LONGREAD: Terug naar de hei . . .

Screenshot_248

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Het stoort me mateloos als mensen vinden dat ze overal ‘god’ of Allah moeten etaleren en ‘zijn’ woord moeten verkondigen/opdringen. Christenen die denken en beweren dat het christendom het  antwoord is op de oprukkende islam. De aversie tegen deze opdringerige geloofsovertuigers wordt daarmee slechts sterker. Ik ervaar deze attitudes als overheersend en denigrerend en registreer en omschrijf dergelijk vrijheid berovende gedrag vaak in mijn onderzoeken en artikelen. Voor dit artikel werd ik (een paar weken geleden) wederóm gemotiveerd door een zoveelste onvoorstelbaar domme (!) opmerking van een van deze ‘gelovige’ lezers. Gericht aan iemand die schreef over het uitschrijven uit het geboorteregister van de kerk reageerde betrokkene met “wees blij dat je gedoopt bent, want anders was je als heiden geboren en liep je nog rond met een bot door je neus”.

Speciaal voor hem/hen heb ik echter slecht nieuws, want iederéén wordt als ‘heiden’, en dus (nog) volledig vrij van de religieuze autoritaire dictatuur, geboren. Gewoon omdat er TIJDENS uw geboorte (gelukkig!) niemand met een bakje zogenaamd ‘geheiligd’ kraanwater klaarstond om daarmee, gedurende de bevalling, een kruisje op uw voorhoofd te tekenen. Dat gebeurde pas later middels een gekerstend toneelstukje in de kerk. Ik hoop dat u ermee kunt leven dat u misschien wel 2 maanden lang ‘heiden’ bent geweest. Is uw neus overigens weer mooi dichtgegroeid?

Heidenen

Heiden betekent ‘van de hei’/van het platteland. Van oorsprong natuurmensen (stammen) die niet in steden woonden, maar op het platteland, en die voor elk (veelal natuur-) verschijnsel een andere god aanriepen. Die waren ook niet zomaar te ‘overtuigen’ van ‘de nieuwe god’. Vandaar dat het nieuwe ‘geloof’ toentertijd met veel geweld en bloedvergieten is opgelegd, wat nu nog steeds onder dwang en bangmakerij gebeurt. ‘Vrijheid van religie´ heet dat… Ook vandaag nog wordt iemand die anders- of níet gelovig is met name door moslims en christenen als ‘heiden’ en dus als ‘smerig’/loslopend wild gezien. Persoonlijk vind ik het dan ook geweldig dat het Odinisme en het paganisme in Europa momenteel een heropleving doormaken. Ter aanbidding van de Asen (Ásatrú) en Odin wordt, of is inmiddels, in IJsland opnieuw een tempel ter verering van de Asen gebouwd. Ik vind dat mooi! Het maakt mij als ‘heiden’ namelijk niet uit waarin u wel of niet gelooft om in vrede naast elkaar te kunnen leven. Het zijn met name de christenen en moslims die daar moeite mee hebben en daarmee uiterst onverdraagzaam (of jaloers?) zijn naar alle anders- en/of niet gelovenden. Een typerend gedrag dat al meer dan 2000 jaar bij de Midden-Oosterse eeuwige onderlinge haatreligies/doctrines hoort.

‘Heiden’ is heden ten dage een scheldwoord voor iemand die niet in deze Midden-Oosterse hersenspoelmethodes gelooft. Een scheldwoord voor de mens die het licht allang gezien heeft en nú in vrijheid leeft i.p.v. ná dit leven. Een scheldwoord voor de vrije mens, die ‘gelovigen’ – uit naam van hun ‘god’ en hún zieltje (egoïsme ten top!) – van hun vrijheid willen beroven en willen ketenen aan de door zogenaamde ‘profeten’ (dictators en poppenspelers en dús mensen!) verzonnen en opgetekende geboden en verboden. Daarom wordt een ‘heiden’(atheïst of anders-gelovende) tot op de dag van vandaag door met name de Midden-Oosterse ‘religies’ nog altijd als vuil en derderangs mens behandeld en dus gediscrimineerd. Artikel 1 in de grondwet geeft aan dat discriminatie op zowel afkomst, huidskleur als geloof strafbaar is, en daar hoort ook het NIET geloven onder.

Uitverkoren volkeren en vervolgingswaanzin

Joden beweren het uitverkoren volk van ‘god’ te zijn, maar ook het christendom en de islam beweren dat er maar één ware god bestaat, van wie ZIJ het uitverkoren volk zijn. Aha, dus dáárom zijn met name het christendom en de islam opgedeeld in talloze afsplitsingen en sektes met ieder hun eigen opvattingen van diezelfde ‘religies’…? En allemaal vervolgen en vermoorden ze elkaar in het Midden-Oosten al ruim 2000 jaar (en met de toestroom van streng ‘gelovige’ moslims inmiddels ook hier) vanwege minieme verschillen in datzelfde ‘geloof´, “omdat iedereen zegt HET ‘ware geloof’ te aanbidden”. Koekoek!

Mijns inziens is de Bijbel (deel 2!) een boek met voorbeelden van hoe men met elkaar om zou moeten gaan (let u op de regelmatige commentaren). Idem geldt voor de Koran (m.i. gelijkwaardig aan deel 1 van de bijbel) als ik de imams, die in het programma ‘kijken in de ziel’ spreken, mag geloven. Hoe simpel bent u echter als u die teksten letterlijk neemt?! Hoe blind en hypocriet bent u als u slechts delen ervan gebruikt en/of anders vertaalt ten gunste van uw eigen egoïstische streven (macht) en NIET ziet wat uw zogenaamde ‘liefde’ met uw anders-denkende, anders-gelovende of niet-gelovende medemens doet?! Denkt u nu werkelijk dat u een goed, of zelfs BETER mens bent omdat u blind (!) ‘gelooft’?

Redelijk wat geestelijk ‘leiders’ in het programma ‘kijken in de ziel’ zijn overigens academisch opgeleid… wat mijn onderzoek eens temeer staaft dat hoogbegaafd en zwakbegaafd heel dicht tegen elkaar aanliggen (tunnelvisie syndroom). Ik begrijp het wel; analytisch, wetenschappelijk en rationeel denken betekenen dé doodsteek voor een ‘religie’/doctrine/dictatuur die voor u wil bepalen wat u wel en wat u niet mag doen (gebod betekent niet voor niets bevel!). Dat zou de basis van de ‘religie’ namelijk volledig ondermijnen. En dát, is met name bij de dom houdende Midden-Oosterse ‘religies’/doctrines/dictaturen absolúút niet gewenst. U dient slechts zwijgzaam te knielen en te volgen! Hoezo NUMB? Zoals al eerder geschreven; het programma ‘kijken in de ziel’ laat deze ‘academisch opgeleide’ mensen zelf spreken en het verbaast me werkelijk dat deze mensen zélf niet door hebben hoe ze zichzelf, qua vermeend intellect, voor schut zetten. Mijns inziens is bij sommigen een ‘plaat voor het hoofd’ van dubbel gewapend schokbeton zeker van toepassing. Met namen de (middeleeuws) christelijke afgevaardigden zijn uiterst aandoenlijk. Medelijdenwekkend zelfs. Ik kijk alvast uit naar de aflevering van morgen.

Een Nederlandse imam in het programma geeft overigens uitleg op de vraag waarom de moslim 5 x per dag moet bidden. Dat leek op hem over te komen als een onvoorstelbaar domme vraag, want dat is volgens hem hetzelfde als vragen waarom u 3 x per dag eet of waarom u ademhaalt… Mijns inziens een ‘KLEIN beetje’ een kromme beredenering, want eten en ademen moet en doet u om te kunnen blijven leven en het lijkt mij sterk dat als iemand niet bidt, hij of zij daardoor zal sterven. Tenminste, NIET vanwege een natúúrlijke oorzaak. Overigens is gebeden samenvoegen of inhalen mogelijk binnen de islam.

Stam, takken, bladeren en bloemen

In het betreffende programma wordt o.a. benoemd dat Israël een heel speciale plaats is voor ‘god’ en dat HIJ goed is voor Israël en zijn uitverkorenen. Dat klinkt mij toch vreemd in de oren gezien de onophoudelijke (terroristische) aanvallen op de Israëli en wat zij zelf aanrichten in Palestina. Is dat wérkelijk de wil van ‘god’? Het Jodendom wordt er omschreven als de stam van de Midden-Oosterse (!) (geloofs)boom, waarbij het christendom de takken vormen en de blaadjes en de bloemen de islam belichamen. Klaarblijkelijk is er bij de wortels van die geloofsboom (levensboom?) toch écht iets vreselijk fout gegaan dan, want diezelfde ‘bloemen en blaadjes’ vallen wereldwijd de ‘takken’ aan en willen ‘de stam’ van de boom voorgoed proberen uit te roeien en de wereld overwoekeren. Een beetje jammer dat we na ruim 2 eeuwen nog dagelijkse de rotte vruchten van deze ‘prachtige’ boom mogen plukken en die ‘vruchten’ lijken heden ten dage steeds bepalender voor uw vrijheid en veiligheid in de (nog) ‘vrije’ westerse ‘samenleving’.

