LONGREAD: De echte fascisten en racisten (een essay)

Screenshot_60

(Door: “bozeoudeman”)

We staan vermoedelijk aan de vooravond van een wereldwijde genocide waar voornamelijk blanken in eerste instantie slachtoffer van kunnen gaan worden, terwijl ondertussen politici en ‘bestuurders’ hun debiele macht, geld en partijspelletjes spelen alsof er niets aan de hand is, vergelijkbaar als ooit de Republiek van Weimar. Alsof er nergens wereldwijd aan één stuk door aanslagen vanuit een bepaalde hoek worden gepleegd. Alsof de wereld niet in de fik is gezet door een man van ‘vrede’ die oorlogen begon. 

Domme druilerige journalisten spelen het spel mee en stellen voor om die aanslagen gewoon te negeren. ”Want”, zo stellen zij, ”dan houden aandachtszoekers vanzelf op, gewoon niet meer vermelden. Dat is de methode bij uitstek.” Tja, de wereld staat op instorten, honderden miljoenen wensen zich in Europa te vestigen, moordpartijen en verkrachtingen van alle kanten, naast overvallen en berovingen, maar dat moeten we dus gewoon negeren, terwijl we wachten op de terugkeer van Jezus? Oh sorry die is er al, hij heet nu Bono of is het Sir Bob?

Niets dan idioten, randdebielen, dwazen en gekken van alle kanten beheersen blijkbaar de politiek en media. Superboeven die miljoenen en zelfs miljarden verzamelen en tegen gewone mensen brullen dat die solidair hun weinige geld moeten afstaan voor ‘goede’ doelen, zoals zeer recent weer een zangeres, die zelf op weg is om miljardair te worden. De wereld is totaal gestoord na het ineenstorten van de Sovjet-Unie, en de zogenaamde Arabische Lente heeft als nachtmerrie de rest gedaan.

Uit verwoede pogingen van politici van alle pluimage van links tot rechts om de controle te behouden over en binnen een maatschappij, die door met name het internationaal bedrijfsleven grenzen is kwijtgeraakt, en via tegenstand die inmiddels aan het groeien is tegen dit domme kosmopolitisch denken, is een nieuw vernietigend soort fascisme ontstaan. Een oude maatschappij dreigt ten onder te gaan aan een nieuwe, waarvan nog niemand weet hoe die zich gaat ontwikkelen. Totale gekte en anarchie lijken tot nu toe de gevolgen, precies als in begin van de vorige eeuw, toen communisme en socialisme zich op grotere schaal als nieuwe maatschappijvormen aandienden.

Sommigen zullen mij het volgende niet in dank afnemen, maar in mijn ogen past Trump ook bij de bende dwazen als een totale idioot net als al die anderen. Krijsen, schreeuwen, brullen, twitteren en als een halve gare zool vol genot hardop als soort puber roepen ‘dat zijn knop de grootse is’. Of er moet een briljante strategie achter dit Neanderthaler gedrag schuilgaan welk ik in mijn beperktheid niet zie.

Ook anderen zijn in die rij te noemen: een Franse president die zichzelf Jupiter noemt, een premier die alles weg lacht en denkt dat dan alles wel goed komt, een Europees ‘leider’ die alcoholist lijkt, een leider die als mantra ‘Wir schaffen das’ blijft herhalen, terwijl moord en doodslag door haar toedoen haar land verwoest en als klap op de vuurpijl een leider die zijn land wenst te ‘liberaliseren’, maar die tevens een ieder die kritiek op hem heeft het hoofd laat afhakken en als afsluiter, datzelfde land, waar mensenrechten dus niet blijken te bestaan, beheerst vrijwel de totale Verenigde Naties en dus de wereld en is voorzitter van de VN- mensenrechtencommissie. Krankzinnigheid heerst dus als norm.

De wereld is in totale ‘verwarring’ en Trump was ooit ook in mijn optiek de laatste kans om zonder oorlog het domme, deels corrupte, zelfgenoegzame, hypocriete links en de terroristische uitwassen van de islam te kunnen weerstaan en verslaan. Hij zou zo de redding van ons allen en de wereld worden. In plaats daarvan heeft hij niet gedaan wat hij had beloofd en wat hij had dienen te doen: de onmiddellijke arrestatie van het misdadige gedrocht Clinton, van de oorlogszuchtige jihadist Obama en de rest van de top van de zogenoemde Deep State, en het ontmantelen van de volledige Clinton/Obama propagandistische leugenpers. Verder het direct tot terroristische organisatie verklaren van de Amerikaanse tak van het fascistenbolwerk Antifa en hier meteen uit volgend juridische stappen tegen deze terroristen instellen.

