De achterbakse “weldoeners”

Screenshot_87

(Door: “Henk V.”)

Artikel n.a.v. “Marrakesh nog erger dan gedacht: het behelst nóg een verdrag!

Een oud gezegde luidt: “Alles te weten, maakt niet gelukkig”. Dat is helaas maar al te waar. Wij, hier op deze site, die de intentie hebben om de waarheid  rond de ontwikkelingen in de hedendaagse politiek aan het licht te brengen, zodat iedereen die kan begrijpen, stuiten bij de dingen die wij waarnemen bij veel mensen vaak op een soort emotionele barricade van “onwetendheid”, die samengaat met onwil om de dingen te zien zoals ze zijn. Want het is niet onmogelijk dat een groot deel van de bevolking intuïtief wel degelijk aanvoelt dat het lang niet zo goed gaat in onze westerse wereld als onze overheden beweren en dus geeft men zich over aan, wat in de psychologie wordt genoemd: vluchtgedrag, of escapisme. Dat is een toestand waarin de mens zich afkeert van het gevaar waarvan hij zich min of meer bewust is en zich overgeeft aan vermaak, om de sluimerende vrees of onzekerheid tijdelijk te compenseren.

Dat verschijnsel heeft zich vaak voorgedaan in de geschiedenis en wel op momenten waarop een bestaande beschaving ten einde liep. Allerlei uitspattingen traden dan op en de betreffende beschavingen gingen vaak in een roes hun einde tegemoet. Wie nu naar de tv kijkt, ziet veel “entertainment”, vaak vrolijk makende programma’s vol – nogal leeg-  vermaak en het publiek dat bij de opnames aanwezig is, wordt daar doorgaans in meegezogen. Dit aanwakkeren van een gevoel van pret en plezier gaat nu al een behoorlijke tijd door.  Ook de oude Romeinen zagen het nut van massaal volksvermaak in. Dat leidde namelijk de aandacht af van het beleid dat de overheden voerden, wisten zij.

Het stimuleren van volksvermaak via de tv en allerlei festivals is een zeer nuttig middel om het volk van de werkelijkheid te laten wegkijken, want ben je eenmaal in een rozige, goede stemming, dan stel je “gezeur” van anderen over dreigend grootschalig, onontkoombaar gevaar – waaraan lieden aan de top ons willens en wetens overgeven – NIET op prijs.

Wij staan dan voor een dilemma: Houden we onze boodschap voor ons of niet? Echter, of die boodschap nu op prijs wordt gesteld of niet, wij hebben de plicht om de mensen wakker te schudden. Zij, die de stand van zaken in de politiek nog kunnen ZIEN, mogen hun ogen nooit sluiten. Wij mogen moe worden van de dingen die wij zien, maar moedeloosheid kunnen wij ons niet veroorloven.

Als eerste leg ik een gedachte aan jullie voor:

“Hoe kan het dat een zogenaamde politieke elite, die zichzelf als ‘’politiek-correct’’ beschouwt en op grond van veronderstelde meer-kennis en inzichten zogenaamd GOEDE plannen heeft bedacht die van enorme invloed zullen zijn op ons bestaan , haar ´goede´ voornemens in een sfeer van geheimhouding en achterbaksheid ten uitvoering wil brengen?” Indien die plannen goed zijn voor ons, dan is het logisch dat men het volk vroegtijdig en ruimhartig inzicht geeft in die plannen, opdat wij daarop kunnen reageren, onze instemming kunnen betuigen of onze afkeuring  kunnen uitspreken.

Ik heb het over onze overheden, over de EU én over de massamedia – die als OBJECTIEVE, ONPARTIJDIGE intermediair hadden moeten fungeren – INDIEN wij tenminste nog een democratie zouden zijn geweest. Dat is wat onze overheid namelijk nog steeds suggereert en  ook ligt het woord “democratie” bij de woordvoerders van de EU  nog steeds voor in de mond.

___________________________________

Eigenlijk zijn mijn laatste bovenstaande overwegingen helaas al retorisch geworden.

