HET KWAAD IS VOLWASSEN GEWORDEN

Screenshot_595

(Door: “Henk V.”)

Lezers, het jaar 2018 loopt ten einde, maar het zou wel eens kunnen zijn dat het tijdperk waarin Europa de wereldwijde maatstaf was voor verlichting in het denken, in kennisvermeerdering, welvaart, democratische bestuursvormen, hoogwaardige kunst en wetenschappen en gezonde maatschappelijke ordening in een vrijheidslievend klimaat, in het komende jaar aan haar eind zal komen, om zeep gebracht door kwaadwillende links-liberale idioten, die naar een wereld streven waarin de stem van de overgrote meerderheid van het ‘’klootjesvolk’’ tot zwijgen zal zijn gebracht en de koers van de maatschappelijke ontwikkelingen zal worden bepaald door lieden uit de wereld van de zeer rijken (waaronder de “royalty”), de banken, de (speculerende) beleggers, de multinationals, die hun boodschap doorgeven aan de geknechte samenleving via slaafse media, onderwijsinstellingen, linkse agitators, NGO’s en uiteraard via politieke partijen, die verblind zijn door de enorme “verrijking” die wij binnenhalen.

Ik had dit allemaal eerder moeten schrijven, maar helaas, door de aanblik van het doen en laten van politiek-correct raakte ik geestelijk zo in stress, dat ik niet al te veel info las, mijn kennis eventjes niet meer aanvulde en schrijven op deze site deed ik slechts mondjesmaat.

Nog nooit verkeerde onze naoorlogse samenleving in zo’n kritieke fase in haar bestaan! Het thema voor 2019 zal inderdaad zijn: “Het kwaad is volwassen geworden” en dat zal ons niet alleen tot nadenken moeten stemmen, maar ons ook moeten doen beseffen hoe wij het kwaad niet alleen tot staan kunnen brengen, maar ook definitief kunnen terugdringen. Merkel heeft ons, het volk, helaas de oorlog verklaard. Daarom is het wenselijk dat iedere vrijheidslievende burger die in staat is tot verweer echt onder ogen moet zien dat er actie is geboden om het behoud van onze nationale vrijheid en rechtsstaat veilig te stellen. Het is helaas niet anders. Ik hoop dan ook dat vrijheidslievende mensen nota zullen nemen van wat hier aan de orde wordt gesteld.

2019 wordt het jaar van de meest ingrijpende beslissingen die wij ooit hebben moeten nemen: of wij komen uit ALLE MACHT op voor het behoud van onze zelfstandigheid, onze wijze van leven, onze vrijheid en onze zelfbeschikking, of wij geven toe aan de plannen van de EU, lees MERKEL en MACRON, twee hooghartige, dictatoriale personen, die aanvoelen dat de komende verkiezingen voor het Europees Parlement wel eens catastrofaal voor hen kunnen uitpakken. Daarom forceren zij nu de uitvoering van plannen waarvan zij beslist geen afstand willen doen. De EU gaat over lijken. Verliezen wij de strijd, dan verliezen wij letterlijk ALLES. Wij zullen een beschaving worden die eens was, maar die nu totaal zal verdwijnen. Een beschaving die wordt overwoekerd, kaalgeplukt. Alles wat in de loop der eeuwen werd opgebouwd, zal worden ontmanteld. Kaalgevreten. Onze nakomelingen zullen vreemdelingen zijn in een onherkenbaar land, en zij zullen tot randfiguren worden in een samenleving waarin mensen van vreemde origine hen hun wijze van leven zullen opleggen.

Screenshot_594

We zijn in oorlog met een kwaadaardige groep lieden die 80% van de bewoners van de Europese landen  letterlijk monddood wil maken. Er zijn voldoende steekproeven onder de Europese bevolkingen gehouden om dat hoge percentage  aan te houden. Momenteel is de onveranderd desastreuze Europese intentie om vele miljoenen migranten uit onder meer Afrika naar ons werelddeel te halen de aanleiding geweest om in de lidstaten onderzoek te doen hoe de bevolkingen tegenover de EU-voornemens staan. Daar kwam dit hoge percentage tegenstanders uit. Deze gegevens zijn bij de leiding van de EU bekend. Wij mogen rustig aannemen dat ook de Europese landbestuurders van de hoed en de rand weten…

Voor de volledigheid wil ik nog eens benadrukken dat wij zeer kritisch moeten kijken naar de mythe dat talrijke grote crises in de wereld van velerlei aard diverse bevolkingsgroepen LOGISCHERWIJS (???) uitgerekend naar Europa zouden drijven, alsof wij hier op een dunbevolkt continent wonen, waarin volgens de EU plaats zou zijn voor – merendeels zeer ongeschoolde – miljoenen lieden extra, met een volstrekt andere cultuur dan de onze, met vaak voor-middeleeuwse opvattingen. Overal waar volksverplaatsingen op gang zijn GEBRACHT richting Europa, heeft jarenlang gestook plaatsgevonden door manipulatieve vormen van voorlichting, waarbij men gebruik maakte van valse beloftes aan mensen die het moeilijk hebben. Een prettig bijkomstig effect voor de Europese “redders in nood” is dat de verplaatsing van deze mensen kennelijk extreem lucratief uitpakt. “Goed doen en er ook nog stevig aan verdienen” kan verslavend werken, denk ik wel eens.

Wij moeten bovendien zeker nooit meer uit het oog verliezen dat het idee om heel veel mensen naar Europa te halen, waarmee de blanke, joods/christelijke en humanistische bevolking zich zou moeten VERMENGEN, al in 1925 op tafel lag, ontsproten aan het brein van de heer Coudenhove Kalergi, toen de hedendaagse problematiek nog helemaal niet speelde! De man wilde de Europese “bleekscheten” gewoon veredelen. Dit thema is hier al eerder besproken. Dit aspect van voorgenomen vermenging met de zittende Europese bevolkingen is dan ook nooit door de Europese “idealisten” uit het oog verloren. Het is maar dat we dat beseffen.

