SAMEN MET ORBÁN TEGEN DE EU…

Screenshot_35

(Door: “Henk V.”)

Viktor Orbán is een man met gezond verstand en liefde voor zijn eigen land, volk en cultuur! Politiekcorrect, gepersonifieerd in de organisatie die wij de EU noemen, vindt elke vorm van “ eng nationalisme” walgelijk en BUITENGEWOON ONDEMOCRATISCH. Om met het laatste te beginnen: als het om DEMOCRATISCH genomen besluiten zou gaan over de uitvoering van ingrijpende plannen die de EU zelf heeft bedacht (de nationale parlementen bedachten deze plannen  NIET!), dan zouden die beslist moeten voldoen aan bepaalde criteria! Zij dienen de INSTEMMING te hebben van het electoraat in alle deelstaten en deze bewust gegeven instemming moet vervolgens doorklinken in het Europese Parlement, waar de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten zitting hebben. In theorie behoren zij dus het mandaat van de Europese kiezers te hebben.

Pas in zo’n ideale situatie, het bewust daartoe gemandateerde Europarlement zou instemmen met de plannen van de Europese Commissie, zou er sprake zijn van een indirect soort democratie… Maar nu wordt het uitkijken geblazen! WAT indien de landelijke kiezers in het geheel NIET weten wat er op het programma van de EU staat? WAT indien zij daarover totaal onkundig worden gehouden door hun overheden? Bewust stelselmatig onkundig worden gehouden, vermoedelijk???

In zo’n geval brengen de onwetende kiezers hun stem uit op partijen en zij weten niet wat die partijen daarmee in het parlement gaan doen. De gekozen volksvertegenwoordigers nemen dan beslissingen, waarmee de kiezers die hen in het zadel helpen NOOIT zouden hebben ingestemd!

Hier zien wij een schaduwzijde van de democratie: Partijen voeren hun eigen programma’s uit, zonder dat de teleurgestelde kiezers daaraan later nog iets kunnen veranderen. Zij hadden er iets aan kunnen veranderen indien hun recht op het houden van correctieve referendums intact was gebleven! Maar zoals wij weten, zijn de koersbepalende partijen niet meer van zins ‘’Het Volk’’ de mond te gunnen. Dankzij een wetsvoorstel uit de D’66-hoek.

Dit duidt op zeer kwade intenties in de politiek: Plannen doordrukken, wetende dat het electoraat die helemaal niet had zien zitten en zeker zou hebben afgewezen indien men daarvan VOORAF duidelijk in kennis was gesteld. Hier nemen de politieke elites een bepaald onwenselijke afslag. Er staat een naam op de richtingwijzer: DICTATUUR’’. En een volk dat niet weet welke plannen de overheden koesteren, wordt elke mogelijkheid tot verweer ontnomen. Democratie met betrekking tot de EU plannen? VERGEET HET!!!

Wij bevinden ons dus in een situatie waarin overheden in Europa de burgers wezenlijk belangrijke informatie in de politiek onthouden, informatie van een zeer destructief karakter, die men wil verkopen als vooruitgang en verrijking. De EU weet heel goed dat men de mensen beter NIET kan vertellen wat er op het politieke menu staat: PURE DESTRUCTIE VAN EUROPA ZOALS ZIJ EEUWENLANG BESTOND.

Om te beginnen moeten de geestelijke inspiratiebronnen Jodendom, christendom (en humanisme) voorgoed worden verwijderd. De import van vele miljoenen moslims kan voor het eerste zorgen en wat de meeste christelijke kerkgenootschappen betreft: Zij kunnen zichzelf succesvol de das omdoen door middel van een mengsel van ultra-progressief denken en vormen van weekhartige, totale tolerantie van andere religieuze opvattingen die haaks op het christelijke gedachtegoed staan. Blinde herders die hun kuddes naar de slacht leiden… Je zult het maar op je geweten hebben.