Wij moeten helaas definitief concluderen dat  onze eigen overheid ons voor voldongen feiten stelt, terwijl wij met honderd procent zekerheid kunnen stellen dat de uitkomst van de EU- plannen de vernietiging van de eeuwenoude Europese beschaving zal betekenen (dus ook de onze!!!) En wij stellen eveneens vast dat die plannen onze bevolkingssamenstelling zodanig blijvend zullen veranderen dat de oorspronkelijke bevolking  tot een minderheid in haar eigen oorspronkelijke leefgebied zal worden. Vreemdelingen worden in je eigen land, dankzij je eigen overheid

Onze arrogante overheid geeft NIETS meer om het volk dat haar heeft gekozen.

Had “Marrakesh” moeten worden ondertekend en het nog meer doortrapte akkoord dat daarop volgt? Wat dachten jullie?? NEE, NATUURLIJK!! Onze overheid doet ons land en haar bevolking in zekere zin zelf de strop om de nek. Zonder blikken of blozen. Dit kabinet had daarom allang moeten worden vervangen.  Ik wijs er al een hele tijd op dat poedel Mark Rutte zijn baasje Merkel achterna loopt, welke koers dit afschuwelijke mens ook inslaat. En terwijl hij dat doet, zal zijn gebruikelijke spraakzaamheid verstommen. Deze man volgt de politiek van Merkel als een slaaf! Hij voert klakkeloos uit wat zij besluit. Zonder nota te nemen van de brokken die hij maakt in zijn eigen land.  De wijze oud-VVD politicus Frits Bolkestein waarschuwde nog nadrukkelijk tegen de ondertekening, maar nee: de hypnose die er van Merkel uitgaat, blijkt niet opgeheven te kunnen worden.

De plannen van de EU zijn in hoge mate vormgegeven door de opvattingen die Merkel koestert. En Merkel´s plannen komen niet uit de lucht vallen! Net als Hillary Clinton staat zij onder de invloed van een duistere “weldoener”, een man die van zichzelf zegt dat hij geen geweten heeft: Soros! Interviews met deze man moet men echt eens met grote aandacht op YouTube beluisteren/bekijken. Deze in Hongarije geboren man van Joodse komaf werd door zijn vader ondergebracht bij een niet-Joodse kennis om aan nazi-vervolging te ontkomen. Hij groeide als niet-Jood  dus “in veiligheid” op en hij verdiende zijn eerste grote geld als opkoper en verhandeling van in oorlogstijd geconfisqueerde Joodse bezittingen. Op de vraag van een interviewer of hij – als Jood – zich daarvoor schaamde, zegt Soros dat als hij het niet had gedaan anderen dit werk wel hadden uitgevoerd.

Deze man, met een aantoonbaar gespleten karakter, bleek in zijn leven te beschikken over een griezelig inzicht in de wijze waarop men uit – al dan niet door hem zelf bewerkstelligde  – crises groot financieel voordeel kon behalen. Dit talent maakte van de man een van de rijkste personen ter wereld. Dit geld besteedt Soros aan de financiering van projecten  die in overeenstemming zijn met zijn opvattingen. Zo financierde hij veel protestacties tegen Donald Trump , zowel voor als na diens verkiezing tot president.

Soros is ook een groot aanhanger van de opvattingen van de vrijmetselaar Coudenhove Kalergi met betrekking tot de vermenging van volkeren en de afschaffing van christelijk Europa. Al in 1925 beschreef Kalergi een plan om de aard van Europa in elk opzicht blijvend te veranderen.  Ook Soros is die mening toegedaan, net als diens bewonderaar Angela Merkel (eveneens een vrijmetselaar!) en aangezien Merkel DE drijvende kracht in de EU-politiek is, nam ook de EU dit concept over!

Vandaar Merkel´s zogenaamde impulsieve besluit in 2015 om mensen uit “crisisgebieden” binnen te halen “zonder limieten te stellen aan het aantal” (“Keine Obergrenze” – geen bovengrens). Ik noem deze connectie, omdat de hele “vluchtelingenproblematiek” zogenaamd UIT NOOD is geboren. NIETS IS MINDER WAAR! Al in 1926 (!!!) legde Kalergi dit voornemen tot grootschalige instroom namelijk op tafel! Hoezo NU uit nood geboren? Hij noemde deze instroom met het oog op de volgens hem noodzakelijke en onontkoombare vermenging met de blanke bevolking van Europa.

