1968-2018: 50 jaar indoctrinatie. Hoe Europa na een halve eeuw aan de rand van de afgrond staat

Screenshot_153

(Door: “weethetwel”)

Wie in 1968 bij het bezetten van de universiteit Sorbonne in Frankrijk had voorspeld dat er een nieuw tijdperk in Europa was aangebroken, zou op ongeloof zijn gestuit. Niemand kon vermoeden dat de gebeurtenissen uit dat jaar een omwenteling zouden brengen die op dit moment kan leiden tot de ondergang van het oude Europa. Wat gebeurde er? De eerste generatie vrijgestelden maakte zich op dat moment meester van het belangrijkste instituut dat we kenden: de democratie. Het is cynisch dat juist die democratie voor de ondergang gebruikt ging worden, omdat deze tot dat moment vooral enorme vrede en welvaart had gebracht. De arbeiders van Europa werkten keihard om een welvaart op te bouwen die tot dan toe ongekend was. Zij hadden niet het vermoeden dat hun bestaan ooit in gevaar kon komen en lieten de gebeurtenissen op hun beloop. Nu, in 2018, precies een halve eeuw later, lijkt Europa door een uitgekiend systeem van manipulatie blind de afgrond in te lopen.

De nieuwe vrijgestelden

De komst van de welvaart had grote voordelen, maar ook een schaduwkant: veel ouders wensten hun kinderen een betere toekomst dan zij destijds zelf hadden en besteedden een groot gedeelte van hun nieuw verworven rijkdom aan (de studie van) hun kinderen. Echter: sommigen vergaten erbij te vertellen hoeveel moeite het gekost had die welvaart op te bouwen. Voor kinderen werd het meer en meer een vanzelfsprekend dat ze alles kregen van hun ouders. Ze konden een leuk leven leiden en hoefden daar niet veel moeite voor te doen. De ouders dachten dat verantwoordelijkheid voor hun eigen onderhoud later wel kwam en meestal was dat ook zo als ze zelf een baan kregen.

Maar vanaf 1968 werd alles anders. Er kwam een aantal kinderen op de markt dat ontdekte dat het door juist niet te werken zijn inkomen kon vergaren. Ze dichtten zichzelf kwaliteiten toe waarmee ze beroepsmatig de wereld konden verbeteren. Anderen moesten dan in hun levensonderhoud voorzien. Zo ontstond het beroep van wereldverbeteraar. Zij werden daartoe in de gelegenheid gesteld door het inkomen van hun ouders en nieuwe wetten die een inkomen garandeerden voor hen die niet werkten. In eerste instantie leek dat tamelijk onschuldig en paste het in het tijdsbeeld. Het was een periode van onbegrensde mogelijkheden en experimenten. Er was een flow van uitvindingen en vernieuwingen. Dat was allemaal best spannend. Belangrijk was ook dat het juist de democratie was die het hen toestond op andere manieren tegen het leven aan te kijken.

Wat nog redelijk studentikoos begon als een soort verzet tegen de ouders, kerk en conventies, groeide in korte tijd uit tot een brede maar ook rigide beweging. De wereld moest koste wat het kost “verbeterd” worden. De belangrijkste oneliner was de theorie dat door staatsbemoeienis de rijkdom over iedereen verdeeld kon worden. Eerlijk delen en iedereen is gelijk. Dat men zich daarbij baseerde op zeer controversiële theorieën kon de pret niet drukken. Marx en Lenin waren belangrijke inspirators. Toen bleek dat Marx en Lenin middels hun regimes/denkbeelden miljoenen mensen de dood in hadden gejaagd, werden de doelen snel aangepast.

Het werd bijvoorbeeld ontwikkelingshulp, toen zure regen en daarna klimaatverandering en “groene” energie. Het zijn allemaal doelen die alleen door voortdurende propaganda en angst gaan leven en waarvoor de mensen vervolgens offers moeten brengen, zoals steeds hogere belastingen, CO2-toeslagen, het afpakken van de gasaansluiting en gedwongen verbouwingen.