Kluun

‘God is Gek’, schreef Kluun. ‘De dictatuur van het atheïsme’, schrijft hij. Kluun, een gelovig- en dus van klein kind af aan gehersenspoeld man. Áls er al een dictatuur is (waar hij zelf aan ten prooi is gevallen), is dat de christelijke ‘religie’ wel. Hieronder is wat Kluun nog meer schrijft en waarmee hij zichzelf uiteindelijk tegenspreekt of op z’n minst sterk lijkt te twijfelen aan wat hij ‘gelooft’. “God is gewoon een ander woord voor liefde en dat viel me eigenlijk heel erg tegen” en “veel liefde, veel waarheid, veel respect, maar tegelijkertijd vaag en inhoudsloos. Het resultaat is een tandeloze religie, zonder theologie, zonder weerbarstigheid, zonder moreel appel”…

Veel liefde, veel waarheid, veel respect?

Het christendom is u in Europa (westerse wereld) op straffe van de dood, door van gewelddadige moord-bendes en legers vergezelde ‘zendelingen’ opgelegd (!), en de islam is zo mogelijk nóg agressiever. Hoezo veel ‘liefde’, veel ‘waarheid’ en veel ‘respect’. Liefde? Waarheid? Respect? Voor wie dan? Alleen voor de ‘gelovigen’ in hún vermeende ‘ware god’. Overigens, Midden-Oosterse religies en liefde… Binnen de islam mag een kind van 10 jaar oud geslagen worden als het niet in Allah ‘gelooft’. Slaan van een kind, gedwongen moeten ‘geloven’ op straffe van de dood… geweld en angst zijn klaarblijkelijk sterke ‘theologische’ argumenten tot ‘overtuiging’.

Earth Overshoot Day?

Ik had nog niet eerder van Earth Overshoot Day gehoord maar het schokkende lijkt te zijn dat de datum van EOD dit jaar wel één dag eerder lag dan vorig jaar… EOD, wederom een loze kreet om u bang te maken en veel geld uit de zak te kloppen? Gebaseerd op wat? Bewijzen? Statistieken? Feiten? Uiteraard niets van dat alles, gewoon roeptoeteren en na papegaaien en vooral geen onderbouwing vragen. Kritische journalistiek heet dat… En dan nog; ‘Earth Overshoot Day’ wordt aan u gebracht ‘ter bewustwording’, maar zou een appèl moeten zijn aan de heersende machten in Washington, Brussel, Peking, Moskou en/of waar ook ter wereld. De rijken en grootindustriëlen op deze aarde verspillen onder het mom FTW in één maand vele malen meer energie dan een hele Nederlandse provincie in een jaar. Niet omdat het moet, maar omdat het, puur egocentrisch en met heel veel geld, kan. Wetende dat ik (als ‘heiden’) in ieder geval wél liefdevol en behoudend met mijn medemens, de dieren en de natuur in mijn omgeving omga, heb ik er verder helaas geen invloed op. U en ik doen wat we kunnen, maar de wereld draait uitsluitend om geld en macht en zij die veelal elke dag tot god of Allah bidden voor hun zieltje, beheren die wereld met (al dan niet fictief) oliegeld, macht en puur egoïsme.

M

In ‘M’ (afgelopen vrijdag) werd de opmerking van Fidan Ekris besproken. M is het (zomer)verlengstuk van DWDD met het vrouwelijke equivalent van Mathijs van Nieuwkerk. Bij M vraag u zich dagelijks af of u, als u gewoon (!) hetero seksueel bent, eigenlijk nog wel normaal bent. VARA-programma’s als DWDD en M geven u overigens bijna élke dag het idee dat de ideale Nederlander een zwarte transseksuele moslimvoetballer moet zijn en dat u bijna crimineel bent als u daar niet aan voldoet. De VARA en haar DWDD en M missionarissen lijken blijkbaar te pretenderen het vermeende medicijn tegen uw heteroseksuele ziekte te zijn. Maar terug naar het begin: De vier dames aan tafel, met de verplichte uitsluitend roze gutmensch-kijk op de wereld, ‘bespraken hier de opmerking van Ekris v.w.b. de Noord-Afrikaanse afkomst van de verkrachter. Uiteraard (!) werd door de negroïde dame per direct (en uiterst kortzichtig als altijd!) het vermeend ‘etnisch profileren’ van Ekris t.a.v. de Noord-Afrikaanse dader ingebracht en de rest ging er uiteraard in mee zonder ook maar één kritische vraag te stellen. Blijkbaar begrijpen ze uw boodschap derhalve nog altijd niet, mevrouw Ekris. …Of beter gesteld: WILLEN zij die hardnekkig niet begrijpen! Eerlijk gezegd denk ik dat het gewoon een combinatie is van een links tekort aan realiteitszin die de waarneming van de VARA en haar ‘zendelingen’ ernstig beperkt, met daarnaast een uiterst dictatoriaal bewind dat zijn presentatoren en gasten tegen een geldelijke vergoeding opdraagt te ‘bespreken’ wat de VARA besproken wil zien: namelijk de vermeende verrijking van de multicultuur in Nederland en hoe geweldig die is…

Ik zal daarom het standpunt mevrouw Ekris speciaal voor de koploze kippen van de VARA en M hierbij nogmaals haarfijn uit de doeken doen:

VARA /DWDD/ M; allereerst is mevrouw Ekris, in tegenstelling tot ú en uw gasten, ervaringsdeskundige met de islam en weet dus wél waar ze over schrijft en spreekt. Wat mevrouw Ekris onder de aandacht wil brengen, is het probleem dat de islam met zich meebrengt en wat dergelijk gedrag als dat van de Noord-Afrikaanse dader veroorzaakt. Ik benoem hiermee, net als mevrouw Ekris bedoelt, het totale disrespect voor vrouwen en homoseksuelen (transgenders worden niet benoemd in de koran) door moslimmannen en de wijze waarop zij binnen (en buiten) de islam met vrouwen kunnen/mogen omgaan. Dat is een, in het vrije Westen, zeer kritisch islamitisch (!) opvoeding- en ‘cultuur’ probleem! Ik begrijp derhalve ook niet dat ú, als pro-vrouw/homo-transseksueel, hier hardnekkig zó blind voor WILT blijven! Dit is, met name (!), al een uitgesproken gevaar voor uw bejubelde trans-multi-seksuele samenleving, maar eveneens voor de westerse samenleving in het algemeen.

Ter referentie: in 2010 waren er gevechten tussen (hier geboren!) Marokkanen en de Molukse gemeenschap in Culemborg. Oorzaak was ditzelfde vrouw/meisjes onterende en denigrerende ‘fenomeen’ door moslimjongeren t.a.v. Molukse meisjes die door hen betast en voor hoer uitgemaakt werden. Aangifte doen bij de politie werd opgevat als ‘racistisch’. Totdat de Molukse gemeenschap het zat was en Satudarah MC de huizen van de meisjes kwam beschermen. Tóen was er plotseling wél aandacht voor, want tóen waren er ineens herkenbare hesjes en kleuren waar de focus op kwam te liggen… De oorzaak echter werd niet benoemd, uit angst voor de zelfstandige naamwoorden ‘racisme’ en ‘discriminatie’. Laat staan aangepakt. Opent u eindelijk uw ogen eens voor de misstanden die vanuit de man vererende islam worden gevoed en stop met dit af te doen als ‘etnisch profileren’! Het is abject en het gaat finaal (fataal!) in tegen wat uzelf zegt te pretenderen. Misschien dat u een dergelijke ‘sensatie’ eerst zelf eens moet ‘mogen ervaren’, voordat het wegkijken en weg liegen eindelijk eens stopt? Ik wens het u niet toe.

Overigens, en dat is een hardnekkig gerucht hier in Amsterdam, is de eigenaar van de betreffende boot voor de Iran-delegatie, bedreigd door moslims om zijn boot niet aan hen te verhuren. Dat heeft dus niets met discriminatie te maken, maar met fysieke moslimdreiging.

Bot door de neus?

