LONGREAD: Toespraak Geert Wilders, Restoration Weekend, Palm Beach, USA (17 november 2018)

Screenshot_25

(Door: Geert Wilders – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

Hallo Amerika!

Hoe gaat het met jullie? Het is een geweldige eer voor mij om opnieuw bij Restoration Weekend te zijn. En het is een genoegen om onder vrienden te zijn. Ik zie er hier zoveel, dappere mensen met sterke overtuigingen en met liefde voor de vrijheid. Mensen, die mij al jaren hebben gesteund, zoals de geweldige David Horowitz zelf, en natuurlijk mijn dierbare vrienden Dr. Bob Schillman, Nina Rosenwald, Daniel Pipes en vele anderen. Ik dank u allen hartelijk!

Staat u mij toe ook mijn respect te betuigen aan een collega van mij in het Amerikaans Congres, een echte held, herkozen in de recente tussentijdse verkiezingen, het Congreslid uit Texas, Louie Gohmert!

En natuurlijk is het altijd een genoegen om in de Verenigde Staten te zijn; het land van de vrije mensen en het huis van de dapperen! Amerika is een land dat niet bang is om zijn eigen nationale belang te laten zegevieren – zoals het hoort. Doen wat het beste is voor het eigen volk – het Amerikaanse volk. Waar de meeste leiders in mijn deel van de wereld – West-Europa – niet eens het woord ‘nationaal’ kunnen spellen, laat staan ‘nationaal belang’ – daar wordt uw land geleid door één van de sterkste en dapperste leiders uit de vrije wereld en ik bewijs hem daarvoor eer: president Donald J. Trump. Europa heeft dringend behoefte aan meer sterke leiders zoals president Trump.

Want we vechten voor ons bestaan.

Onze vrijheid, onze manier van leven, onze cultuur, onze identiteit en onze nationale veiligheid staan op het spel en worden zwaar aangevallen. En de oorzaak daarvan is: massa-immigratie, islamisering in combinatie met het volledig falen en zelfs het verraad van de zwakke politici, die niet bereid zijn in de tegenaanval te gaan. Zij beschermen ons niet, maar zij vergemakkelijken onze vernietiging. En wanneer politieke leiders concessies doen aan het kwaad, moeten de mensen spreken. En dat doen wij dan ook. Daarom spreken we ons uit en verzetten we ons. Maar als je tegenstand durft te bieden en de waarheid over de islam durft te zeggen, zullen de autoriteiten en islamisten er alles aan doen om je het zwijgen op te leggen.

Dan word je voor de rechter gedaagd. Ik ben voor de rechter gedaagd of ben gedreigd te worden berecht in mijn eigen land Nederland, in Oostenrijk, in Pakistan, in Jordanië, in de Islamitische Republiek Iran en in Saoedi-Arabië. Het grootste moslimland ter wereld – Indonesië – heeft mij tot persona non grata voor het leven verklaard. Ik ben de leider van de op één na grootste partij in Nederland van de dertien partijen die nu in het parlement vertegenwoordigd zijn. Ik ben de leider van de oppositie, maar al jaren breng ik vaak meer tijd door met advocaten dan dat ik in het parlement debatteer. Dat zal natuurlijk allemaal veranderen als ik de volgende minister-president van Nederland word.

Ook anderen worden in Europa voor de rechter gedaagd. Onlangs heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een vonnis van een Oostenrijkse rechtbank opnieuw bevestigd, die een vriendin van mij – Elisabeth Sabaditsch Wolff – veroordeelde voor het spreken van de waarheid en niets anders dan de waarheid over Mohammed, toen zij erop wees dat Mohammed pedofiele neigingen had. Of ook mijn dappere vriend Tommy Robinson, die zelfs gevangen werd gezet toen hij verslag deed van Pakistaanse verkrachting-bendes in het Verenigd Koninkrijk. Hij verdiende een medaille, geen veroordeling.