De drie pijlers waarop de linkse maatschappij is gebaseerd

De situatie in de huidige maatschappij is geen toeval. Er zit een weloverwogen strategie achter. Door consequent op de volgende drie terreinen de macht en de zeggenschap te claimen, kan een hele maatschappij in de greep gehouden worden:

1. Meerderheid van stemmen

De eerste pijler waarop deze maatschappij is gebaseerd, was de overname van de democratie. Dit wil zeggen dat de meerderheid van de stemmen de macht gaf om de minderheid onder het mom van eerlijk delen letterlijk als loonslaaf te exploiteren voor belastingen en eigen inkomen.  Om toch hun stem te krijgen, is het nodig de mensen voortdurend een rad voor ogen te draaien. Ze moeten gelokt worden door aansprekende leuzen waar niemand op tegen kan zijn. Bekende voorbeelden zijn: “eerlijk delen”, “samen sterk”, “gelijke kansen voor iedereen”. Het zijn aanlokkelijke slogans en dat het holle frasen zijn, schijnt niemand te deren. Het belangrijkste probleem is dat linkse partijen claimen een enorme hoeveelheid welvaart en welzijn te gaan verdelen. Daarbij wordt vergeten dat zowel welvaart als welzijn ten allen tijde bevochten moeten worden en grote inspanningen vragen van de betrokkenen. Gedeelde welvaart leidt ogenblikkelijk tot armoede. Daarnaast is een maatschappij vooral gediend met heel veel gelukkige mensen en niet met mensen die verplicht worden hun geluk met anderen te delen. Geluk is een persoonlijke belevenis en geen handelswaar.

Slogans waar de maatschappij veel meer aan zou hebben, zijn: “Maximaal geluk juist voor u”, “zorg dat uw kinderen de beste opleiding krijgen”,  “probeer de beste te zijn” en “pak uw kansen, anders gaan ze voorbij”. Dit soort slogans hebben geen schijn van kans, alhoewel ze juist voor de kiezers een zegen zouden zijn. Het goed functioneren van een maatschappij is altijd een optelsom van individueel geluk en welbehagen en nooit een deling. In de linkse indoctrinatie echter is persoonlijk geluk en succes een soort egoïsme dat bestreden en uitgeroeid moet worden. Een mens wordt daar juist gelukkig als hij zichzelf wegcijfert en overgeeft aan grotere doelen dan zichzelf. Als het grote doel dan gehaald is, wordt een nieuw doel verzonnen.

2. Onderwijs

De tweede pijler is zeggenschap te krijgen over het ministerie van Onderwijs. Tijdens het onderwijs worden de mensen gevormd. Dat is een zeer belangrijke fase in de ontwikkeling. Normaal gesproken zou het een eer zijn mensen te mogen vormen door hun unieke eigenschappen te ontwikkelen en te versterken. Hun gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid te stimuleren. Originele geesten komen vaak tot grote prestaties en zijn gelukkig. Maar niets daarvan.

Zeggenschap over het onderwijs biedt de mogelijkheid de kinderen te beïnvloeden. Ook het niveau kan voortdurend verlaagd worden, zodat niemand meer uitblinkt en alle diploma’s ongeveer hetzelfde zijn. De daaruit voortvloeiende dommigheid en kritiekloosheid biedt bovendien kansen dat kiezers dankzij aantrekkelijke slogans toch blijven stemmen op diegenen die hen het zicht op een sprankelend bestaan hebben ontnomen.

3. Macht over de media

De derde pijler, die van enorm belang is voor de absolute hegemonie, is de zeggenschap over de media. In een recordtempo werden de scholen voor de journalistiek geïnfiltreerd en veranderd in politieke bastions. Van daaruit is de zeggenschap verworven over praktisch alle media in Nederland.  Zo is het bekijken van het RTL en NOS journaal  een tenenkrommende bezigheid geworden. Achter iedere zin zit een bedoeling. Alle nieuws is linkse propaganda. Iedere zin is een insinuatie. Het is walgelijk, want het heeft niets meer te maken met dingen die gebeuren, maar de kijker moet zich vereenzelvigen met de politieke visie van de programmamakers. Hetzelfde gebeurt bij de kranten. Het enige hoopvolle is dat de oplages in een enorm tempo dalen. Dat komt door het internet, is de smoes.

Verbazing

Het blijft verbazingwekkend dat een redelijk kleine groep elitaire jongeren (elitair in de zin dat ze er volstrekt andere denkbeelden op na hielden dan het gros van de bevolking) er in geslaagd is de macht in het land volledig over te nemen en de maatschappij helemaal naar hun hand te zetten. Groot ook was de verbazing, niet in de laatste plaats bij de wereldverbeteraars zelf, dat het allemaal zo gemakkelijk ging. In geen tijd konden ze allerlei posities en instituties overnemen. Zo was bijvoorbeeld de VPRO, een omroep van zeer principiële gelovigen, in zeer korte tijd in handen van experimentele grensverleggers. De gevestigde orde liet zich zonder verzet aan de kant zetten. Het grote succes van de linkse revolutie is uiteindelijk echter niet door toeval gekomen. Het is het resultaat van een weldoordachte strategie, die geperfectioneerd werd nadat bleek hoe gemakkelijk de hele maatschappij over te nemen was.

