De dreigende zelf-wurging van onze hoogontwikkelde beschaving

Screenshot_178

(Door: “Doc Walter” – Vertaling: E.J. Bron)

Hoe racistisch de vaststelling ook mag klinken: verschillende regio´s op aarde tonen uiterst significante verschillen wat betreft de gemiddelde intelligentie van hun inwoners. In Europa en Noord-Amerika bijvoorbeeld ligt het gemiddelde IQ rond de 100, in Arabië rond de 80 en in Centraal-Afrika slechts rond de 60. De volwassen doorsnee Centraal-Afrikaan bezit derhalve de intelligentie van een 9-12-jarige gemiddelde Europeaan of blanke Noord-Amerikaan! Noord-Amerikanen van Afrikaanse herkomst hobbelen wat betreft IQ ook ver achter hun landgenoten van Europese of Aziatische herkomst aan.

PI News (2)

Afrika wereldwijd dal van de intelligentiequotiënten

Als je een wereldkaart met gekleurde invulling van de gemiddelde IQ´s van de verschillende landen bekijkt, dan valt op dat bijna alle landen met de laagste IQ´s – met gemiddelde waarden van 56 tot 75 – zich in het middelste en zuidelijke Afrika bevinden, en dat daar alle landen een vergelijkbaar laag IQ blijken te bezitten. Het middelste en zuidelijke Afrika vormen wereldwijd een uniek diep dal van het gemiddelde IQ. De bevolkingen daar bestaan overwegend volledig uit zwarte Afrikanen.

Hoe verder de afstand van dit IQ-dal, des te meer stijgt het gemiddelde IQ. Eerst komen de Arabische landen in Noord-Afrika en Voor-Azië, India, Pakistan, Madagaskar en zich dichterbij bevindende gebieden van Amerika evenals enkele eilandenstaten met IQ-waarden van rond de 80 tot 90. Dan nog verder naar het noorden Europa, in het noordoosten en oosten de grootste delen van Azië, verder naar het westen en noordwesten de VS en Canada, in het zuidwesten Argentinië en in het zuiden Australië met waarden rond de 100 en tenslotte in nog verder verwijderde delen van Azië de landen met de hoogste gemiddelde IQ´s.

Het IQ stijgt naarmate de afstand tot de wieg van de mensheid

Wat weten we nog meer over het middelste en zuidelijke Afrika in verband met de ontwikkeling van de mens? Juist: de regio geldt als de wieg van de mensheid. Daar zouden miljoenen jaren geleden de eerste mensen zijn ontstaan. Van daaruit breidden ze zich voortaan over de hele wereld uit. Het lijkt erop alsof de mensen tijdens hun uitbreiding over de wereld – door selectie of wat dan ook – aan intelligentie hebben toegenomen, anders dan in de regio van oorsprong “achtergeblevenen”.

Waarom zijn juist Afrikanen het minst intelligent?

De emigranten hebben zeer waarschijnlijk niet overal zulke goede levensomstandigheden aangetroffen als in Afrika´s wieg van de mensheid. Ze moesten zich aanpassen respectievelijk voor zichzelf levensruimte creëren en vormgeven in een moeilijke omgeving. Koude winters vereisten de productie van warme kleding, stabiele huizen die verwarmd konden worden en levensmiddelenvoorraden. Deze moeilijke omstandigheden stelden hogere eisen aan eigenschappen zoals het vermogen en de bereidheid om vooruit te denken, je daarbij van de desbetreffende actualiteit afwijkende toestanden voor te stellen, creatieve visies te ontwikkelen en je consequent te realiseren in grotere groepen qua tijd en ruimte georganiseerd samen te werken. Samengevat noemt men deze vaardigheden intelligentie.

De zware levensomstandigheden stimuleerden de verdere ontwikkeling van intelligentie evenals de bereidheid om te presteren. Er ontwikkelden zich deugden als hulpvaardigheid, betrouwbaarheid, taaiheid en uithoudingsvermogen. Wel dient vermeld te worden dat behalve de opbouw van vreedzame verwarmbare behuizingen en de vreedzame levensmiddelenproductie altijd ook het beroven en uitbuiten van andere mensen een vaak gebruikte overlevingsoptie was. Aaneensluitingen van grotere gemeenschappen konden overleven garanderen, zowel in vredes- als oorlogstijd. Daartoe moesten de mensen boven de al genoemde eigenschappen uit in staat en bereid zijn effectief met elkaar te communiceren, wat ook deel uitmaakt van intelligentie.