Maar het is niet alleen de gerechtelijke jihad, het is helaas ook de echte jihad. Ik sta op de dodenlijst van Al Qaida, van de Taliban, van ISIS en ik kreeg onlangs nog een fatwa – deze keer van een Pakistaanse geestelijke die alle Nederlandse moslims oproept om naar mijn huis te gaan en mij te doden.

Ik leef al meer dan 14 jaar onder 24/7 politiebescherming in een door de overheid beschikbaar gesteld onderduikadres en ik word dagelijks door de politie naar het parlement gereden in een colonne van gepantserde wagens. De enige vrijheid die ik nog heb, is mijn vrijheid van meningsuiting. Waarom heb ik deze bescherming nodig? Ik ben geen president of koning. Ik ben een eenvoudige parlementariër, maar ik ben ten dode opgeschreven. Mijn misdaad? Ik spreek de waarheid over de islam en ik vecht voor de vrijheid van mijn volk en van anderen.

Maar genoeg over mij. Het gaat niet om mij persoonlijk. Ik ben niet de enige die wordt aangevallen. Mijn land wordt bedreigd. Mijn continent wordt bedreigd. Uw land wordt bedreigd. We worden allemaal bedreigd. Onze beschaving, de hele vrije westerse wereld ligt onder vuur.

Mijn vrienden, ik heb hier de vorige keer in 2014 op het Restoration Weekend gesproken en toen heb ik er bij u op aangedrongen om alle fouten die Europa heeft gemaakt te vermijden. Ik vroeg u om Amerika te beschermen tegen de islam. Om de immigratie uit islamitische landen een halt toe te roepen. En terwijl u een dappere president hebt gekozen, die erop gebrand is om een einde te maken aan de illegale immigratie en de strijd aanbindt tegen de radicale islamieten, hebben wij precies het tegenovergestelde gedaan.

Mijn land (met 17 miljoen inwoners en [met de omvang van] een kwart van de staat Florida) importeerde de afgelopen jaren alleen al 400.000 niet-westerse migranten, velen uit islamitische landen. In Duitsland kwamen meer dan een miljoen migranten aan. Europa staat aan de rand van culturele zelfmoord. We worden geconfronteerd met hoofddoeken, boerka’s, polygamie, eerwraak, verkrachting, genitale verminking van vrouwen. In het Verenigd Koninkrijk zijn zelfs sharia-rechtbanken. Het antisemitisme groeit snel. Opnieuw is de Europese bodem onveilig voor Joden. In mijn eigen land zijn de Marokkanen de grootste etnische groep onder de islamitische immigranten en 65% van alle Marokkaanse jongens tussen de 12 en 23 jaar zijn al minstens één keer gearresteerd. Misdaden als verkrachting nemen in veel Europese landen toe. In Duitsland zijn de seksuele misdaden met asielzoekers als verdachten in één jaar tijd met 91% omhooggeschoten.

Europa is de afgelopen jaren het slachtoffer geweest van veel terreuraanslagen, waarbij overal op ons continent onschuldige mensen zijn vermoord door islamitisch geïnspireerde personen, die ons haten en de dood meer koesteren dan het leven. Duizenden jihadisten van eigen bodem en geïmporteerd zijn vandaag de dag in Europa aanwezig, bereid en gemotiveerd om in naam van Allah te doden. En dat doen ze, want onze regeringen maken het hen erg gemakkelijk  met grenzen in Europa, waar geen paspoortcontroles plaats vinden en waar een open-deur-beleid wordt toegepast..

De Nederlanders voelen zich steeds meer vreemdeling in eigen land, evenals veel mensen in Europese landen. Als er geen radicale veranderingen in het huidige immigratiebeleid plaatsvinden, dan zal Europa verloren gaan. Zweden zal bijvoorbeeld halverwege de eeuw voor meer dan 30% islamitisch zijn.