Tegelijkertijd moeten wij heel ruim gaan denken en onze staatkundige eigenheid – met alles wat daarbij hoort – opofferen voor een ‘’verrijkende toekomst’’. Volgens de plannen van de EU houdt dat in dat er geen enkel land meer zelfstandig behoort te bestaan, omdat het volledig moet opgaan in een superstaat die Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Afrikaanse gebieden die daaraan grenzen, omvat. DE EU gaat het allang niet meer alleen om EUROPA. Het gaat om een gebied dat – in de plannen van de EU – zo’n 800 miljoen inwoners zal tellen.

De Europese staatkundige identiteiten zullen in de aldus gecreëerde smeltkroes verdampen, letterlijk en figuurlijk! Want aan het bestaan van een eertijds hoofdzakelijk blanke bevolking MOET een einde komen door een OPGELEGDE  vermenging met vele miljoen leden van niet-blanke rassen uit de gebieden die buiten Europa liggen. Wie alvast een idee wil krijgen van wat de EU beoogt, moet maar eens een paar dagen naar onze tv-reclames kijken. Goed verpakte boodschappen  van onze toekomstige vermenging zien wij dagelijks op het scherm. Het beeld van raciale vermenging wordt er onophoudelijk in gehamerd.

Onder auspiciën van de EU werd – ook door Nederland – IN ALLE STILTE !! – recentelijk het Akkoord van Marrakesh getekend, dat onder meer voorziet in de import van zo’n 200 miljoen (!) migranten. De ondertekening door de Nederlandse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken  haalde een vermelding in de Staatscourant niet eens, zodat het niet werd opgemerkt door de burgers. Dit houdt in dat Rutte c.s. volledig op de hoogte zijn van de EU-plannen en ermee instemmen. En de man blijft maar goochelen met feiten. Zo merkte hij laatst op dat “alle landen van de EU moesten blijven samenwerken om het vluchtelingenprobleem het hoofd te bieden”. Ja, hoor, vast wel! Maar WIE nodigde de stromen “vluchtelingen” eigenlijk uit??? Komen die hier spontaan, gezegend met een ingebouwd GPS-systeem, naar Europa? Of werden zij uitgenodigd om te komen en nemen onderweg hulpvaardige NGO’s de stakkertjes bij de hand om ze in “veiligheid” te brengen?

De EU geeft voortdurend een valse voorstelling van de bedoeling van haar plannen en de uitvoering ervan.

Zo kunnen wij overigens het woord vluchtelingen gevoeglijk gaan vergeten. Die categorie van mensen in grote nood is percentueel namelijk klein. Die bedraagt slechts een paar procent en daarbij zijn deze mensen redelijk gemakkelijk te herkennen, want bij gezinnen die echt aan de vreselijke ellende van een oorlog willen ontkomen, zal men steeds proberen de leden ervan bij elkaar te houden! Je laat je kinderen namelijk nooit in de steek in zo’n geval…

Een heel ander verhaal wordt het wanneer wij doorgaans goed doorvoede  mannelijke nieuwkomers zien: Gewoonlijk  in de “militaire leeftijd”!! Bij hen is er ZEKER geen sprake van ‘vluchteling’. De binnenkomst van deze zeer strijdbare (!!) categorie zou alle alarmbellen in de samenlevingen moeten doen over gaan, vooral nu de EU zo “stom” is geweest om oud-IS leden binnen te halen, meedogenloze types, die zware oorlogsmisdaden op hun kerfstok hebben…

De niet eindigende instroom die door de EU is gewild (!), werd in de loop van de tijd telkens voorzien van nieuwe etiketten, het ene nog aangrijpender dan het andere: oorlogsvluchtelingen, economische vluchtelingen, klimaatvluchtelingen. Allemaal waren het migranten die vanuit de EU zelf (!) werden aangespoord om massaal naar ons werelddeel te komen. Dat is ook de reden waarom de EU NIET wil stoppen met het importeren van mensen.

