Excuses dat ik geen excuses maak

Screenshot_300

(Door: “Taljaard”)

“Dat mensch wat in de geute verrot ziet Oe het alderheugst, o Godt.” Toen ik als 10-jarig jongetje een halve eeuw geleden deze tekst, geschreven in een beverig en ongeoefend handschrift, op een schutblad van een oude familie-Bijbel zag staan, vroeg ik mij af wat dat betekende en wie dat had geschreven. Ik mocht eigenlijk niet aan deze Bijbel komen, want zij werd door mijn ouders beschouwd als een kostbare schat. Mijn moeder bewaarde er overlijdensadvertenties, foto’s van gestorven mensen en geboortekaarten in. En mijn vader las er op feestdagen aan tafel het Kerstverhaal en het verhaal van Pasen uit voor, nadat hij eerst zijn handen had gewassen. Maar verder bleef deze Bijbel, die tegenwoordig in mijn bezit is, zorgvuldig onaangeroerd op de bovenste boekenplank in de woonkamer staan.

Later kwam ik te weten wie de schrijver van deze tekst was geweest; de overgrootvader van mijn overgrootvader van vaders kant, die Roelof Klaaszoon heette, en die al heel lang dood was. Meer konden mijn ouders er niet over vertellen. Het duurde meer dan veertig jaar totdat ik, als allang volwassen man, met behulp van het internet en daarop geplaatste registers van de Burgerlijke Stand bij toeval opnieuw op deze naam stuitte. Want Roelof Klaaszoon en zijn vrouw, Femmichjen Reindersdochter, waren in 1826 als getuigen aanwezig geweest bij het huwelijk van hun derde zoon in het Drentse Zuidwolde. Mijn nieuwsgierigheid werd opnieuw gewekt en ik zocht naar andere gegevens over deze voorvader. Hij bleek te zijn geboren in 1765 in het Drentse Nijeveen en daar ook in 1844 te zijn overleden. Zijn vrouw Femmichjen, geboren in 1767, was hem drie jaar tevoren ontvallen. Zij hadden acht kinderen gehad. En de kerkelijke registers van de Nederlands Hervormde gemeente van Nijeveen wezen uit dat drie van deze kinderen in de eerste week van september 1799 waren overleden. Dit kwam overeen met de datum die Roelof boven de tekst op het schutblad van zijn Bijbel had geschreven. En dat was dus de voor hem diep verdrietige reden waarom hij deze aangrijpende ontboezeming had geschreven.

Wij kwamen meer over deze voorvader Roelof Klaaszoon te weten. Want uit notariële archieven uit het naburige Meppel bleek dat hij, tussen 1835 en 1838, niet minder dan vier keer borg had gestaan voor een aantal dorpsgenoten. Roelof was de hoefsmid van Nijeveen, maar ook ouderling van de daar in 1835 gestichte Afgescheiden kerkelijke gemeente. Tot 1842 waren samenkomsten van deze Afgescheiden kerk verboden. De eigenaren en bewoners van huizen waar deze samenkomsten werden gehouden, konden, wanneer zij betrapt of verraden werden, rekenen op hoge en wurgende boetes. En de ouderling van de Afgescheiden kerk, de bejaarde smid Roelof, was vier keer achter elkaar voor deze vervolgde mensen in de bres gesprongen door borg voor hen te staan. Bijna alles wat over deze voorvader kon worden achterhaald, vertelt een verhaal van armoede, verdriet en onderdrukking. Maar ook van een onwrikbaar geloof en al even onwrikbare principes. Roelof moet een bijzonder mens zijn geweest.

