VN-migratiepact is een wurgcontract

Screenshot_61

(Door: Bert D.)

De VN zijn overeengekomen dat migratie geregeld wordt in een Global compact for safe, orderly and  regular migration (origineel document). Het ziet er naar uit dat het merendeel van de lidstaten van de VN dit document gaat ondertekenen in Marrakesh op 11 december.

 Dit Global compact is een regelrecht wurgcontract om de volgende redenen:

Ten eerste, het is bindend. Compact is een ander woord voor verdrag of overeenkomst. Een ieder die een overeenkomst tekent, is vanaf dat moment gebonden door de inhoud van die overeenkomst. Als dat niet zo zou zijn, zou het geen zin hebben om overeenkomsten te sluiten.

In de preambule staat onder artikel 7 weliswaar dat de overeenkomst ‘een juridisch niet-bindend samenwerkingsverband’ is, maar deze bepaling geldt alleen tussen staten onderling. Internationale druk om langs juridische weg nakoming van het verdrag te vorderen, zal overbodig blijken, want binnenlandse pressiegroepen zullen dat werk maar al te graag overnemen. Indien Nederland één illegale migrant behandelt volgens het Global compact, dan kan elke volgende migrant dezelfde behandeling eisen op basis van het principe van gelijke behandeling.

De tweede reden dat het Global compact een wurgcontract is, bestaat uit het feit dat de landen die het ondertekenen niet gelijkwaardig zijn in rechten en plichten. Er is een groep landen waar migranten weg willen en een andere groep landen waar ze naartoe willen. De baten liggen bijna uitsluitend bij de eerste groep en de kosten bijna uitsluitend bij de tweede groep. De eerste groep levert armoede en de andere groep levert rijkdom. De eerste groep heeft rechten, de tweede plichten.

De derde reden dat het Global compact een wurgcontract is, ligt niet in het contract zelf. Net als bij alle internationale overeenkomsten wordt de lidstaten een grote vrijheid gelaten bij de interpretatie ervan en de uitvoering van de artikelen in het verdrag. Echter vanaf de dag dat het verdrag uitgevoerd gaat worden, ontstaat er gewoonterecht en precedentwerking. Vanaf dat moment is er geen weg terug meer, anders dan uit het verdrag stappen.

De vierde reden is dat het niet bindend zijn van het Global compact in zekere zin een nadeel is. Als het bindend zou zijn, zouden de toezeggingen niet zo vrijblijvend en ruim opgesteld zijn, zodat controle mogelijk is. Nu zijn het aanbevelingen voor een beleidslijn, een handelwijze, die eindeloos opgerekt kan worden zonder dat er een eind aan komt. In het Klimaatverdrag van Kyoto werd aan de vermindering van uitstoot van CO2 een percentage verbonden. Dat was bindend, maar als je dat haalde, was je ermee klaar. Het Global compact is geen resultaatverbintenis, maar een inspanningsverbintenis: of er zich jaarlijks 10.000 of 210.000 migranten aandienen, het ontvangende land zal in alle gevallen een gelijke inspanning moeten leveren. Ook langs deze weg is het niet-bindende karakter dus eigenlijk toch bindend.

Tot dusver de formele kant. Wat staat er nu eigenlijk in het Global compact ?

Allereerst gaat deze overeenkomst niet over vluchtelingen. Het gaat alleen over mensen die om andere redenen dan politieke vervolging willen vertrekken naar een ander land. De bedoelingen van het Global compact blijken uit de paragraaf ‘visie en leidende beginselen’. Er wordt gesteld dat er altijd migratie geweest is (het is ook heel vaak tegengegaan), dat de uitdagingen van migratie ons meer verenigen dan verdelen (even navragen bij de Indianen in Amerika). De tekst geeft blijk van een uiterst positieve visie op migratie.

Na de inleiding worden er 23 doelen opgesomd, die bijna alleen gaan over het faciliteren en de administratie van het migratieproces. Dat wil zeggen: het actief en passief begeleiden, mogelijk maken en bevorderen van migratie.

De meeste artikelen faciliteren namelijk de migrant op allerlei manieren. De migrant moet over voldoende papieren beschikken (doel 4), waarbij merkwaardig genoeg in het midden wordt gelaten of deze moeten worden verstrekt door het herkomstland of het aankomstland van de migratie. Er moeten legale wegen worden geschapen om de migratie mogelijk te maken (doel 5), de werving mogelijk te maken en eerlijke werkomstandigheden (doel 6), de moeilijkheden die migranten onderweg kunnen ondervinden, moeten benoemd worden en zoveel mogelijk gereduceerd (doel 7). Als de migrant dan in het aankomstland is gearriveerd, moet hij toegang krijgen tot consulaire bescherming (doel 14), de migranten moeten toegang krijgen tot de basisvoorzieningen (doel 15) en ze moeten in staat gesteld worden om zich volledig te vestigen in het aankomstland (doel 16). En om deze integratie mogelijk te maken moet het aankomstland investeren in de competenties van de migrant, deze erkennen en hen in staat stellen om deel te nemen aan duurzame ontwikkeling (doel 18 en 19). Uiteraard moet de migrant ook in staat gesteld worden om makkelijker geld over te maken naar het herkomstland (doel 20). Tenslotte, als de migrant terug wil naar het herkomstland, moet dat op een waardige manier gebeuren, met ondersteuning voor een duurzame herintegratie aldaar (doel 21).

Aangezien alle fasen die hierboven genoemd zijn in het land van aankomst zullen plaatsvinden dan wel op initiatief van het aankomstland, is de boodschap duidelijk: de arme landen leveren migranten en de rijke landen moeten betalen, ook al vormen de migranten geen bijdrage aan hun economie.

Alsof dit nog niet genoeg is, treffen we onder de 23 doelen ook nog een aantal bepalingen die de administratieve ondersteuning betreffen. De landen die ondertekenen, moeten accurate en gedetailleerde informatie opbouwen rond de migranten (doel 1) en accuraat en tijdig informatie aanleveren over het migratieproces (doel 3). Als de migrant bij de grens is gearriveerd, moet die veilig en samenhangend beheerd worden (doel 11), zodanig dat er zekerheid ontstaat voor de migrant voor passende screening, beoordeling en doorverwijzing (doel 12). Gevangenschap moet zoveel mogelijk beperkt worden, liefst vervangen door alternatieven (doel 13). Als de migrant terugkeert naar het herkomstland, moet hij zijn sociale afdrachten mee kunnen nemen (doel 22).