Natuurlijk zal vermoedelijk in het oorsprongsgebied van de mensen het vermogen en de bereidheid altijd voordelig geweest zijn om vooruitziend te denken, je daarbij van de desbetreffende actualiteit afwijkende toestanden voor te stellen, creatief visies te ontwikkelen en je consequent te realiseren in grotere groepen qua tijd en ruimte georganiseerd samen te werken.

Maar des te verder de mens zich van zijn oorsprongsgebied verwijderd heeft, hoe meer en vaker zal hij vooral op die eigenschappen, waartoe intelligentie wezenlijk behoort, aangewezen zijn geweest. Daarom lijkt de these plausibel dat de volkeren die zich in de loop van de geschiedenis vaak aan nieuwe levensomstandigheden aanpassen en voor zichzelf vaker onder moeilijke omstandigheden levensruimte moeten creëren via de bekende mechanismes van de evolutie genetisch verankerd een hogere gemiddelde intelligentie ontwikkeld hebben dan diegenen die zulke beproevingen niet hoefden doorstaan (zie ook: “Het domme aan het zwarte IQ”)

Dientengevolge worden hun culturen sterker door de gewoonte gekenmerkt om problemen met het verstand op te lossen. Alleen al hun voortbestaan garandeerden ze in toenemende mate met voorzorgsmaatregelen, hygiëne en geneeskunde, terwijl hiervoor in het oorsprongsgebied veelmeer grotendeels onveranderd via hoge geboortecijfers werd gezorgd, bijvoorbeeld om de hoge zuigelingensterfte te compenseren.

Daarbij past de ervaring dat de doorsnee Afrikaan bij alle tekortkomingen aan intelligentie en bereidheid om te werken qua seksuele activiteit superieur lijkt te zijn aan de gemiddelde Europeaan, en tot op de dag van vandaag brengt de doorsnee Afrikaan tegenover de doorsnee Europeaan het veelvoudige aan kinderen ter wereld.

Terwijl in de verder van Afrika verwijderd liggende delen van de wereld de bevolkingsproblemen worden aangepakt met geboortecontrole, worden deze in Afrika extreem aanwezige problemen vaak helemaal niet actief waargenomen, om er maar van te zwijgen ze vastberaden te bestrijden.

De cultuur van een land correleert met het daar gemiddelde IQ

De waarneming dat in de landen met hogere IQ´s hoogontwikkelde culturen bloeien of net aan het opbloeien zijn wanneer ze uit naburige hoogontwikkelde culturen aangestoten of bevrucht zijn, correleert met het besef van ongelijke gemiddelde intelligentie in verschillende wereldgebieden, terwijl in het laag IQ-gebied Afrika ondanks vol overgave en toewijding – o.a. door vele miljarden ontwikkelingshulp – uit de cultuurnaties niets vergelijkbaars gedijt. De massa van de oorspronkelijke Afrikanen schijnt niet geschikt te zijn voor cultuur op Europees niveau, waarvoor zijn lage gemiddelde IQ een plausibele verklaring levert. Mogelijkerwijs ontbreken andere belangrijke eigenschappen als de bereidheid om te presteren en uithoudingsvermogen.

Bevolkingsexplosie in landen met een laag IQ

Het hierboven genoemde onderhoud en de verzorging van Afrikaanse landen door de cultuurnaties kon weliswaar in die doellanden niet zorgen voor een omvattende opbouw van vergelijkbaar ontwikkelde culturen, maar door medische verzorging het hoge sterftecijfer van jonge mensen sterk beperken.