Maar wist hij ook van de toenmalige slavernij in wat hij alleen maar kende als “de West”?; zoals Suriname en de Antillen destijds in de volksmond werden genoemd? Heeft deze simpele gereformeerde hoefsmid uit een Drents dorpje daarvan geprofiteerd? Hoewel hij en zijn vrouw nooit een neger in levende lijve hadden gezien? Hebben zijn destijds door een arrogante, paternalistische en liberale overheid, vanwege hun geloofsovertuiging vervolgde dorpsgenoten daar ook van geprofiteerd? Droegen deze vaak straatarme plattelandse christenmensen, die door de toenmalige grachtengordel diep werden veracht en beschouwd als “aller afschraapsel”, daar verantwoording voor? De schrijver weet niet hoeveel deze voorvader van de slavernij in “de West” afwist. Waarschijnlijk bijzonder weinig. En van de zogenaamde Trans-Atlantische slavenhandel naar alle waarschijnlijkheid helemaal niets.

Wat wij echter wel met zekerheid kunnen vaststellen, is dat Roelof, als hij daarvan had geweten, het scherp zou hebben veroordeeld. Want wat uitbuiting, onderdrukking en discriminatie betekende, wist hij heel goed; uit eerste hand en uit eigen bittere ervaring. En velen met hem, door het hele land heen, kwamen daartegen, tussen 1834 en 1842, in verzet. Niet geïnspireerd door een Communistisch Manifest of door de beginselen van de Franse revolutie, maar door de Bijbel. De Afscheiding van 1834 was de opstand der braven en de revolutie van de kleine luiden. Deze opstand was gericht tegen de toenmalige sociaal-maatschappelijk liberale elite, die toen ook al in de grachtengordels van de steden woonde. Een elite die diep neerkeek op wat zij “het grauw”, “de heffe des volks” en “het vulgus” noemde. En die zij in en op hun veenafgravingen, landgoederen, fabrieken, havenkades en schepen net zo genadeloos uitbuitten als de Afrikaanse slaven, de Chinese koelies en de inlandse contractarbeiders op hun plantages in de toenmalige Nederlandse koloniën.

Een elite die vervuld was met een diepe en felle haat jegens de eenvoudige Nederlandse christenen, die zich van de toenmalige Hervormde staatskerk afkeerden. Deze staatskerk stond onder toezicht van een met het departement van Justitie en Politie verbonden in 1816 opgericht ”Ministerie van Eeredienst”. En zij kon in veel opzichten nauwelijks meer christelijk, en zeker niet meer gereformeerd-protestant, worden genoemd. In plaats daarvan predikte zij het liberalisme, wat van overheidswege welhaast dwingend werd opgelegd. Zij was weinig anders was dan de spreekbuis van een liberale elite. Deze staatskerk is in feite in 2004 opnieuw opgericht in de vorm van de P.K.N.. Maar dat is een ander verhaal, dat buiten de context van dit schrijven valt.

De haat waarmee deze mensen van overheidswege te maken kreeg, uitte zich niet alleen in wurgboetes, maar ook in gedwongen  inkwartiering van militairen, die de specifieke opdracht hadden gekregen zich zoveel mogelijk te misdragen. Hun voormannen, zoals ds. Hendrik de Cock uit het Groningse Ulrum, werden in de gevangenis gegooid. Anderen raakten hun ambt kwijt en werden met hun gezinnen uit de pastorie en op straat gezet. Kerkgebouwen werden in beslag genomen en overgedragen aan liberale en loyaal aan de overheid zijnde naburige kerkelijke gemeentes. Zij weken uit naar hagenpreken in het open veld of naar schaapskooien en schuren. Het moest er voor de Afgescheidenen op hebben geleken alsof de tijden van Alva, de Spaanse Inquisitie en de Brusselse Raad van Beroerten opnieuw waren aangebroken.

Dieptepunten in deze vervolgingen waren een in brand gestoken schaapskooi bij Harderwijk in de zomer van 1838, waarvan de deur werd geblokkeerd, en een samenkomst in een uiterwaard bij Gameren in 1840, die door bereden kurassiers met de blanke sabel uiteen werd gejaagd. Zestien dodelijke slachtoffers in Harderwijk en een onbekend aantal in Gameren. Waarbij in ieder geval vaststond dat een vierjarig meisje door een paard was vertrapt en de schedel van een vrouw door een sabel was gekliefd. Hoewel verschillende liberale regeringsgezinde couranten en auteurs zich lovend over het “kordate optreden” van deze militairen hadden uitgelaten verwekte het gebeuren in Gameren een nationaal schandaal. En de publieke opinie keerde zich in deze kwestie tegen de overheid. Het ministerie van Justitie, ressorterend onder de Haagse grootmeester der Vrijmetselarij, minister Van Maanen, werd overspoeld met verontwaardigde petities en smeek- en smaadschriften uit alle delen van het land.

