LONGREAD: Paradoxaal, vroeger en nu

Screenshot_82

(Door: Drs. E.N. Schilder)

20ers, 30ers, 40ers

De Greenpeace-woordvoerder (ergens in de 30 schat ik) haalde gisteren de huidige “extreme droogte” aan als bewijs van de klimaatverandering. In míjn kinder- en tienertijd waren lange droge zomers echter heel normaal (Gerard Cox zong er later nog over). Ook strengere winters met volledig dichtgevroren grote rivieren en veel sneeuw waren toentertijd zéker niet verbazingwekkend of schokkend. Nu echter, met de huidige 20er/30er generaties in het journaal en groeperingen als Greenpeace, lijkt élke weersverandering direct samen te hangen met de klimaatverandering. Ach, ze weten nu eenmaal niet beter. Ruim 20 jaar geleden echter kreeg u exact het tegenovergestelde te horen; meer regen en vooral zwaardere buien door o.a. de ‘hoge CO2 uitstoot’…

Geniale politiek?

Alleen de boetes en vergunningen zijn onder de noemer ‘milieu’ de afgelopen 30 jaar drastisch verhoogd of speciaal daarvoor nieuw in het leven geroepen. Het ging ze tenslotte nooit om het milieu. Kleuter Klaver (ik probeer het echt, maar kan hem maar niet als volwassen vent zien) is dolblij met het open contract voor 2030: “Dat is fantastisch!” Maar HOE ze dat daadwerkelijk gaan doen? Daar hebben ze slechts een vaag idee van, laat staan van de technische uitvoerbaarheid ervan. Wiebes presenteerde gisterenmiddag zijn voorstel… “het mag niet duurder worden voor de burger”. Tuurlijk joh… maar gezien de bijdrage vanuit de ambtenaren (uiteraard worden realistische en ervaren technici er niet bij betrokken), de vage inhoud van het ‘plan’ en zijn daadkracht en betrouwbaarheid in Groningen gaat dat qua realiteit en uitvoerbaarheid vast helemaal goed komen…

Den Haag verwacht blijkbaar dat als ZIJ iets roepen  én er eisen en tijdrestricties aan stellen de techniek daarvoor al klaar ligt op het schap en direct ingezet kan worden. Resultaat van die steeds maar weer onrealistische eisen en tijdsdruk? De sjoemel-software! Tevens stellen zij géén keiharde eisen aan het bedrijfsleven, dat écht een enorme bijdrage zou kunnen leveren! Ter referentie: mijn echtgenote rijdt al 30 jaar dagelijks in een (inmiddels elektrische én voor meer dan 60% uit kunststof/plastic bestaande) auto van de Randstad naar de andere kant van het land. Niet dat ze haar computerwerk niet elke dag thuis zou kunnen doen, maar omdat haar ‘manager’ haar wil kunnen zien en controleren… Regeringspartijen; ze vallen over elkaar heen om zo hard mogelijk ‘klimaatverandering’ en ‘milieu’ te roepen, maar geen één die er écht iets, laat staan duurzaams, aan doet. Het is tenslotte nog lang geen 2030… Tja, de ‘hoogbegaafde’ 30ers en 40ers, ZIJ bepalen het nu ‘in al hun wijsheid’ allemaal…

Maar verandering van klimaat is van alle tijden. De IJstijd is tenslotte ook niet ineens uit de lucht komen vallen, want ook natuurverschijnselen als vulkaanuitbarstingen of ingeslagen meteorieten kunnen atmosferisch veel veranderen op aarde. Het is een vaststaand gegeven; de aarde leeft, beweegt, en geeft en neemt nu eenmaal. Het is net ‘god’… of zou ‘god’ eigenlijk de aarde zijn? Hoe dan ook, hoe extremer ‘we’ met deze aarde omgaan en hoe meer we die uitputten t.a.v. van ‘de economie’, hoe heftiger diezelfde aarde daarop lijkt te reageren. Maar dáár gaat het allemaal niet om, want het gaat tot op heden uitsluitend om geld, prestige, aanzien en persoonlijke macht. Overheden en bedrijven doen er derhalve nauwelijks iets aan, want wie gaat dat allemaal betalen? U waant u na deze vraag in een absoluut stiltegebied, maar ú wordt er (net als met bijv. de plofkip consumptie) uiteraard wél op aangesproken én op afgerekend! Wat dát betreft voelt het alsof we als burgerbevolking volledig verlamd zijn geraakt. We hebben praktisch geen keuze (slechts uit duur en nóg duurder) en diegenen van wie we mogen verwáchten dat ze constructief en duurzaam ingrijpen, blijven passief en ‘politiek correct’ de problemen voor zich uitschuiven. In de tussentijd betaalt ú alvast de rekening voor de duurzame alternatieven die nog uitgevonden en ontwikkeld moeten worden. En dát al ruim drie decennia lang! Voor uw idee: er worden nog dagelijks gasketels in (nieuwe!) huizen en wooncomplexen gehangen, omdat dit nu eenmaal zo in het bestemmingsplan staat… Hoezo klimaat? Hoezo milieu? Maar vooral: hoezo autistisch? En het gaat hier veelal om een linkse meerderheid die het beleid binnen die betreffende gemeentes bepaalt!

Zelfmoordcijfer omhoog

Veel ophef ook over de forse stijging van zelfmoorden onder tieners. Die is namelijk bijna verdubbeld t.a.v. vorig jaar en het betreft ‘altijd’ kinderen die ‘geestelijk ziek’ en/of vreselijke ervaringen in hun prille leven hebben moeten meemaken. “Die moeten psychisch beter geholpen worden”… maar ja, JUIST de zorg in zijn algemeenheid, de opvang en de psychologie is dramatisch kapot ‘bezuinigd’ door meneer Rutte en dat breekt nu op. Dat brak overigens al per direct, en dus véél langer op, maar dat werd vanaf het begin vakkundig weg gelogen, doodgezwegen en genegeerd omwille van de zogenaamde crisis en de daarop volgende ‘noodzakelijke’ bezuinigingen.

Maar laten we éérst eens beginnen bij de ouders met ’een kinderwens’. Mensen met een  k   i   n   d   e   r   w   e   n   s…  Ik krijg er spontaan overal uitslag van!  ZÍJ willen (al dan niet door de christelijke of islamitische ‘prediker’ opgedragen) een kind, en het kind dient dat ‘te ervaren’ als ‘een geschenk’ van de ouders of erger nog; ‘het geschenk’ van ‘God’ (uiteraard met de kindertoeslag vanuit úw belastinggeld).

Ik heb serieus overwogen om het volgende niet te schrijven, omdat het heel persoonlijk is, maar ik vind het belangrijk omdat het NIET alleen geesteszieke en/of beschadigde kinderen betreft. Ík heb deze ‘gift’ – van kleins af aan al! – absolúút niet als ‘geschenk’ ervaren. Vanaf het moment dat u wordt geboren, wordt er al druk op u uitgeoefend en móet u presteren-presteren-presteren (!), en als u dat niet op topniveau kunt, wordt u dat zelfs onomwonden verweten en wordt u vervolgens buitengesloten of erger. Kunnen of mogen afwijken van de ‘norm’ wordt u sowieso zeer zwaar aangerekend. Vooral binnen de Midden-Oosterse ‘religies’ wordt u per direct gestraft, uitgesloten of vervolgd als u niet meedraait in deze doctrine. Dat begint thuis (het voetbalveld is een mooi voorbeeld van het gedrag van ouders) en op school, en het zal u uw hele leven blijven achtervolgen wat u van regeringsleiders, overheden, narcistjes, de pastoor/imam en uw ‘manager’ allemaal MOET. En u heeft er zélf niet eens voor gekozen! Het wordt ook steeds extrémer en daarmee lijkt het inmiddels meer op slavernij dan op een humaan bestaan.

Natúúrlijk krijgt u een beloning voor uw inzet (inkomen/salaris), maar als u er door ziekte, een aangeboren of latere handicap of door de maatschappelijke kunstmatig opgevoerde stress, niet meer aan kunt voldoen, wordt u daar keihard voor gestraft! …En NIET in de laatste plaats door de verlengstukken van het Haagse beleid (zoals bijvoorbeeld het uiterst inhumane en ronduit hufterige UWV). U MOET en ZULT namelijk werken! Met name voor HUN riante inkomen (én om de massaal instromende – illegale – immigranten te kunnen bekostigen). Waar hebben we dat ‘moeten werken’ eerder gehoord? Hmmmm, oja… “Arbeit macht frei”… En daar ‘schenkt’ u middels uw ‘kinderwens’ het nieuwe leven aan. Het slechtste wat er, mijns inziens, op deze wereld rondloopt, is de mens en als ‘god’ hem geschapen heeft, is dat ongetwijfeld zijn domste fout en grootste mislukking ooit!