Het gaat er in het leven niet om welke huidskleur u heeft, welk ‘geloof’ u al dan niet aanhangt en/of hoe vaak u bidt. Het gaat erom of u een goed mens bent t.a.v. uw medemens, de dieren en t.a.v. uw leefomgeving/aarde. Een goed mens zijn betekent overigens NIET dat u alle arme kindertjes op de wereld moet redden! Dát is de verantwoording van de ouders die blijven door fokken om op latere leeftijd door de overlevenden uit hun kroost verzorgd te kunnen worden. Naast de zogenaamde ‘kinderwens’ derhalve wederom puur egoïsme! Helaas constateer ik in mijn onderzoeken dat met name de ‘gelovige’ mens (Amerikanen als wereld-‘voorbeeld’) doorgaans de slechtste, meest haat dragende, meest  wraakzuchtige en meest egoïstische mens op aarde is en hij beschouwen zichzelf (omdat hij ‘gelooft in god’!) nog als vroom en dus ‘keurig’ ook.

Door:
Drs. E.N. Schilder
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in atheïsme, Religie. Bookmark de permalink .

81 reacties op LONGREAD: Terug naar de hei . . .

 1. Rapunzel zegt:

  Zo stoor ik me mateloos aan kruiperige imbecielen die “god” met een kleine letter schrijven en Allah met een hoofdletter. Eigen verzinsel eerst!

  Geliked door 1 persoon

 2. BertG. zegt:

  Volgens mij was dat een opmerking van Peter tegen mij.
  Over dat ik blij moest zijn om gedoopt te zijn.
  (voor 99% weet ik het zeker)

  Like

  • delamontagne zegt:

   Je hebt zelf toen geschreven dat je Gedoopt bent geworden ( en daar niet zo blij mee was ! )
   Als ik jou was zou ik dat doopbewijs toch maar goed bewaren in een oude schoenendoos met andere paperassen onderin de Linnenkast.
   Je weet maar nooit voor als je mocht gaan “hemelen”.
   (( als dit maar weer niet zo’n ellenlang Reli-stuk gaat worden, jij en Harry voorop. ))

   Like

   • BertG. zegt:

    Ik denk dat ze mijn doopbewijs verbrand hebben. Ik heb ‘m niet.
    Ik deugde toch nergens voor, en nog steeds niet trouwens.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    ellenlang Reli-stuk gaat worden, jij en Harry voorop.

    Wie komt er hier altijd aan met schitterende cartoons om die gelovigen in de maling te nemen.
    Ik niet, en Harry ook niet.

    Geliked door 1 persoon

  • Thom zegt:

   Dat is toch wel een hele goeie!
   bekijk hem maar eens Monsieur Canibale met zijn lepel door zin neus en 12 kkokpotten

   Like

 3. duinsnip zegt:

  Het evangelie is heel simpel. De mens als schepsel van God is een zondaar geworden en is
  sindsdien de speelbal van Satan naar wie de mens luisterde inplaats van God te vertrouwen.
  De geschiedenis tot nu toe bewijst waar afgoderij en goddeloosheid de mensheid heeft gebracht.
  De mens zal dus het lot delen van zijn zelfgekozen vader voor wie de hel is bereid, tenzij hij het plan dat God heeft uitgevoerd om de zondaar te redden geloofd en dat is het offer dat Zijn Zoon, de Schepper Zelf, Jezus Christus, gebracht heeft op het kruis van Golgotha, want zonder bloedstorting is er geen vergeving en daar gaat God niet over onderhandelen.
  Het volk Israël was geroepen om van deze Schepper God te getuigen maar heeft hierin gefaald.
  De verwerping van haar Messias Jezus Christus heeft God aangegrepen om de kerk te stichten
  ook al ook dat tijdperk weer ophouden, en Israël weer worden hersteld. Zie de heisa hierover.
  Dat in de geschiedenis er “christelijke kerken” zijn ontstaan die met de staatsmacht zijn gaan collaboreren is een zwarte bladzijde, en daar zijn zowel de RK als de Prot. mede debet aan en nog steeds bestaat deze onheilige samenwerking. Dat de eenvoud van het evangelie hier zeer onder te lijden heeft is een trieste constatering maar niettemin blijft de boodschap dezelfde.
  Tenzij iemand God om vergeving vraagt en het offer van Zijn Zoon accepteert, zal hij het eeuwige leven niet beërven. Dat plaatst alle andere religie en filosofie als van nul en geen waarde.
  Wie in Mij gelooft zegt Jezus heeft eeuwig leven, wie niet in Mij gelooft heeft het leven niet.
  U mag beslissen wat u met die boodschap doet en laat de maatschappij dan maar varen op haar zelf gekozen zelfmoordpolitiek.

  Like

  • BertG. zegt:

   Wie in Mij gelooft zegt Jezus heeft eeuwig leven, wie niet in Mij gelooft heeft het leven niet.

   En nou duinsnip, ga ik nou minder oud worden.
   Ben mijn hele leven nog nooit echt ziek geweest, behalve een verkoudheid.
   En van mij kan je fantasie vriendje de tyfus krijgen.
   Houd toch op met die onzin, gedrag je niet langer als een bange kleuter.

   Geliked door 1 persoon

   • boorzalf zegt:

    Jesus man !! wat loop je toch te zeiken over het christendom. Moet je naam niet Bertg maar AchmedG zijn.

    Like

   • BertG. zegt:

    Daar hebben we de volgende bange kleuter die het even op moet nemen voor ze fantasie vriendje.
    Bang dat ie anders het eeuwige leven mist.
    Zou toch knap lullig zijn, als blijkt dat er helemaal niks is en er op het laatste moment achter komt dat je je leven lang in de zeik bent genomen.
    Geef je ouders dan maar de schuld want die hebben het je wijs gemaakt.

    Like

  • Harry zegt:

   Heb je het artikel gelezen , Duinsnip ?
   Zo ja , dan heb je het dus niet gesnapt !

   Wat je WEL doet is maar blijven proberen ons te hersenspoelen met iets dat we niet willen weten .
   Lazer toch op met die godsdienstwaanzin .

   In mijn buurt is een enorme gereformeerde kerk gebouwd .
   Ik zit dan ook midden tussen dat soort ellendelingen te wonen .
   Toen ik daar vijftig jaar geleden kwam wonen , toen zaten er enkele refo’s .
   Nu lijkt het wel epidemisch . Allemaal familie en ze willen het liefst naast elkaar wonen .

   Maar afijn die lui komen op zondag van heinde en verre naar die kerk met de auto .
   Die pleurden ze gewoon overal maar neer MET ALS GEVOLG DAT EEN HELE WOONWIJK GEBLOKKEERD WERD !
   Ze hadden er geen boodschap aan , je hoeft tenslotte nergens heen op zondag als je niet naar de kerk gaat .
   De politie moest er aan te pas komen en er werden fors wat bekeuringen uitgedeeld .
   Nou , dat was helemaal tegen het zere been bij die stijve planken, een bon op zondag nog wel !

   Tegenwoordig staan er iedere zondag verkeersregelaars met oranje hesjes ervoor te zorgen dat die refo’s hun auto een beetje fatsoenlijk neerpoten .

   Het zijn godverdomme net moslims op vrijdag !
   Alles en iedereen moet maar wijken voor HEN !
   Zoals de heer Schilder al zei , “de meest egoistische mensen” .
   Refo – tuig noem ik ze .

   Like

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Ik doe niets met die ‘boodschap’. Ik ben geen schepsel van god. Ik ben een schepsel van mijn vader en moeder. Het evangelie is je reinste onzin en indoctrinatie.

   Like

 4. Roeland zegt:

  Ik wens niet , dat het blazoen van mijn voorouders wordt besmeurd. De relativering van onze Christelijk-Joodse wortels staat mij tegen.

  Zeker.., het voor- Christelijke Saksische volk met zijn Koning Widukind is groot onrecht aangedaan.
  Karel de Groote was beslist geen lieverdje. We weten echter weinig van die tijd. Dat het Christendom nadien zich zo heeft kunnen ontwikkelen in Europa is al een wonder op zich.

  Wat dacht je van de geschiedenis van de Katharen, Hugenoten, Inquisitie. Geen beste tijd.
  Een zoektocht naar de waarheid. Je kunt een hoop roepen over Europa en zijn geschiedenis, maar we waren ondanks al het leed hier aangericht, wel het voorbeeld van beschaving voor de hele wereld.. (De rest van de wereld was dus kennelijk nog wreder).