En de demografische ontwikkelingen zijn niet veelbelovend. Het zal alleen maar erger worden als we nu niet ingrijpen. Het zal de komende decennia veel erger worden, omdat de bevolking van Afrika explodeert, terwijl de bevolking van Europa afneemt. Volgens de Verenigde Naties zal de bevolking van Afrika groeien van één miljard mensen nu naar 2 miljard in 2050 en naar 4 miljard Afrikanen aan het eind van deze eeuw. Vanzelfsprekend zullen velen van hen naar Europa willen komen. En velen van hen zullen uit islamitische landen komen. Het zal op een invasie lijken, onze eigen bevolking zal worden vervangen en onze naties zullen volledig worden geïslamiseerd. Vaarwel vrijheid.

We moeten dus nu handelend optreden. Eerst moeten we meer moedige leiders kiezen, zoals u dat deed. Sommige Europese landen deden dat al, zoals Italië en Hongarije. Mijn goede vrienden Matteo Salvini – de minister van Binnenlandse Zaken van Italië en minister-president Victor Orbán van Hongarije – zijn voorbeelden dat dit mogelijk is. Dat we de niet-gekozen elites uit de Europese Unie tegenstand kunnen bieden, de nationale soevereiniteit kunnen herwinnen en onze grenzen kunnen sluiten voor gelukszoekers en terroristen en dat we een hek aan de grens kunnen bouwen, zoals de dappere Hongaren dat met succes hebben gedaan.

Wij moeten onze grenzen sluiten en een boodschap afgeven aan islamitische immigranten die zich al op Europees grondgebied bevinden: Als jullie onze wetten, onze grondwet en onze kernwaarden onderschrijven, mogen jullie blijven en zijn jullie gelijk aan alle anderen. Maar als jullie onze wet overtreden en gaan handelen in overeenstemming met de sharia, dan zullen wij jullie uit ons land zetten en jullie zo nodig de Nederlandse nationaliteit ontnemen. Want dit is ons land – niet jullie land.

Maar wij moeten meer doen. Als we een einde willen maken aan de terreur, het geweld, de aanslagen op onze vrouwen, als we onze vrijheid en de vrijheid van de komende generaties willen beschermen, dan moeten we af van het gevaarlijke concept van het cultureel relativisme – het verkeerde denkbeeld dat alle culturen gelijk zijn. Mensen zijn gelijk, maar culturen niet. Het cultureel relativisme verzwakt het Westen met de dag. Regeringsleiders, advocaten, rechters, kerken, vakbonden, media, academici, liefdadigheidsinstellingen – de meesten van hen zijn nog steeds verblind door politieke correctheid en vergoelijken de islam.

Als gevolg daarvan sterft het vrije Westen elke dag een beetje. Maar de waarheid is dat onze cultuur en identiteit – gebaseerd op het christendom, het Jodendom en het humanisme – niet gelijk is aan,maar veel beter is dan de islamitische cultuur van onderwerping, intolerantie en geweld.

Onze beschaving, gebaseerd op de erfenis van Jeruzalem, Athene en Rome, is de beste beschaving op aarde. Zij gaf ons democratie, vrijheid, gelijkheid voor de wet, de scheiding van kerk en staat, en het besef van soevereine staten om alles te beschermen. De remedie tegen alle ellende en terreur is duidelijk: We moeten opnieuw bevestigen wie/wat we zijn. Alleen dan kunnen we onze kinderen een toekomst garanderen. In Europa zijn de problemen waar we vandaag de dag mee te maken hebben reëel. Niet de economie, maar de islamisering, het terrorisme en de massa-immigratie zijn onze grootste problemen.

Existentieel, want het bepaalt wie we zijn, wat we zijn en of we in de toekomst als vrije mensen zullen bestaan. We moeten elkaar steunen. Daarom moeten wij allemaal de Joodse staat Israël altijd steunen. Israël is één van ons, de enige democratie in het Midden-Oosten, een baken van vrijheid in een onvrije regio. Israël wordt gedwongen zich te verdedigen tegen de duistere krachten van de soennitische en sjiitische islam. Het is onze plicht om Israël altijd te steunen. Israël is een onontbeerlijke voorpost van de westerse beschaving, de kanarie in de kolenmijn. Als de islam Israël verovert, zullen wij de volgende zijn. Het Israëlisch-Arabische conflict is het bewijs dat Huntington ongelijk had: Er is geen botsing van beschavingen, maar een botsing tussen onze beschaving en barbaarsheid.

