong ligt bij hun ouders en opvoeding) al decennia lang, héél bewust  -d.m.v. schotelantennes en hun ‘sterke band met het vaderland’ – hebben afgescheiden van de Europese, ongelovige of beter nog; heidense samenleving. En tussen die 2 culturen moeten opgroeien en leven is voor hen veelal een traumatische ervaring. Enerzijds horen zij, van hun ouders, de
g e w é l d i g e  verhalen over hun ‘vaderland’ – die er vreemd genoeg wél zijn weggevlucht, anderzijds moeten zij zich aanpassen aan een volk en cultuur die in de verste verte niet bij hun eigen cultuur in de buurt komen qua normen en waarden en (vrij!) denken en doen en daar raken zij (begrijpelijk) uitermate gefrustreerd en verhit van.

Er ligt in hun gedrag echter tevens een genetische oorzaak. Hoe warmer het is, des te geïrriteerder en explosiever mensen nu eenmaal worden, en wat ze blijkbaar genetisch geërfd hebben uit de warmere oorden is het supersonisch snel oververhitte temperament waarmee in een fractie van een seconde de stoppen kunnen doorslaan en de hersentjes kortsluiting lijken te maken. Het zijn wat dat betreft complete moslim-PTSS c.q. eeuwige Midden-Oosterse-conflicten generaties en er komen er in Europa steeds meer van…

Twee TT-weken

Als nuchtere Nederlander staat u erbij en kijkt ernaar en begrijpt u, net als ik, waarschijnlijk helemaal niets van hun opgefokte, ronduit kinderlijke gedrag. Het gaat hier wat dat betreft helaas stééds meer de Midden-Oosterse kant op en we schijnen het maar normaal te moeten vinden, want ingrijpen doet de politie/overheid niet. Wat dat betreft hebben we twee totaal verschillende weken achter de rug die in het teken stonden van de TT…

– Week één in het teken van bloed irritante ToeterTurken. (Van de West-Turken mogen we de in hun ogen ver achtergebleven/achterlijke Oost-Turken – die massaal hier naartoe gekomen zijn – overigens allemaal houden. Graag zelfs! Hún uitspraken (!) en idem geldt voor de Berbers wat betreft  Marokko)
– De tweede week betrof de naar Nederlandse traditie 88e versie van bloedstollende motorraces in Assen.

Naast dat moslims ‘de nieuwe bewoners’ van Europa zijn geworden, zijn het inmiddels ook ‘de nieuwe christenen’ geworden, die aan de oorspronkelijke Europese bewoners hun geloof ooit met veel geweld en bloedvergieten kwamen ‘overtuigen’. Daarnaast zijn het (de Joodse gemeenschap met regelmaat zélf fysiek aanvallend) ineens óók ‘de nieuwe Joden’ als dat hun ‘slachtofferrol’ nog wat verder kan uitbuiten én openbaren ze zich momenteel zelfs als ‘de nieuwe Jehova-getuigen’ die op straat hun geloof aan u opdringen middels foldertjes en bijkomend ‘promotie’-gezwets. Ze komen nog nét niet langs de deur. Wat dat betreft mag de sticker ‘NEE geen geloofsovertuigers’ op heel Europa geplakt worden. Opzouten met je islam gezever!

In foldertjes claimend dat Allah – die middels Mohammed 610 jaar achter het christendom aan komt – ‘ons’ en dus ook mij (!) geschapen zou(den) hebben, staan ze nu al op markten en bij moskeeën (waar uw kind momenteel via school van de islam mag proeven). “Want ZIJ hebben ons geschapen en dus is het logisch dat ZIJ nu de islam naar ons toebrengen”. Wáár heb ik dat éérder gehoord…

