Huidige opwarming klimaat kwam vaker voor

Screenshot_99

(Door: Bert Dijkstra)

Het klimaatakkoord van Rutte III gaat uit van de aanname dat de huidige opwarming van het klimaat, zoals we dat sinds ongeveer een eeuw ondervinden, te snel is om natuurlijk te zijn. Dus wordt ze veroorzaakt door menselijke uitstoot van fossiele brandstoffen. De verbranding daarvan stoot twee stoffen uit, water en CO. Beide hebben een broeikaseffect. Om deze hypothese te toetsen, moet bewezen worden dat de opwarming sinds een eeuw niet uitzonderlijk snel is. Het temperatuurverloop in de afgelopen miljoenen jaren is bestudeerd. Hieruit blijkt eenduidig: het wordt alleen maar kouder. De aarde koelt af, de zon koelt af. Langzaam maar zeker. Geniet van deze warme periode zolang het nog kan.

Dat het klimaat verandert, is geen punt van discussie. Het klimaat verandert elk jaar een klein beetje. De vraag is alleen in hoeverre de mens daar invloed op heeft. De beeldvorming van de klimaat-alarmisten berust onder andere op het bestuderen van de temperatuur sinds ongeveer 1850. Dat geeft een vertekend beeld, omdat rond 1850 juist een koele periode heerste. Een periode van 100 of 150 jaar is veel te kort om iets zinnigs te zeggen over de oorzaken van klimaatverandering.

Boorkernen van het ijs op Groenland geven een indicatie van de temperaturen tot ongeveer 50.000 geleden. De temperatuur die destijds heerste, wordt afgeleid door middel van een proxy, een benadering. De proxy in dit geval is de verhouding tussen zuurstof en geïoniseerde zuurstof. De grafiek hiervan kunnen we terugvinden in diverse wetenschappelijke rapporten, zoals bij D. Easterbrook (hoogleraar geologie)   (fig 1.) of R. Alley (Younger Dryas, 2000, p. 2 (214), fig. 1, lijn c).

Hieruit blijkt dat de temperatuur op Groenland de afgelopen 10.000 jaar vaak 2 tot 3 graden hoger is geweest dan nu. De steile daling rond 8200 jaar geleden die in het rode deel van de grafiek zichtbaar is, wordt de Jonge Dryas periode genoemd, een korte koele periode.

Wat de grafiek verder toont, is dat schommelingen in de temperatuur van 2 tot 3 graden vaker zijn voorgekomen. Sinds de IJstijd is het klimaat 15 keer opgewarmd en afgekoeld met een groter verschil in temperatuur dan de huidige opwarming die aan de mens toegeschreven wordt. (zie fig 2).

Don Easterbrook trekt dan ook de conclusie:

De intensiteit van de huidige opwarming die veroorzaakt zou zijn door CO, is relatief klein ten opzichte van de voorgaande klimaatschommelingen.

Easterbrook  stelt dat de boorkernen van Groenland weliswaar lokale data zijn en dus geen wereldtemperatuur weergeven, maar voegt er aan toe dat uit andere gegevens blijkt dat de boorkernen ongeveer hetzelfde verloop tonen als de temperatuur wereldwijd. Dat deze bewering klopt, blijkt uit het belang dat wordt gehecht aan de Vostok boorkernen op Antarctica (artikel) en de wereldkaart die de NASA heeft gemaakt van de temperatuurschommelingen (video). Uiteraard reageert de ene landmassa sneller dan de andere op veranderingen in het klimaat, maar de boorkernen zijn indicaties van een algemene trend. De samenhang tussen Groenland en het Noordelijk Halfrond blijkt bijvoorbeeld ook uit de studie van Box over de periode van na 1850 (zie grafiek). Ook een grafiek die het temperatuurverloop op verschillende plaatsen op aarde toont, laat zien dat de verschillen zelden groter dan 1 graad Celsius zijn. Interessant aan deze grafiek is bovendien dat een daling of stijging van temperatuur op Groenland (lichtblauwe GISP lijn) vaak samenvalt met een daling of stijging op Antarctica (blauwe Vostok lijn).

