Pro-Israël, zonder excuses

Screenshot_198

(Door: Esther Voet en Bart Schut)

Met het oog op de steeds eenzijdiger wordende belichting van het Palestijns-Israëlische conflict in de Nederlandse pers, kiest NIW onomwonden de zijde van de Joodse staat. Uiteraard met ruimte voor kritiek, maar absoluut zonder schaamte.

Wie slechts de reguliere Nederlandse dagbladen leest of journaals kijkt, zou kunnen denken dat het Israëlische leger dit weekeinde zonder duidelijke oorzaak of aanleiding de Gazastrook onder vuur heeft genomen. Of dat de IDF dit deed omdat het de ‘vreedzame’ demonstraties over ‘de bezetting van Palestina’ beu is. Of gewoon omdat het kan. Context en chronologie schitteren steeds vaker door afwezigheid wanneer de Nederjournalistiek zich in de strijd tussen Israël en Hamas mengt. Of eigenlijk moet je zeggen: in de strijd tussen Israël en ‘het Palestijnse volk’, want dat de terreurbeweging ieder aspect van ‘het verzet’ vanuit de Strook tegen de Joodse staat strak in handen houdt, is iets dat u steeds minder vaak terugvindt in onze kranten en nieuwsbulletins.

Lees verder>>>

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Lügenpresse", antisemitisme, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, islam-collaboratie, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Nederland, Rotzakken, Socialisten, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

9 reacties op Pro-Israël, zonder excuses

 1. Harry zegt:

  Goed verhaal ,

  ik snap alleen niet waarom ze de Rohingya nou ook nog noemen als zielige, bedreigde groep .
  Die klote moslims verzieken het bestaan van IEDEREEN , waar ze in de buurt wonen !
  Dat ze er uit getrapt zijn , is volledig terecht , ook daar pleegden ze aanvallen .
  Hadden wij maar eens van dat soort regeringen , die niet wegkropen achter allerlei façades , maar gewoon keihard optraden .

  Nu laten ze ze ook nog mondjesmaat terugkeren , wat ook weer een historische fout zal blijken .
  De niet moslims zijn continu bezig om zichzelf te ondergraven , het lijkt wel een besmettelijke aandoening . En op termijn dodelijk !
  Wie heeft die lui daar toestemming voor gegeven ?
  Hoe komen ze zo stom ?

  Like

 2. Anneke, te Groningen zegt:

  E.J.Bron is voor mij een bron van “andere” informatie dan de reguliere nieuwsverstrekkers, tijdens gesprekken geef ik info over het bestaan van dit medium. Nu Ester Voet, ze schrijft zeer goed in een rustige leesbare tekst zonder ondertoon. Het NIW heeft het goed getroffen met Ester en haar duidelijke zienswijze.

  Like

 3. Petra DeBoer zegt:

  De meeste Joden zijn socialisten (communisten en trotskisten) en stemmen in Nederland op de PvdA en hebben de linkse pers vanaf 1968 zelf mede groot gemaakt. Ze hebben er zelf aan meegewerkt dat Nederland vol moslims zit en van Geert Wilders moeten de meeste Joden niks hebben en verachten hem terwijl juist hij achter Israël staat.

  Like

 4. fleckie zegt:

  Ja hoor, daar gaan we weer, de joden zijn in de ‘volksmond’ puur ‘ kapitalistisch’ en ‘, beheren HET. grote geld’, van de andere kant zijn ze socialistisch, eventueel communistisch, niet erbij vermeldend waardoor socialisme/ communisme …kon. ontstaan, vooral in de’ Oostbloklanden.’,
  waar ook een ‘ bepaalde ‘ RELIGIE ‘weelderig tierde’ en de bevolking ,met ‘ weer ‘een rijke kleine bovenlaag, er op los leefde, TEN KOSTE van de grote onderlaag, die nog veelal uit ‘.lijfeigenen’ bestond, d.w.z. ‘AAN DE GROND GEBONDEN’. ( en ook nogal, in holen woonde,) ( Wie dus boeken van diverse Russische schrijvers heeft gelezen , uit die tijd , heeft enigszins idee, waardoor socialisme/communisme kon ontstaan, en ..WELKE ..INTELLIGENTSIA , zich ervoor inzette, om ( met gevaar voor eigen leven) de arme bevolking op een hoger ‘leefbaar peil ‘te brengen!!

