LONGREAD: Nieuwe partij “Alternativ för Sverige” eist repatriëring van honderdduizenden

Screenshot_112

(Door: Albrecht von Stinde – Vertaling: E.J. Bron)

Over enkele weken, op 9 september, vinden in Zweden parlementsverkiezingen plaats. Aan deze verkiezingen zal ook een partij meedoen die zich op 5 maart 2018 aan het publiek voorstelde, het “Alternativ för Sverige” (“Alternatief voor Zweden”). De partij werd in het jaar 2017 door leden van de jeugdafdeling van de ZwedenDemocraten opgericht, die in 2015 collectief werden uitgesloten van de moederpartij ZwedenDemocraten. Het was tot onenigheden gekomen, die niet meer bijgelegd konden worden.

philosophia perennis

Het “Alternativ för Sverige” (AfS) is voorstander van de repatriëring van immigranten, een politiek van niet inmenging, Zweeds vertrek uit de Europese Unie en betere dierenrechten. De partij wordt aangevoerd door Gustav Kasselstrand. De nieuwe partij werd geïnspireerd door de Alternative für Deutschland (AfD), de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) en het Front National (FN, nu Rassemblement National).

Men denkt dat de partij een goede kans maakt om in het Zweedse parlement te komen. Vooral het heldere en scherpe profiel bij de onderwerpen migratie/asiel/remigratie is een unique sellingpoint. De ZwedenDemocraten traden hier de afgelopen tijd wat milder op, vermoedelijk om aantrekkelijker te zijn voor burgerlijke zwevende kiezers. Deze strategie lijkt tot nu toe op te gaan, want in de peilingen halen de ZwedenDemocraten tussen de 21 en 23% en de reële mogelijkheid bestaat dat ze het beter zal doen dan de tot nu toe grootste partij, de sociaaldemocraten. Hier is dezelfde ontwikkeling te zien als in Duitsland m.b.t. de AfD en de sociaaldemocratische SPD, een fundamentele verandering van het politieke landschap.

Het optreden en de marketing van het AfS is zelfbewust en modern. Hier moet gewezen worden op haar homepage, die een bezoekje waard is en men zou moeten beginnen met het bekijken van het verkiezingspotje. De maker voelde zich bij diens makelij en vooral in diens audiovisuele kracht herinnerd aan een inmiddels beroemde, krachtige verkiezingsspot van Donald Trump uit de verkiezingscampagne van 2016, waarin hij ten strijde trekt tegen het corrupte establishment (“Our movement Is About Replacing A Failed & Corrupt Political Establishment…”)

Aanwijzing voor de video: helaas heeft youTube het bekijken van de video beperkt en moeilijker gemaakt. Men moet eerst op “Op YouTube bekijken” klikken, dan nogmaals bevestigen en daarna op “Ik heb het begrepen en wil doorgaan”. Dan eventueel rechts onderin nog op het symbool voor ondertiteling klikken (die is in het Engels), dan volledig beeld en niet te zachtjes. . . en laten inwerken.

Hieronder volgt een vertaling van de eis van het AfS naar de remigratie van de sinds vele jaren het land binnengekomen migranten/asielzoekers. Beklaagd wordt o.a. het ontstaan van parallelsamenlevingen, de culturele onwil van moslims, Roma en Sinti om zich aan te passen aan de Zweedse cultuur. Hier eist het AfS consequente en harde tegenmaatregelen. Het is een lange tekst, maar het lezen is de moeite waard.

Remigratie

De transformatie van Zweden als het meest homogene land van Europa naar een van de multicultureelste van Europa is de grootste verandering in de historie van ons land. Die transformatie kan alleen maar als een experiment omschreven worden, dat gewild is door het huidige politieke establishment – een experiment, dat in stilte wordt uitgevoerd , zonder open discussie of een publiek mandaat. Nu leven we met de gevolgen van dit immigratie-experiment. De positieve effecten waren te verwaarlozen, om niet te zeggen niet bestaand, terwijl de negatieve effecten duidelijk zijn en toenemen. Criminaliteit, afhankelijkheid, sociale afbraak, terrorisme, ongebreideld verlies aan intermenselijk vertrouwen en een verscheurde nationale gemeenschap zijn slechts enkele voorbeelden van problemen die geheel of gedeeltelijk op deze manier van immigratie zijn terug te voeren.