En de bedoeling ervan is duidelijk: niet het lenigen van nood was de echte drijfveer, maar DEZE: Europa MOET  raciaal vermengd worden. Dit plan heeft vanaf het begin van de Europese samenwerking bestaan. Het is geheel in overeenstemming  met de plannen van Richard Coudenhove-Kalergi, die de grondvesters van de Europese eenwordingsbeweging zich tot de hunne hadden gemaakt.- zie Wikipedia. De plannen van deze persoon worden gewoonlijk  samengevat onder de naam: Kalergi Plan

Lees dit artikel eens: https://eventnl.wordpress.com

Zijn opvattingen behelzen een totale vermenging van het blanke ras in Europa met andere rassen, zodat er een nieuw mengras ontstaat. Onze vorige vorstin had waardering voor Kalergi’s ideeën en ook de EU is daar beslist een groot voorstander van, maar zijn de Europese volkeren daarvan ooit op de hoogte gesteld? Nee, dit plan moet onopvallend worden uitgevoerd door arrogante idioten die menen eigenmachtig te mogen sleutelen aan het Europese  ontwikkelingsproces dat zich uitstrekt over duizenden jaren.

Voor deze dreiging staan wij nu en – hoe dan ook!! – zullen wij ons daartegen totaal moeten gaan verzetten, waarbij ik het aan de “strategen” overlaat in welke vorm dat moet gebeuren. Het toenemende verzet dat wij onder de Duitsers zien, als gevolg van de uitstekende voorlichting die de AfD dat land verstrekt,  illustreert hoe succesvol verweer tegen desastreuze plannen vorm kan krijgen.

Wie zich kan verheugen op een licht getinte toekomst voor ons aller nageslacht, die moet maar door suffen en tijdens een verkiezing de stem andermaal uitbrengen op charmante gladpraters die bereid zijn ons aan die geweldige toekomst over te geven in ruil voor een goede baan in een superstaat.

Ik heb elk vertrouwen in deze genocidale EU verloren. Tegen deze organisatie en de overheden die zich verraderlijk voor haar plannen lenen, zal ik mij ALTIJD blijven verzetten. Uit alle macht, want ons eerbiedwaardig continent heeft dit niet verdiend.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Nuttige idioten", "omvolking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Communisme, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Derde Wereld, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, Eurofielen, Europa, EUSSR, Genocide, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, Islamisering, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Marxisme, meningsdictatuur, Multiculti, nieuw fascisme, onwetendheid, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Racisme, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

27 reacties op SAMEN MET ORBÁN TEGEN DE EU…

 1. dutchdl zegt:

  Dit is op dutchdl herblogd.

  Like

 2. Harry zegt:

  Goed verhaal , Henk !
  Geen speld tussen te krijgen .

  Maar hoe bereiken we veel meer mensen hiermee ?
  Ik heb wel het idee , dat er een klein beetje winst geboekt wordt aan ónze kant ,
  Maar die verradersbende in Brussel zit ook niet stil !
  Zeer regelmatig hebben ze wéér wat anders .
  Net of we steeds achter de feiten aanlopen .
  Winnen we, of lopen we geleidelijk steeds verder achter ?
  Je kunt ook met kleine ” ups ” , naar de donder gaan .
  Als zoethoudertjes , zeg maar .
  Met het vorderen van de leeftijd word ik er niet optimistischer op .

  Geliked door 4 people

  • Henk.V zegt:

   De bewustwording van wat er feitelijk gebeurt breidt zich gestaag uit, onder meer door de vele publicaties hier. Veel mensen krijgen die onder ogen, Harry. Maar het tempo, waarmee onze mens-onvriendelijke overheden in het geniep hun plannen door drukken is alarmerend, dus dringt zich van tijd tot tijd het gevoel aan ons op dat wij te laat komen met ons verzet.
   Maar aan dat gevoel kunnen en moeten wij niet permanent toegeven. De innerlijke intentie tot ve5rstrekkend verzet moet in leven blijven EN het besef dat uiteindelijk de waarheid altijd boven tafel komt.
   Ik had bijvoorbeeld Duitsland eigenlijk al wel opgegeven door te denken dat de Duitsers geboren volgers zijn. Het tactiek van de kristalheldere boodschap die de Alternative für Deutschland toepast blijkt echter heel goed te werken.
   Deze mensen hebben uitstekende woordvoerders. Zij winnen de politieke slag, omdat zij zich consequent van feiten bedienen. Ik ben nog niet vaak een partij met zoveel onvervaarde overredingskracht tegengekomen..
   Verder ben ik een groot voorstander van het aanplakken van muurkranten. OOk mag ik hopen dat de jeugd die het Forum voor de Democratie zo aanspreekt tot acties in staat zal zijn,, zoals de ”Identitären” Duitsland laten zien.
   Met andere woorden de stem van de waarheid moet heel hard gaan klinken en wanneer die de mensenmassa’s in beweging gaat krijgen zijn wij al een stuk in de goede richting opgeschoten. Ben je bovendien in de gelegenheid zinvolle gedachten op iemand over te dragen, maak er gebruik van… Ik geloof heel echt in redelijke uitleg 🙂