In Europa hebben Merkel en Macron steun bij elkaar gezocht en gevonden, terwijl in de landen die zij nog steeds besturen de afkeer jegens hun politiek sterker en sterker wordt. Zij zijn dus als het ware twee katten in het nauw en de plannen die zij nu op tafel leggen mag men zien als “vreemde sprongen”.  In het soortgelijk artikel als het stuk dat E.J. Bron vertaalde, http://xandernieuws.punt.nl, staat onder meer: “Tijdens een toespraak in Berlijn hield zij (Merkel) haar toehoorders voor dat regeringen wat immigratie, grenzen en soevereiniteit betreft niet moeten luisteren naar wat de burgers willen. Verder viel zij de staten aan die vast wilden houden aan hun identiteit en soevereiniteit.”

Let even op de drie punten waarover het klootjesvolk alvast absoluut geen zeggenschap mag hebben. Mondje dicht over de open grenzen, mondje dicht over de massa-immigratie en mondje dicht over de soevereiniteit van je land. Maar wat geeft Merkel hier nu eigenlijk impliciet toe? DE EU laat het masker van de democratie definitief vallen. Over drie zaken heeft men alvast NIETS meer te zeggen, maar er zullen zeker meer dingen komen waarover men beter kan zwijgen: Verwijzing naar het karakter van je land, haar specifieke cultuur, en naar de aard van de rechtstaat bijvoorbeeld… Alles wat verwijst naar eigenheid van een land zal uiteindelijk als totaal verwerpelijk moeten worden gezien.

Merkel, nog steeds in functie als Bondskanselier, zegt met nadruk van haar eigen volk: “Maar de mensen zijn individuen die in een land wonen, ze zijn geen groep die zichzelf definiëren als het [Duitse] volk”. Dat wil dus zeggen dat mensen die al generaties lang in een land wonen daaraan geen enkel recht kunnen ontlenen. ALLE AANWEZIGEN in het land hebben volkomen gelijke rechten. Hier snijdt Merkel dus de band door die IEDERE autochtone man of vrouw van nature voelt voor zijn of haar land. Het hebben van een eigen leefwereld, waarin je je thuis voelt, wordt door dit gruwelijke wijf betwist. ALLE ingezetenen van ELK Europees land worden beroofd van iets heel belangrijks: Je eigen omgeving, je leefwereld, de plek waarmee je je verbonden voelt.  Beluister eens de minachting die Merkel voelt voor politici die “Marrakesh” afwijzen, omdat zij de gevolgen van die overeenkomst belastend vinden voor het eigen (Duitse) volk: “Er waren [politici] die geloofden dat ze konden beslissen wanneer deze overeenkomsten niet langer geldig zijn, omdat ze het volk vertegenwoordigen.”

Screenshot_596

Je volk vertegenwoordigen? Opkomen voor je volk? “Absurd!”, vindt Merkel. Het volk doet niet meer mee wanneer er “volwassen” politiek wordt bedreven. Politiek die de wereld omspant en die uiteindelijk beoogt de hele wereldbevolking onder één bestuur te brengen, de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde. Nu wordt dan ook duidelijk waarom iedereen die wil zorgen dat het zijn of haar eigen land en bevolking goed gaat zo gehaat is. Kom op voor je land en je wordt een paria, een nazi, noem maar op.

Hier gebeurt iets absurds: wij zien zogenaamde hoog verheven, geestelijk “verlichte” bestuurders, die zichzelf als zo buitengewoon begaafd zien dat zij zichzelf in staat achten hun onwaarschijnlijk grote talenten in dienst te stellen voor het welzijn van hun miljarden onbenullige onderdanen, die te stom zijn om voor de duvel te dansen. Ik denk aan de zeer gevoelige Merkel, Pinokkio Rutte, de begaafde redenaar Timmerfrans met zijn visionaire fantasieën, ik denk aan de naar narcisme neigende heer Macron, aan de wijnkenner Juncker, ik denk zeker ook aan de  vertrouwenwekkende, hoogbegaafde  redenaar Guy Verhofstadt. En dan wordt mijn retorische vraag aan de lezer: “Moeten wij aan dit soort lieden ons vaderland uitleveren, een land dat onze verre voorouders zelf hebben opgebouwd?”

Ik ben van mening dat alle voorstanders van  politiek correct en van de NWO de kiemen van een dodelijke politieke ziekte in zich  dragen: een alles vernietigende, meedogenloze dictatuur en alle ontsporingen die daaruit voortvloeien.

Merkel heeft namelijk jaren geleden al eens opgemerkt dat er noodzakelijke beslissingen zouden moeten worden genomen die NIET DEMOCRATISCH zijn. Het is nu duidelijk wat zij destijds bedoelde. Nu komt uit wat en wie zij werkelijk is: een vernietiger van de meest geavanceerde cultuur die er ooit was. Nooit mag zij haar straf ontgaan.

Ook dit gelijksoortige artikel, eveneens van 28-12-2018, vermeldt details die de moeite van het onthouden waard zijn!

Kom op voor onze vrijheid en zelfbeschikking!

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "omvolking", "Weg met ons!", Barbarisme, belangenverstrengeling, Brussel, cultuurrelativisme, democratie, dictatuur, Duitsland, Elite, establishment, Eurabië, Eurofielen, Europa, Europeanisering, EUSSR, Frankrijk, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, machtswellust, Marxisme, Multiculti, nieuw fascisme, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

56 reacties op HET KWAAD IS VOLWASSEN GEWORDEN

 1. Bert zegt:

  Het is toch wel opmerkelijk dat de politiek die overeenstemt met het plan Coudenhoven-Kalergi alleen wordt uitgevoerd in West-Europa en dan nog voornamelijk door landen die erg actief zijn geweest in overzeese gebieden: Groot-Brittanie, Frankrijk, Belgie, Nederland. Spanje heeft zich veel eerder losgemaakt van zijn overzeese gebieden. Italie en Duitsland hadden maar heel kort overzeese gebieden. Zweden had Finland en de Baltische gebieden als overzees gebied. Portugal vormt in dit opzicht een uitzondering omdat het misschien te zeer een uithoek is. Kennelijk is de combinatie van sterke economische ontwikkeling rond de Noordzee en Oostzee en historische verbondenheid met overzeese gebieden een broedbodem voor een type socialisme met suicidale ideologische kenmerken.

