Toen: “Islamitisch Europa? Belachelijk!” Nu: “Islamitisch Europa? Onvermijdelijk – en geweldig”

Screenshot_343

(Door: Bruce Bawer – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

De Europese elite verandert van toon – om overgave mogelijk te maken.

In een bepaalde week, in 2007, kreeg ik een niet onaanzienlijk geldbedrag betaald om op dinsdag eersteklas van Oslo naar Washington DC te vliegen en op donderdag terug te gaan, zodat ik op woensdag omstreeks lunchtijd een lezing van een uur kon geven voor een publiek van Amerikaanse en internationale diplomaten. Aangezien ik financieel zo goed werd gecompenseerd en, zoals mij werd uitgelegd, ik de hoofdrol kreeg toegewezen van het enige solo-optreden middenin een conferentie die de hele dag duurde en die verder bestond uit paneldiscussies over West-Europa, verwachtte ik, dwaas genoeg, een vriendelijke ontvangst.

Frontpage

Mijn eerste twijfels hierover ontstonden pas vlak nadat het evenement van start ging. Tijdens de ochtendpanels luisterde ik naar de ene hoog gekwalificeerde persoon na de andere – professoren, politici en gepensioneerde en actieve diplomaten uit verschillende landen – die allemaal instemden met de voorspelling dat West-Europa een stralende toekomst tegemoet gaat. Op sociaal en economisch vlak waren ze het er allemaal over eens, de vooruitzichten zagen er voor West-Europa veel beter uit dan voor Amerika. Niet één van de ongeveer twaalf panelleden week af van deze heersende opvatting.

Na drie of vier uur van zonnige voorspellingen stond iedereen in de rij voor het buffet. Toen ze allemaal weer op hun stoel zaten, werd ik geïntroduceerd en begon ik, vanaf een lessenaar voorin, met het aanbieden van een verkorte versie van de hoofdinhoud van mijn boek uit 2006; Terwijl Europa sliep. Ik beschreef de opkomst van de islam in West-Europa, het falen van de moslims om te integreren en de daaruit voortvloeiende toename van bendecriminaliteit, bijstandsafhankelijkheid, gedwongen huwelijken, door de sharia bestuurde enclaves en talrijke andere vormen van onheil – de gebruikelijke klaagzangen. West-Europa, zo stelde ik, onderging een radicale metamorfose, die, tenzij er drastische maatregelen zouden worden genomen, uiteindelijk zijn liberale democratieën zou doen instorten.

Het is gemakkelijk om een ​​publiek te doorzien. Terwijl ik sprak, voelde ik dat de modieus uitgedoste, zelfverzekerde menigte steeds ongeduriger werd. Toen ik klaar was en zij werden uitgenodigd om vragen te stellen, kreeg ik geen vragen, maar ongelofelijk neerbuigende, spottende opmerkingen, protesten en verwijten. Een Duitse diplomaat reageerde kwaad op mijn verslag van een recent incident – ik weet niet meer welk incident – dat in haar land had plaatsgevonden. Haar collega’s uit een aantal andere landen hadden vergelijkbare appeltjes met mij te schillen. ‘Dit zijn maar anekdotes!’ bulderde een gezant smalend. Ik probeerde hen te betrekken in een redelijk proces van geven en nemen, maar daar gingen ze niet in mee.

Wat in de ervaring vooral opviel, was dat ik in de loop van het vorige jaar in Europa en in Noord-Amerika een aantal gesprekken over hetzelfde onderwerp had gehouden. Het publiek was niet samengesteld uit gekwalificeerde deskundigen in de buitenlandse politiek, maar uit gewone burgers. Zij hadden allemaal bevestigd dat wat ik zei waar was. Tijdens de vraag-en-antwoord sessies wilden ze graag hun dankbaarheid kenbaar maken dat iemand over deze zaken sprak en ze wilden graag hun eigen gruwelijke ervaringen met de gevolgen van massale moslimimmigratie nog eens vertellen en hun frustratie uiten ten opzichte van politieke leiders, die weigerden naar hen te luisteren en zich hun lijden aan te trekken of zelfs niet bereid waren om de eenvoudige objectieve feiten te erkennen.