De Koran is overduidelijk geschreven met het eerste deel van de Bijbel als voorbeeld en openbaart (met de nadruk op baard) zich met dezelfde bloeddorst en wraak van Allah als van ‘god’ als u niet in zijn/hun onzin wilt geloven. Net als op mijn vraag waarom ‘god’ de islam in vredesnaam naar Europa gestuurd zou hebben (ik heb er nog steeds geen antwoord op gekregen, laat staan dat in ‘vredesnaam’ toepasselijk zou zijn) stel ik een vergelijkbare vraag aan Allah: want zowel door de knielers en buigers voor ‘god’ als voor die van ‘Allah’ wordt beweerd dat ‘hij’ mij ‘geschapen’ zou hebben. Dat klinkt best vreemd: iemand ‘scheppen’ die vervolgens volstrekt niet in hen en hun onzin gelooft en óók niet middels dreiging met hel en verdoemenis of ‘de wraak van god’ (of met geweld) te overtuigen is. Écht liefhebbende goden zijn het als zij bloed vergietend wraak op u nemen als u niet in ze gelooft… Dát is nog eens ‘vrijheid van religie’. Hoezo dwangmatige, gewelddadige indoctrinatie? Zoek eerst onderling maar eens uit wie mij nou eigenlijk ‘geschapen’ heeft dan. ‘God’ of ‘Allah’? En tegen die tijd dat jullie eruit zijn, hoor ik het wel. Maar hoogstwaarschijnlijk hoor ik NIETS, want ook wat ‘god’ en ‘Allah’ betreft behoeft er klaarblijkelijk geen enkele bewijslast te zijn. Hallucinerende middelen, sprookjes, leugens en bedreigingen zijn tenslotte genoeg om een ‘religie’ te starten en te handhaven. De Bijbel en de Koran zijn voor mij wat dat betreft niet anders dan de Donald Duck. Een door een mens verzonnen en opgetekend verhaal! Het verschil zit ‘m echter in de schare fans. Die van Donald Duck is namelijk niet zo agressief en wraakzuchtig.

Dat geschreven hebbende; de islam wil bij voorkeur weer terug naar het jaar 610 (de pure islam), maar de christelijke regeringspartijen willen óók een flinke stap terug in de tijd. Zij dulden eveneens geen aantasting van hun ‘geloof’ en willen ‘godslastering’ weer strafbaar stellen. U mag dus niet bekritiseren wat zij als klein kind onder wanstaltige bedreigingen (en dus geestelijke mishandeling!) in hun kwetsbare en uiterst beïnvloedbare hoofdje geplant hebben gekregen. Hoe kinderlijk zielig en middeleeuws is hun reactie daar nu op… Uiterst meelijwekkend! Wat ‘god’ gemaakt en verbonden heeft, kan de mens niet ongedaan maken…? Mag ik het zó zeggen? Pleur op!

Pegida

De drijfveer van Pegida (en van Geert Wilders eveneens) begrijp ik voor de volle honderd procent. Daarvoor heb ik persoonlijk teveel gezien en meegemaakt t.a.v. de moslimcultuur. Ook vanuit de mensen die ik spreek, krijg ik steeds meer bevestiging aangaande de ‘nieuwe bewoners’ en de ‘verrijking’ van onze cultuur. De acties en uitlatingen van Pegida en Geert kan ik echter níet altijd volgen. Uiteraard, een (terecht!) punt maken en dat benadrukken (provoceren) is hun doel, maar is het ook effectief? De drastische terugloop bij de PVV en de groei daarentegen bij FVD doet vermoeden dat men uiteindelijk liever een ander geluid hoort. Geert en Pegida hebben honderd procent gelijk in waar zij voor staan en waar zij voor waarschuwen; er IS (toeval?) een acute dreiging vanuit de islam tot overheersing, onderdrukking en geweld, maar hun aanpak is blijkbaar niet meer doeltreffend en lijkt steeds minder mensen aan te spreken.

Elk nadeel hep z’n voordeel!

De mogelijke oplossing komt hopelijk, volkomen onbedoeld maar uiterst grappig, uit een heel andere hoek. Hier in de hoofdstad merken we er weinig tot niets van, maar vanuit de boeren/buiten gebieden, waar er normaal gesproken alleen in het voor- en najaar gemest wordt om de landbouw- en weidegronden te voorzien van voldoende voeding- en groeistoffen, hoor ik (klaagt men over de stank) dat men momenteel élke maand bezig is met bemesting. Om van het mestoverschot af te geraken? Dat gebeurt bij voorkeur namelijk laat in de avond of ´s nachts, omdat de kans op controle, en dus de pakkans, dan minimaal is. Bemesten heet tegenwoordig overigens ‘injecteren’, doordat men via een nieuwe techniek sleuven trekt in de grond en daarin de mest direct injecteert, maar dat terzijde.