  Like

 5. fleckie zegt:

  Fleckie:En dan nu hoe diezelfde Joden, socialistisch, communistisch, orthodox , of vrijdenkend, HUN schouders onder de opbouw van PALESTINA, nu ISRAEL hetende, ( omdat o.a. gewapende binnengevallen Arabieren doodgewoon de naam Palestina claimen) ….”ISRAEL van ‘ZAND tot LAND’ …’omtoverden’, :::’ Het is moeilijk over het werk van het Joods Nationaal Fonds te schrijven in nuchtere termen, zonder je door je emoties te laten meeslepen. Dat komt doordat de taken v.h.JNF enerzijds sterk gebonden zijn aan het bestaan En de bloei van Israel en anderzijds algemene waarde hebben voor alle mensen over de gehele wereld. Misschien lukt het, u daarvan een beeld te geven door telkens EEN facet te belichten.
  Welnu, het JNF werd opgericht in 1901, met als eerste doel in Palestina grond aan te kopen, als onvervreemdbaar eigendom van het Joodse volk, om de terugkeer van Joden naar hun vaderland mogelijk te maken. Tot aan de vestiging van de staat Israel was dat zijn voornaamste taak. .Het delingsplan van de Verenigde Naties, dat in 1948 leidde tot het uitroepen van het huidige Israel ,was mede gebaseerd op die verworven. eigendomsrechten. Ook na 1948 bleef het oorspronkelijke doel van het JNF gehandhaafd. Maar nu werd daarnaast steeds meer nadruk gelegd op landwinning, op ontginning ,op wegenaanleg en op bebossing. Dit werk was nodig om het land tot bloei te brengen en het verschafte daarbij tienduizenden emigranten werk, in hun eerste moeilijke periode in het nieuwe Joodse land. Het JNF heeft vooral ( de laatste jaren) een belangrijk deel in het tot standkomen van nieuwe dorpen. …….In de loop der tijd bleken er langs de lange en grillige grenzen te veel uitgestrekte gebieden zonder Joodse woongemeenschappen te zijn. Daarom komen er ook daar nog voortdurend nieuwe dorpen bij.
  Het is begrijpelijk dat dat op sommigen de indruk maakt van overdreven zorg voor eigen veiligheid, maar daar staan dan wel 30 jaar ervaring met vijandige buren tegenover. De nog dagelijks voorkomende grensschendingen bewijzen dat het iets anders is te leven in een klein land als Nederland- ingeklemd tussen goede buren- dan in Israel, – waar met vrijwel alle buren een staat van oorlog bestaat..Nog steeds is de dreiging van vernietiging levende werkelijkheid. En we moeten voorkomen dat Israel wordt beursgebeukt vanuit die grensgebieden.
  Daarom werkt Israel op dit ogenblik aan een plan waarbij 7500 nieuwe wooneenheden in dorre gebieden zullen worden neergezet en de bijbehorende landbouwgrond op de woestijn. zal worden heroverd. Er zijn methoden bedacht waardoor het mogelijk is grond,waarvan men tot voor kort dacht dat ze niet te bebouwen was, te ontginnen. Daar zijn we nu mee bezig.En daarmee doet Israel – door middel van het JNF- wat overal in Afrika en Azie op grote schaal zou moeten gebeuren: het terugdringen van de woestijn. .Maar er is nog een ander soort woestijn die moet worden ingeperkt: de asfaltwoestijn. In een wereld van zwart, wit en grijs,waar de schoonheid v.d.natuur is weggeduwd onder een labyrint van geasfalteerde autowegen en keurige steden, daar komt de tijd dat de mens snakt naar gewoon een stukje groen. Vandaag heeft het Joods Nationaal Fonds plannen in voorbereiding om te voldoen aan de milieu-eisen van een groeiende bevolking in een zeer gecompliceerd en geïndustrialiseerd tijdperk. Het leven moet leefbaarder worden en de levensstandaard hoger. We weten dat de Industriele ontwikkeling grote nadelen brengen kan. Dus moeten er maatregelen worden genomen om het evenwicht te bewaren. Rond. 1990. .zal naar verwachting de bevolking van Israel verdubbeld zijn tot meer dan 7 miljoen mensen, Joden en Arabieren samen. Er zullen dan tienmaal meer auto’s op de weg zijn. Willen we de kwaliteit van het leven op peil houden, dan moeten we daar iets aan doen
  .Wij denken, dat voor een goed evenwicht bepaalde delen van het land tot recreatiegebied moet worden gemaakt. Volgens onze blauwdruk komen er tussen de steden parklandschappen en bossen en binnen de kleine stadsgebieden verschijnen groene zones. Langs de grote verkeerswegen zullen nog meer statige eucalyptusbomen verrijzen, die zowel schaduw geven als bescherming tegen erosie en plotseling optredende overstromingen.
  …Bossen beinvloeden het klimaat doordat ze de lucht afkoelen en vochtig houden. Ze neutraliseren ook ultra- violette, radioactieve en andere stralingen,stof,rook,damp en giftige gassen. Elke beboste hectare produceert bovendien per dag ongeveer 600 kg zuurstof, waarvan de mens er per dag tussen 0,5 en 2 kg nodig heeft. .De in steden geplante bomen zullen zo als bufferzone werken tussen de industrie- en woongebieden. .Bossen worden tegenwoordig beschouwd als de beste bescherming van de mens tegen de nadelige invloeden van de moderne maatschappij,die door diezelfde mens in stand word gehouden. ze kunnen een groene ontsnappingsweg bieden in de overbevolkte en afgesloten wereld van asfalt en beton.>>>>>>>
  .