Screenshot_344

Op die dag in Washington dacht ik, nadat mijn toespraak na de lunch voorbij was, dat het, ondanks de ontvangst die ik had gekregen, een kwestie van beleefdheid zou zijn om de rest van de dag te blijven. Ik zat daar in het publiek toen de eerste paneldiscussies van de middag op gang kwamen. Het begon ermee dat alle panelleden hun verontwaardiging uitten over mijn opmerkingen en me in principe een idioot noemden. Een van hen merkte op, terwijl hij pretendeerde verbaasd te zijn over mijn onbegrijpelijke clowneske en aanstootgevende gedachten, dat, opmerkelijk genoeg, Walter Laqueur – de vooraanstaande, eerbiedwaardige historicus, een Europa-deskundige van wereldklasse en voormalig professor op plaatsen zoals Harvard, Johns Hopkins en de Universiteit van Chicago – zojuist een boek had gepubliceerd (The Last Days of Europe), waarin hij argumenten had die in wezen gelijkluidend waren aan die van mij. Het kwam bij dat panellid niet op om zich af te vragen waarom, als ik het zo bij het verkeerde eind had, Walter Laqueur het feitelijk met mij eens was.

Hoe dan ook, toen ik hoorde dat er vanaf het podium slecht over mij werd gesproken, stond ik op en ik maakte dat ik weg kwam. Ik heb er echter nooit spijt van gehad dat ik ben gegaan. Om te beginnen verdiende ik die dag aardig. En daar kwam bij dat mijn ogen op grote schaal werden geopend. Dit zou een bijeenkomst zijn van een aantal van ‘s werelds meest deskundige mensen met het hedendaagse Europa als onderwerp. Toch waren ze ofwel onwetend, of in diepe ontkenning over zaken waar gewone mensen in heel Europa – mensen die zij zeker zouden afwijzen als niet-intellectueel/van laag niveau – volledig van op de hoogte waren. Die gebeurtenis zorgde ervoor dat mijn mening over diplomaten drastisch naar beneden werd bijgesteld. Het maakte me nog cynischer dan ik al was over personen die als deskundigen werden beschouwd, simpelweg vanwege hun institutionele geloofsbrieven [behaalde diploma’s]. Jaren later, toen mensen begonnen te praten over de Deep State, wist ik waar ze het over hadden, omdat ik die dag met de vertegenwoordigers daarvan in dezelfde zaal had gezeten.

Ik vermeld die gebeurtenis in Washington niet alleen, omdat die in mijn beleving een uitschieter was in mijn ervaringen met openbare discussies over de islam, maar omdat die volledig in overeenstemming is met wat destijds de heersende houding van het westerse culturele establishment was ten aanzien van elke uiting van bezorgdheid over het onderwerp. Ik herinner me bijvoorbeeld een boekbespreking in de Financial Times van Terwijl Europa sliepEurabia van Bat Ye’orLondonistan van Melanie Phillips en The Last Days of Europe van Walter Laqueur – vier boeken van auteurs met zeer verschillende achtergronden, maar met vergelijkbare argumenten. Hoe kan dit worden uitgelegd? Waren we allemaal onderdeel van het een of andere complot? Die vraag stoorde de recensent niet. Inderdaad, hij was inderdaad niet verontrust door ook maar één van de honderden buitengewoon verontrustende anekdotes in net gelijk welk boek van ons ook. Nee, wat hem betreft waren onze boeken gewoon misplaatste jammerklachten, geschreven door hysterische bekrompen fanatici. West-Europa stond er nog heel goed voor. De islam stond niet op het punt iets over te nemen.

Nog een voorbeeld. In maart 2007 bracht Newsweek een “speciaal verslag” uit over ” 50 jaar Europa”. Ook dat stuk verwees naar een handvol recente boeken over de opkomst van de islam in Europa, waaronder het mijne. Net als de recensent van de Financial Times was de schrijver van Newsweek zeer afwijzend. Hij haalde onze zorgen over de islamisering van West-Europa aan en schreef: “Voor de meesten die in Europa wonen – of daar de laatste tijd zijn geweest – lijkt dit allemaal onjuist, zelfs absurd”. In plaats van dat Europa gevaar liep door de moslims te worden overheerst, verzekerde hij, werd Europa steeds sterker: “50 jaar nadat de mars van de EU naar eenheid begon, is het nu Europa, niet de Verenigde Staten, dat als een nieuw lichtend voorbeeld voor de naties omhoog wordt gehouden”.

