Undercover journalist: “De Moslimbroeders zitten met Angela Merkel aan één tafel”

Screenshot_112

(Door: Marilla Slominski – Vertaling: E.J. Bron)

De in Israël beroemde undercover journalist Zvi Yehezkeli neemt voor zijn reportages andere identiteiten aan. Het Arabisch machtig, maakt hem dat een zeer diepe kijk in de islamitische wereld mogelijk. Voor zijn vijfdelige serie “Valse identiteiten” was hij ook in Duitsland onderweg. Onder de titel “De Moslimbroederschap in Duitsland en Turkije” stuit hij op Duitse extremisme-experts, medewerkers van de autoriteiten en moslims. Zij bevestigen allemaal dat de islam al diep in Duitsland vaste voet gekregen zou hebben. De Moslimbroederschap zou zelfs in de hoogste regeringskringen opgedrongen zijn en met Angela Merkel aan één tafel zitten. Hier de belangrijkste passages van zijn reportage:

journalistenwatch

“De islam zal terugkeren en over Europa en het Westen heersen. Moet de verovering door het zwaard plaatsvinden? Nee, dat is niet nodig. Er bestaat zoiets als de stille verovering.” Deze woorden zijn afkomstig van sjeik Yusuf Al Qaradawi. Hij geldt als de islamitische geestelijke met de meeste invloed en zijn boodschap is openlijk te horen in de hele wereld. Stil, ondergronds verbreid, groeit het islamitische kalifaat door de softe Jihad in het Westen. Het doel: de invoering van de sharia-wetten in de hele wereld.

Zijn leger is de Moslimbroederschap, die in het Westen enorme invloed heeft. De betrekkingen tussen haar en Turkije zijn op dit moment de grootste bedreiging van de westelijke wereld. “Om de verborgen macht te ontmaskeren, kan men niet met de gebruikelijke journalistieke middelen werken. Ik moet grenzen overschrijden. Ik moet ophouden Zvi Yehezkeli te zijn. Ik moet Abu Hamza worden. Ik verander mijn identiteit, ik word de islamitische sjeik Abu Hamza”, zegt de Israëlische journalist. Met hulp van de geheime dienst krijgt hij voor zijn reis naar Turkije valse papieren, die van hem een Syriër maken.

“In Turkije heeft de softe jihad al gewonnen. Het land, ooit een seculiere staat, duldt de stille revolutie door de politieke islam. Het heeft een paar decennia geduurd, maar nu grijpt de islam op alle terreinen van het leven in. De bouw van moskeeën, de gezicht-versluiering van de vrouwen, tot aan het uit de weg ruimen van de door Atatürk gestichte seculiere staat Turkije. Voor dat alles is één man verantwoordelijk. Hij neemt zichzelf sultan of kalief: Recep Tayyip Erdoğan. Als president regeert hij Turkije geheel in de zin van de Moslimbroederschap. Hij groet met het teken van de moslimbroederschap, de “Fabia”- een hand die de duim intrekt en vier vingers laat zien. Erdoğan heeft miljoenen vluchtelingen in het land. Hij controleert wie er verder reist naar Europa en wie niet. En hij is het, die met hen de islam naar Europa stuurt, en ze zijn hem hier dankbaar voor. Ik breng je naar europa en jij gedraagt je loyaal tegenover mij. Hier geef  ik het land vorm volgens de islam van de Moslimbroederschap en jij neemt deze regels mee naar europa om ze daar te verbreiden – dat is de deal. De vluchtelingen, en vooral de Turkse bevolking in Duitsland, zijn nuttige werktuigen tegen de EU. De samenwerking van de Moslimbroeders met Turkije is op dit moment de grootste bedreiging voor het Westen…”

Het Syrische paspoort is zijn entreekaartje naar Europa. Wie dit bezit, wordt in Duitsland als vluchteling erkend en krijgt politiek asiel. Zvi Yehezkeli gaat in Istanboel op zoek naar een Syrisch paspoort. Hij geeft zich daar niet uit als Israëli, maar als Jordaanse handelaar en gaat een van de vele telefoonwinkels in de stad binnen, die bekend staan om hun paspoorthandel.