Gezien de bijna onveranderde hoge geboortecijfers was en is die landen met een laag gemiddeld IQ een enorme bevolkingsexplosie onvermijdelijk het eerste gevolg. In de afgelopen 50 jaar verviervoudigde de Afrikaanse bevolking met ongeveer 1 miljard mensen van 0,3 miljard naar 1,2 miljard en vergrootte zodoende haar aandeel aan de wereldbevolking van bijna 10% naar 16%. Voor het jaar 2050 wordt rekening gehouden met een verdere stijging met 1,3 miljard Afrikanen naar 2,5 miljard, dienovereenkomstig dan 25% van de wereldbevolking. Daardoor ontstaan eerst ter plaatse in Afrika gigantische verzorgingsproblemen, juist met het oog op een bevolking, die sowieso al gezien haar intellect zwak is in het oplossen van problemen.

Onder andere, omdat het genoemde verzorgingsprobleem waarschijnlijk nauwelijks bevredigend wordt opgelost, is het tweede gevolg een overstroming van de wereld met dat bevolkingsoverschot, uitgerekend met een slag mensen met een lagere gemiddelde intelligentie, dat voor hoogontwikkelde culturen niet geschikt is. Al in 2050 zal één op de vier wereldburgers behoren tot een groep mensen, die slechts de intelligentie van een nu 9- tot 12-jarige gemiddelde Europeaan bereikt. Ze zullen vooral naar landen met een hoogontwikkelde cultuur vertrekken. Tot 2050 zal hun aantal een miljard overschrijden, meer dan de doellanden aan oorspronkelijke inwoners hebben.

Kan men hoogontwikkelde culturen desondanks behouden?

Men kan de opkomst en de ondergang van hoogontwikkelde culturen fatalistisch als de loop van de wereld accepteren, net zoals men ook de voortdurende klimaatverandering fatalistisch kan accepteren. Het behoort vermoedelijk ook tot de kringloop van opkomende en ondergaande culturen dat een cultuur zich zo hoog ontwikkelt, dat zij de natuurlijke selectie van zwakke individuen zó voorkomt dat deze zich buitenproportioneel tot de meerderheid vermenigvuldigen, en tenslotte met hun massa de hoogontwikkelde cultuur, aan wie zij hun bestaan danken, verstikken.

Wanneer men echter de huidige hoogontwikkelde culturen wil behouden, moet men massaal corrigerend ingrijpen. Wat de cultuur bedreigt, is de hierboven omschreven explosie van intelligentie-zwakke bevolkingsdelen van de wereld. Het is zaak om deze energiek te stoppen. Een extreme vermindering van de hoge geboortecijfers in Afrika is politiek gezien een voor de toekomst van de menselijke cultuur vergelijkbaar belangrijk doel als bijvoorbeeld het niet verbreiden van atoomwapens. Hieraan moet de hoogste prioriteit worden gegeven. Daarvoor zijn gelukkig geen dodingen en brute euthanasieprogramma´s nodig zoals ooit bij de nazi´s. De medische wetenschap, die als veroorzaker van de bevolkingsexplosie de zuigelingensterfte zo extreem heeft vermindert, biedt ook humane compensatiemogelijkheden, bijvoorbeeld anticonceptie. Weliswaar werden op deze manier al desbetreffende inspanningen ondernomen, maar helaas nog niet bijzonder succesvol. Het succes komt pas wanneer het doel energiek gevolgd wordt. Er moet veel consequenter aandacht worden geschonken aan de bereidheid om anticonceptie te gebruiken. Dat bij de minder intelligente adressanten niet op rationeel besef gerekend hoeft te worden, moeten er voldoende persoonlijke prikkels gecreëerd worden.

Een handige heffingen- en subsidiepolitiek zou effectief kunnen zijn. operatieve sterilisaties zouden gratis aangeboden kunnen worden of zelfs beloond. Natuurlijk gaat het in voorkomende gevallen om binnenlandse politieke beslissingen van de soevereine Afrikaanse staten, en ook van hen is het noodzakelijke besef niet per se te verwachten. Maar ook zij zullen voor financiële prikkels ontvankelijk zijn. Met bedragen duidelijk onder de bespaarde gigantische verzorgingskosten voor de velen wier geboorte verhinderd wordt, zou veel bereikt kunnen worden (privé-initiatieven doen het voor).