De opstellers van het Global compact hebben ook ingezien dat mensensmokkel een remmende factor is voor migratie: niet elke migrant kan het geld ervoor opbrengen en durft de gevaren ervan te trotseren. Daarom stellen ze voor om levens te redden door actief naar hen te zoeken en hen in veiligheid te brengen en contact op te nemen met hun familie. Bovendien moet mensensmokkel meer actief tegengegaan worden (doel 8 en 9). Kennelijk wordt hier gedoeld op de migranten die de Middellandse Zee oversteken. Speciale aandacht krijgen de mensen die klant waren van een mensensmokkelaar, want ongeacht het feit dat ze illegale grensoverschrijding hebben begaan en illegale migranten zijn, mogen ze niet alleen aanspraak maken op dezelfde rechten als overige migranten, maar zelfs speciale bescherming vanwege hun kwetsbaarheid (doel 7, punt 23b in de toelichting). Met andere woorden: er wordt een bonus gezet op illegale migratie.

De drie aandachtspunten die ik hierboven behandeld heb – namelijk het bevorderen en het administratief ondersteunen van migratie in het algemeen en het belonen van illegale migratie in het bijzonder – zijn schokkend om te lezen vanwege het eenzijdige karakter ervan. De opstellers van het Global compact hebben kennelijk ingezien dat een overeenkomst die eenzijdig de baten toekent aan een groep landen en de lasten bij een andere groep landen wel eens weerstanden zou kunnen opwekken bij de laatste groep landen.

Om deze weerstanden te onderdrukken, roept de tekst op om alle vormen van discriminatie ten aanzien van migranten te bestrijden (doel 17), met speciale aandacht voor de training van wetsdienaren in dit opzicht, migranten in staat stellen om klachten in te dienen, de media te instrueren, mechanismen te ontwikkelen om elke weerstand te onderkennen en te bestrijden, bijvoorbeeld door middel van bewustwordingscampagnes (lees: hersenspoeling) (punt 33 van de toelichting).

De conclusie is dat met het Global compact de aankomstlanden in alle opzichten het slachtoffer zijn van datgene wat overeengekomen is. Deze landen krijgen een stroom ongewenste migranten, moeten hen verzorgen, hun eventuele terugkeer betalen en weerstanden onder de eigen bevolking onderdrukken.

Het grootste bezwaar tegen deze overeenkomst is misschien wel dat veel Europese landen nu al uit vrije wil bijzonder ruimhartig omgaan met vluchtelingen en migratie. Een vreemdeling zonder verblijfsvergunning moet het wel heel bont maken voordat hij wordt uitgezet. De wil van de West-Europese landen om daadkrachtig vluchtelingen en migranten die geen recht op verblijf hebben de toegang te ontzeggen dan wel hen terug te sturen, is bijna volledig afwezig. Dit in tegenstelling tot de daadkracht van landen in Oost-Europa.

Dit alles zou nog verklaarbaar zijn als het de migranten zonder al te veel problemen zouden kunnen integreren in onze samenleving. Maar dat is nu juist het probleem: een groot deel van de migranten komt uit een cultuur met een wereldbeeld dat vijandig staat tegenover de seculiere staat, heeft veel minder schoolopleiding dan de gemiddelde Nederlander en spreekt de taal niet.

In het Global compact wordt steeds het woord ‘migranten’ gebruikt, maar eigenlijk gaat het verhaal over afgewezen asielzoekers. De reguliere migranten komen bijna altijd met een vergunning voor arbeid of studie of stage. Hun migratie is al ‘safe, orderly and regular’ en voor hen is het Global compact overbodig. Iedere afgewezen asielzoeker die niet terug wil, wordt automatisch een migrant en valt voortaan onder het Global compact. Het lijkt waarschijnlijk dat de stroom van mensen die uit puur economische motieven misbruik maken van het asielrecht alleen maar zal toenemen. Voor de migranten is het eenvoudig te makkelijk en te lucratief om er mee op te houden.

Door:
Bert D.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "omvolking", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Desinformatie, Eurabië, Europa, Groenen, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islamisering, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Marxisme, meningsdictatuur, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, Verenigde Naties, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

88 reacties op VN-migratiepact is een wurgcontract

 1. Ruud zegt:

  Besodemieteren is inmiddels het sleutelwoord en daarin vinden ze in Rutte een ideale partner.

  Geliked door 7 people

  • Henk der Niederlánder zegt:

   @ Ruud.
   Het hele gebeuren is opgezet door of de VN of door Soros met hulp van de VN.
   Dat wil zeggen dat de constructie ten alle tijde zal zijn dat het westen moet en zal betalen,
   ook voor hun eigen ondergang.
   Zoals je al stelt hebben ze in Rutte de ideale partner dan wel meeloper gevonden dus die gore halve homo zal wel bij het kruisje tekenen, omdat hij over een paar jaar toch van het politieke toneel verdwijnt.

   Geliked door 3 people

   • Inge zegt:

    “omdat hij over een paar jaar toch van het politieke toneel verdwijnt.”

    Zo gaat dat inderdaad. Net zoals met het ‘Verdrag van Lissabon’ door Jan Peter Balkenende en vrijwel niemand die nog aan die man denkt, en dat is ook de truuk want na hen komt er weer één die verantwoordelijk zal zijn voor de verdere afbraak van ons land.

    Geliked door 1 persoon

 2. Peter zegt:

  Het bovenstaande aan diverse politieke partijen verstuurd.
  Verdient navolging.
  De azijnpissers die op deze site reageren zijn het natuurlijk allemaal met elkaar eens.
  Verstuur je zure / sarcastische / cynische opmerking ook eens naar de politici die dit kunnen stoppen ( als ze willen )

  Like

 3. Republikein zegt:

  Ze hebben niks aan mij gevraagd, beste mensjes van de VN, ga thuis lekker flensjes bakken, of help je oude buurvrouw met haar tuintje, of zie maar, laat mij met rust.

