Macron waarschuwt voor opkomend socialisme

Screenshot_16

(Door: Bert D.)

Waarde landgenoten,

Als wij hen herdenken die stierven tijdens de Eerste Wereldoorlog, denken we allereerst aan de offers die zij brachten voor vrijheid, familie en vaderland. Wij denken dan ook aan de totalitaire regimes die de oorzaak waren van die funeste oorlog.

In de tijd van de Eerste Wereldoorlog waren dat Duitsland en Oostenrijk. Deze landen werden geregeerd door keizer, adel en een oligarchie, terwijl het volk nauwelijks invloed had op het beleid. In het Westen bevonden zich de democratische landen, aangevoerd door Engeland en Frankrijk. Ook Rusland werd autocratisch geregeerd, maar had zich om politieke redenen verbonden met de democratieën in het Westen.

De oorzaken van deze oorlog zijn onderzocht door vele geschiedkundigen. Het komt erop neer dat al deze landen met elkaar wedijverden, zoals ze al eeuwen hadden gedaan. Ook lang voordat het woord nationalisme een modewoord werd dat door socialisten werd gebruikt om anderen zwart te maken. Er waren geen nationale belangen die verdedigd moesten worden. De oorlog werd door de keizers opgedrongen aan hun onderdanen en werd gevoerd om dynastieke en economische redenen.

Democratie heeft als basis de gemeenschappelijke belangen van een groep mensen, dat wil zeggen de natie. Een regering kan alleen een volksvertegenwoordiging zijn als de afgevaardigden dezelfde belangen hebben als het volk dat zij vertegenwoordigen. Aangezien elk volk recht heeft op democratie, is het niet meer dan logisch dat elk volk het nationale streven van andere volken respecteert, mits dat wederzijds gebeurt.

In de moderne wereld van na 1918 bestaan twee typen overtuigingen naast elkaar. Het eerste is gebaseerd op democratie, het volk, de belangen daarvan, dat streeft naar een verhouding op basis van gelijkheid van de volken onderling en dat dus belang heeft bij vrede. Het tweede is gebaseerd op een totalitaire ideologie, een transnationaal streven, die mensen een soort gelijkheid wil opdringen op een andere basis dan de soevereiniteit van het volk. Onder dit tweede type vallen de islam, het socialisme, het nationaalsocialisme en het fascisme.

De kenmerken van deze twee types kunnen als volgt omschreven worden: Het democratische type is circulair, empiristisch en realistisch, omdat het niet naar een bepaalde eindsituatie streeft, kijkt naar de werkelijke belangen van het volk en zichzelf van tijd tot tijd corrigeert door een vreedzame machtswisseling. Aangezien elk volk recht heeft op soevereiniteit en dus nationalisme, is dit een verdraagzaam wereldbeeld, waarin volken naast elkaar kunnen bestaan zolang ze elkaars gelijkwaardigheid erkennen.

Het totalitaire systeem is lineair, rationalistisch en idealistisch, omdat het streeft naar een geïdealiseerde vorm van de samenleving als einddoel, dat een irrationeel systeem op een gerationaliseerde manier presenteert als boven alles verheven. Het kan zichzelf niet corrigeren, omdat het immers door zijn aard superieur is aan al het andere. Het kan alleen door geweld eindigen of overwinnen.

Van het nationaalsocialisme zijn de misdaden inmiddels voldoende bekend. Het internationale socialisme heeft echter ook vele wandaden op zijn geweten. De Sovjet-Unie heeft binnenlands tientallen miljoenen mensen gedood uit politieke overwegingen. Deze socialistische staat annexeerde in 1939 een deel van Polen en in 1940 Baltische staten en een deel van Roemenië en was dus feitelijk in oorlog met vijf landen. Na 1945 heeft de Sovjet-Unie een aantal landen in Oost-Europa bezet en daar steeds weer opstanden onderdrukt: Polen (1948), Hongarije (1956), DDR (1953), Tsjecho-Slowakije (1968). De Sovjet-Unie heeft in Afrika en Amerika in tientallen landen opstanden en verzetsbewegingen gesteund, onder andere door het exporteren van tientallen miljoenen Kalasjnikovs, die nog steeds in gebruik zijn.