De wal keerde het schip niet

Normaal gesproken zouden de idealisten, die een maatschappij van eerlijk delen propageren zonder zelf te werken, snel uitgepraat zijn. Echter, door via het vehikel van de democratie de overheid feitelijk over te nemen, werd een onuitputtelijke bron van inkomsten aangeboord: de belastingbetalingen door het gewone volk waar ze op neerkijken. En daar lijkt geen eind aan te komen. In 1968 werd 30% van het Nationaal Inkomen besteed aan nuttige zaken als veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs. Dat is een redelijke verhouding. 50 jaar later is dat 70% geworden en op alle terreinen wordt minder kwaliteit geleverd door de overheid dan toen. De rest van het geld blijft aan de strijkstok hangen.

De toekomst is zorgelijk

Bij het 50-jarig jubileum van de linkse revolutie is het tijd de balans op te maken. De revolutie is bijzonder geslaagd. Op alle gebieden is de maatschappij in handen van links. Voor de gewone burger is het een ramp. De gewone burger, die niet eens door heeft dat hij door links te stemmen zijn eigen toekomst en geluk aan de kapstok hangt en daarmee zijn eigen belangen verkwanselt. Die voortdurend gedwongen wordt alles te delen en niet door heeft dat delen niets anders is dan dat zijn bezit afgepakt wordt.

Maar het kan nog gekker. Die gedwongen wordt zijn land, zijn stad, zijn straat te delen met mensen die aangeven geen enkele boodschap te hebben aan zijn leven, zijn waarden en zijn tradities. Voor wie hij wel 70% van zijn inkomen mag afgeven. En daar helemaal niets van mag zeggen. Daar ook  bijna niets voor terugkrijgt. En langzaam in de afgrond verdwijnt. Om geloofwaardig te blijven, is het voor de bestuurlijke elite van belang het niveau van het onderwijs verder af te laten zakken tot volledig imbeciel. Dan lijken ze verzekerd van de eeuwige macht. Zou het?

Door:
“weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Intellectuelen/academici", "Nuttige idioten", "Weg met ons!", Barbarisme, belangenverstrengeling, Censuur, Communisme, cultuurrelativisme, democratie, demoniseren, Desinformatie, dictatuur, Elite, establishment, Europa, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, linkse gereformeerden, Linkse Kerk, Linkse media, machtswellust, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, moralisme, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, praatjesmakers, propaganda, publieke omroep, Rotzakken, sociaaldemocraten, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

34 reacties op 1968-2018: 50 jaar indoctrinatie. Hoe Europa na een halve eeuw aan de rand van de afgrond staat

 1. paulzwueste zegt:

  Uitstekend geschreven.
  Wat is 50 jaar?
  Zie de ontwikkelingen vanaf de grote Europese uitverkoop in het kader van de ontwikkelingen en de ontdekkingen gedurende onze 2020-jarig bestaande Europese beschaving.
  Omvolking was echter nooit de bedoeling.
  Vandaar dat de komende explosie wel erg krachtig moet zijn.

  Like

 2. Jules Vismale zegt:

  Niettemin is er zelfs een bepaald iemand in Katwijk geweest die, gelijk als toen een paar jaar geleden (2012) in Haren (Groningen), een groot verjaardagsfeest wilde gaan geven en dan in mini -stijl zoals die linkse randdebielen 50 jaar in Europa hebben geflikt wat dus, zoals in het bovenstaande artikel wordt vermeld, op een gigantische puinhoop is uitgedraaid! Lees maar hieronder dit verhaal en de vergelijkingen:

  Project-X in Brabantse Katwijk: meisje (15) ondergedoken

  Het via Facebook aangekondigde project-X feest (een mini-versie van het mislukte EU-feest!) lijkt volledig uit de hand te lopen. Een 15-jarig meisje dat oorspronkelijk een groot verjaardagsfeestje organiseerde in het Brabantse Katwijk is zelfs ondergedoken daar dit haast op dezelfde nachtmerrie ging uitwaaien zoals in Haren waar enkele jaren geleden een andere jongedame ook eens een groot verjaardagfeest wilde geven!
  Die domme meid daarginder had alleen toen een verkeerde vriend in de arm genomen en de uitnodigingen op Facebook geplaatst waarna er talloze onuitgenodigde “gasten” (gelijk aan vluchtelingen, asielzoekers en moslims!) in 2012 op Haren afkwamen en zij toen hun eigen “feestje” daar gaven waardoor het centrum daar bijna in puin werd gelegd!