Als dit per decreet had gemoeten, dan had dat maar gemoeten, om de wereld te vrijwaren van een nieuwe wereldoorlog of zelfs erger. In een tijd dat via de Democratische Partij overal in de VS de boel in de fik werd en wordt gestoken, is het uitroepen van de noodtoestand naar mijn idee terecht en te verantwoorden. Een president van een land kan het zich niet veroorloven dat een ex-president en een voormalige presidentskandidaat aan één stuk door hun aanhang oproepen tot ‘oorlog’ tegen de zittende president om hem zo het regeren onmogelijk te maken en de roep om hem af te zetten, die gebaseerd is op leugens.

In plaats daarvan heeft Trump zich in een val laten lokken en zijn de fraaie voornemens om af te rekenen met de ‘linkse’ corruptie en terreur verloren gegaan in veelal zinloos ogende gevechten met de hem vijandige Clinton/Obama media, die hem op die manier bijna als marionet bespelen vanaf zijn aantreden. Het is in mijn ogen dan ook onbegrijpelijk waarom hij alles laat passeren zonder echt op te treden en waarom hij de tot burgeroorlog oproepende krachten als Clinton en Obama niet laat arresteren. Hierdoor zie ook ik hem inmiddels als enkel een man met een grote bek, zonder moed. Blijven afwachten tot ‘zijn moment daar is’ is precies wat zijn tegenpartij wenst. Zijn termijn zit er zo direct op, terwijl landverraders en bandieten hem aan één stuk door met valse verklaringen aanvallen, uitlachen en uitputten.

Helaas heeft Trump tot nu toe niet gedaan wat hij beloofde, zoals bijvoorbeeld ook niet het normaliseren van de door de havik Obama verpeste relatie met Rusland, en hoopt hij met zijn kreet ‘America first’ en zijn ‘partijtje verbaal worstelen’ met een gestoorde dictator wellicht straks op een tweede termijn, terwijl hij zich ondertussen keer op keer de problemen in laat trekken door een vijandige Deep State en een leugenachtige pers onder leiding van met name CNN, op initiatief van het oorlogszuchtige Obama/Clinton kamp en de recent overleden lafaard McCain. Een man die laf was en zich niet keerde tegen de eis van de Republikeinse Partij om de verdwaasde persoon Palin als vicepresidentskandidaat in zijn maag gesplitst te krijgen toen hij presidentskandidaat was. Dat hij met deze vrouw aan zijn kant wel moest verliezen van de toen opkomende fris ogende Obama hoefde niemand te verrassen. Zijn eigen lafheid nam hij daarna Trump kwalijk toen die wel, met succes, tegen het Republikeinse partijkartel inging.

Maar helaas lijkt, als er niet snel iets aan Trump zijn houding verandert, alle hoop op nog een min of meer vreedzame oplossing via het terugdringen van het overal infiltreren van islamitische troepen onder het mom van ‘vreedzame vluchtelingen en immigranten’ hiermee naar mijn idee van de baan. De naar mijn smaak jihadist Obama heeft eigenlijk nog altijd de werkelijke macht in Amerika via zijn zogenaamd linkse, in werkelijkheid fascistische en gewelddadige partij en zijn extreemlinkse knokploegen van de zich Antifa noemende fascisten, en ook in de wereld met name via Merkel en veel met hem dwepende VN en EU onderdanige of corrupte moderne hofnarren, zoals de bedenkelijke Juncker en dienaren Verhofstadt en Timmermans, om enkele van hen te noemen.

Als gevolg daarvan zal de geplande wereldwijde genocide op ‘ongelovige’ blanken ooit starten en dan onverminderd, zonder tegenreactie van overheden, voor lange tijd doorgaan. Blanken moeten worden uitgeroeid, zij moeten maar eens betalen ‘voor wat zij de wereld hebben aangedaan’, aldus blijkt uit de deels nog verborgen agenda’s van veel ambtenaren, academici, journalisten en politici bij VN en EU, nadat de door velen inmiddels ook als racist geziene Obama, als goed Black Panther en trouw Black Muslim in de VS aan de macht is geweest. Macht die hij officieus nog steeds uitoefent?

Door Trump heeft de voor uitroeiing genomineerde partij zinloos tijd verloren die niet verloren had mogen gaan. Tijd die optimaal is gebruikt door de vele gewillige en of betaalde werktuigen van oorlogszuchtige demonen die de wereld bewust richting ondergang sturen. Het ‘opschonen’ van internet door ‘links’ gekleurde gedachtepolitie is een van de vele burger-vijandige daden die door Trump blijkbaar als onnozel en ongevaarlijk worden genegeerd als het niet om hem zelf handelt.