Screenshot_340

Laten we kijken naar de situatie in 2018: Het blijkt dat niet Europa, maar de islam in Europa steeds sterker is geworden. Naarmate het aantal terroristische gruweldaden, massale autobranden  en het rel schoppen door bendes en de verkrachtingen in West-Europa aanhoudend stijgt, wordt het steeds moeilijker om de schijn op te houden dat Europa ‘een nieuw lichtend voorbeeld voor de naties’ is. De boodschap van de elite over de islam in Europa begint daardoor te verschuiven. Eergisteren nog leken ze ons te vertellen – en velen van hen zeggen dat zeker nog steeds – dat het absurd is om te suggereren dat de huidige orde in West-Europa op het punt staat te worden opgeheven. Maar nu beginnen in ieder geval een paar van hen van toon te veranderen. Ja, geven ze toe, de islam neemt West-Europa over – maar ach, er is geen reden om je daar zorgen over te maken!

Een typerend voorbeeld: Op 28 maart vorig jaar had het Nederlandse dagblad Trouw een interview met Maurice Crul, een professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, die “al vijfentwintig jaar onderzoek doet op het gebied van migratie en integratie”. Omdat slechts één op de drie Amsterdammers jonger dan vijftien van Nederlandse afkomst is, merkte Crul op, zullen etnische Nederlanders binnenkort in die stad in de minderheid zijn. Hetzelfde geldt voor andere grote West-Europese steden. Voor Crul is de les hier duidelijk: De integratie “werkt nu in twee richtingen”. Wat betekent dat? Dit betekent dat West-Europese autochtonen, die al jaren klagen dat de immigranten er niet in slagen om te integreren, voortaan verplicht zullen worden om zelf te integreren in de nieuwe, multiculturele stedelijke landschappen.

“Blanke Nederlanders moeten wennen aan dit idee”, beweerde Crul nadrukkelijk. De interviewer van Trouw verzuimde om hem te vragen hoeveel van de islamitische cultuur de etnische Nederlanders, als onderdeel van hun integratieproces, zouden moeten accepteren als meerderheidsnormen. Het gedwongen huwelijk? Een door de imam goedgekeurd leer-en onderwijsplan? Eerwraak? Moeten Nederlandse vrouwen, die niet verkracht willen worden, een hijab gaan dragen? Heeft Crul, die deze stof al een kwart eeuw bestudeert, enig idee dat waar hij het over heeft geleidelijk aan de islamitische beperkingen accepteert en zich daaraan aanpast, totdat heel West-Europa onder de sharia-wet valt?

Crul is niet de enige. Op 6 augustus publiceerde de Duitse krant Tagesspiegel een column van Barbara John, een gepensioneerde 80-jarige politica die deel uitmaakt van de Christen Democratische Unie van Angela Merkel. John merkte op dat in sommige grote Duitse steden al meer mensen met een buitenlandse achtergrond wonen dan autochtone Duitsers. In Frankfurt bijvoorbeeld is 51,2% van de bevolking niet-Duits. Deze trend, zo verklaarde John, “is onomkeerbaar”. Het “maakt angsten wakker”, voegde zij eraan toe. “Maar die zijn ongegrond”. Ze haalde Rotterdam en Amsterdam aan als voorbeelden van steden met een immigranten overschot, die het gewoon prima doen. “Tenslotte,” zei ze, bestaan de nieuwe meerderheden in die steden uit “veel immigrantengroeperingen, die enorm verschillen in opleiding, etniciteit, religie, cultuur en in financieel opzicht” en die zijn dus op veel manieren van elkaar gescheiden en [dus ook] van de etnische Nederlanders.

Ja, er zijn mensen van allerlei achtergronden in de grootste steden van West-Europa. Maar slechts één van die achtergronden is problematisch. Op dit moment hoeft niemand te worden verteld waarom. Momenteel vormen moslims ongeveer 17% van de bevolking van Antwerpen en Brussel, 22% van Birmingham, 25% van Marseille, 11% van Amsterdam, 13% van Rotterdam, en 13% van Frankfurt. Immigratiepatronen en demografische trends wijzen erop dat deze aantallen de komende jaren gestaag zullen toenemen en uiteindelijk zal, ik herhaal het, heel West-Europa onder de sharia vallen. Of, zoals John het zo mooi zegt: “Veel dingen zullen anders zijn en sommige dingen zullen beter zijn”.