De felste vervolgingen namen daarna af. Maar toch duurde het nog tot twee jaar na het aftreden van koning Willem I in 1840 voordat de Afgescheidenen door de overheid met rust werden gelaten. Uit hun gelederen zijn in Nederland later de Gereformeerde en Reformatorische kerken voortgekomen, alsook de A.R.P. en de huidige nog steeds bestaande en in 1918 opgerichte S.G.P.. De oude dorpssmid Roelof uit het Drentse Nijeveen heeft dat allemaal niet meer meegemaakt. Want hij is in 1844 op negenenzeventig jarige leeftijd overleden. Maar mensen als hij hebben het fundament gelegd voor de latere confessionele politiek en de christelijk protestante zuil in Nederland. In veel opzichten hebben zij ook bijgedragen aan de emancipatie van de eenvoudige mensen, alsmede het onderwijs, de sociale voorzieningen, de gezondheidszorg en de arbeidswetgevingen, wat in veel gevallen onterecht als het monopolie van de socialisten wordt geclaimd.

Wij kunnen ons afvragen of deze mensen zich verplicht zouden hebben gevoeld om hun excuses te maken voor de slavernij. Of dat hun nageslacht, en met hen het nageslacht van alle toenmalige eenvoudige Nederlandse mensen, dat nu nog 155 jaar na het afschaffen van deze slavernij zou moeten doen. Wanneer daar al excuses voor zouden moeten worden gemaakt, dan zal dit toevallen aan het nageslacht van de toenmalige grachtengordelelite. En gezien het feit dat verreweg het grootste gedeelte van de huidige elite nog steeds tot het nageslacht van deze toenmalige grachtengordeldieren behoort, lijkt ons dat ook helemaal niet zo moeilijk.

Want zelfs veel van hun namen zijn nog bekend, zoals Schimmelpenninck, Pateyn, Van Hoogendorp, Van Lanschot, Ruys de Beerenbrouck, Van Tuyll, Neeringh, Van Beuningen, Van Zoelen, etc.. En de hele regentenkliek die soms al sinds de tijden van de V.O.C. en de W.I.C. hier in dit land de lakens uitdeelt. Vergeet ook de Oranjes niet. Deze regenten hebben niet met bevende, onbeholpen letters op het schutblad van een Bijbel hun verdriet geuit over het overlijden van drie kinderen achter elkaar vanwege armoede, gebrek en erbarmelijke hygiënische toestanden. Met ganzenveer of kroontjespen, in door de tijd verbleekte inkt; “Dat mensch wat in de geute verrot ziet Oe het alderheugst, o Godt.”

Excuses dat ik geen excuses maak, meneer Aboutaleb. Daarvoor bent u bij mensen als ik en ons hele voorgeslacht toch echt aan het verkeerde adres.

Door:
“Taljaard”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, Christendom, cultuurrelativisme, demoniseren, Elite, gezond realisme, Historie, Hypocrisie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Nederland, nieuw fascisme, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Slavernij, Socialisten, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

26 reacties op Excuses dat ik geen excuses maak

 1. annah zegt:

  Heer Taljaard, met interesse gelezen, maar ook bij de katholieken was het niet beter …

  Like

 2. dutchess zegt:

  Precies Taljaard. Het moet onderhand maar eens uit zijn met het zich “gekrenkt” voelen vanwege het slaven verleden. De nakomelingen van de slaven uit de West wonen hier en genieten volop van de voordelen die dit land biedt.