Mogen de politieke beleidsmakers volgen. Met geld en vooral met hun verstandige inzet.

Bron:
www.pi-news.net
Door: “Doc Walter”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", achterlijkheid, Afrika, Barbarisme, cultuurrelativisme, Demografie, Derde Wereld, Europa, Immigratie, Krankzinnigheid. Bookmark de permalink .

37 reacties op De dreigende zelf-wurging van onze hoogontwikkelde beschaving

 1. J zegt:

  Ik geloof niks van dit verhaal. Een boom met veel bladen zal zijn energie nodig hebben voor die bladen en weinig grote vruchten dragen. Zo zullen die mensen in bepaalde werelddelen die zeer fors geschapen zijn al hun energie nodig hebben voor hun klabanus en niet voor hun hersenen.

  Geliked door 2 people

 2. Thoth zegt:

  Yep. En, in Afrika hebben ze de meeste kinderen. Als dan niet intelligent bent, dan maar veel kinderen. Primitief zooitje.

  Like

 3. Gerrit zegt:

  Als mensen in europa dan zo ‘slim’ zijn waarom halen ze dan zoveel ‘domme’ mensen hier heen?

  Geliked door 4 people

  • Jean zegt:

   Gerrit,die vraag stel ik me ook al jaaaaaaren.

   Like

  • ronjaspers zegt:

   Gerrit.Omdat 90 % van de wereldbevolking uitgemoord dien te worden,daarom worden de soldaten van allah binnengehaald om ons te terroriseren en af te slachten.Google agenda 21 en kijk op youtube.

   Geliked door 1 persoon

   • fleckie zegt:

    Klopt,: als ‘de grens’ van ‘nutteloos importvolk’. bereikt is, zal er wel een atoomoorlog ‘uitgelokt’worden. ( men mag zich heus wel eens informeren. WAAR per gemeente een ‘atoomschuilkelder’ ( ondergronds verborgen ligt, en wie daarvan gebruik gaat maken ‘ in geval. van’. ) …….Waarom ‘denkt’ men dat Saoedi-Arabie een complete militaire condergrondse stad liet bouwen. …….( op ej.bron,24.7.2018, onder ‘aantal Salafisten in Dld stijgt naar.)

    Like

  • mahoog zegt:

   Qm dat ze dat hoge IQ niet meer laten werken Gerrit.

   Like

 4. Elisah zegt:

  Typisch,
  https://fenixx.org/2018/08/20/als-de-duitse-politie-zich-niet-meer-verweert-tegen-de-gasten-van-merkel/

  Als de Duitse politie zich niet meer verweert tegen de gasten van Merkel

  Een video-opname vanuit Plauen in Saksen laat zien welke rampzalige gevolgen van de ongecontroleerde immigratie van cultuurvreemde islamitische jonge mannen niet alleen de bevolking moet dragen. Zelfs de “staatsmacht” is machteloos overgeleverd aan de genade van de archaïsche terreur.

  “Als de politie in het land waarin wij ‘goed en gelukkig leven’ te overbelast is om zichzelf te beschermen, waarom zou de burger dan nog steeds vertrouwen hebben in dit soort ‘staatsmacht’? ”

  Like

  • Tjongejonge….je zou die Sudländer toch helemaal de tyfus slaan als Polizist zijnde. Mn bloed kookt bijna van dat soort beelden.

   Like

  • droevige mof zegt:

   De politie kan alleen zoveel doen als de deelstaatregering van Saksen toestaat. Dertig jaar geleden zou in Plauen de toenmalige Volkspolizei van de DDR krachtig opgetreden zijn.
   Wat bedoel ik daarmee? Het is allemaal een kwestie van interesse.

   Like

   • Thom zegt:

    De politie wordt inderdaad geselecteerd volgens bepaalde psychologische onderzoeken en daarop getest. Ik dacht op de F-schaal en/of K-schaal. Dat betekent likken naar boven en trappen naar onder. De opdracht van boven is duidelijk nl. niks zien en niks does, maar wee je gebeente als je 5 km te hard rijdt.