Screenshot_117

Het Alternativ för Sverige is van mening dat Zweden een onmiddellijke asiel-stop moet opleggen en een actieve immigratiepolitiek moet invoeren. Zonder deze beide maatregelen kunnen we de enorme problemen, waarmee ons land nu geconfronteerd wordt, niet overmeesteren.

Onmiddellijke asiel-stop

Het AfS beschouwt het huidige asielsysteem als niet duurzaam en is daarom voorstander van een onmiddellijke asiel-stop. Zweden zal de asielaanvragen van burgers in onze buurlanden alleen maar controleren als Zweden het eerste veilige land is, bijvoorbeeld in geval van oorlog of vervolging in onze directe omgeving. Zweden is niet verplicht asielzoekers uit andere delen van de wereld op te nemen, vooral in gevallen, waarin asielzoekers daarvoor door talloze veilige landen reisden. Wanneer personen besluiten om door heel Zuid- en Midden-Europa naar Zweden te reizen, zijn zij geen vluchtelingen, maar economische migranten. Die mogen daarom hun asielaanvraag niet meer in Zweden laten controleren, maar worden direct aan de grens gecontroleerd en desnoods afgewezen.

Actieve terugkeer

Door de opname van asielzoekers worden de problemen van Zweden niet opgelost, want de immigratie is al decennia lang te hoog. Het is daarom van fundamentele betekenis dat de asiel-stop gevolgd wordt door een omvattende en actieve politiek van terugkeer. In combinatie zijn deze beide maatregelen beslissend om te beginnen met de moeizame taak van de ommekeer van de sociale ontwikkeling in Zweden.

De meeste partijen zien tegenwoordig in dat immigratie nodig is, maar de moed ontbreekt om daar over te praten en politiek te willen handelen. De repatriëring-cijfers die Zweden op dit moment heeft, zijn te verwaarlozen. De regering zelfs schat dat de capaciteit 5000 personen per jaar bedraagt. Het aantal besloten asielaanvragen bedraagt alleen al gedurende de twee laatste ambtsperiodes honderdduizenden. De meeste van deze toestemmingen werden verleend aan asielzoekers, hoewel zij illegale immigranten waren. Van diegenen wier aanvraag werd afgewezen, keerden velen niet naar hun landen van herkomst terug. Op dit moment verbergen zich 50.000 illegale immigranten in Zweden, omdat hun asielaanvraag werd afgewezen. Nog eens 75.000 asielzoekers zijn op dit moment aangemeld bij de migratiecommissie, totdat een beslissing volgt. De hele situatie is een tikkende tijdbom.

Het Alternativ för Sverige beschouwt het als absoluut noodzakelijk dat Zweden een robuust en efficiënt systeem van repatriëringen ontwikkelt met het vermogen om alle illegale immigranten die zich in het land ophouden, weer uit te zetten. Personen van wie de asielaanvraag werd afgewezen, moeten direct gearresteerd worden en blijven in de gevangenis tot hun uitzetting. De politie zal prioriteit geven aan immigratiecontroles in het binnenland om illegale immigranten te zoeken en te arresteren. Bij asielzoekers die illegaal binnenkwamen en die nog op een beslissing wachten, wordt de asielprocedure stopgezet. Datzelfde geldt voor asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben, voor zover Zweden niet hun eerste veilige land was waar ze naartoe vluchtten.

We willen het strafbaar maken illegale immigranten te verbergen om zodoende de uitvoering van uitzettingen te verhinderen.

