LONGREAD: Inbreng PVV Algemeen Politieke Beschouwingen (Eerste Kamer, 30-10-2018)

PVV Kies voor NL

(Door: Marjolein Faber)

Voorzitter, het leek er op dat wij de tijd achter ons hadden gelaten waarin de fabrikant tegen de pastoor zei: “Houdt u ze dom, dan houd ik ze arm”. Echter is deze stelling nog springlevend, alleen is het nu niet meer de fabrikant en de pastoor, maar dit kabinet dat hand in hand met de EU de mensen dom wil houden en vervolgens arm wil maken. In het land van Rutte is het alleen gaaf als je behoort tot de elitaire kliek van Rutte, die elkaar de baantjes en privileges toeschuift. Voor deze kliek maakt het niet uit of de boodschappen duurder worden, de huizenprijzen de pan uitrijzen, ziektekosten stijgen, de energierekening onbetaalbaar wordt en het pensioen weer achter blijft. En zij wonen ook niet in één of andere achterstandswijk waar de oorspronkelijke Nederlanders niet meer welkom zijn en weggepest worden. Waar zo maar je auto in brand gestoken kan worden en tijdens de ramadan 100 Allah-aanbidders de hele nacht onder je slaapkamerraam bivakkeren compleet met barbecues. En jij moet de volgende ochtend weer naar je werk.

In de stad van de GroenLinkse burgemeester Halsema is het zo bont dat de Nederlandse politie niet meer welkom is in de El Tawheed moskee. Enkel Marokkaanse dienders zijn welkom. Ik ben reuze benieuwd of zij die haat-hut durft te sluiten. Maar het zal wel bij stoere praat blijven…

Voorzitter, voor de doorsnee-gezinnen is het elke dag topsport om het einde van de maand te halen. Want ondanks dat je een baan hebt, kan je in het land van Rutte tot de werkende armen behoren. Voor de oudere echtparen is het de grote vraag, zijn wij aan het eind van de maand nog samen? Of belandt mijn geliefde ergens waar maar één plekje vrij is in een verpleeghuis? Of zo maar ergens op straat? Want in het land van Rutte is het helemaal niet zeker dat je als echtpaar samen blijft tot de dood je scheidt. En dit gebeurt voorzitter ondanks dat er, net als vorig jaar, een overschot is van enige miljarden. Dit jaar is er 8 miljard over. En die 8 miljard, die zijn van óns. Niet dat wij er één cent van krijgen…Rutte spekt liever de multinationals. Zo deed de minister-president op eigen houtje een poging de dividendbelasting af te schaffen. Dat het merendeel van de burgers daar helemaal niets in zag, liet hem ijskoud. Er moest een publieke vernedering aan te pas komen, door zijn voormalig werkgever Unilever, om de minister-president bij de les te trekken. Het dividendplan werd gedumpt. En i.p.v. de vrijgevallen €2 miljard te gebruiken om de BTW-verhoging niet door te laten gaan, waar iedereen profijt van heeft, worden deze miljarden schaamteloos in de diepe zakken van de multinationals en het grote bedrijfsleven geschoven. Zo worden met deze €2 miljard :

 • de multinationals en grote bedrijven gematst door verdere verlaging van de vennootschapsbelasting;
 • de buitenlandse werknemers gematst via de expat-regeling. Zij betalen voorlopig 30% minder belasting dan Nederlanders;
 • de directeuren-grootaandeelhouders, die zichzelf geld hebben geleend, ook gematst. En ondertussen worden de huishoudens afgescheept met een fooi. Al jarenlang. De afgelopen 15 jaar hebben de huishouden een magere 2% extra te besteden gekregen. De afgelopen 15 jaar! 2%! Terwijl in diezelfde periode de economie groeide met 15%!