Gecomprimeerde versie

Voor de nieuwe lezers nog maar een keer de verkorte versie: Gevolg is dat alle gewassen, groenten én graslanden (waar de dieren – incl. geiten en schapen – op grazen) de laatste jaren veel vaker bemest worden en er hiermee meer en meer varkens-DNA in het dagelijkse voedsel én dus ook drinkwater komt. Sowieso hebben er – met name in Europa – duizenden (!) jaren op elke vierkante meter (zowel gedomesticeerde als wilde) varkens rondgelopen. Die hebben er geleefd, gegeten, hun behoeften gedaan en zijn er gestorven en derhalve is de grond daardoor bezaaid met varkens overblijfselen en dus varkens-DNA (!) Dat er in Europa sowieso nog een moskee gebóuwd mag worden c.q. blijven stáán, is al een ‘wonder’ op zich. Laat staan dat het voor de moslim ‘halal’ zou zijn hier te wonen, te leven en te bidden… Ze begraven er zelfs hun dierbare overledenen in. Tja, als DNA al uit wangslijm gehaald kan worden, dan zit het zeker in botten, darmslijm, afscheiding en derhalve in uitwerpselen. Én zoals eveneens al eerder beschreven: héél veel medicijnen worden mede bereid uit het slijm dat vrijkomt uit slachtafval van varkens/varkensdarmen, omdat het nagenoeg dezelfde structuur heeft als die van de mens en dus probleemloos geaccepteerd wordt door het menselijk lichaam.

Even verse groente of vlees op de ‘halal’markt kopen? Medicatie kopen voor o.a. suiker(feest)ziekte of hartklachten? Sharia voor Belgium? Sharia voor Nederland? Sharia voor Europa? Ik denk het niet! De kans is groter dat de moslim die in Europa leeft het paradijs nooit bereikt, puur vanwege het weg liegen en/of negeren van het varkens-DNA in het dagelijkse voedsel en drinkwater. En 5 x per dag op de knietjes gaan, gaat daar niets aan veranderen! Dat is het mooie van de wetenschap(!) maar dat had de ‘profeet’ klaarblijkelijk even niet gezien. Ik begrijp werkelijk niet wat ze hier, buiten een beetje rond toeteren en met vlaggetjes zwaaien, eigenlijk nog doen.

Maar er is ook een lichtpuntje voor de moslim-paradijsvogel: gedurende elke 7 jaar vernieuwt het gehele lichaam zich namelijk zélf door de afgestorven cellen te vervangen. Ofwel: na 7 jaar buiten Europa bent u weer zo goed als herboren en kunt u weer opgenomen worden in het paradijs. Onzin? Leugens? Neen! Dít is in tegenstelling tot alle ‘goddelijke’ onzin wél wetenschappelijk bewezen materie!

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op De nieuwe bewoners

 1. albert zegt:

  briljant

  Geliked door 1 persoon

  • King Arthur zegt:

   Helaas moet ik jullie teleurstellen, varkensstront is heel agressief en in het voer zit veel koper en daarom kan het bijna alleen maar gebruikt worden voor mais en zeker niet voor andere gewassen. Vandaar dat er in de buurt van veel varkenshouderijen (Noord Brabant) ook veel mais verbouwd wordt.

   Like

 2. delamontagne zegt:

  Denemarken gaat langs zijn hele grens met Duitsland/ Sleeswijk-Holstein een hek oprichten om de wilde zwijnen ( de beesten ) uit Duitsland tegen te houden.
  Dit wegens de “vermeende” varkenspest [ la peste porcine ] die in Dtsland zou heersen.
  * *
  Maar zekere ! personen menen dat Denemarken niet de waarheid durft te zeggen en dat het eerder de bedoeling is om “migranten”= z.g.n. Vluchtelingen !, tegen te houden.
  https://lesobservateurs.ch/2018/07/02/le-sanglier-a-bon-dos/

  Source : BBC : Denmark backs fence on German border to keep out wild boar

  Geliked door 2 people

 3. Merel zegt:

  Wat een bullsshit verhaal.Als dierenliefhebber ben ik trouwens niet vies van een beetje mest, ik heb ook paarden verzorgd.Mest kan ook gebruikt worden als brandstof, dat wordt hier nauwelijks gedaan. Dat doen ze in Afrika beter, daar pakken ze geitenmest en koken daar hun potje op.

  Over de spritualiteit een paar vragen, gelooft u ook niet in de ziel, het onsterfelijke lichaam?
  Als iemand is overleden denkt u dan nou die is nu in het nietsige niks, voorgoed verdwenen?
  Wat saai lijkt me dat

  Like

  • Francois zegt:

   Beste,
   Wanneer men de stekker der uit trekt gaat het licht uit,zo ook uw kaarsje brave man.
   Er is ons trouwens van die overbevolking aan de overkant ons nog geen 1 komen vertellen dat het daar een leuke boel is .