  Kritikloos ben ik echt niet…

  Toch is het allemaal onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis. Het heeft ook veel goeds gebracht. U heeft een hele lap tekst geschreven en daar staan zeker veel zinnige zaken in. Zie het niet zo negatief. De mens is niet volmaakt en er zijn grote fouten gemaakt.
  Toch leefde ik gelukkiger in het Katholieke Vlaanderen en het Calvinistische spruitjes Nederland van de jaren 50 en 60 , dan in de hedonistische EU van nu.
  Maar ik heb een voor u nare mededeling. De Nederlanden waren meer dan 1000 jaar Christelijk-Joods.
  Als daar NU nog steeds mensen zijn , die deze Christelijke of Joodse cultuur en overtuiging met vol vuur willen verdedigen ook op fora als deze, kan ik voor die mensen alleen maar respect opbrengen!
  Dat is mijn mening. Ik respecteer de uwe. Respecteert u ook de mijne?

  Geliked door 1 persoon

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Ik respecteer uiteraard ook de uwe

   Geliked door 1 persoon

  • Lot zegt:

   Vanaf deze donkere tijden werd europa aangevallen. Om kapot te maken waar zij jaloers op zijn? Of om over te nemen en de vruchten van te kunnen plukken. De donkerharigen uit oosten en zuiden, de turkse/slavische/oekrainers, die eerst rome hebben opgezet en daarna byzantium veroverd hebben, kwamen via de zuidkant onze landen binnen, nadat ze griekenland hebben kapot gemaakt. Oekraine is kaal van de gehakte bomen om boten te maken, die zij van ons geleerd hebben. turken slaven zijn deelt asiatisch deel noors, niet westelijk waar meer de roodblondharigen wonen. Wij hebben minder diepe ogen, de noren overstekende voorhoofden, die zij in oezbekistan ook hebben, voila turkse volkeren amalgaam tussen noordelijken en asiaten.
   Zij hadden het meester-slaaf systeem. Ze waren europees genoeg om dat een keer te beseffen en wilden allemaal meester zijn, vandaar hun cultuur van overheersen en alles hun manier van hongarije tot italie, ze hebben allemaal een gele mediteraanse huid. Wij hebben nog een roze huid. Zij geloofden in demonen en satan, want dan ben je bang en gedwee naar de magy of hoofdpriester, die sinds 1600 vchr hier wilden binnen komen. Zij hadden geen ijzeren wapens, en slijmden om hier binnen te komen, zoals de geschiedenis zich herhaalt en zij nog steeds zo doen vanuit midden oosten. Zij willen van onze systemen genieten en onze mannen inzetten als hun slaven om voor hen de dingen te maken. De romeinen bijvoorbeeld, die hebben het wateringssysteem niet zelf bedacht, Cesar had al zwart haar, de mannen hier hadden malienkolders en schilden en meer technieken die zij eerst van ons moesten afkijken, voordat zij ons konden onderdrukken. En ook waren wij steeds meer afgeknepen van andere bronnen die wij hadden in europa, europa was ooit van ons.
   Zie het oera linda bok. De ‘religieuze monumenten’ zijn tijdklokken, per uur, per dag, hoogste stand zon, van de seizoenen wanneer te planten. De magy priesters hebben er een keltische cultuur van gemaakt, maar is niet de oorspronkelijke bedoeling.
   Zo zie je maar wij hebben de ijzeren wapens in 1600vchr., dit zet de hele wereldgeschiedenis op zijn kop, wij hadden het wiel en het schrift van Odin, is 4000vchr. de wereld in gebracht. De europese symbolentaal naar egypte en china. Ik denk dat Odin 6000vchr geleefd heeft. Wij aanbidden geen god, maar maken mensen goddelijk door ze te herinneren naar hun daden en zo te behouden. De taal en ook het geloof is overal gecorrumpeerd en net even veranderd, staat in het oera linda bok geschreven. En zij komen allemaal hier als kleine kinderen om hun verdraaisels te vertellen. De mythen in griekenland zijn verdraaid. Het is toch ook zo moeilijk als je een halfbloed bent tussen pakistaan en roodharige, dat je het nog begrijpen kunt wat het ooit geweest is. Ook ishtar en inanna waren nooit om te aanbidden geweest, maar om wat zij wel brachten te onthouden en dat te blijven doen, de systemen die daar waren waren vooruitstrevend en daardoor konden er ook veel mensen wonen. Ze zijn in india geweest die zij mee terug namen naar het midden oosten, maar de mensen bevolking veranderd dan wel. ‘Het lijkt alsof zij er naar kijken, maar er niets mee kunnen’, en daarom het verval komt.
   De magy die zijn gekomen, eerst via scandinavie met vele goden goed en slecht, die allemaal een karaktertrek of natuurfenomeen hadden, hier is wel meer dan 1500 jaar overheen gegaan vanaf 2000vchr. De goden die herinnerd werden zijn ooit mensen geweest en niet de magy religie.

   Like

 5. Thom zegt:

  Schilder ga ergens anders interessant doen met je slap geouwehoer.

  Geliked door 1 persoon

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Nee

   Like

  • Harry zegt:

   Denk je niet dat al die amateurpreken hier op de site , waar velen dus GEEN ENKELE WAARDE aan hechten , ook onder de noemer “slap geouwehoer” gerekend mogen worden , Thom ?
   Of is het weer eenrichtingsverkeer ?

   Waarom willen jullie ons met dat gedoe opzadelen ?
   Is de clubgeest bij jullie zo sterk dat IEDEREEN lid moet worden ?
   Net als bij Feyenoord , als je geen fan bent , dan slaan ze je op je bakkes .

   Ziekelijk gedoe !

   Wij zeggen toch ook niet dat je atheist moet worden of zo ?
   Waarom proberen jullie dat andersom dan wel door onze strot te persen ?

   Hou het achter de voordeur !

   Like

 6. Hier ga ik niet in discussie……echter ik zeg wel…..zonder de paus….de katholieke kerk te benoemen……….als er geen “Christenen zouden zijn” dan was alles wat mens en ergens anders in iets gelovig was………..uitgemoord……..overlopen door hordes barbaren.
  Dus ik ben blij met Christen te zijn en zolang ik me rechtop kan houden zal ik strijden tegen deze barbaren.

  Geliked door 2 people

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Heidenen, Barbaren… strijden… het Chrìstendom is de agressor die heeft uitgemoord en overlopen! Ik wens u veel succes in uw ‘strijd’.

   Like

   • BertG. zegt:

    Dat zijn er wel meer hier die er zo over denken.
    Namelijk dat atheïsten er op uit zijn om alle christenen uit te roeien.
    Volgens mij heb je dan last van een kwaad geweten, als je zo over je medemens denkt.
    Omdat ze zelf ook wel weten dat ze zelf de aanleiding waren en dus de agressor.