  Geliked door 3 people

 2. Marlies zegt:

  Dit is op toodlessss herblogden reageerde:
  Is het tij nog te keren????

  Like

 3. De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.

  Like

 4. droevige mof zegt:

  Voor Merkel is de Duitse vlag als een hete aardappel.

  Like

 5. Elisah zegt:

  Ondertussen in Zweden,
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/12/Zweedse-veiligheidsexpert-Wij-zijn-bijna-een-failed-state-en-op-weg-naar-burgeroorlog

  Zweedse veiligheidsexpert: ‘Wij zijn bijna een failed state en op weg naar burgeroorlog’

  We hebben het feitelijk opgegeven, de criminelen hebben de macht gegrepen’ – 85% daders gewelddadige verkrachtingen afkomstig van buiten Europa – Zweden bereidt zich achter de schermen voor op Ebola uitbraak, meegenomen door migranten

  In veel wijken en stadsdelen hebben ‘de criminelen gewonnen’, waardoor er inderdaad beruchte ‘no go’ zones zijn ontstaan. ‘We oogsten nu het dodelijke zaad van het gevoerde beleid. De politieke onwil om de ernst hiervan in te zien heeft er in combinatie met onvermogen en onwetendheid toe geleid dat Zweden bijna een failed state is geworden, waar de staat niet langer het monopolie op geweld bezit.

  Like

 6. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  We hebben het maar steeds niet willen leren
  en droomden dat dit tij vanzelf zou keren,
  dus is ’t NU tijd met onze laatste krachten
  dit Haat-Gezag van hoog tot laag te slachten…
  .
  Jasterke
  .

  Geliked door 2 people

 7. Martha zegt:

  Dank je Henk!
  Ik ben het volledig met je eens.
  Een grote moedeloosheid is over mij gekomen en dan met name dit afgelopen jaar,
  waarin Merkel, Macron en Juncker hun verderfelijke plannen ontvouwden
  ten aanzien van de EU.
  2019 wordt een “raar” jaar.

  Geliked door 4 people

 8. Thoth zegt:

  Lezers, het jaar 2018 loopt ten einde, maar het zou wel eens kunnen zijn dat het tijdperk waarin Europa de wereldwijde maatstaf was voor verlichting in het denken, in kennisvermeerdering, welvaart, democratische bestuursvormen, hoogwaardige kunst en wetenschappen en gezonde maatschappelijke ordening in een vrijheidslievend klimaat, in het komende jaar aan haar eind zal komen, om zeep gebracht door kwaadwillende links-liberale idioten, die naar een wereld streven waarin de stem van de overgrote meerderheid van het ‘klootjesvolk’ tot zwijgen zal zijn gebracht en de koers van de maatschappelijke ontwikkelingen zal worden bepaald door lieden uit de wereld van de zeer rijken (waaronder de ‘royalty’), de banken, de (speculerende) beleggers, de multinationals, die hun boodschap doorgeven aan de geknechte samenleving via slaafse media, onderwijsinstellingen, linkse agitators, NGO’s en uiteraard via politieke partijen, die verblind zijn door de enorme ‘verrijking’ die wij binnenhalen.

  Met dit stuk, die de essentie geeft, ben ik 100% mee eens.

  Like

 9. Elisah zegt:

  Vreedzame demonstratie in Den Haag…

  Like

  • Helena zegt:

   Zo doen ze dat met de brave vreedzame burgers Elisah, zonder enige aanleiding mensen oppakken! Kunnen ze bij de staatsomroep weer verkondigen dat het allemaal nazi’s, tokkies en/of extreem rechts klootjesvolk is want: “arrestaties bij demo gele hesjes” tja daar wil je als keurige burger toch niet tussen lopen toch?? Nee, oppakken dat zie je ze niet doen bij het tuig dat hulpverleners met vuurwerkbommen aanvalt (Kanaleneiland Utrecht) daar poepen ze voor in de broek (‘bezorgde’ v Zanen)! Ben benieuwd hoeveel bankhangers er in 2019 daadwerkelijk een keer in actie komen, de tijd dringt en zoals de heer Henk V schreef: “2019 wordt het jaar van de meest ingrijpende beslissingen die wij ooit hebben moeten nemen: of wij komen uit ALLE MACHT op voor het behoud van onze zelfstandigheid, onze wijze van leven, onze vrijheid en onze zelfbeschikking, of wij geven toe aan de plannen van de EU” In 2019 is het dus erop of eronder, dus meer-meer-meer gele hesjes mèt hooivorken want lieve liedjes zingen (het bekt ook niet meer want het zijn er inmiddels om en nabij de 17 miljoen en het worden er nog veel als men blijft zingen) is leuk maar de roverheid lacht zich kapot. Dus we hebben geen andere keus: hou het gele hesje dus paraat als u de deur uitgaat en kom niet zonder op de been bij de Action hebben ze er vast nog wel een, ze zijn inmiddels niet meer aan te slepen, van die gele met grijze strepen! De mijne hangt in ieder geval al klaar voor de volgende actie in het nieuwe jaar – nog wel even een hooivork scoren die hebben ze vast ook wel bij de Action 🙂

   Geliked door 3 people

 10. Martha zegt:

  Dank je EJ. 🙂

  Like

 11. delamontagne zegt:

  Daarentegen komt Orban van Hongarije wel voor zijn eigen bevolking op en wordt hij daarom door de EU verguisd.
  Deze foto van hem met Hongaarse kindertjes zal wel als “racistisch” worden uitgelegd…………………
  * *
  VICTOR ORBAN: In Hongarije willen wij geen gemengde, gemêleerde bevolking.
  Daarom zijn we tegen immigratie………..