Screenshot_342

Nou, zij zal [dan] dood zijn en het maakt voor haar niets uit. Maar voor de kinderen en kleinkinderen van de huidige West-Europese volwassenen – mensen die er nooit mee hebben ingestemd dat hun landen zouden worden overgedragen aan buitenlanders en uiteindelijk zouden worden geregeerd door de islamitische wetgeving – zal het wel wat uitmaken. Als we deze geruststellende woorden van mensen als Maurice Crul en Barbara John lezen, dan herkennen we hen precies als het soort mensen dat op die conferentie in Washington in 2007 de spot dreef met diegenen onder ons die waarschuwden dat West-Europa een op handen zijnde transformatie van kolossale omvang stond te wachten. Nu worden onze waarschuwingen langzamerhand als geaccepteerde waarheden beschouwd, zelfs wanneer degenen onder ons die de waarschuwingen naar buiten hebben gebracht nog steeds als paria’s worden behandeld. Want de aard van onze vermeende misdaad begint ook te verschuiven. Nu is het niet meer misdadig om een steeds groter wordende  moslimovername van West-Europa te voorspellen. Het is misdadig om erover te klagen, in plaats van zich er nederig en gehoorzaam bij aan te passen.

Over Bruce Bawer

Bruce Bawer is de auteur van ‘While Europe Slept’, ‘Surrender’ en ‘The Victims’ Revolution. ‘ Zijn roman “Het Alhambra” is zojuist uitgekomen.

Bron:
www.frontpagemag.com
Door: Bruce Bawer

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Intellectuelen/academici", "Islamofobie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, belangenverstrengeling, Censuur, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, Europa, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, meningsdictatuur, moralisme, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, sharia, soevereiniteit, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

25 reacties op Toen: “Islamitisch Europa? Belachelijk!” Nu: “Islamitisch Europa? Onvermijdelijk – en geweldig”

 1. Cefas zegt:

  Ben tegen allochtonisering van Europa.

  Like

 2. ReaGluurder zegt:

  Bij de ALLEREERSTE mohammedaanse gemeenteraad, kom ik HALALKLAAR!! (als dat nog lukt, hi hi) Gun ik de Sufkutten zóóóóo!!

  Like

 3. Diplomaten zelf zijn al door de hoogste “elite” uiterst nauwkeurig geselecteerd voor hun job en komen vaak uit dezelfde “smerige” stal van geldwolven…….hoge jobhunters……gevestigde orde die ook de grootste politieke partijen vormen……..hoge militaire rangen bekleed tijdens diensttijd…..behangen met oorkondes.
  De snobs die hooggeleerd een stoel bekleden aan universiteiten…..zijn uit het zelfde hout gesneden en hebben een gemeenschappelijk doel met de elite…..soms onzichtbaar…..soms zichtbaar…..juist tijdens zulke congressen.

  Like

 4. orelius zegt:

  Wachteres en Henk V bedankt voor de vertaling prima stuk.

  Like

 5. delamontagne zegt:

  Meer dan 10 jaar geleden al boeken van hem gelezen.
  Heeft ook begin jaren ’90 in Amsterdam gewoond.
  Woont al lang in Norway, moest tijdens “Breivik” een poosje “weg” uit Noorwegen.
  Islamisering in Engeland ? Birmingham ? ?, ach een enkeling……..

  Naar de boodschapper wordt niet geluisterd.

  Geliked door 1 persoon

 6. Wachteres zegt:

  Het kan haast niet anders of de elite krijgt dik betaald, zodat zij allemaal zand in hun ogen hebben.

  Of ze worden bedreigd met het verlies van hun baan en de onmogelijkheid om verder carrière te maken.

  Wat wij zien moeten zij ook kunnen waarnemen en daar conclusies uit kunnen trekken.

  De premiers van de Europese landen roepen niet voor niets bij voortduring dat ‘de islam vrede is’..

  Hebben zij ook bij andere godsdiensten die behoefte? Nee, dat is niet nodig, want het uitgebreid geweld in veel opzichten komt maar van één kant.

  Die ellendige Finnen ook!