Het socialisme is een kwaadaardige ideologie, die overal ter wereld heeft geleid tot economische stagnatie, tot verdeeldheid,  tot het discrimineren van mensen vanwege hun opvattingen, tot armoede, tot ongelijkheid, tot terreur en geweld. Internationaal socialisme is net zo slecht als nationaalsocialisme.

De Sovjet-Unie is bezweken onder zijn interne tegenstellingen en ideologische leugens. Overal in Europa zijn socialistische partijen verzwakt, omdat steeds weer is gebleken dat ze hun mooie beloftes niet waar kunnen maken, maar dat ze er alleen maar op uit zijn om het volk te verdelen, groeperingen tegen elkaar op te zetten, te polariseren door haatcampagnes en te vernietigen door de import van mensen met een wereldbeeld dat gedoemd is om te botsen met Europese normen en waarden.

Helaas, waarde landgenoten, heeft het socialisme vanaf 1989 een nieuwe gedaante aangenomen. Het is niet meer rood van kleur, maar groen. Op dezelfde manier als het rode socialisme vroeger de mensen manipuleerde met mooie praatjes over gelijkheid en pacifisme, zo bezigt het groene socialisme tegenwoordig mooie praatjes over diversiteit en multiculturalisme. Het zijn oude leugens in nieuwe formuleringen. De reden dat socialisme zich systematisch bedient van leugens is simpel. Iemand die mensen kan overtuigen van deze leugens, motiveert deze mensen vervolgens om die leugens te verdedigen als een waarheid, omdat ze daarmee hun zelfbeeld verdedigen. Leugens zijn altijd mooier dan de waarheid, anders had het geen zin om ze te verkondigen. Mensen willen nu eenmaal graag geloven dat het lever mooier en beter kan. Socialisme stelt mensen in staat om makkelijk een gevoel van morele superioriteit te verwerven, zonder dat daar een wezenlijke inspanning voor nodig is.

Europese landen zijn altijd al toonbeelden van diversiteit en multiculturele verhoudingen geweest. Respect voor de minderheden was mogelijk, omdat er een dominante cultuur was die de handhaving kon waarborgen op basis van de seculiere staat. Deze twee aspecten waren met elkaar verbonden, omdat ze alleen konden bestaan in samenhang. Het groene socialisme verdraait de betekenis van diversiteit en multiculturele verhoudingen. Het geeft er een uitleg aan die beoogt de dominante cultuur op te heffen door die te belasteren als onderdrukkend. Tegelijkertijd voert ze de druk op de samenleving op door de import van grote groepen mensen uit culturen met een totalitair godsdienstig wereldbeeld. De uitkomst van deze twee factoren ondermijnt de democratie.

Groen socialisme wil hetzelfde doel bereiken als rood socialisme, maar dan op een sluipende manier, zonder dat er legers voor nodig zijn. Door dag in dag uit in te spelen op schuldgevoelens, het idee dat de wereld ten onder gaat, dat het de schuld is van Europa dat de vrouwen in Afrika zeven kinderen krijgen. Dat klimaatverandering deels veroorzaakt wordt door de rijke landen, terwijl vaststaat dat in de afgelopen miljoenen jaren het klimaat wel eens warmer is geweest met minder koolstof in de atmosfeer en kouder met juist meer koolstof, zelfs toen de mens nog helemaal niet rondliep op de aarde

Het groene socialisme is een groot gevaar voor de vrije wereld, omdat het ons het recht wil afnemen om voor onszelf na te denken, voor onszelf op te komen en voor onszelf beslissingen te nemen. Het wil ons zelfbeschikkingsrecht afnemen. Groen socialisme bedenkt allerlei bedreigingen – in de atmosfeer, het Amazonegebied, de ijskap – die in werkelijkheid niet bestaan of lang niet zo groot zijn als ze voorstellen, maar waarmee het de burger wil dwingen om zichzelf op te offeren voor iets dat ‘het algemeen belang’ wordt genoemd. Het is gegoochel met woorden, zodat de groene socialisten zelf de politieke macht kunnen overnemen. En niemand zal zich kunnen verzetten, want het ‘algemeen belang’ is nu eenmaal altijd groter is dan het deelbelang van een stad, streek of land.