  In de 20ste eeuw was Hongarije aan de verliezende kant, maar we zijn vastbesloten om in de 21ste Eeuw te winnen”, dit zei Orban tijdens een interview gepubliceerd in de krant “Magyar-Idokon”, afgelopen maandag.
  Commentaar op de West Europese landen:”de landen in
  de EU zijn aan ’t expirimenteren met de multiculti”.
  Wij willen niet dat ons land wordt bevolkt door een “gemêleerde” bevolking.
  Daarom beschermen wij onze grenzen en zijn we tegen IMMIGRATIE’.
  source:http://www.fdesouche.com/1132627-viktor-orban-en-hongrie-nous-ne-voulons-pas-dune-population-metissee-cest-pourquoi-nous-nous-opposons-a-limmigration
  oorspronkelijk;
  BRON:https://thehungaryjournal.com/2018/12/25/orban-hungary-determined-to-be-winner-in-21st-century/

  Geliked door 1 persoon

  • delamontagne zegt:

   De Hongaarse Minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó verwierp Vrijdag de opmerkingen van zijn Zweedse tegenhanger, Margot Wallstrom, die Hongarije bekritiseerde als zijnde “problematisch” met betrekking tot de Europese eenheid. Wallstrom vertelde het Zweedse dagblad Dagens Nyheter donderdag dat Hongarije er voor heeft gezorgd dat de EU bij verschillende gelegenheden niet als ÉÉN FRONT kon optreden.

   De Hongaarse Minister verklaarde dat de “Pro-immigrants”Regering van Zweden het land naar een diepe impasse heeftr geleid en voegde er aan toe dat de Regering van Victor Orban dit jaar voor een derde mandaat is herkozen met een overweldigende meerderheid.
   En merkte ook op dat de stabiliteit een belangrijke troef was in deze moeilijke tijden.

   “Wij weten dat de pro-immigratie krachten absoluut geen afwijkende meningen willen tolereren, maar we kunnen de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken zeggen dat we Hongarije te allen tijde HONGAARS zullen houden,” zei de minister.
   Hungary Today

   Like

 12. Tineke zegt:

  Ja Henk,In 2019 worden de laatste troeven uitgespeeld, Als de burger niet in opstand komt is het game over.
  Maar wat kunnen we doen om het te stoppen?
  Demo s met gele hesjes, al zingend het lied van Fluit en Tijn,zet wat mij betreft geen zoden aan de dijk.
  De tijd dringt……..maar wat te doen??
  Ik lees net in een reactie dat 80% nog op ”wir schaffen das” zal stemmen.
  Wat een levensgevaarlijk serpent is het ook,samen met die Franse kloteklapper! De as van Europa.
  Samen alles naar de vernieling helpen……….
  Is er nog wel een weg terug….?

  Alles moet hier binnen de wet,alles moet aangevraagd,alles moet vreedzaam gaan.
  En hun mogen ons met zijn allen de afgrond in sodemieteren.

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Ik vrees dat wij uiteindelijk in een situatie zullen belanden waarop een puur vreedzaam verzet geen zoden meer aan de dijk zal zetten, Tinekle. Dan zullen er beslist andere krachten een rol gaan spelen. Er ontwikkelt zich, zoals je ziet, een extreem onderdrukkend systeem in Europa waarvan wij ons hoe dan ook moeten ontdoen, anders hebben de burgers werkelijk geen leven meer. Het is dramatisch dat dit besef van urgentie nog lang niet genoeg is door gedrongen tot het ingedutte grote publiek. Daarom moeten wij in eerste instantie zoveel mogelijk mensen zien te bereiken, zodat ze wakker worden en zich ontdoen van gevoelens van levensgevaarlijke berusting.
   Deze EU moet beslist worden opgeblazen en worden vervangen door een constructie waarin vrije, democratische landen in vrede en harmonie samenwerken. Ik herhaal het nog maar eens : alles wat de EU meent te kunnen doen middels pressie en intimidatie kan veel beter gedaan worden door een democratisch Europa van Vrije vaderlanden. Oud-president De Gaulle had daarin gelijk.Zo’n verbond zal het beslist veel beter doen dan wat de EU presteert en bovendien mag er in een gezond geworden Europa absoluut geen plaats meer zijn voor politiek correcte mafketels. alle hoofdrolspelers in het huidige drama moeten worden berecht.

   Geliked door 3 people

 13. Martha zegt:

  @Guardia Angel….wat aardig…het gaat redelijk goed.
  Ik lees de artikelen hier bijna elke dag, maar het enthousiasme van vroeger
  te reageren op stukken valt mij tegenwoordig zwaar.
  Ik ben meer een lezer geworden dan een reageerder. 🙂

  Like

 14. Henk zegt:

  Henk V, dank naam genoot een zeer waar en goed stuk ,ik kijk naar
  deze linkse mafklappers hoe zij de wereld willen regeren alleen kunnen
  zij dat niet , links heeft nog nooit iets opgebouwd wel afgebroken .
  Hoe wel links een kanker is die over de hele wereld z,n vertakkingen
  heeft moet het opzeker gestopt worden.
  Hoe kan je dit stoppen, een paar regerings mafklappers op het hakblok
  gooien is een korte reactie daarmee snoer je links voor korte tijd de mond
  maar zal geen blijvende oplossing zijn ze schrikken enkeld even .
  Om links mond dood temaken moet je ze daar raken waar het de meeste
  pijn doet en dat is hun energie overgang die ze willen maar niet hebben .
  Ik ben van mening dat ik die wel heb zelfs al een paar jaar , geen droom
  of iets wat je uitlegd wat maybe zou kunnen werken nee het staat hier .
  Waarom breng ik het dan niet op de markt ? wel het staat hier en moet getest
  worden maar het geen waar ik het mee moet testen heb ik niet 3 fase stroom .
  Om eerlijk te zijn heb ik wel pogingen gedaan om het tetesten maar er kwam
  altijd iets bij waardoor de test niet gedaan kon worden een generator met
  niet voldoende vermogen de laatste test direct op het 3 fase net koste een
  hoop geld en tijd en tijdens het aansluiten van de atroom kabel en ik dus de
  kabel ging meten bleek er maar 2 fase tezijn dat was dus einde test .
  Na enige tijd had ik ook geen zin meer om een demo aan Nederland tegeven
  dank zij de uni`s ,regering met al hun instanties die alleen met hun eigen
  gekozen top het denken waar temaken , zo ik gunde het maar 1 land nog
  Israel , maar sinds kort heb ik het er over gehad met wat vrienden en een
  van hen bood mij een generator aan om tegebruiken zo het leeft weer.
  Hoe kan dit links stoppen ? wel val hun lieveling aan de windmolen gekte
  laat zien dat het shit is door een demo tegeven die wel 24/7 werkt dan staan
  zij op plat Nederlands met een bek zonder tanden.
  Tja en dit verhaal is al langer geworden dan ik zou willen en ik zie ook niet
  een mogelijke optie om er een foto van de unit bij teplaatsen , maar dat zal
  wel aan mij liggen ,als laatste het gaat mij niet om geld daar zal ik ook nooit
  omvragen ik betaal alles zelf zover dat gaat zo niet dan wacht ik wel tot het
  wel gaat .
  Ik wil maar een ding die linkse mafklappers stoppen voor goed met hun gedram .