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg op ‘asfalt en beton’: Het geld. dat het JNF bij elkaar brengt wordt uitsluitend gebruikt voor vredelievende doeleinden in Israel. Er worden problemen mee aangepakt die iedereen raken. Want de woestijn, en de voortdurende uitbreiding daarvan , vormt een bedreiging voor de wereldbevolking. De woestijn immers vreet aan de bossen,aan de weidegronden- in Azie,in Afrika, in Zuid-Amerika. ..De mens trekt zich steeds verder terug als zijn landerijen onvruchtbaar worden en het vee niet meer te eten krijgt, terwijl ook de behoefte aan brandhout of de noodzaak nieuwe akkers aan te leggen, de bossen terugdringt.
   Daar tegenover stelt het JNF de ontginning van de woestijn . Het is niet de gemakkelijkste weg die hier gekozen is, maar wel een weg die veel verder reikt dan het belang van Israel alleen. Hier wordt bewezen dat hongersnood, droogte en armoede niet onontkoombaar zijn,geen plagen zijn die gelaten gedragen moeten worden: ZAND KAN. LAND. WORDEN.
   .De kosten van het ontginnen van EEN hectare land in Israel zijn hoger dan waar ook ter wereld. Dat komt doordat een groot deel van de gronden, die in andere landen als ongeschikt worden beschouwd voor wat soort landbouw dan ook, hier toch worden ontgonnen. …DAT. IS. PAS. ONTGINNEN. Want wat houdt land ontginnen eigenlijk in? .
   DIT: NOOIT ZEGGEN- ” DAT. KAN. NIET”, je nooit. neerleggen bij de dwang die de natuur en eeuwenlange verwaarlozing je willen opleggen. LAND. ONTGINNEN betekent de landkaart opnieuw tekenen, landschappen omvormen, nieuwe levensvoorwaarde scheppen. .ONTGINNING. maakt landbouw letterlijk overal mogelijk: in het noorden van Israel worden rotsen en stenen verwijderd om de aanwezige vruchtbare bodem bloot te leggen., in ’t zuiden wordt de afwezige vruchtbare grond van ver aangevoerd. Bij de benedenloop van de Jordaan werd het land onder water gezet om de grond schoon te spoelen van het zout. In de NEGEV moet een onvruchtbare laag zand van soms 2 meter dik worden verwijderd en wordt water van 900 M. diep opgepompt om de voorwaarden voor landbouw te scheppen. ..Om een ander probleem van de woestijn te bestrijden — de plotselinge stortvloeden in de winter, die de vruchtbare grond in enkele minuten wegspoelen– is een net van draineringskanalen en dijken aangelegd, om de vloed. af te leiden naar reservoirs waar het water kan worden opgeslagen om voordeel te brengen i.p.v. vernieling. EN WAT. IN. ISRAEL. KAN. KAN. OVERAL. .. .WONEN. en. WERKEN. beginnen eigenlijk pas met het aanleggen van een weg. Die weg alleen maakt verdere ontwikkeling mogelijk. De eerste taak van het JNF is daarom altijd het aanleggen van een toegangsweg naar elk nieuw dorp dat in Israel wordt gesticht. In afgelegen gebieden betekent dit tevens het openleggen van streken die vroeger van de rest van het land waren afgesneden. In de afgelopen 30 jaar heeft het JNF zo meer dan 3000 km weg gebaand door woestijngebieden en over bergen, door het meestontoegankelijke terrein.