  Geliked door 1 persoon

 4. Johannes zegt:

  Prima verhaal. Het is toch ongelofelijk dat er in onze Tweede Kamer over dit verdrag niet kan/mag worden gedebatteerd. Alle aanvragen om dit wel te doen worden steevast door de regeringspartijen geblokkeerd. Ben ook benieuwd naar de antwoorden op de 100 vragen die Thierry Baudet onlangs heeft ingediend. Of komen die antwoorden pas als in december het verdrag in Marrakesh is ondertekend.

  Geliked door 1 persoon

 5. Frauke zegt:

  Binnenkort een vreedzame samenleving die alles slikt,het zit allemaal al in de grote koker !!
  http://www.pnas.org/content/114/35/9314.full

  Like

 6. Frauke zegt:

  Vestig hier ook eens je aandacht op !!!

  Geliked door 1 persoon

 7. henk zegt:

  De zelfmoord van de EU als dit contract getekend gaat worden. We hebben in NL niet eens huizen voor de starters op de woningmarkt !!! schandalig dit allemaal.

  Geliked door 2 people

  • Inge zegt:

   Mijn advies: schrijf massaal een recensie (doe ik ook) op de sites van sociale huurwoningverenigingen hoe het komt dat de wachtijden zo massaal zijn opgelopen en maak mensen bewust. We leven in een “democratie” en hebben “vrijheid van meningsuiting” dus laat van u horen waar het er ook maar toe doet!

   Like

 8. Thomasson zegt:

  Zoals eerder werd gemeld, de VN is geen organisatie die bedoeld is voor westerse landen. Het is een organisatie die volledig is geinfiltreerd en gekidnapped door Moslim en andere Derde Wereldlanden. WESTERSE LANDEN HEBBEN IN DE VN NIETS TE ZOEKEN.
  Het is vanzelfsprekend dat een normaal denkend westers land tekent niet zulke verdragen; mits zo’n land heeft een behoefte aan zelfmoord. Als Nederland is van plan de migratiepact te tekenen, waarom zou men niet tegelijkertijd een EUTHENASIEVERKLARING tekenen voor een gezamenlijk zelfmoord voor de hele Nederlandse bevolking?

  Geliked door 5 people

 9. jack black zegt:

  Klopt als een bus !
  En de Debatten daarover in de Duitse Bundestag
  zijn op hetzelfde level als de Nedriglandse linkse
  Landverraders !
  Half Afrika zal op buigen en breken zich op de weg
  naar Europa maken ! (Kotz Wurg )

  Geliked door 1 persoon

 10. Hovawart zegt:

  Het is natuurlijk te verwachten dat verschillende landen (ondertekenaars van dit pact) ook gaan vissen in de lidstaten, om hoogopgeleiden en vakmensen te ronselen, maar dat terzijde……..
  Het zal de belangen nog meer op scherp zetten, en zwakkere lidstaten supersnel ten gronde richten.
  Het zal een ongekende migratie worden van kennis en kunde zodra de economie en de samenleving in de EU begint te verdorren, en de achterblijvers opzadelen met een verbijsterende belastingplicht om de armoede te blijven verzorgen.

  Geliked door 2 people

 11. Steven zegt:

  Moet jij je vriendinnetje uit Azië hier maar eens na het verlopen van de verblijfsduur (stempel paspoort) langer in Nederland houden…of iemand uit Azië hier op vakantie proberen te laten komen (waar je visa voor nodig hebt)..moet je kijken hoe moeilijk ze dan wel niet doen. Dan gelden ineens allerlei strikte regeltjes.
  Maar Afrika kan gewoon op de boot stappen, aanmeren en een uitkering EISEN! De vrouwen pakken ze er zelf wel bij (ongestraft)

  Geliked door 3 people

 12. ronjaspers zegt:

  Crimigranten.Dieven,moordenaars,verkrachters,pedofielen.Soldaten van allah etc. etc.Rivieren van bloed zullen door europa stromen.Gecondoleerd iedereen met jullie aanstaande geweldadige dood.

  Geliked door 1 persoon

 13. louis-portugal zegt:

  Lijkt mij een goed idee dat compact.
  Dan kan zo`n immigrant in welk land dan ook naar een ambassade gaan en aangeven dat hij naar dat land wil.
  Dat land zorgt dan meteen voor een vliegticket.
  Als hij in het land aankomt staat er een batterij advocaten, sociale werkers enz voor hem klaar.
  Enkele kleine probleempjes moeten we nog even oplossen.
  We hebben niet genoeg plaats en huizen om die miljoenen op te vangen.
  We hebben niet genoeg advocaten en sociale werkers om hun bedje te spreien.
  Het geld zal wel geen probleem zijn want dat regent, zoals de socialisten denken wel uit de hemel.
  Doet me even denken aan het verdrag van Maatricht met max. 60 % staatsschuld van het PIB, waar ongeveer geen enkel land nog aan voldoet.

  Like

 14. Ildiko zegt:

  de VN gewoon niet meer serieus nemen en hun acties TORPEDEREN !

  Like

 15. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  Het VN-migratiepact is niets anders dan een formalisering en uitvoering van het kalergi-plan.
  Mooie woorden maar wel vreselijk slechte bedoelingen. De bedoeling is facilitering van migratie, dus omvolking en grote chaos creëren ten behoeve van de satanische Nieuwe WereldOrde. Niets minder dan een zelfmoord van de Nationale belangen. Landen, die dit tekenen, gaan akkoord met de uitroeiing van de autochtone bevolking. Eenmaal getekend, is de weg terug (opzegging) slechts een theoretische optie, maar een praktische onmogelijkheid. Dit pact getuigt niet van wijsheid, maar van satanische sluwheid !!!

  Als Rutte bij het kruisje gaat tekenen, is onze strijd verloren en hebben wij geen toekomst meer !!! Wilders, haal alsjeblieft alles uit de kast, om Rutte vóór 11 december onderuit te halen. Het doel heiligt de middelen !!!