De verkoper vertelt hem enthousiast over zijn goede leven in Turkije: “In Duitsland scheiden de vrouwen vanwege ruzies van hun mannen. Ze denken dat ze rechten hebben. Daar mag je je vrouw niet slaan. Als je je stem tegen haar verheft, komt ze meteen met de politie… hier in Turkije kun je dat allemaal wel doen. Hier wordt de man beschermd, in Duitsland de vrouw”, vertelt de paspoorthandelaar.

Voor een bedrag van ongeveer $ 1000,- krijgt hij drie dagen later zijn nieuwe identiteit. Hij is nu de Syriër “Abdullah Alatrash”, geboren in 1958.

Asielaanvraag in Duitsland – een kwestie van enkele minuten

Korte tijd later landt de 47-jarige Yehezkeli alias Abdullah Alatrash in Berlin-Tempelhof, een voormalig vliegveld, nu het grootste centrum voor eerste opvang van de Duitse hoofdstad. Hij moet zich melden in “Hangar 1”, zegt de veiligheidsbeambte tegen hem bij de ingang. Daar wacht in een kleine ruimte een ambtenaar op hem. “Voor het eerst hier?”, vraagt de oudere man met een bril hem. “Ja, de eerste keer”, bevestigt “Abdullah”. “Hebt u een paspoort?” Hij overhandigt de man zijn valse paspoort. Maar nu gaat het snel. Nog de mededeling dat “Abdullah” dat er nog een vijf minuten durend medisch onderzoek bij hem gedaan wordt en er worden enkele papieren ingevuld. “Abdullah”heeft nog een vraag. “Hoe zit het met mijn familie? Mijn vrouw en kinderen zijn nog in Syrië…” Antwoord: “U moet drie jaar in Duitsland wonen, voordat u aanspraak heeft op gezinshereniging”, antwoordt de man in het blauwe overhemd. “en als ik ze nu wil halen?”De Arabisch sprekende medewerker weet raad: “De mogelijkheid bestaat ze hier naartoe te smokkelen. Ze kunnen via Griekenland komen. Smokkel ze via Griekenland”, aldus de vertegenwoordiger van de autoriteiten. “Met een beetje coördinatie kan men dat regelen”, weet hij zeker. De vertegenwoordiger van de Duitse autoriteiten, betaald door Duitse belastingbetalers, legt aan de vermeende Syriër uit hoe hij het Duitse systeem kan omzeilen.

Screenshot_116

Voormalig vliegveld Berlin-Tempelhof, nu eerste opvang voor zogenaamde vluchtelingen.

Nog een laatste handtekening, een snelle foto met een mobiele telefoon ter identificatie en dan overhandigt de ambtenaar hem de documenten. Zijn asielaanvraag wordt verwerkt en met het “oké” van de instantie heeft hij met onmiddellijke ingang toegang tot welke ondersteuning door de staat dan ook. Het nieuwe islamitische leven kan beginnen. Vanaf nu loopt “Abdullah” als Syrische vluchteling door Berlijn, zonder dat iemand weet wie hij werkelijk is.

De medewerker zou uit Gaza afkomstig zijn, komt “Abdullah” te weten. Er worden kleine grappen gemaakt, men is het met elkaar eens. “Abdullah” verlaat tevreden glimlachend de ruimte – de journalist Zvi Yehezkeli daarentegen is merkbaar geschokt hoe eenvoudig het de Duitsers zichzelf maken met de controle van identiteiten.