   Geliked door 1 persoon

 3. Jean zegt:

  Het beste medicijn tegen zelfvernietiging is die EU bende droogleggen en de misdadigers die er liggen te parasiteren opsluiten voor minimaal 20 jaar en ze alles afnemen wat ze bij mekaar gestolen hebben.
  De toegevoegde waarde van die vernietigingsclub leeglopers is 0,00000, ze kost ons miljarden en ze vernietigen onze seculiere samenleving door islamieten met duizenden te importeren “tegen onze wil en zonder ons akkoord”.

  Geliked door 1 persoon

 4. M.A.L. Sion zegt:

  Wat hebben we dus nodig? Standvastige PATRIOTTEN, die de nationale cultuur willen verdedigen. Tot de laatste druppel bloed.
  Werk aan de winkel voor mensen die baas willen blijven in eigen nationale territorium. Daarin passen dus ook geen domme, verdwaasde, van kindsaf geindoctrineerde ‘gelovigen’ die slechts begeesterd worden door de domme slogan: ISLAM WILL DOMINATE THE WORLD en geen belang hechten aan de cultuur van het land waar ze binnendringen. Verenigt u in de keiharde strijd om het behoud van de eigen N E D E R L A N D S E cultuur. De moeite waard, dus neem die moeite en sla geen acht op de NEP-INFORMATIE van de NOS en andere NEP-NIEUWSKANALEN. Vecht voor eigen bestaan en het bestaan van uw nageslacht.

  Malsion@orange.fr

  Like

  • Henk.V zegt:

   Die door u genoemde standvastigheid is zeker een voorwaarde voor succesvol verweer tegen plannen die onze ondergang beogen, M.A.L.Sion!

   Like

 5. Hovawart zegt:

  Een goed kritisch signaal tegen de Eulite zou zijn om een alternatieve EU-vlag in te voeren, geen blauwe achtergrond met twaalf pentagrammen (een duivels symbool en het teken van Satan), maar daar voor in plaats een blauwe achtergrond met twaalf hexagrammen.

  Like

 6. Bob Fleumer zegt:

  Als agnost zeg ik hier van harte AMEN op!

  Like

 7. FerdinanadK zegt:

  U heefr het over TV reclame. Kijk al ruim 9 jaren geen tv meer.
  Bevalt me steeds meer.

  Geliked door 1 persoon

 8. droevige mof zegt:

  De EU wil tegen 2068 maar liefst 300 miljoen migranten uit Afrika naar Europa halen. De enige mensen die dit schandaal publiek maken en zich hiertegen verzetten, zijn de Hongaren. Als gevolg hiervan zullen inheemse bevolkingsgroepen onderdrukte en onwettige minderheden worden binnen hun eigen thuisland.
  Ik heb het rapport onderzocht. Het is het resultaat van een voorafgaande onderhandeling tussen EU-landen en Afrikaanse staten.
  http://smopo.ch/eu-will-bis-zu-300-millionen-afrikanische-fluechtlinge-holen/

  Like

  • Wachteres zegt:

   En die 300 miljoen, zijn dat de ‘zieluge’ vluchtelingen of is hun familie daar ook al bij opgeteld?

   In 2015 heeft Merkel meer dan één miljoen binnengelaten Zonder er ruchtbaarheid aan te geven mocht de ‘familie’ ook komen.

   Zelf schatte ik het aantal nakomers op 4 tot 6 miljoen. Volgens een Beierse politica waren het er meer dan 7 miljoen.