   Wegen zijn ook later de levensader van iedere landbouw- nederzetting, die haar produkten op tijd en in verse staat naar de plaatselijke markt of het vliegveld moet vervoeren. Wegen zijn nodig voor het vervoer van grondstoffen naar de boerenbedrijven en de kleine industrieen, opdat die zich kunnen uitbreiden en verder ontwikkelen.
   .MEN. VERWACHT! dat rond het jaar 2000 de wereldbevolking verdrievoudigd zal zijn, maar geldt dat ook voor de voedselopbrengst? ..Er hangt een schaduw boven de wereld: angst voor honger. Er wonen nu in het Midden-Oosten 100 miljoen mensen, aan het eind van deze eeuw zullen dat er tweemaal zoveel zijn. Er moet een gecoördineerde actie komen van alle landen in dit gebied om woestijnen te hervormen tot voedselleveranciers Nieuwe technieken voor ontzilting van water en bevloeiing moeten worden ontwikkeld, zoals er geschikte gewassen voor de woestijnlandbouw moeten worden gekweekt. Bevloeiingsmethoden zullen het probleem van het watergebrek oplossen, terwijl het klimaat de boeren in staat zal stellen kun kassen vrijwel zonder gebruik van energie te exploiteren. Nu de wereld zich tot het uiterste moet inspannen om de bevolkingsaanwas met grotere voedselproduktie op te vangen, zullen de woestijnboeren belangrijke leveranciers van voedingsmiddelen worden. …….WIJ ZIJN
   ZOVER. DAT. IN. DE. NAASTE. TOEKOMST. EEN. HALVE. HECTARE. LAND. VOLDOENDE. ZAL. ZIJN. OM. EEN. GEZIN. TE. VOEDEN. EN. MEER ZAL. VOORT- BRENGEN. DAN. NU. GEPRODUCEERD WORDT. OP. 5. HECTARE
   …..ONZE PLANNEN. voorzien in de bouw van 185 nieuwe dorpen,vanaf nu tot 1990.
   Daarnaast zijn er plannen voor de uitbreiding van de stedelijke en landelijke centra noodzakelijk in GALILEA. en de. NEGEV. Er wordt nu al aan gewerkt om het land klaar te maken voor de moderne installaties die elke nieuwe landbouwgemeenschap voor haar groei nodig heeft. Twee factoren zullen dit werk duur en ingewikkeld maken: ten eerste bestaat het te ontginnen terrein nu nog geheel en al uit onbewoonbaar gebied; ten tweede moet de grond volkomen geegaliseerd en tot het uiterste ontgonnen zijn, voor het gebruik van hoogontwikkelde apparatuur. ..Het JNF zal op grote schaal doorgaan met het draineren voor de landbouw; er liggen plannen klaar voor 50.000 HA.
   Zo zal ook de bestrijding van overstromingen worden voortgezet en staat er een groot nieuw waterreservoir voor de ARAVA, de woestijn ten zuiden van de DODE. ZEE, op het
   programma. Het JNF zal in deze tien jaar 2000 km nieuwe wegen aanleggen door afgelegen gebieden. Er zal 15.000 hectare bos worden toegevoegd aan de reeds bestaande 67.500 hectare. nieuw aangeplante en herbeboste gebieden, wat betekent dat er tot nu toe al 160.000.000 bomen werden geplant. Er komen meer picknickplaatsen, kampeerterreinen,recreatiegebieden voor duizenden Israëli’s en buitenlandse bezoekers,die elke gelegenheid aangrijpen om de bossen in te gaan. Breng de bossen dichter bij de mens en de mens dichter bij zijn natuurlijke omgeving, ziedaar het uitgangspunt van het op de lange termijn gerichte bebossingsplan van het. JNF.
   Voor het JNF is de.bebossing begonnen als symbool:: “WIJ. PLANTEN, DUS. BESTAAN. WE”.>>>>>>>>>>>>>>