Het onmiddellijk sluiten van burger-vijandige bedrijven als Facebook en Twitter, die tijdens de Arabische Lente en het vervolg daarop al hebben bewezen een gevaar voor de mensheid te zijn, gebeurt dus niet en in plaats daarvan regeert nu hun soort infantiliteit bijna volledig impulsief de wereld. Dat Trump niets of niet veel van zijn beloften zou inwilligen, was eigenlijk al duidelijk zichtbaar toen hij, als een soort grote kleuter, zijn zwaarddansje aan het doen was in Saoedi-Arabië. Hij is helaas niet de genezing van de ziekte die de wereld teistert, maar eerder, via zijn superego, een aangetaste cel van die ziekte. Zelfs al zou hij een tweede termijn krijgen, dan valt er nog niet veel te verwachten, vrees ik.

Waarschijnlijk zal ook dan gewoon doorgaan wat nu al plaatsvindt: een aaneenschakeling van aanvallen die hij deels zelf oproept met zijn twitteren, en tevens zal de wens van zijn clubje zwaarddans-vrienden uit Saoedi-Arabië om de wereld te veroveren, via een verdere demografische tsunami, zonder veel tegenstand uit het Westen onverminderd en zelfs waarschijnlijk versneld doorgang vinden.

Vanuit de VS is op dit moment niet echt iets te verwachten en Europa is te versnipperd en te verdeeld om tegenwicht te geven aan de al jaren geleden geplande invasie van de hele wereld en de daarmee gepaard gaande, eveneens al jaren gewenste en geplande, totale genocide op zijn ‘ongelovige’ blanke bevolking. Een bevolking die extreem verdeeld is. Iets dat in Nederland via tweedracht al duidelijk zichtbaar is, deels bewerkstelligd via een verdeel en heers stimuleringsplan eigen woningbezit, door het hier uit voortvloeiend tot welgesteld, zeer welgesteld en zelfs soms superrijk maken van pakweg bijna de helft van die bevolking.

Dat deel van de bevolking zal dus niet of niet snel tegen hun politieke weldoeners in opstand komen. Zij zullen vermoedelijk grotendeels heel lang hun ‘moneymakers’ blijven steunen tot het te laat is. Zo zal men helaas ook te lang de praatjes van politieke klaplopers blijven geloven. Praatjes die erop gericht zijn om mensen vrees aan te jagen door te wijzen naar de gruwelen uit het verleden, om hen zo niet naar een andere mogelijk nog gruwelijker toekomst te laten kijken, waardoor dat gruwelijke verleden, dit keer vanuit een andere hoek, door grenzeloze domheid en of corruptie opnieuw toekomst dreigt te worden.

Het andere bevolkingsdeel wordt grotendeels financieel uitgemolken om de overwaarde voor de door ‘liberale socialisten’ uitverkorenen te kunnen laten voortbestaan en verder laten uitgroeien. Een heel groot deel van dat bevolkingsdeel zit soms zwaar depressief thuis, in wanhoop, vaak zonder werk en zeker zonder uitzicht, gebukt onder schulden en veelal vermoeid en ongezond door aanhoudende overlast in gettobuurten waar de strijd om dagelijks te overleven steeds harder wordt, terwijl het financieel al jaren, dankzij vooral hypocriete liberalen en socialisten, als verslagen bokser murw gebeukt in de touwen hangt.

Zij zullen dus helemaal niet tot nauwelijks ooit nog in beweging komen. Dat laatste is ook logisch, omdat een groot deel van hen geen enkel vertrouwen meer bezit in welke politieke groepering dan ook en tevens omdat zij door jarenlange alsmaar stijgende vooral woonlasten vaak volledig afhankelijk is gemaakt van diverse overheidssubsidies. Tegen die overheid in opstand komen, kan direct door die overheid met het dichtdraaien van de subsidiekranen worden afgestraft en zo dus bij voorbaat de kop ingedrukt. Deze groep is dus al grotendeels, zeg maar afgedwongen slaafs, nu de rest nog via manipulaties met de prijzen op de koopwoningmarkt en hypotheekaftrekmogelijkheden. Het milieu biedt onbetrouwbare politici en falende bestuurders ook nog eens vele nieuwe kansen om alle burgers tot slavernij te voeren.

Dit alles betekent in mijn ogen dat er enkel een kleine groep is die als realisten anders wil, maar die als groep te klein is om een echte ommekeer te kunnen bewerkstelligen. Vermoedelijk zal dit in meerdere landen zo zijn. Bovendien heerst bij velen nog altijd volledig ten onrechte vertrouwen in vooral de politieke uiting van de democratie waardoor zelfs het ook maar in zicht komen van een ommekeer veel te lang op zich laat wachten, terwijl er geen tijd meer te verspillen is. Want in de tussentijd, terwijl sommige politici elkaar de loef proberen af te steken of zelfs ons allen wensen gerust te stellen met fraaie of minder fraaie beeldspraak, draait de vernietigingsmachine op volle toeren en worden miljoenen nieuwe kiezers door gestoorde politici binnengehaald, ook al zien zij nu dat die kiezers straks toch echt op partijen als DENK zullen gaan stemmen. Zo zijn en blijven deze narren bezig om ook hun eigen ondergang te bespoedigen.