  Geliked door 5 people

  • ronjaspers zegt:

   Oeps.De nazi bilderberg groep maakt de dienst uit in europa,die willen een new world order.Maar dan moet eerst 90 % van de wereldbevolking uitgeroeid worden.Als ik de reacties hier lees van reageerders begrijpen ze er helemaal niets van,nu en binnen een paar jaar is iedere europeaan dood,vermoord wel te verstaan door de soldaten van allah.

   Geliked door 2 people

   • Thomasson zegt:

    @Oeps. Als wij video’s op een rij zetten, zoals bijvoorbeeld: a) de miskleun in het leger https://www.youtube.com/watch?v=Ol1JZKAm0Ow b) de miskleun in de gezondheidszorg : https://www.youtube.com/watch?v=BOCaqinKwqw c) miskleun asielzoekers uit veilige landen: https://www.youtube.com/watch?v=92He0QAAmnQ en https://www.youtube.com/watch?v=xKSwL_iiw_g
    Wij zouden maar ook het nieuws van gisteren erbij pakken: de verslechtering van leefomstandigheden in buurten waar mensen amper nog het hoofd boven water kunnen houden. Alles samengevat, brengt het volgende beeld naar voren. Een beeld van: duidelijke ONMACHT de regie over het land te houden. De rek is uit. Het is vanzelfsprekend, dat Nederland in deze (blijvende) situatie geen analfabete/laaggeschoolde migranten/ asielzoekers uit moslimlanden en Afrika kan opvangen. Er is geen geld om deze parasieten te onderhouden. Zoals wij weten, bestaan zijn deze “Gasten aan tafel” uit 70% criminelen, mentaal gestoorden en terroristen. Volgens de AIVD lopen in Nederland, op dit moment, zo’n 500 moordlustige JIHADISTEN https://www.parool.nl/binnenland/aivd-500-jihadisten-in-nederland~a4607164/ .
    De maffiaschorem van Bilderberg en NWO hebben geen boodschap aan de veiligheid van Nederland. Het zal hen een zorg zijn? Ze zijn zwaar verveeld, Dus, als kleine kinderen spelen zij “oorlogjes” met ons leven en gebruiken ons als pionnen op een schaakboord. Via de EU beloven zij Pinokkio en zijn maten dezelfde beloning uit het Sinterklaasliedje : “Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe”. Natuurlijk willen Pinokkio en zijn vrienden wat lekkers krijgen en daarvoor vinden zij het niet erg ons op te offeren.

    Geliked door 4 people

   • Tistochwat zegt:

    @ ronjaspers 9 november 2018 om 00:49

    Over uiterlijk 5 tot 10 jaar zijn we volledig geïslamiseerd: slaaf van de mohammedaan of onthoofd.
    Onze familie en huisdieren zullen voor onze ogen ‘halal’ worden afgeslacht.
    Er is écht geen ontkomen meer aan; zéker niet nadat die smeerlap Rutte zijn poot onder dat wurgcontract heeft gezet. Reken maar dat die viezerik dat gaat doen.

    Waar halen de realisten in vredesnaam de moed vandaan om nog te gaan werken…

    Geliked door 5 people

 16. Cathja zegt:

  Als Nederland dit verschrikkelijke verdrag ondertekent, ondertekent onze overheid automatisch het doodsvonnis voor haar bevolking. Wie durft dit op zijn of haar geweten te hebben?
  Ook wij worden door compleet incapabele en idiote mensen ‘geregeerd’, en er wordt voorbij gegaan aan het feit dat na ons onze kinderen en kleinkinderen in een verschrikkelijke wereld zullen moeten leven, voor zover ze in leven kunnen/mogen blijven!

  Op onze overheid rust de loodzware verplichting om ons land niet alleen voor ons, maar zéker ook voor de generaties na ons te beschermen en ervoor te zorgen dat wij allen in veiligheid kunnen leven. Zeer tegen de wil van velen zijn hier duizenden immigranten uit veilige landen neergestreken, waarmee we absoluut niet kunnen samenleven. Hoe willen we Nederland dan beschermen als iedereen die hier wil leven mag blijven, omdat ook wij dat verschrikkelijke verdrag hebben ondertekend? Wordt er dan opnieuw geëist dat ook WIJ ons moeten aanpassen? IN ONS EIGEN LAND?

  Premier Rutte, kom nu eindelijk eens op voor ONS land! Sta niet toe dat onze mensen zich straks uit de naad moeten werken om het hoofd boven water te houden, omdat we allerlei vreemdelingen te verzorgen krijgen! En stop eens met die leugenachtige smoesjes, dat dit verdrag niet bindend is.
  We hebben al zo vaak met bedrog te maken gehad. Dit wordt de doodsteek voor Nederland!

  ONDERTEKEN DAT VERDRAG NIET…!!!

  Geliked door 3 people

  • Oeps zegt:

   @ Cathja (8 november 2018 om 14:31)

   Dames en Heren.

   “Wie durft dit op zijn of haar geweten te hebben?”
   “Premier Rutte, kom nu eindelijk eens op voor ONS land!”

   Bij initiaties als illuminati worden de meest menselijke eigenschappen GEVOELENS en EMOTIES vrijwel geheel uitgebannen. Tevens worden bepaalde obsessies ingeprent.
   Iemand, die niet meer wordt gehinderd door gevoelens en emoties, heeft geen last meer van geweten, empathie en dergelijke. En met ingeprente obsessies kan zo iemand niet anders meer, dan orders van bovenaf uitvoeren. Zo iemand kan dus ook niet meer normaal. of rationeel denken. Zo iemand is een koude kikker. Zo iemand is eigenlijk niet menselijk meer en tot een psychisch wrak, of een verward persoon verworden.

   Waarom denk je, dat Rutte zo gemakkelijk kan liegen en bedriegen en slechts oog heeft voor hogere (satanische) belangen ???

   Appelleren aan zijn gevoelens, of zijn geweten, of zijn verantwoordelijkheid voor ONS land, heeft dus geen enkele zin. Daar is Rutte immuun voor. Hij zal reageren met nog meer leugens en schaterlachen.

   Rutte moet gewoon oppleuren !!!
   Als Rutte op 11 december bij het kruisje tekent, dan is het met ONS land gedaan. Dan hebben wij geen toekomst meer. Dan is onze strijd verloren.

