De klimaatkolder heeft de Volkskrant bereikt

Screenshot_71

(Door: Bert Dijkstra)

De klimaatkolder heeft nu ook de Volkskrant goed te pakken. In een zeer lezenswaardige samenvatting worden de voornaamste strijdpunten belicht. Dit gebeurt echter op een manier die reeds bekende beweringen herhaalt, zonder bewijs aan te voeren. En ook vooral zonder tegenargumenten definitief te ontkrachten. Het hele verhaal berust op veronderstellingen, cirkelredeneringen en afleidingen uit modellen. Het is GIGO: garbage in, garbage out. Het artikel behandelt vier beweringen van klimaatsceptici. Hier leest u wat de Volkskrant heeft verzwegen.

1. Klimaatverandering is van alle tijden, de mens heeft daarop maar weinig invloed.

Het centrale argument is de vaststelling dat de temperatuur over de hele aarde gemiddeld heel weinig variatie vertoonde, terwijl bepaalde delen warmer werden en andere delen afkoelden. De verandering van temperatuur in de afgelopen 1000 jaar zou ongeveer 0,5 graad zijn. De tweede grafiek met de temperatuur-anomalie over de afgelopen 10.000 jaar toont 0,7 graad variatie. Het koudste deel ligt helemaal rechts en stelt de Kleine IJstijd van rond 1600 voor. In het warme deel van de grafiek, rond 6000 jaar geleden, lagen de kustlijnen 6 tot 9 meter hoger dan nu het geval is. De vraag die dit oproept, is: lag het niveau van CO₂ toen ook zo hoog? De Volkskrant stelt deze vraag niet.

Een andere relevante vraag zou moeten zijn: is een verandering van 0,7 graad wel relevant? FEIT: er zijn drie gassen in de dampkring die straling absorberen: waterdamp, zuurstof en koolstofdioxide. FEIT: deze drie gassen absorberen alle drie ongeveer evenveel straling. FEIT: de massa waterdamp in de dampkring is meer dan 1.000.000 keer zo groot als die van koolstofdioxide en die van zuurstof 1000 keer. CONCLUSIE: uit de drie feiten volgt dat koolstofdioxide voor ongeveer 0,00003 % bijdraagt aan de totale opwarming van 33 graden. Als koolstofdioxide een groter aandeel zou hebben, dan moet dat onomstotelijk bewezen en niet alleen maar beweerd worden.

2. CO zou de oorzaak van alle problemen zijn, wat gewoon niet klopt.

Inderdaad, dat klopt niet. In het Volkskrant-artikel wordt terecht de Milankovitch-cyclus als de hoofdoorzaak aangewezen. Meer zonnestraling leidt tot hogere temperaturen, die op hun beurt weer CO₂ vrijmaken en dat leidt weer tot hogere temperaturen. Maar Berkhout heeft wel gelijk: voor de  temperatuurstijging van na 1970 wordt wel degelijk CO₂ aangewezen. De eerste grafiek toont dat de temperatuur 1,5 graad is gestegen ten opzichte van 1860. Ik heb allereerst mijn twijfels of  in 1860 steden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika wel thermometers hadden die geijkt waren door het KNMI. Deze grafiek is niet gebaseerd op metingen, maar op proxy’s, dat wil zeggen temperaturen die zijn afgeleid uit andere gegevens, zoals boorkernen op Groenland, onderzoek van pollen in aardlagen, scheepsverslagen en kranten.

Ten tweede is het beginpunt 1860 tevens het eindpunt van de lange koele periode 1600-1800 en het is dus niet verwonderlijk dat een temperatuurstijging volgt. Dat was al meerdere keren voorgekomen, namelijk in de periode 800-1300 en in de Romeinse tijd. Variaties van 1 à 2 graden zijn normaal. Aangezien de opwarming na de Kleine IJstijd logisch te verwachten is op basis van de Milankovitsch-cyclus, zal die opwarming ook weer broeikasgassen vrijmaken.