Natuurlijk moeten we samenleven met anderen, maar niet door onszelf te ontkennen, maar vanuit geloof in onszelf en het besef dat onze belangen net zo goed het waard zijn om verdedigd te worden. De vrijheid om onszelf te zijn is ons kostbaarste bezit, omdat het al het overige mogelijk maakt. Vive la France! Vive la Republique!

(Macron gebruikte een ander kernbegrip in zijn rede, maar hij bedoelde eigenlijk het bovenstaande)

Door:
Bert D.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, EUSSR, Frankrijk, Groenen, Hypocrisie, Krankzinnigheid, landverraad, Links fascisme, machtswellust, Marxisme, moralisme, Nationalisme, New World Order, nieuw fascisme, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Satire, socialisme, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

22 reacties op Macron waarschuwt voor opkomend socialisme

 1. Elisah zegt:

  Geheime papieren opgedoken, merkhell gaat eraan, zijn haar uren geteld?

  Liked by 1 persoon

 2. guusvelraeds zegt:

  Mooi artikel.
  By the way, Europa is wel degelijk schuld dat er nu een bevolkingsexplosie is in Afrika.
  Europa heeft al meer dan 60 jaar de weldoener uitgehangen in Afrika
  Heeft basis gezondheidzorg gebracht en heeft als een dolle de inheemse kinderstrerfte terug gedrongen. Zie nu hoe door ons hersenloos hulpcomplex Afrika voor een demografische ramp staat. Zijn er nog zelfbenoemde idooten die in een glazenhuis willen gaan zitten. Denk het wel

  Liked by 1 persoon

  • Steven zegt:

   Precies.. en die arme kindjes die toch niet zijn dood gegaan door onze miljoenen voor het glazen huis…komen uit dank straks deze kant op om uw dochters te verkrachten, misbruik maken van ons sociaal stelsel en ons de dood in te jagen….

   Liked by 1 persoon

 3. Bert D, ik heb begrepen van de feitelijke politiek van Macron dat hij nog meer EU wil in plaats van minder. Van hem is ook het idee om alle financiële schulden van alle EU,landen in 1 pot te gooien en de schuld over de EU landen te verdelen. Zijn we dus allemaal even arm. Macron is ook voorstander van de EU superstaat. Hoe laat zich dat rijmen met hetgeen u hierboven geschreven heeft? PS. Ik heb de speech van Macron bij de herdenking van de 1e WO niet gehoord maar baseer mijn mening op persberichten vanuit het verleden. Macron met zijn speech de bedoeling hebben gehad om zijn critici zand in de ogen te strooien, alla merkel.

  Liked by 1 persoon

 4. Jan zegt:

  “Wij denken dan ook aan de totalitaire regimes die de oorzaak waren van die funeste oorlog. In de tijd van de Eerste Wereldoorlog waren dat Duitsland en Oostenrijk.”

  De realiteit was dat Rusland eindeloos aan het stoken was op de Balkan en Duitsland niets van een Europese oorlog wilde weten, die zag het als een lokaal conflikt:

  Clark documents how Berlin’s political and military leaders stuck to their blithe belief that any conflict could be localized. Russia’s ­mobilization, he says, was “one of the most momentous decisions of the July crisis. This was the first of the general mobilizations.” McMeekin says that Russia’s crime was first in escalating a local quarrel by encouraging Serbia to stand up to Austria-Hungary and then accelerating the rush to war.