De representativiteit van de gegevens van Groenland wordt versterkt als we de grafiek van Groenland vergelijken met die van de wereldtemperatuur sinds 1850. Een nieuw onderzoek voor de recente periode toont dat de temperatuur steeg tot 1850, daalde tot ongeveer 1910, steeg tot 1940, opnieuw daalde tot 1970. Pas na 1980 vertoont de wereldtemperatuur een grotere stijging dan die van Groenland.

De opwarming van na 1945 is dus niet uitzonderlijk groot.

Er is discussie geweest over het eindpunt van de grafiek van Easterbrook: eindigt deze in 1855 of 1987? Het belang hiervan ligt in de bewering van Easterbrook dat het klimaat de afgelopen 10.000 jaar voor het overgrote deel warmer is geweest dan nu het geval is. Juist de periode 1850-1905 is een koele periode geweest. Het verschil in gemiddelde temperatuur werd berekend op 1,4 graad. Als het eindpunt inderdaad 1855 is, dan is het in de afgelopen 10.000 wel vaak, maar niet meestal warmer geweest dan nu het geval is.

Dit verschil van 1,4 graad blijkt onbelangrijk als we kijken naar de temperatuur op aarde over de afgelopen miljoenen jaren. Dan blijkt dat het 5 miljoen jaar geleden  5 tot 6 graden warmer was dan nu.

De bewering dat de huidige opwarming van ongeveer 1 graad in een eeuw niet bijzonder is, blijft hoe dan ook overeind.

Maar hoe zit het met de relatie met CO₂? Tussen de ijstijden in bewoog het niveau CO₂ zich tussen 200 en 300 ppm (grafiek NASA). In de laatste 10.000 jaar is het niveau van CO₂ tamelijk constant gebleven, namelijk rond 280 ppm. Het niveau begon te stijgen na 1945 en bereikte in 1980 de 340 ppm.  De wereldtemperatuur steeg in deze periode nauwelijks: integendeel er traden twee koelere perioden op, een rond 1900 en een tussen 1940 en 1970.

Het is waar dat dit gas straling absorbeert en dat meer CO₂ meer straling zal absorberen. De aanhangers van de antropogene klimaatverandering gaan er echter zonder meer van uit dat de toename van CO₂ verantwoordelijk is voor (een groot deel van) de opwarming, alleen vanwege het gegeven dat deze twee verschijnselen tegelijkertijd optreden. De meeste wetenschappers zijn het er echter over eens dat dit onmogelijk is, vanwege het uiterst geringe aandeel van CO₂ in de dampkring. Dit aspect heb ik al eerder uitgebreid behandeld.

Conclusie: de huidige opwarming van 1 graad Celsius is niets bijzonders. Er is geen reden om aan te nemen dat CO₂ een belangrijke rol speelt.

Door:
Bert Dijkstra
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Fake News", belangenverstrengeling, Desinformatie, gezond realisme, Graaien, Hypocrisie, klimaat, klimaatfascisme, Links fascisme, meningsdictatuur. Bookmark de permalink .

41 reacties op Huidige opwarming klimaat kwam vaker voor

 1. M. zegt:

  Omdat men alleen maar kan liegen heeft men de hittegolven die we voorheen hadden maar geschrapt uit de rapporten anders gaat het flauwekulverhaal om het volk te beroven van hun geld niet op.