    Like

 5. Guus Velraeds zegt:

  Het is vooral de miljarden ontwikkelingshulp geweest van landen met hoog gemiddeld IQ naar landen met gemiddeld laag IQ dat de oorzaak is dat nu een historisch ongekende bevolkingsexplosie plaats vindt in de Sub Sahara landen.

  De ontwikkelingshulp heeft de culturele en biologisch predispositie met betrekking tot hoogte bevolkingsaanwas en hoogte bevolkingssterfte uit balans gegooid.

  Door de hogere medische standaard gebracht door ontwikkelingswerkers zijn minder kinderen en ouderen gestorven dan voor het ontwikkelingshulp tijdperk.

  Voor het ontwikkelingstijdperk was er hoge geboorte en simultaan hieraan hoge sterfte. De aanwas en sterfte was met elkaar in balans.

  Willen we de bevolkingsexplosie in de Afrikaanse landen effectief bestrijden zal per direct elke vorm van ontwikkelingshulp gestaakt moeten worden.

  Promoten van anticonceptie is leuk bedacht maar dit werkt alleen in landen met gemiddeld hoog IQ.

  Omdat de multiculturalisten te pas en te onpas beweren dat alle culturen gelijk zijn is er derhalve ook geen morele verplichting meer de Afrikaanse culturen te overspoelen met Westerse miljarden.

  Miljarden waarvan een groot deel ook nog eens verdwijnt in zakken van corrupte Afrikaanse regeringsleiders en hun aanhang.

  Geliked door 1 persoon

  • hendrikush zegt:

   Ontwikkelingshulp; voedselhulp; medische hulp; rampenhulp; het heeft allemaal averechts gewerkt. We hebben de ellende vergroot en de zelfredzaamheid verlaagd.
   Laat de natuur haar werk doen en stop de liefdadigers.

   Like

 6. Wachteres zegt:

  https://fenixx.org/2018/08/19/claudia-roth-groenen-de-verkoop-van-alcohol-moet-verboden-worden-tijdens-de-ramadan/

  Claudia Roth, Groenen: de verkoop van alcohol moet verboden worden tijdens de ramadan

  De groene politica en ondervoorzitter van de Bondsdag, Claudia Roth, staat alom bekend om haar onvermoeibare inzet voor de moslimminderheid in Duitsland. Gezien het feit dat de islamitische vastenmaand op dit moment de Ramadan is en dat er steeds weer problemen zijn met het feit dat Duitsers zich niet kunnen gedragen in de aanwezigheid van moslims en overdag in het openbaar alcoholische dranken kunnen drinken, eist zij nu drastische maatregelen.

  Ze klaagde bij het persbureau dat de Duitsers “helaas nog steeds geen interculturele gevoeligheid hebben”. Zeker met het oog op het feit dat de Turken in Duitsland, “die het land na de oorlog heropbouwden”, moeten de Duitsers ook “wat meer respect tonen”, aldus de Groene politicus. Dit is ook een “belangrijk teken van tolerantie”.

  Like

 7. Republikein zegt:

  Durex, the best there is, not, ze wensen geen rubber om hun leuter, al geprobeerd maar gefaald.
  Wat God niet schiep schiep Vredestein.

  Like

 8. Aegolius cs zegt:

  I.Q. is een wetenschappelijk (Amerikaans-Westers) ontwikkeld meetinstrument waarvan de vraagstellingen uitgaan naar desbetreffende respondenten. Het maatschappelijk I.Q. van onderscheidende Afrikaanse landen zal buitengewoon afwijkend zijn van het Europees/Amerikaanse zijn.

  Geen verrassing derhalve. Doch evenwel dat de V.S., EU en/of afzonderlijke landen als NL als laatste er zo’n E 200 miljard in de afgelopen jaren heeft ingestoken ter verheffing (…) van Zwitserse bankrekeningen voor Afrikaanse bestuurders, artsen zonder grenzen en alles wat niet heeft kunnen voorkomen dat de Middellandse Zee ’n hernieuwde bakermat/snelvaart zou kunnen zijn tot Europa.

