“DE SCHARE DIE DE WET NIET KENT, VERVLOEKT ZIJN ZIJ” ( Joh. 7:48)

Screenshot_229

(Door: “Henk V.”)

Elites en “het klootjesvolk”: die liggen elkaar blijkbaar niet zo goed. In de Nieuwtestamentische tijd keken de geestelijke elites van Israël, de schrift-geleerden en farizeeën, al met afkeer en minachting neer op “het domme volk”. Grofweg kun je een samenleving wel herleiden tot deze tweedeling. Door de eeuwen heen zijn de elites getalsmatig altijd ver in de minderheid geweest, maar zij waren wel degelijk de mensen die de gang van zaken in de samenleving bepaalden. Van het klootjesvolk werd verwacht dat het in de dominantie van de elites berustte. De rolverdeling tussen die twee kwam er dus feitelijk op neer dat “het – veronderstelde – dom aangelegde volk” het denkwerk en het gezag aan de elites over liet.

Wij kunnen er nu echter van uitgaan dat in deze tijd zo’n simpele indeling nooit in stand is te houden, om de doodeenvoudige reden dat de aanwezige intelligentie in een samenleving – vanwege de mogelijkheid tot studie – gelijkmatiger is verdeeld over ALLE inwoners van een gebied (en zich dus NOOIT alleen bij de elites kan manifesteren). Dat houdt dus in dat vroeg of laat er botsingen gaan ontstaan tussen intelligente krachten onder het “gewone volk” en de elites, die bij lange na niet zo snugger blijken te zijn als zij van zichzelf dachten. Vroeg of laat zullen elites en “het volk” tegenover elkaar komen te staan!

In de westerse wereld heeft zich in de loop der tijden een samenlevingsvorm ontwikkeld die wij democratie noemen, waarin zich een zekere mate van evenwicht tussen elites en het volk heeft gevormd. Er vonden uitwisselingen plaats van gedachten tussen de bestuurders van een land en het volk, dat middels opgerichte politieke partijen zijn opvattingen kenbaar kon maken.

Zolang dit proces ongestoord kon verlopen, leverde dat perioden van rust en welbevinden op, waarin de nijverheid, handel, wetenschap, religie en kunst in vrijheid floreerden. Helaas moeten wij nu concluderen dat aan deze periode van welzijn op uitermate doortrapte wijze definitief een einde wordt gemaakt door een organisatie die zich als vrijheidslievend, ruimdenkend en democratisch presenteerde: de Europese Unie.

Dit machtsblok is totaal niet wat het zegt te zijn: alleen op Europa gericht (de invloed van de  EU strekt zich immers uit van het Midden-Oosten tot en met Mali in Afrika!), democratisch, onze vrijheid  en verworvenheden koesterend! De EU blijkt een allesvernietigende, antichristelijke dictatuur, die het klootjesvolk terug in zijn hok van onbenulligheid en onwetendheid drijft, door ons precies voor te schrijven waarover wij WEL of NIET mogen denken en spreken. Neem een volk zijn vermogen tot zelfstandig denken af en je kweekt slaven! De video over het Britse Brexit-verraad gaat niet alleen over het Verenigd Koninkrijk, maar ook over ONS! Over elk land dat onder het juk van de EU is beland.

En, nadenkende  over deze video: Waarom ontstaat er in de landen die onder de supervisie van de EU staan, de wens om zich aan deze EU te onttrekken ? Omdat de EU zich de zeggenschap over deze landen op basis van misleiding heeft toegeëigend. Aan “de man of vrouw in de straat” werd nooit glashelder uiteengezet waarom de mensen in Europa een Europese Unie nodig zouden hebben. Het verzwijgen van het doel van de EU had een reden: indien de mensen in de EU werkelijk van de doelstellingen van de EU op de hoogte waren geweest, dan zouden zij zich daartegen in grote meerderheid hebben uitgesproken! Dat beseft de EU ook! Op dit moment komen, beetje bij beetje, alle bedoelingen van de EU aan het licht. Met behulp van een coöperatief ingestelde pers heeft “Brussel” een tijdlang de werkelijke stand van zaken in de EU en de aard van haar plannen kunnen verdoezelen. Maar de waarheid laat zich niet blijvend op commando verdonkeremanen. Die zal ALTIJD aan het licht komen en ingezien worden door de burgers in de EU, ongeacht de beslissingen die de elites de mensen door de strot wil duwen, ongeacht ook de akkoorden die men ons wil opleggen. Een “elite” die ons wil regeren, maar DOODSBANG is voor “NEP-News” (de waarheid die de burgers niet mogen weten) staat uitermate zwak in haar schoenen. Die is als een reusachtig ogend standbeeld dat op lemen voeten staat. Dat standbeeld gaat een keertje tegen de vlakte.