Men kan zeggen: maar er zijn toch overal grote problemen en die worden steeds maar groter?  Kan het misschien zijn dat bepaalde crises opzettelijk in gang worden gezet  en in stand worden gehouden teneinde calamiteiten op gang te zetten die grote stromen mensen gelijktijdig in beweging brengen die allemaal  (HOE TOEVALLIG…)  richting Europa willen trekken? Precies zoals Kalergi dat al zo’n vijf en negentig jaar geleden beschreef ? Allemaal richting Europa in dezelfde tijd? Allemaal voorzien van hetzelfde specifieke richtinggevoel? En dat alles zonder regisseurs erbij?

Ik laat deze uitspraak maar op de lezers los:  Wij hebben vermoedelijk van doen met verregaande, destructieve Europese MANIPULATIE.  In deze manipulatie speelt Merkel een cruciale rol. Zo voerde zij, voordat het Marrakesh-plan het licht zag, in dat werelddeel overleg met veel Afrikaanse leiders, wat grond geeft aan de opvattingen dat zij zelf was betrokken bij het opstellen van het beoogde akkoord. Telkens duikt Merkel op en zij kan trots zijn op zichzelf: onder haar regie brengt Duitsland voor de derde keer schade aan Europa toe en nu mogelijk definitief, wanneer wij niet bij de les blijven en ons definitief ontdoen van overheden die ons schade willen toebrengen. Het oprukken van de islam was nooit een  natuurlijk proces, maar een geregisseerde ontwikkeling en dat gaat ook op voor de zogenaamde onstuitbare instroom van migranten die een bijdrage moeten leveren aan onze geplande omvolking.

Ik zou de voorstanders van de bovenvermelde “hoogstaande idealen” willen vragen : Waar haalt u – als zogenaamde elites – het recht vandaan om ons dit alles aan te doen? Waar haalt u het recht vandaan om de verst ontwikkelde  beschaving ter wereld, DE ONZE, te ontmantelen uit naam van het zogenaamde multiculturalisme, een benaming die u van Kalergi hebt geleend?

De EU staat voor achterbaksheid, dictatuur, tomeloze aanmatiging, geweldpleging,  voor leugenachtigheid

Ik erken het gezag van deze EU niet. Mijn verzet tegen deze EU zal niet eindigen  Ik wil dat deze wanstaltige organisatie verdwijnt en plaats maakt voor een verbond van bevriende Europese staten die over hun eigen toekomst beslissen. Tot slot richt ik mij tot de Joodse en christelijke lezers. Indien jullie van mening zijn dat onze Joods-christelijke beschaving NIET dient te verdwijnen, keer je dan af van alle partijen die het krankzinnige EU-beleid steunen en geef jullie stem bij voorkeur aan de enige partij die consequent heeft gesproken en gehandeld in de Nederlandse politiek. De enige partij die begrijp wat ECHTE vrijheid in houdt…

Lezers, zou het geen tijd worden dat vloedgolven van gele hesjes dragende vaderlanders de elites in ons land definitief van hun zetels spoelen?

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

28 reacties op De achterbakse “weldoeners”

 1. Helemaal eens met Henk V, maar dan moeten er minstens 10 miljoen Nederlanders in een gele actie schieten met het liefst veel groot vuurwerk en alles lamleggen wat maar beweegt! En ik hoop met velen dat dit sloopkabinet oprot.

  Geliked door 6 people

 2. M.A.L. Sion zegt:

  Zoals op diverse plaatsen al ettelijke keren geschreven: Het enige dat nog kan helpen is REVOLUTIE. Inderdaad is de suggestie van de gele hesjes een goede.
  Als de hooligans uit de buurt gehouden worden is het massaal gele hesjes tonen een remedie.