  „Dit lijkt helemaal te gaan ontsporen”, laat haar oom Marcel Jansen aan Omroep Brabant weten. „Mijn nichtje is onmiddellijk uit huis gehaald en veilig op een andere locatie ondergebracht”, vertelt de oom.
  De 15-jarige dochter van zijn broer organiseerde een verjaardagfeestje in Katwijk bij Cuijk en dat liep woensdag volledig uit de klauwen. Een Project-X feest was hiermee geboren.

  Volgens de oom was het meisje een tijd geleden al jarig en beslist NIET jarig als ze al die akelige “feestgangers” daar op haar dak krijgt! Ze wilde een groot verjaardagsfeest organiseren voor vrienden en zij maakte daarom een groep aan via Whatsapp. Dat groeide uiteindelijk uit naar vier verschillende groepen op sociale media.

  Uiteindelijk werd er via Facebook een evenement aangemaakt voor aankomende vrijdag. Het is niet duidelijk wie dat precies deed, maar daar had het 15-jarige meisje (wie weet had ze onbedoeld haar mond tegen de verkeerde personen voorbij gepraat) niets mee te maken. „Daar heeft zij niets mee te doen”, zegt oom Marcel tegen de regionale omroep.

  „Het is zo’n rollercoaster op dit moment. Ze is thans helemaal overstuur. Er worden namelijk ook forse bedreigingen geuit door personen die blijkbaar dachten dat ze op dat feest mochten komen dat NIEt voor hen was bedoeld. Mensen die via Facebook zeggen dat ze de boel in Katwijk of Cuijk gaan verbouwe!. Momenteel is er intensief overleg met de politie over hoe het nu verder gaat.”

  De politie laat aan Omroep Brabant weten dat ze op de hoogte zijn van het aangekondigde Project-X feest. Ze zijn zeer alert en houden de situatie in de gaten en de misselijke lastposten op een HEEL verre afstand!

  Haren 2012

  In Haren werd Project-X in 2012 een afschuwelijk fenomeen. Een (even dom) meisje had toen destijds de uitnodiging voor haar verjaardagsfeest openbaar op Facebook gedeeld. Haar adres werd daardoor openbaar en talloze mensen besloten massaal naar de plaats in het noorden te trekken. Dat zorgde voor enorme rellen daar die uitnodigingen manlijk NIET voor hen waren bestemd!
  Tenslotte hoor je NOOIT naar een verjaardagsfeest te gaan van mensen die je niet kent en al helemaal niet als daar honderden anderen op afkomen daar iedereen elkaar gigantisch in de weg zal zitten! En wie daar alleen maar komt om herrie te gaan schoppen moet dan gewoon worden weggejaagd!
  Niettemin mogen ze ooit eens in de EU- gebouwen van Brussel een Project-X organiseren waarbij talloze “feestgangers”, gekleed in gele hesjes en die allemaal anti-EU zijn, daar eens allemaal gaan “feestvieren” en de boel daar zodanig zullen verbouwen dat we daarna allemaal hier in Europa van dit mislukte en linkse indoctrinatie-systeem zijn verlost!

  Geliked door 2 people

 3. Jan zegt:

  Enkele weken nadat het Pact van Marrakesh werd ondertekend

  Geliked door 1 persoon

 4. Taljaard zegt:

  Amen!
  Daarom is het kleine deel van de Nederlandse bevolking die uit principe geen TV in huis hadden/hebben ook nu nog steeds wars van politieke correctheid. En steeds kritischer op het overheidsbeleid geworden. In die zin dat de SGP nu, met betrekking tot bijv. de EU, nog radicaler is dan de SP en daarin op vrijwel gelijke hoogte staat met het FvD en de PVV; vierkant achter Israel staan, en ook steeds verder opschuiven in de richting van PVV en FvD waar het de Islam aangaat.

  Een hele leuke; in mijn regio kocht men uit principe geen producten van merken waar op de TV reclame voor was gemaakt. Daar was een speciaal lijstje voor. En er was een winkelier in ons dorp die adverteerde met de slogan ”STER-reclame vrije waren.” Deed goede zaken; niet alleen bij kerkelijke mensen. Vind ik nog steeds een steengoed idee, want als iedereen dat zou doen gingen ze in Huilversum failliet.

  Geliked door 2 people

  • Nemesis zegt:

   Koop toch al niks omdat de tv of op internet er reclame over wordt gemaakt. Koop dat wat ik nodig heb en dat is normaal gewoon iets te eten en als de tank leeg, de mooie schone diesel. 😀

   Like

 5. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  Dit is een goede analyse over de oorzaken van de huidige crisis.