  Geliked door 5 people

 2. Jan zegt:

  Fossil DNA Proves Greenland Once Had Lush Forests; Ice Sheet Is Surprisingly Stable

  New Danish research shows that large parts of Greenland were covered by forest. This was discovered by analysing fossil DNA which had been preserved under the kilometre-thick icecap. The DNA-traces are likely close to 450,000 years old, and that means that Greenland was also covered in a large ice sheet 125,000 years ago during the earth’s last warm period,

  Geliked door 3 people

 3. BertG. zegt:

  Ik meen iets van ruim 40 jaar geleden of langer, al ergens gelezen te hebben dat de zon nog iets van 5 miljard blijft werken, maar steeds verder zal afkoelen, tot dat het afgelopen is.
  Dus dat de zon allang een stervende en dovende ster is, maar nog na gloeit.
  En daar kan geen mens iets aan veranderen
  Dus voorlopig kunnen we er nog 5 miljard jaar van genieten.

  Geliked door 1 persoon

 4. rini stegeman zegt:

  gedeeld op http://www.mewe.com Wegens ban op Faceboek

  Like

 5. Henk der Niederlánder zegt:

  Het afkoelen van de Noordpool is ook weer zo’n smoes om de mensen maar meer laten te betalen voor allerlei verschillende linkse hobbyclubjes die natuurlijk gesubsidieerd moeten worden.
  Enige tijd geleden hier een video gepost over een agriculturele nederzetting die was gevonden in het Noordpoolgebied.
  4000 jaar geleden kon dus gewoon groente gekweekt worden daar.
  Allemaal gelul deze klimaathype die massa’s geld kost waar 0,0 % winst uit komt en alleen maar verlies oplevert voor de mensen die hard moeten werken voor een maandsalaris.
  Dan het IPCC dat zo verdeeld is als de pest over de opwarming en waar de politiek alleen rapporten vandaan haalt die correct genoeg zijn om in het politieke straatje te passen maar rapporten die niet in het politieke plaatje passen worden uiteraard nergens genoemd.
  Die hele klimaathype word nu gebruikt om de massa immigratie te betalen omdat het niet meer te verkopen is dat deze opvreters die hier naartoe komen allemaal vluchtelingen zouden zijn.
  Dan is er natuurlijk ook nog de industrie die windmolens kan plaatsen gesubsidieerd uiteraard zodat ons in een later stadium super dure elektriciteit verkocht kan worden omdat het onmogelijk blijkt te zijn om Nederland te voorzien van “groene stroom” en er dus een schaarste is die de “groene stroom ” extra duur maakt.
  Gewoon een reden dus om op lange termijn te zorgen dat de burger uitgeknepen kan blijven worden.

  Geliked door 4 people

 6. Arthur Schop zegt:

  Het betreft een georkestreerd complot van de EU en voornamelijk van de Benelux landen om een gigantische aanslag te plegen op het vermogen van de burgers.
  Onbegrijpelijk dat velen stemmen op groen-linkse partijen: Domheid? Jalousie?

  Like

 7. Johan zegt:

  Wat mij opvalt is dat geen een wetenschapper kan stellen wat juist de opwarming dan wel veroorzaakt.er zijn namelijk twee kampen wetenschappers (de CO2 aanhangers)en geofysisch.
  Mooi maar wat veroorzaakt de opwarming dan wel als hét niét CO2 is. De aarde zelf(binnen kant)en of de zon.ook de zon is volgens bepaalde wetenschappers geen oorzaak,en volgens anderen wel.
  Er is geen een wetenschapper mét een eenduidig antwoord.Te complex……………..

