Heerlijk toch!?

Screenshot_397

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Wat een geweldig briefje in het AD van Mark Rutte! Wat een euforisch moment! Wat een prachtige bevestiging! Wat een ultieme noodsprong en wat een uiting van pure angst om de macht van de dictatoriale kartelwerking van drie kabinetten Rutte/VVD te verliezen! Het loopt ze – met de gestage groei van FvD en de vast aanhoudende PVV-aantallen – klaarblijkelijk al dun door de broek. Middels dit briefje van meneer Rutte is de stank van de angst in al zijn hevigheid te ruiken. En ik vind het heerlijk.

Angstcultuur

Dagelijks wordt u van alle kanten bestookt met overheidsleugens en bangmakerij. Leugens en bangmakerij voor Wilders. Leugens en bangmakerij voor Baudet. Leugens en bangmakerij voor de Brexit, voor Rusland, voor de klimaatverandering, waar ze zelf al decennialang NIETS aan doen! Bangmakerij voor het antisemitisme tegen de Joden. oh nee, tegen de antisemitische moslims… Ze buitelen met hun leugens en bangmakerij bijna letterlijk over elkaar heen om u dagelijks weer ergens bang voor te maken en u daarmee af te leiden van het werkelijke probleem. De massamigratie en de totale islamisering die blijkbaar niet snel genoeg gaat!

Eerder al schreef ik over Merkel etc. en het Europees parlement die u kosten wat kost hún wil zullen opleggen. Daarbij komen dictatoriale trekjes in sterke mate naar boven, want Europa moet en zal een met Amerika vergelijkbaar systeem worden zoals Hitler dat ooit voorzag. Een werelddeel zonder Joden (vandaar de oprukkende islam?) Een Vierde Rijk dat 1000 jaar blijft bestaan… En deze keer probeert men het via de politiek-‘correcte’ weg.

Een dictatuur heeft verschillende karakteristieke kenmerken: Er heerst een sterke vorm van censuur. Een staatsomroep die gedwongen wordt het politiek-correcte brainwash-programma te verkondigen. Tegenstanders die middels keiharde leugens en opgeplakte etiketten (‘racisme’ en ‘discriminatie’ deze keer) worden uitgeschakeld, en machthebbers die alles doen wat zij nodig achten om hun macht te kunnen behouden. Uitsluitend uitgevoerd door broodpolitici die lak hebben aan de bevolking en vinden dat alle middelen het doel heiligen. Een uitermate typerende dictatoriale strategie! Maar klaarblijkelijk waart de angst nu rond…

Heilige paniek

Nóg meer paniek op NPO2. Programma’s als ‘Eenvandaag’ en ‘Andere tijden’ zijn op maandag bijna avondvullend vertegenwoordigd van ´god´. Met als aanvulling – het kon niet uitblijven – een programma over moslims en de islam. Allemaal op dezelfde zender en op dezelfde maandagavond. Logisch, want in een land van vermeende ‘vrijheid van religie’ mogen moslims tenslotte hetzelfde als christenen en Joden. Ook zij  mogen gebedshuizen bouwen, krijgen steeds meer zendtijd over ‘het geloof’, mogen ‘religie’-gerelateerde politieke partijen oprichten en mogen zich herkenbaar als volgzame discipel van ‘god’ kleden (ieder op zijn/haar eigen ‘vrome’/prehistorische wijze). Tenminste, in orde van gelijkheid wel, maar onderling zijn ze niet zo tolerant. Vandaar de groeiende Jodenhaat vanuit de moslimgemeenschap en de aanvallen op christelijke en andere geloofsgemeenschappen. En dan zijn er nog mensen die ‘spontaan’ van christen moslim(a) worden of christelijke voorgangers die ‘god’ maar vast Allah zijn gaan noemen.

Met de implosie van het christendom en de explosie (met regelmaat letterlijk) van de islam in Europa weet men binnen de christelijke gemeenschappen klaarblijkelijk van gekkigheid niet meer wat men moet doen om zieltjes binnen te houden, dan wel nieuwe te winnen. Hevig teleurgestelde predikers en ‘gelovigen’ op NPO2, omdat men ‘god’ tegenwoordig niet meer nodig heeft… Een eveneens afbrokkelende macht die de greep op de mensen verliest. “Het zou goed zijn voor Nederland als iedereen zich zou schikken naar wat er in de (2000 jaar achtergebleven!) Bijbel staat”, hoor ik een wezenloos kijkend figuur zeggen. Die lege blik vind ik overigens typerend voor veel gelovigen. U ziet nog net geen spiraaltje in de ogen zoals in stripverhalen, maar het komt er dicht bij in de buurt.