  Er worden 3 pijlers genoemd. Maar er is nog een vierde. Dat is het VERTIER !!!

  Het begon met de introductie van de anticonceptiepil eind 60-er jaren. De huisvrouw moest aan het werk en werd baas in eigen buik. En vergeet niet de homo emancipatie. Toen kwam er voor iedere arbeider een autootje en op vakantie naar Spanje, Griekenland of Tenerife. En niet te vergeten een eigen woningwetwoning met een te dure hypotheek. Het gezin was niet meer heilig. De scheiding werd meer regel dan uitzondering. Weldra kwamen de drugs, stuff en wiet en andere troep. Het mocht niet, maar het was in overvloed verkrijgbaar. Opeens waren daar de disco’s. De jeugd ging elk weekend met drugs in de disco uit hun dak en lekker neuken. En daarna een week lang bijkomen. Het leven was feesten en beesten. Alles dat kon, moest ook mogen. Met junkfood op de bank en kijken naar het fake journaal en naar goede en slechte tijden, of naar arme vrouw zoek rijke boer. Wat is het leven toch een feest !!!

  Scholing, ach wie kommerde er zich om. De 16-jarige wereldhervormer kwam zonder diploma en met een pretpakket van de MAVO. Hij was goed in sport en kon leuk spelen op de nieuwe uitvinding, de computer. Maar wist niet van toeten noch blazen en begreep niet, waar Abraham de mosterd haalt. Hij opende een girorekening en waande zich een boekhouder. Een slecht betaalde krantenwijk of onderbetaald vakken vullen bij Appie zorgde voor de nodige financieën voor het te dolle weekend. En een duur doorlopend krediet van de bank vulde de tekorten aan. Wat is het leven toch een feest !!!

  Daarna werd het tijd om te settelen. De jongere ging ging samenwonen. En noodgedwongen als ongeschoolde ZZP-er zonder werk en zonder verzekering aan de slag. Wat is het leven toch een feest !!!

  Na de lange wandeling met een telefoontje in de hand door de winkel van Ikea verorberen de zombies de smakeloze Zweedse balletjes in de ongezellige cafetaria. Wat is het leven toch een feest !!!

  Nu kennen we het voltooide leven, de orgaandonatie, de censuur, de vrije migratie en de leugen, die regeert. En wat is er van Zwarte Piet gebleven ??? Wat is het leven toch een feest !!!

  Snik, snik, waar is die goeie oude tijd gebleven ???

  Geliked door 2 people

  • Roni zegt:

   Trieste waarheid die 4e zuil……..

   Geliked door 3 people

  • Taljaard zegt:

   Oeps
   Het was anders wanneer je als jongere ten minste nog een vak had geleerd.
   En gewoon lekker als 18/19 jarige bouwvakker aan de slag ging.
   Die commercieele fake massacultuur kon je gestolen worden, want door je niet conformistische opvoeding en achtergrond prikte je daar dwars doorheen.
   Omdat je de oppervlakkigheid en de bedrieglijkheid ervan inzag. En je zelfs daarvoor, als puber en tiener, al afvroeg waar veel jeugdige land- en streekgenoten zich toch zo druk om maakten. Want je vond die jeugdcultuur voornamelijk LELIJK. Je las Kerouac en Hesse en vond dat dan nog wel mooi, Maar de strips van Robert Crump, hoewel goed getekend, gingen naar jouw idee echt nergens over. Bob Dylan kon niet zingen, de Rolling Stones waren een stel ordinaire flessentrekkers en poseurs en van ”Sgt, Peppers lonely hearts club band” begreep je zoveel dat je het verder niet eens wilde begrijpen.
   Er zat gewoon niets anders achter dan plat, ordinair hedonisme en verder een gapende leegte. Daar was je op je veertiende/vijftiende al achter!

   En een jaar of 20 later werd je gelijk over de hele linie bevestigd toen je Augustinus en Pascal las. ”Gij hebt ons naar Uw beeld gemaakt. En onrustig blijft ons hart, totdat het rust vindt in U.” (Confessiones) ”De uiterste consequentie van de zondeval is dat ieder mens van nature gedoemd is om vruchteloos te moeten blijven streven naar datgene, wat hij tot zijn eigen behoud niet bereiken mag.” (Pensees)

   Noem het de mentale conditionering van een christelijke en gereformeerde opvoeding die ertoe leidde dat ik er van begin af aan al niets in zag. Maar dan niet omdat je daarmee dan zogenaamd ”emotioneel en cognitief werd beperkt tot een moreel verkrampte levenshouding”, zoals de culturele marxisten beweerden, en nog steeds beweren.
   Maar dat je hierdoor veeleer mentaal werd geconditioneerd tot een kritische grondhouding aangaande datgene wat men in onze kringen per traditie aanduidt als de wereld en haar gezindheid. Waarbij je je achteraf realiseert dat je daar dankbaar voor mag zijn. Helaas waren jongeren als ik een uitzondering, want velen zijn geestelijk wel degelijk ten prooi gevallen aan de agenda van de Frankfurter Schule.