  Like

 8. Tijl Uylenspiegel zegt:

  De vraag is waarom de klimaathysterici zó overtuigd zijn van hun gelijk dat ze geen tegenspraak dulden.
  Mensen die de ondergang van de wereld voorspellen zijn van alle tijden, vroeger had je eens in de zoveel jaar dat de Jehova getuigen zeiden dat de wereld zou vergaan, meestal vergezeld van en bepaalde datum. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die daar slapeloze nachten van hadden maar het merendeel keek er een beetje meewarig naar en dacht mijn tijd zal het wel duren.
  Er staat mij ook niet voor de geest dat ten tijde van “de zure regen” mensen massaal verontrust waren. De stemming was er meer een van; “wat wil je er aan doen dan, het hele Ruhrgebied stilleggen?”
  Zo niet deze keer, het AD komt vandaag zelfs met 18 punten die ‘je moet weten over klimaatverandering’ en daar staan gewoon een paar flagrante leugens in; 90% van de wetenschappers zijn het ‘erover eens’ .(niet dus)
  Het zeewaterniveau kan tot 10 meter stijgen.
  Gewoon niet waar, schattingen (want dat zijn het) lopen uiteen van 0,85 mtr. tot 10 mtr. dus dat scheelt nogal een slok op een borrel.
  Daarbij staat Azië stijf bovenaan als zijnde de grootste vervuiler en die doen helemaal niks om dat tegen te gaan, die vinden het wel best zo.
  Wel grappig is dat het AD stelt dat wat we ook doen de zeespiegel toch zal stijgen de komende tijd, dus naast de “energietransitie” moeten ook alle dijken verhoogt worden !
  Nou lekker dan, naast de honderden windmolens met een formaat van de Euromast moet er dus ook nog gewerkt worden aan een Deltaplan 2.0.
  Waar het benodigde geld vandaan moet komen daar is men een stuk stiller over dus ga er maar van uit dat de gewone burger de klos is.
  Maar ja men vindt het kennelijk leuk om zo nu en dan een steen in de vijver te gooien, Jetten wil 50.000 arbeiders binnen halen en toevallig stond er vandaag een stuk waarin gezegd werd dat er momenteel 433.000 mensen in de bijstand zitten.
  Let wel voordat een werkende in de bijstand terecht komt moet hij/zij wel ruwweg twee jaar werkeloos zijn geweest (en dus ook al uitkeringsafhankelijk)
  Benieuwd hoelang het gaat duren voordat ook deze hype weer gaat liggen…

  Geliked door 2 people

 9. Harry22 zegt:

  Als men eens de temperatuurverloop op andere planeten zou meten durf ik te stellen dat daar overeenkomst is met de temperatuur verloop op aarde.
  Maar ja ik ben geen wetenschapper, dus wie luistert naar mij.

  Like

 10. Wim zegt:

  Pas geleden werd het eerste kievitsei van dit jaar gevonden. Je kon erop wachten dat de media dit zouden aangrijpen om het klimaatsprookje te promoten: vroegst gevonden kievitsei ooit! Klopt niets van. Het record staat nog steeds op 6 januari 1817, getuige een bericht in de Bredasche Courant (1-2—1817). Een uitzonderlijk vroege vondst die wordt gevolgd door een vondst eind januari 1834, genoteerd in het dagboek van Jan Derk ter Winkel uit Winterwijk. Daar staat bij het jaar 1834 geschreven: “In januari was het zeer zacht weer en eind januari werd er al een kievitsei gevonden, alles was mooi groen en al volop in de knop.”
  In het jaar 1851 vond men in ons land rond midden januari al zwaluwnesten met eieren en jonge houtduiven, maar ook stonden de vruchtbomen al volop in bloei. Op 3 februari eet Dr. Hintzen te Usquert (Groningen) spinazie van de koude grond. Verder staan de heesters in blad en staat het koolzaad in volle bloei. Op 3 februari maait een boer uit Dokkum het eerste gras. Er waren in het nabije verleden dus ook al zachte winters. Sinds 1707 is de allerzachtste winter nog steeds het jaar 1733; toen hadden de bomen begin januari al blad. (Met dank aan Bennie Bouwhuis, Nijbroek)

  Geliked door 2 people

 11. Marc zegt:

  Dag Bert. Wat is je achtergrond eigenlijk? Heb je zelf jarenlang onderzoek gedaan naar dit onderwerp? Ben je uberhaupt zelf wetenschapper? Of ben je zo’n googleridder, die door cherry picking zijn eigen vooroordelen probeert te bevestigen?