    Like

 7. AEO zegt:

  Tegenwoordig wordt iemand die in God geloofd afgeschilderd als een zielig persoon die in sprookjes of verzinsels gelooft. Verder is er een tendens van geloven, dat doe je maar in de kerk, maar val mij er niet lastig mee. Wetenschappelijk is het bestaan van God niet te bewijzen, maar ook het tegendeel is niet te bewijzen. Maar om te stellen dat God niet bestaat omdat we Hem niet kunnen zien is onzinnig. We kunnen de radio en tv signalen ook niet zien, maar ze zijn er toch echt. We zullen moeten erkennen dat we niet alles met onze zintuigen kunnen waarnemen. Net zoals we het bestaan van radiogolven indirect kunnen aantonen, door de radio aan te zetten en dan muziek of spraak te horen, zo kunnen we ook het bestaan van God doorgronden. Ja, ik weet het, velen vinden de Bijbel maar een boek vol met verzonnen verhalen. Dat wordt althans beweerd door degenen die niet in God geloven. Sprookjes zijn inderdaad verzonnen verhalen, maar hoewel het amusant is om sprookjes te lezen, zijn sprookjes slechts sprookjes. Maar nu de Bijbel. Hebben de mensen die vinden dat de Bijbel een sprookjesboek is hem dan wel eens gelezen? Ik bedoel hier dus echt zelf lezen, dus niet het napraten van iemand anders, die denkt dat het allemaal maar verzonnen verhalen zijn? Wie de Bijbel eens gaat lezen, die zal behalve de scheppingsgeschiedenis ook terechtkomen bij de geschiedenis van Israël. En laten er nu al talloze geschiedenissen die in de Bijbel beschreven staan, niet alleen echt gebeurd zijn, maar bovendien ook nog bevestigd te zijn door de vondsten die bij archeologische opgravingen zijn gedaan. Maar misschien vinden ongelovigen dat dan nog geen bewijs voor het bestaan van God. Maar keer op keer zijn Bijbelse gebeurtenissen later bij archeologische opgravingen onweerlegbaar bewezen. Maar als men dit nog steeds verwerpt, dan zou men toch eens meer aandacht moeten hebben voor wat de Bijbel over de toekomst zegt. Juist de profetieën in de Bijbel zouden de alarmbellen moeten doen rinkelen! Het is eigenaardig, dat de mensen meestal wel nieuwsgierig zijn, naar wat de toekomst zal brengen. Men leest horoscopen of men bezoekt zelfs een waarzegger of handlezer. Wat men te horen krijgt bevat altijd wel een of meerdere elementen die voor de toehoorder van toepassing kan zijn, en zo gelooft men dit soort onzin vaak ook nog, hoewel het nergens op gebaseerd is. Maar met de profetieën in de Bijbel is iets vreemds aan de hand: ze komen uit!
  Toevallig, zal men dan tegenwerpen, maar dat zou inderdaad kunnen als er één profetie uitkomt. Vaak wordt er gezegd, dat je met die profetieën uit de Bijbel alle kanten op kan, en er altijd wel eens iets zal uitkomen. Maar ik heb het niet over een profetie die je altijd wel zo kan interpreteren dat het lijkt of die echt uitkomt. Ik heb het over expliciete zaken, geen vage hersenspinsels!
  Zeer veel profetieën gingen over zaken, die inmiddels al lang geleden gebeurd zijn, daar wil ik het hier niet over hebben, ik wil het hebben over dingen die aantoonbaar zijn gebeurd in het recente verleden. Meerdere profetieën gaan over de terugkeer van Israël in het eigen land. Israël eerd op 14 mei 1948 na bijna 20 eeuwen weer een onafhankelijke natie, maar het werd onmiddellijk van alle kanten door alle omringende Arabische buurlanden aangevallen. De militaire overmacht van de vijanden van Israël was enorm. De beroemde veldmaarschalk Montgomery, die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord Afrika versloeg, was er van overtuigd dat Israël binnen enkele weken verslagen zou worden. Hij was zeer goed op de hoogte van de militaire krachtsverhoudingen. De bedoeling van de Arabische landen was het vernietigen van Israël en om alle Joden de zee in te drijven, het was dus een genocidale oorlog.

  Psalm 83:2-5 zegt het volgende:
  O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, jw haters steken het hoofd op; zij smeden een listigen aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan den naam van Israël niet meer wordt gedacht.

  Dit is wat er in 1948 gebeurde, en opnieuw in 1967 en 1973, want ook bij deze oorlogen was het de bedoeling om Israël volledig te vernietigen. Maar hoewel Israël steeds tegen een verpletterende militaire overmacht moest strijden, werden al deze oorlogen beëindigd met een smadelijke nederlaag van Israels vijanden.

  Amos 9:14,15
  Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en den wijn er van drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit den grond dien Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.

  Ook dit zal vervuld worden, want niemand zal Israël ooit nog kunnen verdrijven uit hun land. Ik heb hier slecht twee voorbeelden gegeven van profetieën in de Bijbel die uitkwamen. Ook al waren de vijanden nog zo machtig, zij kregen het niet voor elkaar om Israël te vernietigen.
  Ten slotte wil ik nog wijzen op de verwoesting van Sodom en Gomorra, hetgeen een oordeel van God was. Hij deed uit de hemel vuur en zwavel op Sodom en Gomorra regenen. Deze steden lagen bij de Dode Zee. Onderzoek heeft uitgewezen, dat bij de verwoesting van deze steden een temperatuur moet zijn bereikt van 6000° Celsius, en daarbij zijn de gebouwen verast. In het landschap treft men heden nog steeds de overblijfselen aan van deze gebouwen, die op het eerste gezicht vrijwel onherkenbaar zijn. Maar de rechte hoeken van de vele heuveltjes, die slecht verscheidene meters hoog zijn, doen toch zien wat de hoogte van de gebouwen was.
  Opvallend detail is dat er ook zwavelbolletjes gevonden worden. Deze zijn NIET van vulkanische oorsprong! Zwavel die van vulkanische oorsprong is heeft een zuiverheid van hooguit 49%, maar de hiervaangetroffen zwavelbolletjes hebben een zuiverheid van 99%! Nergens elders wordt zwavel met zo’n hoge zuiverheid aangetroffen, uitsluitend dus op de plaatsen waar Sodom en Gomorra werden verwoest. Ik wil het hier bij laten omdat mijn betoog anders de omvang van een boek zou krijgen. Moge het duidelijk zijn, dat de Bijbel geen verzameling van door mensen verzonnen verhalen is.

  Like

  • BertG. zegt:

   AEO, wie zijn dat, die mensen waar jij het over hebt in je 1ste 3 zinnen.
   Wat een rotzakken lopen er toch rond, niet te geloven dit.
   Doen ze dat echt, wat gemeen zeg.
   Dan gaan we ze terug pakken en zeggen dan heel stoer, wat je zegt ben je zelf, met je kop door de helft.
   Zomaar je gelovige medemens plagen.
   Bah, dat moest verboden worden.

   Like

  • Harry zegt:

   “Hij deed uit de hemel vuur en zwavel neerdalen op Sodom en Gomorra” ,
   jezus christus ,
   dan was hij de eerste smeerlap die napalm gebruikte .
   En dan tegen zijn eigen schepseltjes !
   Dat is helemaal erg .
   Kindermoord !

   Maarre, waarom doet ie diezelfde truc nu niet nog een keer met de moslims ?
   Wat die flikken is duizenden keren erger dan wat er op de walletjes van Sodom en Gomorra gebeurde .

   Daar zit toch totaal geen logica in , in dat soort verhalen .
   In S&G is het ook warm en dor , het waait soms hard daar .
   Er heeft vast en zeker een of andere wezenloze een peuk uit de auto gegooid en toen ging de hele boel in de fik .
   En dat voorval nu gebruiken om god te promoten ?
   Opportunist !

   Like

   • BertG. zegt:

    Harry, dat waren buitenaardse wezentjes die hier een atoom oorlog aan het voeren waren.
    Dat is uitgebreid op Discovery geweest.
    Ze hebben op meerdere plekken in de wereld resten gevonden die alleen na een atoom aanval kunnen ontstaan, zo als resten die in glas veranderd waren.
    Die gasten halen ook alles door elkaar.

    Like

  • Lot zegt:

   De verhalen in de bijbel komen van oudere mythen, echte verhalen. De vloed in mesopotamie waar een kind in een korf gelegd word. De appel die gegeven wordt. De boom met vruchten voor eeuwig leven. Deze komen van de atlantis eilanden. Deze vroegere bewoners hebben appelbossen geplant in avalon engeland.

   Nee er was geen ijstijd. Water brengt veel koude en daarom is het kouder.
   De zeespiegel was paar honderd meter lager. En west van ierland lagen eilanden in zee, die ten onder zijn gegaan, waar de mensen oranje haar hadden, en die naar europa en amerika zijn gegaan. De champs elyzees, betekent de velden van de gelukzaligen, verwijst ernaar, letterlijk als je deze laan doortrekt kom je uit op de ondiepe wateren west van Ierland. Je kon lopen op de bodem van de noordzee, en tussen amerika en rusland was een landbrug. In de bijbel is een beschrijving van ondergrondse diepe bronnen, die ze hebben gevonden op de bodem van de oceaan, die maar 4 km diep is. De aarde is 12000 km diep. Het zou logisch zijn dat er diepere bronnen van water zijn 600 km diep bijvoorbeeld. Het zeewater stijgt nog steeds. In de middeleeuwen waren er geen eilanden voor de kust van Denemarken en liggen er steden nu onder het water. Er is een voorspelling dat het water ooit weer zal zakken. Als er een verschuiving is van openingen van ondergrondse grotten. Ygdrasil de boom die de firmament van de hemel draagt. Ooit zijn er hele grote bomen geweest, deze staan ook in de bijbel beschreven voor de zondvloed. De zeskantige stenen blokken van het pad der reuzen in ierland, alsof reuzen dit gemaakt hebben, maar is ooit een groot organisme geweest. De bomen waren van siliconen gemaakt en toen de wereld een keer ten onder is gegaan door een meteorieten regen bijvoorbeeld zijn deze bomen afgebrand. Alleen de kern is blijven bestaan. Ook jack en de magic bean die een hele grote boom wordt die hij beklimt. De magic bean, is de enige plant waarvan de cellen, ook al is carbon based, lijken op de siliconen wereld waarin de cellen zeskantig waren. Lava ziet er niet zo uit. Siliconen geven zand, daarom is hier in de omgeving zoveel zand. In de wereld zijn meer van deze clusters o.a. in johannesburg en zuid marokko. En nee ik geloof niet in een platte wereld, dat is een beeld die ooit gemaakt is om de 9 werelden in een tekening samen te zetten, niet dat de mensen dat toen dachten dat de wereld plat was. Ze zijn juist vanuit atlantis naar egypte gegaan voor de vloed, omdat je daar beter de sterren kunt observeren.