Ten derde is de steilheid van de grafiek van na 1860 ook niet heel bijzonder. De boorkernen van het Vostok-station op Antarctica gaan tot 400.000 jaar terug (grafiek). Om de 100.000 jaar is er een plotselinge stijging van de temperatuur met ongeveer 10 graden en 100 ppm koolstof over een periode van ongeveer 3000 jaar. Dat is 1 graad per 300 jaar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat we nu in een eindfase van een Milankovitch-cyclus zitten, waarna een geleidelijke afkoeling zal volgen, maar geheel onmogelijk lijkt het ook niet. In het laatste deel van deze grafiek zijn er snel achter elkaar enkele variaties van rond de 2 graden te zien in een periode dat er geen fossiele brandstoffen werden gestookt.

Vervolgens produceert de Volkskrant een grafiek uit een Zwitsers onderzoek. Alle overige factoren (zonnestraling, zeestromen) zouden hieruit gehaald zijn (het gaat om de grafiek op p. 34 van het onderzoek) en alleen koolstof zou overblijven als de dader. Er is natuurlijk geen enkel bewijs dat er nog een onbekende factor zou zijn, zoals bijvoorbeeld verzwakking van het magnetisch veld van de aarde, die een rol speelt. Wat onbekend is. kan immers niet gemeten worden. Het onderzoek berust op een klimaatmodel (Bern 2.5D Earth) en met modellen is het nu eenmaal zo dat er alleen uitkomt wat er in wordt gestopt.

Ook in dit onderdeel herkauwt de Volkskrant alleen de bestaande argumentatie. De vraag die gesteld had moeten worden, luidt: koolstofdioxide kan tot 1860 maar 0,00003 % van de 33 graden broeikaseffect verklaren. De antropogene koolstofdioxide is minder dan een kwart van de reeds aanwezige hoeveelheid in de dampkring en wordt voor de helft geabsorbeerd door de oceanen. Als 0,0003 % koolstofdioxide ongeveer 0,001 graad veroorzaakt, hoe kan een veel kleinere antropogene hoeveelheid plotseling 1 graad toename veroorzaakt?

Er zijn wel degelijk andere wetenschappelijke inzichten:

Karl et al. (1993) concluded that forcing due to greenhouse gases (GHGs) is unlikely to be the direct cause of the observed asymmetry of the temperature trends. (Bron, Royal Meteorological Society, onder par. 3)

Als reden hiervoor geven ze het feit dat het verschijnsel voornamelijk op het Noordelijk Halfrond wordt waargenomen en dan vooral in de winter en CO₂ over de hele aarde verspreid aanwezig is. Afgezien daarvan kan iedereen constateren dat er verzadiging van broeikassen optreedt vroeg in de middag, omdat de temperatuur dan niet meer stijgt. Er vindt dus meer uitstraling plaats dan instraling. Na het ondergaan van de zon is er alleen nog uitstraling, die na enkele uren al sterk afneemt.

Richard Linzen, atmosfeer-natuurkundige, stelde in 1992 dat het broeikaseffect (de 33 graden) voor 98 % veroorzaakt werd door water. (bron) Friedenreich en Ramaswarmy kwamen in 1993 op 95 %. (artikel in Engels deels leesbaar, hier staat dat water 95 % uitmaakt van alle broeikasgassen). Voor meer verwijzingen: zie onderaan deze blogpagina. Het KNMI trok recent de conclusie: De opwarming is duidelijk gerelateerd aan de toename van de hoeveelheid CO2. (bron). Onderbouwing ontbreekt, alleen een grafiek die correlatie visualiseert, maar uiteraard geen bewijs levert. De NASA stelde CO₂ verantwoordelijk voor 20 % in 2010. De grote variatie in percentages doet vermoeden dat het grotendeels op giswerk berust. De percentages gaan omhoog naarmate de tijd voortschrijdt en de behoefte aan nieuwe onderzoeksgelden toeneemt.

Vervolgens produceert de Volkskrant nog de GISS global temperature afgezet tegen CO₂ in de atmosfeer, met een correlatie van 0,94. Correlatie is echter geen causaal verband. De grafiek is bewijs van samenhang, maar zegt niet welke van de twee de oorzaak is en welke het gevolg. De Vostok ice cores tonen het tegendeel aan, namelijk dat de stijging van CO₂ volgt op de temperatuur. De grafiek zou dus eigenlijk opgevat moet worden als het bewijs dat opwarming van de aarde broeikasgassen los maakt uit bijvoorbeeld de permafrost en de oceanen. En ja, dat wisten we al.