  Geliked door 1 persoon

 3. ronjaspers zegt:

  In de geschiedenis van de mensheid zijn er net zoveel blanke slaven of misschien nog wel meer dan zwarte slaven geweest.

  Geliked door 1 persoon

  • Heniusz zegt:

   Nauwkeurige getallen ontbreken, maar dat zou zo maar waar kunnen zijn. Maar dat is een ongewenste, ongemakkelijke waarheid en dat wordt dus doodgezwegen. Er is dan ook een reden waarom Hongaren, Kroaten en Serviërs moslims haten… Hun hele geschiedenis bestaat uit deze oorzaak.

   Geliked door 1 persoon

 4. theresageissler zegt:

  Uiteraard, staat buiten kijf, maar hij heeft dit dan ook aan helemaal níemand te vragen, zèlfs aan de “grachtengordeldieren” niet!
  Moslim-arrogantie! Ik voel me alwéér razend worden!

  Geliked door 2 people

 5. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Wat een onzin dat excuus maken. Ook mijn voorouders hebben echt niet geprofiteerd van de slavernij. Ook als ze dat wel gedaan hadden, niet mijn zaak toch. Maxima heef ook geen excuus gemaakt voor haar vader en heeft toch ook geen afstand van hem genomen. En dat betrof haar vader en niet haar over, over, over, overgrootvader. Ik vind het wel best, prima dat de slavernij in Nederland afgeschaft is maar verder niet mijn zaak. En was Nederland het enige land waar dit speelde, echt niet!

  Geliked door 2 people

  • theresageissler zegt:

   Natuurlijk niet, maar toevallig is dit nu eenmaal wèl het land, waar Aboutaleb z’n kónt ingedraaid heeft! En nu probeert-ie z’n persoonlijke vlag te planten, door dit te gaan decreteren!
   Dat er nog niet véél meer mensen die brilslang doorhebben, je snapt het niet!

   Geliked door 1 persoon

   • Heniusz zegt:

    Eerst excuses voor de barbarijse plundertochten, daarna praten we wel verder. Dat een afstammeling van deze piraten om excuses durft te vragen… Gotspe!

    Geliked door 2 people

 6. Duchesne zegt:

  Voor mij is het best met al dat oprakelen en excuses willen, enkel wil ik graag het verlies van de 150 slaven claimen die mijn voorouder had en kwijt raakte door de wetswijzingen, planschade zeg maar, mogelijk waren het er meer, ik ben nog druk zoekende. het geschatte verlies met intresten is momenteel 83 miljoen euro, delen door 42 nabestaanden. Gezien het schadevergoeding is onbelast, dus dat is een meevaller.

  Het leed van de slavernij leeft dus ook door in mijn blanke hart……

  Geliked door 1 persoon

  • delamontagne zegt:

   Was dat in Suriname ?
   Dan zullen die rechten wel zijn verlopen, want elke slavenhouder kreeg als compensatie F 10 ( gulden ) voor elke vrijgelaten slaaf.
   Maar bestaat er ook een “Fondsje” voor ouderen die als kind een träuma hebben opgelopen toen zij als kind van Kolonialen in de klas een beetje “schuins” werden aangekeken door hun gekleurde klasgenootjes, als het over slavernij ging. ?

   Like

 7. Patriot 2.0 zegt:

  Excuses voor die miljarden verprutste ontwikkelingshulp en verprutste uitkeringscentjes, graag

  Geliked door 2 people

 8. FerdinanadK zegt:

  Zo is het maar net !
  Dank.

  Like

 9. marco zegt:

  helemaal mee eens van mij ook geen excuus we hebben ze cultuur aangebracht alles ze motte niet zeuren..!!

  Like

 10. Jan Altena zegt:

  Taljaard, uw stukje heeft me ontroerd. Ik heb ook een oude Statenbijbel van mijn voorouders met soortgelijke aantekeningen. Verder heel goed verwoord die geschiedenis vanaf 1834.