Voorzitter, die koopkrachtplaatjes die dit kabinet durft voor te schotelen, zijn vals. Over nep-nieuws gesproken! Voorzitter, door de open grenzen stagneert de koopkracht. De koopkracht wordt uitgehold door tienduizenden gelukzoekers die gretig de kassen van onze verzorgingsstaat plunderen. Het is niet voor niets dat de uitgaven op Sociale Zekerheid stijgen en de grootste uitgavenpost is. En dit in een tijd van economische groei! Terwijl er steeds meer werkende Nederlanders gedwongen hun vakantie thuis vieren, vieren tienduizenden frauderende Polen óók vakantie thuis in hún eigen land, maar dan met een Nederlandse WW- uitkering op zak. En dan zijn er ook nog frauderende Bulgaren, frauderende Roemenen, frauderende Turken en frauderende Marokkanen, die doodleuk zelf hun baan opzeggen en vervolgens hun hand ophouden voor een WW-uitkering. En dit allemaal onder het toeziend oog van het lamlendige management van het UWV. Ben je medeverantwoordelijk voor dit wanbestuur? Maakt niet uit. Je kan het altijd nog schoppen tot minister medisch zorg! Op de vraag waarom minister Bruins “ja” heeft gezegd tegen deze post, antwoordt hij o.a. : “De zorg goed en betaalbaar houden is cruciaal. Ik vind het een eer om aan dat grote maatschappelijke vraagstuk te mogen werken.” Einde citaat. Gezien zijn UWV-verleden rijst de vraagt: “Gaat dat lukken met Bruno?” Wat denkt u voorzitter? Voorzitter, naar schatting heeft één op de vijf Turks-Nederlandse bijstandtrekkers stiekem een huis in Turkije, waar zij regelmatig fêteren. Maar ja, gericht controleren is bij de politiek correcten ongewenst. Echter is er in hoger beroep geoordeeld dat bijstand verlenende instanties wel degelijk gericht mogen controleren. De vermogenstoets kan dus óók in Turkije uitgevoerd worden. Gemeenten moeten gewoon de regels uitvoeren en paal en perk stellen aan frauderende Turken. En ook voor bijstand-Turken geldt, dat zij eerst hun eigen huis moeten opeten voordat zij in aanmerking komen voor de bijstand. En dat maakt niet uit of dat huis in Nederland of in Turkije staat.

Voorzitter, dan denk je dat je alles hebt gehad, maar dan is er ook nog de reizende rechter. En dan bedoel ik niet Meester Visser van SBS6. Ik heb het over al K, een Irakese rechter die onder het regime van Saddam Hoessein rechtsprak. In dit krantenartikel is te lezen dat hij 20 jaar geleden naar Nederland kwam. Na de val van Saddam Hoessein pakte hij zijn oude beroep weer op in zijn thuisland. Hij vloog jarenlang vrijwel maandelijks van Amsterdam naar Bagdad voor zijn werkzaamheden als Irakese magistraat, waar hij rijkelijk voor beloond werd, terwijl z’n bijstandsuitkering in Nederland door de gemeente Vleuten werd bijgeschreven. Hoe is dat allemaal mogelijk? Hoe kan zo iets gebeuren? Kan de minister-president dit nader uitleggen? En is de uitkering al terug gevorderd? En waarom bleef hij niet in Bagdad? Graag een reactie van de minister-president.

En ondertussen krijgt de gewone burger de rekening gepresenteerd. Hogere btw, waardoor de dagelijkse boodschappen flink duurder worden. Hogere zorgkosten, behalve als je asielzoeker bent, want die krijgen alles gratis en meer zorg. Een alsmaar stijgende energierekening, terwijl er al 1 miljoen huishoudens in energie-armoede leven en de rekening nu al niet kunnen betalen. Hogere huren. Het bemachtigen van een huurwoning is haast onbereikbaar voor de gewone burger. Huizen die vrijkomen, worden meestal eerst toegewezen aan statushouders. En het aantal gelukzoekers neemt weer toe. Het COA begint al extra bedjes te spreiden. Dus nog meer ellende. Een starter kan in Nieuwegein kans maken op een woning als hij vervolgens voor 4 uur per week de slaaf wordt van de woonvereniging, die hem/haar verwent. Tja, in het AZC werd toch ook alles voor hen gedaan, dat zijn ze zo gewend.