   Wilders, doe je best. Wij hebben op jou gestemd. Wij verwachten wat van je !!!!
   De tijd dringt. Haal Rutte vóór 11 december onderuit. Haal alles uit de kast en zet Rutte er bovenop. Maak kabaal. Mobiliseer de massa. Het doel heiligt de middelen !!!
   Dit pact wordt ONZE ondergang !!! Het mag NIET getekend worden !!!

   Geliked door 3 people

  • ronjaspers zegt:

   Cathja.Dit is al decennia geleden gepland door de “satanische elite” die willen een new world order,maar dan moet eerst 90 % van de wereld bevolking uitgemoord worden.Google agenda 21 en kijk ook op youtube.

   Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ Cathja 8 november 2018 om 14:31

   De ‘overheid’ WIL ons kapot treiteren en letterlijk uitroeien, Cathja.
   Het is puur kwaadaardige opzet.
   Er is geen sprake van ‘onwetendheid’, integendeel!

   Geliked door 3 people

 17. jack black zegt:

  Meer Meer Meer !

  De burgemeesters van Rotterdam en Weert, waar asielzoekerscentra zijn met daarin veel Noord-Afrikaanse bewoners, luidden vanochtend in De Telegraaf de noodklok. Ze vinden dat stennis schoppende asielzoekers thuishoren in een opvang waar ze niet van het terrein af mogen. Regel dat, vraagt burgemeester Heijmans van Weert. Hij krijgt steun van ambtgenoot Aboutaleb in Rotterdam.
  VVD-Kamerlid Azmani pleit voor een intensiever gebruik van zogeheten ’aso-azc’s’. ,,Daar komen ze onder extra beveiligd toezicht te staan.” De parlementariër vindt dat het daar niet bij moet blijven. ,,Wat mij betreft wordt in deze zaken heel snel beslist dat ze geen enkele kans maken op een verblijfsvergunning.’’
  Bekijk ook:
  Noodkreet van burgemeesters
  Tweede Kamerlid Van Toorenburg (CDA) noemt de oproep van burgemeesters ’zeer terecht’. ,,Ik ga de staatssecretaris bevragen over de mogelijkheid de toezichtlocaties hiervoor in te zetten. Daarvoor zullen deze locaties in beleid moeten worden aangepast om de overlastgevers te dwingen binnen te blijven.’’
  PvdA-Kamerlid Kuiken doet een oproep om asielzoekers die zich niet kunnen gedragen van straat te houden. ,,We hebben een groot probleem met asielzoekers die hier niet mogen blijven, maar die wel de asielprocedure misbruiken om allerlei misdrijven te plegen.’’ Misdragende asielzoekers uit veilige landen van de straat houden is volgens Kuiken niet de enige oplossing. ,,Staatssecretaris Harbers (Justitie) moet meer capaciteit vrijmaken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, zodat we deze mensen sneller het land uit kunnen zetten.’’
  Ook ChristenUnie trekt aan de bel bij Harbers naar aanleiding van de noodkreet van burgemeesters. Die partij kondigt aan Kamervragen te stellen.

  Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ jack black 8 november 2018 om 14:36

   een intensiever gebruik van zogeheten ’aso-azc’s’.

   Kost handenvol belastinggeld!
   Laten ze liever luxe verzorgingstehuizen bouwen voor bejaarde autochtonen!

   Geliked door 1 persoon

 18. Marc zegt:

  Niet alleen wijs ik elk aspect van dit absurde verdrag af: ik merk op dat het in feite het totale echec van het land van herkomst als staat onderschrijft. Zo bezien is zo’n land aan te merken als in feite onbestuurd. Dat moet voeding geven aan de opvatting dat het bestuur ter hand kan worden genomen door een ieder die zich daartoe in staat acht (of zelfs dat niet!). Kolonisering van dergelijke ‘herkomstlanden’, door om het even welke entiteit ook, is de facto de meest voorliggende conclusie van dit ‘pact’.

  In feite dienen VN en elk ondertekend land voor de rechter gesleept te worden wegens schending van de soevereiniteit van die ‘herkomstlanden’.

  Like

 19. King Arthur zegt:

  Nog honderd maal zoveel onbeschofte crimigranten uit noord Afrikaanse magreb landen die meer rechten krijgen dan autochtone burgers die voor hun fucking uitkering moeten werken. Weg met dit cabinet van zwaar eigen volk verneukende zombie idioten.

  Geliked door 3 people

 20. Tineke zegt:

  Inderdaad een wurgcontract!!
  Het Coudenhove-Kalergi plan keurig uiteengezet door de auteur van deze bijdrage.
  Compliment hiervoor!
  Er wordt een tandje bijgezet om hun NWO natte droom in de hoogste versnelling bewaarheid te zien worden.
  Laat dit effe langzaam tot ons doordringen,en je voelt bijna de strop om je eigen nek.
  Althans,zo ervaar ik dit.

  Chaos is de bedoeling in eerste instantie.
  Waar nu bijna alles nog onder het tapijt geschoven kan worden,is dat straks niet meer mogelijk.
  Er zullen vele haathutten bijgebouwd gaan worden,waar onze kinderen en kleinkinderen verplicht naar toe moeten,dat zit immers in het lespakket,dat heeft de overheid nou eenmaal zo bedacht,
  want die weten pas wat goed voor ons is.

  Tegen de tijd dat de pleuris echt gaat uitbreken,zit onze premier al met een vorstelijk salaris,ergens anders onder de pannen.
  En Merkel kan nog drie jaar haar goddelijke gang gaan om de boel te ontwrichten,met haar Kalerghi prijs in de pocket.

  De kale paulus de boskabouter van de P.V.D.A wordt de grote baas in Brussel is mijn vaste overtuiging.
  We gaan zware tijden tegemoet….

  En ineens denk ik aan een medereaguurder van ons @Bagul,die op onheilspellende wijze
  steeds schrijft…….het wordt vies……heel vies….

  PS
  Is er nog iets positiefs te melden?

  Ja,dat is er.
  Ik heb de laatste weken drie mensen de ernst van de zaak kunnen laten inzien.
  Als het moet,kan ik lullen als brugman.
  En zij zijn om.!!!
  Waaronder een jeugdige(juist das belangrijk!)
  En ik heb ze goed duidelijk gemaakt ……..SPREAD THE WORD……..