   Ik ben bang dat er nog veel meer dan die 300 miljoen op stapel staan.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ik geloof u direct, droevige mof ..
   Dank voor de ”droevige aanvulling” van mijn betoog 🙂

   Like

 9. ruud zegt:

  Wat een smerige politiek, maar dat weten we al een paar jaar.Waar kunnen we heen? Dit eindigt straks met de onderwerping van de Oostbloklanden of te wel oorlog. Nog nooit zo`n kortzichtig zooitje gezien als de EU.

  Geliked door 1 persoon

 10. Scarlatti Bombatti zegt:

  ik zit inmiddels in Portugal maar ach, ook dat is een socialistisch land met appeasers die dol zijn op de eu subsidies en #eu en #vn baantjes…. maar altijd nog beter dan waar ik eerst zat… maar mocht het hier ook een stormloop worden dan vertrek ik alsnog naar Hongarije.

  In wezen kunnen we nergens heen, wanneer wij niet paal en perk stellen aan de zgn socialisten/democRATS, maar HOE?
  Het is helaas niet te ontkennen dat #zij enorm veel macht hebben.

  Wat er NU zou moeten gebeuren is dat op hetzelfde moment, in ons land maar ook in de hele wereld, overal, in elk openbaar overheidsgebouw, prive huis,

  al die linxe smeerlappen vd #EU en overheidfuncties bekledende FEEDERS,GEDOGERS met hun laffe gehoorzame dhimmie bediendes, tot in de duizendste graad, via #BurgerArrest, oppakken

  en hen allen voor een Volkstribunaal brengen en berechten met de doodstraf wegens het met OPZET in #OORLOGSGEVAAR brengen van Volk & Vaderland

  en niet a la jarenlange #Neurenbergprocessen maar direct via de guillotine afhandelen,
  die kun je snel en gemakkelijk ook in iedere stad, dorp, gehucht plaatsen en zo gelijk vonnis uitvoeren en afvoeren naar de plaatselijke crematoria…

  Tegelijkertijd het afvoeren van alle mslms die ons land zijn binnengekomen, binnengedrongen, uitgenodigd zijn etc etc, zonder aanziens des persoons, naar landen van islamitische herkomst onder bewaking terugbrengen.

  Uiteraard moeten EERST alle dieren zijn geevacueerd, dan EERST de hele infrastructuur platgooien en van het puin een enorme ondoordringbare muur maken met EEN gat waar ze door naar binnen kunnen en dan OP SLOT en NOOIT meer open.

  De mensen vd omringende landen of vrijwilligers aanstellen als bewakers zodat er gelijk werkgelegenheid, op grote schaal, verschaft is.

  Wel wat stenen achterlaten zodat zij hun koeltoer van stenigen v elkaar kunnen blijven uitvoeren..

  Vervolgens moet het zgn socialisme voorgoed verboden zijn…

  Ach wat een heerlijk iets zou dit zijn… maar ALS dit mogelijk zou zijn, dan hebben wij, of iig onze kinderen, kans op een leven in vrijheid…

  Like

 11. Scarlatti Bombatti zegt:

  KIJK! GEWELDIG!! Vandaag 18.00
  Zien! Uitsmijters vechten tegen dierenleed
  Een groep uitsmijters is zo klaar met dierenmishandeling in Nederland dat ze een bijzondere en omstreden stichting zijn gestart. Deze komt op voor dieren in nood. Via een website en Facebook krijgen ze tips van mogelijk wangedrag, waarna de uitsmijters onaangekondigd verhaal gaan halen bij de eigenaar van het dier.
  https://telegraafvandaag.nl/video/zien-uitsmijters-vechten-tegen-dierenleed

  Ik plaats dit o.a. ook hier om een voorbeeld te geven van hoe t verzet tegen de linxe smeerlappen ook georganiseerd zou kunnen worden… ik weet t… ik ben een naieveling… maar toch…

  Geliked door 2 people

 12. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  ’t moment komt angstaanjagend dichterbij,
  dat onze Vrijheid ons wéér wordt ontnomen
  door haatfanaten vol van Islam-heerschappij
  en wij maar van respectabele Leiders dromen…
  .
  Jasterke
  .

  Geliked door 3 people

 13. Ik sluit me aan bij HenkV en ook ik verdedig me met hand en tand tegen het Eu Monster en de Heks van Duitsland.

  Like

 14. tinekevanschagen zegt:

  Dank je Henk.V
  Deze reactie geeft weer moed om door te gaan.
  Ikzelf dacht,we zijn nu met 1027 volgers.