  Geliked door 3 people

  • Nemesis zegt:

   Wat bedoel je nu precies met 3 fase stroom. Voor mij is dat gewoon wat wij noemen sterkstroom 380 wat bij de centrale erin geblazen wordt en wat er uit komt waar je dus je apperatuur aansluit is 360 Volt . Dat hebben wij gewoon op de deel en worden verschillende motoren die daar op draaien op aangesloten. Hoef je niet extra een generator voor lopen te laten. De meeste boeren hebben dat ook wel. Dus om iets te testen zou dat geen probleemmoeten of hoeven te zijn, als je de boel maar niet opblaast.

   Like

   • Nemesis zegt:

    Overigens hier heb je dus inderdaad andere kabels nodig, die hebben we dus ook, maar zijn ook te koop in de bouwmarkten op een kabeltrommel. Een gewone 2 fasen electriciteitskabel kun je dus daarvoor niet gebruiken.

    Like

   • delamontagne zegt:

    3 faze-stroom wordt daarom ook wel sterkstroom genoemd omdat je er krachtigere motoren op kunt laten lopen.
    In de meeste huizen in NL komt dat ook zo binnenshuis als 380 V, maar dat is tussen 2 Fazen.
    Voor gewoon huisgebruik maken ze een aansluiting tussen de 0 geleider en één van de drie Faze draden.
    Maar als het uit de centrale komt is het wel meer dan 380 V
    Hier ( ook door onze tuin ) lopen de Hoogspanningsleiding op hoge masten van 20.000 V.
    Maar dit is een dun bevolkt gebied. In NL b.v. heb je die allerhoogste masten, daar gaat wel 380.000 V door heen. Moet je niet mee in aanraking komen.
    In Ridderkerk, waar we vroeger woonden, had je die ook en ’t grappige was dat bij mistig of miezerig weer je de vonken over die meterlange isolatoren zag vonken.
    Maar hoe gaat dat in NL worden als iedereen aan de elektrieke warmtepomp moet. ?
    Waar ze alle stroom dan vandaan moeten halen hoor je weinig over.
    ONZINNIGE PLannen.
    Nog een gelukkig Nieuwjaar ondanks alle NL-PERIKELEN,
    MOED HOUDEN…………….

    Like

   • Nemesis zegt:

    De vonken vliegen ook als het gevroren heeft 😀

    Warmtepompen = idiotie, niet alleen vanwege de stroomverzorging die ze niet leveren können.

    Geliked door 1 persoon

   • Henk zegt:

    Hi Nemesis , 3fase zijn gewoon de drie draden die stroom geven
    over twee fasen is dat 400 V 50 Hz .
    Mijn probleem is dat ik de unit niet in Nederland heb als dat zo was
    dan zou dat probleem in een paar uur opgelost zijn ,generator huren .
    En ja hoor ik gebruik gewoon een 230 V kabel met aarde wel een stevige
    bij een 3 fase motor heb je namelijk geen nul of neutral nodig
    die heb je wel nodig voor enkel fase 230 V .
    Of de kabel het wel of niet kan hebben hangt af hoe dik de draaden zijn
    2mm of 3mm de lengte van de kabel en de ampere wat je er door laat gaan.
    de lamontange laat dus zien met het hoogspannings net de hooge voltage
    dit is niets anders dan de ampere in die kabel laag tehouden de totale
    watt is het zelfde als dat met 230 volt per lijn zou gebeuren dan smelt
    die kabel direct 100 A x 20.000 V =2.000.000 watt / 230V =8695 A .
    Hoewel de unit maar 12 KWh is wat je normaal met twee man wel
    verplaatst is dit even zwaarder zo,n 350 Kg.
    Groet .

    Like

   • Nemesis zegt:

    Ja, is me duidelijk, ben bekend met de materie.
    En 350 kg stop je niet zomaar even in de kofferbak van een auto, lijkt me logisch toch?

    Like

   • BertG. zegt:

    Er bestaan helemaal geen kabels die 2 of 3 mm rond zijn.
    Je hebt 1,5 0f 2,5 mm kabels die rond zijn.
    En zover ik weet gaan die 380V. motoren pas draaien na een ster-driehoek schakelaar.
    R – S – T heten de 3 faces, of L1 – L2 -L3

    (lang geleden nog op op school gezeten om elektricien te worden)

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Ster en / of driehoekschakeling, die heb je nodig om de motor op gang te brengen.
    Als de faze wikkelingen gelijktijdig onder stroom staan, ieder 120 gr gedraaid, komt de motor niet in beweging.
    trekken a.h.w met de stator rondom 360 gr aan de rotor met gelijke kracht.
    Je kunt ‘m ook met kleine hulpmotor op gang brengen……………
    Geen tegen-EMK. Wat je dan ziet ( bij kleinere motoren ! ), eerst ruik je wat, dan wordt de motor warm en uiteindelijk in de fik.
    Bij stilstaande motor ( die niet op gang wil komen ) gelijk de stroom eraf halen, anders krijg je brand.

    Like

   • Henk zegt:

    Hi Bert G , L1-L2 – L3 dekt de lading wel de motor is een Y motor
    gen delta hierheb je een Y -Delta schakelaar nodig een Y motor
    schakeling kan gewoon op een aan uit 3 fase schakelaar .
    Groet .