Onder andere door het bovengeschetste krijgt de agressor volledig de wind mee in de wil en de planning tot het komen van wereldoverheersing, dit mede door grootschalig verraad van misschien wel bijna het leeuwendeel van de westerse academici, politici, journalisten, kerkleiders en vooral de multinationale, maar ook veel kleinere meer lokale, ondernemers, die vaak enkel in soms zeer onrealistische winstprognoses lijken te kunnen denken. Oorlog lijkt dus onvermijdbaar of met name veel Europeanen moeten zich op basis van vrijwilligheid melden voor een nieuwe Endlösung om zo de nieuwe maatschappij zonder strijd te laten ontstaan. Kiest u maar!

Er is in ieder geval geen cavalerie die straks zal komen aanstormen om de bedreigde vrijheden die wij tot heden in het Westen kenden te ontzetten. Wij, de burgers, zullen het zelf moeten klaren. Maar hoe doe je zoiets tegen een goed geregistreerde en georganiseerde lang geplande aanval vanuit een groep, die, indien noodzakelijk, uit bijna 2 miljard mensen kan putten. Mensen die allen van het ene op het andere moment, door een religieuze beleving, in een zeer moordlustige, bloeddorstige vijand kunnen veranderen, zoals al meerdere malen bewezen.

Hoe bescherm je jezelf of houd je iets tegen als je alleen of met weinigen staat in een vijandige omgeving, die met de dag vijandiger wordt gemaakt door kortzichtig of wellicht nog erger, corrupt en/of laf bestuur dat de druk dagelijks blijft opvoeren en haar taak tot ‘het beschermen van met name ook haar oorspronkelijke burgers’ volledig nalaat en die groep burgers liever eerder ‘voor de wolven gooit’.

Trump was dan ook voor velen bijna de vleesgeworden heiland, maar helaas blijkt hij tot nu toe enkel een man met een grote bek door een gigantisch ego. Als hij straks het veld moet ruimen, direct of na een tweede termijn, kan het lot genadeloos, de zichzelf niet als racist ziende maar wel beetje racist zijnde en lichtelijk godsdienstwaanzinnige Oprah Winfrey tot president maken, of nog erger dan dat, via Michelle Obama, opnieuw de oorlogszuchtige jihadist/racist Barack Hussein Obama als echtgenoot van, maar in werkelijkheid tot de dan echte president van Amerika maken.

Dit kan betekenen dat de aanval op alle ‘ongelovige’ blanken in met name Europa met vernieuwde volle vaart zal worden heropend als het begin van die moordpartij ooit al zou zijn gestopt. Obama zal opnieuw van Europa eisen wat hij al eerder deed als president, namelijk dat Europa alle ‘zielige’ mensen binnenlaat, al zijn het er tientallen tot honderden miljoenen, wat Europa uit naam van de EU ook braaf zal doen. Precies hetgeen de EU nu ook al doet en wat niet anders dan op termijn tot een niet te bevatten slachtpartij kan leiden.

Dat dit moedwillig moord op haar bevolking en ook op die immigranten betekent, schijnt tot de zogenaamd hoogopgeleide elite van verdwaasde kosmopolieten niet door te dringen, of zij wordt bijzonder goed voor dat wegkijken beloond. Enkel het massaal niet langer luisteren naar propaganda van minne politici, en dus niet langer deze praatjes als waarheden accepteren, kan wellicht het tij nog keren.

Maar zolang het overgrote deel van de blanken via valse leugenpropaganda van met name ‘links’ blijft gedomineerd, geïndoctrineerd en geterroriseerd met het idee dat zwart en islamitisch racisme niet bestaat, en daardoor tevens de gedachte huldigt dat blanken zichzelf niet mogen beschermen en verdedigen, noch voor hun eigen belangen mogen opkomen, vrees ik het ergste. Te lang laat men zich monddood maken door met name gestoorde of corrupte blanke idioten die alles als blank racisme bestempelen als blanken wel ook voor eigen belang en voor hun recht op leven kiezen. Zo vrees ik dat de wereld spoedig volledig rood zal kleuren, niet door krankzinnige ‘socialisten’ hun beoogde ideologie, maar door bloed.