In ‘Andere tijden’ op hetzelfde net een documentaire over (een beetje simpele) pastoor in Simpelveld (hilarisch hoe een plaatsnaam zo treffend kan zijn), die klaagt over dat de mensen er tegenwoordig moeite mee hebben om zich te laten ‘leiden’ door de kerk. Een beklag over mensen die het “zo is het en niet anders” niet zomaar meer accepteren. Deze pastoor spreekt in hoogst eigen persoon in stilte met Jezus Christus zelf en ziet zich als de ‘parochieherder’ die het woord van Jezus verder wil verspreiden. Hij heeft zelfs een account op Facebook om het evangelie en ‘het mooie’ van het ‘geloof’ naar de mensen te brengen om zo een breder publiek te kunnen bedienen. De  kerk moet zich namelijk op een andere manier gaan profileren… Er blijft echter nog altijd dezelfde ‘vrome’ onzin uitkomen.

Met de hel op aarde als ‘cadeau’ van haar ouders

Daarna op NPO2 het programma ‘Moslims zoals wij’, waarbij acht moslims en moslima’s, die elk een eigen invulling hebben m.b.t. de islam (of nog zoekende zijn),10 dagen met elkaar moeten doorbrengen in één huis. Op zich bijna allemaal mensen die sympathiek overkomen en die puur als mens persoonlijke vrienden van mij zouden kunnen zijn. Maar ‘zoals wij’? Nee, een ‘afvallige’ of ex-moslim zat er veiligheidshalve namelijk niet bij. Wél een Nederlands meisje dat ‘uit spontane overtuiging’ moslima is geworden. Ik merk dat vooral het ‘zoals wij’ me erg stoort. Hoezo ‘zoals wij’? Zoals christenen bedoelen ze mag ik hopen, omdat er klaarblijkelijk evenveel verscheidenheid is binnen de islam als onder christenen. Spreek voor uzelf en laat mij er (als atheïst) even buiten a.u.b.! “Zoals wij…”? Sodemieter op!

Als de discussie over “hét geloof in Allah’ losbarst, zijn er met name twee mensen die zich direct onderscheiden. Enerzijds een bijna blinde Salafist die de anderen telkens weer met het vingertje gebiedend wijst op wat een moslim hoort te doen, PUNT! Waarmee verdere discussies over dat onderwerp (verplicht 5 x keer op een dag bidden) wat hem betreft zijn uitgesloten. U zou kunnen stellen dat deze jonge man middels zijn innig opgenomen hersenspoeling zowel letterlijk als figuurlijk blind is geworden. Het gaat er in dit leven namelijk om een goed mens te zijn voor uw medemens, de dieren en de natuur. Helaas staat een ‘vrome gelovige’ zijn daar, in de praktijk, vaak haaks op! De andere persoon is een vlogster die er volledig westers uitziet en vlogt over kleding en make-up, maar die vreemd genoeg helemaal over de riedel is als ze hoort dat anderen níet 5 keer bidden… Want als moslim BEHOOR je 5 x op een dag te bidden!!! Uiteraard is de belerende Salafist het daar roerend mee eens, PUNT! Waar kennen we dat typerende Midden-Oosterse trekje – van anderen hún wil en ‘visie’ opleggen -toch van? Vreemd ook dat de vlogster de islam als “een cadeau” van haar ouders aan haar ziet. Een cadeau waar ze als vrouw, net als binnen het christendom, een volledig ondergeschikte rol heeft en waar ze vooral VEEL moet en weinig mag! Ze wil graag vromer worden, zegt ze. Ik hoop dat Allah haar opgespoten lippen mooi vindt. Maar ach, wie weet, misschien vindt Allah zo’n onnatuurlijk Donald Duck bekkie wel grappig… De Salafist gaat Nederland trouwens beter maken… Ik wist niet dat Nederland ziek was, alhoewel; hier in de Hollandse provinciën wordt het wel steeds zieker met dat eeuwige zwarte en moslim slachtofferrol gezever.