Alle criminele buitenlanders moeten automatisch uitgezet worden

De immigratiepolitiek zou door een nieuwe autoriteit, de Zweedse Immigratieautoriteit, georganiseerd moeten worden, die daarvoor vanaf de basis opnieuw wordt opgebouwd. De in de afgelopen jaren van de immigratiegolf sterk gepolitiseerde “Migration Board” wordt ontbonden en zijn functies door de Zweedse immigratieautoriteit overgenomen. De afdelingen van de Zweedse Immigratieautoriteit, die aandragen op een werkvergunning verwerken, worden overgenomen door de Zweedse belastingdienst.

Ook de vrijwillige terugkeer vinden wij belangrijk. Diegenen, die al een Zweeds staatsburgerschap bezitten, er echter naar verlangen om terug te keren naar hun land van herkomst, kunnen een royale schadevergoeding krijgen als zij hun Zweedse staatsburgerschap opgeven en terugkeren naar hun land van herkomst. Het kan bijvoorbeeld raadzaam zijn om ervoor te zorgen dat personen, die van sociale uitkeringen leven, Zweden weer verlaten en hen ertoe te verplichten nooit meet terug te komen. Het Alternativ för Sverige wil dat het moeilijker en minder rendabel is om van sociale uitkeringen in Zweden te leven.

Screenshot_116

Personen, die op grond van hun vluchtelingenstatus een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar in hun vroegere thuisland op vakantie gaan, krijgen (alleen mar) een verblijfstoestemming en moeten terugkeren wanneer de vluchtreden, voor zover van toepassing, niet meer bestaat.

Alle sinds het jaar 2000 verstrekte verblijfstitels moeten opnieuw gecontroleerd worden. Personen zonder staatsburgerschap worden uitgewezen wanneer de Zweedse immigratieautoriteit vaststelt dat zij voorafgaande aan de goedkeuring van verblijfsvergunningen belogen of misleid werd of wanneer de aanvrager de te verwachten medewerking heeft nagelaten, bijvoorbeeld geen Zweeds geleerd of delicten gepleegd heeft.

De terugkeer is een fundamentele wens voor het Alternativ för Sverige. Wij zijn de enige partij die het durft dit onderwerp aan te spreken en een concrete hervormingspolitiek op dit terrein presenteren.

Akkoorden met derde landen

De Zweedse Immigratieautoriteit ondertekend onmiddellijk een repatriëringsakkoord, dat gericht is op die landen die bereid zijn om hun eigen staatsburgers op te nemen. Wanneer de repatriëring niet uitgevoerd kan worden, omdat bijvoorbeeld nog geen akkoorden met het ontvangende land werden ondertekend of wanneer illegale immigranten weigeren hun identiteit aan te geven, worden de migranten naar derde landen gebracht. Daarom willen wij graag dat Zweden akkoorden met derde landen sluit, die zich tegen een financiële vergoeding verplichten illegale immigranten uit Zweden op te nemen die niet naar hun thuisland kunnen terugkeren. Zulke oplossingen werden tot nu toe bijvoorbeeld erdoor bereikt dat Australië een akkoord met Cambodja heeft gesloten, waarin het land zich ertoe verplicht om illegale immigranten op te nemen die niet naar hun land van herkomst wilden of konden terugkeren.

Ontwikkelingshulp beëindigen

De Zweedse ontwikkelingshulppolitiek was decennia lang één compleet groot falen, dat de Zweden enorme sommen geld kostte zonder dat er positieve resultaten op de lange termijn herkenbaar waren. Geen land werd bevrijd uit de armoede, omdat het hulp van zweden kreeg. Integendeel, de Zweedse ontwikkelingshulp was in veel gevallen voor de ontvangende landen uiterst destructief.

Het vermogen om de armoede uit Zweden te verbannen en het tot een van de rijkste landen ter wereld te maken, werd dankzij onze harde inspanningen en onze rijkdom aan innovatie mogelijk gemaakt. Er zijn veel landen die in het jongere verleden uit zware armoede de rijkste landen ter wereld geworden zijn – en dat zonder hulp te krijgen.

