Exodus: 40% van de Joden zou “serieus overwegen” het Verenigd Koninkrijk te verlaten als Jeremy Corbyn premier wordt

Screenshot_201

(Door: Simon Kent – Vertaling: “Wachteres”)

Bijna 40% van de Britse Joden zou “serieus overwegen om te emigreren” als de leider van de Labour partij, Jeremy Corbyn, premier zou worden, onthulde een nieuwe opiniepeiling op woensdag. De “Jewish Chronicle” publiceerde de bevinding samen met de onthulling dat de Britse Joden tussen de 35-54 jaar het meest bezorgd zijn over het vooruitzicht van een Labour-regering onder leiding van Corbyn. Ongeveer de helft van die groep zei dat emigratie een serieuze overweging voor de toekomst is.

Breitbart

De opiniepeiling in de “Jewish Chronicle” liet zien dat de angst voor Corbyn’s leiderschap een hoogtepunt bereikt onder Joodse vrouwen; meer dan 44% zegt dat zij er serieus over zouden nadenken om het land te verlaten. Nog eens 51,77% van de Britse Joden zei dat ze niet serieus zouden overwegen het land te verlaten, en nog eens 9,7% zei dat ze het niet weten. De enquête onder 710 Joden werd uitgevoerd door Survation in de periode van 13 augustus tot september.

Het onderzoek kwam na twee turbulente weken voor Labour, toen er connecties uit het verleden tussen Corbyn en antisemieten werden onthuld, net als zijn aanwezigheid bij een kranslegging op een Tunesische begraafplaats, waar Palestijnse terroristen, die betrokken waren bij de Olympische Spelen van 1972 in München, begraven liggen.

De resultaten van de opiniepeiling bevestigen de waarnemingen van Lord Sacks, een onafhankelijke parlementariër en edelman, lid van het Hogerhuis, die zei dat Britse Joden zich niet langer veilig voelen in het land waar ze geboren zijn en dat het aanzien van het Verenigd Koninkrijk vernietigd is “in vlammen van haat”.

Joodse families vrezen dat Corbyn “een nieuwe golf van antisemitisme” kan ontketenen, waarschuwde de rabbijn. Hij zei tegen de Andrew Marr Show van BBC1:

Als mensen de taal horen die bij Labour naar buiten is gekomen en die aan de oppervlakte is gebracht door eerdere toespraken van Jeremy Corbyn, kunnen ze niet anders dan een reële bedreiging voelen. De Joden zijn al sinds 1656 in Groot-Brittannië, ik ken in deze 362 jaar geen andere situatie waarin de Joden – de meesten in onze gemeenschap – zich hebben gevraagd:  “Is dit land veilig om onze kinderen op te voeden”. Dit is toch heel erg verontrustend.

Het parlementslid Frank Field – een oudgediende – nam afgelopen vrijdag ontslag, nadat hij de leiding had beschuldigd dat zij een partij voorzit die een “motor voor antisemitisme” aan het worden is en voor een groot aantal andere daden die het leiderschap van Corbyn hebben overschaduwd.

De voormalige Labour-minister Dame Margaret Hodge heeft de leiding van de partij ook beschuldigd van het hebben van  “haat tegen de Joden”.

Bron:
www.breitbart.com
Door: Simon Kent

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Barbarisme, demoniseren, Groot-Brittannië, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Links fascisme, Marxisme, Rotzakken, Socialisten. Bookmark de permalink .

3 reacties op Exodus: 40% van de Joden zou “serieus overwegen” het Verenigd Koninkrijk te verlaten als Jeremy Corbyn premier wordt

 1. kampersrene zegt:

  Hij zou de joden verplichten een davidster op hun kledij te dragen (grapje)

  Like

 2. Sonnemans Freddy zegt:

  Als je weet dat Sadiq Kahn verkozen is op Labour, kan dit toch geen verbazing wekken?
  Als je weet dat in het Londense politiecorps meer mensen bezig zijn met het opsporen van personen die islamcritisch zijn, dan mensen die zich bezig houden met criminaliteit, kan dit toch geen verbazing wekken?

  Like

 3. Republikein zegt:

  Als we het over de Joodse geschiedenis hebben, is de consensus onder de bevolking dat de Joden sinds de oudheid uitsluitend in diaspora leefden, waarbij de Joodse Opstanden van de Romeinse tijd de laatste periode van Joodse politieke heerschappij waren, en een periode van korte duur. Hoewel deze consensus in meer dan één opzicht reductionistisch is, waren er meerdere groepen die zich in het pre-islamitische Arabië tot het jodendom bekeerden, waarvan sommige regionale machten op het schiereiland werden, en enkele kleine koninkrijken in Ethiopië – het Khazar Khaganaat van de vroege Middeleeuwen valt mij op als mogelijk de machtigste van deze vergeten joodse polities, en als degene die ik het interessantst vind.