Uiterst serieus met religie bezig

Hoe strenger gelovig ze de Midden-Oosterse ‘religie’ onzin aanhangen, des te bozer en agressiever ze worden als ze hun zin niet krijgen en hoe serieuzer, lees: humorlozer ze zijn. Als ze niet zo bedreigend zouden zijn, zou ik er uitsluitend medelijden mee kunnen hebben. Dergelijke mensen horen mijns inziens in een psychiatrische inrichting, maar mogen onder ‘vrijheid van religie’ vrij rondlopen en zijn daarmee een potentieel gevaar voor de samenleving. Getuige de eveneens door imams gebrainwashte ‘Nederlander’ Kalid L. die bij Salou is opgepakt i.v.m. het voorbereiden van een aanslag aldaar. Hoezo Nederlander? Hij heeft 2 paspoorten, waarvan hij er 1 niet erkent. Intrekken dat NL-paspoort en een enkeltje vrije vlucht richting zandbak. Bij voorkeur zonder parachute. Allah zorgt voor de landing, …als hij dat wil…

Vrijheid van religie? Vrijheid van religie bestaat niet. Religie is groepsdwang en groepsdwang gaat om macht en controle – d.m.v. dreiging met hel en verdoemenis. Pure geestelijke mishandeling door ‘vrome’ charlatans is het, en dat van kinds af aan! Dát heet dus indoctrinatie! Slechts de simpelste zielen trappen daar heden ten dage nog in en helaas zijn er daar nog erg veel van. Welke weldenkende, maar vooral evenwichtige (!) mens moet zich in vredesnaam nog laten (mis)’leiden’ (leuke woordspeling) door ‘uitverkorenen’ van ‘god’ en Allah omdat ze anders niet meer weten hoe ze hun leven moeten leven?

Ik stel christelijk gehersenspoeld Nederland dus nogmaals de vraag: als ‘god’ werkelijk zou bestaan – anders dan in uw hoofd – waarom heeft hij de islam dan naar Europa gestuurd? Welk doel hebben Merkel, Rutte en consorten hiermee en waarom worden alle misstanden rondom deze zogenaamde ‘religie’ en zijn volgelingen zo angstvallig weggemoffeld en weg gelogen? Wat is hun werkelijke agenda? Waarom wordt er niet keihard opgetreden, maar wordt ú aangepakt als u er iets van zegt, en hoezo zijn moslims zogenaamd altijd het slachtoffer? Nogmaals, ik geloof niet in het “dochter van Hitler” verhaal, maar haar ronduit smerige/dubbele (!) agenda, haar dictatoriale trekjes én haar verwurgende invloed op haar collega ‘bestuurders’/dictators van het Europa-pact zijn uiterst kortzichtig en bedreigend voor onze samenleving. In de eerste plaats t.a.v. de Joodse medemens, die de Midden-Oosterse moslimhaat ook hier in all hevigheid moet ondergaan, en snel daarna volgt u. Want er is maar één ‘god’…

Wat me overigens opviel was dat een geïnterviewd christen er moeite mee heeft dat als een moskee bewezen haat predikt deze gesloten zou mogen worden. Reden: hij vraagt zich af waar het dan ophoudt? “Zo meteen zijn de kerken ook aan de beurt… en dat beperkt mijn ‘vrijheid van religie´.” Nou, als de islamisering nog even doorzet, zijn de kerken straks sowieso aan de beurt en is er nog maar één (opgedrongen!) ‘religie’. Wat mij betreft mogen alle kerken, moskeeën en alle andere gebedshuizen per direct met het maaiveld gelijkgemaakt worden. Ik ben namelijk voor een geloof-neutraal Nederland/Europa. Kerken en moskeeën zijn slechts strategische vlaggen op een landkaart, waarmee aangegeven wordt; ‘Wij ZIJN hier en we BLIJVEN hier! Dit is óns (varkens)grondgebied!’  Dergelijke vlaggetjes van gebiedsclaims kunnen we dus prima missen. Trouwens, ‘god’ en Allah weten, zien en horen toch alles? Dan kunt u dus prima thuis bidden!

Overigens – ik memoreerde dit al eerder – is er momenteel een stijgende interesse in en belangstelling waarneembaar voor de oude Noord-Europese cultuur. Dit betreft de oorspronkelijke Germaanse historische cultuur die er heerste voordat de Midden-Oosterse indoctrinaties/‘religies’ hier met veel geweld werden ‘gebracht’. Persoonlijk hoop ik oprecht dat met de interesse in de oude Noord-Europese cultuur ook het respect voor de natuur weer terugkomt. De ‘ware gelovigen’ zien de Germanen, Vikingen (en atheïsten) als ‘barbaren’ (een Romeinse uitdrukking voor vreemdelingen) en ‘heidenen’, maar ik kan u melden dat deze ‘barbaren’ qua intelligentie, respect voor de natuur en zelfontwikkeling véél verder waren dan de voor ‘god’ knielende lafbekken. Vooral het persoonlijke zelfbewustzijn als onderdeel van de natuur en hun persoonlijke ontwikkeling gaan vér boven de hedendaagse knielers die bedelen voor een plaatsje in het eeuwige hiernamaals. Wat toentertijd met het christendom ‘gebracht’ werd, wordt u momenteel van overheidswege met de islam door de strot geduwd. Ietwat subtieler weliswaar, maar de uitwerking zal des te vernietigender zijn! En dit is slechts een voorhoede/voorbode.