Ontwikkelingshulp is contraproductief als het erom gaat dat de ontvanger zich losmaakt uit armoede en ellende. De hulp maakt zowel Zweden als ook de ontvangende landen armer. Bovendien is de situatie in ons land zo gespannen, dat het geld nodig is om ons eigen volk te helpen. Daarom wil het AfS de ontwikkelingshulp – in totaal bijna 40 miljard – opgeven en het geld in onze eigen bevolking investeren.

Familiehereniging

De manier die het meest voorkomt om naar Zweden te immigreren, is de familie-immigratie. Om het algemene immigratieprobleem te overmeesteren, is het daarom belangrijk om deze vorm van immigratie te verhinderen. De voorstellen van het Alternativ för Sverige voor een asielhervorming en een omvattende terugkeer zullen weliswaar de mogelijkheid tot familie-immigratie verminderen, maar er zijn altijd nog voldoende redenen om de eisen voor familie-immigratie aan te scherpen.

Op dit moment volstaat het dat een persoon in Zweden een verblijfsvergunning bezit, opdat de persoon als ankerpersoon kan functioneren. Staatsburgerschap is daarom geen voorwaarde om bijvoorbeeld echtgenoot of huwelijkspartner uit het land van herkomst over te laten komen en daarna een gezin in Zweden te stichten. Het Alternativ för Sverige wil graag dat de zogenaamde ankerpersoon minstens 18 jaar Zweeds staatsburger is om het overkomen van een familielid naar Zweden aan te vragen. De volledige (financiële) verantwoording voor de familieleden ligt dan bij de zogenaamde ankerpersoon.

De familiehereniging zou echter in principe in het thuisland of in de buurt van het thuisland moeten plaatsvinden. Zweden moet er niet voor verantwoordelijk zijn dat de asielzoekers hun families kunnen laten overkomen om daarna een verblijfsvergunning te verkrijgen. Wij voelen ons in de eerste plaats aan onze eigen bevolking, het eigen land verplicht.

Betekenis van het staatsburgerschap

Het Zweedse staatsburgerschap heeft op grond van de verstrekkende voordelen voor niet-staatsburgers in Zweden een groot deel van zijn status verloren. Dat moet direct veranderd worden. De AfS wil de sociale uitkeringen aan het staatsburgerschap koppelen. Wanneer men geen Zweeds staatsburger is, moet een persoon pas dan aanspraak op sociale uitkeringen krijgen wanneer Zweden met het desbetreffende land van herkomst een bilateraal akkoord over sociale uitkeringen voor de burgers van dit land heeft gesloten.

Screenshot_115

Het Zweedse staatsburgerschap kan alleen maar door personen worden verkregen die bewijzen dat zij deel van de Zweedse nationale gemeenschap geworden zijn. Daarom mag het staatsburgerschap alleen aan personen verleend worden die een omvattende staatsburgerschapstest halen, waarin zij goede kennis van het Zweeds, van de Zweedse geschiedenis, van de Zweedse cultuur en van het Zweedse sociale leven kunnen bewijzen. De persoon, die graag Zweeds staatsburger wil worden, moet bewijzen dat hij in het verleden geen delicten heeft gepleegd of de samenleving op andere wijze heeft belast. Een persoon moet minstens 10 jaar in Zweden gewoond hebben om een staatsburgerschapstest te mogen afleggen.

Nationaal bedelverbod

Het bedelen door buitenlandse personen is een pas sinds kort geïmporteerd probleem, hoofdzakelijk uit Roemenië en Bulgarije, en zou onmiddellijk verboden moeten worden. Het bedelen door zogenaamde EU-migranten is een soort georganiseerde criminaliteit. Daarom is het waarschijnlijk dat een heel groot deel van het bedelen vanzelf zou ophouden wanneer er een bedelverbod voor buitenlanders ingevoerd zou worden.