   Geliked door 3 people

  • Lot zegt:

   Veelal voor 1 generatie de babyboom de flowerpowergeneratie die in de jaren 60 70 twee huizen kon kopen, terwijl wij in de jaren 90 niet aan onze eerste konden beginnen.

   Geliked door 4 people

   • Nemesis zegt:

    Ik behoor tot die van voor de 1ste babyboom generatie. En ik kon me in ddie jaren 60 en 70 echt helemaal geen huis veroorloven. Hoewel grootgebracht in een andere confessie ging het er bij ons heel streng toe. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik in die tijd en ook nu, geen Flower power en wat er alles zo rondliep en deed, nooit heb gezien en dus ook nooit aan heb mee gedaan. I.p.v te Flower poweren heb ik me te pletter gestudeerd en daarbij gewerkt om aan leven te blijven en dakje boven m’n hoofd te hebben. Ik heb niet de indruk dat ik ooit maar iets heb gemist, maar ook ik ben blij dat ik dank de wijze waarop groot gebracht ben en ook omdat ik mezelf bewust was, dat ik moest doen wat deed, dat dat gewoon de goede en ook normale weg was. Daarbij hou ik best wel van een feestje van tijd tot tijd, als het maar leuk is en ik heb geen pillen of drank voor nodig om plezier te hebben.

    Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Tsja Oeps.
   Die was er nog voordat jij geboren werd….
   En daarna was het afgelopen.
   No hard feelings….

   Like

   • Lot zegt:

    Er is niet echt een oplossing voor. Je kan geld overdragen naar de volgende generatie met een onbelaste gift van 100.000 als je onder 40 bent, maar dat drijft alleen maar de huizenprijzen op.

    Like

 6. droevige mof zegt:

  Het hele is een project uit de jaren twintig, de Frankfurter Schule, een neo-marxistische verzinsel met zetel aan de Goethe-universiteit in Frankfurt. Na 1933 emigreerden de professoren naar de Verenigde Staten, waar ze ongehinderd konden blijven fantaseren. Na 1945 kwamen ze terug als overwinnaars. De rest is bekend. (Stof tot nadenken, wie regeert de wereld?)

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Schule

  Geliked door 4 people

  • Lot zegt:

   Deze groep de Amerikanen bombardeerden niet alleen steden in Duitse Nederlandse Noorwegen Zweden tot in Noordfrankrijk. Het kon hen niets schelen. Ze hadden ook Arabie of Noord Afrika kunnen bombarderen, maar nee die mensen moeten flink kinderen krijgen. Nu doen ze weer een aanval op Europa zie hieronder het artikel (komt denk ik bij een ander verhaal van deze website)
   https://zlj13051967.wordpress.com/2018/12/03/nog-een-islamitische-staat-kosovoin-het-hart-van-europa/
   De Amerikanen zijn dus niet onze vrienden. Het zijn marxisten, net als de Russen en Hitler, die zweerden allemaal samen. Om maar zoveel mogelijk Germanen te doden. Zelf zijn het Slaven. En alle joden voor 1850 werden niet meegerekend lekker makkelijk daar de meesten namelijk net als in Nederland in de 1600s zijn gekomen. Op de Balkan zijn ook veel Germanen gaan wonen om toen de opmars te stoppen van de Turkse zeevaardersvolken die Byzeas (turkije) en Griekenland hebben ingenomen en Rome (rome hebben zij opzet met lokale volkeren die zij hadden ingenomen) om via het Rhonedal of zuidelijk of via zuidoosten ons Europa te veroveren. Via Oost is dat niet gelukt, omdat wij 3000 jaar geleden flink oorlog daar hebben gevoerd in en achter de Baltische staten. Het is ook frapant dat zij zich blanken noemen tot aan China en dat in mijn ogen niet zijn, het slavische ras is een tussenras en heeft nooit de moeite genomen naar mijn mening om een eigen staat en cultuur op te bouwen, maar heeft dat gedaan door deze van ons proberen af te pakken. De europese mannen die daar met die vrouwen zaten hebben hen botenbouw geleerd dat de paardrijdende steppenvolken niet kenden. Hadden ze zich maar naar China gericht waar hun andere bloeddeel vandaan komt. Maar China heeft ook bijna alles uit Europa gekregen, bijv. het zeer oude Falun Gong symboliek en alle uitvindingen.
   in het artikel staat over etnische zuiveringen. Wij weten van de koppen die van blondharige mannen werden afgesneden. Ik dacht toen dat het hierheen zou komen en vereenzelfgde mij daarmee. Waarom begrijpen mensen het begrip oorlog niet meer? De aziaten en afrikanen hebben wel het gegrip van mijn en dijn en veroveren. Het slaat mij om het hart dat de bosrijke gronden van Bosnie worden herbevolkt met moslims en zij daar rondlopen alsof het hun land is, zonder maar ooit na te denken dat dat op bloedige grond is en van ànderen afgepakt is, en helemaal hun grond niet is. Ik moet de eerste donkere nog tegenkomen die denkt (zoals wij, maar is helaas geindoctrineerd) dat er andere mensen zijn. Zij zien alleen zichzelf en hun wereld en daarbuiten is er niets. Andere volken bestuderen ons ook niet. Als er democratie is in azie of afrika, dan zijn deze systemen opgelegd, en zijn helemaal geen democratie maar opgelegd totalitarisme.
   Daarom moeten wij eens ophouden naar anderen te kijken en weten wat van ons is en daar de lijst van onthouden