3. De IPCC modellen overschatten de waargenomen opwarming.

Er worden drie grafieken vergeleken en de conclusie is: de modellen zijn goed, de metingen zijn fout, want weerballonnen gebruiken wegwerpapparatuur en ook satellieten zijn onbetrouwbaar. Dan zijn er ook nog vulkanen die (letterlijk) roet in het eten gooien. Echter de mooiste opmerking is toch wel dat de afgelopen jaren de modellen steeds beter voorspellen. Nu de metingen de modellen bevestigen, zijn de metingen plotseling wel betrouwbaar. In een animatie van het Britse Carbon Brief wordt getoond hoe de modellen steeds beter aansluiten op de metingen. Tja, dat kan nauwelijks verbazen, want het zijn extrapolaties op basis van steeds langere tijdreeksen. Deze bewering komt neer op het voorspellen van een week zomerweer in augustus op basis van de voorgaande twee weken zomerweer.

4. Hoe meer CO, hoe groener de aarde.

Al sinds de jaren 1950 wordt de groeisnelheid van bomen bijgehouden. Bomen groeien sneller en er is meer bos dan honderd jaar geleden. Dat niet alle vergroening door CO₂ komt, is een erg zwak tegenargument. Voor koolstofassimilatie is inderdaad ook water nodig. Kennelijk is dat voldoende aanwezig want de LAI (groenbedekking)  is wereldwijd met 30 % toegenomen, waarvan volgens de tekst van deze studie maar liefst 70% wordt veroorzaakt door CO₂. Op het zuidelijk halfrond waren andere oorzaken belangrijker, wat logisch is, als gevolg van de soort bodem die daar overheerst.

Andere vragen waar de Volkskrant niet op ingaat zijn bijvoorbeeld:

Hoe kan verklaard worden dat de periode 1900-1920 en 1940-1970 significant kouder waren, terwijl zowel de metingenreeks van Mauno Loa en die van de boorkernen een gestage stijging laten zien? (zie NASA grafiek)

Nederland produceert ongeveer 0,5 % van alle CO₂ wereldwijd (kaart). Nederland kan dus die 1 graad stijging door koolstofdioxide doen afnemen met 0,005 x 0,25 x 0,00003 % x 33 = 0,0000004 graad. Het bedrag van 650 miljard lijkt een grote investering voor een dergelijk resultaat.

En ook dit aspect blijft onbelicht in het artikel. De Volkskrant herhaalt alleen maar de reeds bekende antwoorden.

Door:
Bert Dijkstra
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", belangenverstrengeling, Censuur, Climategate, Desinformatie, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, klimaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, meningsdictatuur, propaganda, Rotzakken, verloedering, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

11 reacties op De klimaatkolder heeft de Volkskrant bereikt

 1. Lucky zegt:

  Off topic,

  Like

 2. Hovawart zegt:

  Nederland heeft in het klimaatakkoord zichzelf een voortrekkersrol bedeelt, maar de eigen opgelegde afspraken schijnen onhaalbaar te zijn, niet te realiseren……..wat nu?
  (misschien heeft het Rode Kruis nog wat dekens over).

  Geliked door 1 persoon

  • koosv8 zegt:

   Regeren is vooruitzien, voorheen tenminste wel. Nu doet men maar wat, en gooit utopische praatjes de wereld in, en gaat gewoon zitten wachten wat er gebeurt.

   Like

 3. Ruud zegt:

  Links krantje………..en dat al heel lang.

  Like

 4. Peter zegt:

  Goed nieuws voor de klimaatspijbelaars !
  EU-vliegtaks nog ver weg | Binnenland | Telegraaf.nl

  Jullie kunnen van de zomer met papa en mama gewoon met de vliegmachine naar Spanje of Portugal.
  Als dat geen goed nieuws is, dan weet ik het niet.

  Like

 5. j v/d valk zegt:

  En niks over fijnstof ?
  Wat hebben benzine auto katalysatoren, vuilverbranding, energiecentrales en de nieuwste generatie houtkachels met elkaar gemeen ? Het zijn nabranders.

  Om zichzelf te beschermen tegen rechtszaken heeft de olie industrie, o.l.v. Shell en BP, in 2008 EU-wetgeving weten te realiseren waarbij de uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal is geworden.