  Geliked door 1 persoon

 7. Elisah zegt:

  Off topic,
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/08/Aartsbisschop-Paus-wist-van-misbruik-maar-stelde-kardinaal-McCarrick-toch-aan-als-persoonlijke-adviseur

  Aartsbisschop: Paus wist van misbruik, maar stelde kardinaal McCarrick toch aan als persoonlijke adviseur

  Voormalige Vaticaan ambassadeur VS eist dat Franciscus aftreedt, en spreekt van machtig ‘homoseksueel netwerk’ in de Katholieke Kerk
  Aartsbisschop Carlo Maria Vigano, voormalig ambassadeur van het Vaticaan in de VS, heeft een schokkende officiële 11 pagina’s tellende aanklacht gepubliceerd waarin hij paus Franciscus ervan beschuldigd dat hij wist dat kardinaal Theodore McCarrick tal van priesters, leerlingen en ook minderjarigen seksueel heeft misbruikt, maar hem desondanks op een toppositie plaatste en hem zelfs een van zijn belangrijkste persoonlijke adviseurs maakte. Vigano eist daarom dat Franciscus aftreedt, samen met alle andere bisschoppen en kardinalen die McCarricks misbruik verborgen hebben gehouden.

  Like

 8. Willem Sterk zegt:

  Sterk artikel, maar er gaat toch wel degelijk weerstand komen en als de trend doorgaat is er maar 1 conclusie mogelijk.

  Like

 9. Republikein zegt:

  De hooggeleerden zullen eens diep vallen, daar hoef je geen denktank voor over op te richten

  Like

 10. boorzalf zegt:

  Hier nog zo’n deskundige, Leo Lucassen, praten allemaal als een kip zonder kop.

  Leo Lucassen ziet geen verband tussen moslimimmigranten en antisemitisme.
  Ach die Leo, we zullen jou eens een kepeltje opzetten en door voorsteden van Parijs laten wandelen.

  Geliked door 1 persoon

 11. Blaffertje zegt:

  “Islamitisch Europa? Onvermijdelijk – en geweldig”
  Moet eigenlijk zijn; Onvermijdelijk – en gewelddadig”, maar dat mag je niet zeggen van Europa.

  Like

 12. Thomasson zegt:

  @Guardia Angel
  Jij hebt volkomen gelijk. “Diplomaten zelf zijn al door de hoogste “elite” uiterst nauwkeurig geselecteerd voor hun job en komen vaak uit dezelfde “smerige” stal van geldwolven enz’.. De term “geldwolf” is niet helemaal correct. Een wolf eet niet meer dan hij nodig heeft. Hij pakt een dier om te eten. “Geld-verslaafden” of “Geldvampieren” is correcter.
  Bruce Baver was niet de enige uitgenodigde die riant werd betaald. Het is aan te nemen dat de organisatoren hebben financieel hen uiterste best gedaan, te zorgen dat hen conferentie zal bewoond worden door uit genodigden van de internationale top echelon. Al de top professoren, politici en diplomaten uit diverse landen werden met uiterste zorg geselecteerd. Zij moesten allemaal prediken hoe geweldige zal de toekomst van Europa worden. Maar in feite was het doel tot consensus te komen over een thema die niet openlijk werd besproken: Dat de toekomst van Europa hangt af van de KALERGI-PLAN. Zonder de afronding van dit plan zal geen toekomst voor Europa zijn. Zodra de inheemse Europeanen zouden passé composé zijn, de zon zal door de wolken breken en stralen over de nieuwe Europa.
  DEEL 2

  Like

 13. Thomasson zegt:

  DEEL 2

  @Guardia Angel. Bruce Baver vond het uiterst vreemd dat geen een van de panelleden gaf afwijkende commentaar of hield andere gedachten op na. Helaas,, was hij er niet van bewust dat al de deelnemers zijn BETAALD om hezelfde gedachtegoed te reflecteren en bijna identieke toespraken (met andere woorden) te houden. Vergeleek het met toespraken tijdens festiviteiten in het voormalige Oostblok.
  De organisatoren hadden Bruce Baver uitgenodigd als beroemde schrijver en een Europa specialist. Echter niemand van hen was geïnteresseerd in de waarheid die Baver van plan was te vertellen. DAT STOND NIET OP HET PROGRAMMA. De waarheid betaalt niet. Dus niemand was voorbereid te horen wat werkelijk in Europa is gaande. Zeker niet van een schrijver die betaald wordt de realiteit te verdoezelen. Al deze hooggeplaatste gasten zijn totaal onverschillig dat west & noord Europa ondergaan een radicale metamorfose die brengt het culturele erfgoed, democratie en levens in gevaar. Ze zijn waarschijnlijk heel blij met zulke bevindingen: Dat betekent een ding: De Kalergi-Plan werkt!. De massa verkrachtingen van vrouwen, meisjes en zelfs kleine kinderen betekent de geboorte van meer hybriden met een IQ niveau van 78 – 84 in plaats van de Europese gemiddelde IQ van 101. Zoals wij weten, domme mensen zijn makkelijk manipuleerbaar. Dit feit maakt het voor deze hooggeplaatsten ook in de toekomst hen positie aan de top te behouden.
  Deze top-mensen zijn ziekelijk arrogant en simpel van geest tegelijkertijd. Zij zien moslims als inferieure mensen. Ze hebben een tactiek bedacht: Zij laten de moslims Europa over te nemen. Daarna komen zij met hen leger om “het continent te bevrijden”. De dankbare bevolking; bestaande uit overwegend gekleurde hybriden zouden zich graag als loonslaven aan de nieuwe bevrijders onderwerpen.