En door het uiten van deze vrees mijnerzijds maak ik mij bekend als onverbeterlijke doemdenker en racist in de ogen van helaas de vele hersenloze ‘linkse’ en ‘progressieve’, maar ook deels ‘christelijke’ menselijke konijnen die braaf en zonder ooit zelf na te denken in de koplampen van de echte racisten, de nieuwe fascisten bij de VN en de EU, blijven staren en via mooie woorden van veel politieke klaplopers zeker weten dat achter die felle, mooie lichten hun gedroomde sociale land ligt of zelfs God schuil gaat. Halleluja? Of toch ‘beng, beng’? Ondertussen blijf ik hopen op terugkeer van verstand en betere tijden.

Door:
“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

23 reacties op LONGREAD: De echte fascisten en racisten (een essay)

 1. Elisah zegt:

  Ondertussen…schunnige schande!
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/08/anti-zwarte-piet-activist-zet-prijs-op-het-hoofd-van-sinterklaas-krijgt-maar-300-euro-boete/

  Anti-Zwarte Piet-activist zet prijs op het hoofd van Sinterklaas: krijgt maar 300 euro boete

  Kent u de groep ‘de Grauwe Eeuw’? Het is een bijna extreem linkse groepering die feestjes verstoord met het thema ‘indianen en cowboys’, straatnamen wil ‘dekolonialiseren’, maar ook een lid heeft die op Facebook heeft gezet dat die een prijs zet op het hoofd van Sinterklaas. Dit lid heet Michael van Zeijl en moest vandaag voor de rechter verschijnen voor zijn daad. Uitkomst? 300 euro boete.

  Like

  • Williaan zegt:

   Dat soort lieden zijn gewoon losers, janken dat ze zo zielig zijn, door rijke nationals eeuwen geleden hun voorvaderen aangedaan. Alsof de blanke lagere bevolking het zo gemakkelijk hadden. Waar zijn de slaven-nakomelingen van de Arabische (moslim) slavenhouders eigenlijk gebleven? Nee die hoor je niet, nee die hebben het zeker niet overleeft. De geschiedenis is een gebeurtenis vol van wreedheden, slavenhandel bestaat praktisch zo lang als de mensheid bestaat, de voorvaderen van alle rassen waren dan ook zeer gewelddadig tegen over andere groeperingen.

   Like

 2. paul zegt:

  Boos worden is geen voorrecht van oude mannen; seniel worden daarentegen…

  Like

 3. Peter zegt:

  Wilt u weten hoe de mongool eruit ziet die een aanslag op de Sint wilde plegen ?
  Zie het artikel met het portret van de mongool die ONS feest wil verpesten !!
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2504532/sinterklaasdreigers-voor-rechter

  Onthoud zijn naam !! Michael van Zeijl Michael van Zeijl Michael van Zeijl

  Like

  • Williaan zegt:

   Dat soort lieden zijn gewoon losers, janken dat ze zo zielig zijn, door rijke nationals eeuwen geleden hun voorvaderen aangedaan. Alsof de blanke lagere bevolking het zo gemakkelijk hadden. Waar zijn de slaven- nakomelingen van de Arabische (moslim) slavenhouders gebleven? Nee die hoor je niet die hebben het niet overleeft.

   Like

 4. Jules Vismale zegt:

  Ik mis alleen bij deze racistische linkse fascisten of bolsjewisten, buiten Vladimir Lenin en Jozef Stalin, Leon Trotski al was deze wel een jood EN hij was de uitvinder van vuurpelotons om Russische deserteurs (?) overhoop te knallen en op te hangen tijdens de Russische Revolutie!

  Like

  • Peter zegt:

   Jules Vismale : Leon Trotski al was deze wel een jood
   Wat heeft het jood-zijn hiermee te maken ???

   Like

   • Asgard zegt:

    Peter,…lijkt mij toch duidelijk wat ie ermee bedoeld,…dat niet ale Joden vrome heilige mensen zijn, wat ook zo is natuurlijk, of mogen we dat niet zeggen vanwege het verleden van de Joden, dat zou natuurlijk hypocriet zijn,…alle mensen hebben het goed en kwaad in zich dus ook de Joden, simpel toch!

    Like

 5. Francois zegt:

  De politiek is nooit de oplossing maar steeds het probleem. En politiek dankt zijn bestaan enkel aan de aard van het beestje “de mens” Hoe zegt men dat in het latijn “homo homini lupus” De grootste vijand van de mens is de mens zelf. Wij vreten ons zelf op ,en ik zou bij god niet weten hoe dit tij ooit kan keren.