  Waarom chemtrails onmogelijk condens kan zijn.

  Als je omhoog kijkt naar wat vliegtuigen tegenwoordig achterlaten dan weet je, nadat je deze website hebt gelezen, dat wat je daar ziet alleen maar mogelijk is met nanodeeltjes. Condens strepen kunnen gewoon niet zolang zichtbaar blijven hangen. Alleen vaste nanodeeltjes kunnen door hun zeer geringe gewicht, geringe afmetingen en hun enorme gezamenlijke oppervlak, zo ver uitwaaieren en zo lang blijven hangen. Het maakt duidelijk waarom er o.a. voor aluminium oxide is gekozen. Aluminium oxide reflecteert het zonlicht uitstekend en het is een superlicht metaal.
  Soiant detail: de hoge waarden aluminium oxide die worden gemeten in regenwater is hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel afkomstig van verwerkte benzine auto katalysatoren, omdat die van aluminium oxide zijn gemaakt. En het past naadloos in het dumpprogramma van giftig afval via vliegtuig brandstof in de atmosfeer scenario van de industrie.

  https://schafderenteaf.wordpress.com/2018/12/31/wat-is-nano-luchtvervuiling-de-echte-oorzaak-van-klimaatverandering-waar-de-politiek-en-media-over-zwijgen/

  Like

 6. Republikein zegt:

  Koeien werden niet meegenomen in de metingen, foei koeien.

  Like

 7. Dewevoga zegt:

  China and India lead the way in greening…. Men was blijkbaar het kaartje vergeten dat in bijgaande link te zien is. https://earthobservatory.nasa.gov/images/144540/china-and-india-lead-the-way-in-greening
  De voedselprijzen gaan nu al omhoog, laat staan als de groene Khmer in NL zijn zin krijgt in de CO2 reductie
  https://eu.usatoday.com/story/money/2019/02/12/whole-foods-market-raising-prices/2853861002/

  Like

 8. Qvic zegt:

  De opgenoemde feiten zijn niet eens de echte feiten, maar verzinsels c.q aannames voor hun computer modellen. Want CO2 haalt amper een hoogte van 5000 meter. Terwijl de dampkring op een hoogte van ongeveer 90 mijl (90 x 1,6 Km) ligt. CO2 is reukloos, kleurloos en gaat met geen enkel molecuul meer in verbinding en is nog steeds niet te meten in de vrije natuur, alleen bij de bron is het te meten. Want de huidige meetinstrumenten zijn niet zo fijn gevoelig om zo minuscule waardes te kunnen meten in de vrije natuur. Dus het zijn enkel aannames van de CO2 hoeveelheden in de lucht, zoals in computer modellen en/of in een laboratorium. De zogenaamde tonnen uitstoot is ook overdreven, want gassen zijn altijd lichter dan lucht en onze lucht (NO2 + Ar) heeft een soortelijke massa van ongeveer 2 Kg/m3 en CO2 heeft een soortelijke massa van 1,97 Kg/M3, dan hebben die tonnen uitstoot ineens een negatief gewicht in plaats van een positief gewicht, zoals het ons voorgelogen wordt.
  Als de jeugd zo graag minder CO2 wil, dan moeten zij ook geen frisdranken meer drinken met koolzuurgas. Want de chemische benaming van koolzuurgas is CO2. Die bubbels in je cola is dus gewoon CO2. Daarmee is het dus onmogelijk om te beweren dan de oceanen CO2 kunnen opnemen, want gassen stijgen in de lucht en gaan ook geen verbinding aan met zeewater. Die milieu fanaten hebben gewoon denkbeeldige vijand nodig om alles wat zij verkondigen de schuld van kunnen geven, om zo hun eigen ego te kunnen strelen. Want zij denken echt dat zij bij de good gay’s horen.

  Like

 9. Pingback: Huidige opwarming klimaat kwam vaker voor | E.J. Bron

 10. Elmer Rietveld zegt:

  Bert, kun je vertellen waar jij je inspiratie vandaan hebt gehaald voor de lineaire rekensom (de 0,0000004 graad vlak voor je 650miljard stelling) terwijl o.a. het door jou geciteerde NASA artikel uit 2010 duidelijk spreekt van non-lineaire effecten van CO2?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s