  Het probleem van dit soort artikelen is dat de conclusie bij voorbaat al vaststaat. Jij wilt een leuk rebels stukje schrijven over dat anthropogene klimaatverandering onzin is en je zoekt daar wat bewijsmateriaal bij en probeert dat kracht bij te zetten met (zeer gebrekkige) argumenten.

  Het is jammer dat je niet opzoek gaat naar tegenargumenten tegen je eigen vooroordeel. Ook omdat je met dit stukje misleidende informatie de wereld inslingerd en mensen die niet beter weten op het verkeerde spoor zet.

  Inmiddels is het zo dat er zoveel bewijs is verzameld voor de anthropogene oorzaak van klimaat verandering, dat het voldoet aan de strengste eisen voor natuurwetenschappelijk onderzoek (sigma 5).

  Maar dat boeit jou natuurlijk niet. Wat weten die wetenschappers daar nou van? Die zitten er toch ook alleen maar om onderzoeksgelden binnen te halen? Het is toch allemaal 1 grote hoax om de gewone man geld uit de zakken te kloppen?

  Ondertussen is het 20 graden in februari, ontdooit het permafrost en kunnen we in de zomer bovenlangs rusland varen, omdat er geen zeeijs meer ligt. Maar niks aan de hand joh… Slaap lekker verder.

  Geliked door 1 persoon

  • E.J. Bron zegt:

   Welke “wetenschappers”. Die beruchte “97%” die het eens zijn over de aardopwarming? Een giller.

   Geliked door 5 people

  • https://www.climategate.nl/2018/01/97-is-eens-eens-opwarming-aarde/
   Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel…………..
   obama stuurde een tweet n.a.v. onderzoek Cook. Iedreeen nam dit klakkeloos over zo blijkt, althans de media….Maar slechts 2% van alle papers ondersteunen de stelling van Cook, zo bleek uit de analyse van Tol en Legates.

   Like

  • toetssteen zegt:

   @Marc
   Al die ‘wetenschappers’ waren alfa babbelaars, er zat geen bèta tussen. En het lijkt mij dat zulks bij natuurkundige onderwerpen een must is.

   Like

  • Jan zegt:

   ‘Ben je uberhaupt zelf wetenschapper?’
   *Ik hoef geen auteur te zijn om een boek te beoordelen

   Een kleine greep:
   List of scientists who disagree with the scientific consensus on global warming
   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_who_disagree_with_the_scientific_consensus_on_global_warming

   Global warming is geen wetenschap maar een hypothesie

   Wat weten die wetenschappers daar nou van?
   Het is toch allemaal 1 grote hoax om de gewone man geld uit de zakken te kloppen?
   *Precies en volg de geldstroom

   ontdooit het permafrost
   * geen onzin verkopen

   Geen zeeijs meer op de noordpool
   * Prima, verkort de vaartijd. Overigens als het op Groenland en op de Noordpool afneemt neemt het op de zuidpool toe (wetenschap)

   Vroeger groeiden bomen op Groenland en IJsland en in de afgelopen drie miljoen jaar zijn er tussen de twintig en dertig ijstijden geweest. In minstens twee daarvan, het Elsterien (tussen ongeveer 475.000 en 410.000 jaar geleden) en het Saalien (tussen ongeveer 280.000 en 130.000 jaar geleden), bereikten de ijskappen Nederland en geen mens was verantwoordelijk voor het smelten van de gletsjers.
   http://www.geologievannederland.nl/landschap/vormende-krachten/ijs-koude-kracht

   Klimaat wordt bepaald door straling vanuit de ruimte, door de zon en haar activiteit, stand van de aarde en de as, plaats van de aarde in het Melkwegstelsel.