   Like

   • Merel zegt:

    Beste Francois, ik ben een vrouw.Sinds de mens kan reanimeren zijn er boeken vol geschreven met verhalen van mensen die terug kwamen van de overkant. Misschien gaat het licht pas aan als de stekker eruit gaat

    Like

 4. kampersrene zegt:

  Ik vraag me af ….wat hebben moslims tegen een varken ? Het zou een onrein dier zijn …..waarom ? het moord niet , verkracht niet ….noch maakt het varken zich schuldig aan terrorisme Als ik dat vergelijk met een moslim is het varken superieur . Ik weet , dat diertje gelooft niet in Allah , Hun god lijkt ook op een varken

  Geliked door 2 people

  • Nemesis zegt:

   Nee, dat doet het varkentje allemaal niet. Maar de varkentjes kunnen wel diverse soorten parasieten bij zich dragen van geboorte af aan. Toxoplasmose is ook zoiets wat in varken voor komt. Na het slachten worden de varkens hierop getest door de vleeskeurmeester, eerder mag het niet vekocht en verwert worden. Ook vroeger bij huisslachtingen moets eerst de vleeskeurmeester komen, voordat men verder kon gaan met verwerken. Deze keuringen bestonden er in Mohammeds tijd nu eenmaal niet, laat staan dat de mensen iets afwisten van de parasieten die de varkens (zijn alles eters) bij zich droegen. Feit was dus, dat de mensen ziek werden en ook wel dood gingen na het eten van varkensvlees. Dus verklaarde MO het varken voor onrein, waarin hij in die tijd niet eens zo ongelijk had. Vandaag de dag is dat niet meer aan de orde. Juist door de strenge controles en wel op ieder varken.

   Like

  • ieznogoedh zegt:

   Kennelijk neukt een geit beter?

   Like

  • Bob Koster zegt:

   Varkens zijn sociale, speelse, intelligente, propere dieren, alles wat moslims níét zijn. Bovendien staat ze bekend om hun moed, vandaar de naam Everhart in al zijn variaties. De eerste moedige moslim moet ik nog tegenkomen. Daarom heb ik ook genoten van het bericht dat een paar IS-ers gedood zijn door wilde zwijnen. Tja, het zijn geen geiten die zich gewillig aan de slachter overgeven.

   Like

 5. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Grappig ! Tot voor kort was ik auteur/redactielid bij Fenixx en dit is zeer herkenbaar; je schrijft een stuk en bij het nalezen ga je zitten sleutelen aan een zin die niet lekker loopt om er vervolgens achter te komen dat je het alleen maar erger maakt !
  Ach soms moet je je er gewoon bij neerleggen dat een mens weleens fouten maakt, pas als het structureel dreigt te gaan worden is het een probleem. Goed en secuur nalezen voor plaatsing helpt maar zo nu en dan slipt er iets door. Soit !

  Like

 6. edwin vissers zegt:

  Top Bob

  Like

 7. Jan zegt:

  Baardaap kan niet tegen kritiek, begint te wauwelen en wordt agressief. Is traditie

  Like

 8. Merel zegt:

  Meneer Schilder, uw naam doet vermoeden dat u uit Volendam komt.Dat er Drs. voor uw naam staat, dat moeten we ook maar geloven op uw blauwe ogen. Ik ben geschapen door God en allah is van het donker, u weet wel, Je durft hier niet alles te zeggen, het is toch een soort van openbaar.
  Laat mensen toch in God geloven a u b . Als het in uw ogen een zonde is, dan is het een minizonde.
  Het zou u sieren als u hier mensen gewoon een antwoord zou geven, maar daar reken ik maar niet op, ik zal wel in het volgende artikel als een complete sukkel worden afgeschilderd, whatts in a name

  Like

 9. Merel heb jij die god waar jij in gelooft al gezien? En al die andere goden waar men in gelooft.Allemaal onzichtbaar.wat men wel kan zien,is dat er onbekende beschavingen in de ruimte rondwaren.Die veel verder staan als aardbewoners.Zij reizen door het universum.Dat noemt men prietpraat,zelfs met 1000de bewijzen er bij ontkent men het.Waarom omdat anders al die godsdiensten in een zwart gat vallen.weg geld weg macht.Je moet geloven dat het onzin is om die reden.Als je de bijbel goed leest, er staan verwijzingen in die aard OA. Het boek Henoch.Hij beschrijft een reis door de ruimte.Het grootste en balangrijkste deel is verwijdert.Ook ezegiel krijgt er mee te maken.Dat wordt ook niet correct weergegeven,dat moet je zelf uit vissen enz….

  Like

  • Merel zegt:

   Er zijn zoveel dingen die er wel zijn maar die je niet kan zien.Er zal heel goed leven kunnen zijn in de eindeloze cosmos, maar om dat te begrijpen zijn onze hersenen te klein.
   God wordt hier vaak ter discussie gesteld, maar de duivel zelden, de vraag geloof je in de duivel wordt bijna nooit gesteld. Uiteindelijk is het een strijd tussen goed en kwaad, je zou God ook Goed kunnen noemen, het scheelt maar een letter

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s