    Geliked door 1 persoon

   • Henk zegt:

    Bert G, FF te vlug met verzenden , 1.5 mm en 2.5 mm is
    instalatie draad ,voor een snoer kan het soms dunner dan
    1 mm zijn per draad ( Chinees ) maar kabels kunnen zelfs
    uitgevoerd zijn in 3 – 4 of 5 kabels van 10 mm in een mantel
    zelf heb ik hier voor m,n 230 V groepen kast 2 x 6 mm
    van het net naar de groepen kast .
    Nee ik heb geen electra scholing voor mij is dit bij zaak
    maar als je met stroom werkt moet je wel wat van de basic
    weten een beetje meer kan alleen maar helpen .
    Mechanica gaat het hier om met een electra bij werking .
    Groet

    Like

   • BertG. zegt:

    Ik weet ook wel dat je dikkere kabels heb dan 1,5 of 2,5 mm.
    Maar het hebben over 2 of 3 mm kabels komt niet deskundig over.
    Ik heb ooit 10-100tal 380V motoren van machines/ installaties aangesloten in bedrijven/werkplaatsen in allerlei toepassingen.
    Wil ik er nu aan beginnen, dan zal ik toch eerst mezelf even opnieuw moeten gaan inlezen op internet voordat ik daar weer aan kan beginnen.
    Kijk maar goed uit, 1 fout kan ook je laatste zijn.

    Like

   • Nemesis zegt:

    Het gaat erom, wat er in die kabels zit. En ja, de 380V kabels zijn flink wat dikker, omdat er een aantal draden meer in zitten, dan die van 220V.

    Like

   • BertG. zegt:

    Ik ben ooit aangenomen door een geheel nieuwe besturing te ontwerpen voor een inpak machine die bestond uit 3 verschillende voltages, en een mix van een Engelse en Europese machine waar niets meer in zat aan bedrading, alleen motoren en mechanische onderdelen waren nog aanwezig.
    Is me in 2 weken gelukt met alleen antieke relay’s, tijd relay’s en travo’s.
    En dan wel helemaal veilig, zeg maar idiot proof.
    Zodat iedereen het begreep hoe de machine werkte, inclusief alle ingebouwde beveiligen en een noodknop.
    Overal moet je rekening mee houden waar toe mensen toe in staat zijn, om er veilig mee te kunnen werken.

    Like

   • Nemesis zegt:

    Of iedereen de werking van een wat voor machine dan ook zal en kan begrijpen, valt te betwijfelen. Ze hebben genoeg aan de noodknop.

    Maar het ging erom, dat je 3 fasen stroom nodig had om die machine te testen. En ik heb je verteld waar je die kunt vinden.

    Like

  • Jade zegt:

   Beste Henk, kan je een tipje van de sluier oplichten?
   Over hoe het ongeveer werkt?
   Ik wilde eerst schrijven dat je je kennis zoveel
   mogelijk moet verspreiden, maar uiteindelijk
   staan we bijna allemaal op de dodenlijst,
   dus het maakt niks uit.
   Maar elke euro die ik kan besparen is welkom.
   Die besteed ik liever aan het welzijn van m`n gezin.

   Like

   • Jade zegt:

    Mijn fout, je hebt al e.e.a. verklapt.
    Dank daarvoor.

    Like

   • Henk zegt:

    Jade veel mensen denken dat het al werkt, dat is niet zo
    het is wel klaar maar moet nu aangetoond worden dat het
    allemaal zo werkt als het berekend is,
    Ik zie dat goed tegemoet en heb er alle vertrouwen in .
    Maar het is niet iets wat je in de gang of kast kan zetten
    het eerste gebruik is voor groot gebruik maar een enkele
    unit dus geen zelf draaiende unit moet een besparing van
    zo,n 65 % kunnen geven .
    12 KWh veel mensen zeggen dit is tegroot om iets aantetonen
    ik kan alleen zeggen hoe kleiner hoe moeilijker het wordt .
    Regards Henk

    Like

  • Henk zegt:

   delamontange& Bert , het heeft geen noodzaak om
   je teverdiepen in y of delta daar is een andere logika
   voor om die twee uitelkaar tehouden dan moet je de werking
   van de motor ook berekenen in Y of Delta dan gaan we terug
   naar het gebruik van 1 coil of twee waar men dus voor Delta
   aanneemt delta is een drie hoek die kan je alleen maken
   door drie coils tegebruiken en dan badoel ik niet 3x 230 V
   maar net als twee fase de drie coils gelijk schakelen .
   Dit is iets wat ik ook heb gedaan 3 fase volt = 548 volt
   dit kan niet gedaan worden in AC maar in DC wel..
   Ruim tien jaar ontwikkelen berekenen soms fout maar
   dan ga je opzoek naar de fout.
   En als je m,n eerste uitleg begrijpt waarom de in put
   is lager dan de output dan zijn we al een heel stuk verder .
   Vergeet niet electra is een bijzaak maar het zelfde hoe je
   20.000- volt door een kabel stuurd om een lange afstand
   teoverbruggen.
   Groet .

   Like

   • Henk zegt:

    Er wordt vaak gesproken over de wet behoud van energie
    wat ik tot nu gedaan heb en zover ik weet zal deze wet niet
    gebroken worden, nu voel ik de meeste denken wat een bull
    je wil er meer vermogen uithalen dan je er in stopt dan breek
    je de wet van behoud van energie , ja dat lijkt zo maar deze
    stelling heeft ook een andere opmerking dat die energie omgezet
    kan worden in een andere form dan denken de meeste gelijk aan
    warmte , bij de ontwikkeling van een alternator en de daarbij
    behorrende tests die gedaan worden om de efficiency tebepalen
    zijn daar al deze verliezen door warmte en weerstand inbegrepen .
    Het omzetten van stroom naar warmte een andere energie form
    zoals een kachel of een waterkoker die kennen we wel het omzetten
    van stroom naar mechanica ook wel alleen denken wij daar niet
    direct aan maar ze zijn er wel neem een boormaschine met hoge
    toeren boren we in makkelijke materialen maar je stopt hem makkelijk
    met lage toeren boren we in andere materialen waar voor meer kracht
    nodig is in bijde gevallen zal de maschine bijna de zelfde vermogen
    aan stroom verbruiken terwijl de maschine in staat is om met lage
    toeren je vingers tebreken als hij vast loopt .
    Dit laat dus zien dat vermogen omgezet kan worden naar mechanica
    wat een RPM heeft en een hoog en laag vermogen in force .
    Hier wordt dus geen wet verbroken maar kan berekend worden
    zo RPM is net zo goed een omzetting van energie als warmte .
    Verder met uitleg dan dit ga ik niet omdat een ieder die de test wil
    zien een NDA moet tekenen en als ik verder ga dan kan die NDA
    zo de prullenbak in .
    Regards Henk