De hygiënische belasting, die zulke bedelaars vaak in hun behuizingen achterlaten, is onacceptabel. Om dit aan een opnameland aan te doen, is een zwaar delict. De voorschriften om het bedelprobleem op te lossen zijn op dit moment nauwelijks effectief, dat wil zeggen, het duurt te lang voordat de verwijdering van bedelaars uit de openbare ruimte kan worden uitgevoerd. Het is niet verstandig om toe te staan dat bedelaars tijdens de observatie door de politie privéterrein kunnen bezetten. De AfS is voorstander van een politiek van zero tolerance tegen geïmmigreerde bedelaars uit het buitenland en alle delicten die dit gedrag met zich mee kan brengen.

Wij geloven dat er eerst een verplichting van Zweden tegenover de eigen burgers bestaat. In het geval van Zweedse daklozen is het onze plicht hen in hun precaire situatie te helpen. Het is nooit verboden dat een in nood geraakte Zweed de “hoed in de hand neemt”, maar in zijn totaliteit moet deze problematiek opgelost worden. Het is onze visie om d.m.v. een omvattende sociale hulp het bedelen onnodig te maken, de levenssituatie van de betrokken Zweden fundamenteel te verbeteren.

Verlaten van het verdelingssysteem van quota

Zweden heeft in de afgelopen jaren 1900 contingent-vluchtelingen per jaar gekregen, maar de regering besloot het aantal eerst tot 3400 contingent-vluchtelingen in het jaar 2017 te verhogen en daarna tot 5000 contingent-vluchtelingen in het jaar 2018. Dit werd ondersteund door een alliantie van alle partijen.

Het Alternativ för Sverige is van mening dat Zweden het vluchtsysteem van quota zou moeten verlaten om zich eerst op de eigen bevolking te richten. Denemarken bijvoorbeeld heeft sinds enkele jaren besloten geen quotavluchtelingen meer op te nemen en zei “het land is vol”. Dit geldt nog veel meer voor Zweden.

Contingent-vluchtelingen, die eerder naar Zweden gekomen zijn, maar nu in een rustiger woonplaats wonen, worden nogmaals gecontroleerd en indien mogelijk naar hun thuisland teruggebracht, tenzij er bijzonder sterke redenen bestaan dat individuele vluchtelingen in Zweden moeten blijven.

De AfS is een tegenstander van het EU-dwangsysteem ter herverdeling van honderdduizenden vluchtelingen in heel Europa. Hier zijn Hongarije, Oostenrijk en Polen met het goede voorbeeld voorop gegaan en hebben geweigerd deel te nemen aan dit verdeelsysteem.

Migratie van hooggekwalificeerde mensen

Voor zover Zweden aan een arbeidsmigratie moet doen, zou deze alleen maar voor bepaalde soorten geschoolde arbeidskrachten moeten gelden, waarbij Zweedse werkgevers bewijzen dat er op bepaalde arbeidsterreinen behoefte bestaat. De arbeidsmigratie bestaat nu voor een groot deel uit laaggekwalificeerde mensen voor eenvoudige beroepen, met het doel de lonen te verlagen en de arbeidsomstandigheden van de Zweedse arbeiders te verslechteren. Omdat de werkloosheid in Zweden grotendeels uit zulke laag gekwalificeerde en slecht betaalde werknemers voortkomt, is het onverstandig dat het slechts zeer geringe aantal aanwezige, eenvoudige arbeidsplaatsen naar geïmporteerde arbeidskrachten zouden moeten gaan.

Het Alternativ för Sverige wil bereiken dat Zweden zo weinig mogelijk van arbeidsmigratie afhankelijk is. Wanneer in enkele beroepen geen autochtone kennis bestaat, moet de immigratie van arbeidskrachten toegestaan zijn, maar tegelijkertijd moet dit tot maatregelen in het onderwijssysteem leiden die het voor ons mogelijk maken om op den duur onze eigen bevolking in de benodigde vaardigheden op te leiden in plaats van afhankelijk te maken van buitenlandse arbeidskrachten. Hoewel onze behoefte aan geschoolde arbeidskrachten niet altijd in alle beroepen door onze eigen staatsburgers gedekt worden, moet het streven zijn om de arbeidsmigratie tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