   Al smelt al het ijs van de Noordpool, de zeespiegel stijgt geen milimeter

   Like

  • M.A.L. Sion zegt:

   Wel of geen opwarming van de aarde?
   Marc vs Bert???
   Lekker vitten.
   97% van de wetenschappers onderschrijven de klimaatverandering.
   97% van hoeveel wetenschappers. Van 50 of van 50.000???
   Is er een registratie van wetenschappers die BEVOEGD zijn om op basis van hun wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten uitspraken te mogen doen over die klimaatverandering (of is het misschien toch een klimaathoax?).
   Het internationale ‘pannel’ van de Verenigde Naties doet ook uitspraken. Ze hebben er ook een aantal in moeten slikken omdat aangetoond werd dat ze valse gegevens bevatten. Er is door dit panel duidelijk gesjoemeld. En de wetenschappers van dit panel zijn vrijwel zeker aangezocht op basis van hun geloof in de klimaatbeweringen. Naar verluid zitten in dit panel ook POLITICI die mee mogen stemmen ter vaststelling van de beweringen van het panel. Ra.Ra.
   Ik zou willen dat er een lijst werd gepubliceerd van de bevoegde wetenschappers, dus de 100% waar die “97%” deel van uitmaken. Graag met specificatie wie tot de 97% behoren en wie die 3% andersdenkenden zijn. Het lijkt me logisch als vermeld wordt op grond waarvan deze wetenschappers bevoegd zijn verklaard. Wie is gerechtigd om een dergelijke lijst op te stellen?
   En dan nog wat? Er worden nu enorm veel geld kostende maatregelen voorgesteld om de opwarming tegen te gaan. Het gaat om vele miljarden, mogelijk zelfs duizenden miljarden.
   Er wordt beweerd dat het een veelvoud van de kosten van de deltawerken zouden zijn. Naar beweerd: honderden malen dat bedrag. Zou het dan niet verstandiger zijn om als miniscule mensjes in te zien dat de ‘mens’ niet in staat is om de immense kracht uit de ruimte (de zon) te bestrijden. Besteed dan dat enorme bedrag aan bescherming van de aardbevolking op die plaatsen waar verwacht wordt dat men gevaar loopt als gevolg van die klimaatverandering? Dat zal vrijwel zeker minder kosten en meer resultaat opleveren. Dat vind ik als KLIMAATLEEK!

   Geliked door 1 persoon

  • Henk der Niederlánder zegt:

   Goedendag Marc.
   Uit je woorden begrijp Ik dat je als onderzoeker het helemaal met jezelf eens bent, met de nadruk op jezelf.
   De vraag die je stelt aan Bert Dijkstra of hij misschien zo’n cherrypicker is.
   Grappig eigenlijk dat je jezelf hier neerzet als onderzoeker.
   Ik neem dus aan dat je ook op de Noordpool bent geweest en fossielen van 4000 jaar oud hebt bewondert die aangaven dat de mens in die tijd agricultuur bedreven.
   Ik hoop dat heer Bron het filmpje dat Ik daarover plaatste even onder deze reactie wil zetten als hij het nog kan vinden.
   Ijsberen populatie die ernstig vermindert omdat ze verdrinken wegens te weinig ijs.
   Hallo zeg niemand die het wil hebben over de jacht op ijsberen in het noorden van Canada.
   En zo ver Ik me kan herinneren heb Ik pas 1 keer een filmpje gezien van een ijsbeer in nood maar van een kant gefilmd zodat niet duidelijk was of hij in nood was wegens ouderdom of inderdaad te ver van de grote massa ijs was.
   Dit laatste schrijf Ik hier neer omdat Ik al te veel gemanipuleerde beelden heb gezien en zeker niet alles vertrouw wat Ik op internet vind.
   Je concludeert dat de uitkomst van dit soort artikelen al bij voorbaat vast staat, maar je concludeert niet dat bij een zeer klein deel van de zogenaamde klimaatwetenschappers de uitkomst al vast staat wat de overheden alle kans geeft om aan cherry picking te doen met het gevolg zie mijn bovenstaande reactie.
   Want je zult toch wel met me eens zijn dat de miljarden die betaald mogen worden door mensen die mogen zwoegen voor hun salaris allemaal gebruikt gaan worden om CO2 terug te dringen en zo ja mag Ik je dan minimaal een naieveling noemen.
   Dat we zitten met fijnstof zal Ik niet ontkennen maar ook dat word vooral hier in Nederland opgeblazen omdat we zogenaamd met zijn allen electrisch zullen moeten gaan rijden alsof dat de oplossing is. moeten we al die auto’s op gaan laden met stroom uit de windmolens dan wel zonnepanelen, waar we het dan nog niet hebben over koken, want aardgas weg en stroomvretende warmtepompen.
   Maar wat Ik hier schrijf boeit jou toch niet want waar zitten die wetenschappers dan die jou Theorie staven.
   Hopelijk niet bij het IPCC want daar is men het al jaren oneens over de klimaatdiscussie.