Let wel, ik houd zielsveel van mijn vrouw, mijn stiefkinderen en mijn vrienden en voor hén blijf ik voorlopig nog wel even op deze aarde. Zelf heb ik, mede wegens bovenstaande, overigens héél bewust geen kinderen. Ik wil ‘mijn kinderen’ namelijk niet opzadelen met wat ikzelf ervaren heb. Die verantwoordelijkheid wil ik absoluut niet dragen! Soms voelt mijn huwelijk zelfs een beetje aan als een vrijwillige gevangenschap, maar omdat ik toentertijd nu eenmaal keuzes heb gemaakt, heb ik een verplichting t.a.v. hen en die kom ik absoluut na. Maar eerlijk gezegd kijk ik al uit naar het moment dat het míjn tijd is om deze in-en-in zieke wereld te mogen verlaten. Overigens, vergis u niet – en die uitspraak is me op het lijf geschreven – ben ook ík schreeuwend en schoppend onder het bloed van iemand anders ter wereld gekomen en heb ik er, omwille van de vrijheid van mijn gezin, mijn vrienden en mijzelf, geen enkele moeite mee om ook weer zo te gaan! GEEN opgedrongen/opgelegde islam voor hen om wie ik geef of voor mijzelf! Ik verkies dan liever het walhalla dan ‘het paradijs’ of ‘de hemel’.

Ja, als ik het zelf voor het zeggen had gehad, was liever NIET geboren. Een ‘kinderwens’? Denk eens NIET alleen aan uzelf met uw ‘kinderwens’, maar denk voorál eens aan wie of wat u op deze wereld zet. Mogelijk doet u uw kind daar, net als in mijn geval (en gezien het aantal zelfmoorden van vele anderen!) hélemaal geen plezier mee! Neemt u het ze dus a.u.b. niet kwalijk als het kind, dat liever nooit geboren was, daar uiteindelijk zélf iets aan doet om hier niet meer te hoeven zijn. Het betreft namelijk puur egoïsme, waarbij ú degene bent die uw ‘dierbare kind’ zijn/haar rust, gevoel en wensen niet gunt en/of respecteert. Doet het verlies als nabestaande pijn? Natuurlijk doet dat pijn, want u had tenslotte een andere toekomst voor hem/haar in gedachten. Tenminste dat mag ik toch aannemen, want er zijn er al veel te veel die totaal hersenloos ‘kinderen nemen’. De domste en gewelddadigste figuren kunnen namelijk zomaar kinderen krijgen, maar om een kind te mogen adopteren… Als iemand om wat voor reden dan ook besluit uit het leven te stappen, ligt daar meestal een heel lang, vaak door anderen veroorzaakt, uiterst pijnlijk traject aan vooraf voordat men daadwerkelijk tot handelen overgaat. En sorry, maar u heeft dat gewoon te respecteren. Ook dát maakt deel uit van het leven.

Dat geschreven hebbende; in Afrika viert men, in tegenstelling tot het Westen, feest als iemand is overleden (in het wit!) en ook ík ben persoonlijk altijd blij voor de overledenen, omdat zij deze steeds ziekere wereld achter zich hebben mogen laten. Natuurlijk mis ik ze allemaal, maar mijn gun-factor t.a.v. hun verdiende rust en vrijheid is groter dan mijn persoonlijke/egocentrische gevoel van gemis en vast blijven houden En geloof me, ik ben door de jaren heen een zeer ruim ervaringdeskundig nabestaande geworden.

Apathische sluipmoordenaars

Dat Rutte en de meeste zetelklevers in Den Haag geen énkel gevoel hebben bij/met u als Nederlands staatsburger mag inmiddels duidelijk zijn. Gevoelloosheid staat synoniem aan ‘apathisch’ en daar hebben de Haagse Rutte’s en Ollongren´s containerschipladingen vol van in huis. Vele mensen hebben de afgelopen jaren in hun door Den Haag gemanoeuvreerde uitzichtloze crisis/bezuinigingsposities zelfmoord gepleegd, maar dat wordt (uiteraard) al ruim 10 jaar hardnekkig genegeerd en verzwegen. Maar ook de gemeentelijke overheid is bezaaid met totaal gevoelloze, feodale graaiers die u, als ‘gewone man’, met hun autistische ‘regelgeving’ zowel financieel als geestelijk finaal tot de rand van de afgrond kunnen drijven. Én er overheen!

Als voorbeeld een volledig gevoelloos, ronduit asociaal beleid in Ruurlo, een kleine, rustige gemeente in Gelderland. In Ruurlo was het voorheen toegestaan een huis op een vakantiepark te bouwen voor permanente bewoning. Heel wat mensen hebben daar dan ook hun pensioentje en laatste spaargeld gestoken in een aangepaste ‘zelf’ te bouwen woning om daar zorgeloos hun laatste dagen van hun leven te kunnen slijten. Maar tóen kwam Ruurlo, door het fuseren met verschillende gemeenten (2005) in/onder de gemeente Berkelland te vallen… En dáár gold dat het NIET toegestaan was om het hele jaar op een vakantiepark te wonen. Hoe en waar men voorheen kon wonen interesseert de, vanuit uw belastinggeld betaalde, ambtenaren bij de gemeente Berkelland echter totáál niet. Laat staan dat zij ook maar enig menselijk gevoel zouden tonen bij steekhoudende argumenten als dat u er vóór 2005 al woonde en hoeveel geld u er uit eigen zak ingestoken heeft. Het gevolg van dit starre beleid is dat veel huiseigenaren door deze gemeenteverschuiving momenteel zowel financieel als geestelijk tot wanhoop gedreven worden. De huizen zijn door deze nieuwe maatregel plotsklaps onverkoopbaar geworden of ‘kunnen’ met zóveel verlies verkocht worden dat de veelal gepensioneerden, die hun leven lang netjes geleefd en gespaard hebben, daarmee voor de rest van hun leven een schuld hebben die niet meer te overzien is. Het laat de fusiegemeente Berkelland echter ijzig koud. Niet verbazingwekkend dus dat deze mensen het, door toedoen van een star, asociaal en onmenselijk overheidsorgaan, niet meer zien zitten. En dit is slechts één voorbeeld!

Kunstmatige stress

De overlading aan opgedrongen informatie, zowel op papier als digitaal, vanuit de overheid, reclames, plus de kunstmatig opgevoerde stress en bangmakerij in het nieuws (van waaruit, net als vanuit Den Haag, de vreselijkste misstanden en rampen met een kunstmatig geforceerde glimlach worden gebracht), dragen overigens eveneens een aardig steentje bij aan het hogere zelfmoordcijfer. En dat beperkt zich niet alleen tot onder de jongeren. Vooral heel veel ouderen en dementerenden zouden graag gebruik maken van een pijnloze uitweg uit het leven. Voor dementerenden geldt echter dat als zij nú niet meer weten wat ze ooit als wens opgeschreven of gezegd hebben, dat nú derhalve niet meer geldig is… U wordt namelijk wél geacht op het kritieke moment (nog) te weten wat u wilt en u ‘bewust’ te zijn van de gevolgen, dementerend of niet! En dus mogen zij zowel fysiek als geestelijk veel lánger blijven lijden dan noodzakelijk is. “En weer ‘hebben we een leven gered’/gerekt!”, maar het wél vreemd vinden dat de zorgkosten zo hoog zijn. Ik denk dat als het zelfdodingpoeder vrij op naam verkrijgbaar zou zijn er overuren gedraaid zouden worden in de crematoria. Er wordt namelijk een onevenredige druk op u uitgeoefend vanuit allerlei instanties én de ‘religieuze’ wereld waar heel veel mensen niet (meer) tegen kunnen. Leve de participatiemaatschappij, waar de jongeren geen toekomst hebben en de ouderen geen werk (maar de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder wordt opgerekt). Dat is net zo krom als – en vergelijkbaar met – de kunstmatig/misdadig hooggehouden medicatie en zorgkosten door de ‘non-profit’ zorgverzekeraars. Het uitvallen/bezwijken van goede mensen werkt men derhalve zelf in de hand! En het mág wat kosten allemaal…

Veel oorzaken van ziektes en stress worden overigens toegeschreven aan plastic en straling. Plastic is absolúút een probleem, maar alle lichamelijke problemen die momenteel aan plastic (olieproduct) en de klimaatverandering worden toegewezen, komen ZEKER niet alleen daarvan. Het zijn met name de overheid en het totaal overstresste bedrijfsleven die ons, naast ons werk en gezin, met de opgedrongen mantelzorg en vrijwilligerswerk zóveel druk opleggen dat we er ziek van worden. En állemaal wegens de ‘bezuinigingen’ in de zorg en de exorbitant stijgende ‘zorg’ kosten.