Beperking van de integratiepolitiek

Het Alternativ för Sverige wil de integratiepolitiek beperken. De Zweedse integratiepolitiek wordt door het idee geïnspireerd dat immigranten tegelijkertijd in de Zweedse samenleving geïntegreerd moeten worden, maar tegelijkertijd bij de handhaving van hun eigen cultuur ondersteund worden. Er werd altijd geargumenteerd dat dit een rechtvaardige en harmonische samenleving zou creëren, waarin de Zweden en immigranten gelijkberechtigd aan de samenleving deelnemen. Na 40 jaar groots opgezette immigratie weten we dat de integratie mislukt is, wat nu ook door de meeste politieke partijen wordt erkend.

De integratie is niet mislukt op grond van ontbrekende politieke inspanningen, maar op grond van het feit dat de vooronderstelling niet correct is. Het is niet mogelijk om zeer verschillende volkeren in een land bijeen te brengen en goede resultaten te verwachten. De historische ervaring van multiculturele samenlevingen en de daarbij komende massa-immigratie bewijst ons het tegendeel. Het komt tot onenigheid en conflicten, het doel van een harmonisch maatschappelijk samenleven, waarin de verschillende groepen elkaar wederzijds in de culturele uitwisseling verrijken, wordt niet gehaald.

Screenshot_113

In gevallen, waarin de integratie of assimilatie, hoe ze vaak genoemd wordt, daadwerkelijk plaatsvindt, gaat het om een natuurlijk en spontaan proces dat onafhankelijk is van politieke voorschriften. Voor immigranten die zich kunnen aanpassen aan Zweden, is integratie niet ongebruikelijk, ook al heeft een echte assimilatie tijd nodig en voor immigranten van de eerste generatie nauwelijks mogelijk is. Het doel is om in jezelf een begrip voor Zweden te ontwikkelen met de vaardigheid een deel van de Zweedse gemeenschap te worden. Onafhankelijk daarvan betekent dat voor ons niet en vinden we het niet raar dat immigranten, waar ze ook vandaan komen, hun eigen nationale identiteit behouden. Het is vanzelfsprekend dat een Zweed ook dan Zweeds blijft wanneer hij of zij naar een ander land vertrekt. Anderzijds is het de plicht van de immigrant om in zijn doel- en wensland de traditionele meerderheidscultuur te respecteren en het land van opname niet te beliegen.

Omdat Zweden al lange tijd een omvangrijke immigratie heeft, weten we zeker welke immigrantengroepen heel ongecompliceerd deel uitmaken van onze samenleving en welke niet. Wij vinden het belangrijk dat immigranten, die naar Zweden trekken, in harmonie met de Zweedse meerderheidssamenleving kunnen leven. Mensen, die dat niet willen, zouden niet naar Zweden moeten komen.

Wij willen valse prikkels om naar Zweden te immigreren, verminderen en tegelijkertijd prikkels creëren voor diegenen die naar hun land van herkomst willen terugkeren. Wij willen culturele uitdrukkingsvormen, die tegenovergesteld zijn aan de onze, verhinderen, die ertoe leiden dat er parallelsamenlevingen ontstaan, waarin ze dan leven. Hoe moeilijker het voor zulke personen wordt om in Zweden zo te leven als in hun land van herkomst, des te beter. Anders moeten ze naar hun thuisland terugkeren.

Bron: homepage Alternativ för Sverige.

Bron:
https://philosophia-perennis.com
Door: Albrecht von Stinde

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "omvolking", "Vluchtelingen", asielwaanzin, cultuurrelativisme, Derde Wereld, Eurabië, gezond realisme, Illegalen, Immigratie, Islamisering, Multiculti, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Zelfbeschikking, Zweden. Bookmark de permalink .

15 reacties op LONGREAD: Nieuwe partij “Alternativ för Sverige” eist repatriëring van honderdduizenden

 1. De AFS doet een Stef Blokje, op zijn Zweeds dat dan weer wel, niets anders dan een veredelde verkiezingsretoriek mijn inziens.