   Like

 6. fleckie zegt:

  VERVOLG op ” WIJ PLANTEN, DUS BESTAAN WE”. ..MAAR het belang van het werk van het JNF gaat vandaag het terrein van de bebossing ver te buiten. In de vijftiger jaren werden massa’s immigranten gehuisvest in snel opgetrokken landbouw- dorpen in de heuvels van Israel, om de nieuwkomers onmiddellijke huisvesting en een inkomen te verschaffen.
  Nu moeten die dorpen de strijd met nieuwe problemen aanbinden. Krotten moeten in eigentijdse woningen worden herschapen,landbouw moet gemoderniseerd en winstgevend gemaakt. Het gehele gezicht van de dorpen wordt daarbij veranderd: met de nadruk op tuinen ,grasvelden en bomen. ..Het JNF is het belangrijkste instituut dat zich bezighoudt met de instandhouding en de ontwikkeling van de bodem in Israel. Het is daarmee verantwoordelijk voor het fysieke welzijn van de grond voor de bescherming tegen verkeerd gebruik, tegen ONWETTIGE TOE-EIGENING. en tegen schadelijke invloeden. Om al deze doelen te dienen heeft het JNF. in de loop der jaren zijn. technische
  kennis moeten bijhouden en uitbreiden, even als zijn park zware grondbewerkingsmachines.
  Toen ISRAEL nog maar. PAS BESTOND, moest drooglegging ervoor zorgen dat vele van Israels. MOERASSIGE GEBIEDEN in vruchtbaar bouwland of industriegebied werden omgezet. Het waren vingeroefeningen voor het veel verder reikende werk dat daarop is gevolgd en waarmee DUIZENDEN HECTAREN DRIJFNATTE . GROND voor de landbouw geschikt zijn gemaakt. Of juist werden bevloeid, wat geheel eigen problemen meebracht. Zoals het water dat in de NEGEV. wordt opgepompt: dat is brak, bevat 900-1000 mg zout per liter. Daarmee is het alleen geschikt voor produkten als tarwe,suikerbiet,katoen en groenvoer voor koeien. Vroege variëteiten perziken en abrikozen kunnen er ook nog groeien,maar die vragen om water met een geringer zoutgehalte . Daartoe moet er zoet water aan worden toegevoegd, uit het landelijke waterleidingssysteem. Brak water echter maakt voortdurende wisseling van te verbouwen gewassen noodzakelijk. Daarom kan er elk jaar niet meer dan driekwart van de beschikbare grond worden bebouwd. ……………………….DE. NEGEV…………………beslaat meer dan de helft
  van Israel en wordt nog steeds de NEGEV-woestijn genoemd. Dat is echter niet meer de juiste omschrijving voor het gebied ten noordoosten van BEERSHEBA en nog maar ten dele voor het zuidelijke deel . De NEGEV was overigens niet altijd zo verlaten als nu. En wat de Israëli’s doen– wonen in de. NEGEV — is dan ook niets nieuws. Er zijn zelfs overblijfselen gevonden uit het stenen tijdperk. ..De handelsroute van Egypte naar. Mesopotamië leidde in het begin van onze jaartelling door de SINAI en de. NEGEV. Daarlangs ontstonden steden,waarvan er inmiddels 4 zijn teruggevonden.