   Geliked door 2 people

  • Dewevoga zegt:

   Beste Marc, gelooft u Klaver die zonder argumenten de jeugd bespeelt of Jetten die bestuurskunde heeft gestudeerd om de belastingthermostaat wat hoger te kunnen zetten of op de rem van de windkracht kan gaan staan? Het antwoord van wordt gegeven in onderstaande link.

   Like

  • boorzalf zegt:

   Diverse natuurkundigen vertellen dat CO2 helemaal niet de reden is van de opwarming van de aarde. Zij beweren dat deze opwarming gewoon een natuurlijk verschijnsel is. Door de eeuwen heen hebben warme en koude perioden elkaar afgewisseld. De brochure “Hysteria” meldt dat de media al meer dan 100 jaar vermeende ‘deskundigen’ citeren die het ene moment een hitte periode aankondigen en vervolgens enkele jaren later spreken over een aanstormende ijstijd. Volgens verschillende wetenschappers zijn klimaatveranderingen zo oud als de planeet zelf en is de invloed van de mens hierop vrijwel te verwaarlozen. Het zou gaan om een puur natuurlijk proces. Geloof het of niet maar de laatste 100 jaar is er maar liefst 7 keer een klimaatcrisis voorspeldt die geen van allen zijn uitgekomen. Iedere voorspelling waarschuwde dat complete landen van de wereldkaart zouden verdwijnen en dat miljoenen mensen daarbij het leven zouden verliezen. In 1895 brak er paniek uit omdat natuurkundigen een nieuwe ijstijd aankondigden. Antropogene (door de mens veroorzaakt) klimaatverandering is een verzinsel.

   Like

  • boorzalf zegt:

   ​Het prestigieuze Langley Research Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie concludeert nu dat Co2 en andere zogenaamde ‘broeikasgassen’ juist 95% van de schadelijke stralen van de zon blokkeren, waardoor de hitte impact van de zon wordt gereduceerd.

   Like

 12. Bert zegt:

  @Marc:
  Ik heb een hypothese gefalsificeerd met wetenschappelijk materiaal. Als ik iets anders gebruikt had, dan zou je mij tegengeworpen hebben dat ‘eigen onderzoek niet betrouwbaar is’.
  Jij speelt op de man omdat je de harde feiten niet kunt weerleggen: het zijn metingen die voortkomen uit primair onderzoek.
  Tegenargumenten hoef ik niet te zoeken, want die zijn ruim voorhanden op het internet. Die heb ik uiteraard bestudeerd en onvoldoende overtuigend bevonden. Er zijn vele wetenschappers die tot dezelfde conclusie zijn gekomen.
  Wat betreft jouw ‘tegenbewijs” over de temperatuur in februari. Kijk eens in de maandtabellen van het KNMI voor de winter van 2018.Zowel februari als maart waren aanzienlijker kouder dan het 30 jarig gemiddelde. Als ik ditzelfde stuk een jaar geleden had geschreven, welk ‘argument’ zou je dan hebben tegengeworpen? Dat januari toch maar mooi warmer was?
  Het is niet erg wetenschappelijk om weer met klimaat te vergelijken, maar dat is kennelijk bij jou nog niet helemaal doorgedrongen. Februari 2018 zou in jouw ogen mijn stuk hebben bewezen….als we jouw redenatie volgen. Maar weer is nu eenmaal geen klimaat.