  Geliked door 5 people

  • Nemesis zegt:

   Alleen ben ik het met de laatste zin niet helemaal eens. Ook de vechtersbazen die we hooligans noemen, zijn ook mensen met familie en kinderen,. vaders en moeders.
   Ik heb niet de indruk dat we uiteindelijk alleen maar vreedzaam in het geel kunnen demonstreren, want het moment komt, dat we ons zullen moeten verweren tegen die ons daarom aanvallen. Ik heb dan liever een hooligan naast me staan, die er voor zorgt dat mij niets overkomt en wel met een paar hele harde meppen terug. Waarschijnlijk zullen er zijn die hier anders over denken, maar men kan het ook in overweging nemen.

   Geliked door 2 people

 3. Tistochwat zegt:

  Lezers, zou het geen tijd worden dat vloedgolven van gele hesjes dragende vaderlanders de elites in ons land definitief van hun zetels spoelen?

  Ja! Alleen zal dit niet lukken met ‘vreedzame gele hesjes’.
  Zachte gheelmeesters maken stinkende wonden.

  Mooi artikel!

  Geliked door 3 people

 4. Petra DeBoer zegt:

  Merkel is een loopjongen van de deep state en die maken de dienst uit in de EU en dus ook deels in Nederland middels de linkse kerk partijen, waar ook D’66 bijhoort.

  Naast de deep state (die al eeuwen bestaat) is er een schaduwregering in de U.S.A (bestaat vanaf WOII) maar ze hebben banden met de deep state. Hillary Clinton is van de schaduwregering maar werkt samen met Soros van de deep state. Ik hou het dus maar op de deep state want het maakt in wezen niet uit want ze werken samen.

  Nu kunnen we ons richten op Merkel als kwade genius, wat ze ook is, maar zij doet gewoon wat de deep state wil. Daar is ze van jongs af aan voor opgeleid en met veel leugens en bedrog is ze aan de macht gekomen. Geld ook voor Macron die een poppetje van de deep state is om hun plannen uit te voeren.

  Zoals ik al vaker heb geschreven rolt Trump de deep state inclusief de schaduwregering op en het proces van de eeuw word al snel gestart. Hillary Rodham Clinon hangt en door alle openbaringen tijdens de rechtszaak hangen ook vele anderen.

  Trust the plan!

  Geliked door 1 persoon

 5. Klaas zegt:

  …………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………

  Geliked door 1 persoon

 6. Statler & Waldorf zegt:

  “Dus geeft men zich over aan, wat in de psychologie wordt genoemd: vluchtgedrag of escapisme.”

  Cognitieve dissonantie zou ik daaraan willen toevoegen.

  ………………………………………………………

  “Dat vloedgolven van gele hesjes dragende vaderlanders de elites in ons land definitief van hun zetels spoelen?”

  Daarvoor is het Nederlandse volk veel te apathisch.
  Hoeveel gele hesjes waren er afgelopen weekend in Den Haag, een paar honderd?
  Zelfs die 70.000 Fransen die het weekend de straat opgingen vallen onder glas plas en was.
  Parijs likt haar wondjes, een bezem door de straten en binnen enkele dagen business as usual.

  Verder een prima duiding van scribent.

  Geliked door 1 persoon

 7. mahoog zegt:

  Zou het zò erg zijn,hoor ik Jan en Ingrid fluisteren.

  Geliked door 3 people

 8. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Ach, was ieder wijs als deze Henk
  en niet zo dwaas als wij,
  we klommen nú in onze tank
  en ieder werd weer blij…
  .

  Jasterke
  .

  Geliked door 2 people

 9. Mary zegt:

  Zeker wordt het daar tijd voor of eigenlijk daar is het al lang tijd voor, met of zonder gele hesjes, deze volksverraders definitief er uit werken!!!!.

  Like

 10. Tineke zegt:

  Geweldig artikel weer HenkV.
  Compliment!
  Wat je schrijft is zo waar……
  Waar gaat het naar toe….als er niet snel iets gebeurt…..

  Geliked door 1 persoon

 11. reageerbuis zegt:

  Rutte, Merkel en Macron zijn marionetten die aangestuurd worden door de plutocratie zoals Coudenhove Kalergi dat al beschreef in 1925. Glashelder verwoord weer Henk V.