  Like

 9. BertG. zegt:

  We hebben ’t zelf mee gemaakt met al die hitte de afgelopen tijd.
  Je hersens gaan vanzelf een stuk langzamer werken en je bent tot niks meer in staat.
  Vandaar dat lage getal en het niks uitvoeren. De eeuwige hitte daar.

  Like

  • Harry zegt:

   Het is heus niet alleen de hitte , Bert .
   Wij hadden in warme landen vaak Filippino´s , Sri Langkezen en Thai´s om te werken .
   DIE GAAN WEL KEIHARD DOOR !
   Het zit dus echt in de soort .
   Ik zeg niet dat negers lui zijn , je wilt niemand beledigen immers , maar die mensen zijn altijd zóóóóóóó moe , dat ze gewoon niet aan werken toekomen .
   Er aan denken is al teveel gevraagd !

   Geliked door 2 people

   • Inge zegt:

    @Harry

    Die negro’s hebben meer lengte dus krijgen meer zon op de kop! Met 25+ graden ben ik ook niet meer in staat om te werken.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Wat die lengte ermee te maken heeft ?
    Bovendien staat de zon in die landen recht boven je hoofd.
    Als er al over “lengte” gesproken kan worden is dat toch anders, alhoewel ze vreselijk kunnen Overdrijven….

    Like

   • BertG. zegt:

    Er aan denken is al teveel gevraagd !

    Zo werkte het bij ook zo ongeveer de laatste tijd met die hitte.

    Like

   • Harry zegt:

    Inge , ben jij een lilliputter of zo ?
    In Afrika stak ik haast altijd een kop boven die zwarten uit .
    Op een enkele stam na , ik meen de Masai .

    Wij gingen wel gewoon door , ook in de Arabische landen , waar het nog heter was dan ik in Afrika meegemaakt heb , soms wel 55 graden Celsius !

    Niet kunnen is meer een kwestie van `stamina` zoals de Engelsen zeiden .
    Of , ook zo´n typische uitdrukking , `when the going gets tough , the tough get going ` .
    En dan wilde je niet achterblijven .
    En verdomd , dan ging het ook nog !
    Je laat je niet kennen .

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Harry zegt:
    20 augustus 2018 om 23:18

    Die arabs laten ’t liever ook aan ’n ander over, dat werken.
    Ik denk weleens terug aan die temperaturen toendertijd, maar toen was ik jong.
    Ik voel me nu al rot bij tegen de 30gr en dan zitten we van 10 u s’morgens tot ver in de middag binnen.

    Like

   • mahoog zegt:

    Zegt die Pater tegen dat negertje dat in de zon zit te genieten ,”jongen je moet toch echt gaan werken, dan kun je later als je oud bent in de zon gaan zitten” .Het negertje kijkt op en zegt Padre ik zit al.

    Geliked door 1 persoon

 10. bigljohn zegt:

  Als men het over Afrika heeft, dan heeft men het over de volgende zaken; Geen democratie, maar stammenoorlogen, corruptie, Islam, dictators, en natuurlijk die lage I.Q. cijfers, met daaraan gerelateerd een enorme bevolkingsexplosie. En wij, de hoog ontwikkelden in West Europa laten het toe dat onze regeringen die misbaksels met miljoenen naar Europa laat komen. Diegenen die daar voorstander van zijn moeten hetzelfde, of een nog lager I.Q. hebben dan 60, ondanks hun eventuele universitaire bull ! Met andere woorden, een mongooltje heeft nog meer vernuft !

  Geliked door 2 people

 11. Juanito zegt:

  Halve gare Merkel wijf maar even bedanken, dus. Deutschland, ein Land wo in wir gut und gerne leben.

  Like

 12. kampersrene zegt:

  in Arabië rond de 80….Uiteraard als je geloof hecht aan het paradijs van Allah en de 72 maagden …..maar het zijn niet de enigen die medelijden opwekken met hun laag IQ ….Hoeveel zou het gemiddelde zijn….van de groenen, de roden en de Gutmenschen …..?

  Geliked door 1 persoon

 13. Pingback: De dreigende zelf-wurging van onze hoogontwikkelde beschaving | toodlessss

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s