   Like

 8. Republikein zegt:

  Mooi Schilder, maar schrijffoutje want 2 eeuwen moet 20 zijn, of?
  Je mag van mij god best met een kleine letter schrijven overigens.
  Wie heeft dat eigenlijk bepaald, van die eigennamen?
  Zoeken we op.

  Like

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Dan is de 0 inderdaad niet goed blijven hangen. Dank! Tja, Allah heeft tenminste een naam en die wordt dan met hoofdletter geschreven. Toch? god is zo vaag, onpersoonlijk en Inhoudloos.

   Like

 9. merel zegt:

  Heb anderhalve aflevering gezien van Kijken in de ziel over het geloof en vond het zwaar waardeloos. Toen die vrouw over die boom begon en dat de islam de bloemen waren viel ik van mijn stoel, uitgezet en niet meer gekeken.Zou ik u ook aanraden.
  U zou ook eens kunnen kijken naar een natuurgeloof als voodoo, wat die allemaal weten te verzinnen om anderen te kwellen gaat elke fantasie te boven
  Ik denk dat u dan toch liever pikwick thee drinkt met zo n “vreselijke ” christen
  De christenvervolging zou u ook wel eens onder de loep kunnen nemen ( Open Doors )
  U stelt voortdurend christenen en moslims op een lijn, terwijl er elke 5 minuten een christen door een moslim wordt vermoord
  En trouwens voor een moslim zijn u en ik precies gelijk, allebei “ongelovigen” die volgens hun boeken dood moeten. Helaas worden deze feiten uit de MSM geweerd net als de intusse 70.000
  vermoorde blanke boeren in Zuid Afrika, We kijken niet dus bestaat het niet is de insteek, dat is pas kleutergedrag.. Droomt u maar lekker verder met uw Odin, ik ben een christen en realist

  Geliked door 1 persoon

 10. ed zegt:

  Top geschreven in de eerste plaats Schilder .boeken zijn geschreven in een totaal andere tijd door mensen zoals ook Hans en Grietje geschreven is door mensen .het is een machtsmiddel geworden,als je van jongs af aan leert dat de paashaas bestaat geloof je dat ook.2018 nu.

  Like

 11. Jo han zegt:

  Niet in God geloven maar wel in een bolle aarde geloven…. Dat doen moslims en veel zogenaamde christenen ook.

  Like

 12. Drs.E.N.Schilder zegt:

  tja, vrijheid van meningsuiting wordt door gelovigen niet ècht gewaardeerd zo te zien.

  Like

 13. AEO zegt:

  BertG,
  In mijn betoog heb ik twee voorbeelden gegeven van profetieën die exact zijn uitgekomen. Ik kan net zo goed nog veel meer voorbeelden aanhalen, maar, zoals ik zei, dan zou het een compleet boekwerk gaan worden. Als de profetieën die in de Bijbel op schrift zijn gesteld nauwkeurig en expliciet uitkomen, waarom blijf je dan de Bijbel halsstarrig afwijzen? Deed je dat vroeger ook met al het lesmateriaal dat je op school werd aangeboden? Er zijn n.l. maar twee mogelijkheden:

  De Bijbel is een boek vol verzonnen verhalen en door mensen geschreven, die over een behoorlijke hoeveelheid fantasie beschikten.

  De Bijbel is geïnspireerd door God, en door de profeten op schrift gesteld, zodat wij daar lering uit kunnen trekken en ook God kunnen leren kennen.

  In het eerste geval hebben we dan een leuk sprookjesboek, en dan zijn al deze geschiedenissen verzonnen verhalen, verdere uitleg is dan niet nodig.

  In het tweede geval kunnen we maar beter voorzichtig zijn met ons oordeel, en met het belachelijk maken van de mensen die in God geloven. Er is al zoveel gevonden bij archeologische opgravingen, waaruit bleek dat die Bijbelse gebeurtenissen wel degelijk hebben plaatsgevonden, maar wat nog vele malen belangrijker is, dat is het nauwkeurig uitkomen van al de profetieën uit de Bijbel. Mensen zijn niet in staat om expliciet te voorspellen wat er vele eeuwen later zal gebeuren, alleen God kan in de toekomst zien. Voor Hem is de toekomst als een opengevouwen wegenkaart, waar Hij precies kan zien waarheen alles zal leiden. God is niet gebonden aan ruimte of tijd. Dat zijn wij echter wel, wij hebben zo onze beperkingen. Als nu blijkt, dat al die profetieën precies uitkomen, dan moet er toch een lichtje gaan branden? Als je niet in God gelooft en vindt dat de Bijbel een boek met verzonnen verhalen is, dat is dan jouw keuze, maar als nu blijkt dat het geen verzonnen verhalen zijn, maar dat er precies gebeurt wat er beschreven staat, dan moet je je eens ernstig gaan afvragen of jouw keuze dan nog wel zo verstandig is. Christus is voor de zonden van alle mensen gestorven aan het kruis, maar ten derde dage opgestaan uit de dood. Hij verscheen aan zijn discipelen en op een bepaald moment zelfs aan een grote groep mensen:

  1 Corinthiërs 3b-7a:
  Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Céphas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen.

  De apostel Paulus zegt dit tijdens een toespraak over Jezus. Hij zegt hier dat Jezus na zijn opstanding uit de dood aan meerdere mensen verschenen is, in één geval zelfs aan meer dan 500 mensen tegelijk, en hij vertelt er bij dat de meesten van die mensen nog in leven is, m.a.w., vraag het hen zelf maar, zij kunnen het bevestigen. Oftewel, we hebben het hier over ooggetuigen.
  Deze geschiedenis speelde zich bijna 2000 jaar geleden af.

  Samenvattend, in de Bijbel staan de geschiedenissen van Israël beschreven, de komst van Christus, zijn dood en opstanding en de verslagen van ooggetuigen. Verder staan er talloze profetieën in over de Eindtijd, waarin wij nu leven. Die profetieën komen nauwkeurig uit, zijn deels al in het verleden uitgekomen, of zullen binnenkort gaan uitkomen. Wordt het nu niet eens tijd om zo’n Bijbel in huis te halen en daar zo nu en dan eens in te gaan lezen? Om dan te ontdekken hoe verbazend nauwkeurig die profetieën uitkomen? Christenen hebben de opdracht om het Evangelie te verkondigen, maar daarbij mag geen dwang worden toegepast. De toehoorder is zelf verantwoordelijk voor zijn keuze. Die keuze bepaald echter zijn lot voor eeuwig. Zou je daar eens over willen nadenken?

  Like

 14. Tiurrie zegt:

  Treffend geschreven, echter heb ik het liever met het christendom te doen ( Europa van oudsher christendom …dit zit in onze noord Europese dna… )
  ….hooguit bij het verkondigen van het christelijk geloof breekt diegene die dit verkondigd zijn eigen voet doordat men in vrije keuze de deur zou kunnen dichtslaan…..echter bij de oprukkende islam is het gelijk verkrachtigingen van ongelovigen westerse vrouwen….van gebouwen gooien …. keel door en dan de kop eraf ….

  Like

 15. delamontagne zegt:

  Het gaat weer behoorlijk de kant op van “Christian-bashing”, terwijl dit toch een Anti-muslim-site is.
  Zelf denk ik er zo over…..

  Het geloof van Wraak en Wreedheid ziet het zo.

  Het wordt tijd voor de soetsapige Christenen om uit de Bijbel ook te halen:
  OOG OM OOG, TAND OM TAND
  Leviticus 24:19-20 “en Exodus 21:23-25

  Geliked door 1 persoon

 16. BertG. zegt:

  Onvoorwaardelijk geloof is iets prachtigs: of het nu gaat om een homeopathisch (verdund) geneesmiddel, een nieuwe of oude religie of om een politicus.

  Geloven is prachtig, omdat je je onvoorwaardelijk aan dat geloof overgeeft zonder onderzoek te verrichten naar de juistheid van een geponeerde stelling. Geloof spaart dus verstand en tijd. Ook al beschikt men slechts over het verstand van een kip, men kan meteen meedoen.

  Geloven is ook dom: dom, omdat aan het geloven geen voorwaarden worden gesteld.