  Ik zal nu door de AIVD wel als staatsgevaarlijk worden aangezien.
  Das dan maar zo…..

  Geliked door 7 people

  • ronjaspers zegt:

   Hallo tineke.Wat dacht je van de “depopulatie agenda 21” 90 % van de wereldbevolking moet uitgemoord worden,daar gebruiken ze de “soldaten van allah” voor.

   Geliked door 3 people

  • E.J. Bron zegt:

   Fijn om weer van jet te “horen” Tineke!!

   Webmaster E.J.

   Geliked door 2 people

  • Inge zegt:

   “SPREAD THE WORD”

   Helemaal mee eens Tineke! Heb zelf een recensie geschreven bij een sociale huurwoning vereniging om mensen ervan bewust te maken hoe het het komt dat de wachttijden zo zijn opgelopen (bericht wordt wel steeds verwijderd maar blijf ‘m plaatsen), dit zouden mensen massaal moeten doen! We leven in een “democratie” en hebben “vrijheid van meningsuiting” dus laat van u horen overal waar het er maar toe doet!.

   Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ Tineke 8 november 2018 om 15:03

   DAAR BÉN JE WEER! 😀

   Ik ben het helemaal met je schitterende inzichten eens!

   Ik heb de laatste weken drie mensen de ernst van de zaak kunnen laten inzien.

   Een knappe prestatie!
   Het is mij nog nooit gelukt om iemand ‘om te turnen’.
   Ze blijven roepen dat ze ‘het nog zo goed hebben’ en dat er ‘helemaal geen reden is om je druk te maken over de toekomst’.

   Geliked door 2 people

 21. Cleo zegt:

  De ruggengraatloze, gewetenloze en narcistische trekpop van Juncker, Merkel en Macron, te weten Rutte, is OPVALLEND buiten beeld de laatste weken, waarschijnlijk om moeilijke vragen te ontlopen!
  Maar dan staat dat misbaksel wel in de Schilderswijk, wederom volslagen ongeloofwaardig multiculturele verbale diarree te spuwen en NOTA BENE een DUBBELE PASPOORTHOUDER (Aboutaleb) van een andere politieke partij te promoten als zijn toekomstige opvolger; wat een ongelofelijke hypocriete, gewetenloze opportunist is Rutte!
  Dat zoiets nog steeds ongehinderd ons Nederland nog verder naar de kl*ten mag brengen is toch onbegrijpelijk!

  Geliked door 3 people

 22. Piet Karbiet zegt:

  Onbestaanbaar dat wij niet mogen stemmen over onze eigen vernietiging en ondergang. Onacceptabel dat de Tweede Kamer er geen debat over wil. Crimineel dat dit racistische verdrag ons door de strot wordt gedrukt.

  Geliked door 4 people

 23. Aegolius cs zegt:

  Juridisch is het onderscheid tussen inspanning -of prestatie verplichting buitengewoon belangrijk. Als een brug of gebouw instort kan de architect niet zeggen dat hij zijn best heeft gedaan maar een arts wel nadat de patiënt is overleden .

  En inderdaad is de constructie zo gekozen, alsof het een vrijblijvende ondertekening betreft, met zogenaamde soevereine vrijheden die in rechtslanden uiteindelijk door o.a. gewoonterecht een precedentwerking zal verkrijgen.

  Nog afgezien van de ongelijke behandeling over vluchtlanden t.o.v. ontvangende landen.

  Daar zijn internationale juristen vast wel een week of langer aan bezig geweest…….

  Dank, Bert D, voor uw leesbaar en begrijpelijke uiteenzetting!

  Geliked door 1 persoon

 24. Klaas zegt:

  Like

  • Klaas zegt:

   En zo komt uiteindelijk de waarheid boven tafel… Jerry heeft een verdienmodel van zijn zogenaamde strijd. Logisch als ontslagen beveiliger met strafblad . Maar erg laag aangezien hij zo de hand die hem heeft gevoed afbijt.

   Geliked door 2 people

  • Elisah zegt:

   Als Nederland zo racistisch is, waarom is hij dan hierheen gekomen, en als het hier zo vreselijk is waarom blijf ook nog? Niemand zit op zo’n akelige querulant, die het vermeende “slachtofferschap” uitbuit en verheerlijkt, te wachten.

   Geliked door 2 people

  • Oeps zegt:

   @ Klaas (8 november 2018 om 15:47)

   Dames en Heren.

   Wat doet die Jerry King Luther hier in ONS land ???
   Hij meent een beetje tegen ONZE cultuur aan te moeten schoppen.
   Daar zijn WIJ dus niet van gediend !!!

   Deze crimineel met strafblad wil zich niet aan ONZE cultuur aanpassen en heeft geen respect voor ONZE waarden en normen. Hij moet dus maar gauw teruggaan naar waar hij vandaan komt. WIJ hebben dit soort tuig HIER niet nodig. WIJ kunnen hem missen als kiespijn. Laat hij zijn eigen land maar gaan opbouwen, of naar de kloten helpen.
   Hij heeft hier niets te zoeken. Hij heeft hier niets verloren.

   Vooruit, weg wezen, oppleuren, oprotten !!!

   Geliked door 2 people

 25. Jean zegt:

  Al diegenen die dat misdadig pact ondertekenen worden vanaf dag één (1) aanschouwd als lafaards en verraders van onze beschaving en verraders van onze veiligheid én vrijheid.

  Geliked door 2 people

 26. koddebeier zegt:

  De Haagse poedel van Frau Merkel zal wel weer bij het kruisje tekenen, zelf nadenken is te moeilijk, dus als vrouwtje zeg tekenen doet hij dat !

  Like

 27. Henk.V zegt:

  Onder het kabinet Rutte3 is de bereidheid tot nationale zelfmoord tot kunst verheven.
  Over dit leugenachtig geformuleerde migratiepact had de bevolking uitvoerig EN OBJECTIEF moeten worden geïnformeerd, waarna er een BINDEND REFERENDUM had moeten volgen.
  Voor het eerst zagen wij het ware gezicht van de intenties van Rutte c,s.
  Dat deze grafdelver van onze natie ,met zijn ogenschijnlijk vrolijke instelling zo lang in het zadel kon blijven zitten is mij een raadsel.En dat zegt men ook nog wel eens dat het kwaad ALTIJD wordt bestraft..
  Mijn walging van politiek correct kent geen grenzen meer.
  Dit ultieme kwaad MOET met alle middelen worden bestreden en overwonnen.
  .