Over voorbodes gesproken; Odin had twee wolven en twee raven aan zijn zijde die hem hielpen in zijn strijd en hem voorzagen van nieuws en kennis. Sinds een paar jaar is de wolf weer terug in Nederland en sinds dit jaar is de raaf hier óók weer gesignaleerd… Héérlijk toch!?

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Heerlijk toch!?

 1. Statler & Waldorf zegt:

  Bekir E. opgepakt voor doodschieten 16-jarige scholiere …

  31 en 16 jaar, vroeger noemde men dat pedofilie, tegenwoordig de zegeningen van de multiculti.

  Geliked door 2 people

 2. scherpschutter1943 zegt:

  de dader zal wel een moslim zijn die…… De rest mag u zelf invullen. oorzaak? multiculti

  Geliked door 1 persoon

 3. Ruud zegt:

  Welk tuig van de richel hebben jullie in godsnaam toch binnengelaten……………………..

  Like

 4. caveman zegt:

  Het plan voor de drie wereld oorlogen volgens de brief van Albert Pike lijkt op schema te liggen. Broodje aap of niet, het lijkt er steeds meer op dat het waar is.

  Geliked door 1 persoon

 5. Hier sta ik helemaal achter, jammer dat hij er niet meer is, zijn woorden zijn volle waarheid.

  Geliked door 2 people

  • Cathja zegt:

   @Guardia Angel op 18/12 om 22:06

   Volledig met u eens! Ik heb dit boek ook, en meerdere boeken van hem. Het is inderdaad een gemis als mensen zoals hij was er niet zoveel meer zijn.
   Professor Smalhout was een zeer wijze man en een integer mens!

   Like

  • Tineke zegt:

   Inderdaad,heer Smalhout had het wel meer bij het rechte eind.
   Ik vond hem een geweldig columnist.

   Like

 6. John van antwerpen zegt:

  Volgens mij zei prins Claus dat ook, maar dan; Nederland is ziek.

  Like

 7. erik zegt:

  He Schilder, Wat lijk je kwaad jongen, kalmeer toch een beetje. Bekijk deze video maar eens, dan wordt je weer nuchter, hoop ik.
  VIDEO Prager University: “Waarom je een nationalist zou moeten zijn”

  Like

 8. N.E. Derlander zegt:

  Voordwind (CU) vroeg aan Thierry Baudet: wie denkt u dat het slachtoffer van een roofoverval hielp, de Leviet, de priester of de barmhartige Samaritaan….?

  Vraag voor Voordewind van de CU: in het christendom is de leer dat Jezus Christus de Zoon van God (van Jacob) is, is in de islam ook de leer dat Jezus Christus de Zoon van God (van Jacob) is?

  Like

  • Cathja zegt:

   @N.E. Derlander om 01:01

   Die vraag zal Voordewind niet naar waarheid gaan beantwoorden, want hij hééft geen antwoord. Het is een zeer misplaatste vergelijking met de tegenwoordige tijd als je de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan opvoert. Ik word daar altijd een beetje misselijk van.
   Voordewind heeft de gelijkenis totaal niet begrepen, anders zou hij dit soort vragen niet stellen aan Baudet, of aan wie dan ook die kritiek heeft op de massa-immigratie.

   Voor moslims is Jezus (Isa) een profeet, maar zéker geen Zoon van God. Zij beschouwen dit als blasfemie.

   Like

 9. Republikein zegt:

  Albert Einstein:Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal, en ook, fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd

  Like

 10. Aegolius cs zegt:

  Goed doortimmerd artikel.
  Mag u, schrijver, alvast u met behulp van “Odin had twee wolven en twee raven aan zijn zijde die hem hielpen in zijn strijd en hem voorzagen van nieuws en kennis. “ fijne terugkeerdagen van het licht wensen? Naahh, de vruchtbaarheidsboom mag natuurlijk niet ontbreken.

  Like

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Ik wens ook u een prachtig joelfeest

   Geliked door 1 persoon

   • scherpschutter1943 zegt:

    En wie denkt u wie de autochtone nederlandse slachtoffers van de islamisering zal helpen? Nou, 1 ding is zeker, voordewind, niet, vuile kutvent. Bah en met dat soort klootzakken moet je een debat voeren? Hij kan beter bijbelles gaan geven aan de catechisanten van de zwarte kousenkerk.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s