Neukölln – het Arabische district van Berlijn

Zvi Yehezkeli treedt daarna in Berlijn in de voetsporen van de moslimbroederschap. Hij heeft een ontmoeting met twee Syrische vluchtelingen. Ahmed en Yusuf kwamen verleden jaar via de Turkije-Griekenland-route. Nu wonen ze in Berlin-Neukölln, het Arabische centrum van de stad. “We hebben hulp gekregen van een islamitische Britse organisatie gekregen.” De meeste leden zouden moslims zijn, vertellen ze bereidwillig.

De beide verlieten Syrië als seculiere moslims en toonden niet veel interesse in hun religie. Op hun weg naar Berlijn leefden ze een jaar in een kamp in Pristina in Kosovo. Daar zijn de Moslimbroeders actief, die van hen vrome moslims maakten. Als de twee in Berlijn aankomen, bidden ze vijfmaal per dag en vasten uiteraard in de ramadan. “Denk je dat de islam hier zal heersen? Alle Duitsers zijn christenen?”, vraagt de “Syriër” aan hem. “Ik zal de een na de ander onder handen nemen. Ik begin met diegenen in mijn omgeving. Ze zullen naar me luisteren. Als iedere moslim dat doet, zal dat zonder problemen verlopen”, luidt het overtuigde antwoord.

Screenshot_117

De Sonnenallee in Berlin-Neukölln wordt tegenwoordig “Arabische Straat” genoemd.

“Denk je dat er een gewelddadige reactie van de Duitsers tegen de moslims zal komen?” De vluchteling antwoordt: “Je bidt toch met hen. Je dwingt ze toch niet. Je confronteert ze niet met geweld. Je doet het immers langzaam. Ik zeg je dat dit zal gebeuren. Er zullen botsingen zijn, maar die zullen afnemen en de mensen zullen de realiteit accepteren. Er is geen uitweg. Iedere verandering brengt botsingen met zich mee. Wat is de droom van elke moslim? Dat is de islamitische staat. Een islamitische maatschappij. De moslims geven de voorkeur aan het sharia-recht. Het doel is dat over 20 jaar de sharia een deel van Duitsland zal zijn. Dat de sharia bestanddeel van de staat geworden is… We bouwen een goede islamitische samenleving op.”

Ahmed en Yusuf zijn niet de enigen die ervan dromen in Duitsland een sharia-staat op te richten, weet de Israëlische journalist na een bezoek aan Neukölln: “Wil je als moslim lieve ronder Europees recht of de sharia leven?”, vraagt hij de mannen in de hoofdstraat van Neukölln, die al lang de indruk maakt zich in het Midden-Oosten te bevinden en niet in het voormalige arbeidersdistrict van Berlijn. “Sharia, wij zijn moslims… Deze straat wordt niet voor niets Arabische straat genoemd. Hier zie je geen enkele Duitser meer, geen blonde mensen, alleen nog moslims… Sharia – wat heb ik met jouw wetten te maken? Wat is beter, Da´wah of geweld? – Da´wah… We willen volgens onze regels leven, zonder dat zij zich er mee bemoeien. Wij zullen hun leraren zijn. Wij zullen hen onze religie brengen, opdat ze blij worden”, luiden de duidelijke aankondigingen van de “Duitse” moslims [opm. redactie: Da´wah is een populair begrip bij de Moslimbroederschap en betekent “roep tot de islam”].

Extremisme-expert: “Er vindt geen enkele ontmoeting met Merkel zonder de moslimbroederschap plaats”

Op naar Berlin-Schöneberg, een vooral bij homoseksuelen populair district in het oude West-Berlijn. Op het metrostation van de idyllische Auguste-Viktoria-Platz wacht een extremisme-exoert, die anoniem wil blijven.

“Waarom ontmoeten we elkaar hier? Heb je te maken met doodsbedreigingen?”

“Helaas, ja. Ik heb me jarenlang beziggehouden met islamitisch extremisme. Voor verschillende media in Duitsland en Europa. Natuurlijk heb ik elementen van de islam bekritiseerd die tot radicalisering leiden. Daarom word ik met de dood bedreigd.” De dreigingen zouden van alle kanten komen, aldus de informant.