  Geliked door 1 persoon

 12. bigljohn zegt:

  Het Nederlandse volk heeft de instelling van een notoire dronkaard. Deze zweert bij zijn dagelijkse portie sterke drank om daarmee zijn problemen te vergeten. Dat hij daardoor op den duur het loodje gaat leggen komt helemaal niet in hem op. Sommige mensen willen nu eenmaal niet geholpen worden, ook al doet men nog zo zijn best. Na 11 December is Nederland definitief verloren en hebben we ons laatste schone hemdje aan. Geen pessimisme, maar realisme. De waarheid kan soms erg hard overkomen. Het is niet anders….

  Geliked door 1 persoon

 13. Elisah zegt:


  Kritiek op migratie wordt een crimineel vergrijp…

  Like

 14. Elisah zegt:

  G20 was bedoeld als nieuwe wereldregering, maar mislukt door Trump?

  Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @Elisah, dat klopt en het was de bedoeling dat Hillary Clinton de laatste president ever zou worden van de U.S.A.
   De VN zou de wereldregering worden en Trump heeft inderdaad deze walgelijke praktijken van de deep state verhindert. Als je alle plannen kent dan draait je maag om want er zouden kernoorlogen gevoerd worden met alle gevolgen van dien.
   In elk geval moest de U.S.A van de wereldkaart geveegd worden evenals Europa en Rusland.
   Deze criminele deep state word nu opgerold en vandaag worden er getuigen gehoord over de Clinton Foundation. Er staat deze week nog het één en ander gepland en woensdag 5 december zal, als George Bush sr. zijn herdenking is, waarschijnlijk de laatste keer zijn dat de deep state op vrije voeten bij elkaar is.

   Er zijn inmiddels een dikke 100 militairen naar Gitmo gegaan en ze kijken natuurlijk uit naar hun eerste “gasten”.

   http://www.theintelligencer.net/news/top-headlines/2018/12/305th-military-police-company-deploys-to-guantanamo-bay/

   Like

   • Elisah zegt:

    Petra, ik hoop dat deze informatie klopt, want eindelijk gebeurt er dan iets.
    Ik heb een tijdje de berichten van Qanon gevolgd, maar dat bleef meestal vaag en duurde me te lang.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Elisah, er staat van alles op de planning en er gebeurd ook van alles maar de media meld het niet, en er gebeurd ook van alles wat niet aan de grote klok gehangen word.
    Ik volg Q en de hashtag Qanon en er zijn een paar Amerikanen die van alles bijhouden en delen maar ook met de info komen die ik als niet Amerikaan niet weet.

    Morgen begint de Epstein rechtszaak en woensdag is er een bekendmaking over het onderzoek naar de Clinton Foundation.

    Ik volg ook een insider en hij behoort tot de veiligheidsmensen van Trump, en zijn nieuws van vandaag is, dat de banden van de deep state in Amerika met de deep state in de EU verbroken zijn. Dat betekent vast paniek bij deze vazallen zoals Guy Verhofstadt, Frans Timmermans en Juncker.

    Er word hard gewerkt aan het proces van de eeuw en ik kan me voorstellen dat het jou te langzaam gaat want dat lees ik wel meer op twitter maar deze ellende van de deep state bestaat al een aantal eeuwen en dat is niet in korte termijn op te rollen.

    In de nog maar bijna twee jaar dat Trump president is, is er echt al heel veel gebeurd.

    Like

 15. Elisah zegt:


  Trump bij de G20: ‘GET ME OUT OF HERE’….

  Like

 16. BertG. zegt:

  Als je het gezag van de EU niet erkend, wat ik zelf ook niet doe, dan moet je zeker niet gaan stemmen bij een EU verkiezing.

  Geliked door 1 persoon

  • Wachteres zegt:

   Of je stemt op een aantal partijen die de EU willen ondermijnen, dat doe ik.

   Als die geen stemmen krijgen, kunnen ze niks doen.

   De EU is al doodsbang dat die erg groot zullen worden in maart 2019.

   Like

 17. koddebeier zegt:

  Volkomen gelijk Henk V.

  Like

 18. Pingback: “DE SCHARE DIE DE WET NIET KENT, VERVLOEKT ZIJN ZIJ” ( Joh. 7:48) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s