  De Chazars waren etnisch Turks en leefden waarschijnlijk oorspronkelijk in de steppen van Centraal-Azië of in het Oeral- of Kaukasusgebergte. Er is weinig bekend over hun vroege geschiedenis, zoals gebruikelijk is bij nomadische volkeren. We weten echter wel dat vanaf 570 na Christus het West-Kok Turk Khaganaat over hen regeerde, maar omdat het in de jaren 630 uiteenviel, vestigden de Khazars zich als een onafhankelijke politieke entiteit die regeerde van Derbent in de Kaukasus tot de Wolga rivier. Tijdens deze periode volgden de meeste Chazars het Tengrisme, een oude steppe-godsdienst, maar het rijk was vanaf het prille begin multi-etnisch en multireligieus. Toen de Khazars zich uitbreidden, veroverden ze Groot Bulgarije, waardoor veel Bulgaren naar het zuiden migreerden naar het hedendaagse Bulgarije. De overblijvende Bulgaren brachten hulde aan de Khazar Khagans.

  Naarmate het Byzantijnse Rijk fervent anti-Joodser werd, vluchtten veel vluchtelingen naar het noorden naar de nieuw gevormde Chazar-staat. Op dezelfde manier verlieten de Joden ook moslimlanden naar Khazaria en begonnen ze zich te vestigen en te trouwen tussen de Chazars en de andere etnische groepen in het rijk. In deze periode verspreidde het besnijdenisritueel en het naleven van de sabbat zich onder de Chazaars, en de Joodse immigranten namen de gewoonten van Chazaar over en begonnen zich ook als Chazaars aan te duiden. In deze periode trokken veel reizende Joodse kooplieden, zoals de Radhanieten, ook door het grondgebied van Khazar, waardoor ze verder werden blootgesteld aan het jodendom. Hoewel er veel theorieën zijn over waarom de Khazars besloten zich tot het jodendom te bekeren, hetzij als een methode om de onafhankelijkheid van de omringende christelijke en islamitische rijken te bewaren, hetzij onder invloed van de Radhanitische kooplieden, vertelt de traditie over een religieus geschil dat Bulan, de bek, of militaire heerser (analoog aan de Japanse Shogun, waar de Khagan analoog is aan de keizer), tussen een christelijke priester, een moslimmullah en een joodse rabbijn. Tijdens dit debat kon geen van de drie religies een overtuigend argument aanvoeren waarom ze superieur waren aan de andere, dus vroeg Bulan de mullah en de priester afzonderlijk welke van de twee andere religies zij de voorkeur gaven. Beiden antwoordden dat zij de voorkeur gaven aan het jodendom, niet bereid om toe te geven dat de godsdienst van hun tegenstander verdienstelijk was, en dus besloot Bulan dat het de grootste van de drie moest zijn, en bekeerd.

  Dit gebeurde hoogstwaarschijnlijk ergens tussen 786 en 809, toen de Khagan nog macht had over de Bek, en dus was de bekering op dat moment waarschijnlijk alleen persoonlijk. Na verloop van tijd kreeg de Bek echter meer controle over de bestuursstructuur van Khazar, en ook de adel bekeerde zich. In 830 werd de zetel van de Khagan ook bezet door een jood. Op dat moment beoefende de algemene bevolking nog steeds het Tengriïsme, maar naarmate het duidelijker werd dat de edelen en heersers van het rijk zeer toegewijd waren aan het jodendom, en in de jaren 930 had de algemene bevolking van Chazaar zich hoogstwaarschijnlijk ook bekeerd, hoewel deze fase van bekering nog steeds wordt besproken door historici. Meerdere bronnen uit deze periode melden echter dat de meeste Chazaars joods waren. Deze metriek kan echter niet worden toegepast op de andere etnische groepen die binnen het rijk leven, omdat het moeilijker is om te onderscheiden of deze groepen zich ook bekeerd hebben of niet.