Wij zijn de vrije mannen en vrouwen van het Westen. En degenen die ons de vrijheid willen ontzeggen, horen niet thuis in onze samenleving. Zo eenvoudig is het.

Ik heb daarom een wetsvoorstel ingediend, waarin stond: Geen islamitische scholen, boerka’s, korans, moskeeën in de openbare ruimte. Volgens een nationale enquête van één van de grote stembureaus in Nederland kreeg dit wetsvoorstel onmiddellijk de steun van 40% van de Nederlanders. Miljoenen mensen, van christendemocraten tot conservatieven en zelfs een derde van de kiezers van de Nederlandse socialistische partij waren het met mijn voorstel eens.

De islam is verkleed als een religie, maar is in werkelijkheid een totalitaire ideologie. Hij wil elke samenleving domineren en is niet bereid te integreren, te assimileren. Er is niet één land in de wereld waar de islam ook domineert, dat werkelijk vrij is. En er zijn twee belangrijke redenen waarom de islam niet als een religie kan worden beschouwd. Ten eerste mag geen enkele religie eisen dat degenen die haar verlaten moeten worden gedood. Ten tweede mag een religie nooit de onderwerping opleggen aan degenen die er geen deel van uitmaken.

Vorige maand heb ik als wetgever in het Nederlandse parlement een wetsvoorstel ingediend dat uniek is voor elk parlement in de wereld. Mijn wetsvoorstel, dat volgend jaar in het Nederlandse parlement wordt besproken en in stemming wordt gebracht, heet de Wet op het  Verbod op islamitische uitingen. Een van uw beste presidenten ooit, de grote Ronald Reagan, zei eens: “Als je hen het licht niet kunt laten zien, laat hen dan de hitte voelen”.

We moeten de feiten onder ogen zien. Gematigdheid tegenover het kwaad is het kwaad zelf. De islam indoctrineert mensen met haat tegen onze samenleving. De zesde president van Amerika, John Quincy Adams, had gelijk toen hij zei, en ik citeer: “De grondregel van de Koran is de eeuwige oorlog tegen allen die ontkennen dat Mohammed de profeet van God is”. Net als Winston Churchill, de grote Britse premier in oorlogstijd, gelijk had toen hij de islam een “achteruitgaande kracht” noemde.

Er zijn veel gematigde moslims, maar er is geen gematigde islam. En islamitische terroristen zijn misschien slechts een minderheid, maar uit opiniepeilingen blijkt dat zij de steun van de meerderheid hebben. Uit enquêtes in mijn land blijkt dat 73% van de islamitische bevolking in Nederland moslims die naar Syrië zijn gegaan om in de jihad te vechten als helden beschouwt.

En mag ik vragen: Waar zijn de massademonstraties van tienduizenden moslims in Amsterdam, New York, Londen of Islamabad of waar dan ook ter wereld, die het niet eens zijn met het geweld in naam van de islam en zijn profeet, na een nieuwe terroristische aanslag? Waar zijn zij als radicale moslims eisen dat de christelijke Pakistaanse vrouw Asia Bibi wordt opgehangen voor blasfemie? Waar zijn zij? Ik heb hen niet gezien, u wel? U hebt hen niet gezien, omdat er niemand is geweest.

De meerderheid mag dan wel geen geweld plegen, maar ze zijn er ook niet tegen. Natuurlijk pleegt de meerderheid van de moslims geen terreurdaden. De vraag is echter of de zwijgende meerderheid toestaat dat er gruweldaden gebeuren.