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Een deel van Zweden lijkt te ontwaken uit de linkse welkoms droom !

  Like

 3. Jan zegt:

  Pak alle moslims hun uitkering af en zij sterven uit. Probleem opgelost.

  Geliked door 2 people

 4. Republikein zegt:

  Nog te soft, gebruik je boerenverstand.

  Like

 5. ReaGluurder zegt:

  Na 50 jaar ongeïnteresseerd binnenhalen parasieten / profiteurs, gaan de oogjes / oren lzh open! Te laat!

  Like

 6. Tiurrie zegt:

  Hopelijk slaat zweden deze nieuwe koers in …..onze premier importeerd onder tussen poeplustig Turkse onderwijs naar Nederland…

  Like

 7. Saskia Dubbeldam zegt:

  Ik hoop toch zo dat AfS en SD winnen en de kans krijgen om een degelijke coalitie op te zetten. Mijn vrees is echter dat de Zweden niet durven te stemmen voor verandering, dat de beoogde coalitie geen meerderheid heeft en dat alle andere partijen al hun principes overboord gooien om onder leiding van Premier Røtte gewoon door te kunnen gaan met Zweden in de afgrond te storten.

  Like

 8. Ronald zegt:

  Er komen steeds meer realistische partijen in EU landen die opkomen voor de eigen bevolking en cultuur!!! Goede zaak!!!

  Like

 9. Ronald zegt:

  Geweldig dat deze AfS is opgericht!!! Ik denk en hoop dat dit een eyeopener voor de echte Zweden zal zijn!!! Het zou het land redden!!!

  AvN Alternatieven voor Nederland zou de beste partij kunnen zijn in NL!!! Soortgelijke ideeën als de AfD en AfS……misschien een idee om deze partijen in andere EU landen op te richten….een EU blok dat de EU redt van moslimmislukkelingen die hier alleen maar de boel oplichten, crimineel zijn en alles en iedereen tiraniseren!!!

  Like

 10. Wim Vreeswijk zegt:

  AFD kan dat wel willen, maar ze staan m.i. nog steeds op NUL zetels, dus dan heb je m.i. niks te willen.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   De AfS. Overigens, elke partij is ooit klein begonnen. Kijk maar naar de ZwedenDemocraten. Vanaf het begin gedemoniseerd en verguisd, maar stug doorgegaan in de wetenschap het gelijk 100% aan haar zijde te hebben.
   De partij staat nu bovenaan in de peilingen in Zweden en maakt kans om de verkiezingen te winnen.

   Like

 11. Tistochwat zegt:

  Ik ga ook een partij oprichten: AvN.
  Het partijprogramma is heel eenvoudig:

  – Geen enkele mohammedaan meer binnenlaten;
  – Alle reeds aanwezige mohammedanen naar een mohammedaans land terugsturen;
  – Geen cent meer naar ‘ontwikkelingshulp’;
  – De lasten van de eigen bevolking verlichten en haar leven veraangenamen;
  – En als we dan met ons geld geen raad meer weten, onder strenge voorwaarden echte vluchtelingen
  TIJDELIJK opnemen.

  Als elke ‘heerser’ nu eens goed ging zorgen voor ‘zijn eigen’ volk, in plaats van zijn zakken te vullen, waren alle problemen opgelost.

  Maar mijn verhaal zal wel te simpel zijn, want het past op een kwart A4’tje.

  Like

 12. M.A.L. Sion zegt:

  citaat uit het artikel:
  “Het is niet mogelijk om zeer verschillende volkeren in een land bijeen te brengen en goede resultaten te verwachten. De historische ervaring van multiculturele samenlevingen en de daarbij komende massa-immigratie bewijst ons het tegendeel. Het komt tot onenigheid en conflicten, het doel van een harmonisch maatschappelijk samenleven, waarin de verschillende groepen elkaar wederzijds in de culturele uitwisseling verrijken, wordt niet gehaald.”

  Zou Stef Blok dit ook gelezen hebben?

  malsion@orange.fr

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s