“Maar je leeft in een vrijer samenleving?”

“Vrij voor diegenen die hun mond houden… ISIS is hier… de moslimbroederschap, Al-Qaida… De Moslimbroederschap zegt: ´We hebben geen bommen nodig om de islam in Europa in te voeren. Nee, ze richten hun aandacht op de media en proberen dat die de acceptatie van de religie propageren.” Door de massamedia, het internet en het politieke systeem krijgen ze meer invloed, beweert de man.

“Er vindt geen ontmoeting met bondskanselier Merkel plaats waaraan de Moslimbroederschap niet deelneemt en op de voorste rij zit. We hebben het over mensen, die zich er in de afgelopen vier jaar in de wereldwijd grootste campagne ermee bezig gehouden hebben de Europese samenleving ervan te overtuigen dat geweld, dat plaatsvindt in naam van de islam, niets met de religie te maken heeft”, aldus de explosieve uitspraak van de expert.

“ISIS zal op zeker moment ophouden te bestaan. Maar het grootste gevaar voor Duitsland vormen mensen, wier beginsel de politieke houding in de islam is. Ze identificeren zich met Morsi, met Erdoğan en met Qatar. Ze zijn er dagelijks mee bezig de islamitische geloofsbekentenis op internet en in de moskeeën te verbreiden. Dat is het grootste gevaar. Niet in de komende een tot twee jaar, maar in de komende 20, 30, 40 jaar. In de komende generatie zal er een toenemend aantal jonge Duitsers zijn die in Duitsland zijn geboren, zich echter tegen alles verzetten wat Duits is, zoals het politieke beginsel, regels, wetten. Dat is het gevaar. Dit proces, dat door Qatar en Erdoğan op gang gebracht wordt, vindt in Duitsland onder de oppervlakte plaats.”

Om in de toekomst te kunnen kijken, is het noodzakelijk een blik op Turkije te richten

“De stille revolutie, die in Turkije onder Erdoğan plaatsvindt, gaat over in haar actieve fase. Erdoğan bevindt zich aan de finish. Hij treedt op tegen de politieke oppositie, zuivert de media, en ruimt andere storende elementen uit de weg. Het is een constante, strategische en langzame mars… Maar in dit land vervult zich de droom van de Moslimbroederschap. Het nagestreefde islamitische kalifaat vinden we hier in Chershamba, een district in Istanboel. Een oud en groeiend district in het centrum van de stad, waarin alleen nog maar de wet van de islam heerst. Hier kent iedereen elkaar”, legt de undercover journalist uit.

“Op deze plek heersen de regels en beperkingen volgens de wetten van de sharia. De verkoop van alcohol is verboden. Vroeger wemelde het hier van toeristen uit heel Europa. Tegenwoordig ziet deze straat er uit als in het Nabije Oosten. Zonder alcohol en met veel Arabische uithangborden… De nieuwe toeristen komen uit Jordanië, Syrië, Koeweit, Egypte, Libanon enz. Het Arabisch beleeft een opleving. In het hele land openen Arabische koran-scholen. Het is een terugkeer naar de islamitische cultuur… De Turkse staat stimuleer islamitisch sportonderwijs… Erdoğan heeft in de arme gebieden voetbalvelden laten aanleggen. De trainers zijn allemaal islamitisch en voeden een nieuwe generatie op.”

Screenshot_118

De Turkse president zwaait met de “fabia-hand”, de symbolische groet van de Moslimbroederschap.

“We leren ze niet alleen maar voetballen. Als ik ze train, dan respecteren ze ook mij en mijn manier van leven. hoe men de wetten opvolgt en vast… voor ons is dat een missie”, vertelt de voetbaltrainer trots.