Paradoxaal

130 dierenartsen stonden onlangs EINDELIJK op tegen het 20 en 14  eeuwen achtergebleven en inmiddels totaal onnodige, ronduit zieke ‘ritueel’ slachten. (want zo staat het in die achtergebleven ‘heilige’ geschriften…). Echter: een dierenbeul die vele katten heeft gemarteld en gedood, kreeg enkele weken geleden maar liefst 40 UUR (!) werkstraf, waarvan 20 UUR voorwaardelijk… Dan geeft de gerechtelijke macht wederom (!) een duidelijk signaal af t.a.v. de wáárde van een dierenleven. Dat staat mijns inziens haaks op wat deze 130 dierenartsen willen bereiken. Hoezo is een mensenleven sowieso meer waard dan een dierenleven? Een dergelijke ‘straf’ komt in mijn optiek meer neer op een aanmoedigingsprijs, omdat het ‘plezier’ niet in verhouding staat met de opgelegde straf. Daarnaast weet iedereen dat het martelen en doden van dieren meestal het begin is van iets wat zich uiteindelijk gaat richten op kinderen en de meer kwetsbaren onder ons. Maar ik schreef al eerder hoe autistisch, slap en krom het rechtssysteem hier in Nederland is. Doodt u een (massa)moordenaar, dan bent u de Sjaak, maar onschuldige weerloze dieren kunnen eenvoudig gemarteld en gedood worden. Foei boefje, niet meer doen!  Deelt u een corrigerende tik uit, dan bent u gewelddadig en ‘gevaarlijk’ en als een ‘aspirant’-commando loopt te janken vanwege de harde en zware opleiding komt dat beleid als inhumaan gedrag in het nieuws. Een  moordenaar of potentiële moordenaar/ISIS-aanhanger echter kan/moet gepamperd worden en krijgt een tweede kans, zelfs als deze een psychologisch onderzoek heeft geweigerd. Tja, zo staat het nu eenmaal in het zeer gedateerde wetboek, dus daar wijken ‘we’ niet vanaf, laat staan dat ‘we’ zelf eens na zouden gaan denken en het wetboek eens drastisch onder een vergrootglas zouden leggen. Op de letter doen wat er staat dus, typerend gedrag van rechters en advocaten, typerend apathisch gedrag van autisten. Waarbij ik, nogmaals, vindt dat autisten nuttig werk kunnen doen, maar dat wel beperkt moet blijven binnen een bepaald grensgebied, omdat zij door hun handicap nu eenmaal weinig inlevingsgevoel en relativerend/constructief vermogen hebben. Die kunnen slechts bevatten/heel goed onthouden wat zij aangeleerd hebben gekregen, hoogstwaarschijnlijk door een soort van fotografisch geheugen. Daar kunnen zij uiteraard niets aan doen en het kan ze ook niet kwalijk genomen worden, maar die moeten dus NIET op belangrijke beleidsfuncties gezet worden, want dan blijven we hangen in een non-(re)actief, uiterst kortzichtig systeem. Hoezo één Europa?

Industrieel gezien

Aan het inkomen/de vergoeding van gehandicapten wordt ook al langer stelselmatig gerommeld. Zelfs het minimumloon is voor hen klaarblijkelijk te veel en dát komt omdat ze wél MOETEN werken, maar ze door hun handicap (!) minder kunnen verzetten dan de ‘gezonde/gewone’ man/vrouw, maar daar wel mee vergeleken worden. Dat deze categorie mensen, die ook hier niet zelf voor gekozen heeft, er qua inzet en inspanning juist veel méér voor moet doen om zijn topniveau te bereiken dan een gezonde werknemer, wordt gemakshalve even niet meegenomen. Wat dát betreft zou een beloning gemeten op inzet, enthousiasme en betrokkenheid veel eerlijker zijn dan een beloning tegen een steeds hoger fysiek eisenpakket vanuit de werkgevers en de overheid en waarop steeds meer mensen met een burn-out uitvallen.

Toen management nog leidinggeven was, werd er overigens vooral coachend en dus motiverend door de leidinggevenden gewerkt. Men wilde een goed op elkaar ingedraaid team waar iedereen op elkaar kon vertrouwen (duurzaamheid!) en waar er persoonlijke aandacht en begrip voor de werknemer was. Tegenwoordig is het slechts poppetjes ‘management’ (korte termijn strategie/kortzichtigheid/inhaligheid/domheid) geworden, waarbij u even gemakkelijk vervangbaar bent als het plastic bekertje in de koffieautomaat. Gezien de leidinggevende – en de didactische opleidingseisen die er tegenwoordig aan ‘managers’ gesteld worden – lijken we overigens eveneens terug in de middeleeuwen gekomen te zijn, waar de grootste mond met de meest extreme slavendrijfcapaciteiten en dreigingskwaliteiten het voor het zeggen had/heeft. Uiteraard eveneens naar Amerikaans voorbeeld en/dus teneinde zo snel mogelijk, tegen zo min mogelijk kosten een zo laag mogelijke kwaliteit ‘aanbieden’ tegen een zo hoog mogelijke prijs. Duurzaamheid en rust komen niet alleen het klimaat ten goede, maar ook het werk- en leefklimaat. Want elk kwartaal of jaar bij een managementwisseling 180 graden de andere kant op moeten gaan, vréét energie van en werkt uiterst frustrerend en stressvol voor de gemiddelde werknemer én het productie proces!

Vroeger werd er overigens over alles nagedacht bij wat men nodig had en ging produceren. Of het nu een pen, auto of huis was, kwalitatief was het product toen veel praktischer en duurzamer. Tegenwoordig is alles vooral geld, tijd en ‘hype’/manie gerelateerd. Het is een wegwerpindustrie geworden die uitsluitend gericht is op meer-en-meer consumptie. Beperkte houdbaarheid en ronduit slechte kwaliteit (Harley Davidson staat er o.a. om bekend) is daarmee gemeengoed geworden, want duurzaamheid en kwaliteit zijn onbetaalbaar geworden. Tenminste, dat is wat men u graag wil laten geloven.

Kortom: is het vreemd dat veel mensen zelfdodingsgedachten hebben? Neen, dat wordt (het lijkt zelfs bijna doelbewust) in de hand gewerkt door de participatie/uitzuigmaatschappij, waarbij vanuit de overheid/regering en justitie keer op keer het verkeerde voorbeeld gesteld wordt. Jammer dat er vanuit daar én puur egoïsme/‘religie’ liever aangestuurd wordt op het zich voor een trein of vrachtauto storten (en daarmee nóg meer psychische trauma’s veroorzakend) dan een verlossend zelfmoordpoeder voor de mensen (zowel jong als oud) die dit stressvolle of pijnlijke leven zelf wensen te beëindigen.

(Overigens, mocht u willen reageren, het enige waar ik nooit direct op zal reageren zijn de commentaren van de uiteraard ongetwijfeld wederom geagiteerde, ‘beledigde’ en gefrustreerde aanhangers van de Midden-Oosterse ‘religies’. Daar zijn, naar mijn ervaringen, geen normale discussies mee mogelijk. Die hèbben namelijk geen eigen mening en papegaaien slechts na wat er bij hen door hun ouders, een pastor of imam als klein kind is in geramd. Ik lees dergelijke reacties overigens niet eens meer, dus bespaar u vooral de moeite.)

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

66 reacties op LONGREAD: Paradoxaal, vroeger en nu

 1. bigljohn zegt:

  Bangmakerij ten eigen voordele is van alle tijden. Kijk maar eens naar Al Gore. Wat zou die al niet voor baten bij elkaar geschraapt hebben, gewoon door de mensen bang te maken met zijn rare verhalen over het klimaat. Of anders de zakenman. Kreten als; Dit komt nooit meer, en nu komen, anders grijpt u ernaast. En dat terwijl hij een heel magazijn aan verkoopartikelen heeft liggen. Of anders dat gezever over die fossiele brandstoffen. Gas kan niet meer, en kolen al helemaal niet. Kern centrales, nog veel erger. Alleen maar zonnepanelen en windmolens zouden onze totale energiebehoeften moeten dekken, om….het milieu te sparen. Alles moet voortaan elektrisch, ook onze auto’s. En wie gaat dat alles betalen ? Wij dus. Een water lucht pomp van €12000,- in plaats van een gasketel, en de elektriciteitsprijs die nu nog rond de €0,24 per Kilowatt bedraagt gaat langzaam aan omhoog naar €1,50 per Kilowatt. Maar dat wordt verzwegen, al die windmolens waar dik geld bij moet. Alle akkers en daken vol met zonnepanelen, en een woud aan windmolens waar je zowat je nek over breekt tot ieders grote ergernis. En nu komt het. Het zal hetzelfde er aan toe gaan als met het aardgas in de jaren 60. Iedereen werd verplicht aardgas af te nemen. Het zou schoner en goedkoper zijn. Tot, tot we er flink voor moesten betalen. Het buitenland had alleen maar voordeel met ons gas, via hele goedkope contracten. Als iedereen aan de elektriciteit is, en we niet meer terug kunnen, zal de toch al dure elektriciteit steeds duurder gaan worden, een goudmijntje worden voor de overheid. Net hetzelfde verhaal als met het aardgas. Een politiek die er op gericht is om op termijn hele smakken met geld binnen te halen, o.a. om de asielhobby mee te bekostigen !

  Geliked door 1 persoon

  • tinekevanschagen zegt:

   Eerst was er de zure regen,nooit meer iets over gehoord.
   Toen was er dat gapende gat in de ozonlaag,ook nimmer meer iets van vernomen.
   Ze verzinnen ze ,waar je bijstaat.
   Wij moeten natuurlijk wel hun exorbitante salaris blijven ophoesten.

   Geliked door 3 people

   • Qvic zegt:

    De regen is altijd zuur, dat is al millenniums zo.(PH waarde tussen de 6 en 5,5) Ozon kan maar een fractie van een seconde overleven, het is een zeer onstabiele zuurstofmolecuul (O3) dat zeer snel vervalt in een zuurstofoxide (O2) Ozon beschermt ons echt niet tegen stralingen, heeft het nog nooit gedaan. Dus over welk gat praten wij dan? Het is dus gewoon een weer fabeltje, om ons angst aan te jagen.
    Zo ook de fabel dat de zeeën zuur zouden worden, de PH waarde van zoutwater zal altijd een base blijven of we moeten alle het zout uit de zeeën gaan halen. wat onmogelijk is.
    Net zo met de fabel dat CO2 de aarde op zou warmen, al die doemscenario’s zijn er om ons angst in te boezemen en dat de overheden meer belastingen kunnen heffen voor gebakken lucht.
    We kunnen heel simpel van een oude fiets het trapmechanisme gebruiken om ons eigen elektriciteit mee op te wekken. Deze methode is het goedkoopste en het duurzaamste, plus dat je niet meer afhankelijk bent van de overheid. Tevens is het ook goed voor je conditie.