Voorzitter, denk je lekker te kunnen chillen in je eigen huis, moet je van de milieumaffia van het gas af. Zij zijn dikke vrienden met de politieke elite en hebben listig een verbond gesloten in de vorm van het klimaatakkoord, met als rugdekking de klimaatwet. Dit wordt dé bodemloze put van Rutte en zijn kameraden. Onder leiding van de VVD´er Ed Nijpels nemen achter gesloten deuren ongekozen betweters plaats aan de klimaattafels en maken hún beleid. Afwijkende meningen worden direct onder de tafel geschoven. De klimaattafel “gebouwde omgeving”, waar de gesjeesde PvdA´er Diederik Samsom de scepter zwaait, wil iedereen dwingen om van het gas af te gaan en de gasprijs flink op te voeren. En denk je, als brave burger, dat als je gedwongen aangesloten bent op een warmtenet goed zit, dan kom je van een koude kermis thuis. Het gebruik van de warmtenetten is gekoppeld aan de gasprijs! Dus jij bent straks óók aan de beurt! Zo zie je maar, de vos verliest wel zijn haren, maar niet zij streken. Maar wat kan je dan ook verwachten van een voormalig Greenpeace-activist? Deze klimaattafel zal dan ook de torenhoge kosten van tienduizenden euro’s per woning neerleggen bij de gemakkelijkste slachtoffers: de huishoudens. Want voor de grote jongens gelden andere regels. En kan men het niet betalen? Dan nog maar een lening. Heb je al tot het maximum geleend? Ook geen nood. Op provinciaal niveau broedt men nieuwe constructies uit voor mensen die geen geld hebben, maar nóg wel een eigen woning. Letterlijk en figuurlijk wordt de grond onder de voeten vandaan getrokken. En pakt de gemeente je huis af. In ruil voor de overdracht aan de gemeente, van het blote eigendom van de grond onder de woning krijgt het slachtoffer een zak geld om de eigen woning te verduurzamen. En wie de grond bezit, bezit de woning. Ronduit een smerig voorstel.

Voorzitter, je moet er ook niet aan denken dat de wijk waar je woont een pilot wordt voor gas-loos wonen. Ondertussen heeft de minister van Binnenlandse Zaken 27 wijken aangewezen die experimenteel van het gas af moeten. Het zal je wijk maar zijn. Voorzitter,, na je huis is je auto aan de beurt. Nadat deze heilige koe flink is uitgemolken, moet die naar de slacht. De klimaattafel “mobiliteit” wil het liefst het eigen autobezit afschaffen. Je moet aan de deelauto. Eigenlijk is dat gewoon een soort taxi, alleen zit je zelf achter het stuur. Word je geen deler, dan mag je lekker niet meer overal parkeren. Voorzitter, ik houd mijn hart vast welke idioterie er van die tafels komen rollen onder leiding van Ed Nijpels. Hoe serieus kan je deze zelfbenoemde minnaar van Linda de Mol nemen? Dat kan toch nooit goed gaan?

Voorzitter, naast de milieumaffia hebben we ook de migratiemaffia. Die Nederland wil omkatten tot een multiculturele samenleving waar Zwarte Piet niet zwart mag zijn, Michiel de Ruijter geen zeeheld. Waar een man geen man mag zijn, een vrouw geen vrouw. Meneer en mevrouw Jansen verdwijnen. Misschien wordt het wel kameraad Jansen. Of erger: broeder of zuster, als wij in het putje van de islam terechtkomen waar vrouwen, homoseksuelen, joden, christenen, afvalligen en andere ongelovigen enkel het bestaan rest van een minderwaardige. De minister van Buitenlandse Zaken had het lef om kritiek te hebben op de multiculturele samenleving. Hij gaf aan, ik citeer: “Je loopt vrij snel tegen de grenzen van wat een samenleving kan hebben. Vandaar dat ik ook zeg: Ik begrijp de mensen in Amsterdam-West en in de Schilderswijk. Want als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je  hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last”, einde citaat Samengevat:de multiculturele samenleving is een ramp en de autochtone bevolking heeft er veel last van. Echter hield de minister maar kort stand en viel hij weer snel terug in het politiek correcte moeras. Voorzitter, maar is het dan niet zo dat autochtone kinderen in een multiculturele wijk, op school gebukt gaan onder islamitisch getreiter? Recentelijk stortte, na twee maanden getreiter, de 13 jarige Mees volledig in. Hij zat in de pauze altijd alleen zijn bammetjes op te eten. Mees was de enige Hollander, een vogelvrije kaaskop. Worden vrouwen en meisjes zonder hoofddoek dan niet lastig gevallen? En kan je tijdens de ramadan als autochtoon dan wel genieten van je nachtrust? En wordt de sharia politie dan niet ingezet in bijv. de Schilderswijk tijdens de jaarwisseling, omdat er anders helemaal geen houden meer aan is? Graag een reactie van de minister-president.