  Like

 14. Geronimo zegt:

  Waarom anti-islam? Luister naar wat Pat Condell met zijn gave tot synthese daarover te vertellen heeft, en geniet van zijn striemend betoog dat van heel deze islamitische smeerlapperij geen spaander, maar dan ook geen spaander, heel laat. Heerlijk om zo onverbloemd de waarheid te horen zeggen.

  Like

 15. Thomasson zegt:

  @Geronimo. De organisatoren van de bovengenoemde conferentie zouden nooit in hen hoofd halen om Pat Condell of Paul Weston uit te nodigen https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-27186573

  Like

 16. Williaan zegt:

  In een bepaalde week, in 2007 ….. elf jaar later…… niets veranderd. Ja toch, de islamisering is toegenomen maar dat zien zij nog steeds niet of nog erger; ze juichen dat toe :/

  Like

 17. Henk.V zegt:

  Het is waar: mensen die de werkelijkheid in de samenleving in de praktijk meemaken weten heel goed welke misdadige processen door de elites in gang zijn gezet. Opzettelijk zijn gecreëerd.. Er gebeurt niets wat men ”van hogerhand” NIET heeft voorzien.
  De elites die de wereld willen ”verbeteren” en onze westerse samenlevingen daaraan willen opofferen, hebben ook de verdringing van het blanke ras op hun geweten.
  Zodra DIT bij IEDEREEN(!!!) bekend zal worden zal er een reactie volgen van een volk in nood. Eerder NIET!
  Die reactie komt simpelweg neer op de stelling ”Zij ( de elites”) of IK!” Maar hoe lang zal dit moment nog op zich laten wachten?. Soms denk ik dat de politiek het proces versneld naderbij kan brengen, zoals de AfD in Duitsland laat zien, waar de weerzin tegen de elites sterk toeneemt. Helaas zie ik van uit de hoek van de PVV en het FvD nog steeds geen beweging.. Ik vind dat onacceptabel.
  Maar de ultieme confrontatie zal er zeker komen met of zonder die partijen..

  Like

 18. Elisah zegt:

  https://fenixx.org/2018/08/27/migrantensmokkelaars-met-president-en-premier-organiseren-de-gewelddadige-aanvallen-op-spaanse-grenswachten/

  Migrantensmokkelaars met “president” en “premier” organiseren de gewelddadige aanvallen op Spaanse grenswachten

  Criminele mensensmokkelaars met een eigen ‘president’ en ‘premier’ leiden bendes van Afrikaanse migranten op om in ruil voor geld de Spaanse grenzen met Marokko aan te vallen.
  Uit vertrouwelijke politierapporten van El Pais blijkt dat de misdaadbendes migranten 20 dollar (17 euro) in rekening brengen om deel te nemen aan gewelddadige, georganiseerde aanvallen op de grens tussen Marokko en Ceuta, een Spaanse exclave aan de kust van Noord-Afrika.

  https://www.breitbart.com/london/2018/08/25/migrant-smugglers-president-prime-minister-organising-violent-attacks-spanish-border/

  Like

  • scherpschutter1943 zegt:

   Eens komt er een dag waarop wordt afgerekend met allen die de islamisering hebben bewerkstelligd. Die afrekening zal niet door de autotochtone bevolking worden gedaan maar door de ayatollahs die, als alleen heersers, geen boodschap meer hebben aan de afgedankte politici en dus niemand naast zich dulden. Dat geldt zeker voor alles wat links is, of christelijk. Rechts mag nog even blijven maar daarna worden ook zij weggezuiverd.

   Like

 19. Pingback: De overheid en haar supporters | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s