  Van gelovigen kan men vaak vernemen, dat het geloof begint, waar het verstand ophoudt. Wat zij bedoelen is echter, dat geloof pas kan beginnen nadat de verstandsknop op nul gezet is.
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2018/08/geloven-2/

  Like

 17. AEO zegt:

  Harry, meer bescheidenheid zou je beter staan. Wat je in jouw reactie doet is in feite God ter verantwoording roepen, vanwege het oordeel dat Hij over Sodom en Gomorra velde. Blijkbaar wil je niet in God geloven, maar je vindt het wel oké om eens flink tegen Hem aan te trappen. Wat denk je daarmee te bereiken? Spotten met God is erg dom. Denk je dat je je voor God kan verbergen? Iedereen zal door God beoordeeld worden, geen mens uitgezonderd. Het staat allemaal in die Bijbel, waarin ook al die profetieën staan die zo nauwkeurig uitkomen. Daarvan heb ik twee voorbeelden gegeven. Talloze profetieën gaan over de terugkeer van Israël naar het eigen land, terwijl de Israëlieten van alle windstreken terugkeren naar hun land, ondanks alle tegenwerking en alle vernietigingsoorlogen die de vijanden van Israël hebben ontketend. De wereld, van God los, wil dat Israël helemaal niet daar hebben. Niet alleen de moslims maar ook de vele mensen hier in Europa, die God bij het grof vuil hadden gezet. Israël heeft geen bestaansrecht volgens hen, maar de werkelijke reden kennen ze niet. Ze zeggen dat het land van de Palestijnen is afgepakt, terwijl algemeen bekend is, dat er nog nooit een Palestijnse staat is geweest. Maar het is een mooi voorwendsel, terwijl de werkelijke reden is, dat men God buiten spel wil zetten. Israël moet weg, zodat men alle herinnering aan de God van Israël kan uitbannen. Men wijst Gods heilplan, dat Hij via Israël wil uitvoeren van de hand. Dát is de reden van alle haat tegen Israël. Het valt mij op, dat juist degenen die fel gekant zijn tegen God en de Bijbel, ook fel gekant zijn tegen Israël. Maar goed, als jij verkiest om God en de Bijbel af te wijzen, ondanks de talloze profetieën die uitkomen, ondanks het heilsplan van God voor de mensen, dan is dat natuurlijk je eigen keuze. Maar bedenk dan ook dat er aan elke keuze consequenties zitten. Wie God niet wil erkennen en Hem afwijst, zal uiteindelijk ook afgewezen worden. Dit betekent buitensluiting van de prachtige toekomst met een eeuwig leven zonder verdriet of pijn, een eeuwig leven in een paradijselijke toestand. Die boot wil je toch niet missen?

  Like

  • BertG. zegt:

   Denk eerder dag die god van jou een beetje bang is voor ons.
   Hij durft nergens meer ze smoel te laten zien, de lafaard.
   Ik ben ‘m al tijden nergens meer tegen gekomen, vroeger zat ie nog wel eens op een bankje in het park met een blikje bier.
   Stomme verhaaltjes te vertellen over ze zoon die hij mooi liet sterven.
   Iets waar hij zich later dan ook te tyfus voor schaamte, mislukt vond ie zichzelf.
   Maar inmiddels hebben ze ‘m overal er uit geschopt, wou nooit ze rekeningen betalen.
   Hij laat jullie mooi allemaal barsten, mooie vriend heb jij hoor.

   Like

  • Harry zegt:

   AEO ,

   Nou verval je weer in dezelfde fout !
   Negatieve leercurve ?
   Ik roep god ter verantwoording ?
   Wat een onzin , hoe kun je iets dat verzonnen is en niet bestaat , in mijn opinie , nou ter verantwoording roepen ?
   Je zit gewoon op een andere golflengte , man !
   Ik probeer alleen een verzinsel te reduceren tot wat het is , niks meer .
   Maar jij laat dan JOUW visie los op mijn woorden , dat kan gewoon niet !
   Je hoofd is gevuld met religieuze brei .

   Een normaal mens wordt toch helemaal kriegel van zinnen als :
   “denk je , dat je je voor god kunt verbergen” ?
   Er zijn nog duizenden criminelen voortvluchtig , niemand kan ze vinden , ook die charlatan “boven” , of waar ie ook geprojecteerd wordt , kan ze kennelijk niet vinden .
   Als ie het wel weet waar ze zijn is ie medeplichtig en ook crimineel .

   En ik persoonlijk hoef me niet te verbergen !
   Zou niet weten waarvoor .

   En voor de goede orde , ik ben VOOR Israel , pro- Jood , alleen die orthodoxe met die gekke baarden en pijpenkrullen , daar ben ik niet zo dol op .
   Net als die zwaar gelovigen in ons land .

   Voor mij betekent AEO : Alle Evangelisten Opgedonderd !

   Like

 18. Drs.E.N.Schilder zegt:

  In mijn onderzoeken gebruik en beschrijf ik met regelmaat ook reacties op dit forum.
  Voor mij persoonlijk uitermate prettig om te zien dat dat wat ik beschrijf exact naar boven brengt wat ik voor mijn onderzoek bevestigd wil zien. Dank daarvoor. Gesommeerd worden om hier weg te gaan, heiden of barbaar genoemd worden die bestreden moet worden ’zolang ze overeind kan blijven’… Het begrip naastenliefde is klaarblijkelijk slechts een bijbelse luchtbel die inhoudelijk maar weinig voorstelt.

  Blind in hun woede en frustratie t.a.v. mijn ervaringen en bevindingen in mijn teksten wordt de rest klaarblijkelijk niet eens gezien/gelezen en wordt er geantwoord met bijbelse teksten en psalmen. Alsof die indruk zouden maken of ook maar enige overtuiging zouden kunnen bewerkstelligen. Dat ik de Islam en het Christelijke geloof als gelijkwaardig ook maar samen durf te noemen… Dat ik Allah wèl met een hoofdletter schrijf en god niet… Die staat hierboven al. Of ik de bijbel ècht gelezen heb? Jazeker! En ik heb er blijkbaar een ander gevoel bij over gehouden dan u. Als klein kind al vond ik de teksten en plaatjes van massale onthoofdingen paradoxaal t.a.v. de goedheid en ‘de liefde’ die het Christendom pretendeert te belichamen. Bestrijden van- en wraak op- de ongelovigen… waar heb ik dat de laatste 2 decennia vaker gehoord…? Het bestrijden van heidenen en barbaren, waar ken ik dat met namen de laatste 20 jaar ook van? En dan kan/mag de Islam niet met het Christendom vergeleken worden? Hoe hypocriet!
  De Joods-Christelijke wortels van de hedendaagse westerse samenleving komen ook vaak aan bod. Dáár zou ik eens boeken over moeten lezen… Nee dank u wel. Ik heb alle aantijgingen en onzin v.w.b. uw vermeende geloof al gehoord en gelezen en ik concludeer slechts de kwaadaardige kant van het geloof, of beter gezegd, van hen die zeggen gelovig te zijn: haat, wraak en nog altijd de drang om mij te intimideren en/of weg te werken. Het ga u goed.

  Like

  • BertG. zegt:

   Schilder, dat moet je zien als een compliment.
   Omdat ze ergens wel weten dat je gelijk heb.
   Maar toegeven dat ze hun leven lang in de zeik zijn genomen zullen ze nooit.
   Dat zou betekenen dat je een totaal zinloos leven nagestreefd hebt.
   Maar “gelovigen” kunnen ook zeer slecht tegen hun verlies, daar gaan ze raar van lullen.

   Like

   • merel zegt:

    Uiteindelijk zullen we het pas zien als we dood zijn
    Gaat het licht uit of juist aan
    Wie het weet mag het zeggen
    Adios la morte

    Like

  • Harry zegt:

   Die gelovige mensen hebben zo’n verknipt levenspatroon en visie , dat er gewoon niet mee te dealen valt . Althans een groot aantal van hen .
   Zoals die gek die dacht dat je , als je niet in god gelooft , dat je dan meteen een barbaar bent die zich negroïde gewoontes toe-eigent .
   Botje door je neus , en dergelijke .
   Beetje verkrachten , beetje roven , hoort er bij hoor !

   Hoe ver ben je dan van de pot gerukt ?
   Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vele gelovigen , labiele figuren zijn , die zich ergens aan vastklampen .
   Zodra je hun illusie aanvalt raken ze meteen totaal ontregeld
   en gaan ze vol in de aanval .
   Dat zal dan ook de reden zijn van hun fanatieke aanvallen .
   En het verklaart ook het grote aantal gelovigen , dat zich tot deskundige hulp wendt , omdat ze af en toe het spoor weer bijster raken .
   Binnen driehonderd meter van mijn huis hebben we er hier al drie !
   En twee kilometer verderop hebben we een inrichting voor geestelijk en lichamelijke gestoorden , die zit ook al barstensvol !