Ook in de Tweede Wereldoorlog, in Duitsland, was het slechts een minderheid die de gruweldaden beging. Maar de meerderheid liet die gebeuren. In de Sovjet-Unie was het ook slechts een minderheid die de gruwelijke misdaden heeft begaan. Maar de meerderheid liet die gebeuren. Door de islam te beroven van de middelen om onze identiteit te vernietigen, doen we de vrijheid geen geweld aan; we beschermen onze identiteit en garanderen de vrijheid. Ik zeg: Stop deze schertsvertoning. We moeten van de vrijheid geen slang maken die zijn eigen staart eet.

De islam wil ons allen tot slaaf van de sharia-wetgeving maken en iedereen doden die zich ertegen verzet of het aandurft om die te verwerpen.

Abraham Lincoln, de Amerikaanse president die uw land bevrijdde van de slavernij, zei (ik citeer): “Degenen die anderen de vrijheid ontzeggen, verdienen die niet voor zichzelf”. Ik ben het daarmee eens. Het zou tegenstrijdig zijn om de lof van de vrijheid te zingen en tegelijkertijd werkeloos toe te kijken wanneer de islam onze vrijheden weg vreet. Het is niet verkeerd om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen democratie en tirannie, tussen vrijheid en slavernij.

De vreselijke situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden, wordt veroorzaakt door onze tolerantie ten opzichte van het kwaad. Wij zijn te tolerant tegenover intolerantie, wij zijn te tolerant tegenover de islam. Wij denken dat wij, door de vijanden van de vrijheid ook vrijheid te gunnen, de wereld laten zien dat wij voor vrijheid staan. Maar in werkelijkheid, doordat we weigeren grenzen te stellen aan onze tolerantie, geven we onze vrijheid weg. Ik wil de sharia-wetgeving niet in het Westen. Ik wil dat het Westen vrij blijft van de sharia-wetgeving.

Luister naar wat Karl Popper, de beroemde filosoof, te zeggen had, en ik citeer: “Onbeperkte tolerantie leidt tot het verdwijnen van tolerantie. Als we de onbeperkte tolerantie uitbreiden, zelfs naar degenen die intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de zware aanvallen van degenen die  intolerant zijn, dan zullen degenen die tolerant zijn worden vernietigd, en de tolerantie met hen”.

We moeten dus niet zo tolerant zijn dat we de deur openzetten voor de gruwel van de onverdraagzaamheid.

Het is onze plicht als westerse patriotten om onze kinderen te beschermen tegen slavernij, om een verstandige kijk op vrijheid te hebben en om ons voortbestaan als vrije individuen in een vrije samenleving veilig te stellen.

We leven in een tijdperk, waarin mensen het idee van rechten leuk vinden, zolang ze er maar geen prijs voor hoeven te betalen. Maar als ze van plicht en eer het bevel krijgen om die rechten te verdedigen, dan vluchten ze vaak weg en keren ze zich tegen degenen die hun plicht doen.

Ze noemen ons extremisten, ze slepen ons voor de rechtbank, ze proberen ons het zwijgen op te leggen of zelfs ons te doden. Maar, vrienden, laten we onszelf niet voor de gek houden. Churchill waarschuwde dat als iemand je dreigt te doden, je hem beter serieus kunt nemen en er alles aan doen om hem tegen te houden.

Vrijheid heeft een prijs. En we moeten die prijs betalen. Er moet een keuze worden gemaakt. De keuze tussen de islam en de vrijheid. Er is geen middenweg. Overgave/onderwerping is onaanvaardbaar. We zijn niet bereid om met het kwaad te collaboreren, noch om concessies te doen.