    Geliked door 5 people

   • Tistochwat zegt:

    @ Qvic 11 juli 2018 om 21:15

    Tevens is het ook goed voor je conditie.

    Hoef je ook niet meer naar de ‘sportschool’.

    Like

   • BM Fidel zegt:

    De zure regen is een halt toe geroepen door verplichte katalisators in auto’s en mestquota voor veeboeren. (Dat gebeurde pas toen google earth had aangetoond dat Nederland de grootste stikstof uitstoot ter wereld had)
    Het ozon-gat kon zich stabiliseren door aan wereldwijd verbod op het gebruik van CFK’s in spuitbussen en koelkasten.

    Like

   • BM Fidel zegt:

    @Qvic, u kunt heel aardig goegelen maar van fysica heeft u geen kaas gegeten. Ozon is idd een zeer hitsige vorm van zuurstof die snel verdwijnt. Althans in de biosfeer, maar aan de rand van onze atmosfeer blijft het bestaan en houdt het UV-straling tegen.
    Op aarde is het gehalte aan CO2 0,03%, precies genoeg voor het aardse leven. Op Venus is dat 95%, wat resulteert in een temperatuur van 500˚C op bodemniveau. Het is dus wel degelijk een broeikasgas. Methaan is een 4x sterker broeikasgas, waterdamp 10x sterker. Als de temperatuur ook maar een klein beetje stijgt vertaalt zich dat in een toename van methaan en waterdamp waardoor die stijging wordt versneld. Al met al bijzonder ingewikkelde materie die niet te doorgronden is met een beetje goegelen, maar alleen door jarenlange grondige studie.

    Like

 2. paulzwueste zegt:

  Ja Bert.
  Ik begrijp je.
  Te meer daar Gerard Cox er eentje van en uit mijn stad is.
  Ook al is Theresa principieel tegen alle Rotterdammers.
  Heeft ze zelf geschreven.
  Maar goed.
  Ik moet zeggen dat die Schilder op deze manier ’n toch wel tamelijk sterke indruk heeft achtergelaten bij het lezen van het laatste wanhopige woord..
  Je kunt zeggen wat je wil… en ik weet dat jij dat doet.
  Zoiets, wat hij nu schreef, schrijf je toch vanuit een diepere overtuiging.
  En een bewust zijn van de wetenschap dat jij het ziet en weet.
  Ik persoonlijk vind het spijtig dat hij niet vol voor het leven zèlf gaat, want laten we eerlijk zijn,
  de rotzooi die hij benoemd kennen we toch al zolang Adam en Eva nog in het Paradijs woonden en er nog geen islam was uitgevonden.
  Paradijs was gewoon de naam van de disco waar wij gingen dansen in Rotterdam.
  Ik bedoel maar.
  We beginnen weer opnieuw.
  Heer Schilder, ik begrijp u als u alle rotzooi op ’n hoop veegt en er dan al over heen pissend zegt ach laten we de zaak maar sluiten.
  Maar zo gemakkelijk komen u en ik er niet van af.
  Er is strijd nodig om te kunnen blijven bestaan.
  De tijd dat we alles uit de automaat trokken is helaas verstreken.

  Zodus, wees hartstikke blij met het leven dat u hebt en met uw kinderen en kleinkinderen en ook och arme, met uw vrouw… want zij zit daar toch ’n beetje pips in ’n hoekje.
  Ze had eigenlijk iets anders van u verwacht.
  Maar daar hebt u nog tijd voor.

  Like

  • theresageissler zegt:

   Waar haal je nu weer vandaan, dat ik principieel tegen alle Rotterdammers ben?
   Ik vind de Rotterdamse húmor niet om over maar huis te schrijven, dat klopt:
   Te grof en te veel op-de-man-spelend. Heb je niets aan. Onnodig.
   Maar dat zijn ook maar van die details…
   Wie een afkeer van heel Rotterdam zou hebben, zou vrijwel zeker bv. ook niet thuis zijn in het werk van Bordewijk.
   En dát valt in mijn geval nogal mee, als je je kunt herinneren, weet je nog wel? “Karakter”? “Bint”?

   Like

  • delamontagne zegt:

   Gerard Cox ?, een echte Rotterdammer ! , dat kan wel kloppen. Is er geboren en heeft op die school bij Breeplein gezeten. Een R.K.-school, dus uiterste streng in de normen. Ik heb daar vlakbij ook op school gegaan, ook al RK en streng in de normen.
   Die Gerard is ook leraar geweest, net zoals z’n oudere broer Ab. Dat was een collega van m’n vrouw op Montfort College.
   (als men ’t dan heeft over Linkse Onderwijs types, Nou dat waren zij beslist niet, trouwens ook anderen uit die generatie niet………)
   Hij is ouder dan Gerard.
   Als je Gerard Cox “het-achterste-uit-z’n-tong-zou-horen”[ is dat ’t juiste Gezegde ? ] dan zou hij GEEN BLAD VOOR Z’N MOND NEMEN.
   ( “pas de langue de bois”, zoals de Fransen zeggen, maar dat moet jij als 1/2 Walloon/VLAMING WETEN ? )
   Maar ik wist niet je was al zo oud ? Die dancing Paradijs was onder de Hofplein-bogen en dat is al “eeuwen” geleden, jaren ’50
   Het artikel van deze Doktor Anders “E.J.Schilder”is wel erg negatief, maar ik kan het helaas alleen beamen………………

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ delamontagne 11 juli 2018 om 23:05

    Het artikel van deze Doktor Anders “E.J.Schilder”is wel erg negatief, maar ik kan het helaas alleen beamen

    Ik ook.

    Waarom moeten we altijd ‘positief’ zijn?
    Ik vind het veel realistischer als iemand negatief is.
    Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ‘die iemand’ dan geen gevoel voor humor kan hebben.

    Geliked door 2 people

   • Harry zegt:

    Inderdaad Tistochwat ,

    Optimisten zijn eigenlijk gevaarlijke mensen !
    Die wuiven de gevaren weg , maar zijn niet voorbereid .
    Beter tien voorzorgsmaatregelen en tegenacties ,dan één te weinig !

    Geliked door 2 people

 3. FerdinanadK zegt:

  Geen woord Frans bij. DANK.

  Like

 4. ronjaspers zegt:

  Lang maar goed verhaal.Het linkse nageboorte gebruikt illegale immigratie het milieu en klimaat als excuus om zo het door hun gehate kapitalisme te slopen en de burger kapot te belasten.

  Geliked door 2 people

 5. OphEUffen zegt:

  Zure regen, dat was pas erg destijds 🙂

  Like

 6. Peacepipe zegt:

  Er is maar één oplossing om de wereld te redden en op termijn leefbaar te houden! Dat is wereldwijd drastische geboortebeperking! Als de mens verantwoordelijk is voor de leefbaarheid op aarde hoort geboortebeperking daarbij. En dat doen we toch al in beperkte mate sinds de pil in de 60-er jaren beschikbaar kwam. Investeren om dat wereldwijd voor elkaar te krijgen is veel effectiever dan eindeloos CO2 afvangen. Want mensen stoten ook CO2 uit net als alle andere zoogdieren en blijft de CO2 toenemen. Bovendien zijn alle zoogdieren wandelende kacheltjes van ca. 37 graden. Tel daarbij de auto’s, motoren en alle andere warmte producerende apparatuur. Daar komt nog weer bovenop de verharding van het aardoppervlak door bebouwing en wegen. Het lijkt mij dat dat toch een niet te verwaarlozen factor in de opwarming van de aarde is, maar daar hoor je nooit iets over! Of heb ik dat toevallig gemist?

  Geliked door 1 persoon

  • Qvic zegt:

   Dan had je beter moeten opletten op school, want hoe meer CO2 in de lucht, hoe kouder het wordt. Want het CO2 molecuul vervalt door middel van zonlicht en/of door bliksems in onweersbuien in het zeer tijdelijke ozon en koolmonoxide. Bij dit chemische proces neemt het net zoveel warmte op van zijn omgeving, dan toen het molecuul CO2 ontstond. Dus er is totaal geen sprake van opwarming, want onder de streep is het nul. Zo ook de fabel dat CO2 een broeikasgas is, het CO2 kan amper een hoogte bereiken van 5 Km. Broeikasgassen zoals er in de media en zogenaamde wetenschappers over gesproken wordt bestaan niet eens, het zijn hoofdzakelijk angst verhalen die uit de duim gezogen worden en aan het volk als de enige waarheid gepresenteerd. Klinkklare onzin dus. Het ozon vervalt heel snel in zuurstofoxide en het koolmonoxide komt met de regen weer naar beneden en deze chemische verbinding kan dienen als plantenvoeding. Dus alle heisa over CO2 opvangen is lariekoek, wat totaal geen enkele zode aan de dijk zet. Alleen domme napratende mensen trappen in deze onzin verhalen, die zelf niets uitzoeken, maar alles aannemen van andere als waarheid. Net als de grootste fabel dat planten, bomen en zeeën CO2 kunnen opnemen, diegene die dit beweren zijn het domste van het domste. Die weten niet waar ze over praten en daarom uit hun nek gaan kletsen in de hoop dat andere domme mensen hun gaan geloven.