  Ook weet ik dat er vele meelezen en niet reageren.
  Als we allemaal de kranten,media etc aanschrijven .niet 1 iemand,wij allemaal en de meelezers en we wijken niet ,dan moet er iets in gang gezet worden zou je zeggen.
  Ook al weet ik dat heel veel kranten etc in de zak van Den-Haag zitten.
  Waarom storten we ons niet allemaal op Wierd Duk of op Leon de winter om maar wat te noemen.We hebben maar 1 iemand nodig om het Coudenhoven-Kalerghi plan onder de aandacht van de massa te brengen,en het balletje begint te rollen.
  Als er dan langzaam mensen wakker gaan worden verwijzen wij ze naar de site van heer Bronmaster voor het echte nieuws. Zomaar een idee.
  Misschien zijn er meedenkers hier hoe we dit vorm zouden kunnen geven…..of argumenten als dit een slecht idee is? Hoe dan ook ,we moeten wat……

  Ik hoop niet dat ze me van mijn nest lichten zo!

  Geliked door 1 persoon

 15. Henk.V zegt:

  Ik heb er geen enkele bezwaar tegen,Tineke, wanneer U zich- beeldsprakelijk bezien – persoonlijk op een van de door u genoemde voorvechters van het vrije denken en schrijven willen zou storten 🙂 Gooi alle schroom gewoon over boord. ..

  Geliked door 1 persoon

 16. Islamiseren via een ‘Kalergi Plan’………….immers vermenging van ras was en is al aanwezig in Nederland en Europa. Ik denk dat Eu te Brussel gewoon dit ‘Kalerg Plan’ gebruiken en de term ‘vluchteling’ gebruiken ( lees misbruiken) om niet Europa te vermengen met een ander ras maar om te islamiseren.

  Like

 17. Jules Vismale zegt:

  Viktor Orbán komt tegenwoordig over als een soort Siegfried, uit een oud-Germaanse sage die tegen de draak Fafnir (volgens deze sage een betoverde dwerg die zijn vader had vermoord) streed en deze met het zwaard van Regin wist te doden. Siegfried werd toen onkwetsbaar door het bloed van Fafnir dat over hem heen stroomde, op een klein deel boven zijn rug na waar een boomblad overheen was gevallen. Toen Regin probeerde om Siegfried te doden kon deze echter, na het hart van Fafnir te te hebben aangeraakt, de taal van de dieren verstaan en doodde hij op zijn beurt de verraderlijke Regin.
  Helaas ging Siegfried ten onder door de vervloekte schat van Fafnir en zijn “geliefde” Brynhild die zich door hem bedrogen voelde (zij kwam achter de zwakke plek van Siegfried) en ze wist haar minnaar Gunnar zover te krijgen dat deze Siegfried verraderlijk neerstak waarna beiden eveneens door (zelf)moord ten onder gingen!
  Filosofie: Siegfried (Viktor Orbán) probeert de draak Fafnir (islam) te weerstaan maar hij wordt constant op een verraderlijke manier belaagd door Regin, Gunnar en Brynhild (EU-politici) die hem graag een mes in de rug willen steken!
  Tot dan toe slagen ze daar niet in en soms zou het beter zijn als we zelfs een soort Tarzan hadden, diens geestelijke vader is Edgar Rice Burroughs (1875-1950), die in staat is om met behulp van zijn atletische en oersterke kracht talloze wilde dieren kan gebruiken zoals Cheetah, de chimpansee, of olifanten zoals Tantor, om zowel de islam als de EU met de grond gelijk te maken!

  Like

 18. joost zegt:

  Voer deze link in om de inhoud van dit stuk bevestigd te zien. We worden door de EU verkwanseld. https://gerard1945.wordpress.com/2017/10/

  Like

 19. Joost zegt:

  Beste commentatoren,
  Verwante artikelen zijn te vinden op de sites van Gerard de Boer en Michiel Klinkhamer.
  Deze vormen een goede aanvulling cq bevestiging van de artikelen op deze site.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s