De verzen uit de koran die integratie in de weg staan

Screenshot_111

(Door: Wil)

Soera 9 Berouw (At-Taubah) vers 23: “O, gij die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.”

Soera 3 Het Huis van Imraan (Al-Imraan) vers 28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen wederkeren.”

Soera 3 Het Huis van Imraan (Al-Imraan) vers 118: “O, gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien gij ze wilt begrijpen.”

Soera 4 De Vrouwen (An-Nisa) vers 89: “Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Soera 4 De Vrouwen (An-Nisa) vers 139: “Zij, die ongelovigen tot vrienden nemen liever dan gelovigen, – zoeken zij eer bij hen hoewel alle eer aan Allah behoort?”

Soera 4 De Vrouwen (An-Nisa) vers 144: “O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wilt gij Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?”

Soera 60 De Vrouw die Ondervraagd zal worden (Al-Momtahanah) vers 1: “O, gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen en de boodschapper en uzelf verdrijven, omdat gij in Allah uw Heer gelooft? Indien gij optreedt om voor Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te zoeken, zoudt gij hun dan in het geheim vriendschap betuigen? En Ik weet het beste wat gij verbergt en wat gij openbaar maakt. En wie van u zo handelt, is zeker van de rechte weg afgedwaald.”

Soera 60 De Vrouw die Ondervraagd zal worden (Al-Momtahanah) vers 13: “O, gij die gelooft, bevriend u niet met een volk op hetwelk Allah vertoornd is; zij wanhopen aan het Hiernamaals zoals de ongelovigen wanhopen aan hen, die in de graven liggen.”

Soera 5 De Tafel (Al-Maidah) vers 57: “O, gij die gelooft, neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw godsdienst, uit de kring dergenen wie het Boek was gegeven vóór u, noch van de ongelovigen. En vreest Allah als gij gelovigen zijt.”

Soera 5 De Tafel (Al-Maidah) vers 78: “Degenen onder de kinderen Israëls, die niet geloofden, werden door de mond van David en door Jezus de zoon van Maria, vervloekt. Dit geschiedde, omdat zij niet gehoorzaamden en plachten te overtreden.”

Soera 58 De Vrouw die Pleit (Al-Modjaadalah) vers 14: “Hebt gij degenen niet gezien, die zich bevrienden met een volk, waarop Allah vertoornd was? Zij zijn noch de uwen noch de hunnen, zij zweren bij de leugen tegen beter weten in.”

Soera 5 De Tafel (Al-Maidah) vers 55: “Uw vrienden zijn slechts Allah en Zijn boodschapper en de gelovigen die het gebed houden en de Zakaat betalen en aanbidden.”

Soera 5 De Tafel (Al-Maidah) vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

Door:
Wil
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Religie van de vrede", Allah, Barbarisme, Islam, islamitische ideologie, Moslims. Bookmark de permalink .

21 reacties op De verzen uit de koran die integratie in de weg staan

 1. Ben er schijtziek van! 24/7 wordt er mee doodgegooid, met die flauweKUL, achterlijkheid! Godverdommme, wat zijn we er op achteruitgegaan, hoofddoeken en soepjurken beheersen het straatbeeld. Vanmiddag kwam ik langs een moskeet oid. van somaliers, die net uitkwam. Bijna elk stel liep achter een kinderwagen! Jammer dat je niet even stiekem een foto kan maken. Kan de goegemeente even zien waar hun belastingcentjes zoal heengaan. De lieden die dit op hun geweten hebben zijn voor mij nóg misdadiger dan die ISIS-freaks! Oh, wat haat ik die lui!

  Geliked door 3 people

 2. ronjaspers zegt:

  islam is de grootste “moordmachine” uit de menselijke geschiedenis,tussen de 270 en de 500 miljoen doden.Rot op met je politiek correcte “integratie” ze bedoelen islamitische infiltratie en kolonisatie van europa.

  Geliked door 1 persoon

 3. Tom zegt:

  Onlangs ben ik een discussie gestart met een moslim. Het is absoluut geen onaardig persoon maar naar mijn idee weet hij zelf ook niet goed wat er in de koran staat vermeld. Hij vertelde mij dat moslims wel mogen trouwen met een christen maar niet met een Jood. Echter hij mag dan weer niet eten met een christen maar wel eten met een Jood. Dat laatste klopt nog enigszins met de teksten in de koran maar het eerste zeer zeker niet. Of een moslim moet zijn vrouw niet als een vriend beschouwen … Dan wordt het een heel raar verhaal.

  Maar op zijn verzoek ben ik de koran aan het bestuderen. Mijn conclusie is dat Mohammed Bijbels onderwijs moet hebben genoten (kortstondig) en dat hij in zijn eigen woorden een poging heeft gedaan om de Bijbel na te vertellen (met zichzelf uiteraard dan als de belangrijkste figurant in het verhaal).