   Geliked door 1 persoon

   • Merel zegt:

    Merkel is chemicus, waarom is ze dan voor het Parijse milieuakkoord, dan weet ze dit toch allemaal?

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Qvic 11 juli 2018 om 21:47

    Net als de grootste fabel dat planten, bomen en zeeën CO2 kunnen opnemen, diegene die dit beweren zijn het domste van het domste.

    Huh?

    Like

   • Peacepipe zegt:

    Van CO2 heb ik geen verstand. Het gaat er mij alléén om, dat inmiddels meer dan 7 miljard mensen en nog vele miljarden meer dieren en apparaten wamte afgeven aan hun omgeving! Als ik even naar de slaapkamer ga om mij te verkleden, dan zie ik in die paar minuten de thermometer al met enkele 10-den graden stijgen. Als er al sprake is/zou zijn temperatuurstijging op aarde, dan zou het door het steeds toenemende aantal warmtebronnen moeten zijn lijkt mij.

    Like

   • Bob Koster zegt:

    Jij bent hier degene die niet weet waar hij over praat. CO2 is noodzakelijk voor plantengroei. Het wordt mbv chlorofyl en zonlicht gebonden aan watermoleculen waardoor suikers gevormd worden, een ingewikkeld proces waarbij zuurstof vrij komt. In kassen werd vroeger een petroleumkacheltje neergezet om CO2 te produceren, tegenwoordig worden gasflessen gebruikt, vooral in wietplantages.
    In Israël werd geëxperimenteerd met oliehoudende algen in platte kassen waar CO2 doorgeleid werd. Zodoende kon men zelf autobrandstof produceren. Zijn die Israëli’s dan dommer dan dom? Man, ga je schoolgeld terughalen.

    Like

  • leefbarbaar zegt:

   Eens. De overheid zal nimmer de zelfgestelde klimaatdoeleinden kunnen halen indien men hier een miljoen handophouders binnen haalt.

   Like

 7. ronjaspers zegt:

  De tijd van praten is voorbij,die criminele corrupte bilderberg zooi in den haag moet afgezet worden.

  Geliked door 1 persoon

 8. Jan zegt:

  De ‘Silent Spring’ van Rachel Carson kwam nooit, merels fluiten ’s ochtends nog even vrolijk als in 1962 toen haar kolder door linksvolk werd gevreten
  http://21sci-tech.com/articles/summ02/Carson.html

  De ozongatkolder kwam en ging weer stilletjes heen, nadat iedereen een andere koelkast had gekocht zonder drijfgassen

  In 1964 kreeg de mens schuld van een nieuwe ijstijd die voor de deur stond. Carnaval ging niet door wegens een halve meter sneeuw. Het viel één winter en de hysterie was ook voorbij

  Zure regen kwam, wouden zouden wereldwijd sterven. Ook deze hysterie stierf een stille dood.

  Global warming kwam (om bedrijven geld af te troggelen zodat de socialistische bloedzuigers er van kunnen leven), maar alles blijkt bij elkaar gelogen te zijn door selectief te meten en de grafieken te vervalsen.

  Overigens, het rijden in een elektrische auto is een gigantische energieverspilling want het omzetten van olie in electriciteit leidt tot een verlies van ca 80%. De zogenaamde vervuiling wordt gewoon verplaatst en bovendien vergeet men de gigantisch vervuilende batterij in de auto.
  https://www.kijkmagazine.nl/tech/zijn-elektrische-auto/

  Nieuwe hysterie van links en bijna wekelijkse bij het ‘nieuws’ van NPO: Nederland moet van het gas af.
  Ik vraag mij af waarom tenzij het betekent Rusland pesten. Eerst wilden de nitwits van NPO ons wijsmaken dat CO2 een giftig gas is, totdat blijkbaar iemand eens wakker werd en bedacht dat bomen dit ’s avonds uitstoten en dus zou de oplossing zijn alle bomen om te hakken. Aangezien mensen CO2 uitademen zou het logisch zijn van NPO voor te stellen de mens maar af te schaffen, maar dat ging deze linkse gekken en nitwits blijkbaar te ver (iets met nazis)

  Geliked door 3 people

  • delamontagne zegt:

   Misschien kwam haar, “Rachel Carson”’s overtuiging doordat ze in de buurt van de meest vuile stad van U.S. is opgegroeid ?


   Ik herinner me nog dat m’n ouders dit ding voor de geringste vliegje gebruikten, zo’n Spuitpomp.
   Nog veel eerder hadden zij een van die primitieve Koelkasten die op amoniak werkten.
   Maakte vreselijke kerrie door een soort motor erachter.
   De amonia lekte weleens en die vulde m’n vader dan weer bij.
   Heb ik OOK OVERLEEFD

   Like

   • delamontagne zegt:

    “Er was eens een sprookjesbos…. en toen kwam de zure regen” , “Europa’s bossen één sterfhuis” en “We staan voor een ecologisch Hirosjima”. Een kleine greep uit de krantenkoppen van begin jaren tachtig. Apocalyptische voorspellingen over de gevolgen van hèt grote milieuprobleem uit die tijd: zure regen. Foto’s van dode bomen met kale takken wakkerden de angst nog eens extra aan. Er moest snel wat gebeuren, anders bleef geen bos meer overeind. De overheid, de milieubeweging en de burgers gingen kordaat de strijd aan. En zelfs op Europees niveau namen politici maatregelen. Met succes. Van die zure regen hebben we allang geen last meer
    / * / *
    ZURE REGEN !
    Jaren ’80. Ik herinner me de foto’s in de kranten van die kale bomen [ ze leken wel afgebrand ! ].
    Maar toen schoot me ineens te binnen dat dat soort bomen ik vroeger in werkelijkheid had gezien.
    In Canada, Hudson Bay, ik denk ’t was Port Churchill, ligt zo’n beetje op boomgrens.
    Vreemd gezicht, sparren waar alleen aan de zuidkant groene takken aan zitten.
    Maar is natuurlijk, daarginder aan de N-Kant nauwelijks zon, wel de erge Pool-koude.
    Maar dat is dan weer iets natuurlijks………

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Na dat het “Gasverbod” op I Juli in werking trad [ WAT EEN KLUCHT ! ] en ik zo-nu-en dan NL Radio/TV bekeek, beluisterde……………..alleen onrealistisch gekakel over “We moeten van het gas af”, ALLEEN maar positieve geluiden en mensen aan het woord en VOORAL Politici, geen enkele Wetenschapper of technisch iemand of tegenstander, geen enkele.
    Als een dicht overbevolkt land als NL allemaal op Elektriek moet, mogen ze wel decimeters dikke kabels in de straten gaan leggen en de Hoogspannings-masten, Nu 380 Kv, moeten dan Miljoen of meer Kv worden, Godsonmogelijk.
    * * *
    De Wet van Ohm voor Politici…………
    op simpele wijze uitgelegd !

    U = I x R

    Geliked door 2 people

   • BM Fidel zegt:

    Twee opmerkingen. 1. Zo’n spuitpomp heette flit spuit. 2. Ammoniak koelkasten waren geruisloos omdat er geen motor in zat. Een petroleumvlammetje aan de achterkant was alles wat ze nodig hadden

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Ja dat klopt, heette “flitsspuit”. Er ging poeder in en dan maar pompen.
    Dat van die koelkast heeft U waarschijnlijk
    gelijk en zal de herrie of rammelen van iets anders afgekomen zijn.
    Ik herinner me nog wel dat je altijd wat “rook”
    Maar het is al eeuwen geleden, ik was nog kind op Curaçao.
    M’n vader deed ook petroleum in potjes waar de poten van die koelkast in stond.
    Zo,n zwaar ding was het met ’n “trekhendel” als sluiting.
    In de tropen heb je allerlei [on]gedierte en die kropen er anders blijkbaar in.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ delamontagne 12 juli 2018 om 09:21

    Toen mijn man negen jaar was, vond hij de wet van Ohm uit, maar die bleek tot zijn teleurstelling al te bestaan.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Je man is toch ook een “Techneut”, dan zal hij toch ook wel ’t zijne denken van al die klimaat-hysterie en van ‘t-gas-afmoeten.
    Iedereen Elektriek vindt die Samsonite. Hij heeft er een goed betaald baantje aan.
    Die meneer Ohm is al een tijdje dood hoor, leefde in de 19e Eeuw, maar dat wist je al………..

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ delamontagne 12 juli 2018 om 21:46

    Hij ontwerpt elektronische apparatuur en wat hij verder nog doet, weet alleen heer Bronmaster.
    En ik, natuurlijk.

    Geliked door 1 persoon

 9. Republikein zegt:

  Zure bommen, erg he!
  Een man vertelde over zijn scharreltje tegenover zijn vriend: ze had een klit, het leek wel een zure bom.
  Zo groot joh?
  Nee, zo zuur.