   Geliked door 2 people

 7. Marc zegt:

  Dat de Oost-Europeanen de komende oorlog mogen winnen!

  Onze landen zijn toch al verraden aan de islam.

  Geliked door 2 people

  • Lot zegt:

   Ik hoop het niet, zo aardig zijn die Slavische/Turkse/Khazaren mensen niet. Wat hebben ze als cultuur voortgebracht de afgelopen 3000 jaar?, dat is communisme, dat hebben zij nodig een meester die hen vertelt in hun meester-slaaf cultuur, wat zij moeten doen. En omdat niemand graag slaaf is, willen ze allemaal meestertjes zijn en stellen zichzelf boven jou en ieder ander individu. Ze houden van manipuleren. Daar hebben we alle ellende de afgelopen 1000 jaar vandaan. Vroeger hadden wij niet zo een cultuur, alleen een koning die er was om het volk te beschermen en vooraan ging in de strijd.
   Als jij het zo fijn vind, dan ben je van hart zelf een Slaaf.

   Like

 8. Pingback: De tijdlijn van realisten | Nageltjes

 9. Elisah zegt:

  Demonstranten in Parijs roepen: we want Trump

  Geliked door 2 people

  • Lot zegt:

   De Amerikanen hebben vele steden in Europa plat gebombardeerd. Dresden was een van de laatste steden, daar hadden ze zo’n zin in om nog een laatste keer te bombarderen, of ze alsjeblieft nog een keertje mochten. Toen ze eindelijk toestemming kregen, werd deze ook weer ingetrokken, maar de vliegtuigen waren al onderweg. Kan ze niets schelen dat in de huizen echte mensen zitten van vlees en bloed. Net als een Spaanse dorp waarop ze hebben geoefend in het begin.
   Het zijn dan ook allemaal bolsjevieten. En ze willen ons dood en ons land inpikken. En vinden kennelijk dat die zuid Europeanen en Arabieren dichter bij hun staan genetisch dan ons. Een andere reden kan zijn dat wij de echte Europeanen zijn en alle uitvindingen komen van ons (werkelijk, en niet uit Arabie, misschien van onze voorvaderen, maar de bevolking van Arabie ziet er nu na 2000 jaar anders uit, een waarschuwing aan ons) En wij zijn een bedreiging voor hen, omdat wij te intelligent zijn. Ik begrijp het dan ook niet, want als wij weg zijn wie gaat het dan doen?
   Zelf vind ik de Syrische bevolking erg apatisch. De enige die ik nog wat vind zijn India.

   Like

   • Nemesis zegt:

    Dresden is door de Engelsen plat gebombardeerd met brandbommen, de mensen die brand en in Elbe sprongen, verbranden toch zelfs het water kon hen niet redden, Ene Majoor Harris die dir bombardement aanvoerde zei nog in de huidige tijd, dat hij het zo weer zou doen. En die stomme huidige jeugdige communistisch socialiste jongeren brulden een paar jaar geleden nog: Bomber Harris do it once again. Zo rollen die aan hersen rot lijdende idioten.