  Na de bekering van het rijk tot het jodendom werden de heersers van het rijk toegewijd aan de verdediging van hun religie en andere joden in naburige rijken. Zo noemt de Arabische reiziger ibn Fadlan een geval waarin de khagan een minaret vernietigde op een moskee in Atil en de muezzins doodde nadat hij hoorde dat moslims in Dar al-Babunaj daar een synagoge vernietigden. Ook in hun vele oorlogen tegen Arabische kalifaten verhinderden de Chazars de uitbreiding van de islam naar Oost-Europa. Na hun bekering tot het jodendom verslechterden ook hun betrekkingen met het Byzantijnse Rijk, omdat de Byzantijnen een machtige joodse staat als een bedreiging zagen voor de orthodoxe christelijke overheersing van Oost-Europa. Ondanks deze oorlogen smeedden de Chazars in de 9e eeuw een soort Pax Khazarica, die de ongelooflijke hoeveelheid handel door hun rijk tussen China en het westen mogelijk maakte.
  Echter, tegen de 10e eeuw begonnen oorlogen met de Rus’ het Khaganaat te verzwakken. In het begin van de eeuw wonnen de Chazars het grootste deel van hun gevechten tegen de ‘Rus, die bondgenoten waren van de Byzantijnen, die de Chazars steeds meer als hun vijanden zagen. Nu werden de rollen omgedraaid: in plaats van Oost-Europa te beschermen tegen de opmars van de moslims, stonden de Chazars als een bolwerk tussen de Islam en razzia’s die, volgens Bek Joseph van de Chazars, “het hele land van de Ismaëlieten [moslims] tot aan Bagdad zouden vernietigen”. Naarmate de eeuw vorderde, kregen de Rus’ echter een voorsprong op de Khazar, en Svyatoslav, Groothertog van Kiev, versloeg het Khazarleger en Khagan en veroverde in 965 de vestingstad Sarkel. Tegen het einde van het decennium controleerde hij de hoofdstad van Atil, de hoofdstad van Chazar. De resterende Chazar-leiders bekeerden zich tot de Islam om de steun van de Khwarizmien te krijgen, maar Grootvorst Vladimir, zoon van Svyatoslavië, veroverde toch al de rest van het Khazar-gebied en verbrandde hun wijngaarden in Samandar. Het resterende Khazargebied werd hoofdzakelijk bezet door de Khwarizmianen, hoewel het nominaal als een politieke entiteit bleef tot 1016, toen de laatste Khagan, Georgius Tzul, werd veroverd door een gecombineerd Byzantijns-Rus’ian leger. Hoewel sommige historici theoretiseren dat de Chazars in een of andere vorm bleven bestaan tot de Mongoolse invasies, maakt het gebrek aan documentatie van de 11e tot 13e eeuw deze beweringen ongelooflijk moeilijk te verifiëren.

  Met de val van het Khazar Khaganaat zou er geen onafhankelijke Joodse staat meer zijn tot de oprichting van Israël in 1948. In de Middeleeuwen, toen de dreiging van represailles een belangrijk afschrikmiddel bleef tegen vervolging van een religieuze groepering, droeg dit gebrek aan soevereiniteit bij aan het opkomende antisemitisme dat Europa in de 12e en 13e eeuw teisterde. Wat er uiteindelijk gebeurde met de vlucht van de Joden uit Chazaar is een bron van ongelooflijk historisch debat. Hoewel sommigen beweren dat Asjkenazische Joden de afstammelingen van Chazars waren, werd dit geloof gebruikt om antisemitische overtuigingen te ondersteunen dat Joden “oosterse” en niet-Europese waren. Omgekeerd wordt dit argument door sommigen aangevoerd om te beweren dat Asjkenazische Joden geen Midden-Oosterse Joden zijn om aan te tonen dat deze Joden geen band hebben met Israël. Beide beweringen zijn duidelijk antisemitisch en het gebruik van de Khazars om het Asjkenazische Jodendom te delegitimiseren is zowel feitelijk onjuist als intolerant. Hoewel we weten dat Chazars naar Europa zijn gevlucht, bestonden er in deze regio’s al gemeenschappen van Europese Joden voor de komst van Chazars, waaruit blijkt dat de Asjkenazische Joden op geen enkele wijze afstammen van de vluchtende Chazars. Er wordt ook aangenomen dat de hazen ook zijn gevlucht naar de Kaukasus, Hongarije, Roemenië, het Byzantijnse Rijk, Rusland, Kazachstan en het Midden-Oosten. Sommige van de koninklijke familie Khazar en rijke kooplieden zouden zijn gevlucht naar Andalusië, of Islamitisch Spanje, en velen bleven binnen het grondgebied van Kievan Rus. In deze gemeenschappen bekeerden ze zich waarschijnlijk tot de heersende religie, zoals velen in het Midden-Oosten waarschijnlijk deden toen ze als soldaten in moslimmilitairen dienden, of ze werden geïntegreerd in lokale joodse gemeenschappen, zoals waarschijnlijk in Spanje.

  Toen ik dit schreef, haalde ik al mijn informatie uit Kevin Alan Brook’s The Jews of Khazaria, waarin de geschiedenis en cultuur van Khazar veel gedetailleerder wordt beschreven dan ik hier de tijd of ruimte heb om dat te doen. Voor iedereen die meer wil weten, raad ik het ten zeerste aan.
  https://www.umdjanus.com/single-post/2018/04/30/The-Khazar-Khaganate

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s