  Geliked door 1 persoon

 10. Jan zegt:

  Zelfmoord onder tieners heeft NIETS te maken met afname van zorg want de vraag is WAAROM zelfmoord en dan dient men te kijken wanneer deze toenam, namelijk vanaf de jaren 68 toen de maatschappij geseksualiseerd werd, dit nu politiek is van Brussel tot en met incest toe (linkse partijen) Niet voor niets komen ouders in opstand tegen de smeerlapperij in de scholen in o.a. Duitsland waar gepropageerd wordt voor SM, pedofilie en de gehele flikkerzooi en naakt spelen en aan elkaar frunniken. Had je even de moeite genomen door bijv. het boek van Gabriele Kuby ‘Die globale sexuelle Revolution’ te lezen had je de onzin niet opgeschreven. Ook voor het niet willen volgen van de smeerlapperij al in de kleuterschool betekent het dat ouders hoge boetes krijgen en dat hun kind hen ontnomen kan worden.

  Kinderen worden wijsgemaakt dat homoseksualiteit normaal is en dit idee wordt nog eens versterkt door de homolobby. Dat jonge kinderen op jeugdige leeftijd het meest met seksegenoten spelen is blijkbaar van ondergeschikt belang maar voor de lobby een gouden kans kinderen wijs te maken dat zij wellicht homoseksueel zijn. Dit wordt openlijk op scholen in Duitsland en Zwitserland gepropageerd.
  Door de seksualisering is kindermisbruik enorm toegenomen. Partnerruil, een ideetje van links, leidde tot enorme toename van kapotte gezinnen en gevolgen voor kinderen, psychische labiliteit, uit huis zetting, drugsgebruik, criminaliteit. Feit is dat kinderen van een ouder een slechtere toekomst tegemoet kunnen zien dan van intacte gezinnen. Dat de maatschappij opgezadeld wordt met de gevolgen, daar ga ik maar niet op in, maar een er van is dat kinderen nu psychiatrische hulp nodig hebben, wat vroeger ondenkbaar was en vroeger is niet duizend jaar terug.

  ‘Schilder’ met zijn huiduitslag heeft blijkbaar nog steeds niet door dat kinderwens een biologisch feit is en erger nog, dat hij met 65 kan parasiteren op geld dat zij verdienen zodat zijn huiduitslag behandeld kan worden door de artsen.
  Dat een land zonder kinderen ten dode is opgeschreven is ook iets waar ‘Schilder’ nog nooit van heeft gehoord en dat is met nagenoeg alle Europese landen het geval. Duitsland met 1,2 kind sterft uit en moslims hoeven alleen maar te wachten en te fokken om het land over toenemen, geboorte-jihad terwijl linksvolk sterilisatie en abortus voor eigen volk blijft propageren.
  Nog steeds is het een wonder, Schilder, hoe uit de samensmelting van een eicel en een zaadcel een kind kan voortkomen, maar biologie was blijkbaar niet je sterkste vak.

  En verdraaid, Schilder die te hoop loopt tegen mensen die een kind willen en vindt dat die op zijn geld parasiteren meent dat hij moet parasiteren op een ander omdat hij geen zin heeft te werken, ‘Vanaf het moment dat u wordt geboren, wordt er al druk op u uitgeoefend en móet u presteren’, wat een pertinente leugen is, want ‘Schilder’ die duidelijk geen kinderen heeft heeft dus nog nooit een kind iets zien maken.

  Citaat: Vanaf het moment dat u wordt geboren, wordt er al druk op u uitgeoefend en móet u presteren-presteren-presteren (!), en als u dat niet op topniveau kunt, wordt u dat zelfs onomwonden verweten en wordt u vervolgens buitengesloten of erger.
  Geklets ‘Schilder’ want het percentage van de bevolking dat de top bereikt is miniem en bovendien ligt het er aan wat je ‘top’ beschouwt. Voor een acteur is misschien Hollywood de top, voor diens broer automonteur of boer. Er is geen ‘norm’. Uiteindelijk gaat iedereen dat doen waarin hij het beste is. Je bent in de war met jaloezie.
  Als je iets wilt bereiken zal je je moeten inspannen wat ook voor het leren van de taal geldt tenzij je in een achterlijke samenleving ofwel trumpiaans shithole wil leven, maar ik betwijfel dat ‘Schilder’ daarin wil leven. Dus niet kankeren ‘Schilder’ maar nadenken en niet willen parasiteren omdat presteren een vies woord voor je is.

  ‘Vooral binnen de Midden-Oosterse ‘religies’ wordt u per direct gestraft’
  Je maakt er wel een puinhoop van ‘Schilder’ door islam op een hoop te gooien met het christendom en vervolgens over voetbal te schrijven. Aangezien voetbal op zondag is hoef je er niet op te rekenen dat sommige christelijke groeperingen op die dag voetballen. Pa’s die aan de kant staan te krijsen tegen hun koters zijn in eerste instantie geestelijke volgelingen van jou, heidenen dus.

  Op je volslagen misplaatste ‘Arbeit macht frei’ ga ik maar niet in en als de mens het ergste is wat rondloopt lijkt mij het beste dat je een stuk touw neemt en jezelf opknoopt zodat de CO2 uitstoot ook afneemt.

  “Als iemand om wat voor reden dan ook besluit uit het leven te stappen, ligt daar meestal een heel lang, vaak door anderen veroorzaakt, uiterst pijnlijk traject aan vooraf” en dat is maar goed ook, maar ‘Schilder’ vindt het dus normaal als een kind van 12 om euthanasie vraagt.
  “Als iemand om wat voor reden dan ook besluit uit het leven te stappen, ligt daar meestal een heel lang, vaak door anderen veroorzaakt, uiterst pijnlijk traject aan vooraf”
  Werkelijk? ‘In de periode voor de begrafenis, als gemeenschap rouwenden komen in het huis, kunnen er luide onderscheidend huilen. Dit kan op afstand worden gehoord als beschreven in Zambiaanse ervaring. Er is ook het verzamelen van voedsel en andere benodigdheden, koken, eten, en de toewijzing van opdrachten voor te bereiden op de begrafenis.
  http://bantoehoe.com/article/death-rituals-in-afrika

  Toch maar beter je best doen ‘Schilder’. Maar die vindt dit interessant:
  ‘Ze schrijven vooral over de ‘zeeden en gewoonten van de heidensche Afrikaan’ en misschien nog wel het meest over de manier waarop Surinaamse slaven en hun nazaten sterven, begraven en rouwen. Zij maken met verbazing en weerzin melding van herrie, getrommel, geschreeuw en ‘demonisch gebrul’ bij de zogenoemde dodenfeesten of dodendansen. Beschrijvingen staan bol van rouwenden die schuimbekkend op de grond vallen, stuiptrekkingen krijgen en de hele buurt bij elkaar schreeuwen.’
  https://www.slavernijenjij.nl/cultuur-in-slavernij/rituelen-rondom-de-dood/
  In Nederland zie je de gemaakte vrolijkheid bij linksvolk, type verlopen hippie aan wie wij dan ook de huidige puinhoop hebben te danken. Fanfare achtervolgt de opgebaarde dode die getransporteerd wordt op een kar.

  Als Ruurlo illegaal wonen toestaat moet je Berkelland niet de schuld geven, maar de sukkels die er in trapten dat zij meenden een vakantiehuis permanent te mogen bewonen, wat niet mag en wel om de volgende redenen:
  – Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimete in de gemeente mag gebeuren, het geeft een ‘bestemming’ van een gebied of bestemmingen in dat gebied aan. Zo staat er bijv. in waar woningen, horeca en winkels mogen komen en welke REGELS daaraan zijn verbonden en voor alle recreatieterreinen in Ermelo geldt het bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen’.
  – De meeste recreatieparken en campings in Ermelo liggen in het beschermde Noordwest-Veluwse Natuurgebied. Hiervoor gelden strenge planologische regels. Je mag er dan ook niet zomaar wonen.
  – Als wij toestaan om recreatiewoningen te bewonen, worden deze gezien als reguliere woningen en dienen deze te worden meegeteld met het aantal toegestane nieuw te bouwen woningen van de provincie. Dit maakt het tekort aan woningen alleen maar groter.
  – de voorzieningen die de gemeente Ermelo biedt zijn niet afgestemd op het grote aantal “illegale”bewoners van vakantiehuizen. Dit heeft z’n weerslag op onder meer de voorzieningen in de gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en op het aantal bejaardenwoningen.
  Uitgebreidde toelichting in http://www.dedoppenberg.nl/images/documenten/infobriefgemeenteermelo02-09-2011.pdf
  Dat de mensen ZELF niet nader informeerden maar zo lichtgelovig waren is hen zelf aan te rekenen. Zij hadden op de hoogte kunnen zijn van de regels. Dat een gemeente gedoogt wil niet zeggen dat het legaal is want de overheid kan nog altijd ingrijpen zoals nu dus door Trump gedaan wordt wat ‘sanctuary cities’ betreft, steden vergeven van de criminele illegalen.
  „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit, zei Kant.

  Stress. Je doet het jezelf aan als je reclame tot je neemt.
  Blijkbaar kun je het niet laten op christenen te schelden hoewel geen christen je lastig valt, maar ‘stress’ krijg je dus blijkbaar van het bestaan van christenen, wat betekent dat je ‘stress’ een kunstmatige is. Die ‘vervelende christenen’ in Polen zorgen er wel voor dat de islam buiten de grenzen blijft, maar daar krijg je ook al ‘stress’ van. Dus naar de psychiater, Schilder, of nee, die is wegbezuinigd door Rutte. Weer stress.