    Like

 10. Astrid zegt:

  Meer dan 50 jaar linkse hersenspoeling. Ik herinner het me nog goed.
  In 1968 was ik 7 jaar en moest ik op de lagere school melkdoppen inzamelen voor Ghana en opstellen schrijven over zielige mensen in hongerend Afrika……… De linkse toon was duidelijk gezet in het onderwijs.
  Maar toen ik in de Tachtiger jaren als student tussen de linkse lieden in een Delfts studentenhuis kwam te wonen [De Krakeelhof], merkte ik pas echt hoe intolerant de lieden op mijn afdeling waren, want toen de grote manifestatie tegen de kernbom op het Malieveld er aan kwam en ik aangaf daar niet aan mee te willen doen, werd ik vanaf dat moment door enkelen als minderwaardige verraadster gezien. Ik had ook gewoonweg geen tijd, want ik moest studeren…… Er woonden daar van die onverzorgde linksbaarden, gekleed in linkse mao-outfits, die de dertig jaar naderden en die zich vooral met linkse acties bezig hielden ipv hun studie aan de TUD. Sommigen woonden er al meer dan 12 jaar, want lekker goedkoop natuurlijk. Heel asociaal naar nieuwe studenten toe, die daardoor dus geen kans hadden op een betaalbare kamer……..

  Geliked door 2 people

  • Lot zegt:

   Studeren werd inderdaad door de ouders betaald. Er was nog geen studiefinanciering, die is in 1988 ingegaan. Mijn ouders wilden dat niet betalen. Nu was er al een paar jaar (weet niet hoe lang) mogelijk om geld te krijgen als je ouders niet teveel verdienden. Waar de overheid echter geen rekening mee hield is dat vele mensen een onderneming hebben, en dat je winst niet als inkomen kunt zien, ook al wordt het als onzuiver inkomen opgegeven bij de belastingdienst, omdat je wel over alle winst belasting moet betalen. Zeker 1/3 (standaard regel van economie studie) moet weer in de onderneming worden gedaan voor aankopen/investeringen. Je kunt niet eindeloos lenen namelijk. En aflossing lening is geen onderdeel van de winst (resultatenrekening), maar een losse afbetaling, waar je wel geld dus inkomen voor moet hebben!
   Maar zoals artikel zegt bij de overheid werken domme mensen.
   En als 16 jarige begreep ik de regeling van een speciale coulance regeling niet, hoewel ik wel de brief schreef en het uitlegde, maar deze werd afgewezen. Nu weet ik dat ik had moeten schrijven; welke gegevens heeft u daarvoor nodig, jaarrekening bijv? Ja dat moet je maar weten hoe je zo een regeling van gebruik moet maken . Laat staan dat ik het dan had gekregen. Zo goed ging de economie in de jaren 80 niet.

   Like

   • Nemesis zegt:

    Ik had geen ouders of iemand die mijn studie en de rest betaalde, ik moest er bij werken en niet zo weinig ook. Ik heb in die jaren niet veel kunnen slapen.

    Like

 11. Henk der Niederlander zegt:

  Over indoctrinatie gesproken.
  Dood als een pier verboten.
  Hebben ze bij Peta waarschijnlijk opnieuw aan de lsd gezeten.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2883379/zo-dood-als-een-pier-mag-binnenkort-niet-meer

  Geliked door 2 people

 12. koddebeier zegt:

  Wat rest ‘ons’ ???? Alle linkse dwaallichten oppakken en in opvoedkampen opsluiten ????
  Praten met deze lieden helpt niet.

  Geliked door 2 people

 13. Lot zegt:

  Onze intelligente koppen zijn het verleden vergeten en denken dat de Amerikanen onze vrienden zijn. Wij werken mee aan oa artificiele intelligentiesystemen die mensen afluisteren filmopnamen maken. Dan wordt het straks onmogelijk om ons van deze mensen te ontdoen. Wij werken aan onze eigen ondergang. Vroeger wisten wij waar de burgemeester woonde en konden wij verhaal halen. Nu verstoppen ze zich bij gebouwen en ventileren hun linkse gedachtengoed alsof ze dom zijn en niet zelf kunnen denken. Zwaar crimineel gedrag.

  Geliked door 2 people

 14. Pingback: Gifgroene vlekken op de uitslagenkaart | E.J. Bron

 15. Pingback: Debatweigering houdt de politieke elite in het zadel | E.J. Bron

 16. Pingback: Debatweigering houdt de politieke elite in het zadel | JDreport.com

 17. Pingback: Bedrijven voeren donkere groene show op | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s