De waarheid zal in handen komen van de overgrote meerderheid van de mensen in Europa, HET VOLK.

Allereerst toch nog even dit : de samenvoeging  van de landen was niet een idee van enkele mensen in Europa alleen. Dat heb ik proberen duidelijk te maken in mijn artikel over de rol die het Kalergi-plan speelde. Kalergi was lid van de  vrijmetselaarsbeweging, een elitaire groep mensen wereldwijd, waartoe men alleen kan behoren wanneer men persoonlijk wordt uitgenodigd. Die uitnodiging vindt altijd plaats op basis van de verdiensten die de uitgenodigde persoon in het maatschappelijk verkeer heeft getoond. We hebben het hier dus over hoog opgeleide lieden, die toonaangevend zijn in de maatschappij, op politiek, religieus, wetenschappelijk en cultureel terrein! Veel leden van vorstenhuizen, kopstukken in de politiek, industriëlen, financiers, filosofen en wetenschappers bevinden zich onder hen.

Ook onder de groep mensen die tezamen de Deep State-doelstellingen willen uitwerken, bevinden zich veel vrijmetselaars. Eigenlijk vallen de plannen van Kalergi en de Deep State samen: een groep “bevoorrechte” mensen en instanties die zich afvragen hoe ZIJ de wereld zodanig kunnen regeren dat er overal een vernieuwde samenleving ontstaat. ÉÉN wereld onder ÉÉN regering van competente lieden: gewoonlijk aangeduid onder de afkorting NWO (Nieuwe Wereld Orde).

Jullie zullen begrijpen dat in deze constructie geen plaats wordt ingeruimd voor mensen die onbekwaam worden geacht om zelf na te denken. Het is duidelijk dat wij, leden van het volk, het moeten opnemen tegen elites die wereldwijd overleg plegen en plannen maken. Die gedachte kan intimiderend zijn, maar bedenk wat ik heb geschreven: intelligentie is niet alleen bij de elites te vinden.

Het psychologische voordeel is dat de elites (de leiding van de EU is zeer elitair) de neiging heeft op het volk neer te zien (zie de titel van het artikel, opgetekend in  een tijd waarbij ook toen al de fout werd gemaakt door te denken dat het volk niets begreep). Dat is nu precies wat vandaag de dag weer gebeurt. Keer op keer stelt onze overheid het belang van de EU voorop en neemt beslissingen die niet aan het volk worden uitgelegd. Het recht op volksraadpleging is ons ontnomen. Het Marrakesh-akkoord mocht niet uitvoerig in de Tweede Kamer worden doorgesproken en geanalyseerd en, hoewel er ook bij de Kamerfracties van onvoldoende inzicht in de implicaties van dit akkoord sprake was, kozen de regeringsgetrouwe partijen er niettemin voor om in te stemmen met de door MERKEL bedachte plannen.

Lange tijd heeft de EU zich kunnen presenteren als een instantie die (economische) welvaart en vrede op het oog had, maar de ontwikkelingen die op gang zijn gekomen als het gevolg van de altijd al beoogde import van niet-westerse migranten, laten ons iets heel iets anders zien: Toenemend geweld, ondermijning van de positie van de vrouw, Jodenhaat, blijvende aantasting van een wereld waarin wij ons thuis voelden. De boom die de EU is, draagt giftige vruchten. Rest dan de vraag hoe het EU-bederf kan worden tegengegaan. Houd in gedachten dat HET VOLK ALTIJD GETALSMATIG IN DE MEERDERHEID IS.

Wanneer wij iets kunnen leren uit de vele protestacties van de laatste tijden, dan is het wel dat langzaam maar zeker het volk bij de les zal komen. Wat mij in de reportage over de demonstratie van Tommy Robinson plezier deed om te zien, waren oud militairen. Lang niet alle (oud) politiemensen en leden van de krijgsmacht hebben sympathie voor de elites, voor de EU. Houd in gedachten dat de elites niet intelligenter zijn dan wijzelf. Houd in gedachten dat er ook na “Marrakesh” nog veel te doen staat: de anti-EU partijen groeien in kracht. Brexit moet worden gevolgd door meer –EXITS, totdat de EU uiteen is gevallen. Het is van belang dat alle landen die “het wangedrocht van Merkel” niet hebben ondertekend, komen tot MEER SAMENWERKING.