– een ervan is SHIVTA , met 3 vroeg-christelijke kerken en toenmaals 10.000 inwoners. ..Het mag vreemd klinken, maar in een woestijngebieden als dit, met een jaarlijkse regenval van niet mee dan 90 mm, zijn waterkeringen onontbeerlijk. Dat komt doordat de geringe neerslag in zeer korte tijd valt op zandgrond, heuvels en bergen zonder begroeiing. Het water stroomt dan met zeer grote snelheid ineens een wadi– een droge rivierbedding– binnen. ..De Nabateeers uit SHIVTA maakten al gebruik van deze omstandigheid. Zij vingen dat water in bassins op, voordat het snelheid kon krijgen en gebruikten het voor de bevloeiing van hun velden. De resten van hun bekkens en die van hun landerijen laten zien dat. met wat intelligentie een vloek in een zegen kan worden omgezet. …..Natuurlijk is hun techniek geen afdoende oplossing voor het probleem v.d.watervoorziening in de moderne landbouw, maar ze wordt nog steeds gebruikt om bomen te laten groeien in gebieden waar er al lang geen meer waren. ..De opzet van Israelische dorpen in de NEGEV NU. betekent de reconstructie van een oude beschaving met moderne middelen en diensten.
  ..EEN. VAN. DE. NIEUWE. DORPEN die op dit ogenblik in de NEGEV worden gebouwd,heet ASHALIM(= tamarisken) . Het ligt op 40’kilometer ten zuiden van BEERSHEBA , aan een smalle asfaltweg te midden van de dorre woestijn. Het dorp is voor een deel nog in aanbouw, maar de landerijen zijn geploegd, er is water, er wordt al gesproeid. Er groeien aardappelen ,uien, en groenten. Veertig gezinnen wonen er: jonge families met kleine kinderen. De gemiddelde leeftijd v.d. volwassenen is 27 jaar. Hoe komt iemand er toe in de woestijn te gaan wonen, ver van de beschaving, het hele jaar aangewezen op het gezelschap van een paar honderd , steeds dezelfde mensen? Als je het de nieuwe bewoners vraagt krijg je drie soorten antwoorden: weg uit de stad; behoefte om pionierswerk te doen; voor de toekomst van onze kinderen. ..Er wordt bij de opzet van dit soort dorpen rekening gehouden met een gemeenschap van ongeveer 120 gezinnen,in totaal zo’n vijfhonderd mensen. De oorspronkele kibboetsgedachte is daarbij losgelaten, omdat de jonge mensen van nu hun eigen.leven willen leiden. Elk gezin woont dan ook in zijn eigen huis, kent een eigen gezinsleven. Maar het werk wordt collectief gedaan, zodat ook de opbrengst voor de gemeenschap is. De vrouwen werken allemaal zo’n 4 tot 6 uur per dag mee. Voor elk gezin is in dit nieuwe dorp 4 hectare landbouw grond beschikbaar., 40.000 m2 .
  Ruimte genoeg, en als het nodig is kunnen de landerijen worden uitgebreid.
  OM. DIE. RUIMTE. te behouden en goed te beheren bereidt het. JOODS. NATIONAAL. FONDS zich voor op de belofte van het jaar 2000 , op het ontstaan van een nieuwe samenleving in het Midden-Oosten , maar tot die tijd ook op maatregelen tegen de nog altijd aanwezige dreiging van confrontatie en catastrofe. Wat nodige is voor het heden en voor die toekomst is een gezond en sterk ISRAEL. Dat betekent meer ontginningen,nieuwe wegen door streken waar toegankelijkheid een eerste voorwaarde is. …WANT. INTENSIEVE. BEWONING IS. DE. GRONDVOORWAARDE VOOR. HET. NATIONALE. BESTAAN. EN. DAARMEE. VOOR. DE. VERWERKELIJKING. VAN. HET. IDEAAL. VAN. EEN. THUIS. VOOR. ELKE. JOOD, WAAR. OOK. TER. WERELD.<<<<<<<#####