  Like

 13. koosv8 zegt:

  Allemaal aan de warmte pomp, dat kan leuk worden als de winters juist kouder gaan …en moeten worden. Doe mij die opwarming maar.

  Like

 14. F1802 zegt:

  Hé Marc, linkse rakker, even beter je huiswerk maken graag. De hoogste temperatuur afgelopen maand gemeten was 16 graden. Februari 1990 of 1991 was het op een dag 17 graden. Daarnaast bestrijkt Nederland 0,008 % van het totale wereldoppervlak. Denk jij nu werkelijk dat Nederland in zijn zielig eentje de temperatuur zal kunnen reguleren? Man, doe eens niet zo opgefokt en ga eens echt wat nuttigs doen!

  “Populisme is Realisme” en “Immigratie zonder Integratie is Invasie”.

  Like

 15. Lucky zegt:

  Er is een nieuwe ijstijd in aantocht, deze tijdelijke opwarming is daar enkel de voorloper van.

  Like

 16. Erik asma zegt:

  Feit en aannames vermengd. De CO2 is thans 100ppm hoger en stijgend. Dezelfde studies van sedimenten hebben de waardes aangetoond die aanleiding gaven tot de permische extinctie. Indirect dan. Op een bepaald punt tussen de 1000 en 1500 ppm stijgt de temperatuur genoeg om de methaan hydraten vrij te laten waardoor de hoeveelheid methaan omhoog schiet met grote gevolgen voor de temperatuur. En dat weet hij best.

  Like

 17. Henk der Niederlánder zegt:

  En toen hoorden we Marc waarschijnlijk niet meer.

  Like

 18. fleckie zegt:

  ‘Het Vrije Volk’ 23,4,2011, …….‘VN-zwendel met Klimaatvluchtelingen’

  Like

 19. Jules Vismale zegt:

  Wat trouwens iets minder bekend is dat op 10 april 1815, het jaar waarin Napoleon Bonaparte bij Waterloo werd verslagen en zelfs door toedoen van het weer, de Indonesische vulkaan Tambora was geëxplodeerd en met een kracht die alleen de Krakatau in 1883 wist te overtreffen!
  Er werd toen ongeveer 150 kubieke kilometer puin en vulkanische assen in de atmosfeer geblazen, dwars door de ozonlaag heen en 43 kilometer hoog.En 2.500 kilometer verderop hoorden zelfs de meeste mensen nog hoe de bovenste helft van de vulkaan totaal weggeblazen werd en de enorme knal produceerde ongeveer 347 decibel!
  Door al deze tonnen as, die over de ganse wereld werd verspreid, zouden ongeveer 100.000 mensen komen te overlijden daar de zomers ijskoud werden, regen-, onweers- en sneeuwbuien de hele maatschappij ontregelden, oogsten mislukten hierdoor, er braken besmettelijke ziektes uit en talloze mensen sloegen door al deze natuurlijke oorzaken op de vlucht!
  Alleen had de Tambora gewoon voor de verkoeling van het klimaat gezorgd met veel vertrekkende gevolgen overal ter wereld, gelijk wat de Krakatau later zou doen!

  Geliked door 1 persoon

 20. Jan zegt:

  Baudet probeert aan CDA’er Mulder en VVD’er Nözelküt uit te leggen dat het klimaatplan van de VVD veel duurder is dan hij heeft voorgelogen, eisen berekening van Baudet want ‘beloofd’

  Like

 21. Pingback: 1800 Nederlandse wetenschappers maken zich belachelijk: ze vinden consensus belangrijker dan bewijs | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s