  HD is een slechte motor. Daar is het Amerika-bashen weer. Amerikaanse auto’s zijn slecht is net zo een. HD is duur, maar dat is de Japanse buikshuiver Honda ook en dat menig HD een teringherrie maakt is te wijten aan de berijder die zo nodig er andere uitlaten op moet zetten en graag aan de motor mag ‘sleutelen’, al heeft hij er geen zier verstand van.
  Waarom gaat het slecht met HD? Rijders stappen over op Indian, wat niets anders is dan nostalgie. HD is te duur. Verder is er nog andere nieuwe concurrentie zoals Honda en Royal Enfield
  https://www.fool.com/investing/2018/05/03/harley-davidson-sales-go-from-bad-to-worse.aspx
  Slecht stuk van ‘Schilder’ (en leer eens argumenteren) heeft hem vast en zeker ‘stress’ bezorgd’

  .

  Geliked door 2 people

  • tinekevanschagen zegt:

   @Jan

   Wat een goed onderbouwde reactie!

   Like

  • delamontagne zegt:

   Verwording van de Maatschappij ?
   * *
   MODE:
   De toekomst van mannen [ de kleding !] ligt in de kleedkamer van de vrouw.

   De volgende herencollecties zullen de kleedkamer van hem verstoren.
   Het wordt een een maximum aan vrouwelijke elementen.
   Iedereen heeft het er over.

   Van New York tot Parijs, via Londen, Florence en Milaan, het lente- en zomerseizoen van 2019 biedt één en hetzelfde onderdeel: vrouwelijke elementen in de herengarderobe.

   Kan een man een “topje” dragen (Maison Margiela), een handtas (Versace), een kniehoge sluier (Acne Studios)?
   Antwoord uit de Mode: JA

   In de loop der geschiedenis zijn mannenkleren vaak versiert met allerlei franjes en onze mannelijke codes zijn pas van recente datum.

   Maar we wachten tot er weerstand komt.

   Voorbeeld: een bepaald prestigieus merk voor mannenkleding is onlangs begonnen, dit onder leiding van zijn artistiek leider, om mannen en vrouwenkleding samen te brengen en van elk een element naar de ander over-te-dragen.

   Klanten-studies hebben echter aangetoond dat de mannen geen verandering willen.
   Ze willen dat alles blijft zoals voorheen.
   Want de man die zichzelf [ver]siert, wordt altijd gezien als “verwijfd”. Het is niet echt een compliment, en het is een schande.

   https://o.nouvelobs.com/mode/20180704.OBS9182/fashion-week-l-avenir-des-hommes-est-dans-le-vestiaire-des-femmes.html

   Geliked door 2 people

  • Merel zegt:

   Heel goed geschreven jan.Deze negativiteitsgoeroe begeeft zich op een hellend vlak met zijn “zelfmoordpoeders”.In het verleden zijn er van deze mensen geweest die hele groepen mensen zover kregen op een dag gezamelijk zelfmoord te plegen. Bij ondraaglijk lijden is de enige goede gang een gang naar uw huisarts.Eutanasie is geen keukenkastje ding..Dat het hier op aarde een paradijs zou zijn is ons nooit beloofd, I beg you pardon, I never promised you a rosegarden, zong mijn vader voor mijn moeder, en zingen kon hij, superverliefd die twee.
   Met positieve mensen wil de heer Schilder niet eens praten, maar we worden hier wel lastig gevallen met zijn beroerde jeugd en leven.Hij begrijpt niet dat een ouder supertrots kan zijn op zijn kinderen, ook als ze een gewoon beroep hebben zoals lerares. Of gewoon houden van een kind of ouder of huisdier de natuur muziek. Schilder schreef iets over dieren, dat was wat positiever geloof ik, maar kan het nu niet vinden. Misschien LATER
   Bedankt Jan groeten Merel

   Like

  • Merel zegt:

   Bedankt Jan voor je verhaal zulke negativiteitsgoeroes als Schilder lopen op het randje van de afgrond mensen mee te sleuren in hun negatieve gedachten. Zelfmoordpoeder, nou de enige weg bij onuitzichtloos lijden is de huisarts. Zelfdoding is niet voor het keukenkastje, in het verleden zijn er leiders geweest die hele groepen mensen zover kregen op dezelfde dag zelfmoord te plegen!! Dat er mensen bestaan die ongelofelijk veel houden van hun familie, dat kan deze S zich niet voorstellen. Dat je een kind krijgt zonder er precies op uit te zijn ook niet, gewoon geen fanatasie, geen rijk innerlijk leven, als je begravenis je enige feestje is nou dan zou ik me we zorgen maken. Fout gemaakt, onuitzichtloos is uitzichtloos. Het is hier geen paradijs dat weet ik ook wel
   I beg you pardon I never promised you a rose garden zong mijn vader.
   Men S wil niet eens meer praten met positieve mensen wel over zijn rotjeugd en ellendig leven, nou succes ermee

   Like

  • Merel zegt:

   Als er een reden is mijn reacties niet te plaatsen, wil ik dat gtaag horen, kan ik ook mijn tijd beter besteden

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    @merel

    U verwacht van mij toch niet echt dat ik om 02:35 uur comments ga modereren!? Ik moet morgen weer naar m´n werk!

    Webmaster

    Geliked door 2 people

   • Merel zegt:

    Webmaster, boven reacties komt te staan : in afwachting van moderatie, ook al is het nacht.Maar je kan zelf wel je reactie lezen. Ik heb nog een klein berichtje gestuurd, ging ook normaal, als anders, je ziet dan dat het is aangekomen.En wacht af tot de volgende dag, dat begrijp ik heus wel , ook al ben ik in uw ogen als volger van Jezus en positief mens al bij voorbaat oerstom. Nou ik heb gymnasium dus zo oerstom zal ik ook wel niet zijn. Mvg Merel

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    @Merel

    Quote: “ook al ben ik in uw ogen als volger van Jezus en positief mens al bij voorbaat oerstom.”

    Waar heb ik u er ooit van beticht oerstom te zijn, omdat u een volger van Jezus bent? Wat interesseert mij dat wie u volgt. Om mij het vliegende spaghettimonster.Ik snap overigens überhaupt niet waarom bij het modereren van een comment het geloof en uw graad van opleiding erbij gehaald moet worden . . . Zéér vreemd.

    Webmaster

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Je kan altijd proberen om een slachtoffer rol aan te nemen.
    Als het overal werkt, dan zal het hier ook wel lukken.
    Zal ze gedacht hebben.

    Dat heeft ze over genomen van de negers en mossels, zo’n houding.
    En dat in combinatie met een aangeboren minderwaardigheid complex, kan je niet meer stuk vandaag de dag.
    Het werkt altijd en overal, als je zegt dat je zielig bent.
    Zeker omdat ik………..vul iets in, ben.

    Dus dan zal het hier ook werken, je kan het altijd proberen.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ E.J. Bron 13 juli 2018 om 07:23

    Ik snap overigens überhaupt niet waarom bij het modereren van een comment het geloof en uw graad van opleiding erbij gehaald moet worden

    Ik vertel toch ook niet dat ik een cursus ‘paaldansen voor gevorderden’ heb gevolgd?

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Merel 13 juli 2018 om 00:29

    Eutanasie

    Kennelijk is het taalonderwijs op het gymnasium ook niet meer wat het geweest is.
    Maar misschien bleef uw ‘h’ hangen?
    Uw leestekengebruik behoeft ook nog enige aandacht.

    Like

   • Republikein zegt:

    Als je huig blijft hangen ga je snurken, kan gevaarlijk zijn.
    Apneu, o.i.d..

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Republikein 14 juli 2018 om 13:15

    Als je huig blijft hangen ga je snurken, kan gevaarlijk zijn.

    Laten we het maar niet hebben over wat de gevolgen zijn van als er een ander lichaamsdeel blijft hangen.

    Geliked door 1 persoon

 11. leefbarbaar zegt:

  Mooi. Maar wat gaat u er zelf aan doen?

  Overigens ervaar ik dat babyboomers oneindig veel schadelijker zijn, dan 20 / 40 ers. Even generaliserend; welvarend, mede door de huizenprijzen, gestopt met werken rond hun 60ste, dikke auto, tweede huis,vliegvakanties, en ongeneeslijk deugend, linx en voldaan. En zitten overal aan de touwtjes te trekken om jongere mensen hun kans op welvaart te ontnemen.

  Like

 12. Republikein zegt:

  Hi hi [dat mag nie] over die wegwerpindustrie, zeer prettig en geeft je een blijde gevoel, zo van “sigarenboer, doe maar een slof van het bekende, en doe er maar 10 wegwerpaanstekers bij, gooi ze gelijk maar weg, wat heppie er aan”.
  Even serieus, ook ikke ben niet altijd blij met de uitkomst van de daad, maar, en dat is andere koek, in de esoterie spreekt men duidelijke[?] taal over je geboorte, nml., de ziel zoekt het lichaam.
  En wat de boer niet kent dat vreet hij niet.