  Like

 7. fleckie zegt:

  ‘HOTSPOTS’ :’ BELEEF DE. UITDAGINGEN. VAN. DE. WOESTIJN’, ……’.900 families in 7 dorpen laten de woestijn bloeien’. NW. ISR. WEEKBLAD 24.8.2018. …. Joanne Nihom.
  ‘ De. ARAVA is een van de allermooiste plekken op aarde. Het is hier open , vrij en er heerst een bijzondere sfeer die je alleen kunt ervaren als je er bent. ” Vandaag gaan we jullie die sfeer laten proeven”, vertelt gids Ami Adini voordat hij zijn rondleiding begint.
  Ben je onderweg naar EILAT of op de terugweg naar het noorden? Volg dan eens route 90 door de ARAVAWOESTIJN en maak een stop bij het Vidor Centrum . Hier hoor, leer en lees je alles over leven in de woestijn. Wat voor mensen wonen hier, in de MIDDLE of NOWHERE? Waar leven ze van? Hoe ziet hun leven eruit? Wat groeit er in de kassen? En hoe komen ze aan water? Op heel diverse manieren beantwoordt het Vidor Centrum al deze vragen en meer. Bekijk bijvoorbeeld de 3D – film of volg de rondleiding door de kassen, waar je ziet wat er zoal groeit in de woestijn. Doe mee aan de activiteiten in het interactieve museum, waar je zelf regen kunt maken., en neem een kijkje in het leven van de vele families die leven in een paradijs op aarde. Dan ga je begrijpen wat een wonder zich daar afspeelt. Het centrum laat je de woestijn in al zijn facetten beleven, met onderwerpen als de geavanceerde landbouw van de regio, de uitdagingen op het gebied van ontginning van grond,de geschiedenis van de ARAVA- gemeenschappen, geologie, aquacultuur en de fascinerende kleurrijke lokale gewassen.
  ” Ondanks het klimaat – in de zomer kan het hier wel 50 graden worden- is de. ARAVA het kroonjuweel van de Israelische landbouw”, legt Ami uit.” Als je kijkt naar de schaarse regenval en het kleine aantal mensen dat er woont,is dat een modern wonder. Negenhonderd families in zeven dorpen laten de woestijn bloeien, niet alleen in metaforische zin, maar op de meest letterlijke en praktische manier”.*~*~*~### http://www.vidor- Center.co.il, 00972-775681608 of
  00972-528666114 . Het. VIDOR CENTRUM bevindt zich in het hart van de. ARAVA ! naast Moshav Hatzeva, in het Research & Development Center ( Yair Station). *~*~*~###

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s