  De schuld voor het uitbreken van WO-I werd Duitsland in de schoenen geschoven door Rusland en Frankrijk die beide geschiedvervalsing pleegden
  ..
  The Russians backdated and reworded papers in the records. The French were even more inventive, fabricating a telegram reporting six days of war preparations by Germany that weren’t happening. In Clark’s phrase, both Russia and France were at pains, then and later, to make Berlin appear “the moral fulcrum of the crisis.”

  Like

  • Bert zegt:

   Ik heb de oorzaken heel kort aangeduid. Er waren uiteraard meer factoren en oorzaken dan wat ik heb genoemd, er zijn tientallen boeken over geschreven, zelfs een samenvatting zou de beschikbare ruimte overschrijden. Maar hoe dan ook de Duitsers namen het initiatief omdat ze 1) dachten dat ze Frankrijk konden verslaan voordat Engeland hulptroepen kon sturen en Rusland kon mobiliseren; en 2) Engeland een aarzelende houding toonde. Duitsland was door een bondgenootschap alleen verplicht om Oostenrijk bij te staan in het geval van een Russische aanval, niet om Frankrijk aan te vallen.

   Like

 5. Aegolius cs zegt:

  **Vive la France! Vive la Republique!**

  Niet het socialisme,communisme, chauvinisme, dictatuur en koninkrijkjes, bepalen onze EU toekomst maar NOG’s, gedreven door bevolkingseconomisch bevorderende ontwikkelingen.
  Het is de kringloopproces als eerder beschreven door :
  The Tytler Cycle Revisited

  http://www.commonsensegovernment.com/article-03-14-09.html

  Ik heb tussen de sterretjes niets aan toe te voegen……..

  Like

 6. Hovawart zegt:

  Bert D, hulde en rozen voor deze prachtige verwoording en uiteenzetting, dat dit bericht maar veel gedeeld en vertaald mag worden.

  Like

 7. Johanna Janssen zegt:

  Laat ik het nog 1 keer proberen om hier op dit walgeljkew verhaal van de huigelachtige Meacron te reageren. Zijn tirade is 1 groot nonsens verhaal en als het goed gelezen is slaat alles op zijn eigen leugenachtige groep, die met dictatoriaal gezwam vele landen onder de knoet wil dwingen. Dus waar praat hij over. En waarom reageert hier verder niemand op ?

  Like

  • Bert zegt:

   Bedoel je met “nonsens” dat het niet waar is dat socialisme een leugenachtige doctrine is die over de hele wereld tientallen mensen heeft vermoord of bedoel je ermee dat je die feiten over het socialisme gewoon liever niet hoort?

   Like

 8. Ruud zegt:

  Als deze dappere Fransen al voor hun vrije vaderland stierven dan zal dat binnenkort een tevergeefs sterven zijn geweest want ook hun vaderland zal over niet al te lange tijd onderworpen worden aan een onvoorstelbaar onvrij islamitisch regime (zie Pakistan, zie Irak, zie Iran etc.etc.)

  Liked by 1 persoon

 9. J. Vulkanoloog zegt:

  I fully approve this message – ik onderschrijf deze boodschap
  En Macron, Merkel, Timmerfranz, Juncker en die enge sul van de SPD die ooit ook in het EP zat maar nu weer voor de Duitse SPD wil (kan niet meer op z’n naam komen, gelukkig :-)) maar blijven beweren dat nationalisme hét probleem is. Neen. Mohammedanisme en z’n faciliteerder het socialisme zijn de grote problemen. En het juiste grote gebrek aan degelijk nationalisme. Als ik toch eens om me heen kijk en zie hoe weinig men geeft om het eigene. Alles is inwisselbaar en vooral en met name het eigene. Gelijk de socialisten willen (Mao wilde afrekenen met de Vier Ouden, te weten oude cultuur, oude gebruiken, oude gewoontes en oude gedachten). Hetgeen er feitelijk gaande is, via en door de socialistische elite(s), is een culturele revolutie. Maar nu is het om de hoek, in ons eigenste huis (kijk eens naar het Sinterklaasjournaal…..).