  Like

  • theresageissler zegt:

   Zéker ontroerend; dat zou ik, in al mijn giftigheid op Aboe Laadklep nog bijna vergeten te benadrukken. Goed, dat U het even doet.
   Maar dat is typisch het kenmerk van de autobiografisch getinte artikelen van Taljaard! Het woord ‘ontroerend’ roept bij mij in dit verband trouwens nog een herinnering op:
   https://ejbron.wordpress.com/2018/04/05/longread-voor-de-mast/
   Alstblieft, dit hier. Tranen met tuiten heb ik zitten janken bij de passage over het afscheid van zijn zoontje: “Dag, Pappa.”
   (En op dit moment weer, trouwens…)

   Like

 11. paulzwueste zegt:

  Groots geschreven Taljaard.

  Zo’n armzalige geitenhoeder is toch meelijwekkend.
  Al je dagen met je tenen krom in je sandalen lopen in ’n situatie en ’n funktie die helemaal niet bij je passen, en nu ook excuses moeten eisen waardoor je je volkomen belachelijk moet voelen…
  Waar is de tijd dat je nog als de beste burgemeester ter wereld werd ontvangen bij een zwarte islamitische neger die indertijd nog door je eigen volk uit het oerwoud werd opgejaagd en aan de ketting werd gelegd!!!

  Geliked door 1 persoon

 12. Qvic zegt:

  De toenmalige slaven zijn allang gecompenseerd, alleen het nageslacht van de slaven willen telkens weer opnieuw die compensatie krijgen. Puur uit eigen belang. Het zijn voor mij lijkenprikkers die hun eigen voorvaderen constant verraden door zelf die compensatie opnieuw willen op eisen. Dit doet elke generatie opnieuw, alsof zij zielig zijn. De vergoedingen zijn inmiddels wel 1000x meer dan er ooit aan hun voorvaderen is verdient en nog is het niet genoeg voor die lijkenprikkers. In 1975 is Suriname Onafhankelijk geworden en hebben de complete infrastructuur gratis van Nederland gekregen die in dat land aanwezig was en aangelegd was door Nederland. Ook hebben vele Surinamers nog net voor het land onafhankelijk werd, de Nederlandse staatsburger schap aangevraagd. Ook dat heeft hun geen cent gekost en hebben zij alle ook de nodige gelden en ondersteuningen gekregen toen zij in Nederland aankwamen. Maar nog is het niet genoeg? Schamen zouden zij die nu verkondigen dat zij schade vergoedingen willen voor hun voorvaderen. Zij verdraaien constant de ware geschiedenis, om er zelf beter van kunnen worden. Dat doen ook alle socialisten.

  Geliked door 2 people

 13. Petra DeBoer zegt:

  Bedankt voor het artikel.

  De meeste Surinamers van vandaag de dag zijn afstammelingen van slaven én van slavenhouders. Ze hebben zich gemixt en dan zouden ze eerst hun voorouders om excuses moeten vragen.

  https://bukubooks.wordpress.com/jews/

  Geliked door 1 persoon

 14. Roeland zegt:

  Iets uit de geschiedenis (die ik bestudeer). Er komen dagelijks heel wat VOC,WIC en MCC registers onder mijn ogen. MCC zegt waarschijnlijk de meesten niets.
  Zonder nu een heel boek te gaan schrijven….Die Slavenreizen (MCC en WIC) naar de “West” of gewoon de VOC scheeps reizen naar de “Oost”. Resultaat; de helft van de slaven kwamen om het leven erg triest . Maar…
  OOK DE HELFT VAN DE BLANKE BEMANNINGSLEDEN KWAMEN OM HET LEVEN AAN BOORD VAN DIE SCHEPEN!
  Of ze nou naar Indie gingen of de Antillen. Slechts een heel klein % heeft profijt gehad van die “handel”. Zullen we ook maar eens een herdenking gaan organiseren voor al de, deels anonieme volorouders , die deze verschrikkelijke reizen niet overleefd hebben? Veel van mijn voorouders of familie liggen “begraven” ergens tussen Indonesie en Kaapstad.