Voorzitter, toch roken de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken een kans om hun eigen minister neer te sabelen. Zelfs de minister-president vernederde zijn eigen minister voor zijn eigen ministerie. Het ministerie dat, op een klein aantal realisten na, tot de nok toe gevuld is met linkse activisten, die de agenda’s uitrollen van hun eigen partijen PvdA , D66 en GL in instituten zoals de VN. Open grenzen, globalisering, massamigratie en antizionisme oftewel antisemitisme voeren daarbij de boventoon, conform het EU-beleid van de lieveling van links, de Eurocommissaris Federica Mogherini, die óók trots poseerde met de terrorist Arafat, het dubieuze vriendje van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Voorzitter, het is dan ook de hoogste tijd dat eens flink de bezem gehaald wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let’s drain the swamp!

Voorzitter, deze regering laat onze kinderen opvoeden tot schapen en laat wolven binnen, met het risico dat ze in de toekomst ritueel geslacht worden. 1400 jaar geleden heeft de islam de oorlog verklaard aan alle ongelovigen. De jihad is de plicht van iedere moslim en roept op om iedere ongelovige te onderwerpen, met of zonder geweld. Steeds vaker slaat de gesel van de islam toe. Aanslagen met bommen, vrachtwagens, semiautomatische geweren, bijlen, messen, Molotovcocktails. Complete wijken in Zweden zijn oorlogsgebieden geworden. In Uppsala heeft de politie officieel aangekondigd dat ze de strijd tegen de immigranten-bendes heeft verloren. In het Verenigd Koninkrijk zijn minderjarige meisjes gruwelijk misbruikt door gewetenloze moslim mannen. In Frankrijk worden Joden vermoord, omdat zij joods zijn. En voorzitter, het gaat onze deur niet voorbij. Erger nog, de deur staat wagenwijd open. Voorzitter, recent is Nederland zelf door het oog van de naald gekropen en werd een geplande aanslag voorkomen. Zeven verdachten werden opgepakt in Weert en de Gelderse jihadstad Arnhem, waar de burgemeester inspiratie vindt bij de Moslimbroederschap. Niet echt geruststellend. Het OM geeft aan dat zij bij hun aanslag vermoedelijk machinegeweren en bom-vesten wilden gebruiken. En ook nog een autobom wilden laten ontploffen. Dit is nog maar het begin van wat ons te wachten staat. In onze buurlanden kunnen wij al ons voorland zien.

Voorzitter, Syriëgangers komen Nederland binnen op gestolen paspoorten, waarvan de serienummers bekend zijn, en mogen gewoon blijven. Ook al is bekend dat er twee Irakezen reisden op zo’n paspoort via Servië naar Parijs, waar zij zich opbliezen met als gevolg 130 doden. Dus gewoon uitzetten en geef ze de boodschap mee: ga je eigen land opbouwen samen met Allah. Ondertussen zijn er al 700.000 Syriërs teruggekeerd naar huis. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat óók de in Nederland verblijvende Syriërs naar huis teruggaan, voordat zij in aanmerking kunnen komen voor een permanente verblijfsvergunning. De grote vraag is, gaat dit kabinet zich daarvoor inzetten en de gelukzoekers uitzetten? Of blijft het de handlanger van de islam en blijft het de islamisering van ons land gewoon faciliteren? Graag een reactie van de minister-president.