Wij zullen niet met de mond vol tanden staan en niet met lege handen…

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, belangenverstrengeling, cultuurrelativisme, demoniseren, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, Eurofielen, Europa, Europeanisering, EUSSR, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, islamappeasement, Islamisering, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, machtswellust, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

15 reacties op “DE SCHARE DIE DE WET NIET KENT, VERVLOEKT ZIJN ZIJ” ( Joh. 7:48)

 1. scherpschutter1943 zegt:

  Het verdrag van marakkesh kan ook na ondertekening direct in de papierversnipperaar. Dat kunnen degenen die het verdrag hebben ondertekend ook , alleen hebben we daar andere middelen voor nodig. De papierversnipperaar is daar ongeschikt voor.

  Geliked door 1 persoon

 2. Tistochwat zegt:

  Opeens moest ik hieraan denken:

  One Ring to rule them all.

  Like

  • Petra DeBoer zegt:

   “The Raiders of the lost Ark” speelt er een rol in, daarom had Melania Trump ook kleding aan tijdens haar bezoek naar Afrika (Egypte) die in deze film is te zien. Witte blouse en broek, kaki hoed en jas, plus zwarte das en riem.
   Hollywood is grotendeels in handen van de deep state en films spelen ook een rol om die deep state op te rollen. “The Raiders of the lost ark” gaat o.a. ook over nazi’s.

   Like

 3. Petra DeBoer zegt:

  Goed artikel, waarvoor dank.

  De deep state word opgerold door Trump en omdat de deep state werkelijk overal op deze wereld zijn tentakels heeft kost dat tijd. In elk geval is de deep state in de U.S.A nu uitgeschakeld en is het wachten op de arrestaties. Gitmo is afgelopen voorjaar verbouwd en vorig weekend zijn er een dikke 100 militairen extra naartoe gegaan. De banden die de deep state vanuit Amerika had met het VK en de EU zijn doorgesneden.

  De deep state zit ook in China en daar word ook aan gewerkt. Trump heeft zoals bekend de Iran deal opgezegd en afgelopen week bleek dat Iran de deal niet na is gekomen en nu moeten de EU vazallen wel toegeven dat Trump gelijk had. Die Mogherini die zo trots op de Iran deal was mogen ze wat mij betreft ook naar Gitmo sturen.

  Ik heb inmiddels twee indictments (criminele strafzaken) gelezen en de haren rijzen je te berge als je leest waar de deeo state zich mee bezig hield. George Herbert Walker Bush (dat hij nooit moge rusten in de hel) heeft verschrikkelijke gruwelijkheden begaan zoals pedofilie, kindermisbruik, kinderhandel, drugshandel, landonteigening van oorspronkelijke bewoners van Nevada enz. Dit staat in een indictment wat hoofdzakelijk over hem gaat maar zijn naam komt ook voor in de 9/11 aanslag op o.a. de Twin Towers in New York waar hij ook een rol in had. Hij had zelf de “war on communisme” beëindigd en na de 9/11 aanslag werd het de “war on terror”.
  In de indictment wat vrijwel louter over George Herbert Walker Bush gaat komt ook de naam Jorge Bergoglio voor!!! U weet wel de paus die zo van de islam houd.

  In Engeland zit ook een gedeelte van de deep state zoals die engerd van een Jacob Rothschild. Maar ook die zullen aangepakt worden en Edward, de broer van prins Charles word al in verband gebracht met seksreisjes naar het eiland van Jeffrey Epstein. Bill Clintom idemdito want er zijn vluchtgegevens bekend van Epstein zijn vliegtuig wat de “Lolita Express” werd genoemd. Hillary kan ook verschillende strafzaken tegemoet zien zoals “crimes against childeren”.

  Afgelopen week waren er verschillende hoorzittingen onder ede zoals van James Comey. Hij loog vrijwel constant en gaf vrijwel constant het antwoord dat hij van niks wist. Het gaat om het onderzoek of er een Rusland connectie is met Trump. Hij staat nu klem want als de FISA documenten vrijgegeven worden dan kan men heel wat anders lezen. Nu is hij op te pakken voor meineed.