  Like

 15. Bastiaan2000 zegt:

  En dit is nog heel lang doorgegaan, erbarmelijke omstandigheden waar men woonden, op zoek naar iets beters mocht niet, -landlopen was verboden- je moest dus op je plek blijven.
  Of je kreeg het nog slechter, je moest naar de kolonien in bijv. Frederiksoord waar het vreselijk slecht was ( lees het boek: het pauperparadijs) en dan nog de ter werk gestelden, waar mensen stierven van uitputting en slechte hychienische en medische omstandigheden.

  Nee, door de gewone man/vrouw hoeft geen excuus gemaakt te worden, wel door de hier genoemde, dan kunnen ze gelijk de gewone man/vrouw excuses aanbieden.
  Herstel betaling is gemiddeld aan de Afrikaanse nazaten al gedaan door uitkeringen en geld naar dat gebied ( misschien moeten ze zelfs terug geven) naar de gewone man/vrouw nog niet. Daarbij de betalingen naar de nazaten van Afrikaanse slaven is betaald door de overheid. Deze wordt gevoed middels belasting door oa, de gewone man/vrouw. Dus de politiek correcte elite moet nietvalleen betalen, maar ook terug betalen wat de gewone man/vrouw via belasting betaald heeft voor iets waar ze geen deel aan hadden.

  Geliked door 1 persoon

 16. delamontagne zegt:

  Ik heb artikel met interesse gelezen. Geschiedenissen, hoe klein ook, interesseren me altijd.
  Ten 1e vind ik het nogal arrogant van Abu Taleb uit Rotterdam, dat excuus vragen.
  Hij zal best wel weten van de slavernijgeschiedenis van de Arabs en dat nu ( in verkapte vorm) ook nog slavernij in die “Paradijselijke” Landjes, tenminste dat paradijselijk volgens de voormalig Konnegin Bea, bestaat.
  En als moslim zijnde, zou hij beter daar iets over kunnen zeggen………
  Dus waarom de gewone NL-er volgens Aboe uit Rotterdam daar bij betrokken moet worden, is me onduidelijk.
  Maar omdat er over Suriname en Antillen werd geschreven, ging ik nog eens opzoeken:”Tula”-Monument Curacao.
  Dat monument staat aan zeekant bij Mundo Nobo.
  Ik heb daar als kind vlakbij gewoond, al is dat 60 – 70 jaren geleden.
  Dat monument was er toen natuurlijk nog niet. Tula was een van de slaven-opstandelingen-leiders en werd na gevangen te zijn genomen, daar op die plek GRUWELIJK gemarteld en gedood.
  Als je op Google Tula intikt, kan men het zelf lezen.
  Wat ik dan denk, Allah een gruwelijke, sadistische god ?, en de Christelijke God dan, die zulke verschrikkelijke dingen toelaat.? ?

  Maar al die drukte en ophef over slavernij komt in NL door maar een paar uit de Antilen/Suriname afkomstigen.
  Je moet iets hebben om op de voorgrond te treden.
  Tula Monument, Curaçao

  Like

 17. Hovawart zegt:

  Het GroenLinkscheLeger en de Linksche Looney Brigade zullen binnenkort wel anti-inpolderactie gaan voeren om Nederlands grondgebied, (dat oneerlijk is gewonnen door inpoldering) terug te geven aan de zee….….Je kunt alles verwachten met GL.

  Like

 18. Gert Baken zegt:

  Toen en nu bepaalt de elite, dus grachtengordels, onnozelen dus en zoals zij het volk ziet, het gepeupel moet denken, geloven enz. Nu hebben ze het over islamfascisme de burgers wil opleggen als iets goeds. Ze hebben niet eens door dat zij er ook aan moeten geloven. Ergelijk. Trouwens humanisme en socialisme vergeten dat gelijkheid, vrijheid en broederschap zijn oorsprong in het evangelie heeft. Weten zij (de elite/links) veel. Zij zijn zelfingenomen en narcistisch. Alleen oog voor zichzelf.De rest is ondergeschikt. De geschiedenis herhaalt zich steeds blijkt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s