Het verdedigen van onze vrijheid, het verdedigen van onze manier van leven, is geen taak die uitsluitend in handen is van onze dappere mannen en vrouwen, die in verre landen vechten. Het verdedigen van de vrijheid vereist voortdurende waakzaamheid ten opzichte van degenen die haar hier op de bodem van ons vaderland aanvallen. De vijanden van de vrijheid zullen niet proberen de grondwet in één dag omver te werpen. In plaats daarvan zullen ze proberen de grondwet van binnenuit uit te hollen. Ze zullen, met elke aanval op onze vrijheid van meningsuiting, kleine stukjes vrijheid weghalen. Ze zullen hakken en slijpen en beitelen tot de granieten kathedraal van de grondwet niet meer is dan een broze en holle façade.

Het verdedigen van onze vrijheid, het verdedigen van onze manier van leven vereist dat we allemaal waakzaam, moedig en onbevreesd zijn. Het vereist dat wij allemaal onze stem verheffen. We moeten onze stem  verheffen tegen de vijanden van de vrijheid. Tegen de tirannie van de islam. Tegen iedereen die ons het zwijgen oplegt!

En mijn lieve vrienden, ik kan geen betere tijd of een betere plaats bedenken om deze oproep te doen dan hier en nu, onder collega-vrijheidsstrijders. Mijn boodschap is hard, maar ik ben er zeker van dat we kunnen winnen. Als we één front vormen, zoals vandaag. We eren de erfenis van de grondleggers van onze grote naties door de vrijheid van onze kinderen en kleinkinderen te bewaren.

We zullen ons nooit verontschuldigen voor het feit dat we vrije mensen zijn, we zullen nooit buigen voor de gecombineerde krachten van Mekka en van links. En we zullen ons nooit overgeven. We staan op de schouders van reuzen. Er is geen sterkere macht dan de kracht van vrije mensen, die vechten voor de grote zaak van de vrijheid.

Laten we daarom onze plicht doen. Laten we moedig verder gaan en de vrijheid redden!

Dank u wel.

Bron:
https://geertwilders.nl
Door: Geert Wilders

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Geert Wilders, gezond realisme, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, sharia, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

26 reacties op LONGREAD: Toespraak Geert Wilders, Restoration Weekend, Palm Beach, USA (17 november 2018)

 1. jack black zegt:

  De Amerkaan heeft mazzel !
  Hij kan en durft zich bewapenen !
  ZUCHT !

  Geliked door 1 persoon

 2. Stef zegt:

  Wat is fvd toch minimaal als je beseft wat GW zegt en doet. Sommigen denken dat hij verleden tijd is. Niets is minder waar. Hij beseft dat hij zal moeten wachten totdat een groot deel van de linkse mens ook het licht gaat zien. Of het dan al over twaalf is , zal een race tegen de klok zijn.

  Geliked door 2 people

 3. Corné zegt:

  In een woord: geweldig Geert!

  Geliked door 2 people

 4. Petra DeBoer zegt:

  Bedankt voor de vertaling van deze goede speech.

  Geliked door 1 persoon

 5. Ruud zegt:

  De aanhouder wint…………………Vrijheid is geen automatisme ook al menen sommige dwazen van wel. De slavernij van de islamitische ideologie zal uiteindelijk gebaseerd blijken te zijn op bloedvergieten, slavernij en onderdrukking. Als regeren vooruitzien betekent dan zullen de waarschuwingen van Geert Wilders en medestrijders ooit in goud geschreven worden. Als het al niet te laat is!

  Geliked door 3 people

 6. Henk.V zegt:

  De achtergrond van wat Geert Wilders zegt komt in zekere zin hierop neer:
  Onze vrijheid is het hoogste goed dat een land of persoon bezit. Vrijheid in het maken van keuzes, vrijheid om te zijn wat je bent, vrijheid is ook kunnen ademen in een onafhankelij land dat over haar eigen lot kan en moet beschikken.
  Vrijheid is de zuurstof van onze identiteit, van onze cultuur.
  Maar één ding is altijd waar: vrijheid kan niet zichzelf verdedigen of bestendigen: je vrijheid moet je willen verdedigen
  Mensen die onze vrijheid bewust willen verkwanselen zijn hun vrijheid niet waard..
  Dat zijn de doodgravers van onze vrijheid, van onze vrije leefwereld
  Die behoren in onvrijheid achter de tralies te zitten.