  Ik volg met name de ontwikkelingen vanuit Amerika en er is dagelijks belangrijk nieuws maar dat zal de media niet melden. Dat weet Trump ook en zo af en toe jaagt hij ze bewust even op de kast met een uitspraak of tweet.

  Indictments zijn dus criminele strafzaken en daarvan liggen er nu een dikke 50.000 verzegeld klaar.
  Als figuren als Guy Verhofstadt er achter komen dat hun “bazen” in de bajes zitten of de doodstraf tegemoet zien dan wil ik zijn gezicht graag zien. Velen van dit gajes zal zorgen dat ze naar de achtergrond verdwijnen, anderen zullen zelfmoord plegen en weer anderen zullen anderen vermoorden zoals aan een deurkruk met een riem. Dat schijnt een trend te zijn.

  Ik ben dus niet somber over de toekomst maar als alles zijn loop heeft gehad dan valt er veel puin te ruimen.

  Geliked door 1 persoon

 4. Republikein zegt:

  De gelegenheid tot studie en proost.
  Wel een mooi topic.

  Like

 5. Inge zegt:

  “Veranderingen vinden alleen maar plaats wanneer men de verantwoordelijken uit hun functies verjaagt.”

  “Veranderingen vinden alleen maar plaats wanneer men de verantwoordelijken uit hun functies verjaagt.”

  “Veranderingen vinden alleen maar plaats wanneer men de verantwoordelijken uit hun functies verjaagt.”

  Like

  • Henk.V zegt:

   Van binnenuit, of van buitenaf,Inge? Indien wij met gesloten machtsstructuren van doen hebben, dan kan ingrijpen alleen van buitenaf plaatsvinden, zodat sleutelfiguren uit hun posities met kracht worden verwijderd.
   Je zult de verantwoordelijken voor de gang van zaken in de wereld dus als het ware moeten ”losweken” uit de rol die zij spelen.Dat kan alleen na arrestaties, denk ik.
   Volgens Petra is Trump daar nu mee bezig
   Mijn zegen heeft hij. Ons neerleggen bij de activiteit van mensen die de wereld naar hun hand willen zetten zal met kracht moeten worden aangepakt.Daarbij is elke wettige vorm van verweer toegestaan. Daar bedoel ik dit mee:
   Wanneer de aanhangers van het Kalergi plan en van de NWO de bevolkingen zeer tegen hun zin dingen willen opleggen, dan is er mijns inziens sprake van een aanslag op de bestaande leefwereld. Dat noem ik een oorlogsdaad
   Van vrije bevolkingen kan niet worden verwacht dat zij zich daarbij neerleggen. Er bestaat zoiets als het recht op gepaste zelfverdediging.

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Henk V, verschillende deep state figuren hebben inderdaad oorlogsdaden begaan maar velen ook (hoog)verraad en omdat vele rechters in de U.S.A. de deep state aanhangen kun je daar niks mee. Daarom was de benoeming van de rechter Kavanaugh ook erg belangrijk voor Trump en zijn team.

    (Hoog)verraad en oorlogsmisdaden kunnen berecht worden door een militair tribunaal en daar is dus voor gekozen. Trump is nog maar een kleine twee jaar president en heeft keihard gewerkt met het team van militairen en bondgenoten die de deep state meer dan zat zijn. Bovendien was het nu of nooit want was Hillary president geworden dan had de U.S.A. vast al een paar kernbommen op hun dak gehad evenals Europa en Rusland.

    Op het moment dat Hillary Clinton gearresteerd word en dat bekend word dan zullen de linkse kerk aanhangers in de U.S.A. de straat op gaan en geweld gebruiken en daarom zal ze gearresteerd worden op een moment dat de linkse kerk aanhangers iets anders aan hun hoofd hebben. Er zijn ook al maatregelen genomen dat Hillary niet zomaar kan vluchten naar een ander land.

    Dit is na te lezen bij Q en wie Q precies is, is nog onbekend maar Q+ is Trump.
    Net zoals het Kalergi plan is Q geen complottheorie maar de werkelijkheid.

    Met Gods hulp zal de deep state helemaal opgerold worden en de aanhangers van Trump wereldwijd bidden dan ook dagelijks voor hem, zijn vrouw en familie maar ook voor het team zoals Q en de militairen.

    https://qanon.pub/

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s