Voorzitter, ook de rechtelijke macht speelt een dubieuze rol. In een verkrachtingszaak kreeg een Afghaanse verkrachter een lagere straf, omdat hij anders het land uitgezet kon worden. En het is zo zielig als hij en zijn zwangere vrouw terug naar huis moeten. Blijkbaar is hun welzijn meer van belang dan het welzijn van het Nederlandse slachtoffer. Wie of wat dient de rechtelijke macht? En dit terwijl Nederland Afghanistan als een veilig land beschouwt. Erger nog: SP, GL, PvdA doen er alles voor, samen met het incestueuze NGO-netwerk, uitzetting van Afghanen te voorkomen. Nog idioter: het NGO-netwerk lurkt aan het subsidie-infuus om vervolgens het nationaal beleid te ondermijnen. Waanzin! Droogleggen dat NGO-moeras! Het blijft anders dweilen met de kraan open. Mijn vraag aan de minister-president : hoe lang gaat deze regering nog door met het subsidiëren van deze NGO’s?

Voorzitter, terwijl de moskeeën ruimte bieden aan radicalisering laten islamitische landen rijkelijk hun oliedollars stromen naar de moskeeën. Wordt er een onderzoek ingesteld in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om deze financiële stromen in kaart te brengen, frustreren, ja daar zijn ze weer, de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken het onderzoek. Zij hielden lijsten met zeker dertig islamitische organisaties, die in Nederland geld hebben gekregen uit de Golfstaten, jarenlang onder de pet en weg van de onderzoekers. Doen ze dat op eigen houtje of hebben zij instructies gekregen van hogerhand? Heeft dit nog gevolgen gehad? Graag een reactie van de minister-president. Voorzitter, ondertussen stromen de moskeeën vol met gelovigen of in de taal van Erdoğan: de kazernes stromen vol met soldaten. Voorzitter, het maakt niet uit of er wel dan niet onderhandelingen worden gevoerd met Turkije over toetreding tot de EU. Deze regering geeft Erdoğan kans om gewoon een stille coup te plegen in Nederland. Erdoğan roept de Turken in West Europa op om een actievere rol te gaan spelen in de politiek om zo de islam en Turkse cultuur te beschermen. Hij bouwt gestaag aan zijn netwerk. Er zijn Turkse internaten, scholen en moskeeën, die volstromen met gelovigen, die hij trots zijn soldaten noemt. En de liefde is wederkerig. Tijdens de opening van de grootste Turkse moskee op Europees grondgebied, gevestigd in Keulen, scandeerden de aanwezige Turken tegen Erdoğan: “Hier is uw leger en u bent onze commandant!” Voorzitter, ik kan het niet anders noemen dan de vijfde colonne. En wat je binnen hebt, krijg je er niet zo maar uit. Kijk maar naar het noorden van Cyprus. Om te voorkomen dat óók Nederland bezet wordt, moeten de grenzen dicht en het terreurnetwerk van de radicalisering worden afgebroken. De enige echte vorm van de-radicaliseren is de-islamiseren. Dus die moskeeën moeten dicht. Die islamitische scholen moeten dicht. Die islamistische internaten moeten dicht. De PVV Senaatsfractie kan haast niet wachten tot het initiatief voorstel van de PVV betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen in de Eerste Kamer wordt behandeld.

Voorzitter, om geen collectieve zelfmoord te plegen, is het van cruciaal belang dat in december, in Marrakesh, de regering niet het VN-migratieakkoord ondertekent waarmee de grenzen worden open gezet voor heel Afrika, waar de bevolking zal exploderen tot vier miljard mensen. Dit migratieakkoord legaliseert massa-immigratie door migratie te verheffen tot een mensenrecht, zodat iedere Afrikaanse gelukszoeker, voor alle duidelijkheid, het gaat dus niet om vluchtelingen maar om migranten, zijn legale reis kan maken naar de vleespotten van Europa. Ondertussen wordt dit akkoord gepresenteerd als dé oplossing voor de migratieproblemen. Migratie zou dan in de toekomst veilig en ordentelijk verlopen “met oog voor de nationale soevereiniteit van landen en internationale samenwerking”. Hoezo met oog voor soevereiniteit? De VN werkt aan het centraliseren van het migratievraagstuk, wat zal leiden tot het op VN-niveau verdelen van de migranten onder de aangesloten landen. Ongeacht de gevolgen voor de samenleving. Nu al worden de gewone man en de gewone vrouw dagelijks geconfronteerd met de hel van de multiculturele samenleving en krijgen een forse rekening gepresenteerd. En voor wie gaat het ordentelijk verlopen? Echt niet voor de gewone Nederlanders. De gelukzoekers, die zijn de spekkopers. I.p.v. hekken en stranden te bestormen, kunnen ze gewoon legaal op de bus en het vliegtuig stappen en comfortabel naar de grens reizen, die wagenwijd ope gaat voor miljarden Afrikanen. En reken maar dat ze komen. Want zodra ze aan de grens staan, krijgen ze, ongeacht hun status, alle rechten: toegang tot de sociale basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs, recht op gezinshereniging, erkenning van diploma’s, uitkeringen en pensioenen kunnen mee worden genomen naar een ander land inclusief het thuisland. Kortom, een Afrikaanse droom! En een Nederlandse nachtmerrie! De VS en Hongarije zien de bui al hangen en hebben zich uit het project teruggetrokken. Polen, Oostenrijk en Denemarken staan ook al niet te trappelen om dit uitleveringsverdrag te tekenen. Zij twijfelen.