  Like

 6. BertG. zegt:

  Als je bijna 100 predikanten uitnodigt in het witte huis om te bidden en de wereld problemen te bespreken, dan ben je ook niet goed bij je hoofd.
  Als je meent dat je de wereld problemen moet gaan bespreken met evangelisten, dan ben je na mijn idee levensgevaarlijk en net zo gek als de paus.
  Dus ga er maar niet van uit dat Trump zich echt druk zal of kan maken om “ongelovigen”

  Maandagavond kwamen bijna 100 christelijke (kerk)leiders, voorgangers en evangelisten –waaronder Franklin Graham, James Dobson en Greg Laurie- opnieuw bij president Trump in het Witte Huis om de zorgwekkende ontwikkelingen in de VS te bespreken. Zo hebben linkse activisten al vele tientallen gewelddadige aanvallen op burgers gepleegd die bijvoorbeeld enkel een pro-Trump sticker op hun auto hadden geplakt, of een Trump-petje droegen. De meeste mainstream media negeren dit niet alleen, maar sporen impliciet –en soms zelfs expliciet- aan tot geweld tegen rechts.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/08/Trump-waarschuwt-Google-tegen-censuur-is-bang-voor-nog-meer-haat-en-geweld-door-links

  Like

 7. Klaas zegt:

  Like

 8. Sabeltant zegt:

  Frustraties geuit door een Tamelijk negatief verhaal over Trump. Hij mag dan verre van perfect zijn, als Clinton aan de macht was gekomen was Amerika verloren geweest. Nog vier jaar afbraak en verhogen van belasting voor linkse hobby’s, het omruilen van de “blanke top” voor een “zwarte top” en het plaatsen van moslims op strategische plekken om de islam ongezien politieke macht te geven, het verder afbreken van het leger en de grensbewaking alles om Amerikaanse welvaart nog verder af te breken.

  Graag wat meer respect voor president Trump die dagelijks tegen de democraten en bijna de complete media moet strijden. Zijn ‘geduld’ met de leugenpers komt een keer aan zijn eind en er hoeft bij die deep state maar één man om te vallen en de hele handel kan worden opgerold.
  Trump is het beste wat Amerika (en het realisme in Europa) sinds lang tijd heeft gehad.
  De cijfers spreken voor zich!

  Like

  • Asgard zegt:

   Sabeltant,..ze vissen allemaal in dezelfde vijver, Trumpie ook,..voor het oog van de wereld maken ze elkaar af, maar achter de schermen heiligen ze hetzelfde doel!

   Like

   • Sabeltant zegt:

    Als ik zo de wereldwijde reacties op Trump lees denk ik dat dit niet klopt.
    Iedereen kan de cijfers van werkloosheid en de economie achterhalen en iedereen kan controleren op Twitter en de opnames van zijn speeches wat hij precies zegt en schrijft en wat de (wereldwijde) linkse media ons verteld wat hij gezegd heeft. Dan komt het inderdaad beter uit om net te doen alsof Trump hetzelfde doet met alleen andere woorden.
    Maar de cijfers laten zien dat dit niet zo is. Echt, controleer je bronnen en je zult zien dat het wel wat genuanceerder in elkaar zit.

    Like

   • Asgard zegt:

    Sabeltant,..zolang elk staatshoofd de paus bezoekt staan ze zij aan zij met de NWO, het is echt niet zo moeilijk om het plaatje te doorzien.

    Like

 9. Republikein zegt:

  Wat een uitbarsting.
  Lucht wel op.

  Like

 10. Tiurrie zegt:

  Ik sta geheel achter dit verhaal….ongelofelijk knap en inteligent geciteerd …wat mij betreft moet de boze oude man de nieuwe wereld leider worden..ik sta er vierkant achter ! ..dit verhaal zou wereld wijd gepubliceerd moeten worden vnl. Engels Duits Russische Spaans etc…dit moet onder de wereld bevolking komen , uitgezonderd arabische landen , die hebben hun eigen visie op het geheel .

  Like

 11. Mario Schettini zegt:

  zelfs Trump is maar een mens! ik ben het met schrijver dezes eens, dat Trump zowel FB als andere ‘sociale media’ in de ban had moeten doen en ja hij had eveneens antifa als terroristische organisatie moeten bestempelen. echter wat deze boze oude man vergeet is het feit dat de zgn. deel state niet is ontstaan tijdens het onzalig tijdperk van Obama/Clinton. reeds onder Eisenhower en misschien wel eerder, tekenden de contouren van de deep state zich af. Kennedy heeft ooit verklaard dat hij een samenzwering op het spoor was dat als doel had, elke Amerikaan tot slaaf te maken. hij zou zijn uiterste best doen om de bedenkers van deze samenzwering op te sporen. een week na deze uitspraak was hij dood… Trump kan niet in twee jaar de puinhopen van 70 jaar wanbeleid opruimen.

  Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @Mario Schettini, dat klopt dat de deep state al heel lang bestaat en wat u schrijft over J.F. Kennedy klopt ook en daarom kreeg hij de kogel want hij was een gevaar voor de deep state.
   De deep state bestond al voor WOII maar er is ook een schaduw regering in de U.S.A. en die bestaat sinds 1947 volgens een ex CIA agent. De Deep state en schaduw regering hebben verbanden met elkaar. Trump moet eerst alle deep state aanhangers uit de CIA, FBI, het witte huis en andere overheidsdiensten halen en rechters aanstellen die niet de deep state volgen. Nieuwe rechters zijn er al aangesteld maar nog niet alle rechters van de deep state zijn weg. Wat voor nut heeft het om Hillary voor de rechter te brengen en een deep state rechter moet over haar oordelen. Dan haal je bij voorbaat bakzeil. Bovendien word er gewerkt aan een tribunaal en dat kost gewoon erg veel tijd maar het kost ook erg veel tijd om alle bewijzen te verzamelen tegen de Clintons, Obama en de beide Bush presidenten. Enkele weken geleden heeft de DOJ (Department of Justice) allemaal administratie opgehaald met een vliegtuig in Little Rock waar de Clinton Foundation zit.

   Afgelopen week zijn de spionage satellieten van de deep state off line gehaald en kunnen ze niet meer spioneren. Velen hebben niet door wat er werkelijk allemaal speelt en zijn veel te ongeduldig wat Trump betreft en vergeten wat hij allemaal al wel aan goeds heeft gedaan voor de Amerikanen en de rest van de wereld. Hij heeft al vele verkiezingsbeloftes ingelost en er zit inderdaad een strategie achter Trump zijn tweets en uitspraken. Had de wereld nu geweten wat er in Zuid-Afrika gebeurd als hij niet een tweet daarover had geschreven???

   Ik vind het artikel van de “boze oude man” zeer kortzichtig wat Trump betreft en bovendien denkt hij dat de deep state in no time opgerold kan worden. Zo als u al schrijft kan Trump deze ellende van de deep state niet in twee jaar oplossen. Gelukkig werken vele mensen (o.a. militairen) al vele jaren in het geheim aan het oprollen van de deep state en is Trump de juiste president om dit voor elkaar te krijgen. Het team wat al vele jaren aan het oprollen van de deep state werkt heeft ook buitenlanders in het team waaronder uit Nederland en Ierland.

   Als het Trump, het team en de persoon Q (waarschijnlijk is dat J.F. Kennedy junior) niet lukt om de deep state op te rollen dan krijgen we te maken met atoombommen die in elk geval Europa en Rusland van de wereldkaart vegen.
   Het is een strijd van het goede tegen het kwade. De Deep state hangt de Satan aan (met een nieuwe wereld orde (NWO) van o.a. pedofilie, kindermisbruik, ontvoeren van kinderen, kannibalisme en vele andere lugubere zaken) en Trump hangt God aan evenals het team en Q. Trump zet de deep state met zijn tweets en uitspraken regelmatig op een zijspoor of doet (nog) wat de deep state wil maar uiteindelijk schieten de deep state figuren zichzelf in de voet. Het is de kunst om de deep state in verwarring te brengen zodat ze niet weten wie er allemaal bezig zijn om de deep state ten val te brengen.

   God bless Amerika, Trump, het team, Q, Nederland en alle burgers van landen die ook ten strijde trekken tegen de duivel zoals Polen, Orban, Salvini en anderen.

   Like

 12. Gerrit zegt:

  @bozeoudeman, Met de opsomming van wat allemaal mis is met deze wereld kom je niet verder.
  Wanneer je niet wilt of kunt begrijpen dat achter de schermen van het grote politieke wereld toneel al meer dan duizenden jaren een soort van onzichtbare hand vrijwel alles hier op aarde bezit, stuurt en beheerst kom je niet verder met een diep gaande analyse naar de oorzaken.
  Deze ‘mensen’ werken al eeuwen, van generatie op generatie aan het zelfde doel, en deze ‘mensen’ verliezen nooit hun doelstelling uit het oog.
  Meer dan tien jaar probeer ik het te vertellen, uit te leggen, op blogs en forums neer te schrijven met vrijwel altijd het zelfde resultaat. Ik, en velen met mij worden weg gezet als een complotgekkie, een religie gekkie etc. Je verliest vrienden, familie en kennissen. Mensen zien het niet of willen het niet zien, de bekende reactie van de cognitieve dissonantie. Parallellen met de allegorie van plato’s
  grot zijn voor mij zeker herkenbaar.
  Van kleins af aan heb ik de drang gevoeld naar de waarheid, ik wilde precies weten hoe alles zit en werkte. Tot op een zekere hoogte weet ik het nou, en de krankzinnige realiteit van alle dag bevestigd mij dat ik goed zit.
  Voor mensen die werkelijk het verlangen hebben om hun kennis te verruimen is het boek van Robin de Ruiter een heel goed begin, of wanneer je de Engelse taal goed beheerst, William Guy Carr.