  Like

 13. Tistochwat zegt:

  Ja, als ik het zelf voor het zeggen had gehad, was liever NIET geboren. Een ‘kinderwens’? Denk eens NIET alleen aan uzelf met uw ‘kinderwens’, maar denk voorál eens aan wie of wat u op deze wereld zet. Mogelijk doet u uw kind daar, net als in mijn geval (en gezien het aantal zelfmoorden van vele anderen!) hélemaal geen plezier mee!

  Je wordt ongevraagd op de wereld gezet om ziek en oud te worden. Op je oude dag staat je een eenzame lijdensweg te wachten, afhankelijk van anderen die er niet zijn.
  Als ik had mogen kiezen, zou ik gezegd hebben: ‘Doe me een lol, laat me alsjeblieft lekker zitten waar ik zit!’
  Ik bevond me ontelbare miljarden (en wellicht nog meer) jaren in ‘het nergens’ zonder ergernis, ziekte, angst, pijn en verdriet. Heerlijk!
  Je wordt geboren omdat je ouders dat wilden, en als je niet uit een ‘gouden k*t’ komt, zoals die ‘oranjes’, heb je een (lange,) moeizame weg te gaan, die steeds moeilijker wordt met het klimmen der jaren. Uiteindelijk vertrek je dan…
  Ach, een mens is niet meer dan ‘een scheet in de eeuwigheid’.
  Mijn vader was zwaar op de hand en heeft zijn leven lang ontzettend veel verdriet en ellende gehad. Waarom zette hij dan een kind op de wereld? Als hij zelf wist dat ‘leven lijden is’? Dat heb ik hem regelmatig verweten. Tja, daar heb ik nu heel veel berouw van, maar ik voel(de) het nu eenmaal zo.

  Kortom: is het vreemd dat veel mensen zelfdodingsgedachten hebben? Neen, dat wordt (het lijkt zelfs bijna doelbewust) in de hand gewerkt door de participatie/uitzuigmaatschappij, waarbij vanuit de overheid/regering en justitie keer op keer het verkeerde voorbeeld gesteld wordt. Jammer dat er vanuit daar én puur egoïsme/‘religie’ liever aangestuurd wordt op het zich voor een trein of vrachtauto storten (en daarmee nóg meer psychische trauma’s veroorzakend) dan een verlossend zelfmoordpoeder voor de mensen (zowel jong als oud) die dit stressvolle of pijnlijke leven zelf wensen te beëindigen.

  Helemaal mee eens! Wie heeft er nu trek in een leven dat wordt bepaald door dictators die erop uit zijn om ons bestaan te verzieken? De rotzakken gunnen ons het leven niet. Ze gunnen ons ook de dood niet.
  Ik weet dat er mensen zijn die geen ‘talent’ hebben om te leven. Gun die mensen dan gewoon hun eeuwige rust!

  Geliked door 3 people

  • Nemesis zegt:

   Mijn ouders waren, zo denk ik al bijna m’n hele leven, niet bij zinnen om bij een aanstaande oorlog een kind op de wereld te zetten. Dat heb ik moeten voelen, vader met 2 jaar, moeder met 5 jaar verloren en ik was wees en de duvelstoejager die men maar heen weer schoppen kon. En nu ook iets wat ook zo goed als niemand weet. Ik kreeg ook een kind, na een verkrachting. De dader was bekend, en zoals dat vroeger zo was, gedwongen dat varken te trouwen. Daardoor mijn echte vriend verloren. Gelukkig was dat al snel voorbij, want meneer kon z’n broek niet dichthouden. Stond ik wel daar met een kind dat ik niet wilde en dat vreemd genoeg zo goed als niet handelbaar was. Ik ben naar de jeugdrechter gestapt heb alles uitgelegd en afstand gedaan aan z’n vader ter adoptie of wat hij er verder mee wilde. Ben ik slecht, nee, vind van niet. Van die jongen en later man is net als z’n schuinmarcheerder en leugenaar en vrouwenuitbuiter van een vader niks terecht gekomen. Voor mij geen kinderen meer. Overigens mijn vriend ben ik later nog tegen gekomen en we zijn nu ondertussen alweer 32 jaar gelukkig getrouwd. Ook toen voor mij geen kinderen meer, als ik aan mijn eigen ellendige jeugd en het gespartel om zonder kruiwagens toch een boel te bereiken dacht en denk.

   Geliked door 2 people

   • Republikein zegt:

    Wat een ellende, vreselijk, nogmaals mijn medeleven, die wanorde heeft u niet verdiend.

    Geliked door 3 people

   • Nemesis zegt:

    Dank je wel Republikein.

    Like

   • tinekevanschagen zegt:

    @Nemesis
    Wat een verdrietig verhaal, die feitelijk gezien, alleen maar verliezers kent.
    En nee, natuurlijk hoef je je niet slecht/schuldig te voelen.
    We hadden al veel overeenkomsten,behalve dat mijn moeder nog leeft,en mijn vader overleed toen ik 8 was.
    Ik heb dat mijn leven lang als een groot gemis ervaren.
    We kunnen vaststellen,dat met geluk uitdelen,wij niet vooraan in de rij hebben gestaan.
    Maar wij zijn met meer……
    Die uitspraak klopt in dit verband,niet zoals Pinokkio m propagandeert !
    Tineke

    Geliked door 3 people

   • Nemesis zegt:

    Dank je lieverd, het is zo als het is. Gedeelde smart is halve smart zegt men toch. En Pinokkio propageert wel meer onzin.
    Mijn moeder was een heel zachtaardige vrouw, die ook kompleet onder de knoet van haar broer stond, die dus mijn voogd werd. Zij heeft ook geen bijzonder leuk leven gehad in de korte tijd die haar gegund was. Ik had nog wel oma en opa. Oma stierf kort na mijn moeder, opa die toen mijn enige steun was 2 jaar later. Ik was toen 7 jaar.

    Als ik over mijn leven een boek zou schrijven, denk ik eerder dat het een griezelverhaal zou worden, dus doe ik het maar niet.
    Eigenlijk was ik helemaal niet van plan dit alles op te schrijven, maar het floepte n.a.v. het artikel heel spontaan uit mijn toetsenbord. Een groot sorry aan diegenen die zich daarover eventueel geergerd hebben.Ik wilde niemand shockeren.
    We gaan dus gewoon verder zoals we deden. proberen te zorgen dat de hele EU met die verschrikkelijke zuipschuit aan het roer en die ellendige Merkel binnenkort helemaal verleden tijd is.
    LG, je naamgenote

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ Nemesis 13 juli 2018 om 12:29

    Tijdens het lezen van uw trieste verhaal, moest ik weer denken aan de ‘oranje’-kontenlikker die ooit over die ‘oranje’-kliek zei (ik weet niet meer waar ik het heb gelezen):
    ‘Er blijft die familie ook niets bespaard.’

    Hoe achterlijk moet je zijn om medelijden te hebben met lui die zelf niets anders hoeven te doen dan ademhalen.

    https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/dienst-koninklijk-huis

    Als wij, ‘onderdanen’ een sterfgeval hebben, krijgen we niet eens de tijd om te rouwen. De belastingdienst springt meteen op je nek en zoek het allemaal maar in je eentje uit…

    Eigenlijk was ik helemaal niet van plan dit alles op te schrijven, maar het floepte n.a.v. het artikel heel spontaan uit mijn toetsenbord. Een groot sorry aan diegenen die zich daarover eventueel geergerd hebben.

    Er is niets waarvoor u zich hoeft te verontschuldigen, hoor.

    Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Nemesis 12 juli 2018 om 17:25

   Ik ben naar de jeugdrechter gestapt heb alles uitgelegd en afstand gedaan aan z’n vader ter adoptie of wat hij er verder mee wilde. Ben ik slecht, nee, vind van niet.

   Dat was een verstandige beslissing.
   Er zijn grenzen aan wat een mens kan verdragen.

   Geliked door 2 people

 14. Nemesis zegt:

  Nog eens over de strenge winters en de heerlijk lange droge zomers. Wat was de grote vakantie dan een pret. Niemand beklaagde er zich over. Ook niet over de bergen sneeuw en ijs die we hebben gekend. Toen zelfs de Noordzee gedeeltelijk was dichtgevroren en het strand onder een dikke laag sneeuw lag, vond iedereen dat prachtig. ’s nachts stonden en dikwijls ook overdag de ijsbloemen op de enkele glas ramen waar het ook nog tochtte als hel. Nog maar een of twee dekens op je bed en ’s morgens je wassen met ijskoud water en dan snel je kleren aan en dan lopend of op de fiets naar school, of ijskoude wind je in het gezicht blies en de straten spiegel glad waren. Strooien? Kenden we niet. We hebben het overleefd en er klaagde niemand over zure regen of CO², ozongaten en al dat soort ongein. We hadden wel wat beters te doen. De huidige mensheid is verworden tot een stel zielige stumpers en wij de overlevers die de waan van de dag nu moeten uithouden en betalen van onze gestolen en gekorte pensioenen en AOW en ziektenkostengelden die voor het grootste deel ook gejat worden. Den maar aan die 70 miljard uit de AWBZ van vrindje ik moet kotsen Hoogervorst.

  Geliked door 5 people

 15. leefbarbaar zegt:

  Het leven is een kostbaar geschenk, maar je moet het wel uitpakken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s