Voorzitter, nu gaat het alleen nog over Afrika, maar ondertussen lopen er dergelijke processen ook voor het “islamistisch” bolwerk West- en Centraal-Azië. Indien de regering het VN- migratieakkoord tekent, krijgt deze regio ook de al eerder genoemde rechten. In eerste instantie zullen islamitische hordes Afrikanen, gevolgd door hordes islamitische Aziaten Nederland binnenstromen. Met als gevolg een onverdraagzame islamitische overheersing, die schaamteloos de Nederlandse verzorgingsstaat leeg rooft tot deze volledig instort. Kortom, het einde van Nederland. De vraag aan de minister-president is: gaat de regering wel of niet het VN- migratieakkoord in Marrakesh ondertekenen? Graag een reactie van de minister-president.

Voorzitter, ik rond af. De B.V. Nederland wordt rijker en de gewone man en vrouw armer. Het is schandalig dat, ondanks het miljardenoverschot, de lasten genadeloos worden opgeschroefd voor de gewone burger. Ik heb het al eerder gezegd, die 8 miljard overschot zijn van óns. Daarom moet de BTW verhoging terug gedraaid worden, de zorgpremie voor 2019 bevroren worden, de huren met 15% verlaagd worden. En, voorzitter, wij raken óns Nederland kwijt. Rutte en zijn kameraden nemen ons alles af, ons geld, onze vrijheid, onze identiteit, ons land. En onze democratie. In de achterkamertjes smoren zij de democratie door ons uit te leveren aan de EU, door ons uit te leveren aan internationale organisaties zoals de VN. Het politieke verschil draait niet meer om links of rechts, maar gaat tussen de elite en het gewone volk. En de baantjescarrousel van Rutte & Co draait soepeltjes door met gewetenloze conformisten, die net dode vissen zijn. Want zelfs dode vissen drijven mee met de stroom. Voor hén is Nederland een enorm gaaf land. Ik sta hier, namens de Partij voor de Vrijheid, om op te komen voor de belangen van onze kiezers, de gewone man, de gewone vrouw. Om onze vrijheid te behouden, om óns land te behouden voor onze kinderen en hun kinderen.

Door:
Marjolein H.M. Faber-van de Klashorst
Senator en Fractievoorzitter PVV Eerste Kamer/Provinciaal Statenlid en Fractievoorzitter PVV Gelderland
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in gezond realisme, Nederland, Patriottisme, PVV, Rotzakken, Rutte, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

14 reacties op LONGREAD: Inbreng PVV Algemeen Politieke Beschouwingen (Eerste Kamer, 30-10-2018)

 1. King Arthur zegt:

  AMEN, helemaal gelijk en een super verhaal.

  Geliked door 3 people

 2. Ruud zegt:

  Duidelijker kun je het niet verwoorden; in wat voor een hel zijn we door smerige spelletjes terecht gekomen. Afserveren deze rotzakken!

  Geliked door 2 people

 3. Henk der Niederlander zegt:

  En Rutte in Marocco.
  Waar is het kruisje.

  Geliked door 2 people

 4. Hendrik zegt:

  Geweldig! Niets meer aan toe te voegen.

  Geliked door 1 persoon

 5. Tistochwat zegt:

  Briljant betoog, maar zullen de ‘regenten’ ernaar luisteren en handelen?
  WELNEE!