  Like

 10. Sabeltant zegt:

  haha, mooie kop boven het artikel Bert, de ironie!
  Marcron, het marxistisch lulletje rozenwater dat er achter komt dat “het volk” helemaal geen zin heeft in de EUSSR begint wild om zich heen te slaan.
  Let op mijn woorden, dit ventje zal nog raar uit de hoek komen als hij zijn marxistische zin niet krijgt.
  Daarbij zal een uitspraak als “Europees leger om Europa te beschermen tegen Amerika” nog verbleken.

  Like

 11. Petra DeBoer zegt:

  Een heel goed artikel wat ten opzichte van Macron met ironie gelezen dient te worden.

  Like

 12. Hovawart zegt:

  Het geschiedenisboekje vertelt ook dat de Pays-Bah in de Eerste Wereldoorlog een soort van neutraal was gebleven, en dat Wilhelm II, de laatste Duitse keizer, na de Novemberrevolutie vluchtte met 40 treinwagons vol met kunst en meubelen, en zijn twee decennia van ballingschap uit mocht zingen in Huis Doorn, en door geen enkele regering of instantie werd vervolgd voor zijn onmenselijke daden…….. In 1941 overleed hij in zijn permanente verblijfsplaats Huis Doorn, waar hij ook bijgezet werd in een mausoleum. Zijn gebalsemde lichaam is er nog steeds aanwezig en zal pas naar Duitsland terugkeren wanneer dat land weer een monarchie is geworden……
  Dat alle lidstaten vervallen tot republieken moet toch in Nederlands koningsgezinde kringen wel enige fronzen en wenkbrauwen optrekken, of maken wij het nog mee dat het nationalisme volledig word verketterd door de Eurofielen en Femke, en dat Amalia de laatste telg van de Oranjeboom zal zijn die op de Pays-Bah-troon zal zetelen……God behoede ons voor de almachtige EU.

  Like

 13. Jules Vismale zegt:

  De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zou trouwens ook nooit zijn uitgebroken als talloze Europese landen, buiten het nationalisme, geen wraakgevoelens tegenover elkaar hadden gekend! Zo was Gavrilo Princip (1894-1918), de Servische nationalist, die op 28 juni 1914 in Sarajevo aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk (1863-1914) doodschoot, zijn medesamenzweerders durfden dit aanvankelijk niet uit te voeren op een enkeling na, een onbedoelde moordenaar van diens vrouw Sophie Chotek (1868-1914) daar deze de kogels opving die eigenlijk voor een bepaalde minster waren bedoeld. Daarbij was Frans Ferdinand ooit ZELF een moordenaar geweest van allerlei wild waar hij op joeg en verheerlijkte hij het militarisme.
  Wat veel mensen blijkbaar evenmin weten is dat maarschalk Paul von Hindenburg (1847-1934) en generaal Erich Ludendorff (1865-1937), die in 1914 bij Tannenberg een compleet Russisch leger hadden vernietigd, ervoor zorgden dat na WO I Vladimir Lenin (1870-1924) aan de macht kwam in Rusland en zo onbedoeld (?) het gehate communisme daar kon zegevieren wat de dood van miljoenen Russen en niet-Russen tot gevolg had en zij zelfs ervoor zorgden dat op 30 januari 1933 Adolf Hitler (1889-1945) aan de macht kwam in Duitsland wat eveneens de dood van miljoenen Europeanen tot gevolg zou hebben!
  Sarcastisch genoeg zorgen figuren als Emmanuel Macron, Angela Merkel, Mark Rutte, Guy Verhofstadt en aanverwante varkens (dit is meer symbolisch bedoeld omdat echte varkens of ezels nog stukken intelligenter zijn dan die misselijkmakende politici!) uit ‘Animal Farm’ (1945) van George Orwell (1903-1950) er juist voor dat zij met hun ziekmakende bestuur, een kruising tussen grootkapitalisme en het communisme, het nationalisme in Europa aanwakkeren met als enige verschil dat de Europeanen (GEEN fascisten dus!) hun eigen land terug willen, zonder de asielstroom, en zij beslist GEEN oorlog meer willen!

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s