Het opvolgen van de islamitische wetten en regels, de terugkeer naar de Arabische taal, sport als toegang tot de “ware” islam, het verbod van alcohol. Dat alles zou tot de klassieke methodes van de Moslimbroederschap behoren, weet Zvi Yehezkeli.

“De Moslimbroederschap is een nest van extremisten. Niet meer Qatar, maar Ankara is nu haar centrum. De samenwerking van de Moslimbroederschap met Turkije is op dit moment de grootste bedreiging voor de westelijke wereld, omdat de Moslimbroeders zichzelf legitimiteit verschaffen door Turkije”, maakt een informant met een onherkenbaar gezicht duidelijk.

“Omdat ze in het Nabije oosten mislukt zijn, proberen ze nu het grote experiment om dit land, dat tussen het Nabije oosten en Europa ligt, langzaam te veranderen in een islamitische staat”, stelt Zvi Yehezkeli aan het einde van zijn bijna een uur durende reportage vast.

Met hulp van een vastberaden leider zoals president Erdoğan, die zich graag laat zien met de groet van de Moslimbroeders, de Fabia, lukt het de Moslimbroeders hun islamitische geloofsbekentenis niet alleen in het oosten, maar ook in het westen, in Europa, te verbreiden, aldus de slotsom van de journalist.

Bron:
www.journalistenwatch.com
Door: Marilla Slominski

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Al Qaida, Arabische wereld, asielwaanzin, Berlijn, cultuurrelativisme, Duitsland, Eurabië, Europa, gezond realisme, hersenspoeling, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, ISIS, Islam, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, mainstream-media, Merkel, Moslimbroederschap, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, Salafisten, sharia, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Westen. Bookmark de permalink .

6 reacties op Undercover journalist: “De Moslimbroeders zitten met Angela Merkel aan één tafel”

 1. Elisah zegt:

  http://www.usapatriotsvoice.com/2018/07/14/video-angela-merkel-to-the-german-people-do-not-worry-about-islam-while-berlin-is-on-fire/

  (VIDEO) Angela Merkel to the German people “Do not worry about Islam” while Berlin is on fire
  Angela Merkel deludes herself and her people. She says the German people have no reason to worry about Islam and the only thing they have to do is to sing Christmas carols. Germany is turning its back on its own culture, All in the name of multiculturalism.

  Like

 2. Williaan zegt:

  Er bestaat zoiets als de stille verovering.” Deze woorden zijn afkomstig van sjeik Yusuf Al Qaradawi. Vele decennia lang zeiden de moslims dat al we komen op een schoen en een slof.
  Velen begrepen die eufemisme tekst niet.

  Like

 3. Williaan zegt:

  “fabia-hand” = nazie groet

  Like

 4. Marc zegt:

  Oké dan. We gaan gewapende actie voeren. In eerste instantie tegen de landverraders binnen de diverse nationale regeringen en parlementen, en tegen Brussel! Er zullen connecties ontstaan tussen leidende leger- en politieofficieren met nationale verzetsgroeperingen.

  De eerste klappen zullen worden uitgedeeld aan het zittende establishment!

  Like

 5. ronjaspers zegt:

  Ik wil graag “‘ halal” onthoofd worden,hebben jullie je keus al gemaakt.R.I.P. europese bevolking.

  Like

 6. Elisah zegt:

  Vuile spelletjes,..
  https://www.journalistenwatch.com/2018/07/14/fuer-machterhalt-merkel/

  Für den Machterhalt: Merkel erließ Griechenland Reformen, um Migrations-Abkommen zu erzielen

  Athen/Berlin – Explosiv für Angela Merkel, was Griechenlands Premier Alexis Tsipras heute ausgeplaudert hat: Die Kanzlerin habe ihm versprochen, deutsche Hilfsgelder auch dann zu zahlen, wenn er damit verknüpfte Reformen nicht umsetzt. Im Gegenzug wollte sie ein bilaterales Migrations-Abkommen, damit sie vom Flüchtlingsgipfel nicht mit leeren Händen zurückkam.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s