  https://www.bol.com/nl/p/de-13-satanische-bloedlijnen-trilogie/9200000074486479/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=kRSbi1xNP4CvLES6PmhFNA.1.2.ProductTitle

  https://www.bol.com/nl/p/pawns-in-the-game/9200000026070579/?suggestionType=typedsearch&bltgh=r2QksTId1jXVGPm9FtxE5A.1.2.ProductTitle

  Het boek van De Ruiter is in meer dan vijfentwintig landen een bestseller en in Frankrijk zelfs verboden (!) In Nederland won de Ruiter de frontier award en toch word hij helemaal doodgezwegen. Maar ook De Ruiter is niet wie hij lijkt, maar dat is nou niet relevant.
  Heb het boek van De Ruiter 3x moeten lezen om het goed te begrijpen, de eerste keer word je overspoeld met informatie zodat je na afloop het gevoel hebt een overlevende te zijn van een
  literaire tsunami.

  Like

 13. Taljaard zegt:

  Inderdaad intelligent en erudiet geschreven, zoals wij dat van @bozeoudeman gewend zijn.
  En hij beschrijft de vermoedelijke agenda van would be wereldverbeteraars in sommige instituten en personen binnen het internationale kosmopolitische grootkapitaal en hun paladijnen in politiek, media en academia op rake en adequate wijze. Het is ook al vrij lang bekend.
  Maar ik volg zijn pessimisme en fatalisme niet.
  Want de antiglobalistische bewegingen en krachten die zich de afgelopen 10 jaar tegen deze agenda hebben gekeerd zijn ook steeds sterker geworden. En zij groeien nog steeds.
  In Hongarije, Polen, Italie, Oostenrijk, en ook de VS, hebben zij regeringsmacht gekregen.
  En het ziet er naar uit dat dit over enkele jaren ook in Duitsland zal gebeuren, of ten minste aanzienlijk aan invloed zullen winnen.

  In Nederland gebeuren geen revoluties.
  Kan ook niet, want de dijken en waterkeringen moeten worden onderhouden, anders loopt 35% van het land binnen een paar weken onder water. En de bevolking is inderdaad hopeloos verdeeld en geknecht door financieele afhankelijkheid en potentieele wurgmaatregelen van staatswege.
  Bovendien zijn wij al sinds de Duitse eenwording van 1871 een doervoer- en transitogebied voor het grote Duitse achterland. En daarom economisch gezien in feite het 17e Bundesland van de BRD.

  Het nachtmerrie-scenario wat de schrijver suggereert aangaande de toekomstige ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek, en wat hij mogelijk van Michael Savage heeft overgenomen, is niet zeker. Het is een gruwelijke mogelijkheid, maar de Democraten zijn, als reactie op Trump, zodanig geradicaliseerd en naar links opgeschoven dat zij zichzelf in feite buitenspel hebben gezet. Hetzelfde zagen wij met Labour ten tijde van Thatcher, toen het zogenaamde ”loony left” de Britse sociaal democraten domineerden. En zichzelf zo ook buiten spel hebben gezet.
  Ten minste, wanneer wij Newt Gingrich moeten geloven.
  En die is tot nu toe behoorlijk geloofwaardig gebleken.
  Verder is het speculatie en koffiedik kijken. Want wij kunnen geen van allen in de toekomst kijken.
  Maar de ontwikkelingen zijn m.i. op zijn minst hoopvol.

  Wat Trump betreft; hij is een uitgeslapen sluwe oude vos.
  En, als een goed pokerspeler, houdt hij een aantal troefkaarten goed verborgen terwijl hij luidruchtig bluft en zijn tegenspelers daarmee manipuleert. Wat hij aan de buitenwereld laat zien is daar een onderdeel van. Maar hij is zijn tegenstanders tot nu nog altijd enkele stappen voor geweest. En wanneer hij zijn troefkaarten dan wel uitspeelde plaatste hij deze tegenspelers hiermee steeds opnieuw voor voldongen, en door hen niet meer terug te draaien, feiten.
  Op deze manier heeft hij zijn vastgoedimperium ook opgebouwd.
  En hij maakt er in de politiek een spel van door zijn tegenstanders te manipuleren om hem structureel te onderschatten. Om daarna toe te slaan en ze verbluft achter te laten. Op deze manier heeft hij de verkiezingen gewonnen. Ja, hij is een narcist en een onuitstaanbare hork en patjepeer; een onaangenaam mens en ”a very hard man to like.” Maar vergeet niet dat wij hier te maken hebben met iemand met een IQ van 154.
  ”Wait and see, Wait and see and learn.”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s