  ‘Nicht ärgern, nur wundern’ hoorde ik steeds van een wijze, oude man.
  Maar het is onmogelijk om je niet te ergeren aan zo veel onrecht en kwaadaardigheid.

  Geliked door 1 persoon

 6. Qvic zegt:

  De toekomst pakt steeds donkerder uit naar gelang de tijd verstrijkt. De psychopaten en de jaloerse activisten eigenen zich alles toe, wat ooit tot stand is gekomen door het gewone volk. De VN heft letterlijk alle grenzen op, met gevolg dat aan elk aangesloten land ook alle waarde volle eigendommen van de oorspronkelijke bevolkingen worden onttrokken. Rutte & CO zijn al bezig met iedere echte Nederlander letterlijk en figuurlijk compleet uit te kleden tot het bot. Want door die donorwet is zelfs ons eigen lichaam niet meer van ons zelf. Echt alles wordt verkocht aan de hoogste bieder, alleen krijgt de bevolking zelf er geen enkele cent van.

  Geliked door 4 people

  • Nemesis zegt:

   Het idiote is, de VN kan helemaal geen grenzen opheffen, die bevoegdheid heeft de VN helemaal niet. Wie doen het dan wel? Nu, heel simpel, onze regeringsleiders, die daar hun handtekening bij het kruisje zetten. En dat in onze naam, of tenminste de naam van die hen die macht hebben verleend door ze te kiezen.

   Hetzelfde is die EU club, die ongekozene, zich zelf benoemde , nee, ik zeg nu geen scheldwoord :D) hebben dat ook niet, maar het gaat op dezelfde manier.
   BEGRIJP dat nu eens.

   WEG met die handtekening zettende volksverraders, voor mij part tegen de muur, samen met hun fans.

   Like

 7. Henk zegt:

  Ik was een lang stuk aan het typen maar ik ben zo kwaad
  dat ik het heb gedelete en kan maar een ding zeggen
  STEEK DE DIJKEN MAAR DOOR die zooi kan toch niet zwemmen .

  Geliked door 4 people

  • BertG. zegt:

   Jij hebt wel goede ideeën zeg, ik zit hier zo’n 5m. onder het NAP.
   Nou kan ik best wel redelijk zwemmen, maar dat overleef ik toch niet als het hier onderloopt.
   Eigenlijk zou iedere Nederlander zo’n opblaasbare boot moeten hebben, waar wanneer je aan een touwtje trekt de boot zich begint op te blazen.

   Like

 8. Roeland zegt:

  Goed verhaal. Echter ik ervaar als grootste onrecht het “stilzwijgend” verhogen van de AOW leeftijd tot 68 jaar! Hierdoor zitten velen arme 55 en vooral 60 plussers zonder perspectief. Diegenen, die weg willen, zitten nu klem in dit rotland tot pakweg 2024. Er blijft voor hen niet zoveel (gelukkige) toekomst meer over.
  Ik mis dit aspect in het verhaal. Het komt op mij over als ; “Vluchten kan niet meer, zou niet weten hoe”.
  Mevrouw Faber weet heel goed, dat het nooit meer goed komt in dit land.
  Hoe nobel en goed de intenties van de PVV ook mogen zijn,,,,ze hebben en krijgen de meerderheid nooit. Daar zorgt Brussel wel voor of iets dergelijks.
  Dus wat kopen we hiervoor? Over dat “pensioen accoord” horen we ook niets meer. De AOW leeftijd zou toch worden “bevroren” op 66 jaar…??

  Geliked door 1 persoon

 9. Stef zegt:

  De PVV is en blijft mijn partij . Vanaf het vertrek van Geert uit de Vereniging Van Viezerikken tot het einde van Nederland.

  Geliked door 3 people

 10. Judge zegt:

  Als je gezellig ouderwets tussen Nederlanders wilt zitten…..moet je naar het buitenland vertrekken. Daar hoor je je eigen taal nog eens.

  Geliked door 1 persoon

 11. scherpschutter1943 zegt:

  Ik denk dat het zonder staatsgreep niet gaat lukken om het vvd.geteisem met aanhang, tot andere besluiten te brengen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s