    Like

  • Henk zegt:

   delamontange , de tekeningen van gen -drie hoek – ster ( Y)
   zijn niet geheel goed , mijn alternator had geen neutral die
   heb ik er zelf ingemaakt omdat ik 230 V wilde maken een
   centrale levert ook geen neutral enkeld 3 fase zo de neutral
   van de gen kan wel maar is niet een noodzaak als er alleen
   3 fase word gebruikt , de drie hoek is geen drie hoek zo als de
   tekening weer geeft maar het zijn 3x twee fase hierbij is iedere
   coil ( winding ) voorzien van twee draaden die naar de aansluitbox
   op de motor gaan totaal hebben we daar dus 6 draaden die
   verdeeld worden als L1+ naar L3 – , L2 + naar L1- , L3 + naar L2 –
   de ster ( Y ) motor heeft een neutral naar de center dat is de manier
   om bij een alternator de neutral temaken,een Delta of Y motor
   heeft geen neutral nodig om tewerken maar voor safety is het
   wel aanteraden om bij alle drie een goede aarde aantesluiten .
   Regards Henk

   Like

 15. Henk.V zegt:

  Dank je Henk.Dit energie verhaal is zeer fascinerend, en het demonstreert hoe in het zeer ambtelijke ,overgeorganiseerde Nederland alles in nogal starre regelgeving is gevangen. Onze nationale regelgeving is al weinig flexibel, maar het wordt nog lastige wanneer de huidige EU in de regelgeving een voet tussen de deur krijgt en de deur volledige opgooit en volledig gaat controleren.. Jouw idee van zelfvoorzienend worden, autarkisch dus, is heel gezond. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat op lossen.. In Duitsland houden veel woningen er ook nog een zelfstandige warmtebron op na, een ”Kamin” Dat vind ik beslist verstandig. Wij moeten inderdaad naar een situatie toe waarin de burgers onafhankelijker worden van op het gebied van energie winning.
  Ik deel je laatste conclusie:-)

  Geliked door 1 persoon

  • Henk zegt:

   Henk V , Hoe ik dat ga op lossen ha ha dat is al gedaan
   maar ik geef je een stap in de goede richting ,wat ik nu doe
   is alleen het aantonen dat vermogen in veel lager is dan
   vermogen uit , door meerdere units samen tekoppelen zal
   het in staat zijn om op zijn eigen energie tewerken en er
   genoeg over is zo,n 65 % voor ander gebruik .
   De vraag die ik dan ook vaak krijg is waar komt de energie
   dan vandaan ,iedere alternator of electric motor heeft een
   lever work wij noemen dat hefboom werking of arm werking
   deze lever is 3.5 to 4 as diameter naar rotor diameter indien
   ik enkeld lever 4 gebruik in de berekening dan hebben we dit
   alternator vermogen 12 KWh efficiency houden we op 100% .
   12000 watt / 4 = 3000 watt dit is het vermogen nodig zonder
   lever werk .
   Electric motor as vermogen 3 KW vermogen nodig zonder
   lever werk 3000 wat x 4 lever = 12000 watt vermogen in .
   De manupilatie die er dus standaard ingebouwd zit gebruik ik .
   Ik hoop dat je het snapt .
   Regards , Henk

   Like

   • Henk zegt:

    Bij een werkende unit hebben we het dan niet meer over watt
    maar over MW .
    Wat instaat is ondergronds tewerken in een container of bunker
    geen lucht nodig heeft en voor Israel zeer goed is met het oog
    op een aanslag , stroom heeft voor de bevolking en genoeg
    stroom heeft om de iron dome te helpen met laser guns .
    Regards Henk , and all the best for 2019 Shalom .

    Like

  • Tistochwat zegt:

   Henk 31 december 2018 om 09:40

   wat ik nu doe is alleen het aantonen dat vermogen in veel lager is dan
   vermogen uit , door meerdere units samen tekoppelen zal het in staat zijn om op zijn eigen energie tewerken en er genoeg over is zo,n 65 % voor ander gebruik .

   Mijn man, die een zeer deskundig technicus is, zegt:

   In de natuurkunde kennen we de Wet van behoud van energie.
   Dat betekent dat er nooit energie verloren gaat, maar vaak wel in een andere vorm van energie overgaat. Zo kan elektrische energie in warmte worden overgezet: dan heb je opeens geen elektriciteit meer, maar warmte.
   Als we bijvoorbeeld een motor aan een dynamo koppelen, zal de elektrische output van de dynamo altijd lager zijn dan het vermogen dat aan de motor werd toegevoerd.
   Dat komt o.a. door wrijving, waardoor warmte ontstaat. Het toegevoerde vermogen verdwijnt dus niet, maar komt vrij in een andere vorm.

   Omdat er bij elk omzettingsproces een beetje energie verloren gaat, kan een omzetting dus nooit een rendement van meer dan 100% hebben.
   Vaak heeft men geprobeerd om bijvoorbeeld zwaartekracht een rol te laten spelen in een omzettingsproces, waardoor men beweerde een rendement hoger dan 100% te kunnen waarmaken, maar een wetenschappelijk bewijs voor de werking hiervan is nooit geleverd.

   Ooit beweerde iemand een magneetmotor uitgevonden te hebben, die bleef draaien zonder het toevoeren van energie.
   Hiervan heeft de ‘uitvinder’ vele filmpjes op het internet geplaatst.
   Maar uiteindelijk kwam de aap uit de mouw: er zat een heel dun nylondraadje om de aandrijving, dat op de video niet te zien was, waardoor de ‘motor’ zonder toegevoerde energie leek te draaien.