  Geliked door 5 people

  • Tistochwat zegt:

   @ Henk.V 8 november 2018 om 16:21

   deze grafdelver van onze natie ,met zijn ogenschijnlijk vrolijke instelling

   Het is altijd lachen met Markje; hij is zó tevreden met zichzelf:

   Geliked door 1 persoon

 28. Jan zegt:

  Binnenkort ook in dit theater dankzij het EP en de volksverraders in Den Haag

  “Middle eastern man with a beard” shoots up bar and grill in California
  California shooting: Recap after 12 killed in massacre at Thousand Oaks bar

  https://www.mirror.co.uk/news/us-news/thousand-oaks-shooting-borderline-live-13554068

  Geliked door 2 people

 29. sjuad zegt:

  Een goed huisvader is rechtvaardig streng.

  De staat als tractementvader is wel de meest slechte vader.
  Hij hoort rechtvaardig en streng te zijn, niet onder wijs maar algemeen wijs.

  Daar schort wel het eea, al heeft dat te maken met de suggeraatvaders,,

  Like

 30. Heer M zegt:

  Zolang er mensen zijn die verschrikkelijk rijk worden van die vluchtelingen, zat dat altijd zo blijven. Hoe crimineel ze ook zijn. Slavenhandel is vluchtelingenhandel geworden.

  Geliked door 3 people

 31. Henk der Niederlánder zegt:
 32. Henk der Niederlánder zegt:

  En dan uit het Zuiden ook nog enig goed nieuws voor de deugmensjes.

  https://fenixx.org/2018/11/08/ngo-smokkelorganisaties-bereiden-zich-voor-op-nieuwe-missies/

  Geliked door 1 persoon

 33. Henk der Niederlánder zegt:

  En dan nog even als klap op de vuurpijl voor het geval dat je een vakantie gepland hebt in de komende tijd, zal helaas wat moeilijker worden want Brussel heeft ons geld weer nodig.

  https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4478636/eu-begroting-3-miljard-wopke-hoekstra-mff

  Geliked door 1 persoon

 34. D.G.M.Holland zegt:

  Allemaal mooipraterij van de zogenaamde Gutmenschen, degenen dus, die dit goedkeuren.
  De lasten door die opname wordt namelijk niet gelijkwaardig verdeeld, want al die vluchtelingen worden ondergebracht in wijken, waar al overlast genoeg is door al die nieuwkomers.
  Ze worden vreemdelingen in hun eigen wijk…dankzij die Gutmenschen.

  Geliked door 1 persoon

  • ronjaspers zegt:

   D.G.M.Holland.Houdt a.u.b. op om dat extreem linkse “nageboorte” goedmensen of deugers te noemen.Het zijn nazi,s (socialisten) facisten (antifa) racisten (antiblank) geestelijk gestoord,levensgevaarlijk en landverraders.

   Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ ronjaspers 9 november 2018 om 01:07

    De verraderlijke ‘deugmensjes’ vinden zelf dat zij verschrikkelijk ‘deugen’; daarom gebruiken wij voor hen het woord ‘deugmensjes’.
    Maar wél tussen aanhalingstekens.

    Geliked door 1 persoon

 35. Petra DeBoer zegt:

  Heel erg bedankt voor dit hele goede artikel. Het is bekend dat de VN de EU wil laten overstromen met migranten en voor Nederland hebben ze als einddoel dat er 25.168.008 wonen. Dat betekend dat er nu nog 8 miljoen mensen bij moeten in ons overbevolkte land met mensen uit Afrika en het Midden-Oosten. Voor alle 27 lidstaten van de EU willen ze dat er uiteindelijk 3.833.749.735 wonen. Bijna 4 miljard inwoners dus in de EU terwijl er nu een dikke 500 miljoen wonen.

  Hoe gestoord ben je dan om dat akkoord van Marrakech te ondertekenen. Dat de VN dit soort onzin bedenkt is logisch want zij willen Europa kapot hebben. Dat is hun doel en met dit soort akkoorden is dat ook duidelijk.

  Geliked door 2 people

 36. Sabeltant zegt:

  Onze regering zit tot aan de elleboog in de kont van de Europese marxisten.
  Wij hebben NIETS meer te vertellen in ons EIGEN land en onze NEP-leiders laten zich door de Europese marxisten gebruiken om de islamisering van Europa te faciliteren.
  Erdogan, een islamitische dictator krijgt van deze Europese marxisten carte blanche om Europa door jihad in te nemen.
  Het is veel erger dan wij denken, het moslimbroederschap wordt geen strobreed in de weg gelegd en de islam krijgt ruim baan om zich te bewapenen tegen de Europeanen.
  Kijk en huiver, deze undercoverfilm van een Israëlische man die als (nep) vluchteling naar Europa reist.
  En dan durven onze ‘leiders’ nog te vertellen dat de islam NIETS met vluchtelingen en terreur aanslagen te maken hebben. Het feit is; Ze gebruiken de vluchtelingenstroom om grote hoeveelheden islamitische strijders Europa binnen te loodsen.

  https://www.bitchute.com/video/tkpzwUTTNahx/

  Lees meer hierover op https://denieuwezuil.nl/verboden-documentaire-israelische-journalist-gaat-undercover/

  Geliked door 2 people

 37. Joannes den Hollander zegt:

  Ongetwijfeld zal Rutte dit contract tekenen. Echter, in de toekomst als wij een regering hebben die opkomt voor de belangen van het Nederlandse volk, biedt dat contract, gemaakt in het verleden, geen enkele garantie dat dat gehandhaafd blijft. Contracten opgemaakt door idioten die handelsonbekwaam zijn, worden al dan niet legaal volledig van de tafel geveegd. Sterker nog, eenieder die in het verleden door onze stompzinnige regeringen naar binnen zijn geloodst en ons op wat voor manier dan ook tot last zijn, worden Nederland net zo gemakkelijk weer uitgeschopt. Wat wilt u als V.N. daar tegen inbrengen? Niets dus, dank u.