  Geliked door 3 people

 7. Bert zegt:

  De belangrijkste zin in dit verhaal is ‘ mensen zijn gelijk, maar culturen niet’. Links streeft bewust naar een multi-culturele samenleving zodat al die culturen naast elkaar als het ware versmelten dan wel elkaar neutraliseren. Het eindpunt van dat proces zou dan de natuurlijke mens zonder culturele ballast opleveren. Tot zover de theorie. De praktijk is natuurlijk anders. Sommige culturen zijn resistenter dan andere en overleven, zodat een multiculturele samenleving eerder zal leiden tot een burgeroorlog en vervolgens een dicatatuur. Dit is de ware reden dat linkse mensen niet inhoudelijk over cultuur willen praten, want als ze dat wel zouden doen, komen ze tot de ontdekking dat hun theorie over waar het heen gaat met culturen niet deugdelijk is.

  Geliked door 1 persoon

 8. QENQ5 zegt:

  Mensen zijn gelijkwaardig, niet gelijk.

  Onze maatschappij is pluriform, niet multi-cultureel. Onze cultuur, dat is er een, die is leidend!!

  Geliked door 1 persoon

 9. QENQ5 zegt:

  We leven op deze wereld, en daar horen grenzen bij. Dat heeft niets met on-vrijheid te maken, zoals onze linkse vrienden roepen, maar met de aardse realiteit!

  Geliked door 2 people

 10. Tistochwat zegt:

  Er zijn veel gematigde moslims

  Waarom protesteren die ‘gematigde moslims’ dan nooit tegen het geweld in de naam van de islam?
  Waarom protesteren deze ‘gematigden’ nooit tegen de radicale mohammedanen?

  Prachtige toespraak, Geert, maar er zijn geen ‘gematigde moslims’. Ze hebben allemaal dezelfde koran en de ‘gematigden’ houden zich koest totdat ‘het startsein’ wordt gegeven.

  Ik denk dat Geert Wilders moet spreken van ‘gematigde moslims’ omdat hij anders nóg meer domme vijanden krijgt. Het is net zoiets als tegen zijn zin slijmen over/met de ‘oranjes’.
  In zijn positie kan hij helaas niet anders.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Ik ben het met je eens, @Tistochwat

   Als je over ‘gematigde moslims’ spreekt dan heb je het niet over dezelfde soort ‘gemstigdheid’ als wij hier kennen.

   De moslims hebben geen eigen mening, dat wordt hen niet bijgebracht. Als ‘gematigde moslims” wachten ze gewoon af tot andere, meer gewelddadig ingestelde moslims de klus voor hen klaren en dan sluiten zij zich daarbij aan.

   Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    ‘Gematigdheid’ GRRRR

    Like

   • QENQ5 zegt:

    De islam is niet door de Verlichting gegaan, zoals Fortuyn het zo schitterend samenvatte, en daarom missen de moslims een stuk persoonlijke ontwikkeling…. (zelfstandig denken et cetera).

    Like

 11. Republikein zegt:

  Slap verhaal, Popper was de leermeester van Soros.

  Like

 12. Evelyn zegt:

  Goed gedaan jonge. Eindelijk eens iemand met verstand en inzicht aan het woord.

  Geliked door 1 persoon

 13. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  het is leuk, dat Geert Wilders een mooie speech in Amerika weggeeft. Maar hij heeft momenteel wel andere prioriteiten. Hij moet er nog voor zorgen, dat Mark Rutte op 10 december in Marrakesh met zijn handtekening bij het kruisje onder het VN migratie pact, de genocide van ONS LAND inluidt. De tijd dringt !!!

  Like

 14. Harrie Vaes zegt:

  Hulde aan Wilders……De rest van ons parlement….op de PVV na…..is nog te stom om voor den duvel te dansen. Zij verkiezen de weg van de minste weerstand….de sharia.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s