  Soera 4: 157 – “hun zeggen (hun zijn dan de Joden – Tom): “Wij hebben de masieh \’Isa, de zoon van Marjam, Gods gezant gedood.” — Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij die het daarover oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Zij hebben er behalve het afgaan op vermoedens geen kennis van; zij hebben hem vast en zeker niet gedood.”

  Mijn reactie: De Joden geloven niet dan Jezus de Messias (Masieh) is en zij geloven ook niet dat Hij de Gezant van God is. Deze tekst slaat dus nergens op.

  Soera 5: 116 – “En toen Allah zei: “O \’Isa, zoon van Marjam, heb jij tot de mensen gezegd: \’Neemt mij en mijn moeder tot goden naast God?” Hij zei: “U zij geprezen! Het past mij niet iets te zeggen waartoe ik geen recht heb. Als ik het gezegd zou hebben dan zou U het geweten hebben. U weet wat in mijn binnenste is, maar ik weet niet wat in Uw binnenste is. U bent de kenner van de verborgenheden.”

  Mijn reactie: Deze tekst gaat over het christendom en over het feit dat wij christenen Jezus gelijk stellen aan God. In de islam wordt de christelijke Drie-Eenheid gezien als zijnde God, Jezus en Maria (zoals de tekst hierboven doet vermoeden). Echter in het christendom is de Drie-Eenheid De Vader, De Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. Bovenstaand vers slaat dus ook nergens op.

  Soera 2: 61 – “En toen jullie zeiden: “Moesa, wij kunnen het met één soort voedsel niet uithouden. … blablabla… Dat was omdat zij ongelovig waren aan Gods tekenen en de profeten zonder enig recht doodden. Dat was omdat zij opstandig en vijandig bleven.”

  Mijn reactie: (Moesa is Mozes) In de tijd van Mozes kan er geen sprake geweest zijn dat de Joden hun profeten hadden gedood omdat de Joden net 400 jaar in Egypte hadden doorgebracht (als slaven).
  De tekst uit Soera 2 vers 61 slaat op een Bijbelse tekst die zich 900 jaar LATER dan Mozes afspeelt. Op dat moment (900 jaar later) waren de Joden in ballingschap omdat ze gezondigd hadden.

  Hier de tekst uit de Bijbel:

  Nehemia 9 (hetgeen zich dus 900 jaar na Mozes afspeelt):
  “26 Maar zij zijn wederspannig geworden, en hebben tegen U gerebelleerd, en Uw wet achter hun rug geworpen, en Uw profeten gedood die tegen hen betuigden, om hen te doen wederkeren tot U; alzo hebben zij grote lasteren gedaan.”

  Een ander raar punt van de islam / koran is het volgende:

  Volgens de islam is Jezus opgenomen in de hemel (dat is overeenkomstig met wat de christenen geloven). Volgens het islamtisch geloof is Mohammed dood en begraven.
  Jezus bevindt Zich in de Hemel (naast God) maar Mohammed ligt begraven.
  Waarom stelt de islam Mohammed dan boven Jezus?

  Uit de koran: “Echter, Allah heeft hem (Jezus dus – Tom) tot Zich omhooggebracht. Allah is machtig en wijs.”

  Het is een heel raar boek. Ik heb voldoende Bijbelkennis om enigszins de teksten te kunnen volgen maar als je geen Bijbelkennis bezit dan is het een volledig onsamenhangend geheel. Het gaat van de hak op de tak, er zit geen chronologie in… Heel bizar allemaal. Het is zo raar…

  Moslims gaan er (overwegend?) ook van uit dat de Joden en de christenen de Heilige Schrift hebben vervalst. Van de koran zegt men dan dat God (Allah) er zelf voor waakt dat de tekst niet vervalst kan worden… Je komt dan in een cirkelredenatie terecht. Want waarom zou God dan niet bij machte zijn geweest om de Thora (en de gehele Bijbel) onveranderd te laten? De gehele logica achter de islam en de koran ontgaat mij.

  Tot slot heb ik het idee dat moslims niet begrijpen wat het volk Israël inhoudt.
  Volgens de Thora / Bijbel: Met Abraham is het begonnen. Vervolgens kregen we een zoon van Abraham die Izaäk heette. Izaäk kreeg een zoon die Jakob heette. De tweede naam van Jakob is Israël en uit Jakob (Israël) zijn dus de stammen van Israël voortgekomen waaronder dus Juda (het huidige woord Joden stamt van Juda af / Judaïsme). Uit Juda is de Messias Jezus voortgekomen en de Joden geloven dat de Messias nog steeds uit Juda geboren moet worden.

  In de koran wordt wel meerdere malen geschreven dat God het volk Israël heeft ‘verheven’ maar de reden hierachter wordt niet vermeld (dat is dus het voortbrengen van de Messias! Daar draait het allemaal om!). Tevens staat in de koran over Jakob geschreven dat “hij zonen kreeg die profeten waren”. That’s it!

  🙂

  Jakob = Israël

  Heel apart boekje dus. Het lijkt op een soort van een boekverslag van de Bijbel geschreven door een narcistische scholier.