   Als ik erg gelovig was , zou ik mijn mond houden , hoor !

   Like

 19. merel zegt:

  Over fanatiek gesproken, lees het nog eens na
  Wat denken jullie nou te bereiken met landgenoten die gewoon werken, niet snuiven blowen spuiten
  Zo onderuit te halen.Hebben we de verkeerde kleur of zo, is een zwarte christen wel,okay, Martin Luther King of zo? Ik heb hier geen zin meer in en haak af.

  Like

  • Republikein zegt:

   Of ga breien, zet gelijk dat liedje op van ” haak in dat kleine ding”.

   Like

   • merel zegt:

    1000 maal dank voor deze GEWELDIGE tip, hoe weet u of ik kan breien dat weet u niet, u weet niet eens of ik wel een vrouw ben,
    Shaddap you face

    Like

   • Republikein zegt:

    Sorry hoor, snel aangebrand.
    Als u mijn comments en de vele links niet leest of de links niet aanklikt kan ik uw verontwaardiging niet serieus nemen.
    Hou toch je kop?
    Waarom mag ik hier niet mijn overtuiging plempen en u wel, voelt u zich beter?
    En in welk opzicht, probeert u mij op intellect niveau af te troeven, bent u zeker dat u 1 van de 144000 bent, een uitverkorene, bent u aagewezen door Het Al?
    Gaarne een nadere verklaring, dat verheldert de zaak en klaart de lucht.

    Like

 20. delamontagne zegt:

  Voor de fanatiekeligen

  Like

  • BertG. zegt:

   Het gaat weer behoorlijk de kant op van “Christian-bashing”, terwijl dit toch een Anti-muslim-site is.

   Geliked door 2 people

  • BertG. zegt:

   Wat denk je zelf nou, hoe al die aardige, vriendelijke en altijd zeer redelijke, begrijpende en beschaafde christenen het zullen vinden, als je hun geliefde god gaat vergelijken met een broodrooster.
   Daar ga je echt geen vrienden mee maken hier, Delamontagne.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Dat hoeft ook niet, maar als mensen nu al om zo’n simpel Grapje kwaad worden/afhaken……..?
    Het is een z.g.n. “empirisch-expiriment”, een proefondervindelijke waarneming.
    De “Proof of the pudding, is in the eating”.
    Ik maak geen gemene grappen over Jesus of Christus etc, ik geloof zelf dat Jesus, zou hij nu nog geleefd hebben, best van een Goede Joke hield.

    Like

   • BertG. zegt:

    Je denkt toch niet werkelijk dat ik ook maar 1 sec. serieus ben hierover.
    Ik vind het juist een schitterende vergelijking.

    Het is ook nooit goed wat ik opschrijf.
    Ik heb het idee dat hier soms wat onbegrepen overkom, iets waar ik elke dag tegen aanloop.

    Like

   • Harry zegt:

    Ik geloof nooit dat jezus , als ie al bestaan heeft zoals men ons wil laten geloven , dat ie dan humor had .
    Het leek me meer zo’n provo-type , de voorloper van het Antifa-krapuul .
    Die heb ik ook nog nooit zien lachen .
    Hij moet het dan ook nogal van eieren gemaakt hebben , je timmert iemand toch zo maar niet aan een eikenhouten dwarsbalk .

    Like

 21. AEO zegt:

  Evenals Merel haak ik hier ook af. Met mensen die koste wat het kost niet WILLEN geloven in het bestaan van God, ook al kom ik met bewezen feiten, daar ga ik nu verder geen energie meer in steken. Zulke mensen zijn niet te overtuigen, ook niet door wonderen en tekenen. Dat ze niet eens de moeite willen doen om de door mij aangehaalde argumenten inhoudelijk te weerleggen toont aan, dat men helemaal niet geïnteresseerd is in de waarheid. Dat ze alleen maar op een spottende denigrerende wijze reageert toont aan hoe zwak ze staan. Dát verklaart ook waarom men niet inhoudelijk op mijn argumenten ingaat, en het is een manier van reageren die eigenlijk typisch iets van moslims is. Ik laat het hier bij, gegroet allemaal.

  Like

  • BertG. zegt:

   Heb je het nou eindelijk door, dat wij het helemaal niet willen weten.
   Dat zouden er meer moeten doen, dan zijn we meteen van al dat god gezeik af.

   Like

  • BertG. zegt:

   Misschien is Fenixx wat voor je.
   Daar zijn ze gek op god liefhebbers, hoe fanatieker hoe liever.
   Als je daar niet respectvol en eerbiedwaardig over christenen schrijft, dan krijg je een waarschuwing of zelfs een ban.
   Zelf meegemaakt daar, ik had er bijna 1tje te pakken.
   Heb de eer maar aan mezelf gehouden, want daar is geen beginnen aan.

   Like

  • Asgard zegt:

   AOE,…laat je niet gek ,maken man, de bijbel is ook deels evolutie wat Genesis betreft, het feit dat wij een schepping zijn door een andere entiteit daar twijfel ik niet aan, dus blijf gewoon bij je standpunt! 🙂

   Like

  • Harry zegt:

   Wat bedoel je met “koste wat het kost” AEO ?
   Die rekening betaal ik dan ZELF wel !
   Hoef jij echt niet wakker van te liggen .
   Maar het lijkt me zo zonde van iemand’s bestaan als ie zijn hele leven achter een illusie aanhobbelt .
   Op een gegeven moment gaat je lampje uit , en heb je je hele leven voor Jan Doedel devoot geleefd .

   Like

   • delamontagne zegt:

    Natuurlijk heeft hij wel bestaan ( of een dergelijk iemand ! ) en hij is niet aan ’t kruis gespijkerd om Misdaden.
    Hij verkondigde de nieuwe Koning van de Joden te zijn [ worden] en dat kon Herodus, de onderkoning van de Joden niet hebben.
    Valse concurrentie. Dus werden de Joden door H tegen Jesus opgehitst en moest Pilatus, de eigenlijke “Bovenstaande” van het toenmalige Israel, wel ingrijpen en toegeven hem ter dood te veroordelen om van het “gezeik/gezeur” van de domme massa af-te-zijn.
    ( het lijkt wel op de ophitserij tegen de Heer wilders, Anno 2018….! )
    En die Ellende over de mensheid ??????, dat is om de Echte Gelovigen op de proef te stellen;

    Like

 22. ed zegt:

  Misschien verstandig om het boek of de film 1984 te bekijken ,mooi voorbeeld voor onze boekvolgers hoe simpel mensen zich laten manipuleren .

  Like

  • Asgard zegt:

   Hoef je de film 1984 niet voor te bekijken,.9/11 precies zelfde verhaal wat betreft manipuleren. Het is allemaal zo simpel. Wil je ook weten wie of wat er voor onnozelen de immigratie in Europa bijstaan.

   Geliked door 1 persoon

 23. Tistochwat zegt:

  Oké, na deze ‘godsdienstoorlog’ een passend muzikaal werkje:

  Geliked door 3 people

  • Republikein zegt:

   Haha, halve steek onder water, goed bedacht Tis.

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Republikein 8 augustus 2018 om 13:09

    Waarmee ik wilde zeggen dat ik me niet meer meng in dergelijke discussies.
    Niemand is op welke manier dan ook, en tot wat dan ook te ‘bekeren’ of te ‘ont-bekeren’.
    Ik heb mijn mening over deze zaak en die houd ik ‘achter mijn voordeur’.
    Iedereen mag van mij geloven en doen wat hij/zij wil, ALS ik maar nergens toe gedwongen word.

    De dwang van de belastingdienst is al meer dan ik kan verdragen.

    Geliked door 1 persoon

   • Republikein zegt:

    Helemaal gelijk, ga ik ook doen.
    Was dat al veel eerder van plan maar soms kwam het er niet van, in de hitte van de strijd.
    Achteraf denk ik dan:wat ben ik toch een sukkel!

    Geliked door 1 persoon

 24. merel zegt:

  Zojuist even gegoogeled op odin, odin heeft een overload aan namen , meer dan 200
  En ik ga dat NIET met een hoofdletter schrijven, zou niet weten waarom, lijkt me veel meer dan 200 namen. Sommige katholieken hebben ook een hele ris namen, ik ben NH, heb EEN naam en ben er trots op. Maar alle respect verder, odin had een paard met acht benen, en dan noemen ze ons hier gek of raar
  Woord weer aan de heer Schilder

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s