  Geliked door 1 persoon

 38. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  maar “onze” Rutte zet ’n tandje bij
  en toont ’n grijnsje extra op z’n kaken
  want mooier gaat hij ’t absoluut niet maken
  en de hele 2e Kamer kijkt verdwaasd opzij !
  .
  Jasterke
  .

  Geliked door 1 persoon

 39. Piebe zegt:

  Waarom voelt de nederlandse pers Rutte niet aan de tand over deze 4 redenen. Hij blijft immers verkondigen dat dit pact een intentieverklaring is en niet bindend.

  Like

 40. Daan Kranenburg zegt:

  Kunnen wij autochtone Nederlanders die narcistische psychopaten (onze zgn volksvertegenwoordigers) in Den Haag niet tegen houden om dit waanzinnige zelfmoord contract van de VN (verenigde nazi’s) te tekenen?

  Geliked door 2 people

  • ronjaspers zegt:

   Daan Kranenburg.Inderdaad de “verenigde nazi,s” die zijn ook bezig met de depopulatie agenda 21 uit te voeren,90 % van de wereld bevolking moet uitgemoord worden daarom halen ze massaal de soldaten van allah binnen om ons uit te moorden.

   Geliked door 1 persoon

 41. Qvic zegt:

  Met het ondertekenen schaf je eigen land letterlijk af. Het is een zelfmoord contract voor je economie en samenleving, want je geeft letterlijk al je soevereiniteit en zeggenschap over je eigen land weg aan de migranten. Die moeten wij (de bevolking) dan de immigranten als ware VIP’s gaan ontvangen en onderhouden en zo ook als zij weer terug gaan naar herkomst land dat zijn hun VIP status vanuit hier mogen meenemen en wij blijven hen dan onderhouden, zo dat de ex immigranten daar verder van kunnen genieten. Op deze manier wordt de EU van al zijn rijkdommen onttrokken, zonder dat de autochtonen bevolking daar maar iets van mogen zeggen. Dit is een ware oorlogsverklaring aan de autochtonen bevolkingen, die door hun verraderlijke regering van al hun burger rechten en hun privé rijkdommen worden verkwanseld door deze VN zelfmoord overeenkomst te ondertekenen.

  Geliked door 3 people

 42. Wim zegt:

  Dank Bert D. voor het overzicht en inzicht. Onbegrijpelijk, ja kwaadaardig ten opzichte van het eigen volk dat de Tweede Kamer geen behoefte heeft hierover te debatteren en – geholpen door de media – dit stilletjes willen laten passeren.

  Like

 43. Man van la mancha zegt:

  Massa-immigratie, hét wapen van de globalisten.
  Deze viezerikken voelen zich prima op hun gemak bij figuren als Mark Rutte en zullen ons op den duur de democratie kosten!
  Mensen, WORDT WAKKER!

  Geliked door 3 people

 44. Hendrik zegt:

  Ik verleg mijn bedrijf dan naar Zwitserland…………..

  Like

 45. Williaan zegt:

  Het is een duivels pact, dat de ondergang van het Westen kan/zal worden.

  Geliked door 2 people

 46. Hannah zegt:

  Doel 22 begrijp ik niet zo goed. Sociale afdrachten mee nemen indien wordt teruggekeerd naar land van herkomst?

  Like

 47. Marlies zegt:

  Dit is op toodlessss herblogden reageerde:
  Doodvonnis Westerse beschaving.

  Like

 48. Daan Kranenburg zegt:

  Bijna alle reageerders op dit artikel realiseren zich dat deze VN overeenkomst een zelfmoord contract is voor de Nederlandse autochtone bevolking en onder geen enkele voorwaarde getekend mag worden. Meerderheid volksvertegenwoordigers en de Rutte regering vinden het echter geen probleem dus zal het in december in Marrakesh wel getekend worden. Ja dan hangen we! Maar een zeer klein percentage van de NL bevolking is op de hoogte van dat VN- migratiepact. Daarvan is ook nog nog maar een klein percentage zich echt bewust van wat de impact en consequenties voor de autochtone NL bevolking zal zijn. Ik zelf wil die ondertekening niet, maar ben geneigd om te zeggen: doen! Gaat toch gebeuren dus dan maar zo snel mogelijk maak ik het tenminste nog mee en kan de boel nog helpen schonen en opruimen voor onze volgende generaties.

  Geliked door 1 persoon

 49. ronjaspers zegt:

  Daan Kranenburg.Ik ben bang dat er geen volgende “generaties” meer komen of zullen zijn.

  Geliked door 2 people

 50. delamontagne zegt:

  In Canada heeft Trudeau een “Somaliër”, nu Canadees geworden, gekozen als Minister van Immigratie, vluchtelingen en Burgerschap.
  Achhmed Hussen, geboren in Soamlie in 1976, kwam in Canada aan op de leeftijd van 16 jaar en is sinds Januari dit jaar Minister voor de “vluchtelingen.”
  * *
  Trudeau is van plan Somaliërs massaal te importeren………
  1/3 van hen heeft niet eens enige Basis-kennis om in een Westerse Maatschappij mee-te-komen.
  De nieuwe Minister wil dus meer en meer van z’n vroegere landgenoten het land Canada binnenloodsen ?
  2.15 ……..Er zijn nogal wat Somaliërs die behalve ’t ontbreken van enige Basiskennis, terroristische neigingen hadden. Hij somt er een aantal op.

  * *
  4.33 De misdaad [ door “vluchtelingen”, Somaliërs ? ], moet flink afnemen.
  En om dat te bereiken een tolerantere, progressieve VERGEVINGS-GEZINDHEID Polletiek voor de jonge crimineeltjes ?
  Zodat ze weer kunnen integreren in de maatschappij en het Canadese burgerschap kunnen verkrijgen.

  Geliked door 2 people

 51. Elisah zegt:

  Ondertussen, de caravaan eist bussen…

  Geliked door 2 people

 52. Arie zegt:

  Heel kort gezegd, welke gek heeft dit bedacht en wat is de reden voor deze complete destabilisatie van Europa.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s