   Het hele internet staat vol met video’s over zogenaamde ‘nulpunt energie’ of ‘free energy’. Het jammere is alleen dat geen enkel principe in die video’s blijkt te werken en dat die video’s kennelijk alleen geplaatst zijn met het doel om te laten zien ‘wat ben ik toch goed en slim’.
   Een voorbeeld van een filmpje van zo’n fantast:

   Kortom: het is onmogelijk om meer output te krijgen dan je erin stopt; het is zelfs onmogelijk om een rendement van 100% te behalen, zodat een bepaald proces zich zonder het toevoeren van energie in stand kan houden. Laat staan dat je winst behaalt; dat kán gewoon niet.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Minder vermogen in dan UIT kan uiteraard niet en bij energie omzetten in andere vorm heb je altijd verlies.
    ……………….Wet van behoud van energie…..
    Energie mag dan wel worden omgezet in andere, maar je hebt altijd verlies.
    Bij electrisch zo dik mogelijk koperleiding om de weerstand laag te houden en daardoor minder [warmte]verlies.
    Dat filmpje zou best kunnen als er ( niet zichtbaar ) het hele spulletje in trilling (onzichtbaar) wordt gebracht.
    Door dat stukje metaal in de spoel in trilling te brengen, heb je dan een veranderend magnetisch veld en krijg je in de spoel een weliswaar zeer klein stroompje.
    Dus niet zichtbaar bedrog……………..

    Like

   • Henk zegt:

    Tistochwat , Je man heeft heett helemaal gelijk dat is hoe
    het werkt simpel kan ik alleen zeggen , maar als je man
    eerlijk is en dan neem ik aan dat hij dit kan dan bereken
    de input en de output met de lever work daar uit te halen .
    Dat is enkeld stap 1 in denken de RPM is geen vermogen
    enkeld als wij die gaan omzetten in een ander toerental
    dan wel , denk hier even aan het omzetten van voltage
    Ik gebruik dus voor de motor en alternator PM matiraal .
    dit houd in op 1500 rpm lever ik 12 KWh maar op 3000 RPM
    levert hij 24 KWh oke geen 50 Hz meer maar dat drukt
    de pret niet , ja ik kan er om lachen omdat je wel 95 %
    zeker moet weten waar je het over hebt , en dat berijk je
    enkeld door te rekennen .
    Alle magneet motoren zij tot nu fake ik zelf heb een basic
    van een magneet motor werking maar het is nog niet
    gebouwd en aangetoond wel de basis hoe een magneet
    kan roteren dat is iet wat ieder kind kan voelen als je
    werkt met magneten en voelt wat zij kunnen doen .
    Best regards Henk

    Like

   • Henk zegt:

    Tistochwat & delamontage , niet een van jullie is fout wees
    eerlijk zo is het geleerd , een mening hebben prima dat zie
    ik veel ,die zak japaner erbij pakken is voor veel mensen geen
    optie waarom? wij weten toch dat het zo is! prima .
    De energie word omgezet in warmte Bull nog geen half % .
    Energie kan nooit meer dan 100% bedragen dan er in gaat
    goede oude stelling als je er dus van utgaat dat er maar 1 type
    alternator is daar is, echter een hoop verschil in materiaal kennis
    zal het tegen deel aantonen .
    Als ik dan zeg mijn alternator heeft eigenlijk drie alternatos van 4KWh
    dan komt de reageerder dan heeft hij ook 3x zoveel weerstand
    de grap is dat heeft hij niet mijn alternator heeft een efficiency
    van boven 90 % iedere andere alternator op PM basis heeft dat
    ook , RPM is niet iets wat alleen gedaan kan worden met
    tandwielen .
    In het kort als er geen ontwikkeling zou zijn zou ook dat oude
    Tfordje nooit bestaan hebben .
    Regards Henk

    Like

   • Henk zegt:

    Tistochwat, een leuk voorbeeld hoe dingen werken is de
    volgend link als hij werkt anders even googlen
    http://www.dynamicscience.com. simple machines- gear
    hier word het vermogen uitgedrukt in force dat is prima .
    Regards Henk.

    Like

   • Henk zegt:

    Ik denk dat de lik niet werkt omdat hij in de USA terecht komt
    de link komt uit australie .

    Like

 16. Cathja zegt:

  @”HenkV.”

  Respect voor u, vanwege het zeer indringende artikel wat ik zojuist heb gelezen. Het staat er niet goed voor in Europa, en hoe moeten we 2019 eigenlijk begroeten?
  Met een “Gelukkig Nieuwjaar”?

  Laten we hopen dat de kiezers meer eensgezind zullen zijn dan we denken. Dat zou misschien het tij kunnen keren, maar eerlijk gezegd heb ik niet heel erg veel vertrouwen in de kiezer, omdat de meesten de ernst van de situatie niet zien of niet WILLEN zien. Op waarschuwingen wordt nogal eens lauw gereageerd. Juist deze groep mensen zouden zich moeten informeren over wat ons te wachten staat als wij geen actie ondernemen, en zij zouden ons moeten steunen in de strijd. Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt!

  Bedankt, “HenkV”, voor het schrijven van dit belangrijke artikel. Ik zal het opslaan.

  Geliked door 3 people

 17. M. zegt:

  Ik wens iedereen die een ander niet zijn kop eraf wenst een gelukkig nieuwjaar en een gelukkig leven maar persoonlijk heb ik niet het gevoel dat ik wat te vieren heb
  Ik vind het misselijkmakend hoe ons land opzettelijk kapot gemaakt word en de toekomst voor onze kinderen opzettelijk vernield word. Dat vind ik nog het ergste.

  Geliked door 3 people

 18. Jade zegt:

  Goed artikel, Henk V.
  De “heer” Coudenhove Kalergi was gewoon een gefrustreerde gek,
  maar met al z`n idiote hersenspinsels wist hij aardig wat geld bijeen
  te harken. Z`n graf is bijna niet te vinden. Niks geen bloemetje of
  krans van de eu, maar ondertussen wordt wel tweejaarlijks de
  Coudenhove Kalergi-prijs uitgedeeld.
  Wat de omvolking van europa betreft…
  Wat hier heen komt is beslist geen raketgeleerde of apotheker.
  Wat hier heen komt is slager, geen slager van dieren,
  maar slager van mensen als u en ik, zodat politiek Den Haag,
  onder de smoes van “Als we toen wisten, wat we nu weten…”
  de handen in -gelogen- onschuld kan wassen.
  Ons rest nog maar één ding…
  Van de bank af komen.
  Gaat het in 2019 gebeuren???

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s