  Geliked door 1 persoon

  • droevige mof zegt:

   Het christendom heeft inmiddels meer dan 200 jaar van historisch-kritisch onderzoek van de Bijbel achter de rug. In de Islam staat de doodstraf op een vergelijkbare verkenning van de Koran. Ook de voor niet-moslims geschreven inleidingen op de Koran zijn voortdurend stilzwijgend over het onderwerp tekstgeschiedenis en auteurschap. Waarom? Uit angst en politieke correctheid. Zelfs het internet biedt slechts schaarse informatie. Wikipedia vertelt ons iets over de moeilijkheden die Westerse oriëntalisten hadden met moslims toen ze vrij onderzoek wilden doen. Maar er is geen presentatie van de kritische geschiedenis van de oorsprong. Waarschijnlijk te gevaarlijk. Wetenschappelijke critici van de Koran kunnen vaak alleen publiceren onder een pseudoniem, zoals het pseudoniem Christoph Luxenberg, wiens onderzoek als gevaarlijk wordt geclassificeerd.

   https://de.m.wikipedia.org/wiki/Christoph_Luxenberg

   Like

 4. kampersrene zegt:

  Hitler en die zogezegde Islam religie zijn best vergelijkbaar Wie niet voor mij is….is tegen mij en dienen te worden uitgeroeid .Ze zijn er al in geslaagd vrouwen als minderwaardig te bestempelen en ze tot sexspeeltjes te maken en voor de kweek Diegenen die zich bekeren tot die Islam ….dat zijn lafaarden…die heulen met de vijand…Diegenen die zich wel verzetten….dat zijn de helden van morgen ….Wilders moogt ge daar al gerust bijrekenen

  Geliked door 2 people

 5. kampersrene zegt:

  Hitler en die zogezegde Islam religie zijn best vergelijkbaar Wie niet voor mij is….is tegen mij en dienen te worden uitgeroeid .Ze zijn er al in geslaagd vrouwen als minderwaardig te bestempelen en ze tot sexspeeltjes te maken en voor de kweek morgen ….Wilders moogt ge daar al gerust bijrekenen

  Like

 6. kampersrene zegt:

  Wilders die zich verzet moogt ge al gerust tot de toekomstige helden rekenen….soms heb ik geen problemen bij het plaatsen van een reactie….dat ging vroeger vanzelf …..maar nu ………

  Geliked door 1 persoon

 7. fleckie zegt:

  ‘MILITANT ISLAM. MONITOR’, mag men ook wel lezen,!

  Geliked door 1 persoon

 8. edwin vissers zegt:

  Onze beschaving gaat ten onder in de eerste plaats door de intellectuele huurlingen aan onze universiteiten (d.i. rectoren en professoren met een dubbele islamitische tong), en in onze taqiyya media. Terroristen kunnen een beperkt aantal mensen afslachten; intellectuele collabo’s zijn duizend maal erger; zij maken een hele beschaving kapot.

  Geliked door 2 people

 9. Dit is op jowitteroosblog herblogden reageerde:
  islam integreert niet, het gastland zou moeten integreren……

  Like

 10. Shalom zegt:

  Soera 9 Berouw (At-Taubah) vers 23: “O, gij die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.”

  Soera 3 Het Huis van Imraan (Al-Imraan) vers 28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen wederkeren.”

  Wel in slaap gesukkelde Nederlanders, waarom bezoeken wij dan al die Turkse restaurant, en al die andere Moslim zaken, zie je wel eens Turken bij de gewone regulier Hollandse restaurants met blanke autochtonen bediening, nee waarom…….wel nu dat is niet halal, dus vreten die Nederlanders halal vlees hoe dom kan je zijn!

  Wat zullen ze denken, zie ze eens zitten die varkens……toch wat denk je zelf?

  Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Er bestaan inderdaad ingeslapen sukkeltjes die dergelijke mossel tenten bezoeken om daar te vreten, of hun groente en brood halen in smoezelige winkeltjes, en tegelijk ook nog klagen op forums erover.

   Maar mij zal je toch echt nooit in zo’n tent aantreffen.
   In geen enkele mossel tent of winkel.
   Als ik zeg/schrijf dat ik ook iets niet doe, dan doe ik dat ook niet.
   Ik hou er nog principes op na, iets wat nog maar maar zeer weinig huichelachtige Nederlanders bezitten.

   Geliked door 1 persoon

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    En wat te zeggen van de hersendoden die met Corendon (Turks) all in naar een of ander resort in Turkije gaan. Die hebben het dan ook nog tegen collega’s of vrienden over hoe goed het was en hoe goedkoop…Ook hier zal goedkoop duurkoop blijken.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Geliked door 1 persoon

   • Tineke zegt:

    En zo is dat Bert.
    Geld kun je over handelen,maar principes niet.
    Zo sta ik ook in het leven!

    Geliked door 1 persoon

 11. koddebeier zegt:

  Terug naar eigen woestijn of zandbak is de beste oplossing !

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s